OSA / Collections / Fonds / HU OSA 300-40-6 > Container List | Search


HU OSA 300-40-6
Fonds 300: Records of Radio Free Europe/Radio Liberty Research Institute
Subfonds 40: Hungarian Unit
Series 6: Biographical Card Files
 1. Aba Iván dr., 1957 - 1973
  [közgazdasági újságíró]
  Abaligeti Kázmér, 1963 - 1965
  [kanonok, plébános]
  Ábel László dr., 1962 - 1985
  [határőr tábornok]
  Abelovszky József, 1951 - 1967
  [elnökségi tag, Magyarok Világszövetsége]
  Abelovszky László, 1958 - 1970
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Ábent Ferenc dr., 1961 - 1966
  [docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Ablaka István, 1969 - 1986
  [igazgató, Petőfi Nyomda]
  Ablonczy László, 1985
  [református esperes]
  Abody Béla, 1956 - 1975
  [író, kritikus]
  Abonyi Blanka dr., 1956 - 1970
  [üzemorvos]
  Abonyi Eszter dr., 1967
  [ideggyógyász]
  Ábrahám Ambrus dr., 1953 - 1969
  [akadémikus, biológus]
  Ábraham Antal dr., 1953 - 1970
  [végrehjató vizottsági tag, MSZMP, szegedi járási pártbizottság]
  Ábrahám Kálmán dr., 1963 - 1988
  [államtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]
  Ábrahám László dr., 1989 - 1990
  [ügyvéd]
  Ábrahám Tibor dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Ábrányi István dr., 1956 - 1963
  [orvos]
  Acél Béla, 1965 - 1971
  [pártbizottsági tag, MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei bizottság]
  Acél György dr., 1967 - 1985
  [igazgató, OTP-Penta Tours]
  Achátz Imre, 1953 - 1968
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Aczél Andor, 1968 - 1974
  [tagozatvezető, MSZMP Budapest IV. kerületi pártbizottság]
  Aczél Endre, 1971 - 1990
  [újságíró]
  Aczél Géza, 1984
  [író, szerkesztő]
  Aczél György, 1949 - 1989
  [művelődésügyi miniszter, tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Aczél György dr., 1954 - 1976
  [orvos alezredes, egészségügyi miniszterhelyettes]
  Aczél Györgyné, 1960 - 1961
  [Csathó Zsuzsa dr., orvos]
  Aczél István dr., 1957 - 1962
  [igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai Központ]
  Aczél János dr., 1953 - 1968
  [matematikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Aczél Tamás, 1953 - 1962
  [író]
  Aczél Tamásné, 1957 - 1964
  [dramaturg]
  Ács Ernő dr., 1951 - 1988
  [igazgató, Távközlési Kutató Intézet]
  Ács István dr., 1961 - 1985
  [tanácselnök, Debrecen]
  Ács István dr., 1971 - 1987
  [igazgató, V. kerületi Ingatlankezelő Vállalat]
  Ács István, 1988
  [segédpüspök]
  Ács Katalin dr., 1980
  [orvos]
  Ács Lajos, 1951 - 1973
  [tag, Magyar Dolgozók Pártja ET, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Ács Lajos dr., 1967 - 1971
  [vezető, Állami Kereskedelmi Felügyelőség]
  Ács László, 1957 - 1974
  [vezérigazgató-helyettes Állami Biztosító]
  Ács Zoltán, 1988
  [főszerkesztő-helyettes, Magyar Ifjúság]
  Aczél Kovács Tamás, 1964 - 1968
  [munkatárs, Esti Hírlap]
  Acsádi György dr., 1958 - 1968
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Ádám Antal dr., 1953 - 1990
  [alkotmányjogász]
  Ádám Antal, 1984 - 1986
  [vezető, Ipari Minisztérium]
  Ádám Béla dr., 1973 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Ádám György dr., 1957 - 1986
  [biológus, akadémikus]
  Ádám György, 1957 - 1968
  [közgazdász, egyetemi tanár]
  Ádám Imréné, 1980 - 1985
  [Redők Katalin, képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Ádám István dr., 1985
  [elnök, balatonfüredi városi tanács]
  Ádám József, 1962 - 1974
  [tanácselnök, Budapest, XVI. kerület]
  Ádám Mihály dr., 1955 - 1973
  [osztályvezető, MSZMP Pest megyei bizottság]
  Ádám Ottó, 1952 - 1973
  [igazgató, Madách Színház]
  Ádám Péter, 1979
  [műfordító]
  Ádám Zsigmond, 1968
  [rendőr alezredes]
  Adamkó József, 1958 - 1972
  [igazgató, Mátrai Erdő- és Fagazdaság]
  Áder János, 1990 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Adler Péter dr., 1955 - 1983
  [fogász, egyetemi tanár]
  Adorján József, 1953 - 1986
  [lelkipásztor]
  Adorján József dr., 1956 - 1964
  [tag, Független Kisgazdapárt]
  Adrián Zsigmond dr., 1982 - 1989
  [rendőr ezredes]
  Adriányi László, 1962 - 1972
  [pedagógus]
  Ág István, 1961 - 1976
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Ágai Karola, 1959 - 1978
  [magánénekes]
  Agárdi Ferenc, 1957 - 1969
  [munkásmozgalmi veterán]
  Agárdi Gábor, 1952 - 1969
  [színész]
  Agárdi Péter, 1969 - 1988
  [irodalomtörténész, kritikus]
  Aggod József dr., 1972 - 1989
  [történész, egyetemi tanár]
  Ágh Attila, 1965 - 1992
  [politológus]
  Ágh István, 1963 - 1973
  [költő]
  Agócs József, 1953 - 1962
  [agronómus]
  Ágoston András, 1959 - 1969
  [vezető-helyettes, MSZMP Bács megye, oktatási osztály]
  Ágoston József dr., 1958 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Csongrád]
  Ágoston László dr., 1966 - 1983
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Ágoston László, 1977 - 1987
  [vezérigazgató-helyettes, MTI]
  Ágoston Mihály, 1984
  [alezredes]
  Aibner Pál dr., 1952 - 1977
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest, VII. kerületi pártbizottság]
  Aigner Ferenc, 1986
  [szakszervezeti titkár]
  Aján Tamás, 1983 - 1986
  [elnökhelyettes, Állami Ifjúsági és Sporthivatal]
  Ajtai Miklós dr., 1947 - 1982
  [elnök, Országos Tervhivatal]
  Ajtai Zoltán, 1951 - 1966
  [igazgató, Bányászati Kutató Intézet]
  Ajtay Andor, 1951 - 1975
  [színművész]
  Akar László, 1959 - 1983
  [vezető, Pénzügy Minisztérium]
  Akarat Endre, 1957 - 1969
  [mérnök, Műszaki Kiadó]
  Akácz László, 1968 - 1971
  [újságíró, Dél-Magyarország, Élet és Tudomány]
  Ákos Géza dr., 1963 - 1982
  [püspöki tanácsos]
  Ákos Károly dr., 1958 - 1969
  [szakíró, munkatárs, Egyetemi Könyvtár]
  Alapi Gyula dr., 1951 - 1965
  [államügyész]
  Albert Béla, 1987
  [fizikus]
  Albert Béláné dr., 1963 - 1985
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Albert István, 1953 - 1975
  [pártfunkcionárius]
  Albert István dr., 1963 - 1979
  [tartományfőnök, Magyar Piarista Rend]
  Albert József, 1964 - 1965
  [esperes]
  Alberth Béla dr., 1969 - 1985
  [szemész, egyetemi tanár]
  Albertini Péter, 1969 - 1970
  [teológus]
  Albrecht József, 1952 - 1967
  [vájár]
  Albrecht László dr., 1958 - 1971
  [munkatárs, Minisztertanács]
  Aleva Lajos, 1952 - 1966
  [igazgató, fővárosi tanács temetkezési intézete]
  Alexa Károly, 1982 - 1989
  [irodalomtörténész]
  Alexa László, 1959 - 1984
  [párttitkár]
  Alexa Miklós dr., 1970 - 1973
  [főügyész]
  Alexits György dr., 1951 - 1975
  [matematikus, akadémikus]
  Alföldi Árpád dr., 1969 - 1989
  [KISZ-titkár]
  Alföldy Zoltán dr., 1953 - 1970
  [orvos, egyetemi tanár]
  Alics János, 1951 - 1965
  [párttitkár]
  Aliquander Ödön dr., 1952 - 1974
  [mérnök, egyetemi tanár]
  Alkonyi István dr., 1966
  [kémikus, egyetemi tanár]
  Allé Pál, 1952 - 1981
  [agronómus]
  Almár Iván, 1957 - 1976
  [csillagász]
  Almási Elemér dr., 1971 - 1985
  [egyetemi tanár]
  Almási Gábor dr., 1959 - 1968
  [egyetemi tanár]
  Almási István, 1954 - 1979
  [újságíró, Népszabadság]
  Almási Miklós dr., 1960 - 1984
  [filozófus, kritikus]
  Almásy Aladár, 1984
  [grafikus]
  Almássy György dr., 1961 - 1972
  [műszaki tudományok kandidátusa]
  Almássy Pál, 1963 - 1985
  [gépészmérnök]
  Alpár Gyula, 1958 - 1972
  [tudományos osztályvezető, Geodéziai Kutató Laboratórium]
  Alpár Mihály, 1955 - 1985
  [alosztályvezető, MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság]
  Alpári Pál, 1955 - 1976
  [főszerkesztő, Ország-Világ]
  Altomáre Iván, 1951 - 1976
  [élelmiszeripari miniszter]
  Altrichter Ferenc, 1979
  [filozófus]
  Ambró Ilona, 1955 - 1963
  [tanítónő]
  Ambrus András, 1988
  [vezérigazgató-helyettes, MÁV]
  Ambrus Imre, 1964
  [római katolikus plébános]
  Ambrus István, 1951 - 1968
  [végrehajtó bizottság elnöke, Hajdú-Bihar megye]
  Ambrus János, 1957 - 1978
  [munkás, végrehajtó bizottság elnöke, Budapest XIII. kerületi pártbizottság]
  Ambrus János, 1959 - 1988
  [miniszterhelyettes, Kereskedelmi Minisztérium]
  Ambrus Jenő, 1951 - 1978
  [végrehajtó bizottság tagja, MSZMP Baranya megyei pártbizottság]
  Ambrus Károly, 1970 - 1975
  [párttitkár, Budapest, XI. kerület]
  Ambrus Péter, 1979
  [szociológus]
  Ambrus Sándor, 1979 - 1983
  [rendőr vezérőrnagy]
  Ambrus Sándor, 1989
  [intéző bizottsági tag, Független Magyar Demokrata Párt]
  Ambrus Tibor, 1973
  [tervezőmérnök]
  Ámon Ferenc, 1970 - 1985
  [tanácselnök-helyettes, Komárom megye]
  Ancsel Éva dr., 1953 - 1987
  [filozófus]
  Ancsin Károly, 1985
  [autószerelő]
  Anda János, 1956 - 1984
  [párttitkár, Belügyminisztérium]
  Anderle Ádám, 1977 - 1985
  [tanszékvezető, József Attila Tudományegyetem]
  Andi Gábor, 1985
  [vájár]
  Andics Erzsébet dr., 1952 - 1986
  [történész, akadémikus, Magyar Dolgozók Pártja, Országos Béketanács]
  Andics Jenő dr., 1984 - 1989
  [tag, MSZMP Agitprop]
  Andics László dr, 1989
  [elnök, Magyar Vöröskereszt]
  Andics Margit, 1964
  [Karikásné, Andics Erzsébet testvére]
  Andor Ilona, 1954 - 1974
  [karnagy]
  Andorka Rudolf dr., 1965 - 1991
  [szociológus]
  Andó Ferenc dr., 1960 - 1975
  [honvéd vezérőrnagy, igazságügyi miniszterhelyettes]
  Andó Gyula, 1963 - 1975
  [első titkár, MSZMP balassagyarmati járási pártbizottság]
  András Ferenc, 1979
  [filmrendező]
  Andrásfalvy Bertalan dr., 1979 - 1992
  [művelődési és közoktatási miniszter]
  Andrásfi Gyula, 1961 - 1983
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Andrásfi Gyuláné, 1955
  [személyzeti vezető, Budakalászi Textilművek]
  Andrási Béla, 1958 - 1975
  [pártbizottsági tag, MSZMP Szolnok megye]
  Andrássy Győző, 1951 - 1972
  [elnök, Áruraktározási Hivatal]
  Andrássy Ilona, 1950 - 1962
  [munkás, Klimkó Dezső professzor felesége]
  Andrássyné
  [lásd: dr. Kövesdy Magda]
  Andrikó Miklós, 1975 - 1989
  [államtitkár, Kereskedelmi Minisztérium]
  Andrikó Miklósné, 1967 - 1985
  [főigazgató-helyettes, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola]
  Andriska Géza dr., 1990
  [sebész, képviselő, SZDSZ]
  Anesini Andor, 1954 - 1969
  [főmérnök, HŐTERV]
  Angeli Ottó dr., 1951 - 1973
  [kanonok]
  Anghy Csaba (Geyza) dr., 1955 - 1968
  [igazgató, Fővárosi Állatkert]
  Angyal Ádám, 1984 - 1990
  [első titkár, MSZMP XIII. kerület]
  Angyal Imre, 1975 - 1985
  [képviselő, Veszprém megye]
  Angyal János, 1971 - 1975
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Angyal Lajos dr., 1960 - 1963
  [idegorvos]
  Angyal László dr., 1966 - 1981
  [ügyvezető elnök, Hortobágyi Intéző Bizottság]
  Angyal Zoltán dr., 1984
  [főosztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Angyalosi Gergely, 1977 - 1979
  [filozófus, kritikus]
  Anna Margit, 1958 - 1975
  [festőművész]
  Annus Imre, 1972 - 1983
  [igazgató, Autóipari Fejlesztő Vállalat]
  Annus József, 1969 - 1992
  [főszerkesztő, Tiszatáj, képviselő, MSZP]
  Antal András, 1984 - 1986
  [országos titkár, TIT]
  Antal Árpád, 1968 - 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Antal Ferenc, 1985
  [képviselő, Veszprém megye]
  Antal Ferenc dr., 1984
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Antal Gábor, 1957 - 1979
  [főmunkatárs, Magyar Nemzet]
  Antal Géza, 1969 - 1973
  [főesperes]
  Antal György, 1967 - 1972
  [vezérigazgató, Magyar Általános Szállítmányozási Rt]
  Antal György, 1955 - 1968
  [karnagy]
  Antal György, 1955 - 1971
  [főmérnök]
  Antal Gyula, 1963 - 1975
  [vezérigazgató, Salgótarjáni Kohászati Üzemek]
  Antal Imre, 1975 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Antal Imre, 1959 - 1973
  [zongoraművész]
  Antal Imre, 1953 - 1961
  [igazgató, Pneumatikus és Hidraulikus Gépek Gyára]
  Antal István, 1960 - 1967
  [propagandaminiszter]
  Antal István, 1951 - 1978
  [zongoraművész]
  Antal József, 1951 - 1970
  [munkatárs, Budapesti Sporttudományi Intézet]
  Antal József dr., 1964 - 1968
  [igazgatóhelyettes, Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet]
  Antal Károly, 1958 - 1973
  [főszerkesztő-helyettes, Képes Újság]
  Antal Károly, 1951 - 1969
  [szobrász]
  Antal László, 1987 - 1990
  [miniszterhelyettes, Minisztertanács]
  Antal László dr., 1966 - 1969
  [nyelvész]
  Antal Lívia, 1959 - 1973
  [énekesnő]
  Antal Pál, 1963 - 1973
  [pártbizottsági tag, MSZMP Szabolcs-Szatmár megye]
  Antal Sándor, 1980 - 1985
  [párttitkár, Budapest VIII. kerület]
  Antal Sándor, 1958 - 1963
  [esperes]
  Antal-Boza József dr., 1964 - 1975
  [párttitkár, egyetemi tanár]
  Antalfy Albert, 1958 - 1970
  [énekes]
  Antalffy György dr., 1949 - 1989
  [egyetemi tanár, tag, Országos Béketanács]
  Antalffy Gyula, 1955 - 1979
  [olvasószerkesztő, Magyar Nemzet]
  Antalfy István, 1958 - 1968
  [újságíró]
  Antalfia Jenő, 1963 - 1972
  [első titkár, MSZMP nagykátai járási pártbizottság]
  Antall József dr., 1964 - 1974
  [Belügyminisztérium, szociális ügyosztály vezetője]
  Antalóczi Albert dr., 1964 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Antalóczy Zoltán dr., 1960 - 1970
  [orvos]
  Antoniewicz Flórián dr., 1960 - 1971
  [szerkesztő, Ipargazdaság]
  Antoniewicz Roland, 1989 - 1990
  [első titkár, Kádár János Társaság]
  Antony Ferenc dr. (Antoni), 1972 - 1988
  [elnök, Magyar Környezetvédelmi Egyesület]
  Antos István dr., 1949 - 1961
  [pénzügyminiszter, MSZMP Központi Bizottság]
  Antos Istvánné, 1969 - 1975
  [társadalmi munkatárs]
  Antos Zoltán dr., 1957 - 1985
  [elnök, Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal]
