Documents from Hungary’s Democratic Transition

Documents from Hungary’s Democratic Transition

Human pathologist and university professor István Bartók (1929-2007) was an avid follower and chronicler of changes in both the urban and political landscape of post-Communist Budapest and Hungary in general. Following his retirement in 1990, he relentlessly photographed the various districts, blocks, buildings, facades, memorial plaques, shop windows and street advertisements of Budapest.

At the same time, he was profoundly interested in the development of Hungary’s newly established political system. He collected political propaganda materials (photos, articles, statements, and ads) from the local and national media on virtually all of the free and democratic elections after 1989. Bartók also kept each and every flyer and poster dropped in his mailbox by various political activists. He added his own photographs on political rallies and electoral campaign signs and posters in the public space to this collection, creating a unique national political kaleidoscope of the Third Hungarian Republic.

When he was not wandering the streets of Budapest with his camera, Bartók tirelessly arranged and cataloged his photos and press clippings in over 30 large albums. Having an eye for the detail, he produced two inventories for the albums and provided his materials with exact references. On occasion, he also added succinct personal comments, which reveal his critical stand on certain political issues and his sour sense of humor.

 

Dokumentumok a magyarországi demokratikus átmenet korából

Bartók István (1929-2007) patológus, egyetemi tanár lelkes figyelője és krónikása volt a poszt-kommunista Budapest urbánus, illetve általában Magyarország politikai változásainak. 1990-es nyugdíjba vonulása után fáradhatatlanul fényképezte a főváros kerületeit, a háztömböket, épületeket, homlokzatokat, emléktáblákat, kirakatokat és utcai hirdetéseket.

Érdeklődéssel követte az új politikai rendszer alakulását is. Összegyűjtötte az 1989 utáni szabad és demokratikus választások gyakorlatilag összes politikai propaganda-anyagát, többek között a helyi és az országos sajtóban fellelhető fényképeket, cikkeket, nyilatkozatokat és hirdetéseket, s megőrizte a különféle pártaktivisták által a postaládájába bedobált röplapokat és plakátokat. A gyűjteményhez Bartók hozzátette a saját fotóit a politikai gyűlésekről, a köztereken elhelyezett választási plakátokról, feliratokról és falragaszokról. Mindezzel a Harmadik Magyar Köztársaság egyedülálló politikai kaleidoszkópját hozta létre.

Ha nem éppen az utcákat rótta a fényképezőgépével, fotóit és újságkivágásait rendszerezte és katalogizálta fáradhatatlanul, 30 nagy albumot állítva össze. Jó szeme volt a részletekhez, két katalógust is készített az albumokhoz, és pontos hivatkozással látta el a gyűjtemény darabjait. Olykor tömör, személyes kommentárt is írt a fontosabb tételekhez, megvillantva fanyar humorát és kinyilvánítva egyes politikai kérdésekkel kapcsolatos kritikus álláspontját.