Gyorskonferencia a Királyi Palota jövőjéről

Gyorskonferencia a Királyi Palota jövőjéről

2015. március 27-én tartotta alakuló ülését a Párbeszédet a Várért Kezdeményezés. Elindítóinak meggyőződése, hogy a budai Várral  és az egykori Királyi Palotával kapcsolatos kormányzati tervek nyilvános megvitatása elengedhetetlen.  Ennek szellemében első lépésként nyílt levelet fogalmaztak meg a Nemzeti Hauszmann Terv Társadalmi Testülete tagjaihoz, melyben arra kérték a tagokat, hogy tárják a nyilvánosság és a szakmai közvélemény elé a Palotával és a Várral kapcsolatos hivatalos terveket. A Párbeszédet a Várért Kezdeményezés tagjai következő lépése a „Gyorskonferencia a Királyi Palota jövőjéről” című nyilvános, szakmai fórum megrendezése, ahová meghívta a Nemzeti Hauszmann Terv Társadalmi Testülete tagjait, a témáért felelős kormányzati hivatalnokokat, szakembereket és  elkötelezett értelmiségieket, hogy legyen módjuk a nyilvánosság előtt is megvitatni elképzeléseiket.

 A Gyorskonferencia 2015. május 6-án, 10:30-17 óra között lesz az OSA Archívumban (1051 Budapest, Arany János utca 32.), ahol a rendezők szándéka szerint a következő kérdéseket vitatjuk meg:

Milyen rekonstrukciót, átalakításokat, építészeti kiegészítéseket indokolnak régészeti, műemlékvédelmi, urbanisztikai, építészeti megfontolások?

- Melyek azok az – elsősorban kulturális – funkciók, amelyek biztosítják a Királyi Palota és a Vár aktív közösségi használatát?  

- Milyen átalakítások szükségesek ahhoz, hogy a jelenleg ott működő vagy újonnan beköltöző intézmények optimális feltételek között működhessenek?

- Milyen műemlékvédelmi, építészeti, történeti szempontok indokolják, hogy az 1905-ben befejezett Hauszmann-féle palotát tekintsük hiteles, rekonstruálandó állapotnak?

- Kell-e tartani – és ha igen, akkor miért – kortárs építészeti megoldásoktól a Palota és a Várnegyed újragondolása során?

 

A Párbeszédet a Várért Kezdeményezés elindítói:


Beke László művészettörténész, Beleznay Éva építész, Buza Péter várostörténész, Bencsik Barnabás művészettörténész, Ferkai András építész, Gyáni Gábor történész, Marosi Ernő művészettörténész, N. Kósa Judit újságíró, Mélyi József művészettörténész, Perczel Anna építész, Szelényi Iván szociológus, Wessely Anna szociológus

OSA Archivum / Galeria Centralis - 1051 Budapest, Arany János u. 32.