  Apáthy Imre, 1951 - 1959
  [színész]
  Apáthy István, 1986
  [fizikus]
  Apáti Miklós, 1969 - 1978
  [író]
  Apáti Nagy Gábor, 1965 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Áprily Lajos, 1954 - 1967
  [költő]
  Apró Antal, 1953 - 1989
  [országgyűlési elnök, miniszterelnök-helyettes]
  Apró Antalné, 1951 - 1974
  [első titkár, Budapest IX. kerület]
  Apró József, 1955 - 1986
  [szakszervezeti elnök]
  Apró Piroska dr., 1984 - 1990
  [miniszterhelyettes, Kereskedelmi Minisztérium]
  Ara-Kovács Attila, 1983 - 1986
  [Kovács T. Attila, filozófus]
  Araczki János, 1961 - 1990
  [elnökhelyettes, Békés megyei tanács]
  Aradi Ignác, 1964
  [kanonok-főesperes]
  Aradi Nóra dr., 1957 - 1984
  [művészettörténész]
  Aradi Sándor, 1987
  [alezredes]
  Aradi Sándorné, 1974 - 1986
  [párttitkár, Budapest IX. kerület]
  Aradi Zsuzsa, 1979
  [tanár]
  Arany Sándor dr., 1953 - 1984
  [egyetemi tanár]
  Arany Tóth Lajos (János?), 1952 - 1986
  [első titkár, gyulai járási pártbizottság]
  Aranyos Zoltán, 1968 - 1988
  [református lelkész]
  Aranyosi Ferencné, 1969 - 1985
  [munkatárs, MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság]
  Aranyosi Magda (Pálné), 1954 - 1967
  [párttörténész]
  Aranyosi Pál, 1957 - 1962
  [író]
  Arató András, 1962 - 1985
  [osztályvezető, MSZMP Pest megyei pártbizottság]
  Arató Endre dr., 1955 - 1977
  [történész]
  Arató Ferenc dr., 1959 - 1973
  [igazgató, Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum]
  Arató Ferenc, 1964 - 1968
  [vezérigazgató-helyettes, Magyar Külkereskedelmi Bank]
  Arató Géza dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Arató Jenő, 1967 - 1972
  [munkásőr ezredes]
  Arató Márton, 1964 - 1972
  [párttitkár, Makó]
  Arató Mátyás dr., 1975
  [matematikus]
  Arányi Árpád, 1957
  [kereskedő]
  Arányi Éva, 1957 - 1959
  [újságíró]
  Arányi Sándor, 1955 - 1983
  [vezérigazgató, MOGÜRT]
  Arday Géza, 1959 - 1961
  [alezredes]
  Ardó Pál, 1958 - 1982
  [vezérigazgató-helyettes, MOGÜRT]
  Árendás György, 1952 - 1975
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Argalász Kálmán, 1984 - 1985
  [alezredes]
  Árkus István, 1954 - 1983
  [újságíró, Népszabadság]
  Árkus József, 1976 - 1987
  [főszerkesztő, Ludas Matyi]
  Arnold János, 1964 - 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Arnold Mihály, 1992
  [vezérőrnagy, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága]
  Árpási Zoltán, 1972 - 1982
  [KISZ-titkár]
  Artner Edgár, 1952 - 1953
  [teológus, pápai kamarás]
  Artner Tiborné, 1985
  [tanácselnök-helyettes, Vas megye]
  Árva László, 1990
  [közgazdász]
  Árva Vince, 1989
  [pálos rendi tag]
  Árvai István, 1956 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Szolnok megyei pártbizottság]
  Árvai Jenő, 1963 - 1971
  [vezérigazgató, HÓDIKÖT]
  Árvai József dr., 1970 - 1986
  [főosztályvezető, Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal]
  Árvai Lászlóné, 1985
  [képviselő, Heves megye]
  Árvay Sándor dr., 1952 - 1972
  [orvos]
  Asbóth Jánosné dr., 1972 - 1985
  [elnökségi tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Asbóth József, 1952 - 1957
  [teniszező]
  Ascher Oszkár, 1959 - 1965
  [színész]
  Asguthy Ádám dr., 1958 - 1966
  [főesperes]
  Asperján György, 1962 - 1985
  [író]
  Asztalos Kálmán, 1987
  [mérnök ezredes]
  Asztalos Lajos, 1951 - 1992
  [mérnök]
  Asztalos László, 1989 - 1992
  [elnök, Hazafias Választási Koalíció, Hazafias Népfront]
  Asztalos László, 1957 - 1984
  [ezredes]
  Asztalos Róbert, 1953 - 1973
  [igazgató, HUNGAGENT]
  Asztalos Sándor, 1952 - 1970
  [főszerkesztő, Muzsika]
  Áts Károly, 1975 - 1980
  [képviselő, Borsod megye]
  Audikovszky Józsefné, 1965 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest III. kerületi pártbizottság]
  Auerschwald János, 1951 - 1959
  [mérnök]
  Augustinovics Mária dr., 1963 - 1977
  [közgazdász]
  Aujeszky László dr., 1959 - 1973
  [meteorológus]
  Ausch Sándor dr., 1959 - 1974
  [közgazdász]
  Auth Henrik, 1989 - 1990
  [közgazdász]
  Avar István, 1963 - 1985
  [színész]
  Avar János, 1960 - 1985
  [újságíró]
  Azurák Mihály, 1988
  [titkár, MSZMP]
  Baán László, 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Bába István dr., 1990
  [főügyész, Magyar Néppárt]
  Babarczy László, 1969 - 1987
  [rendező]
  Babics Antal dr., 1956 - 1987
  [orvos, akadémikus]
  Babocsa Endre dr., 1950 - 1974
  [plébános]
  Babóczky Béláné, 1985
  [pótképviselő, Budapest, III. választókerület]
  Babos Zoltán, 1953 - 1969
  [miniszterhelyettes, Élelmiszeripari Minisztérium]
  Babus Endre, 1988 - 1992
  [újságiró, HVG]
  Backhaus Richard dr., 1943 - 1971
  [orvos]
  Baczoni Jenő, 1952 - 1975
  [államtitkár, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Bacsák Nándor, 1952 - 1974
  [vezérigazgató, MOGÜRT]
  Bacskai Sándor, 1987
  [egyetemi hallgató]
  Bácskai Gyula dr., 1958 - 1973
  [vegyész]
  Bácskai Istvánné, 1975
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Bácskai János dr., 1965
  [bíró]
  Bácskai László, 1962 - 1985
  [újságíró, szerkesztő]
  Bácskai Tamás, 1957 - 1991
  [igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Bácskai Vera dr., 1968 - 1969
  [történész]
  Bacsó Béla, 1979 - 1982
  [esztéta]
  Bacsó Péter, 1958 - 1987
  [filmrendező]
  Bacsóka Béla dr., 1958 - 1984
  [teológiai tanár]
  Bacsóka Pál, 1964 - 1966
  [tiszteletbeli kanonok]
  Badalik Bertalan, 1951 - 1965
  [megyéspüspök]
  Bády Ferenc, 1951 - 1983
  [főesperes]
  Bagdi Márton, 1977 - 1982
  [műszaki igazgató]
  Báger Gusztáv dr., 1964 - 1988
  [főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Bagi Dénes dr., 1952 - 1988
  [bíró]
  Bagi József dr., 1960 - 1985
  [vezérigazgató-helyettes, Gabonaforgalmi és Malomipari Tröszt]
  Bagi Mihály, 1960 - 1969
  [vezérigazgató, Láng Gépgyár]
  Bagi Zoltán, 1984
  [ezredes]
  Bagota Béla dr., 1969 - 1987
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Bagó István dr., 1953 - 1987
  [esperes-plébános]
  Bagyinszki János, 1961 - 1971
  [munkásőr ezredes]
  Bágyoni Szabó Attila dr., 1949 - 1985
  [orvos]
  Baja Ferenc, 1992
  [képviselő, MSZP]
  Bajnai György, 1985
  [képviselőjelölt, Bács-Kiskun megye]
  Bajnok József, 1958 - 1974
  [nagykövet]
  Bajnok Zsolt, 1969 - 1990
  [újságíró]
  Bajomi Lázár Endre, 1952 - 1987
  [író]
  Bajomi N. Sándor dr., 1963 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, szentesi járási pártbizottság]
  Bajor Nagy Ernő, 1952 - 1983
  [rovatvezető, Szabad Föld]
  Bajtai Károly, 1952 - 1963
  [képviselő, Szolnok megye]
  Bajtay András, 1990
  [államtitkár-helyettes, Népjóléti Minisztérium]
  Baka András dr., 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Bakács Tibor dr., 1950 - 1977
  [elnök, fővárosi tanács]
  Bakay Árpád, 1990 - 1992
  [államtitkár-helyettes, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium]
  Bakonyi Árpád, 1986 - 1987
  [főosztályvezető-helyettes, Ipari Minisztérium]
  Bakonyi Pál, 1959 - 1967
  [elökségi tag, Magyar Pedagógiai Társaság]
  Bakonyi-Sebestyén Endre, 1951 - 1979
  [elnök, Állami Fejlesztési Bank]
  Bakos Ferenc dr., 1959 - 1985
  [nyelvész]
  Bakos István, 1990
  [ügyvezető alelnök, FKgP]
  Bakos István, 1979 - 1982
  [szociográfus]
  Bakos István, 1953 - 1965
  [bányász, első titkár, MSZMP]
  Bakos István dr., 1968
  [jogtanácsos]
  Bakos József dr., 1958 - 1969
  [főiskolai tanár]
  Bakos Kálmán dr., 1953 - 1965
  [prépost-plébános]
  Bakos Lajos dr., 1959 - 1979
  [református lelkipásztor, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bakos Lajos, 1981 - 1985
  [alelnök, Magyar Izraeliták Országos Képviselete]
  Bakos Zsigmond dr., 1958 - 1983
  [miniszterhelyettes, Könnyűipari Minisztérium]
  Bakó Ágnes, 1954 - 1982
  [igazgatóhelyettes, Párttörténeti Intézet]
  Bakó Ede dr., 1970 - 1988
  [közgazdász]
  Bakó Lajos, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Bakóczi Antal dr., 1964 - 1985
  [főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet]
  Baksai Antal, 1963 - 1981
  [termelőszövetkezeti vezető]
  Balabán Péter, 1949 - 1971
  [főszerkesztő, Corvina Kiadó]
  Balabán Sándor, 1961 - 1972
  [alezredes, Magyar Honvédelmi Szövetség]
  Balajthy Anna, 1979
  [szociológus]
  Balassa Ákos, 1968 - 1989
  [főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Balassa Gyula dr., 1957 - 1970
  [tag, Országos Idegenforgalmi Tanács]
  Balassa Gyula, 1947 - 1964
  [altábornagy]
  Balassa Iván dr., 1953 - 1983
  [ügyvezető alelnök, Magyar Néprajzi Társaság]
  Balassa Péter, 1979 - 1992
  [esztéta]
  Balassa Tibor dr., 1963 - 1985
  [elnökhelyettes, Somogy megyei tanács]
  Balás István dr., 1990 - 1993
  [elnökségi tag, MDF]
  Balás Béla, 1992
  [segédpüspök]

 2. Balássy László, 1959 - 1974
  [irodalmi lektor]
  Balázs Anna, 1951 - 1973
  [író]
  Balázs Árpád, 1968 - 1975
  [zeneszerző]
  Balázs György, 1962 - 1974
  [újságíró, történész]
  Balázs Györgyné, 1968 - 1972
  [egyetemi tanár]
  Balázs Katalin, 1989
  [szociológus]
  Balázs László dr., 1969 - 1979
  [ferences tartományfőnök]
  Balázs Mihály, 1959 - 1980
  [párttitkár, Oktatásügyi Minisztérium]
  Balázs Sándor, 1957 - 1968
  [író]
  Balázsi Tibor, 1990
  [képviselő, MDF]
  Balázsy Sándor, 1961 - 1984
  [rovatvezető, Közgazdasági Szemle]
  Balczó András, 1959 - 1988
  [öttusázó]
  Baldaszti László, 1953 - 1986
  [főagronómus]
  Bali Ferenc, 1966 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Bali László dr., 1958 - 1964
  [bíró]
  Bali Sándor, 1953 - 1963
  [szerszámkészítő]
  Bali Zoltán, 1957 - 1971
  [képviselőjelölt, Tolna megye]
  Bálint Istvánné (Margit), 1963 - 1975
  [képviselő, Békés megye]
  Bálint József, 1961 - 1979
  [elnök, Központi Statisztikai Hivatal]
  Bálint Lajos, 1954 - 1974
  [író, műfordító]
  Bálint Péter dr., 1955 - 1976
  [egyetemi tanár]
  Bálint Sándor, 1964 - 1980
  [néprajzkutató, egyetemi tanár]
  Balla Éva dr., 1985 - 1990
  [orvos]
  Balla Gábor Tamás dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Balla László, 1969 - 1987
  [főszerkesztő, Kárpáti Igaz Szó]
  Balla László dr., 1979 - 1985
  [tudományos igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia]
  Ballai László, 1961 - 1989
  [osztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Balogh András, 1967 - 1987
  [egyetemi docens, MSZMP Politikai Főiskola]
  Balogh András dr., 1967 - 1985
  [titkár, Szakszervezetek Megyei Tanácsa, Borsod megye]
  Balogh Béla, 1984
  [vezérőrnagy]
  Balogh Béla, 1987
  [vezérigazgató, Mikroelektronikai Vállalat]
  Balogh Edgár, 1950 - 1988
  [író]
  Balogh Erika, 1989
  [nőfelelős, FKgP]
  Balogh Ferenc dr., 1963 - 1986
  [egyetemi tanár]
  Balogh Ferenc, 1958 - 1967
  [bányász]
  Balogh Gábor dr., 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Balogh Gábor, 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Balogh György dr., 1989 - 1992
  [országos ügyvezető alelnök, FKgP]
  Balogh György dr., 1980 - 1990
  [országos parancsnok, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága]
  Balogh György, 1985
  [képviselő, Fejér megye]
  Balogh Imre dr., 1963 - 1977
  [bíró]
  Balogh István, 1961 - 1976
  [szociológus]
  Balogh István dr., 1951 - 1976
  [érseki biztos]
  Balogh János, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ, MDF]
  Balogh János dr., 1958 - 1985
  [zoológus]
  Balogh Jenő, 1967 - 1985
  [festőművész]
  Balogh Júlia, 1988
  [történész, lektor]
  Balogh Károlyné, 1975 - 1988
  [főtitkár, Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége]
  Balogh Lajos, 1953 - 1963
  [vasöntő, MSZMP]
  Balogh László, 1964 - 1988
  [tanácselnök, Pest megye]
  Balogh László, 1963 - 1971
  [tag, országgyűlés ipari bizottsága]
  Balogh László ifj., 1955 - 1990
  [képviselő, Békés megye]
  Balogh Mária, 1973 - 1989
  [Bíróné, főszerkesztő-helyettes, Pártélet]
  Balogh Mihály, 1958 - 1985
  [párttitkár, Veszprém megye]
  Balogh Mihályné, 1970 - 1982
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Balogh Pál dr., 1978 - 1985
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Balogh Sándor dr., 1960 - 1990
  [történész]
  Balogh Sándor, 1989
  [MSZP]
  Baloghné dr.Szőcs Klára, 1985 - 1988
  [szakszervezeti titkár]
  Balogy Károly dr., 1985 - 1990
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Baló Elemér, 1958 - 1970
  [színész]
  Baló György, 1984 - 1990
  [újságíró]
  Baló József, 1954 - 1975
  [orvos, akadémikus]
  Baló László, 1947 - 1971
  [újságíró]
  Balló István, 1960 - 1975
  [tag, Hazafias Népfront]
  Bálványi Jenő, 1960 - 1971
  [tudósító]
  Bán András, 1979 - 1983
  [művészettörténész]
  Bán Frigyes, 1954 - 1969
  [filmrendező]
  Bán Károly, 1966 - 1975
  [ezredes]
  Bánáti András, 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Bánáti Gézáné, 1971 - 1985
  [Mersei Erzsébet, tag, Elnöki Tanács]
  Bánd Béla, 1965 - 1983
  [kereskedelmi igazgató, TUNGSRAM]
  Bánfalvi András, 1985
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Bánfalvi István, 1988
  [államtitkár]
  Bánfalvi József dr., 1958 - 1973
  [tanár]
  Bánfalvy Barnabás dr., 1968 - 1985
  [vezető, Pest megyei tanács]
  Bánffy Dániel br., 1957
  [mezőgazdasági miniszter]
  Bánffy György, 1965 - 1990
  [színész]
  Bánházi Gyula, 1957 - 1983
  [mezőgépész]
  Bánki László, 1968
  [vezető, Magyar Televízió]
  Bánki Pál, 1954 - 1972
  [tag, Országos Tervhivatal]
  Bánky László, 1959 - 1973
  [filmrendező]
  Bánlaki József, 1989
  [Magyar Október Párt]
