Don - Egy tragédia és annak utóéletei - A Tragedy and Its Afterlives

Don - A Tragedy and Its Afterlives

Hetven évvel ezelőtt, 1943. január 12-én érte a Don folyónál védelmi állásokba húzódott 2. magyar hadsereget az első nagyarányú szovjet támadás, melyet néhány napon belül újabb csapások követtek. A rosszul ellátott, gyengén fölszerelt magyar csapatok csak egy-két napig tudtak szervezetten ellenállni a tankokkal támadó szovjet rohamoknak. A következő két hétben a 2. magyar hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, hadrendje felbomlott, több egységét bekerítették és felmorzsolták, miközben a hadsereg zöme a nehézfegyverzetet hátrahagyva próbált kiszabadulni a gyűrűből.

A kiállítás korabeli dokumentumok, a fronton készült fotóanyag, korabeli magyar és szovjet filmhíradók, sajtótudósítások, rádiós hangfelvételek, plakátok, röplapok, naplók és memoárok segítségével igyekszik bemutatni a 2. magyar hadsereg történetét a hadsereg kiküldésétől 1943 áprilisáig, a hadsereg maradékainak hazaszállításáig. A hadsereg történetének ismertetésén túl a kiállítás kísérletet tesz a doni vereség utóéletének, emlékezetének bemutatására is.

Végül röviden megpróbáljuk összefoglalni, hogyan változott a doni katasztrófa bemutatása az 1990-es rendszerváltás után, milyen új eredmények születtek a kutatásban, illetve milyen viták övezik ma a hadsereg történetének bemutatását és a második világháborús magyar részvétel értelmezését.

Seventy years ago, on January 12, 1943, the Hungarian army’s defensive positions by the Don River suffered the first large-scale Soviet assault, which was followed within a few days by further attacks. Lacking sufficient provisions and equipment, Hungarian troops were only able to resist Soviet tank charges in an organized fashion for a couple of days. Over the next two weeks, the Second Hungarian Army suffered grave losses: its formation collapsed, many units were surrounded and wiped out, while the remaining bulk of the army abandoned heavy artillery in an attempt to escape the encirclement.

By presenting contemporary documents, photographs taken at the front, contemporary Hungarian and Soviet newsreels, press reports, radio recordings, posters, leaflets, diaries and memoirs, the exhibition aims to present the history of the Second Hungarian Army from its consignment until April 1943, when what remained of the army was transported back home. Alongside the story of the army, the exhibition also aims to present the afterlife and memory of the Don defeat.

Lastly, we shall try to briefly summarize how presentation of the Don catastrophe has changed since the 1990 change of system, what new findings have been produced by research, as well as what sorts of debates surround the presentation of Hungarian military history and interpretations of Hungarian participation in World War II.

A kiállítást megnyitja/Opening speech by: Ungváry Krisztián történész/historian, Závada Pál író/writer

 

Időpont/Time: 2013. január 12. (szombat), 17 óra

Helyszín/Venue: OSA Archivum/Centrális Galéria, 1051 Budapest, Arany János u. 32.

Március 3-ig ingyenesen látogatható/Runs until March 3; free entrance

 

Partnereink/Partners

Konok Tamás festőművész/painter

1956-os Intézet/1956 Institute

Hadtörténeti Múzeum és Intézet/Institute and Museum of Military History

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet/Hungarian National Digital Archive and Film Institute

Magyar Mozgóképkincs Megőrzéséért Alapítvány (Történeti Interjúk Tára – Országos Széchényi Könyvtár)/Foundation to Preserve Hungarian Moving Picture Treasures (Historical Interviews Collection - National Széchenyi Library)

Orosz Állami Dokumentumfilm- és Fotóarchívum (Krasznogorszk)/Russian State Documentary Film and Photo Archive (Krasnogorsk)