OSA / Highlights

Christmas in 1980s

After the short period of operating legally the groups of Solidarnost, the independent trade union, were outlawed again by the end of 1981. Throughout the following eight years these groups produced an enormous quantity of samizdat documents in Poland (mostly books and journals). The 8 small prints displayed below (cards, stamps and labels) served as alternative or unofficial season's greetings and conveyed the democratic opposition's message to thousands of Polish families. Christmas time is an appropriate period of the year for the deeply Catholic Polish people to demonstrate their disdain for the existing oppressive communist regime, and at the same time to express their commitment to freedom of thought. These documents demonstrate the variety of samizdat print-outs, their many different forms and appearances. The range is wide, from stamps, to labels and postcards.

A rövid ideig tartó legális m*ködés után 1981 végén újra illegalitásba vonult a Szolidaritás független szakszervezet. A rákövetkez* nyolc évben a Szolidaritás-csoportok könyvtárnyi szamizdat kiadványt jelentettek meg Lengyelországban, zömmel könyveket és folyóiratokat. Az itt bemutatott nyolc kisnyomtatvány -- képeslap, bélyeg, címke -- több ezer családhoz vitte el a demokratikus ellenzék karácsonyi üzenetét. A karácsony az er*sen katolikus érzelm* lengyelek számára a fennálló szocialista rendszerrel szembeni demonstrációt, a szabad gondolkodásba vetett hitet is jelentette. Ugyanakkor ezek a kiadványok szép példái a szamizdat nyomdászat és terjesztés sokszín*ségének és változatosságának.

© 1995-2012 OSA Archivum at Central European University