  Bánlaky Pál, 1970 - 1981
  [szociológus]
  Bánó András, 1990
  [újságíró]
  Bánóczi Gyula, 1967 - 1985
  [tanácselnök, Szabolcs-Szatmár megye]
  Bányai Gábor, 1990
  [intendáns, Magyar Televízió]
  Bányai Miklós, 1988 - 1989
  [miniszteri biztos]
  Bányász Imre, 1953 - 1959
  [igazgató, Hunnia Filmgyár]
  Bányász Rezső dr., 1955 - 1988
  [diplomata]
  Bányász Vince dr., 1969
  [ügyvéd]
  Barabás Béla, 1985 - 1988
  [párttitkár, Budapest III. kerület]
  Barabás János, 1972 - 1991
  [MSZMP Központi Bizottság]
  Barabás Miklós, 1978 - 1989
  [titkár, Országos Béketanács]
  Barabás Tamás, 1959 - 1971
  [újságíró]
  Barabás Tibor, 1953 - 1970
  [Berkovits Tibor, író]
  Baracs Dénes, 1959 - 1986
  [újságíró, tudósító]
  Baradlay György dr., 1983 - 1988
  [elnök, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége]
  Bárány Emil dr., 1966 - 1973
  [kereskedelmi igazgató]
  Bárány Tamás, 1954 - 1987
  [író]
  Baranyai György, 1955 - 1973
  [MSZMP titkár]
  Baranyai Miklós dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Baranyai Tibor, 1951 - 1989
  [főtitkár, SZOT]
  Baranyi Ferenc, 1963 - 1976
  [költő]
  Baranyi M. Gyula, 1958 - 1969
  [attasé]
  Barati József, 1957 - 1973
  [titkár, Hazafias Népfront]
  Barát Endre, 1957 - 1969
  [újságíró]
  Barát Gábor, 1990
  [vezető-helyettes, Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság]
  Barát Tamás, 1989
  [első titkár, Budapest III. kerület]
  Baráth Endre, 1972 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Baráth Etele dr., 1989 - 1990
  [államtitkár]
  Baráth Gergely, 1989 - 1990
  [tag, FIDESZ]
  Barcza Imre, 1990 - 1991
  [képviselő, SZDSZ]
  Barczi Gyula, 1952 - 1967
  [famunkás, MSZMP]
  Bárczi Béla, 1963 - 1973
  [végrehajtó bizottsági elnök, miskolci városi tanács]
  Bárczi Géza dr., 1952 - 1975
  [nyelvész]
  Bárczi Gusztáv, 1944 - 1964
  [orvosprofesszor]
  Barcs Sándor, 1949 - 1989
  [vezérigazgató, MTI]
  Barcsay Jenő, 1954 - 1988
  [festőművész]
  Barcsik János, 1985
  [képviselő, Heves megye]
  Bárd András, 1983 - 1987
  [főszerkesztő, Pest Megyei Hírlap]
  Bárd András, 1948 - 1967
  [Blaustein, tag MSZMP Központi Bizottság]
  Bárd Miklós, 1961 - 1976
  [nagykövet]
  Bárdos Balázs, 1990 - 1991
  [államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal]
  Bárdosi Németh János, 1962 - 1969
  [szerkesztőbizottsági tag, Jelenkor]
  Barinkai Oszkár, 1950 - 1985
  [Központi Ellenőrző Bizottság titkára]
  Barinkay Oszkárné, 1957 - 1984
  [párttitkár, Pest megye]
  Barity Miklós, 1957 - 1988
  [nagykövet]
  Barlai Róbertné, 1985
  [iskolaigazgató]
  Barlay Gusztáv, 1962 - 1975
  [színész]
  Barna Andrásné (Andorné?), 1952 - 1984
  [vezető, Művelődési Minisztérium]
  Barna Lajos dr., 1954 - 1983
  [elnök, Hazafias Népfront Pest megye]
  Baróti Dezső, 1953 - 1971
  [egyetemi tanár]
  Baróti János dr., 1985
  [apátplébános]
  Barsi Dénes, 1959 - 1968
  [író]
  Barsi Tomaj, 1972 - 1990
  [első titkár, Budapest VI. kerület]
  Barsiné Pataki Etelka, 1990 - 1992
  [államtitkár]
  Bársony Jenő, 1963 - 1986
  [közgazdász]
  Bart István, 1983 - 1989
  [főtitkár, Magyar PEN Club]
  Barta Alajos, 1966 - 1985
  [képviselő, Heves megye]
  Barta András, 1953 - 1971
  [Végrehajtó Bizottság tagja, MSZMP füzesabonyi járási pártbizottság]
  Barta Antal, 1968 - 1969
  [szerkesztő, Történelmi Szemle]
  Barta Árpádné, 1955 - 1975
  [pártbizottsági tag, Hajdú-Bihar megye]
  Barta Barnabás, 1963 - 1988
  [elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Barta György dr., 1954 - 1977
  [geofizikus]
  Barta Imre dr., 1984 - 1986
  [osztályigazgató, Állami Fejlesztési Bank]
  Barta János, 1949 - 1975
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Barta János, 1952 - 1986
  [egyetemi tanár]
  Barta Lajos, 1960 - 1968
  [nagykövet]
  Barta Lajos, 1958 - 1980
  [pszichológus]
  Barta László, 1973 - 1983
  [képviselő, Szolnok megye]
  Bartal Ferenc, 1990
  [főügyész, FKgP]
  Bartalné dr. Borszéki Erzsébet, 1985 - 1989
  [képviselő, Nógrád megye]
  Bartalos Mihályné, 1975 - 1980
  [képviselő, Budapest XVIII. kerületk]
  Bártfai Györgyné, 1986
  [dr. Hajpál Katalin, jogász]
  Bártfai Sándor, 1954 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Bartha Árpád dr., 1987 - 1992
  [vezérigazgató, Magyar Külkereskedelmi Bank]
  Bartha Ferenc, 1969 - 1990
  [államtitkár, Kereskedelmi Minisztérium]
  Bartha István, 1967 - 1983
  [párttitkár, Debrecen]
  Bartha János, 1963 - 1976
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Bartha Lajos dr., 1975
  [pszichológus]
  Bartha László, 1989
  [szakszervezeti elnök]
  Bartha Tibor dr., 1953 - 1987
  [püspök]
  Bartolák Mihály, 1956 - 1979
  [elnökhelyettes, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Bartos Antal, 1956 - 1974
  [igazgatóhelyettes]
  Bartos Éva, 1979
  [népművelő]
  Bartos István, 1952 - 1978
  [elnökségi tag, Országos Környezetvédelmi Tanács]
  Bartos István dr., 1960 - 1986
  [tag, SZOT]
  Bartók Béla ifj., 1955 - 1985
  [főgondnok, Unitárius Egyház]
  Bartók Béláné, 1955 - 1982
  [Pásztori Ditta zongoraművésznő]
  Bartók Gyula, 1987
  [szamizdat munkatárs]
  Barts Oszkárné, 1982 - 1988
  [tag, MSZMP K9zponti Bizottság]
  Basch Endréné, 1955 - 1970
  [Anna Mária, tag, Partizán Szövetség]
  Baskai Tóth Bertalan dr., 1955 - 1976
  [tag, IPU Magyar Csoport]
  Básti Lajos, 1954 - 1977
  [színész]
  Bata Imre, 1962 - 1984
  [irodalomtörténész, kritikus]
  Bata István, 1951 - 1967
  [honvédelmi miniszter]
  Bata János, 1967 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Báthi László, 1959 - 1970
  [docens]
  Báthory János, 1989
  [kisebbségi szakértő]
  Bauer István, 1958 - 1962
  [közgazdász]
  Bauer László, 1957 - 1966
  [elnökségi tag, Partizán Szövetség]
  Bauer Tamás, 1983 - 1992
  [közgazdász, SZDSZ Országos Tanács]
  Bay László, 1966 - 1985
  [főelőadó, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Bayer József, 1985 - 1988
  [filozófus, politológus]
  Bayer József, 1984 - 1989
  [kereskedelmi főigazgató, Magyar Televízió]
  Bayer Zsolt, 1992
  [sajtószóvivő, FIDESZ]
  Bazsó György dr., 1985
  [képviselő, Borsod megye]
  Bebrits Anna, 1955 - 1984
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Bebrits Lajos, 1949 - 1963
  [miniszter]
  Beck György, 1984
  [rendőr ezredes]
  Beck István, 1957 - 1973
  [nagykövet]
  Beck János dr., 1961 - 1979
  [nagykövet]
  Beck Mihály, 1959 - 1985
  [akadémikus]
  Beck Tamás, 1951 - 1990
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Beckl Sándor dr., 1954 - 1978
  [titkár, SZOT]
  Bede Anna, 1959 - 1986
  [költő]
  Bede István, 1987
  [vezérigazgató, Kossuth Nyomda]
  Beér János dr., 1948 - 1966
  [egyetemi tanár]
  Béhm Imre dr., 1987
  [közgazdász]
  Bejczy Sándor, 1989 - 1992
  [képviselő, FKgP]
  Beke György, 1983 - 1987
  [író]
  Beke Kata, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Beke Ödön, 1952 - 1964
  [akadémikus]
  Békefi Benő, 1951 - 1964
  [Buchsbaum, esperes]
  Békés Imre dr., 1987 - 1988
  [igazgató, Művészeti Alap]
  Békesi László dr., 1972 - 1992
  [pénzügyminiszter]
  Békési Gyula, 1966 - 1981
  [költő]
  Békési Istvánné, 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Békésy György, 1972
  [Nobel-díjas tudós]
  Békésy Péter, 1979
  [matematikus]
  Béki Ferencné, 1967 - 1975
  [képviselő, Pest megye]
  Béki Gabriella, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Béla Csaba László, 1985
  [lelkész]
  Bélafi Antal, 1990 - 1991
  [képviselő, FKgP]
  Belák Sándor Béla dr., 1955 - 1978
  [agronómus]
  Bélay József, 1948 - 1968
  [vezérigazgató, MAHART]
  Béleczki József, 1960 - 1980
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Beledi Dezső, 1974 - 1984
  [elnök, Országos Mérésügyi Hivatal]
  Bell Béla, 1974
  [akadémikus]
  Bella István, 1965 - 1984
  [költő]
  Belocerkovszki Lili, 1969
  [felelős szerkesztő, Kossuth Kiadó]
  Belon Gellért, 1961 - 1984
  [apát-plébános]
  Belovai Illés, 1986
  [parancsnok, Rendőrtiszti Főiskola]
  Bencze György, 1968 - 1984
  [filozófus]
  Bencze Gyula, 1958 - 1973
  [igazgató, Képzőművészeti Főiskola]
  Bencze Lászlóné, 1986
  [dr. Rossa Edit, bíró]
  Bencze Miklós, 1965
  [főosztályvezető, CHEMOKOMPLEX]
  Benczédi József, 1957 - 1987
  [gimnáziumi igazgató]
  Benczédi László, 1959 - 1987
  [történész]
  Benczekovics Lajos, 1956 - 1978
  [nagykövet]
  Benczéné dr. Nagy Eszter, 1987
  [főigazgató-helyettes, Fővárosi Levéltár]
  Bencsik Gábor, 1989 - 1990
  [főtitkár, Magyar Újságírók Országos Szövetsége]
  Bencsik István, 1947 - 1973
  [alelnök, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bencsik István, 1985 - 1990
  [vezérőrnagy]
  Benda Gyula, 1966 - 1988
  [történész]
  Benda Kálmán dr., 1963 - 1988
  [történész]
  Benda László dr., 1985 - 1992
  [főszerkesztő, MTV]
  Bende József, 1982 - 1987
  [nagykövet]
  Bene Ede, 1967 - 1976
  [irodalomtörténész]
  Bene Zoltán dr., 1953 - 1976
  [képviselő, Szolnok megye]
  Benedek András dr., 1968 - 1973
  [fődramaturg, Nemzeti Szinház]
  Benedek András dr., 1985 - 1989
  [főigazgató, Országos Pedagógiai Intézet]
  Benedek Árpád, 1953 - 1976
  [színházi rendező]
  Benedek István dr., 1962 - 1984
  [orvos, író]
  Benedek István Gábor, 1970 - 1989
  [főszerkesztő-helyettes, Magyarország]
  Benedek Jenő dr., 1957 - 1967
  [jogász]
  Benedek Jenő, 1953 - 1977
  [festőművész]
  Benedek Marcell dr., 1954 - 1968
  [író, műfordító]
  Benedek Miklós, 1963 - 1986
  [újságíró]
  Benedek Pál, 1968 - 1984
  [intézeti igazgató, Vizgazdálkodási Tudományos Kutató Központ]
  Benedikt Ottó dr., 1955 - 1975
  [egyetemi tanár]
  Benjámin Judit, 1985 - 1989
  [képviselő, Budapest VIII. kerület.]
  Benjámin László, 1951 - 1986
  [költő, műfordító]
  Benke Gézáné, 1963 - 1986
  [szakszervezeti elnök]
  Benke Lajosné, 1958 - 1971
  [pedagógus]
  Benke Valéria, 1952 - 1988
  [Havas Ernőné, MSZMP Központi Bizottság, Társadalmi Szemle]
  Benkei András, 1958 - 1985
  [belügyminiszter]
  Benkő Ferenc, 1987
  [igazgatóhelyettes, Magyar Televízió]
  Benkő Gyula, 1956 - 1968
  [színész]
  Benkő Károly, 1960 - 1985
  [újságíró]
  Benoschofszky Imre dr., 1951 - 1970
  [főrabbi]
  Bényei József, 1958 - 1984
  [főszerkesztő, Hajdú-Bihari Napló]
  Bényi József dr., 1966 - 1989
  [külügyminiszter-helyettes]
  Benyó Pál, 1979 - 1989
  [mérnök]
  Beőthy Mihály, 1990 - 1991
  [államtitkár-helyettes]
  Beőthy Ottó, 1959 - 1985
  [főtitkár, Magyarok Világszövetsége]
  Bercsényi Botond, 1972 - 1988
  [elnökhelyettes, Minisztertanács]
  Berda József, 1961 - 1966
  [költő]
  Berdár Béla, 1985 - 1988
  [képviselő, Pest megye]
  Berecz Bertalan, 1954 - 1966
  [elnök, INTRANSMASS]
  Berecz Frigyes, 1980 - 1990
  [miniszter, Ipari Minisztérium]
  Berecz János dr., 1958 - 1989
  [titkár, MSZMP Központi Bizottság]
  Bereczki Lajos, 1963 - 1983
  [elnökhelyettes, Szolnok Megyei Tanács]
  Bereczki Vilmos, 1989 - 1991
  [képviselő, FKgP]
  Bereczky Albert, 1951 - 1966
  [református püspök]
  Bereczky András, 1985 - 1986
  [titkár, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége]
  Bereczky Gyula, 1966 - 1989
  [elnök, Magyar Televízió]
  Berei Andor, 1951 - 1980
  [elnök, Országos Tervhivatal]
  Berencsi Mihály, 1958 - 1963
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Berend T. Iván dr., 1958 - 1990
  [akadémikus]
  Berendik Iván dr., 1964 - 1987
  [főosztályvezető, Minisztertanács]
  Berényi Dénes dr., 1961 - 1990
  [alelnök, Magyar Tudományos Akadémia]
  Berényi Ferenc, 1989
  [ügyvezető titkár, Münnich Ferenc Társaság]
  Berényi Lajos, 1969 - 1992
  [elnökhelyettes, Országos Tervhivatal]
  Berényi Sándor dr., 1958 - 1986
  [elnök, Fővárosi Tanács]
  Béres Zsuzsa, 1989
  [ideiglenes ügyvivő, Zöld Párt]
  Beresztóczy Miklós dr., 1950 - 1973
  [püspök, tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Berg Lászlóné, 1985
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Berkes György dr., 1969 - 1985
  [tanácselnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Berkes István dr., 1969 - 1977
  [vezérőrnagy]
  Berkes Péter, 1960 - 1987
  [főszerkesztőhelyettes, Új Tükör]
  Berkesi András, 1957 - 1983
  [író]
  Berki Mihály, 1978 - 1988
  [vezérőrnagy]
  Berki Mihályné, 1949 - 1979
  [képviselő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Berki Sándor, 1963 - 1987
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Berki Zoltán, 1955 - 1963
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Berki Zuárd, 1956 - 1984
  [Feriz, görögkeleti esperes]
  Berkovits György, 1979 - 1982
  [író]
  Bernáth Aurél, 1951 - 1982
  [festőművész]
  Bernáth György Antal, 1951 - 1984
  [igazgató, Akadémiai Kiadó]
  Bernáth János, 1952 - 1966
  [alezredes]
  Bernáth Tivadar, 1962 - 1986
  [egyetemi tanár]
  Bertha Bulcsu, 1962 - 1986
  [író, szerkesztő]
  Bertha Zoltán dr., 1989 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Bertus Pál, 1960 - 1978
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Berzsényi Emese, 1984
  [tanuló]
  Bese Vilmos, 1952 - 1973
  [vezérigazgató, Magyar Geofizikusok Egyesülete]
  Bessenyei Ferenc, 1951 - 1989
  [színész]
  Bessennyei Miklós, 1956 - 1977
  [szakszervezeti főtitkár]
  Bessennyei Zoltán, 1990 - 1991
  [nagykövet]
  Bethlen Margit, 1951 - 1970
  [bárónő]
  Bethlen István, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Betlen Oszkár, 1951 - 1969
  [vezető, Párttörténeti Intézet]
  Betlej Sándor dr., 1971 - 1979
  [miniszterhelyettes, Kohó- és Gépipari M.]

