OSA / Guide / Library

Uncensored Periodicals

Ad Christum Redemptorem! Biuletyn Nadzwyczajny Diakonii Ewangelizacji i Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie 1980, No. 2
mf. 1
Aspekt. Kwartalnik Spoleczno-Polityczny (Łódź) 1979, No. 1-3; 1980, No. 4-5
mf. 1-7
Bez Tytułu. Pismo Społeczno-Kulturalne NZS (Kraków) 1981, No. 2
mf. 1
Biuletyn. Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. (Kraków) 1980, No. 2-5, 7; 1981, No. 8
mf. 1-3
Biuletyn. Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie (Warszawa) 1977, No. 1; 1978, No. 2
mf. 1
Biuletyn Archikonfraterni Literackiej (Warszawa) 1979, No. 4; 1981, No. 12
mf. 1-2
Biuletyn Dolnośląski. Pismo Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu (Wrocław) 1979, No. 1-4, 7; 1980, No. 8-9, 11-12, 14, 17; 1981, No. 21-24, 26--27; 1981/82, No. 31-32; 1982, No. 35-38; 1983, No. 41, 43-50; 1984, No.51-58; 1985, No. 59-68;
1986, No. 69-74; 1987, No. 75-77 mf. 1-25
Biuletyn Informacyjny. Aktualności Życia Publicznego. Komitet Obrony Robotników (Warszawa) 1976, No. 1-3; 1977, No. 8-16; 1978, No. 18
mf. 1-5 continued as
Komunikat. Komitet Obrony Robotników (Warszawa) 1976, No. 1-5; 1977, No. 6-16; 1978, No. 17-18
mf. 6-10 continued as
Komunikat KSS "KOR". Biuletyn Informacyjny (Warszawa) 1978, No. 19-25/26; 1979, No. 26/27-31/32
mf. 11-22 continued as
Biuletyn Informacyjny. Aktualności Życia Publicznego (Warszawa) 1979, No. 33-34; 1980, No. 35-41; 1981, No. 41
mf. 23-36
Biuletyn Informacyjny. Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja (Gdańsk) 1981, No. 1
mf. 1
Biuletyn Informacyjny. Koła Poselskiego "Znak" (Warszawa) 1979, No. 1
mf. 1
Biuletyn Informacyjny. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej (Zbrosza Duża) 1979, No. 7, 9, 11-14; 1980, No. 16, 18
mf. 1-2
Biuletyn Informacyjny. Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Hucie im. Lenina w Krakowie (Kraków) 1981, No. 1
mf. 1
Biuletyn Informacyjny. Przegląd Prasy Zagranicznej (Warszawa) 1979, No. 19; 1981, No. 29
mf. 1
Biuletyn Informacyjny Gdańskiego Komitetu Więzionych za Przekonania. Gdański Komitet Więzionych za Przekonania (Gdańsk) 1981, No. 1-3, 8
mf. 1-2
Biuletyn Informacyjny NZS WSI (Opole) 1981, No. 2-3
mf. 1
Biuletyn Informacyjny SPATIF-ZASP (Bisz.). Zarząd Główny SPATIF-ZASP (Warszawa) 1980, No. 5
mf. 1
Biuletyn Katyński. Instytut Katyński w Polsce (Kraków) 1980, No. 1-5, 8; 1981, No. 25-28
mf. 1-2
Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów A. E. (Akademii Ekonomicznej)(Kraków) 1981, No. 4-5
mf. 1-2
Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS (Lublin) 1981, No. 9, 11-12
mf. 1-2
Biuletyn NZSP. Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk) 1980, No. 4
mf. 1
Bratniak. Pismo Młodych. Wydawnictwo Polskie, (as of Nr. 18) Wydawnictwo Młoda Polska (Łódź, Gdańsk, Sopot, etc.) 1977, No. 1, 3; 1978, No. 4/5-6/7, 10/11-14; 1979, No. 15-20; 1980, No. 21-26; 1981, No. 28-29
mf. 1-18
Bratnie Słowo. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (Warszawa) 1980, No. 1-2; 1981, No. 3-6/7
mf. 1-2
CIA - Centrum Informacji Akademickiej. NZS (Rzeszów) 1981, No. 11-14
mf. 1
Co Słychać. Komunikat NZS. Akademia Medyczna (Wrocław) April 29, May 16, 1981 mf. 1

