Digitális Állambiztonsági Archívum

Digitális állambiztonsági archívum

címünk:
Blinken OSA Archivum
1051 Budapest
Arany János u. 32.

tel  (+36-1) 327-3250
fax  (+36-1) 327-3260
e-mail   szilagyc@ceu.edu vagy  info@osaarchivum.org

Felhívás

Lebbentsük föl mi magunk a titok fátylát!

Több, mint húsz éve várunk arra, hogy a törvényhozók engedélyezzék közelmúltunk megismerését. Javasoljuk: ne várjunk tovább, kezdjünk neki mi magunk! Az OSA Archivum (OSA) létrehozza a Digitális Állambiztonsági Archívumot, a ma már elérhető egykori állambiztonsági iratok közös lelőhelyét.

Mindenkit, aki az utóbbi bő másfél évtizedben magánszemélyként vagy kutatóként iratokat kapott az egykori állambiztonság és politikai rendőrség anyagaiból, arra kérünk, hogy juttassa el hozzánk azokat személyesen, postán, avagy elektronikus levélben, bármilyen formátumban. Ezeket a legrövidebb időn belül digitalizáljuk vagy lemásoljuk és az interneten kutathatóvá tesszük, az anyagokat pedig azonnal visszaszolgáltatjuk tulajdonosának.

Az iratokon nem változtatunk semmit, tartalmukat nem kommentáljuk. Célunk nem a leleplezés, egyes személyek vagy intézmények kipellengérezése, hanem a töredékes, egymástól elszakított dokumentumok egy helyre csoportosításával föltárni a belső összefüggéseket, hogy teljesebb képet kaphassunk az egykori állambiztonság működéséről.

A világ egyik legnagyobb hidegháborús és emberi jogi gyűjteményének őrzőjeként gyakorlatot szereztünk sok ezernyi dokumentum digitalizálásában és kutathatóvá tételében. Intézményünkben már ma is kutathatóak állambiztonsági dokumentumok, köztük a Belügyminisztérium volt Filmstúdiójának  filmjei és 10 ezer oldalas  parancsgyűjteménye, valamint egy, a rendszerváltás huszadik évfordulóján közzétett, 1989-es  napi operatív információs jelentésekből és a megyei rendőrfőkapitányságok III/III-as osztályainak alapvető  dokumentumaiból készített válogatás.

Hozza be Ön is, hogy megjelentethessük állambiztonsági iratait!

Tájékoztató

A Digitális Állambiztonsági Archívum célja, hogy összegyűjtse és digitalizált formában nyilvánosságra hozza az állambiztonsági és egyéb elnyomó szervek tevékenységét dokumentáló, 1945 és 1989 között keletkezett levéltári forrásokat, különös tekintettel az  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából, illetve jogelődjétől, a Történeti Hivatalból származó dokumentumokra.

Az OSA által felállított és működtetett Digitális Állambiztonsági Archívum olyan elektronikus dokumentumtároló- és megosztóhely, ahol az iratok adományozói, a kutatók, és a felhasználók, az archívum munkatársaival együttműködve, releváns kulcsszavakat, leírásokat és egyéb információt csatolhatnak majd az iratokhoz, illetve részt vehetnek azok rendszerezésében, katalogizálásában és ezáltal kutathatóvá tételében.

Magánszemélyek

Ha  Ön  vagy  hozzátartozója  már kikérte az Önről (hozzátartozójáról) szóló iratokat, és úgy véli, hogy az iratokból kirajzolódó története tanulságos lehet mások számára, az OSA vállalja, hogy az iratokat digitalizálja, az iratok digitális változatát megőrzi, feldolgozásuk feltételeit megteremti, és internetes honlapján kutathatóvá teszi. Az Ön tulajdonában lévő iratokat csak addig tartjuk magunknál, amíg a digitalizálást elvégezzük, utána azokat hiánytalanul visszaszolgáltatjuk Önnek.

Iratainak átadásával Ön hozzájárulását adja adatainak nyilvánosságra hozatalához. Az iratokban azonban Önön kívül más személyekre vonatkozó információk is szerepelnek. Ilyenek nemcsak a titkosszolgálatok alkalmazottai, hanem ún. harmadik személyek – például az Ön ismerősei – is lehetnek. Kérjük, vegye tekintetbe az ő adataik (köztük a származásukra, egészségi állapotukra, szenvedélybetegségeikre, szerelmi kapcsolataikra vonatkozó adataik) nyilvánosságra hozásával kapcsolatos jogi és etikai felelősségét is, amikor saját iratait a Digitális Állambiztonsági Archívum által nyilvánosságra hozza. Munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást ezzel kapcsolatos kérdéseire.

Az OSA az iratokat az Öntől kapott, változatlan formában hozza nyilvánosságra. Amennyiben azonban Ön úgy gondolja, hogy egyes neveket, szövegrészeket szeretne kitakarni, akkor – de csakis akkor – ezt kérésére végrehajtjuk, és erre megfelelően hivatkozunk a honlapunkon.

Kutatók

Ha  Ön kutató , és törvényben biztosított kutatói jogait érvényesítve hozzájutott másokról szóló állambiztonsági iratokhoz, és ezeket szeretné nyilvánosságra hozni és megosztani más kutatókkal, ugyanúgy járunk el az Ön esetében, mint az irataikat beadó magánszemélyek esetében. Amikor azonban Ön kikérte ezeket az iratokat a levéltárból, alá kellett írnia egy nyilatkozatot, amely korlátozza az így megismert iratok nyilvánosságra hozhatóságát. Kérjük, vegye tekintetbe az iratokban szereplő személyes adatok publikálásával kapcsolatos jogi és etikai felelősségét is, amikor a birtokában lévő iratokat a Párhuzamos Archívum által nyilvánosságra hozza.

Az OSA a magánszemélyektől vagy kutatóktól kapott iratok valóságtartalmát, teljességét és jogtisztaságát nem vizsgálja, csupán azok levéltári eredetét. Ha a nyilvánosságra hozott iratokban szereplő valamely személy a rá vonatkozó információk eltávolítását kéri, ennek az OSA eleget tesz.

Az iratok feldolgozása

Az iratok digitalizálását és kutathatóvá tételét, valamint tartós rendelkezésre állását és megőrzését az OSA saját működési rendjéhez igazodva mielőbb biztosítja. Ennek eredményes megvalósításához az adományozók és felhasználók segítségét is kérjük.

Technikai okok miatt a beérkezett dokumentumokat az OSA csak kép formájában tudja az interneten közzétenni, ami a teljes szöveges, strukturált keresést nem teszi lehetővé. A kereshetőség, illetve az egyes dokumentumok közötti kapcsolatok megállapítása érdekében kérjük az adományozókat és felhasználókat, hogy lehetőségeik szerint minél több információt csatoljanak a digitalizált iratokhoz.

Az alábbiakban fölsoroljuk azokat az alapvető adattípusokat, amelyekkel az iratok rendszerezése, kutathatósága könnyebbé és értelmessé tehető. Fontos ismerni a dokumentumok címét, dátumát, levéltári jelzetét és keletkeztetőit, az iratokban szereplő, azonosítható hivatalos személyek (bírák, ügyészek, rendőrök) nevét és beosztását, továbbá a főbb, történeti szempontból releváns személyek nevét és szerepét. Mindemellett hasznos lenne, ha a kutatók jellemző kulcsszavakat és rövid esetleírást mellékelnének az iratokhoz vagy részletesebben megneveznék azok témáját.