 3. Biacs Péter dr., 1985 - 1988
  [képviselő, Budapest XI. kerület]
  Bibó István dr., 1956 - 1979
  [államminiszter]
  Bibó István ifj., 1964 - 1988
  [elnökségi tag, Márton Áron Társaság]
  Bibók Istvánné, 1975 - 1985
  [képviselő, Csongrád megye]
  Biczó György dr., 1957 - 1989
  [nagykövet]
  Bielek József dr., 1979 - 1990
  [PB-tag, budapesti pártbizottság]
  Bielik György, 1957 - 1975
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bihari Ferenc, 1953 - 1968
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Bihari István, 1965 - 1989
  [elnök, Magyar Iparjogvédelmi Egyesület]
  Bihari László, 1953 - 1986
  [alelnök, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bihari Mihály dr., 1974 - 1992
  [politológus]
  Bihari Ottó dr., 1955 - 1983
  [egyetemi tanár]
  Bihari Sándor, 1953 - 1970
  [költő]
  Bikics István dr., 1963 - 1986
  [tanszékvezető docens]
  Bikki Szilveszter dr., 1966 - 1984
  [rendőr ezredes]
  Bilecz Endre, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Birkás Imre, 1947 - 1964
  [tag, Központi Ellenőrzési Bizottság]
  Birkás János, 1992
  [tag, KDNP]
  Birkás János dr., 1990
  [vezérőrnagy]
  Birman Erzsébet, 1979 - 1985
  [igazgató, Innovációs Alap]
  Bíró Ferenc dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Bíró Ferenc, 1952 - 1959
  [miniszterhelyettes]
  Bíró Ferenc, 1960 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Pest megyei pártbizottság]
  Bíró Ferencné, 1951 - 1955
  [igazgató, Csepeli Autógyár]
  Bíró Gáspár, 1989
  [tag, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium]
  Bíró Gerd dr., 1958 - 1985
  [vezérigazgató, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Bíró György, 1950 - 1986
  [vezérőrnagy, katonai főügyész]
  Bíró Gyula, 1958 - 1988
  [főtitkár, Magyar-Szovjet Baráti Társaság]
  Bíró Imre, 1973 - 1986
  [római katolikus kanonok, képviselő]
  Bíróné Istvánné, 1983 - 1988
  [Balogh Mária, főszerkesztő-helyettes, Pártélet]
  Bíró József, 1987 - 1992
  [vezérőrnagy]
  Bíró József, 1962 - 1985
  [külkereskedelmi miniszter]
  Bíró Livia, 1949 - 1976
  [művészeti vezető, Párizsi Magyar Intézet]
  Bíró Mihály, 1951 - 1972
  [alelnök, Magyar Olimpiai Bizottság]
  Bíró Miklós, 1976 - 1990
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Bíró Vera, 1953 - 1982
  [tanszékvezető docens, MSZMP Politikai Főiskola]
  Bíró Zoltán, 1988 - 1992
  [elnökségi tag, MDF]
  Bíró Yvette, 1958 - 1974
  [filmkritikus]
  Bisi Tibor, 1966 - 1983
  [ezredes]
  Biszku Béla, 1953 - 1989
  [belügyminiszter]
  Biszku Béláné, 1952 - 1970
  [Beringer Éva, titkár, Bartók-emlékbizottság]
  Blaha Béla, 1953 - 1970
  [vájár, SZOT-elnök]
  Blaskovics János, 1954 - 1987
  [tanszékvezető, MSZMP Politikai Főiskola]
  Blumenfeld Gyuláné dr., 1968 - 1987
  [iskolapszichológus]
  Bobvos György, 1963 - 1983
  [nagykövet]
  Bocz József, 1984 - 1989
  [elnök, Lapkiadó Vállalat]
  Bocsák László, 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Bocsi Zsuzsanna, 1986
  [minisztériumi tanácsos]
  Bod Péter Ákos, 1981 - 1992
  [elnök, Magyar Nemzeti Bank]
  Bodansky György, 1979
  [publicista]
  Bódi János, 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Bodnár Ferenc dr., 1951 - 1980
  [képviselő, Borsod megye]
  Bodogán János dr., 1960 - 1976
  [képviselő, Veszprém megye]
  Bodonyi Csaba, 1985 - 1987
  [képviselő, Borsod megye]
  Bodonyi Pálné, 1955 - 1985
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bodor Pál, 1983 - 1992
  [elnök, Magyar Újságírók Országos Szövetsége]
  Bodorkos István, 1949 - 19640
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bodó Béla, 1955 - 1970
  [olvasószerkesztő, Esti Hírlap]
  Bodóczky László dr., 1958 - 1985
  [első titkár, MSZMP kecskeméti városi pártbizottság]
  Bodrácska János dr., 1992
  [rendőr vezérőrnagy]
  Bodrogi Gyula, 1958 - 1985
  [színész]
  Bódy László, 1984 - 1986
  [elnökhelyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Bogád Antal, 1984
  [táviratkézbesítő]
  Bogárdi János dr., 1959 - 1976
  [mérnök]
  Bogárdi Zoltán, 1988 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Bogdán Emil dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Bognár Ferenc, 1969 - 1987
  [ezredes]
  Bognár Ferenc, 1987
  [vezérigazgató, Május 1. Ruhagyár]
  Bognár Géza dr., 1949 - 1976
  [villamosmérnök]
  Bognár Gyula dr., 1984 - 1988
  [nagykövet]
  Bognár Ilona dr., 1989
  [orvos]
  Bognár Imre, 1953 - 1969
  [vasutas]
  Bognár István, 1983
  [nagykövet]
  Bognár József, 1952 - 1988
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bognár Károly, 1953 - 1975
  [főszerkesztő, Kossuth Kiadó]
  Bognár Rezső dr., 1952 - 1982
  [akadémikus, képviselő]
  Bognár Sándor dr., 1985 - 1988
  [miniszterhelyettes, Ipari Minisztérium]
  Bognár Zoltán dr., 1984 - 1985
  [tanácselnök-helyettes, Baranya megye]
  Bogó Istvánné, 1975 - 1980
  [képviselő, Fejér megye]
  Bogya Imre, 1966 - 1973
  [vezérőrnagy]
  Bogyai Gyuláné, 1954 - 1975
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Bogye János, 1978 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Bohár János, 1957 - 1982
  [ezredes]
  Bohunka Gyula, 1969 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Boytha Györgyné dr., 1990
  [elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal]
  Bojtár Endre, 1975 - 1979
  [irodalomtörténész]
  Bojtár László dr., 1980 - 1987
  [főosztályvezető, Állami Ifjúsági és Sporthivatal]
  Bojti János, 1951 - 1972
  [nagykövet]
  Bojtor Miklós, 1951 - 1975
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Bóka László, 1952 - 1964
  [irodalomtörténész]
  Bóka Mihályné, 1980
  [képviselő, Békés megye]
  Bokor Imre dr., 1969 - 1989
  [ezredes]
  Bokor József, 1963 - 1977
  [vezérőrnagy]
  Bokorné Demeter Piroska, 1985
  [szakszervezeti titkár]
  Bokor Péterné, 1954 - 1987
  [dr.Szegő Hanna, főtitkár, UNICEF Magyar Tanács]
  Bokros Lajos, 1987 - 1992
  [elnök-vezérigazgató, Budapest Bank]
  Bokros Péter, 1987 - 1988
  [képzőművész]
  Boldizsár Gábor, 1987
  [vezető, Művelődésügyi Minisztérium]
  Boldizsár Iván, 1954 - 1987
  [alelnök, Nemzetközi PEN Club, tag Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Boldóczky János, 1948 - 1960
  [külügyminiszter]
  Bolgár Elek, 1950 - 1955
  [nagykövet, egyetemi tanár]
  Bolgár György dr., 1951 - 1973
  [ügyvéd]
  Bolgár István, 1949 - 1973
  [főszerkesztő, Képes Újság]
  Bolgár Lajos, 1968 - 1979
  [néprajztudós]
  Bollók Józsefné, 1971 - 1975
  [képviselő, Borsod megye]
  Bolmányi Ferenc, 1959 - 1984
  [festőművész]
  Bolvári Józsefné, 1958 - 1975
  [képviselő, Tolna megye]
  Bóna János, 1985
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Bondor József, 1949 - 1981
  [végrehajtó bizottság elnökhelyettese, fővárosi tanács]
  Bonifert Ádám, 1972 - 1983
  [igazságügyminiszter-helyettes]
  Bonyhádi Károly, 1954 - 1966
  [nagykövet]
  Borbándi János, 1954 - 1984
  [vezérőrnagy, tag, Központi Ellenőrzési Bizottság]
  Borbarát Béla dr., 1983 - 1984
  [rendőr ezredes]
  Borbás Lajos, 1951 - 1962
  [elnök, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapesti Bizottság]
  Borbás Máté, 1954 - 1970
  [vezérőrnagy]
  Borbély Endre dr., 1990
  [ügyvéd]
  Borbély Endre dr., 1992
  [elnök, Magyarországi Szociáldemokrata Párt]
  Borbély Ernő, 1984
  [tanár]
  Borbély Gábor, 1971 - 1988
  [főszerkesztő, Népszabadság]
  Borbély László, 1985 - 1989
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Borbély Sándor, 1985
  [képviselő, Budapest XI. kerület]
  Borbély Sándor, 1951 - 1989
  [országos parancsnok, munkásőrség]
  Borbíró László, 1955 - 1970
  [rendőr ezredes]
  Borbíró Virgil dr., 1956
  [építész]
  Bordás Alfréd, 1951 - 1972
  [pápai kamarás, kanonok]
  Bordás Ferenc dr., 1951 - 1965
  [orvos alezredes]
  Boretsky Elemér, 1979
  [fordító]
  Borgos Gyula, 1952 - 1974
  [rendőr vezérőrnagy]
  Bori Gyuláné, 1975 - 1985
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Bori Imre dr., 1984
  [egyetemi tanár]
  Borics Gyula dr., 1964 - 1989
  [államtitkár, Igazságügyi Minisztérium]
  Borics László, 1975 - 1980
  [képviselő, Szolnok megye]
  Borivó Károly, 1967 - 1973
  [mezőgazdaság munkás]
  Borka Attila, 1951 - 1976
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Bornemissza Sándor, 1978 - 1986
  [első titkár, Budapest XIII. kerület]
  Boros András, 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Boros Béla dr., 1962 - 1973
  [orvos]
  Boros Béla, 1974 - 1980
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Boros Ferenc dr., 1963 - 1987
  [főmunkatárs, Külügyminisztérium]
  Boros Gergely, 1947 - 1973
  [elnök, Magyar-Szovjet Baráti Társaság, Békés megye]
  Boros László, 1983 - 1991
  [képviselő, MSZP]
  Boros Sándor dr., 1962 - 1984
  [miniszterhelyettes]
  Boross Gyula, 1970 - 1985
  [honvéd ezredes]
  Boross Imre dr., 1989 - 1990
  [pártfőügyész, FKgP]
  Borovi József, 1963 - 1983
  [dékán, Hittudományi Akadémia]
  Borovszki Ambrus, 1951 - 1986
  [szakszervezeti elnök]
  Bors Jenő, 1967 - 1978
  [vezérigazgató, HUNGAROTON]
  Bors Zoltán, 1965 - 1990
  [tanácselnök, Vas megye]
  Borsa Mihály dr., 1960 - 1986
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Borsfai Zoltánné, 1980 - 1985
  [képviselő, Zala megye]
  Borsi Emil dr., 1954 - 1985
  [tanszékvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság Politikai Főiskola]
  Borsits László, 1983 - 1992
  [vezérkari főnök]
  Borsodi György, 1955 - 1984
  [tag, SZOT]
  Borsos János, 1965 - 1985
  [pótképviselő, Baranya megye]
  Borsos László, 1962 - 1975
  [miniszterhelyettes, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Borsos Miklós, 1951 - 1978
  [szobrász]
  Borszéki Zsuzsa, 1990
  [munktaárs, KOPINT-DATORG]
  Bortnyik Sándor, 1953 - 1981
  [festőművész]
  Boruzs Gyula, 1964 - 1987
  [főosztályvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Élelmézésügyi Minisztérium]
  Borvendég Béla, 1960 - 1988
  [építész]
  Borz Miklós, 1990
  [képviselő, FKgP]
  Borza Istvánné, 1985
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Bosánszky Lajos, 1990
  [titkár, Belügyminisztérium]
  Bossányi Katalin, 1971 - 1990
  [újságíró]
  Bostai Károlyné, 1962 - 1984
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bosznai Jenő, 1965 - 1983
  [első titkár, MSZMP dorogi járási pártbizottság]
  Both Béla, 1951 - 1971
  [igazgató, Nemzeti Színház]
  Bottka Sándor, 1991
  [elnökhelyettes, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság]
  Botos József dr., 1990
  [vezető, Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság]
  Botos Katalin dr., 1969 - 1992
  [elnök, Állami Bankfelügyelet]
  Botyánszki Pál, 1963 - 1972
  [igazgató, Kner Nyomda, Békéscsaba]
  Bouquet Gábor, 1984
  [vasmunkás]
  Boytha György dr., 1985
  [főigazgató, Szerzői Jogvédő Hivatal]
  Boza József, 1961 - 1984
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Bozi Lajos, 1952 - 1985
  [nagykövet]
  Bozóky Éva, 1971 - 1986
  [újságíró]
  Bozsik János dr., 1968 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Bozsó Lajosné, 1971 - 1985
  [képviselő, Budapest IV. kerület]
  Bozsó László dr., 1963 - 1981
  [párttitkár, budapesti pártbizottság]
  Bozsóki Ferenc, 1951 - 1964
  [vezető, magyar főkonzulátus, Isztambul]
  Bödőné Rózsa Edit, 1985
  [képviselő, Csongrád megye]
  Böhönyei János dr., 1956 - 1985
  [tervező építész]
  Bölcsey György dr., 1985 - 1989
  [képviselő, Budapest XXI. kerület.]
  Bölöni György, 1949 - 1960
  [író]
  Börcsök Rezső dr., 1985 - 1987
  [képviselő, Budapest XIII. kerület]
  Böröcz István dr., 1989 - 1992
  [képviselő, FKgP]
  Böröcz István dr., 1966 - 1989
  [vezérőrnagy]
  Böröczky Ervin, 1989
  [intéző bizottsági tag, Független Magyar Demokrata Párt]
  Böszörményi Miklós dr., 1955 - 1973
  [orvos]
  Bőhm Antal, 1973 - 1989
  [vezető, DOXAPOL]
  Bőhm József, 1955 - 1975
  [tanácselnök, Somogy megye]
  Brády Zoltán, 1989
  [főszerkesztő, Kapu]
  Bratinka József dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Breinik Miklós (Breinich), 1963 - 1984
  [elnökhelyettes, Országos Vízügyi Hivatal]
  Brenner Ferenc, 1951 - 1975
  [plébános]
  Brenner János, 1958 - 1966
  [ciszterci szerzetes]
  Bretter Zoltán, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Brezanóczy Pál, 1951 - 1972
  [címzetes püspök]
  Breznay József, 1953 - 1972
  [festőművész]
  Breznay Tibor, 1972 - 1992
  [elnök, Fővárosi Munkaügyi Bíróság]
  Brezniczky József dr., 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Brezovits László, 1991
  [elnök, Magyarországi Zöld Párt]
  Bródy Ferenc, 1979
  [matematikus]
  Bródi Péter, 1986 - 1989
  [vezető, budapesti pártbizottság agitprop. osztály]
  Brunszkó Antal, 1970 - 1989
  [elnök, esztergomi városi tanács]
  Bruszt László, 1989 - 1990
  [szociológus]
  Brutyó János, 1951 - 1987
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Brúszel László dr., 1989
  [elnök, MSZP Kecskemét]
  Bubla Gyula, 1955 - 1989
  [képviselő, Budapest II. kerület]
  Bucz Hunor, 1979
  [népművelő]
  Buda Ferenc, 1962 - 1973
  [költő]
  Buda Gábor, 1963 - 1986
  [elnökhelyettes, Minisztertanács]
  Buda István, 1953 - 1986
  [elnök, Országos Testnevelési és Sporthivatal]
  Budai András, 1973 - 1975
  [titkár, Országos Idegenforgalmi Tanács]
  Budai Gyula, 1973 - 1980
  [nagykövet]
  Budai Kulcsár János, 1989
  [vezetőségi tag, Magyar Nemzeti Párt]
  Budó Ágoston, 1951 - 1969
  [fizikus, akadémikus]
  Budzsáklia Mátyás dr., 1966 - 1990
  [tag, Országos Választási Elnökség]
  Bugán Mihály, 1980 - 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Bugár János dr., 1949 - 1971
  [vezérigazgató, Vörös Október Férfiruhagyár]
  Bugár Jánosné, 1954 - 1983
  [alelnök, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Bugár Nándor, 1989
  [ügyvezető, Magyar Vidék Társaság]
  Bugár Péter, 1973 - 1988
  [elnökhelyettes, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Bukta László dr., 1982 - 1988
  [elnökhelyettes, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Bulányi György, 1982 - 1989
  [lelkész]
  Burger Kálmánné dr., 1963 - 1984
  [Gimes Anna, egyetemi tanár]
  Burgert Róbert, 1956 - 1990
  [vezérigazgató, Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát]
  Burján Sándor, 1952 - 1989
  [vezérigazgató, MTI]
  Burka Ilona, 1971 - 1975
  [képviselő, Szolnok megye]
  Busa János, 1962 - 1977
  [képviselő, Zala megye]
  Buza Barna, 1951 - 1982
  [képviselő, Budapest]
  Buza László dr., 1952 - 1969
  [akadémikus, egyetemi tanár]
  Buza Márton, 1958 - 1987
  [szakszervezeti elnök]
  Buza Mártonné, 1961 - 1969
  [vezérigazgató-helyettes, Posta]
  Buzás József, 1954 - 1968
  [vezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Buzás Józsefné, 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Büky Dorottya Sára, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Bürös Lászlóné, 1969
  [alezredes]
  Chikán Csaba, 1987
  [elnök, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége]
  Choli Daróczi József, 1985 - 1986
  [költő]
  Cholnoky Tibor dr, 1954 - 1986
  [egyetemi tanár]
  Chrudinák Alajos, 1955 - 1992
  [újságíró]
  Cravero Robert dr., 1977 - 1989
  [elnökhelyettes, Országos Tervhivatal]
  Czakó Gábor, 1966 - 1989
  [elnökségi tag, MDF]
  Czakó Kálmán, 1953 - 1955
  [legfőbb ügyész]
  Czakó László, 1980 - 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Czaltig Zoltán, 1985
  [képviselő, Fejér megye]
  Czank János, 1987 - 1988
  [első titkár, Budapest XXII. kerület.]
  Czapik Gyula dr., 1951 - 1956
  [érsek]
  Czedédi József dr., 1985
  [főtanácsos]
  Czeglédi József dr., 1976 - 1987
  [titkár, Országos Idegenforgalmi Tanács]
  Czeglédi Lászlóné, 1975
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Czeglédy István, 1950 - 1960
  [református lelkipásztor]
  Czeglédy Károly, 1957 - 1984
  [egyetemi tanár]
  Czeitler Sándor, 1958 - 1970
  [miniszterhelyettes, Külkereskedelmi Minisztérium.]