Czarno na Białym. Pismo Koła Wydziałowego Elektroniki, Politechnika Warszawska (Warszawa) 1981, No. 1
mf. 1
Czerwony Kapturek (Warszawa) 1981, No. 7
mf. 1
Czopek. Biuletyn Specjalny NZS Polskich Akademii Medycznych w Gdańsku (Gdańsk) 1981 (no date)
mf. 1
Czuj Duch. Środowiskowy Krąg Instruktorski im. Andrzeja Małkowskiego. Hufiec Tatrzański (Zakopane) 1981, No. 2
mf. 1
Czuwaj. Pismo Kręgu Instruktorów im. Andrzeja Małkowskiego (Kraków) 1981, No. 1-4 + one special number
mf. 1-2
Delta. Pismo Polityczne (Gdańsk) 1980, No. 1-2
mf. 1
Demokracja Związkowa. Pismo Działaczy Wolnego i Demokratycznego Ruchu Związkowego (Wrocław) 1980, No. 2-3, 5; Jan. 1981
mf. 1-2
Dodatek Specjalny - Nr. 8. Pismo Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Małkowskiego w Poznaniu (Poznań) 1981, No. 2
mf. 1
DOK. Komunikat Ruchu Młodzieży Katolickiej (Wrocław) Apr. 20, 1981 mf. 1

Domowy Kościół. List Miesięczny Do Wspólnot Rodzinnych Ruchu Światło-Życie (Lublin- Kraków) 1976, No. 7; 1977, No. 8, 10-11; 1978, No. 15 + one special number; 1979, No. 18-19;
1980, No. 23 mf. 1-9

Droga. Wolność i Niepodległość. Wydawnictwo Polskie (Warszawa) 1978, No. 1-3; 1979, No. 4, 7; 1980, No. 8; 1985, No. 16, 17; 1986, No. 19, 21-22;
1987, No. 24 mf. 1-13

Echo Harcerza. Opolski Krąg Instruktorów "Białego Orła" (Opole) 1981, No. 1
mf. 1
Erraty (Poznań) 1980, No. 3
mf. 1
Gazeta Polska. Pismo Konfederacji Polski Niepodłeglej (Warszawa) 1979, No. 1, 3-5; 1980, No. 7-10, 14, 16
mf. 1-2
Gazeta Strajkowa Warszawskich Uczelni. CIA i Biuro Prasowe K. S. (Warszawa) 1981, No. 5-6
mf. 1
Głos. Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny (Warszawa) 1977, No. 1-3; 1978, No. 4-11/12; 1979, No. 13-14, 18-19; 1980, No. 22-28; 30-33;
1981, No. 34-35; 1982, No. 36, 39-41; 1983, No. 43; 1985, No. 44-46; 1986, No. 49; 1987, No. 50/51
mf. 1-41
Glos Papieża Jana Pawła II. Światło-Życie Diakonia Jedności 1978, No. 1-2; 1979, No. 4-6
mf. 1-4
Głos Studencki. Tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Szczecin) 1981, No. 7
mf. 1
Głos Wolny Wolność Ubezpieczający (Warszawa) 1980, No. 2; 1981, No. 6-7
mf. 1-2
Gospodarz. Pismo w Obronie Praw Chłopskiej Gospodarki Rodzinnej. Wydawnictwo Polskie, Wydawnictwo Trzeciego Maja (Warszawa) 1977, No. 1; 1978, No. 2-12; 1979, No. 13-23; 1980, No. 26-29, 32-35; 1981, No. 38-39
mf. 1-7
Gwar. Gazeta Wrocławskiej Akademii Rolniczej (Wrocław) 1981, No. 8
mf. 1
Harcerska Kuźnia. Pismo Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Małkowskiego w Poznaniu (Poznań) 1981, No. 27
mf. 1
Harcerz Opolski. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (Opole) 1981, No. 2-3
mf. 1
Harcerz Śląski. Pismo Kręgu Instruktorów im. A. Małkowskiego (Katowice) 1981, No. 2-3
mf. 1
Immunitet. Niezależny Biuletyn Studencki UMK Toruń (Toruń) 1980, No. 5-6; 1981, No. 7
mf. 1-2
Indeks. Niezależne Pismo Studenckie (Kraków-Łódź-Warszawa-Wrocław) 1977, No. 2; 1978, No. 3-4; 1979, No. 5-8
mf. 1-4
Indeks NZS. Pismo NZS A. T. R. Informacje, Poglądy, Polemiki (Bydgoszcz) 1981, No. 3
mf. 1
Informacje. Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 (Gdynia) 1981, No. 12
mf. 1
Informator Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny (Warszawa) 1977, No. 1
mf. 1
Informator Uczniowskiego Ruchu Odnowy (Warszawa) 1981, No. 1
mf. 1
Interpelacje. Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Warszawa) 1980, No. 1-3
mf. 1
Koinonia. Biuletyn Odnowy Parafii. Diakonia Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło- Życie (Podkowa Leśna) 1978, No. 1; 1979, No. 2
mf. 1-2
Komunikat. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej (Zbroża Duża) Sept. 17, 1978-Dec. 1979 mf. 1-2

