OSA / Highlights

Az MSZP Budapesti Reformkörének és a reformköri mozgalomnak dokumentumai

English / Hungarian


Mit akarnak a reformkörök? 20 perces riportfilm 1989-ból. Részlet. Vajda János és Szabó Zoltán nyilatkozik. [OSA HU 344-0-1-6]

view view

 


A Budapesti Reformkört [HU OSA 400] fiatal értelmiségiek – KISZ- és pártfunkcionáriusok – hozták létre 1989 elején, eredetileg reformkommunista orientációval. A tavasz folyamán platformjának elfogadásával a Kör radikalizálódott és az MSZMP vezetésének Grósz-féle reformkommunista centrumával szembehelyezkedo ellenzéki frakcióvá vált. A Kör egyik fo célja az MSZMP-n belüli reformszárny létrehozása volt, melynek segítségével a párton belül többséggé kívántak válni. Elutasították az 5-6 éves átmenetre vonatkozó, a hatalmat mindenáron megtartani akaró törekvéseket, és szabad választásokat, többpártrendszeru parlamentáris demokráciát akartak. A békés átmenet érdekében szorgalmazták az ellenzékkel való gyors, korrekt tárgyalásokat, ezeken egy ideiglenes, átmeneti alkotmány elfogadását, melyet majd az Alkotmányozó Nemzetgyulés által létrehozott végleges Alkotmány válthat fel. 1989 nyarán a platform már nem kötelezte el magát a demokratikus szocializmus mellett; az ország súlyos helyzetébol való kiutat a magántulajdonon alapuló szociális piacgazdaságban és a parlamentáris demokráciában látták. Október elején az MSZMP/MSZP kongresszus utáni új helyzetben a korábbi reformköri célkituzések is az új politikai folyamat részeivé váltak, így a reformkörök jelentoségüket vesztették és megszuntek.

A Budapesti Reformkör az országos reformköri mozgalom egyik meghatározó közössége volt. Az iratanyag a Budapesti Reformkör tevékenységének legfontosabb irányait dokumentálja. Ezek: az MSZMP Grósz-féle vezetésével szembeni konfrontáció; az MSZMP-ben létrejött különbözo platformokkal folytatott vita; az MSZMP négytagú elnökségével, a kormánnyal való ütközés és együttmuködés; a Budapesti Reformkörön belüli illetve a reformköri mozgalom irányzataival folytatott vita, továbbá kapcsolatuk az ellenzéki pártokkal és szervezetekkel.

Novák Zoltán könyve a reformköri mozgalomról:
http://mek.oszk.hu/01900/01961/

 

© 1995-2012 OSA Archivum at Central European University