  Czeizel Endre dr., 1968 - 1989
  [genetikus]
  Czeller Béla, 1964 - 1984
  [vezérigazgató]
  Czelnei Rudolf dr., 1964 - 1981
  [elnök, Meteorológiai Világszervezet]
  Czerván Mártonné dr., 1967 - 1987
  [szakszervezeti főtitkár]
  Czégai Valéria, 1975 - 1978
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Czégény József, 1949 - 1975
  [párttitkár]
  Czéh József, 1949 - 1970
  [képviselő, Pest megye]
  Czibere Tibor dr., 1962 - 1989
  [művelődési miniszter]
  Czibulka Péter, 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Cziffra László, 1957 - 1976
  [ezredes]
  Czigány György, 1990
  [elnökségi tag, Magyar Televízió]
  Czigány János dr., 1984
  [titkár, Hazafias Népfront]
  Czili Gyula dr., 1958 - 1990
  [elnökhelyettes, Legfelsőbb Bíróság]
  Czilli István, 1953 - 1973
  [plébános]
  Czimbalmos Béla dr., 1967 - 1981
  [főtitkár, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Czine Mihály, 1954 - 1970
  [irodalomtörténész]
  Czinege Lajos, 1960 - 1989
  [honvédelmi miniszter]
  Czinege Lajosné, 1964
  [vezető, Luxus Áruház]
  Czinzek Miklós, 1961 - 1982
  [tanácselnök, Szombathely]
  Czipper Gyula, 1984 - 1989
  [miniszterhelyettes, Ipari Minisztérium]
  Cziráki József dr., 1963 - 1975
  [rektor, Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Czirinkó József, 1982 - 1988
  [vezérigazgató, ORION]
  Czirják Sándor, 1990 - 1992
  [elnökhelyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Czirmay Tibor, 1985 - 1989
  [elnökségi tag, SZOT]
  Czoma László dr., 1986 - 1990
  [képviselő, Zala megye]
  Czottner Sándor, 1951 - 1973
  [nehézipari miniszter]
  Czóbel Anna, 1975
  [operatőr]
  Czóbel Béla, 1957 - 1976
  [festőművész]
  Czukor József, 1953 - 1988
  [vezető, Belügyminisztérium, határőrség]
  Cs. Szabó László, 1959 - 1984
  [író]
  Csaba Béla dr., 1955 - 1975
  [PB-tag, Hajdú-Bihar megye]
  Csaba Ferenc, 1964 - 1974
  [külügyér]
  Csaba László dr., 1982 - 1988
  [közgazdász]
  Csák Gyula, 1953 - 1981
  [író]
  Csákány Béla dr., 1969 - 1988
  [rektor, József Attila Tudományegyetem]
  Csáki Béla, 1989
  [titkár, MSZP Szekszárd]
  Csáki Csaba dr., 1965 - 1989
  [közgazdász]
  Csáki Frigyes dr., 1957 - 1977
  [alelnök, Magyar Tudományos Akadémia]
  Csáki Gyula, 1982 - 1988
  [elnökhelyettes, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Csáki István, 1952 - 1975
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Csáki Lászlóné, 1958 - 1986
  [szakszervezeti főtitkár]
  Csakmag György dr., 1958 - 1975
  [párttitkár]
  Csákó Mihály, 1953 - 1966
  [szakszervezeti főtitkár]
  Csákó Mihály, 1966 - 1979
  [filozófus]
  Csala István, 1965 - 1987
  [földművelésügyi miniszter]
  Csala János, 1953 - 1955
  [igazgató, Esztergomi Szerszámgépgyár]
  Csala László, 1947 - 1975
  [elnök, Hazafias Népfront Pest megye]
  Csalog Zsolt, 1966 - 1987
  [író]
  Csalótzky György, 1961 - 1989
  [főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium]
  Csanádi Béla, 1964 - 1984
  [egyetemi tanár, Hittudományi Akadémia]
  Csanádi Árpád dr, 1952 - 1983
  [elnökhelyettes, Országos Testnevelési és Sporthivatal]
  Csanádi György, 1956 - 1974
  [akadémikus, miniszter]
  Csanády János, 1958 - 1986
  [költő]
  Csánig Lajos, 1963 - 1969
  [rendőr őrnagy]
  Csányi Klára dr., 1985 - 1989
  [párttitkár]
  Csányi Sándor, 1988 - 1992
  [elnök-vezérigazgató, OTP]
  Csapody Miklós dr., 1989 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Csapó Jánosné, Küzdi Gabriella, 1967 - 1980
  [képviselő, Tolna megye]
  Csapó Sándor, 1963 - 1985
  [párttitkár, Kaposvár]
  Csárádi János, 1990
  [vezérigazgató, MÁV]
  Csarnai Zoltánné, 1980 - 1985
  [képviselő, Budapest X. kerület]
  Császár Ákos dr., 1957 - 1979
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Császár Ferenc, 1968 - 1984
  [párttitkár]
  Császár István, 1967 - 1978
  [író]
  Császár József, 1965 - 1985
  [tanácselnök, Tolna megye]
  Császtvai István dr., 1963 - 1984
  [vezető, Művelődési Minisztérium]
  Császtvay Istvánné, 1974 - 1985
  [Csikós Mária, párttitkár, Budapest XI. kerület]
  Csatári Béla, 1954 - 1985
  [párttitkár, Békés megye]
  Csatári Dániel, 1952 - 1983
  [vezető-helyettes, Párttörténeti Intézet]
  Csáthy Ferenc dr., 1982
  [bíró]
  Csatordai Károly, 1956 - 1972
  [külügyminiszter-helyettes]
  Csató László, 1951 - 1974
  [alelnök, Hazafias Népfront Budapesti Bizottság]

 4. Cséby Lajos, 1957 - 1976
  [nagykövet]
  Csécsei Józsefné, 1965 - 1972
  [rovatvezető, Népszava]
  Csécsi János, 1968 - 1973
  [titkár, MSZMP]
  Cséfalvay Gyula, 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Cseh József dr., 1984 - 1989
  [miniszterhelyettes, Ipari Minisztérium]
  Cseh Pál, 1985 - 1987
  [főmunkatárs, Pénzügyminisztérium]
  Cseh Sándor, 1990 - 1991
  [alelnök, FKgP]
  Cseh-Szombathy László, 1965 - 1988
  [alelnök, Magyar Szociológiai Társaság]
  Csehák Judit dr., 1970 - 1992
  [miniszter, Szociális és Egészségügyi Minisztérium]
  Csele József, 1982 - 1986
  [határőr ezredes]
  Cselényi István dr., 1958 - 1973
  [teológiai tanár]
  Cselőtei László, 1961 - 1989
  [tag, Magyar Néppárt]
  Csémi Károly, 1956 - 1987
  [altábornagy]
  Csendes Béla dr., 1958 - 1986
  [főigazgató, Agrárgazdasági Kutató Intézet]
  Csendes Béláné dr., 1971 - 1983
  [képviselő, Budapest]
  Csendes Károly, 1954 - 1985
  [tag, SZOT]
  Csendes Lajos dr., 1962 - 1980
  [vezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Csengey Dénes, 1984 - 1990
  [képviselő, MDF]
  Csenki György, 1975 - 1985
  [vezérigazgató, Industrialexport]
  Csépányi Ferenc, 1958 - 1984
  [római katolikus kanonok]
  Csépányi Sándor, 1951 - 1980
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Csépe Béla, 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Csepeli György, 1972 - 1987
  [szociológus]
  Csepi Lajos dr., 1989 - 1991
  [ügyvezető igazgató, Állami Vagyonügynökség]
  Csepregi István dr., 1968 - 1985
  [igazgató, Pápai Állami Gazdaság]
  Cser László, 1973 - 1981
  [atomfizikus]
  Csere István dr., 1985
  [rendőr alezredes]
  Cseres Tibor, 1951 - 1990
  [író]
  Cseresnyés Ágnes, 1988
  [vezérigazgató, UNICBANK]
  Cseresznyés László, 1990
  [államtitkár-helyettes, Művelődési és Közoktatási Minisztérium]
  Csergő János, 1954 - 1980
  [miniszter, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Cserhalmi Imre, 1957 - 1987
  [rovatvezető, Népszabadság]
  Cserháti László dr., 1968 - 1985
  [munkásőr alezredes]
  Cserháti László dr., 1987
  [főosztályvezető, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Cseri István, 1974 - 1983
  [miniszterhelyettes, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Csermely Tibor dr., 1986 - 1990
  [titkárhelyettes, Hazafias Népfront]
  Cserna Sándor, 1971 - 1980
  [képviselő, Baranya megye]
  Csernok Attila dr., 1965 - 1986
  [vezérigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Csernus Lukács Imre, 1968 - 1987
  [kereskedelmi tanácsos, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Csertő Sándor, 1969 - 1982
  [protonotárius kanonok]
  Cservenka Ferencné, 1953 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Cserveny Vilmos, 1967 - 1987
  [főtitkár, Demokratikus Ifjúsági Világszövetség]
  Cseszkó Sándor ifj., 1965 - 1973
  [első titkár, MSZMP]
  Csete András, 1987
  [vezérigazgató, Mecseki Szénbányák]
  Cseterki Lajos, 1950 - 1983
  [képviselő, Borsod megye]
  Csiba Károly, 1989
  [titkár, MSZMP, Belügyminisztérium]
  Csiba Tibor dr., 1984 - 1990
  [vezető, Választási Iroda, Belügyminisztérium]
  Csiby Attiláné dr., 1984
  [dr. Décsy Györgyi, bíró]
  Csicsay Iván dr., 1963 - 1983
  [tanácselnök-helyettes, Pest megye]
  Csigi Imre, 1951 - 1987
  [kanonok]
  Csighy Tibor dr., 1977
  [docens, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Csiha Judit dr., 1989
  [elnök, Budapest, VII. kerületi tanács]
  Csik Antal, 1953 - 1975
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Csik József dr., 1950 - 1958
  [prépost plébános]
  Csikai Gyula dr., 1957 - 1987
  [miniszterhelyettes, Művelődési Miniszétium]
  Csikász Jánosné, 1985 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Csikesz Józsefné, 1949 - 1983
  [elnök, fővárosi tanács]
  Csiki László, 1986 - 1989
  [költő]
  Csiki Ottó dr., 1963 - 1990
  [elnökhelyettes, Legfelsőbb Bíróság]
  Csiky Mihály, 1985
  [képviselő, Magyar Nemzeti Bank]
  Csikós Béla, 1967 - 1985
  [gépészmérnök]
  Csikós Mihály, 1967 - 1984
  [tag, SZOT]
  Csikós Pál, 1970 - 1989
  [titkár, SZOT]
  Csikós Rezső, 1966 - 1985
  [igazgató, Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet]
  Csikós Nagy Béla dr., 1951 - 1988
  [elnök, Országos Árhivatal]
  Csillag István, 1984 - 1990
  [igazgatóhelyettes, Pénzügykutató Rt.]
  Csillik András, 1960 - 1988
  [első párttitkár, Belügyminisztérium]
  Csillik Gábor dr., 1951 - 1975
  [rendőrkapitány]
  Csillik János, 1985
  [római katolikus pap]
  Csintalan Sándor, 1992
  [képviselő, MSZP]
  Csipkó Sándor, 1962 - 1988
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Csirke Anna, 1971 - 1975
  [képviselő, Baranya megye]
  Csiszár Imre, 1979 - 1989
  [igazgató, Nemzeti Színház]
  Csizmadia Andor dr., 1960 - 1985
  [egyetemi tanár]
  Csizmadia Béla, 1967 - 1969
  [bányász]
  Csizmadia Ernő dr., 1959 - 1984
  [rektor, közgazdaságtudományi egyetem]
  Csizmadia István, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Csók István, 1951 - 1961
  [festőművész]
  Csóka János, 1957 - 1973
  [titkár, Hazafias Népfront, Fejér megye]
  Csókási Zoltánné, 1980 - 1985
  [Hódi Ilona, képviselő, Csongrád megye]
  Csollák Gábor dr., 1964 - 1986
  [főosztályvezető, Minisztertanács]
  Csoma Gyula, 1958 - 1986
  [vezető, Országos Pedagógiai Intézet]
  Csomai Károly, 1958 - 1968
  [képviselő, Veszprém megye]
  Csomay Tibor, 1989
  [szakszervezeti elnök]
  Csomor Ferenc, 1967 - 1975
  [képviselő, Budapest]
  Csongor Anna, 1979
  [tanár]
  Csográdi Csaba, 1985
  [képviselő, Heves megye]
  Csonka György, 1962 - 1982
  [párttitkár, Vas megye]
  Csonka István dr., 1989
  [tanácselnök, Szeged]
  Csonka Tibor dr., 1957 - 1984
  [fűőotitkár-helyettes, Magyar Honvédelmi Szövetség]
  Csontos Barna, 1951 - 1974
  [kanonok]
  Csontos Jánosné dr., 1985
  [képviselő, Borsod megye]
  Csoóri Sándor, 1957 - 1992
  [költő]
  Csorba Győző dr., 1955 - 1986
  [költő]
  Csorba Mikita István, 1961
  [parasztpárti képviselő]
  Csordás Gábor, 1968 - 1990
  [főszerkesztő, Jelenkor]
  Csornai Ferenc, 1974 - 1982
  [őrnagy]
  Csóti György, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Csömör Sándor dr., 1960 - 1988
  [egyetemi tanár]
  Csöndes Zoltán, 1974 - 1985
  [igazgató, Szikra Lapnyomda]
  Csörgits József, 1954 - 1975
  [képviselő, Zala megye]
  Csúcs László dr., 1978 - 1992
  [alelnök, Magyar Rádió]
  Csuka Zoltán, 1956 - 1984
  [költő, műfordító]
  Csukás Endre, 1984
  [matematikus]
  Csurdi Sándor, 1990
  [sajtófelelős, MSZDP]
  Csurgai Lajos dr, 1977 - 1980
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Csurgay Árpád dr., 1971 - 1990
  [főtitkárhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia]
  Csurgay Miklós, 1990 - 1991
  [vezérőrnagy]
  Csurka István, 1958 - 1992
  [drámaíró]
  Csutorka Jajos, 1955 - 1967
  [főtitkár, Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége]
  Csűrös Zoltán dr., 1948 - 1978
  [elnök, Pedagógusok Szakszervezete]
  Dabrónaki Gyula dr., 1949 - 1984
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Dajka Ferenc, 1951 - 1988
  [szakszervezeti főtitkár]
  Dalányi László dr., 1987 - 1988
  [elnök, Magyar Nemzeti Bizottság, UNESCO]
  Dalmy Tibor dr., 1984 - 1985
  [tervezőmérnök]
  Dalos György, 1962 - 1987
  [író]
  Dalos György dr. (Dallos?), 1961 - 1987
  [orvos őrnagy]
  Dallos Ferenc dr., 1953 - 1975
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Dancs István, 1968 - 1983
  [ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Dancsák Lászlóné, 1975 - 1980
  [képviselő, Nógrád megye]
  Dani Lukács, 1989
  [elnök, Magyar Néppárt, Fejér megye]
  Dániel Ferenc, 1979 - 1980
  [színházi rendező]
  Dániel Mária, 1971 - 1975
  [képviselő, Tolna megye]
  Danis György dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Dank Viktor dr., 1965 - 1984
  [elnök, Központi Földtani Hivatal]
  Danka Márta, 1985
  [Bodorné, képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Dányi Pál dr., 1967 - 1989
  [első párttitkár, Baranya megye]
  Dányi Rezső dr. (Dezső?), 1964 - 1969
  [elnökségi tag, Központi Statisztikai Hivatal]
  Dapsi Károly (Dapsy), 1958 - 1975
  [ezredes, honvédelmi miniszterhelyettes]
  Darabos Pál dr., 1954 - 1982
  [orvos]
  Darabos Kis István, 1947 - 1983
  [első titkár, Budapest XIX. kerületi pártbizottság]
  Daradics Ferenc, 1955 - 1980
  [képviselő, Tolna megye]
  Darányi Lajos dr., 1953 - 1964
  [református püspök]
  Darányi Miklós, 1970 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Darázs Endre, 1952 - 1971
  [költő]
  Dárday Andor, 1958 - 1975
  [mővészeti titkár]
  Daróczi András, 1982 - 1985
  [rendőr ezredes]
  Daróczi Zoltán dr., 1962 - 1990
  [képviselő, MSZP]
  Darvas Dániel, 1980 - 1987
  [főosztályvezető, budapesti pártbizottság]
  Darvas Iván, 1951 - 1992
  [színész]
  Darvas József, 1953 - 1972
  [közoktatásügyi miniszter, író]
  Darvas László, 1963 - 1983
  [vezérigazgató, GENERALIMPEX]
  Darvas Lili, 1959 - 1973
  [színésznő]
  Darvasi István, 1955 - 1986
  [alelnök, Országos Béketanács]
  Darvasi Pálné, 1967 - 1975
  [képviselő, Pest megye]
  Daszkál István, 1983
  [egyházmegyei ordinárius]
  Dauda Sándor, 1985 - 1989
  [képviselő, Budapest XIV. kerület]
  Dávid Ferenc, 1949 - 1973
  [titkár, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Dávid Ibolya dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Dávid Lajos dr., 1969 - 1986
  [múzeum igazgató]
  Dávoti Istvánné, 1975 - 1987
  [titkár, SZOT]
  Deák András dr., 1990
  [főszerkesztő, Népszava]
  Deák Andrea, 1966 - 1982
  [vezérigazgató, Állami Biztosító]
  Deák Ferenc, 1966 - 1983
  [első titkár, Kaposvár]
  Deák Gábor, 1973 - 1989
  [államtitkár, Állami Ifjúsági és Sporthivatal]
  Deák Géza dr., 1985 - 1989
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Deák Gyula, 1964 - 1987
  [vegyész]
  Deák János, 1964 - 1986
  [igzagató, KOPINT]
  Deák János, 1991 - 1992
  [altábornagy]
  Deák László, 1980 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Deák László, 1984
  [szerkesztő, Mozgó Világ]
  Deák Livia dr., 1949 - 1985
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Deák Péter, 1985 - 1990
  [ezredes]
  Deák Sándor, 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Debreczeni József dr., 1989 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Décsi Gyula dr., 1951 - 1965
  [ÁVO, igazságügyminiszter]
  Dege Lajos, 1957 - 1960
  [igazgató, Dinamó Villamosforgógépgyár]
  Dégen Imre, 1951 - 1978
  [államtitkár, Elnöki Tanács]
  Dégen István dr., 1982 - 1989
  [közgazdász]
  Dégh Linda dr., 1962 - 1970
  [egyetemi tanár]
  Déghy Pál, 1970
  [esperes plébános]
  Degré Alajos, 1958 - 1972
  [jogtörténész]
  Dékán István, 1953 - 1960
  [vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes]
  Dékány Vilmos dr., 1988
  [segédpüspök]
  Demcsák Lajosné, 1987
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Demcsák Sándor, 1955 - 1986
  [vezérigazgató, Magyar Külkereskedelmi Bank]
  Deme László, 1952 - 1958
  [református espereshelyettes]
  Deme László, 1957 - 1980
  [titkár, MSZMP Borsod megyei pártbizottság]
  Deme Zoltán, 1990 - 1992
  [evangélikus lelkész]
  Demeter András dr., 1973
  [rendőr ezredes]
  Demeter György dr., 1974 - 1985
  [ezredes]
  Demeter Imre, 1954 - 1975
  [újságíró]
  Demeter Károly, 1973 - 1985
  [vezérigazgató, TUNGSRAM]
  Demeter Sándor, 1953 - 1985
  [vezető, Művelődési Minisztérium]
  Demény Pál, 1990
  [képviselő, MSZP]
  Demján Sándor, 1976 - 1989