Komunikat. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (Łowisko) 1978, No. 1
mf. 1
Komunikat. Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących (Cisów) 1979, No. 1
mf. 1
Komunikat. Międzyuczelniany Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (Katowice) 1981, No. 2
mf. 1
Komunikat. Ośrodek Myśli Ludowej 1979, No. 1
mf. 1
Komunikat. Przemyski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących (Przemyśl) 1979, No. 1, 3-4; 1980, No. 5
mf. 1
Komunikat. Ruch Młodej Polski (Gdańsk) 1979, No. 1,2
mf. 1
Komunikat. Tymczasowy Komitet Założycielski Politechniki Szczecińskiej Akademii Rolniczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Szczecin) 1980, No. 1
mf. 1
Komunikat. Uniwersytet Ludowy (Warszawa) 1979, No. 1-2
mf. 1
Komunikat Komitetu Więzionych za Przekonania. Region Pomorza Zachodniego (Szczecin) 1981, No. 1
mf. 1
Komunikaty. Kierownictwa Akcji XI Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej. Wydawnictwo Polskie, oddział w Krakowie (Kraków) Aug. 1981 mf. 1

Kontakty. Biuletyn Wewnętrzny. Ośrodek Katolicko-Społeczny Ziemi Śląskiej im. Wojciecha Korfantego (Katowice) 1981, No. 1
mf. 1
Kret. Głos NZS AR Szczecin. Studencka Oficyna Wydawnictwa Sow-a (Szczecin) 1980, No. 1-3
mf. 1
Kronika. Towarzystwo Kursów Naukowych (Warszawa) 1980, No. 1
mf. 1
Kronika Łódzka (Łódź) 1977, No. 3; 1978, No. 4
mf. 1
Krzyż Nowohucki. Pismo Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy (Nowa Huta) 1980, No. 5-10; 1981, No. 12-16
mf. 1-4
KUL-ier. Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Lublin) 1981, No. 4-5, 7
mf. 1-3
Kuźnica. Jednodniówka Środowiskowego Kręgu Instruktorów Harcerskich "Kuźnica" im. Andrzeja Małkowskiego (Zielona Góra) 1981, No. 2
mf. 1
Latarnia. Tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (Gdynia) 1981, No. 29
mf. 1
Ława. Niezależne Pismo Młodzieży Suwałskiej (Suwałki) 1981, No. 5
mf. 1
Listy ze Wsi i do Wsi. Ośrodek Myśli Ludowej Sept. 25, 1980 mf. 1

Marchołt. Pismo Koła NZS AE (Katowice) 1981, No. 3
mf. 1
Materiały NZS. Międzyuczelnianej Komisji d/s Samorządu, Prac nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Regulaminem Studiów przy Komitecie Założycielskim NZS w Krakowie (Kraków) 1980, No. 1
mf. 1
Merkuryusz Krakowski i Światowy (Kraków) 1979, No. 1-5; 1980, No. 6-9
mf. 1-5
Mniemania. Studenckie Pismo Regionalne Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Sosnowiec) 1980, No. 1
mf. 1
Niezależny Ruch Chłopski (Zbrosza Duża) 1978, No. 2-3
mf. 1
Nowa Iskra. (Dodatek do...) Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej - Okręg Katowicki (Katowice) 1981, No. 2
mf. 1
No Więc. NZS Uniwersytet i Politechnika (Wrocław) 1981, No. 15-19
mf. 1
Nowsze Drogi. Wydział Filozoficzno Historyczny, Uniwersytet Łódzki (Łódź) 1981, special strike issue
mf. 1
NZS Informacje. Politechnika Śląska (Gliwice) 1981, No. 12, 21
mf. 1
NZS. Niezależny Związek Studentów (Warszawa) Oct. 3, 1980 mf. 1

