Levéltári sorozat a nem kormányzó kommunista pártokról

 HU OSA 300-5-90 Records of Kevin Devlin and the Communist Area Analysis Departm

Az először 2020-ban meghirdetett Rivális kommunista pártok c. gyakornoki programunk eredményeként befejeződött a HU OSA 300-5-90 levéltári sorozat feldolgozása. A nem kormányzó kommunista pártokról szóló iratanyag részletes leírása és segédlete már elérhető az online katalógusban.

Kevin Devlin több mint 20 évig volt a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (SZER/SZR) vezető politikai elemzője; az 1960-as években a szabad világot vizsgáló Free World Analysis szekció vezetője volt, majd a kommunista területet vizsgáló Communist Area Analysis osztály igazgatóhelyettese. Devlin a nem kormányzó kommunista pártokra fókuszáló irodát vezette: itt a célországokon kívüli kommunista pártokról gyűjtöttek információt világszerte, Argentínától Olaszországon át Japánig. Így a gyűjtemény szinte az összes, nem szocialista országban működő kommunista párttal kapcsolatban tartalmaz sajtókivágásokat és összefoglalókat, életrajzokat, kongresszusi anyagokat, diplomáciai jelentéseket és adminisztratív iratokat. Az ország szerint rendezett levéltári sorozat két nagyobb részre tagolható: az első 122 doboz a kommunista pártok tevékenységét dokumentálja, további 18 pedig a nemzetközi kommunista mozgalom afrikai, dél-amerikai és délkelet-ázsiai jelenlétére összpontosít.

A dokumentumok betekintést nyújtanak a globális kommunista mozgalom helyi sajátosságaiba és transznacionális kapcsolataiba, hozzájárulva a baloldali politikai paletta intellektuális történetéhez. Külön figyelemre méltóak a Kevin Devlin és kollégái (William McLaughlin és Joseph Cornelius Kun) által összeállított jelentések például a kínai-szovjet ellentétről, a vietnami háború hatásáról, a nyugati kommunista reakciókról akár Csehszlovákia 1968-as megszállásával, akár elhíresült ellenzéki ügyekkel kapcsolatban, vagy épp az eurokommunizmus fejlődéséről.

A sorozat segédlete böngészhető az online katalógusban, a dokumentumok pedig hozzáférhetőek a Blinken OSA Archívum kutatótermében! Figyelem: a Kutatóterem ideiglenesen a CEU Könyvtár 3. emeletén működik.

A sorozat feldolgozásában elsősorban a jelenleg CEU Budapest – OSUN-ösztöndíjas Adrian-George Matus vett részt (2020. október – 2022. május), valamint Mariia Zimina (2020. október – 2021. június), a Rivális Kommunista Pártok c. gyakornoki program keretében, amelyet az Archívum korábbi levéltárosa, Tari Örs Lehel felügyelt.