  [vezérigazgató, Magyar Hitelbank]
  Demszky Gábor dr., 1982 - 1992
  [főpolgármester, Budapest]
  Demtsa Pál, 1956 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Demus László, 1987 - 1989
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Dénes István, 1947 - 1960
  [képviselő, Magyar Dolgozók Pártja]
  Dénes János, 1990
  [képviselő, MDF]
  Dénes Lajos dr., 1973 - 1987
  [miniszterhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Dénes Leó, 1953 - 1977
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Dér Endre, 1956 - 1968
  [író]
  Dér Gyula, 1958 - 1968
  [címzetes prépost]
  Dér István dr., 1958 - 1969
  [főrabbi]
  Dercze István dr., 1990
  [rendőrezredes]
  Dercsényi Dezső dr., 1954 - 1987
  [művészettörténész]
  Derdák Tibor, 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Derencsényi István, 1983
  [református lelkész]
  Dérfalvi István, 1974 - 1988
  [első titkár, Budapest II. kerület]
  Dergács Ferenc, 1963 - 1981
  [szerkesztőbizottság tagja, Külgazdaság]
  Déri Tamás, 1990 - 1992
  [vezérigazgató, MALÉV]
  Dernői Kocsis László, 1957 - 1972
  [főmunkatárs, Magyar Nemzet]
  Dersi Mihály dr., 1984 - 1986
  [KISZ-titkár, Budapest]
  Derzsi András, 1984 - 1990
  [miniszter, Közlekedési Minisztérium]
  Déry Tibor, 1948 - 1977
  [író]
  Dési Frigyes dr., 1954 - 1978
  [elnök, Országos Meteorológiai Szolgálat]
  Dési Zoltánné, 1975 - 1985
  [tag, Elnöki Tanács]
  Deszkás János dr., 1972
  [alezredes]
  Detre László, 1953 - 1974
  [akadémikus]
  Deutsch Erzsébet, 1975 - 1980
  [képviselő, Baranya megye]
  Deutsch Tamás, 1989 - 1991
  [képviselő, FIDESZ]
  Dévald József dr., 1971 - 1975
  [orvos, képviselő, Borsod megye]
  Devcsics Miklós, 1966 - 1988
  [tanácselnök, Nógrád megye]
  Devecseri Gábor, 1951 - 1971
  [költő, műfordító]
  Dévényi Gyula, 1966 - 1975
  [munkatárs, Központi Ellenőrzési Bizottság]
  Dévényi Tihamér, 1951 - 1958
  [apát]
  Devics József dr., 1963 - 1972
  [rektorhelyettes, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Dezsényi Katalin, 1979
  [Charta 77]
  Dezsényi Miklós, 1958 - 1964
  [tudományos munkatárs, Hadtörténeti Intézet]
  Dezséri László, 1951 - 1977
  [evangélikus püspök]
  Dézsi Albert, 1955 - 1977
  [vezérigazgató, TERIMPEX]
  Dián Gábor, 1992
  [ügyvezető igazgatóhelyettes, Állami Vagyonügynökség]
  Dicházi Bertalan, 1991
  [elnökhelyettes, Állami Vagyonügynökség]
  Diczkó László, 1975 - 1988
  [párttitkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye]
  Dienes Béla, 1962 - 1985
  [vezérigazgató, Egyesült Izzó]
  Dimény Imre dr., 1953 - 1989
  [rektor, Budapesti Kertészeti Egyetem]
  Dinnyés Lajos, 1947 - 1983
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Diós István dr., 1967 - 1969
  [teológus]
  Diósdi László, 1965 - 1985
  [rovatvezető, Népszava]
  Diósi Imre, 1957 - 1967
  [igazgató, Lőrinci Fonó]
  Diószegi István, 1964 - 1987
  [egyetemi tanár]
  Diószegi Olga, 1986 - 1987
  [egyetemi hallgató]
  Dirda László, 1957 - 1983
  [nagykövet]
  Divald Béláné, 1975 - 1980
  [képviselő, Pest megye]
  Dobai János, 1964 - 1969
  [(Deutsch) követségi tanácsos]
  Dobi Ferenc dr., 1952 - 1989
  [főitkár, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti]
  Dobi István, 1951 - 1968
  [elnök, Elnöki Tanács]
  Dobi István ifj., 1957 - 1967
  [főiskolai hallgató]
  Dobi Istvánné, 1962 - 1983
  [Dobi István felesége]
  Dobos Ferencné, 1980 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Dobos György dr., 1954 - 1974
  [vezérigazgató, Magyar Aluminiumipari Tröszt]
  Dobos István, 1965 - 1988
  [nagykövet]
  Dobos István, 1959 - 1986
  [osztályvezető-helyettes, Magyar Televízió]
  Dobos István, 1961 - 1987
  [alelnök, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Dobos István, 1972 - 1976
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Dobos János, 1970 - 1985
  [rendőr őrnagy]
  Dobos Józsefné, 1980 - 1985
  [képviselő, Heves megye]
  Dobos László, 1990
  [író]
  Dobos László, 1990
  [képviselő, MDF]
  Dobos László, 1989
  [titkár, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Dobos Sándor, 1967 - 1984
  [vezérigazgató, Mátrai Erőmű Rt]
  Dobossy László, 1962 - 1985
  [elnök, Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaság]
  Dobozi Imre, 1952 - 1982
  [író]
  Dobóczky István dr., 1973 - 1988
  [miniszterhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Dobrotka László, 1974 - 1989
  [miniszterhelyettes, Könnyűipari Minisztérium]
  Dobsa János dr., 1960 - 1971
  [tudósító, MTI]
  Dobsa Sándor, 1971
  [tudósító, MTI]
  Dóczé Kálmán, 1959 - 1983
  [nagykövet]
  Dohóczky Antal, 1980 - 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Dojcsák János, 1955 - 1976
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Doleschall Frigyes dr., 1952 - 1964
  [egészségügyi miniszter]
  Doman Katalin, 1984
  [karmester]
  Domanovszky Endre, 1952 - 1974
  [festőművész]
  Domán István dr., 1985 - 1988
  [főrabbi]
  Dombóvári László, 1957 - 1975
  [első titkár, MSZMP, Kaposvár]
  Domokos Géza, 1989
  [igazgató, Kriterion Kiadó]
  Domokos József dr., 1954 - 1978
  [főügyész]
  Domokos Mátyás, 1965 - 1988
  [nagykövet]
  Domokos Mátyás dr., 1965 - 1985
  [irodalomtörténész]
  Domokos Pál Péter, 1986
  [néprajzkutató]
  Domokos Sámuel, 1964 - 1986
  [irodalomtörténész]
  Domonkos István, 1989
  [tag, Bajcsy-Zsilinszky Társaság]
  Domonkos László, 1984 - 1989
  [vezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Domonkos Sándor dr., 1970 - 1986
  [főiskolai tanár]
  Domonkos Zoltán, 1963
  [artista]
  Domosvay Lajos, 1965 - 1968
  [rendőr ezredes]
  Domoszlai László, 1984
  [címzetes apát]
  Donáth Béla, 1955 - 1975
  [tag, SZOT]
  Donáth Ferenc dr., 1949 - 1986
  [agrártörténész]
  Donáth Tibor, 1963 - 1972
  [rendőr alezredes]
  Donhoffer Szilárd dr., 1953 - 1982
  [akadémikus]
  Dóra János, 1953 - 1974
  [párttitkár]
  Dóró György dr., 1974 - 1988
  [altábornagy]
  Doros Béla, 1983 - 1992
  [elnökhelyettes, Magyar Posta]
  Doros Béláné, 1984 - 1992
  [ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Dózsa Lajos dr., 1972 - 1984
  [elnök, Kereskedelmi Kamara]
  Dózsa László, 1989
  [főtitkár, Magyar Nemzeti Párt]
  Dózsa Pálné, 1980
  [képviselő, Budapest XIII. kerület]
  Döbrentei Károly, 1953 - 1986
  [szakszervezeti alelnök]
  Döbrentei Károlyné, 1951 - 1969
  [dr. Némety Aranka, bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Dögei Imre, 1951 - 1964
  [földművelésügyi miniszter]
  Dögei Imréné, 1955 - 1962
  [csoportvezető, budapesti pártbizottság]
  Dömök István dr., 1987
  [orvos]
  Dömölky János, 1990
  [elnökségi tag, Magyar Televízió]
  Dömötör János dr., 1964 - 1982
  [képviselő, Csongrád megye]
  Dömötör Tekla dr., 1964 - 1987
  [egyetemi tanár]
  Dömötörfy Sándor, 1975
  [képviselő, Zala megye]
  Dörnyei István, 1964 - 1969
  [címzetes apát]
  Dragon Ferenc, 1968 - 1986
  [nagykövet]
  Dragon Pál, 1989 - 1992
  [képviselő, FKgP]
  Drahos Lajos, 1951 - 1983
  [szakszervezeti alelnök]
  Drechsler László, 1963 - 1984
  [igazgató, Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézet]
  Drecin József, 1966 - 1987
  [államtitkár, Művelődési Minisztérium]
  Drexler Miklós, 1947 - 1956
  [miniszterhelyettes, Egészségügyi Minisztérium]
  Droppa Gusztáv, 1955 - 1972
  [miniszterhelyettes, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Drótos László, 1970 - 1988
  [alelnök, Magyar Gazdasági Kamara]
  Drucker Tiborné, 1973 - 1985
  [rendőr ezredes]
  Duba Gyula, 1986 - 1990
  [író]
  Dubovay Géza, 1968 - 1973
  [evangélikus esperes]
  Dudás János, 1970 - 1985
  [tag, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Dudás Miklós dr., 1951 - 1972
  [görögkeleti püspök]
  Dudich Endre dr., 1952 - 1971
  [akadémikus]
  Dudla József, 1964 - 1989
  [tag, Politkai Intéző Bizottság]
  Duga József, 1951 - 1972
  [munkásőr alezredes]
  Dunai Imre József, 1976 - 1990
  [államtitkár, Kereskedelmi Minisztérium]
  Dunajszki András dr., 1957 - 1979
  [vezérigazgató, GANZ MÁVAG]
  Duray Miklós, 1983 - 1990
  [geológus]
  Duschek Lajosné, 1963 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Dusicza Ferenc, 1951 - 1984
  [lelkipásztor]
  Eck Gyula, 1951 - 1985
  [főszerkesztő, Szabad Föld]
  Eck Tibor, 1970 - 1985
  [képviselő, Komárom megye]
  Ecsedy Aladár, 1963
  [református esperes]
  Edelényi István, 1966
  [szaléziánus szerzetes]
  E. Fehér Pál, 1963 - 1984
  [kritikus, irodalomtörténész]
  Egerszegi Ferenc dr., 1986
  [docens, Politikai Főiskola]
  Égető Emese dr., 1984
  [docens, József Attila Tudományegyetem]
  Égető Imre, 1987
  [vezető-helyettes, SZOT]
  Égető Lajos, 1960 - 1985
  [első titkár, Budapest III. kerület]
  Egressy István, 1985
  [szakszervezeti alelnök]
  Egri Gyula, 1953 - 1972
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Egyed Andor, 1988
  [nagykövet]
  Egyed László dr., 1953 - 1970
  [egyetemi tanár]

 5. D.Fehér Zsuzsa, 1975
  [művészettörténész]
  Eigner György, 1984
  [rendőr alezredes]
  Ék Sándor, 1952 - 1975
  [festőművész]
  Eke Károly, 1985 - 1992
  [független képviselő]
  Ekler György, 1969 - 1985
  [párttitkár, Szabolcs-Szatmár megye]
  Elek Imre, 1980 - 1989
  [párttitkár, Budapest XV. Kerület]
  Elek István, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Elek József, 1985 - 1987
  [képviselő, Borsod megye]
  Elek Judit, 1969 - 1987
  [filmrendező]
  Elekes Lajos dr., 1951 - 1977
  [akadémikus]
  Eleki János dr., 1980 - 1989
  [főtitkár, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Éles Gábor, 1984
  [alezredes]
  Elkán Károly, 1982 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Ember Győző, 1951 - 1983
  [akadémikus]
  Emőd Péter, 1984 - 1988
  [titkár, KISZ Központi Bizottság]
  Endreffy Miklós, 1984 - 1985
  [tanácsos]
  Endreffy Zoltán, 1979 - 1984
  [filozófus]
  Endrey-Eipel Mihály dr., 1951 - 1977
  [megyéspüspök]
  Énekes Sándor dr., 1951 - 1987
  [vezérigazgató, Diósgyőri Gépgyár]
  Engel Gábor dr., 1971 - 1986
  [igazgatóhelyettes, Belkereskedelmi Kutató Intézet]
  Entz Géza Antal, 1956 - 1988
  [elnökségi tag, Márton Áron Társaság]
  Enyedi György dr., 1966 - 1989
  [egyetemi tanár]
  Enzsől Gyula, 1983
  [ezredes]
  Eörsi Gyula dr., 1954 - 1983
  [(Schleiffer Gyula) rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Eörsi István, 1952 - 1990
  [költö, író]
  Eörsi Mátyás dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Eötvös Pál, 1969 - 1989
  [főszerkesztő, Népszabadság]
  Eperjesi Iván, 1975 - 1980
  [képviselő, Heves megye]
  Eperjesi László dr., 1957 - 1987
  [vezető, SZOT]
  Erasimus Miklós, 1964 - 1974
  [alezredes]
  Erdei Ferenc dr., 1947 - 1985
  [akadémikus, főtitkár Magyar Tudományos Akadémia]
  Erdei Ferenc dr., 1967
  [elnökségi tag, MVSZ]
  Erdei István, 1982 - 1987
  [vezérigazgató, Csepel Szerszámgép]
  Erdei László, 1951 - 1970
  [egyetemi tanár]
  Erdei Lászlóné, 1951 - 1986
  [elnök, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Erdei Mihály, 1951 - 1957
  [miniszterhelyettes, Földművelésügyi Minisztérium]
  Erdei G. Mihály, 1973 - 1988
  [igazgató, Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató KSZT]
  Erdei Sándor, 1953 - 1984
  [főtitkár, Magyar Írószövetség]
  Erdey Ferenc dr., 1958 - 1967
  [dékán, Hittudományi Akadémia]
  Erdey-Gruz Tibor, 1951 - 1976
  [elnök, Magyar Tudományos Akadémia]
  Erdélyi György, 1984
  [főszerkesztő, Veszprém Megyei Napló]
  Erdélyi Gyula, 1965 - 1968
  [mesterkanonok]
  Erdélyi Ignác, 1962 - 1980
  [titkár, Bács-Kiskun megyei pártbizottság]
  Erdélyi József, 1957 - 1978
  [költő]
  Erdélyi Károly, 1956 - 1971
  [külügyminiszter-helyettes]
  Erdélyi Lajos, 1992
  [alezredes]
  Erdélyi Miklós, 1957 - 1975
  [karmester]
  Erdélyi Sándorné, 1967 - 1975
  [képviselő, Borsod megye]
  Erdész Dezső, 1959 - 1971
  [igazgató, Tatabánya]
  Érdi Sándor, 1988 - 1989
  [művészeti igazgató, Magyar Televízió]
  Erdődi József dr., 1985
  [docens, MSZP Politikai Főiskola]
  Erdődy János, 1957 - 1971
  [író]
  Erdős Endre, 1972 - 1984
  [főszerkesztő, Ifjúsági Szemle]
  Erdős Eszter, 1986
  [református lelkész]
  Erdős József, 1951 - 1974
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Erdős László, 1953 - 1973
  [vezető, Magvető Kiadó]
  Erdős Pál, 1955 - 1983
  [akadémikus]
  Erdős Péter dr., 1957 - 1976
  [akadémikus]
  Erdős Tibor dr., 1958 - 1985
  [egyetemi tanár]
  Erdősi József, 1953 - 1971
  [tanácselnök, Bács-Kiskun megye]
  Erényi Tibor dr., 1951 - 1988
  [igazgatóhelyettes, Párttörténeti Intézet]
  Ernst Jenő dr., 1951 - 1981
  [tag, Magyar Tudományos Akadémia, pécsi bizottság]
  Ernszt Antal, 1967 - 1985
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Ernyei Gyula, 1987
  [főigazgató-helyettes, Iparművészeti Múzeum]
  Erős Hajna, 1979
  [keramikus]
  Erős János, 1972 - 1985
  [párttitkár, Veszprém]
  Erőss Gyula dr., 1954 - 1980
  [képviselő, Magyar Nemzeti Bank, New York]
  Érsek Bertalan, 1950 - 1972
  [ezredes]
  Esterházy Pál, 1951 - 1958
  [herceg]
  Esterházy Péter, 1979 - 1990
  [író]
  Esty Miklós, 1953 - 1973
  [világi pápai kamarás]
  Esze Tamás, 1953 - 1959
  [egyházi főgondnok]
  Esztergályos Ferenc, 1957 - 1989
  [ENSZ-nagykövet]
  Esztergomi László, 1987
  [felelős szerkesztő, Intim]
  Eszterhai Sándor, 1963 - 1985
  [igazgató, Agrober]
  Évin Sándor, 1969 - 1986
  [vezérőrnagy]
  Fáber Gusztáv, 1953 - 1958
  [egyetemi tanár]
  Fáber György, 1956
  [ügyvezető igazgató]
  Fáber Károly dr., 1973
  [orvos]
  Fábi Andor, 1973
  [osztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Fábi Andor, 1985
  [főosztályvezető, Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fábián András, 1969
  [KISZ-titkár]
  Fábián Árpád
  [címzetes püspök]
  Fábián Béla
  [műhelyvezető]
  Fábián Béla, 1959 - 1960
  [újságíró]
  Fábián Béla, 1954
  [brigádvezető]
  Fábián Béla dr., 1957 - 1970
  [tanácsvezető bíró]
  Fábián Endre, 1965
  [tanársegéd]
  Fábián Ernő, 1961
  [sokszorosítógép előadó]
  Fábián Erzsébet dr., 1965
  [orvos]
  R. Fábián Ferenc, 1970
  [főszerkesztő-helyettes, Fejér Megyei Hírlap]
  Fábián Ferenc, 1957 - 1973
  [újságíró]
  Fábián Gyula, 1951 - 1963
  [egyetemi tanár]
  Fábián Gyula, 1977
  [főiskolai hallgató]
  Fábián Gyula, 1955 - 1968
  [főszerkesztő-helyettes, Kortárs]
  Fábián Imre, 1967 - 1969
  [osztályvezető, Tolna megyei tanács]
  Fábián István, 1968
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági Beruházási Vállalat]
  Fábián János dr., 1992
  [főügyész-helyettes]
  Fábián Jánosné, 1966
  [csoportvezető, MSZP zalaegerszegi járási pártbizottság]
  Fábián József, 1968
  [főmérnök]
  Fábián József, 1987
  [mérnök ezredes]
  Fábián József, 1964 - 1966
  [tanár, MSZMP pártfőiskola]
  Fábián József, 1974
  [határőr ezredes]
  Fábián József, 1951 - 1961
  [főhadnagy]
  Fábián Kálmán, 1965
  [főmérnök]
  Fábián Károly, 1956
  [irodavezető, Rákosi Mátyás Művek]
  Fábián Károly, 1958
  [elárusító, ál-detektiv]
  Fábián Károly dr, 1985
  [képviselő, Győr-Sorpron megye]
  Fábián Károly dr., 1958 - 1967
  [tanácselnök, Fővárosi Bíróság]
  Fábián Lajos, 1960 - 1965
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Fábián Lajos, 1970
  [végrehatjó bizottsági tag, MSZMP Hajdúnánás]
  Fábián Lajos, 1971 - 1983
  [társelnök, Ipargazdaság]
  Fábián Lajos, 1952 - 1982
  [rendőr alezredes]
  Fábián Lajos dr., 1970
  [főorvos]
  Fábián Lajos dr., 1951 - 1973
  [végrehajtó bizottság titkára, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács]
  Fábián Lajosné, 1958 - 1972
  [főelőadó, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Fábián László, 1984
  [rendőr alezredes]
  Fábián László, 1978
  [író, műfordító]
  Fábián László dr., 1960 - 1964
  [főelőadó, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Fábián László dr., 1955 - 1973
  [végrehajtó bizottság titkára, Komárom Megyei Tanács]
