Új szamizdatgyűjtemény kutatható a Blinken OSA Archívumban

A budapesti szamizdat körök jeles képviselője, Jakab Lajos, az 1980-as években gyűjtötte össze a saját maga által gondozott kiadványokból, kötetekből, kártya- és falinaptárokból és a kor klasszikus szamizdat anyagából álló gyűjteményt, mely 2016-ban került a Blinken OSA Archívumába. Az anyag és rendszerezés és katalogizálás után mostantól elérhető a kutatók számára is. Leposa Balázs írása.(Please scroll down for an Englsih summary.)

Jakab Lajos szamizdatos története saját írása (A szamizdat belülről) alapján nagyjából az alábbi stációk mentén írható le: A ’80-as évek elején sok ellenzéki könnyűzenei koncertre járt, a Beatrice koncertjein, rajongói együttléteken ismerkedett meg olyan ellenzékiekkel, akik már részesei voltak a szamizdat előállító, létrehozó, terjesztői köreinek, de ekkor még csak „fogyasztóként”: vásárolta és terjesztette a szamizdat könyveket és újságokat. 1983 nyarán egy sorsdöntőnek bizonyult lengyelországi kiránduláson maga is részesévé vált a pápa-látogatást követő ellenzéki tüntetéseknek, sőt egy rendőrségi intézkedésnek is, hasonló aktivitás Magyarországon ekkor még nem volt. Az útról hazatérvén kereste föl Demszky Gábort, akinek nyomdász ismeretségét is felajánlotta, s aki rábízta az általa készített Hírmondó újság mellékletének sokszorosítását. 

Az első munkát hamarosan újabb felkérés követte, a legnevesebb betiltott folyóirat, a Beszélő 8. számának sokszorosítását többször is megakadályozta a rendőrség, így Jakab (és a hatóság számára korábban ismeretlen nyomdai kapcsolata) révén készült el az szám, mely nyomásában és méretében ugyan eltért a korábbiaktól, de legalább elkészülhetett. A sokszorosítást és a kötést is Jakab szervezte és vezényelte le, utóbbit magánlakásban 1983 végén, 1984 elején.

1984. második felében már szamizdat kiadó létrehozásáról határoznak barátaival: Égerszegi Péter, Géher József, Kurdi Zoltán és Jakab Lajos alkották a kört, a nyomdai feladatokat kizárólagosan Jakabra bízták. Jakab már ekkor az Áramlat nevet szerette volna, de a kiadó neve Szabad Idő lett többségi szavazással. A Szabad Idő kiadó első saját kiadványának készítése során a nyomtatás nem ment zökkenőmentesen, sok volt a nyomtatási hiba, melyet telefonon egyeztettek. Vélhetőleg ezen beszélgetések lehallgatása során talált rá a rendőrség Jakabra, a frissen nyomtatott nyersanyagot lefoglalták, Jakabot pénzbírsággal sújtották, és elvesztette a munkáját.

 A második kötet elkészítése után, 1985 végén, Jakab egyedül folytatta a munkát, immár az általa preferált Áramlat Kiadó név alatt jelentetett meg további 14 kiadványt, szamizdat tevékenységét kisebb nagyobb kihagyásokkal egészen 1990-ig folytatta.

Az öt sorozatba rendszerezett gyűjtemény elsődlegesen a Jakab gondozásában megjelent szamizdat kiadványokat, más szamizdat kiadók anyagait, aprónyomtatványokat és tárgyakat, valamint Jakab szamizdatos tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat tartalmazza.

Az első sorozat Jakab saját szamizdat-vállalkozásában, az Áramlat és a Szabad Idő kiadó által megjelentetett és terjesztett kiadványokat tartalmazza.

A második sorozatban Jakab hatósági iratai lelhetőek fel, míg a harmadik sorozat az általa összegyűjtött szamizdat könyveket tartalmazza. A negyedik sorozatban az 1980-as években megjelent időszaki kiadványok, az Inconnu csoport plakátjai, valamint kitűzők is kutathatóak.

Az ötödik sorozat a négy tematikus sorozat túlméretes dokumentumait őrzi.

Az 1980-as évek ellenzéki, és szamizdatos értelmiségi életmódról, a kiadandó kötetek nyomtatási, terjesztési feladatainak megszervezéséről, a rendőrséggel, illetve állambiztonsági ügynökökkel folytatott harcokról valamint a szerző motivációiról élvezetes beszámoló a Jakab Lajos által megírt A szamizdat belülről című dolgozat.

A new collection - accumulated by Lajos Jakab during the 1980s - is available for research at Blinken OSA. 

In addition to the publications, books, card and wall calendars issued by Áramlat [Stream] and Szabad Idő [Free Time] managed by Jakab, the collection containing classic samizdat material of the era was offered to Blinken OSA in 2016 and has now become available for researchers after being arranged and described in 2019.