The Gábor Demszky Personal Papers Are Available for Research

The Gábor Demszky Personal Papers Are Available for Research

OSA completed the processing of the Gábor Demszky Personal Papers. The first part of the papers, containing one of the largest Hungarian samizdat collections (HU OSA 302-1 Samizdat Publications, 1973-1990) was donated to OSA as early as 1995 and made available since then. This included periodicals, small prints, pamphlets and books, documents on the democratic opposition, and materials and tools used for samizdat production. A selection of records documenting Demszky’s five consecutive terms as Mayor of Budapest (1990-2010) and his short-lived presidency of the Alliance of Free Democrats (SZDSZ), along with a set of Communist state security documents were added in late 2010. This new addition is now also open for research.

The collection contains personal surveillance files on Demszky and his fellow opposition members, especially in connection with samizdat production and other ‘illegal’ activities, and documents on a university disciplinary case against him and on a well-known libel lawsuit of his against the extreme-right wing politician István Csurka. The Budapest related records include documents on the city’s urban planning, investments and policy (resolutions, agendas, and memos), as well as a comprehensive press coverage of these activities. The Mayor’s records include documents on cabinet meetings, press releases, and a coverage of Demszky’s public appearances. Among the records related to the liberal party SZDSZ there are strategy and policy papers, and some correspondence.

 

Kutathatóvá váltak Demszky Gábor iratai

Az OSA Archívumban befejeződött Demszky Gábor iratainak feldolgozása. Az anyag első fele, amely az egyik legnagyobb magyar szamizdat-gyűjtemény (HU OSA 302-1 Samizdat Publications, 1973-1990), már 1995-ben az OSÁ-ba került, és azóta kutatható is. Ezek között találhatunk folyóiratokat, kisnyomtatványokat, röpiratokat és könyveket, továbbá a demokratikus ellenzékkel kapcsolatos dokumentumokat, valamint a szamizdatok előállításához szükséges felszereléseket és eszközöket. 2010 végén kapta meg az OSA Demszky öt egymást követő főpolgármesteri ciklusa (1990-2010), továbbá rövidéletű SZDSZ-elnöksége alatt keletkezett és átválogatott dokumentumokat, valamint állambiztonsági iratokat. Ezek váltak most kutathatóvá.

A gyűjtemény sorozatai közé tartozik Demszky és ellenzéki társainak állambiztonsági személyi megfigyelésének, elsősorban a szamizdat-nyomtatásra és egyéb "illegális" tevékenységeikre vonatkozó anyagai, az ellene indított egyetemi fegyelmi eljárás, illetve a Demszky által Csurka István szélsőjobbos politikus ellen indított becsületsértési ügy dokumentumai. A fővárossal kapcsolatos iratok tartalmazzák a várostervezési, beruházási és szakpolitikai (döntések, napirendek, emlékeztetők) dokumentumokat, illetve ezek sajtóvisszhangját. A főpolgármesteri iratok sorozatát a kabinetülések dokumentumai, sajtóközlemények és Demszky nyilvános megjelenéseiről készült felvételek alkotják. Az SZDSZ iratok között találjuk a párt stratégiai és politikai tervezeteit és levelezésének egy részét.