  Fábián Márton, 1966 - 1980
  [képviselő, Szolnok megye]
  Fábián Pál, 1953 - 1966
  [egyetemi tanár]
  Fábián Péter, 1975 - 1988
  [titkár, Szolnok megyei pártbizottság]
  Fábián Sándor, 1955 - 1964
  [szerkesztőbizottsági tag, Alföld]
  Fábián Sándor dr., 1965
  [igazgató főorvos]
  Fábián Tibor, 1984
  [osztályvezető, MSZMP Zala megyei pártbizottság]
  Fábián Tibor, 1969 - 1982
  [osztályvezető-helyettes, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Fábián Zoltán, 1952 - 1974
  [titkár, Magyar Írószövetség]
  Fábics Istvánné, 1955 - 1963
  [titkárhelyettes, Csepel Autógyár]
  Fábics József, 1958
  [tanácstag-jelölt, Budapest]
  Fábik Gyula, 1952 - 1958
  [tanácstag-jelölt, Budapest]
  Fábik János, 1957 - 1961
  [termelőszövetkezeti-elnök]
  Fábik József, 1950 - 1955
  [szövetkezeti elnök]
  Fabiny Tibor dr., 1967 - 1984
  [dékán, Evangélikus Teológiai Akadémia]
  Fábján Lajos, 1965 - 1973
  [szerkesztőbizottsági tag, Soproni Szemle]
  Fabók Zoltán, 1953 - 1987
  [szakszervezeti elnök]
  Fábri Ervin, 1966 - 1975
  [főcsoportvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Fábri György dr., 1963 - 1974
  [egyetemi tanár]
  Fábri István, 1966 - 1973
  [általános elnökhelyettes, Somogy megyei tanács]
  Fábri István, 1952 - 1961
  [főkonstruktőr]
  Fábri József, 1955 - 1970
  [ezredes]
  Fábri Péter, 1979
  [költő]
  Fábri Tibor, 1953 - 1970
  [tag, Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Bizottság]
  Fábri Tibor, 1968
  [munkatárs, SZOT termelési osztály]
  Fabricki András, 1984 - 1990
  [titkár, MSZMP budapesti pártbizottság]
  Fábry Béla, 1989
  [elnökségi tag, MSZP]
  Fábry Pál dr., 1984
  [munkatárs, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Fábry Zoltán, 1950 - 1987
  [filmrendező]
  Fábry Zoltán, 1958 - 1969
  [író]
  Faddy József, 1990
  [képviselő, FKgP]
  Fái István, 1955
  [partizáncsoport vezető]
  Fái István dr., 1956
  [vezető, Állami Gazdaságok Minisztériuma]
  Fái László, 1955 - 1965
  [főmérnök, Csepel Autógyár]
  Fajkos Aladár, 1955 - 1973
  [tag, budapesti pártbizottság]
  Fajkos Aladárné, 1959 - 1973
  [végrehajtó bizottsági titkár, fővárosi tanács]
  Fajó Lajosné, 1975
  [képviselő, Békés megye]
  Fajth Tibor dr., 1955 - 1975
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank titkársága]
  Fáklya Csaba dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Falk Miklós, 1971 - 1985
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Fäller János dr., 1958 - 1972
  [igazgatóhelyettes, Országos Gyógyszerészeti Intézet]
  Faludi Sándor, 1990
  [szóvivő, Nemzeti Kisgazda- és Polgári Párt]
  Falus Györgyné, 1961 - 1988
  [dr.Szikra Katalin, akadémikus]
  Faluvégi Lajos, 1954 - 1986
  [elnökhelyettes, Minisztertanács]
  Faragó Jenő, 1962 - 1988
  [főmunkatárs, Népszabadság]
  Faragó Károly, 1967 - 1985
  [elnökhelyettes, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tanács]
  Faragó Vilmos, 1961 - 1987
  [olvasószerkesztő, ÉS]
  Farádi László dr., 1958 - 1983
  [orvos vezérőrnagy]
  Farkas Aladár, 1950 - 1975
  [szobrász]
  Farkas Bertalan, 1980 - 1985
  [ezredes, űrhajós]
  Farkas Dénes dr., 1951 - 1964
  [apát]
  Farkas Ferenc, 1956 - 1962
  [államminiszter]
  Farkas Ferenc, 1953 - 1985
  [zeneszerző]
  Farkas Ferenc dr., 1985
  [alezredes, Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága]
  Farkas Gabriella, 1990
  [elnökségi tag, MDF]
  Farkas Gábor, 1972 - 1986
  [vezérőrnagy]
  Farkas Gábor, 1990
  [képviselő, MDF]
  Farkas Gábor, 1963 - 1986
  [akadémikus]
  Farkas István, 1989
  [miniszterhelyettes, Pénzügyminisztérium]
  Farkas István, 1952 - 1974
  [tag, Csongrád megyei pártbizottság]
  Farkas István dr., 1965 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest, VIII. kerületi pártbizottság]
  Farkas János dr., 1964 - 1978
  [igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet]
  Farkas József, 1985
  [kiadóvezető, MTI]
  Farkas József, 1955 - 1976
  [titkár, Hazafias Népfront Bács-Kiskun megye]
  Farkas József, 1964 - 1969
  [nagyprépost]
  Farkas József, 1952 - 1960
  [református püspökhelyettes]
  Farkas József dr., 1987
  [orvos vezérőrnagy]
  Farkas Lajos, 1985 - 1989
  [képviselő, Budapest IV. kerület]
  Farkas Lajos, 1959 - 1984
  [végrehajtó bizottság elnökhelyettese, Fejér megyei tanács]
  Farkas Lajosné, 1973 - 1988
  [Korsós Ilona, tag, Központi Ellenőrző Bizottság]
  Farkas László, 1953 - 1959
  [első titkár, Baranya megyei pártbizottság]
  Farkas László, 1985
  [bírósági főtanácsos]
  Farkas Mihály, 1948 - 1965
  [honvédelmi miniszter]
  Farkas Mihály, 1987
  [vezérigazgató, SICONTACT]
  Farkas Mihály, 1947 - 1973
  [vezérigazgató, TRANSELEKTRO]
  Farkas Mihály, 1962 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Farkas Ottó dr., 1970 - 1988
  [vezető, Belügyminisztérium szervezési főosztály]
  Farkas Pál, 1963 - 1975
  [képviselő, Borsod megye]
  Farkas Péter, 1984 - 1989
  [első titkár, Budapest X. kerület]
  Farkas Sándor, 1964 - 1970
  [osztályvezető, Baranya megyei pártbizottság]
  Farkas Sándor, 1984
  [alezredes]
  Farkas Sándor dr., 1952 - 1984
  [ügyész, Legfőbb Ügyészség]
  Farkas Vladimir, 1950 - 1965
  [ezredes, ÁVH]
  Farkas Vladimirné, 1953
  [Berei Andor lánya, anyja Andics Erzsébet, pártfunkcionárius]
  Farkasházi Ferenc, 1987
  [egyházkerületi felügyelő]
  Farkasinszky Lajos, 1959 - 1988
  [tag, Központi Ellenőrző Bizottság]
  Farsang Péter, 1955 - 1975
  [mérnök]
  Fáth János dr., 1951 - 1966
  [egyetemi tanár]
  Faur Dániel, 1953 - 1955
  [igazgató, Magyar Acélárugyár]
  Faur Ferenc, 1953
  [mérnök]
  Faur Mihály, 1955 - 1970
  [mérnök]
  Faur Rezső, 1953 - 1956
  [mérnök]
  Faur Tivadar, 1953
  [főagronómus]
  Fauszt Imre dr., 1955 - 1974
  [főorvos]
  Fauszt János, 1968 - 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Fax István, 1952
  [bőrfejtő]
  Fáy Árpád, 1958 - 1976
  [párttikár, Nagyvilág]
  Fáy Boris, 1953 - 1970
  [osztályvezető, Magyar Vöröskereszt]
  Fáy Győző, 1971
  [festőművész]
  Fáy Gyula dr., 1965
  [fizikus]
  Fáy Gyuláné, 1964
  [fizikus]
  Fáy József, 1958 - 1966
  [főelőadó, Központi Statisztikai Hivatal]
  Fáy József, 1958 - 1982
  [igazgató, KOPINT]
  Fáy József, 1970 - 1972
  [gimnáziumi igazgató]
  Fáy Károly, 1958 - 1962
  [kereskedelmi igazgató]
  Fáy László, 1965
  [író]
  Fáy László, 1952 - 1960
  [osztályvezető, Iparpolitikai Főosztály]
  Fáy Mihály, 1957 - 1969
  [mérnök]
  Fazakas Szabolcs dr., 1986 - 1989
  [vezető, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága]
  Fazekas András, 1952 - 1970
  [főállattenyésztő]
  Fazekas Anna, 1954 - 1973
  [dr. Kulcsár Istvánné, igazgató, Móra Ferenc Kiadó]
  Fazekas Antal dr., 1968
  [jogtanácsos]
  Fazekas Árpád, 1955 - 1960
  [labdarúgó]
  Fazekas Bálint, 1968
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fazekas Bálint, 1963
  [főelőadó]
  Fazekas Béla, 1951 - 1985
  [szerkesztőbizottsági tag, Statisztikai Szemle]
  Fazekas Béla, 1964 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes]
  Fazekas Bélané, 1970
  [tanszékvezető, MSZMP oktatási bizottság]
  Fazekas Bertalan, 1969
  [százados]
  Fazekas Borbála, 1955
  [szervező bizottsági elnök, VII. kerületi tanács]
  Fazekas Erzsébet
  [lásd: Gerő Ernőné]
  Fazekas Ferenc, 1968
  [főkönyvelő, Győri Keksz]
  Fazekas Ferenc, 1967
  [titkár, Hazafias Népfront, Törökszentmiklós]
  Fazekas Ferenc, 1958 - 1964
  [matematikus]
  Fazekas Ferenc, 1951
  [törzsparancsnok]
  Fazekas Ferenc, 1985
  [igazgató]
  Fazekas Ferenc dr., 1962 - 1968
  [bírósági elnök]
  Fazekas Gábor, 1952
  [olvasztár]
  Fazekas Gábor, 1965
  [tanár]
  Fazekas György, 1975
  [tag, SZOT]
  Fazekas György, 1956 - 1984
  [újságíró]
  Fazekas György, 1958 - 1970
  [főmérnök]
  Fazekas I. Gyula dr., 1949 - 1961
  [egyetemi tanár]
  Fazekas Imre, 1953
  [lakatos]
  Fazekas Imre, 1957
  [titkár, Dolgozó Ifjúság Szövetsége]
  Fazekas István, 1964
  [munkatárs, MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság]
  Fazekas István, 1969
  [párttitkár]
  Fazekas István, 1969 - 1972
  [(László?) rovatvezető, Heves Megyei Népújság]
  Fazekas István, 1951 - 1955
  [vezérigazgató, Ganz Villamossági Gyár]
  Fazekas István, 1962
  [elnök, Hazafias Népfront Budapest XIX. kerület]
  Fazekas István, 1963
  [főelőadó, Nehézipari Minisztérium]
  Fazekas István, 1966 - 1979
  [mérnök]
  Fazekas István, 1965
  [esperes-plébános]
  Fazekas István, 1972
  [párttitkár, MSZMP Vésztő]
  Fazekas István, 1958
  [tanácselnök, Somogyaszaló]
  Fazekas István, 1952 - 1962
  [főtechnológus, Beloiannisz Gyár]
  Fazekas István, 1964
  [rendőr százados]
  Fazekas István, 1958
  [a népművészet mestere]
  Fazekas István, 1955 - 1961
  [végrehajtó bizottság elnöke, Monok]
  Fazekas István, 1955
  [tag, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Békés megye]
  Fazekas István, 1958
  [tag, Országos Béketanács]
  Fazekas József, 1975 - 1990
  [miniszteri biztos, MALÉV]
  Fazekas Károly, 1968 - 1969
  [filmmérnök]
  Fazekas Károly, 1961 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fazekas Károly, 1953 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Hajdú-Bihar megyei pártbizottság]
  Fazekas Lajos, 1961 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnök, Balatonfüred]
  Fazekas Lajos, 1954
  [exportfelelős, ELEKTROIMPEX]
  Fazekas Lajos, 1952
  [rendőr százados]
  Fazekas Lajos, 1968
  [filmrendező]
  Fazekas Lajos dr., 1958
  [főorvos]
  Fazekas Lajos dr., 1968 - 1971
  [osztályvezető, Csongrád Megyei Tanács]
  Fazekas László, 1954 - 1959
  [végrehajtó bizottság elnökhelyettese, miskolci városi tanács]
  Fazekas László, 1964 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fazekas László, 1982
  [vezető, MTI, Moszkva]
  Fazekas László, 1973 - 1982
  [költő]
  Fazekas László, 1960 - 1976
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fazekas László, 1968
  [labdarúgó]
  Fazekas László, 1977 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Fazekas László, 1967 - 1973
  [gazdasági igazgató, Magyar Televízió]
  Fazekas László dr, 1958
  [egyetemi tanár]
  Fazekas László dr., 1958 - 1966
  [munkatárs, Móra Ferenc Kiadó]
  Fazekas László dr., 1970
  [főszerkesztő-helyettes, Nógrád]
  Fazekas Sándor, 1950 - 1954
  [adjunktus, Lenin Intézet]
  Fazekas Sándor, 1965
  [osztályvezető, MSZMP, Oroszlány]
  Fazekas Sándorné, 1965 - 1989
  [vezérigazgató, TRADE-COOP]
  Fazekas Zoltán dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Fazekas Zsigmond, 1957
  [56-os elítélt]
  Fazekas Zsuzsa, 1951
  [vezető, clevelandi magyar konzulátus]
  Fázold Károly, 1959 - 1968
  [titkár, Hazafias Népfront Füzesabony]
  Fázsi Anikó, 1979
  [kritikus, műfordító]
  Fecser Péter, 1971 - 1975
  [igazgatóhelyettes, Siófoki Kőolajvezeték Vállalat]
  Fecske Csaba, 1977
  [költő]
  Fecske Mihály, 1958 - 1984
  [tudományos tanácsadó, Központi Statisztikai Hivatal Gazdaságkutató Intézet]
  Fedák Gyula dr., 1958 - 1974
  [gazdasági igazgató, Beloiannisz Gyár]
  Fedák Sári, 1951 - 1955
  [Zsazsa, színésznő]
  Fedor Attila dr., 1966
  [elnökhelyettes, szegedi járásbiróság]
  Fedor Ágnes, 1957 - 1973
  [újságíró]
  Fedor Béla, 1978
  [docens, Politikai Főiskola]
  Fedor Béláné, 1980 - 1987
  [titkár, MSZMP Budapest XVI. kerület]
  Fedor János, 1954 - 1963
  [főszerkesztő, Kossuth Kiadó]
  Fedor János, 1968
  [csoportvezető, encsi járási pártbizottság]
  Fedor Jánosné dr., 1972
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Fegyveres Antal, 1955 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP derecskei járási pártbizottság]
  Fegyveres István, 1963 - 1975
  [képviselő, Vas megye]
  Fegyveres Márton, 1960 - 1967
  [határőr őrnagy]
  Fegyverneki Ferencné, 1958
  [dolgozó parasztasszony]
  Fegyverneki Imre, 1953 - 1954
  [titkár, Dolgozó Ifjúság Szövetsége]
  Fegyverneki Lajos, 1954 - 1955
  [főmérnök]
  Fehér András, 1958
  [idegenlégiós]
  Fehér András, 1974
  [gazdasági igazgató, Öntödei Vállalat]
  Fehér András, 1963 - 1969
  [dékánhelyettes, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Fehér Bernát, 1971
  [főagronómus]
  Fehér Béla, 1984 - 1985
  [munkásőr vezérőrnagy]
  Fehér Dániel, 1952 - 1954
  [egyetemi tanár]
  Fehér Dezső dr., 1983
  [igazgató, Magyar Lóverseny Vállalat]
  Fehér Erzsébet, 1983
  [igazgató, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat]
  Fehér Ferenc
  [követségi titkár, lásd: Fehér László]
  Fehér Ferenc, 1960 - 1970
  [vezérőrnagy]
  Fehér Ferenc, 1965 - 1978
  [filozófus]
  Fehér Ferenc, 1965
  [főagronómus]
  Fehér Ferenc, 1952 - 1965
  [gimnáziumi tanuló]
  Fehér Ferenc, 1954 - 1958
  [igazgató, Budapesti Porcelángyár]
  Fehér Ferenc, 1961
  [igazgató, Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Fehér Ferencné, 1972
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fehér Gábor, 1957
  [váltókezelő, MÁV]
  Fehér Géza, 1964 - 1969
  [főelőadó]
  Fehér Géza, 1970
  [történész]
  Fehér Géza, 1983 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Fehér Géza, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fehér György, 1958 - 1969
  [karmester]
  Fehér György dr., 1984
  [mérnök alezredes]
  Fehér György dr., 1970
  [egyetemi tanár]
  Fehér Györgyné, 1969
  [munkatárs, MTI]
  Fehér Gyula, 1957 - 1968
  [póttag, Magyar Újságírók Országos Szövetsége Választmány]
  Fehér Gyula, 1959 - 1976
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Fehér Gyula, 1960 - 1985
  [ezredes]
  Fehér Gyula, 1963
  [tag, MSZMP, Csongrád]
  Fehér Gyuláné, 1975
  [brigádvezető, Egri Dohánygyár]
  Fehér Illés, 1954 - 1965
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fehér Imre, 1957
  [bányász-szakértő]
  Fehér Imre, 1970
  [főosztályvezető, fővárosi tanács]
  Fehér Imre, 1957 - 1975
  [filmrendező]
  Fehér Imre, 1969
  [párttitkár, Jászberényi Hűtőgépgyár]
  Fehér Imréné, 1961 - 1968
  [osztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Fehér István, 1963
  [termelőszövetkezeti elnök, Cirák]
  Fehér István, 1964 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, hatvani városi pártbizottság]
  Fehér István, 1955
  [végrehajtó bizottsági elnök, Igal]
  Fehér István, 1955
  [végrehajtó bizottsági elnök, Poroszló]
  Fehér István, 1977 - 1982
  [képszerkesztő, Budapest]
  Fehér István, 1958
  [üzemi dolgozó]
  Fehér István, 1959 - 1971
  [igazgató, Magyar Állami Népi Együttes]
  Fehér István, 1949
  [kubikos]
  Fehér István, 1966 - 1985
  [főosztályvezető, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Fehér István, 1975 - 1984
  [párttitkár, Budapest VI. kerület]
  Fehér István, 1970
  [kandidátus, Pécsi Tanárképző Főiskola]
  Fehér István dr, 1961 - 1966
  [adjunktus, József Attila Tudományegyetem]
  Fehér István dr, 1954 - 1972
  [igazgató, Bőripari Kutató Intézet]
  Fehér István dr., 1964
  [csoportvezető ügyész]
  Fehér István dr., 1985
  [tanszékvezető főiskolai tanár]
  Fehér István dr., 1968
  [postaigazgató]
  Fehér István dr., 1986
  [egyetemi tanár, Janus Pannonius Tudományegyetem]
  Fehér Istvánné, 1954
  [iskolaigazgató]
  Fehér Istvánné, 1951 - 1961
  [igazgató, Szalagárugyár]
  Fehér Istvánné, 1964 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, hatvani városi pártbizottság]
  Fehér Istvánné, 1965 - 1980
  [párttitkár, Budapest XIII. kerület]
  Fehér Istvánné dr., 1972
  [osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézet]
  Fehér János, 1960
  [főelőadó, Kultúrkapcsolatok Intézete]
  Fehér János, 1979
  [kereskedelmi tanácsos]
  Fehér János, 1958
  [református lelkipásztor]
  Fehér János, 1958
  [esperes]
  Fehér János, 1957
  [ellenforradalmár]
  Fehér János, 1957
  [párttitkár, Egerszalók]
  Fehér János, 1959
  [főhadnagy]
  Fehér János, 1963
  [gépészmérnök]
  Fehér János, 1957 - 1970
  [író, műfordító]
  Fehér János, 1964 - 1969
  [osztályvezető, veszprémi városi tanács]
  Fehér János dr.