Obrona. Biuletyn Informacyjny Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (Łódź) 1981, No. 5-6
mf. 1
Od Nowa. Niezależne Pismo Studenckie. NZS Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków) Dec. 19, 1980 mf. 1

Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej (Gdańsk) 1980, No. 1, 3-4, 6
mf. 1-3
Ognisko. Miesięcznik Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego (Gdańsk) 1981, No. 1-2
mf. 1
ONC. Dwutygodnik Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego (Gdynia-Gdańsk) 1981, No. 6
mf. 1
Opinia. Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Warszawa) 1977, No. 1-8; 1978, No. 9-20; 1979, No. 21-31; 1980, No. 33-36, 39-42, 48-50, 53-54
mf. 1- 27
Opolitechnik. Nazwa Tymczasowa - Informator NZS WSI w Opolu (Opole) 1980, No. 4; 1981, No. 11
mf. 1-2
Organ. Nieregularne Pismo Satyryczne (Warszawa) 1978, No. 1
mf. 1
Orlę Lwowskie. Harcerski Ruch Niepodległej Polski (Wybrzeże) 1981, No. 1
mf. 1
Placówka. Niezależny Ruch Chłopski (Kraków, Warszawa) 1979, No. 5-13; 1980, No. 14-15
mf. 1-3
Penetrator. Biuletyn Informacyjny "FMS" (Federacja Młodzieży Szkolnej) (Świdnica) 1981, No. 2
mf. 1
Po Prostu Bis. Niezależne Pismo Studenckie (Kraków) 1980, No. 1-3; 1981, No. 4-10
mf. 1-4
Pomruk. Pismo Satyryczne (Łódź) 1981, No. 1-2
mf. 1
Porfirion. Łódź za Wszystkich, Wszyscy za Łodzią. UAM (Poznań) 1981, special strike issue
mf. 1
Post Factum. NZS Uniwersytet Warszawski (Warszawa) March 1981, No. 7-9 mf. 1-2

Postęp. Kwartalnik Niezależny 1977, No. 1-2; 1978, No. 4, 6; 1979, No. 7, 9-10
mf. 1-5
PPN. Polskie Porozumienie Niepodległościowe (Warszawa) 1976, No. 1; 1977, No. 8, 9, 12; 1978, No. 14-15, 17, 19, 22, 24-27; 1979, No. 29-34, 36; 1980, No. 37-39, 41, 43-44, 46, 48
mf. 1-6
Prawda. MKZ NZS Politechniki Szczecińskiej (Szczecin) 1980, No. 2-4
mf. 1
Próby. Pismo NZS PK (Kraków) 1981, No. 2-3
mf. 1-2
Przebicia (Warszawa) 1981, No. 10
mf. 1
Przebudowa. Pismo Ośrodka Myśli Ludowej (Warszawa) 1980, No. 1
mf. 1
Przegląd. Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja (Warszawa) 1979, No. 1-3; 1980, No. 5-6; 1981, No. 7
mf. 1-8
Przegląd Socjalistyczny. Kwartalnik Polskich Socjalistów (Warszawa) 1979, No. 1; 1980, No. 2-4; 1981, No. 5-6
mf. 1-9
Przegląd Zachodni. Niezależne Pismo Społeczno-Polityczne 1978, No. 2
mf. 1
Puls. Nieregularny Kwartalnik Literacki (Łódź, Warszawa) 1977, No. 1; 1978/79, No. 2-5; 1979/80, No. 6-7; 1980, No. 8-10
mf. 1-20
Quo Vadis. Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej - UKOS (Wrocław) 1980, No. 1
mf. 1
Reduta. Niezależny Biuletyn Studencki (Gdańsk) 1980, No. 1, 3; 1981, No. 6-7, 9-11
mf. 1-4
Refleks. Autonomiczna Wkładka do NO WIĘC (Wrocław) 1981, No. 1
mf. 1
Reperkusje. Pismo NZS WSP Olsztyn (Olsztyn) 1981, No. 5
mf. 1
Res Publica. Wydawnictwo Krąg (Warszawa) 1979, No. 1-3; 1980, No. 4-7; 1981, No. 8
mf. 1-19
Robotnik. Pismo Współpracujące z NSZZ "Solidarność" Regionów Mazowsze, Małopolska, Swiętokrzyski, Jelenia Góra, Toruń (Warszawa) 1977, No. 1-7; 1978, No. 8-10, 12-27; 1979, No. 28-42; 1980, No. 43-78; 1981, No. 79-80
mf. 1-6
Robotnik Szczeciński (Gryfino, Szczecin) 1980, No. 2-3
mf. 1
Robotnik Wybrzeża. Pismo Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (Gdańsk) 1978, No. 1; 1979, No. 2-5; 1980, No. 6-7
mf. 1
Rolnik Niezależny. Pismo Niezależnego Związku Zawodowego Rolników (Lisów and Milejów) 1979, No. 4, 6, 10-12; 1981, No. 27, 30-31
mf. 1-3
Rota. Pismo Młodzieży Szkolnej (Gdańsk) 1981, No. 1, 4-5
mf. 1
Ruch. Nieregularne Pismo Społeczno-Kulturalne (Kraków) 1981, No. 1
mf. 1
Ruch Związkowy. Pismo Poświęcone Odrodzeniu Niezależnego Ruchu Zawodowego w Polsce (Mysłowice, Katowice) 1979, No. 2; 1980, No. 10
mf. 1
Rzeczpospolita. Pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu (Warszawa) 1979, No. 1-4; 1980, No. 5-12
mf. 1-6
Samoobrona. Pismo Polskiej Samoobrony Narodowej 1981, No. ?
mf. 1
Samoobrona Polska. Pismo Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu (Warszawa) 1978, No. 2 (incompl.), 5-6; 1979, No. 7; 1980, Summer; 1981, No. 14
mf. 1- 3
SB. Strajkowy Biuletyn Akademii Medycznej (Warszawa) 1981, No. 2, 5
mf. 1
Ściana (Gdynia) 19??, No. 1
mf. 1
Serwis. Uniwersyteckiej Agencji Strajkowej NZS UW (Warszawa) 1981, No. 1
mf. 1
Serwis "API". Agencja Przekazu Informacji NZS (Warszawa) 1980, No. 1-3, 6, 8
mf. 1-3
Serwis Informacyjny. Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) March 10-13, 1981 mf. 1

Siloe. List do Baz Modlitwy i Grup Modlitewnych Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie Podkowa Leśna (Nowa Biała, Dursztyn, Podkowa Leśna, Kraków) 1978, No. 6, 8; 1979, No. 10, 12; 1980, No. 14
mf. 1-5
Śleżańskie Harce. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego Chorągwi Wrocławskiej (Wrocław) 1981, No. 1
mf. 1
Slowo. Pismo Okręgu Lubelskiego Konfederacji Polski Niepodległej (Lublin) 1980, No. 2; 1981, No. 4
mf. 1-3
Socjalistyczna Agencja Wydawnicza (Warszawa) 1980, No. 21
mf. 1
Spis. Systematyczny Przegląd Informacji Studenckich (Uniwersytet Jagielloński) (Kraków) 1981, No. 5, 7
mf. 1
Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1979 w Gdyni (Gdynia) 1981, No. 1-9, 11
mf. 1-2
Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików (Lublin, Warszawa, Kraków) 1977, No. 1; 1978, No. 2-5; 1979, No. 6, 8, 9; 1980, No. 10, 13; 1981, No. 15-16;
1982, No. 17-18 mf. 1-32

Sprawy. Nieregularny Magazyn Społeczny (Toruń) 1981, No. 1
mf. 1
Strajk (Łódź) 1981, No. 3, 5-6
mf. 1
Sumienie. Biuletyn Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, Region Mazowsze (Warszawa) 1981, No. 1a, 3-6
mf. 1-3
Światło i Życie. Diakonia Jedności 1979, No. 4
mf. 1
Sygnał. Niezależne Pismo Studenckie (Kraków) 1978, No. 2; 1979, No. 6-7
mf. 1-2
Tematy. Pismo Społeczno-Kulturalne. Studencka Oficyna Wydawnicza (Wrocław) 1979, No. 1
mf. 1-2
Trzeźwość i Abstynencja. Niezależny Kwartalnik Przeciwalkoholowy (Warszawa) 1979, No. 1
mf. 1
U Progu 1976, No. 1,3; 1977, No. 4-7, 9-12
mf. 1-2
Uczeń. Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej (Gdańsk) 1981, No. 2-3
mf. 1-2
Uczeń Polski. Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej. Wydawnictwo Młoda Polska (Warszawa) 1979, No. 1-4; 1980, No. 7, 8-13; 1981, No. 14; 1983, No. 33, 40
mf. 1-4
Ukosem. Pismo Międzyszkolnego Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej (Wrocław) 1981, No. 4
mf. 1
Ulotka. Studenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (Szczecin) 1980, No. 1-2, 4-7, 9
mf. 1
Veto. NZS Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź) 1981, No. 8
mf. 1
Vis. Niezależne Pismo Krakowskiej Młodzieży Licealnej (Kraków) 1981, No. 1
mf. 1
Węzeł. Niezależne Pismo Młodych Robotników (Gdańsk, Wrzeszcz) 1981, No. 1, 5
mf. 1-2
Wiadomości Naukowe. Niezależny Zespół Współpracy Naukowej w Polsce (Wrocław, Warszawa) 1979, No. 1
mf. 1
Własne Zdanie. Biuletyn Informacyjny Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja (Gdańsk) 1981, No. 1-2 mf.1

Woda na Młyn. Biuletyn NZS INP (Wrocław) 1981, No. 3-4
mf. 1
Wolne Słowo. Pismo Uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Kalisz) 1980, No. 16, 20 mf. 1

Wolność. Biuletyn Informacyjny Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania (Katowice) 1981, No. 1-2
mf. 1
Wolność. Dodatek Jeleniogórskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (Jelenia Góra) 1981, No. 1
mf. 1
Wolny Obywatel. Pismo Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (Olsztyn) 1981, No. 1
mf. 1
Wolny Polak. Pismo Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego 1980, No. 3
mf. 1
Wprost. Niezależne Pismo Młodzieży Licealnej (Gdańsk) 1981, No. 1
mf. 1
Wprost. Pismo NZS UAM Wydziału Prawa i Administracji (Poznań) 1981, No. 3
mf. 1
Wspólna Radość. Pismo Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata Maitri (Warszawa) 1981, No. 7
mf. 1
Wspólne Rozmowy... Informujemy. Ośrodek Pracy Politycznej "Sigma" SZSP UW (Warszawa) 1980, No. 11; 1981, No. 11-12, 14, 16-17
mf. 1
Wspólny Dom. Rodzina, Naród, Kościół. Niezależny Kwartalnik (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin) 1980, No. 1
mf. 1-2
Wywrotowiec. Nieregularne Pismo Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więżniow Politycznych (Lublin) 1981, No. 2
mf. 1
Wyzwolenie. Pismo Młodych Katolików (Kraków) 1981, No. 3-4
mf. 1
Zalezność. Organ Zależnego Niesamorządnego Rozwiązku "Utylitarność" 1981, No. 1
mf. 1
Zapis. Poezja - Proza - Eseje - Kronika (Warszawa) 1977, No. 1(introduction only)-4; 1978, No. 5-8; 1979, No. 9-12; 1980, No. 13-16;
1981, No. 17-18 mf. 1-80

Zawiszak. Biuletyn Drużyn Kręgu Instruktorów Harcerskich "Zawisza" im. Andrzeja Małkowskiego w Lublinie (Lublin) 1981, No. 6-7
mf. 1
Zawiszak. Biuletyn Drużyn Zawiszackich L. O. im. A. J. Czartoryskiego w Puławach (Puławy) 1981, No. 3
mf. 1
Zgrzyt. Wydawnictwo Studentów Wrocławskich (Wrocław) 1978, No. 1
mf. 1
Zwrot. Pismo Społeczno-Kulturalne (Warszawa) 1980, No. 1; 1981, No. 2
mf. 1  

 

© 1995-2012 OSA Archivum at Central European University