  [rendőrtiszt]
  Fehér János dr., 1982
  [egyetemi adjunktus, Semmelweis Orvostudományi Egyetem]
  Fehér Jánosné, 1953
  [párttitkár, Fővárosi Műanyaggyártó Vállalat]
  Fehér Jenő, 1959
  [ezredes, Belügyminisztérium]
  Fehér József, 1965 - 1975
  [párttitkár, szolnoki járási pártbizottság]
  Fehér József, 1957
  [alezredes]
  Fehér József, 1966
  [munkatárs, MSZMP Budapest]
  Fehér József, 1963 - 1967
  [igazgató, Somogy-Zala Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat]
  Fehér Józsefné, 1980 - 1988
  [tag, Központi Ellenőrző Bizottság]
  Fehér József András, 1968
  [költő]
  Fehér Judit, 1965
  [tanárnő]
  Fehér Katalin, 1973
  [elnökségi tag, Országos Béketanács]
  Fehér Kálmán, 1979
  [matematikus]
  Fehér Kálmán dr., 1968
  [vezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Fehér Károly, 1958
  [evangélikus lelkész]
  Fehér Károly, 1957
  [csendőr törzsőrmester]
  Fehér Károly, 1960
  [főállattenyésztő]
  Fehér Károly dr., 1957 - 1978
  [főszerkesztő, Magyar Mezőgazdaság]
  Fehér Klára, 1951 - 1973
  [író, újságíró]
  Fehér Lajos, 1959
  [párttitkár, Nagyrév]
  Fehér Lajos, 1955
  [brigádvezető]
  Fehér Lajos, 1964 - 1972
  [személyzeti igazgató, Kenderfonó és Szövőipari Vállalat]
  Fehér Lajos, 1949 - 1978
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Fehér Lajos, 1959
  [határőr őrnagy]
  Fehér Lajos, 1959 - 1962
  [másodtitkár, Csongrád megyei pártbizottság]
  Fehér Lajos, 1951 - 1952
  [rendőr hadnagy]
  Fehér Lajosné, 1953 - 1973
  [Diera Éva, Szövetkezeti Tanács Nőbizottsága]
  Fehér László, 1957
  [ellenforradalmár]
  Fehér László, 1951 - 1952
  [tanácselnök, Pest megye]
  Fehér László, 1951 - 1974
  [főosztályvezető, Ózdi Kohászati Művek]
  Fehér László, 1968
  [titkár, KISZ]
  Fehér László, 1985
  [üzemmérnök]
  Fehér László, 1962 - 1970
  [főelődadó, Külügyminisztérium]
  Fehér László dr, 1969
  [főmérnök, Nehézipari Minisztérium]
  Fehér László dr, 1958
  [református lelkipásztor]
  Fehér Magdolna, 1956
  [ápolónő]
  Fehér Márta, 1970
  [iskolaigazagtó]
  Fehér Márton, 1965 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fehér Mátyás, 1955
  [százados]
  Fehér Mihály, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fehér Miklós, 1965 - 1983
  [elnök, törökszentmiklósi városi tanács]
  Fehér Ottó, 1962 - 1974
  [egyetemi tanár, József Attila Tudományegyetem]
  Fehér Ödön dr., 1964
  [tuományos főmunkatárs, Gyógyszeripari Kutatóintézet]
  Fehér Pál, 1966 - 1975
  [főtitkár, Állami Operaház]
  Fehér Pál, 1958 - 1959
  [operaénekes]
  Fehér Péter, 1971 - 1973
  [főmunkatárs, MTI]
  Fehér Péter dr., 1958 - 1973
  [vezérigazgató-helyettes, Építőipari Szállítási Vállalat]
  Fehér Sándor, 1958 - 1964
  [vezérigazgató, ERDÉRT]
  Fehér Sándor, 1958 - 1972
  [vezérigazgató, Állami Biztosító]
  Fehér Sándor
  [repülőtiszt]
  Fehér Sándor, 1962
  [labdarúgó]
  Fehér Sándor, 1964 - 1970
  [elnökhelyettes, kecskeméti városi tanács]
  Fehér Tibor, 1957
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Fehér Tibor, 1963 - 1965
  [osztályvezető, CHEMOLIMPEX]
  Fehér Tibor, 1958 - 1968
  [író]
  Fehér Tibor, 1985
  [képviselő, Veszprém megye]
  Fehér Tibor, 1959
  [színművész]
  Fehér Vera, 1957 - 1970
  [párttitkár, Heves megye]
  Fehér Vladimir, 1954
  [gondnok]
  Fehér Zoltán, 1970
  [vezető, chilei kereskedelmi kirendeltség]
  Fehér Zsuzsanna, 1975
  [képviselő, Somogy megye]
  Fehéri Sándor, 1963 - 1964
  [vezető, kecskeméti városi végrehajtó bizottság]
  Fehéri Tamás, 1957 - 1983
  [operatőr, rendező]
  Fehérné Eke Katalin, 1985 - 1989
  [képviselő, Borsod megye]
  Fehértói Béla, 1957
  [mérnök]
  Fehérvári András, 1950
  [főhadnagy]
  Fehérvári Béla, 1953 - 1967
  [osztályvezető-helyettes, MTS]
  Fehérvári Györgyné ifj., 1975
  [tag, SZOT]
  Fehérvári Gyula, 1955 - 1970
  [elnökségi tag, Magyar Pedagógiai Társaság]
  Feil György dr., 1961 - 1973
  [iskolaigazagtó]
  Feitl István, 1989
  [történész]
  Fejes Attila, 1990
  [képviselő, MDF]
  Fejes Endre, 1956 - 1983
  [író]
  Fejes Endre, 1970
  [igazgatóhelyettes, Pestvidéki Vendéglátó Vállalat]
  Fejes Gábor, 1964
  [egyetemi docens]
  Fejes Imre, 1984
  [őrnagy]
  Fejes Imréné, 1969
  [gazdasági vezető]
  Fejes István, 1967
  [párttitkár, Orosháza]
  Fejes István, 1965 - 1975
  [főszerkesztő, Tolna Megyei Népújság]
  Fejes István, 1970 - 1974
  [igazgató, Könnyűipari Szervezési Intézet]
  Fejes István dr., 1964
  [igazgató-főorvos]
  Fejes János, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fejes János, 1959
  [szakfelügyelő]
  Fejes János, 1953
  [igazgató, Erdőteleki Állami Gazdaság]
  Fejes János, 1950
  [alhadnagy]
  Fejes János, 1957 - 1958
  [főkönyvelő]
  Fejes János, 1963
  [csoportvezető, jászberényi járási tanács]
  Fejes József, 1970
  [munkatárs, MSZMP makói járási pártbizottság]
  Fejes Lajos, 1963
  [titkár, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, KISTEXT]
  Fejes Lajos, 1964
  [csoportvezető főmérnök]
  Fejes László, 1965
  [fotóriporter]
  Fejes László, 1967 - 1982
  [tanácselnök-helyettes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Fejes Pál, 1971
  [egyetemei tanár, József Attila Tudományegyetem]
  Fejes Sándor, 1959
  [párttitkár, Hungária Vegyiművek]
  Fejes Sándor dr., 1961 - 1968
  [tanácsadó, Földművelésügyi Minisztérium]
  Fejes Sándor dr., 1957 - 1959
  [református lelkipásztor]
  Fejes Sándorné, 1968
  [titkár, Nőtanács, Barcs]
  Fejes Teri, 1951 - 1972
  [színésznő]
  Fejes Tiborné, 1963
  [párttitkár]
  Fejes Zoltán, 1979
  [néprajztudós]
  Fejes-Tóth László, 1954 - 1985
  [akadémikus]
  Fejér Csaba, 1967 - 1968
  [festőművész]
  Fejér Endre dr., 1953 - 1971
  [főorvos]
  Fejér Ernő, 1984
  [fotográfus]
  Fejér György, 1957 - 1961
  [karmester]
  Fejér István, 1951 - 1976
  [igazgató, Vidám Színpad]
  Fejér Leontin, 1955 - 1964
  [osztályvezető, Mecseki Szénbányászati Tröszt]
  Fejér Pál, 1955 - 1975
  [párttitkár, Magyar Állami Operaház]
  Fejérvári Géza, 1989
  [elnök, MSZP Salgótarján]
  Fejérváry Tibor, 1960 - 1961
  [vezető, Globus Konzervgyár]
  Fejős Éva, 1968
  [vezető, Építőipari Minőségvizsgáló Intézet]
  Fejti György, 1976 - 1989
  [titkár, MSZMP Központi Bizottság]
  Fekécs Imre, 1953 - 1973
  [tag, MSZMP Zala megyei pártbizottság]
  Fekécs Lajos, 1955 - 1957
  [területi elnök, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége]
  Fekécs Margit, 1958 - 1967
  [párttitkár, Békéscsabai Ruhagyár]
  Fekécs Vencel, 1984
  [ügyintéző, MALÉV]
  Fekete András, 1963
  [csoportvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Fekete Anna, 1957 - 1963
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Fekete Antal, 1975 - 1983
  [tanácselnök, Cegléd]
  Fekete Antal, 1976
  [igazgatóhelyettes, MSZMP budapesti üdülő]
  Fekete Antal, 1969 - 1978
  [első titkár, békéscsabai városi pártbizottság]
  Fekete Bertalan, 1952 - 1960
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fekete Béla, 1958 - 1963
  [újságíró, Népszava]
  Fekete Béla, 1974
  [személyzeti igazgató, Tejipari Vállalatok Trösztje]
  Fekete Béla, 1958 - 1959
  [technikus]
  Fekete Béla dr., 1968
  [orvos]
  Fekete Csaba, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fekete Ede, 1960 - 1971
  [igazgatóhelyettes, Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat]
  Fekete Ferenc, 1956 - 1964
  [főszerkesztő, Közgazdasági Szemle]
  Fekete Ferenc, 1959 - 1984
  [igazgató, Magyar Viscosagyár]
  Fekete Ferenc, 1964 - 1971
  [igazgatóhelyettes, Agrárgazdasági Kutatóintézet]
  Fekete György, 1958 - 1976
  [vezérigazgató, Duna bizottság]
  Fekete György dr., 1969 - 1971
  [főosztályvezető, Kőbányai Gyógyszerárugyár]
  Fekete György dr., 1961 - 1969
  [munkatárs, Országos Tervhivatal]
  Fekete Gyula, 1949 - 1987
  [alelnök, Magyar Írószövetség]
  Fekete Gyula, 1963 - 1973
  [iskolaigazgató]
  Fekete Gyula dr., 1988 - 1993
  [képviselő, MDF]
  Fekete István, 1957 - 1970
  [író]
  Fekete István, 1964 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Sopron]
  Fekete István, 1960
  [főmérnök, Középülettervező Vállalat]
  Fekete István, 1958
  [igazgató, Evangélikus Lelkésznevelő Intézet]
  Fekete István, 1967 - 1968
  [vezetőhelyettes, Fővárosi Tanács]
  Fekete István, 1969
  [főelőadó, Központi Statisztikai Hivatal]
  Fekete István dr., 1963 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Fekete János, 1964 - 1991
  [igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Fekete János, 1980 - 1985
  [titkár, Országos Alkoholizmus Elleni Klubbizottság]
  Fekete János, 1974 - 1975
  [párttitkár, Budapest XX. kerületi pártbizottság]
  Fekete János, 1985 - 1988
  [tag, Minisztertanács]
  Fekete János, 1955 - 1970
  [igazgatóhelyettes, Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet]
  Fekete József, 1967
  [tag, Tudományos Tanács]
  Fekete József, 1953 - 1964
  [főelőadó, Földművelésügyi Minisztérium]
  Fekete József, 1970
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Kisújszállás]
  Fekete József, 1959 - 1960
  [főmérnök, Wilhelm Pick Vagon- és Gépgyár]
  Fekete József, 1958
  [titkár, KISZ, Tiszaigar]
  Fekete József, 1953
  [hengerész]
  Fekete József, 1968
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fekete József dr., 1956
  [vezető főorvos]
  Fekete József dr., 1967 - 1972
  [főtitkár, KISZ Központi Bizottság]
  Fekete József dr, 1959 - 1969
  [főosztályvezető, Művelődésügyi Minisztérium]
  Fekete Judit dr., 1964
  [főelőadó, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Fekete Károly, 1955 - 1970
  [tag, budapesti pártbizottság]
  Fekete Károly dr., 1970 - 1986
  [vezető, Központi Gazdasági Döntőbizottság]
  Fekete Károlyné, 1960 - 1985
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Fekete Lajos, 1963 - 1967
  [egyetemi tanár]
  Fekete Lajos, 1982 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Komárom megyei pártbizottság]
  Fekete Lajos, 1957 - 1967
  [költő]
  Fekete Lajos dr., 1952 - 1969
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Fekete G. Lajos, 1953
  [vájár]
  Fekete László, 1963 - 1985
  [titkár, MSZMP kecskeméti városi pártbizottság]
  Fekete László, 1958 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP miskolci városi pártbizottság]
  Fekete László dr., 1976 - 1985
  [alelnök, Hazafias Népfront]
  Fekete Lászlóné, 1975
  [mezőgazdasági munkás]
  Fekete Margit, 1954
  [újságíró, Magyar Rádió]
  Fekete Mária, 1971
  [újságíró]
  Fekete Mihály, 1947 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Pest megyei pártbizottság]
  Fekete Mihály, 1955
  [titkár, Dolgozó Ifjúság Szövetsége]
  Fekete Mihály dr., 1968
  [végrehajtó bizottsági titkár, hatvani járási tanács]
  Fekete Pál, 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Fekete Pálné, 1958 - 1971
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Fekete Péter, 1984
  [rendőr alezredes]
  Fekete Piroska, 1965
  [cipőipari szakmunkás]
  Fekete Rezső Rudolf, 1964 - 1985
  [tag, Tudományos Tanács]
  Fekete Rudolf, 1969 - 1983
  [vezérigazgató, Mechanikai Mérőműszergyár]
  Fekete Sándor, 1953 - 1989
  [főszerkesztő, Új Tükör]
  Fekete Sándor, 1951 - 1972
  [újságíró, Magyar Rádió, Magyar Hírlap]
  Fekete Tamás, 1990
  [alelnök, Hazafias Népfront]
  Fekete Zoltán dr., 1953 - 1976
  [egyetemi tanár]
  Fekete Zoltán dr., 1962
  [erdőmérnök]
  Fekete Zsigmond, 1950 - 1962
  [hadnagy]
  Feketéné Oláh Mária, 1969
  [osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia]
  Fekete Győr Endre, 1962 - 1984
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Fekete Győr Gyuláné, 1982
  [főosztályvezető, Gördülőcsapágy Művek]
  Fekete György (Győr?) László, 1963 - 1984
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Fekete Páris Lajosné, 1970
  [tag, MSZMP Somogy megyei pártbizottság]
  Fekete Rezső dr., 1970 - 1979
  [főcsoportvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Fekszi László, 1956 - 1979
  [határőr ezredes]
  Fél Edit dr., 1962 - 1969
  [néprajzkutató]
  Fél Ella, 1957 - 1976
  [iskolaigazgató]
  Felbacher Johann, 1970
  [kém]
  Felber István, 1985
  [üzemvezető, Budapesti Köszörűgépgyár]
  Felcsúti László, 1950 - 1965
  [építész]
  Felcsuti László, 1970
  [igazgató-helyettes, Pannónia Filmstúdió]
  Felcsuti Péter, 1987
  [újságíró]
  Felcsuti Péter dr., 1966
  [főosztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Feldmayer György dr., 1992
  [intéző bizottsági tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ]
  Feldmájer Péter dr, 1960 - 1964
  [elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége]
  Feledi Béla, 1960 - 1964
  [főmérnök, Autóközlekedési Tudományos Kutatóintézet]
  Feledy Gyula, 1955 - 1976
  [grafikusművész]
  Feledy Gyula, 1984
  [szerkesztő, Napjaink]
  Feledy Kálmánné dr., 1962
  [munkatárs, Művelődésügyi Minisztérium]
  Félegyházi József, 1957 - 1976
  [dékán, Római Katolikus Hittudományi Akadémia]
  Félegyházi László, 1970
  [festőművész]
  Félegyházi Pál dr., 1970 - 1976
  [tanácselnök bíró]
  Felei Irén, 1980
  [osztályvezető, Ipari Minisztérium]
  Felek Béla, 1964 - 1970
  [igazgató, Herendi Porcelángyár]
  Feleki Gábor, 1967
  [századparancsnok-helyettes, Munkásőrség]
  Feleki Kamill, 1951 - 1973
  [színész]
  Feleki László, 1952 - 1970
  [főmunkatárs, Ludas Matyi]
  Feleki Pál, 1952 - 1986
  [szakszervezeti alelnök]
  Feleki Viktor, 1954
  [időelemző]
  Feleky Sári, 1951 - 1975
  [színésznő]

 6. Féderer Adolf, 1966 - 1985
  [vezérigazgató, Komplex Külkereskedelmi Vállalat]
  Féhn György, 1968 - 1975
  [vezérigazgató, Növényolajipari és Mosószergyártó Országos Vállalat]
  Féja Géza, 1956 - 1978
  [író]
  Fekszi István dr., 1967
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Felér Zoltán, 1954
  [osztályvezető, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Felföldi István, 1955
  [párttitkár, Zubogy]
  Felföldi János, 1962
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Felföldi János, 1976
  [főosztályvezető]
  Felföldi József, 1953
  [osztályvezető]
  Felföldi Lajos, 1968
  [tanácselnök, Nagybaracska]
  Felföldi László, 1954 - 1964
  [egyetemi docens]
  Felföldi László dr., 1953
  [tanácsvezető bíró]
  Felföldi Tibor, 1970
  [elnök, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Zala megye]
  Felföldi Zoltán, 1952
  [főmérnök, Országos Tervhivatal]
  Felföldy Lajos dr., 1968
  [kandidátus]
  Felházi Sándor, 1953 - 1965
  [osztályvezető, lenti járási pártbizottság]
  Felhősi Ferenc, 1951 - 1968
  [főépítésvezető]
  Felhősi János, 1957
  [csendőr őrmester]
  Félix Pál, 1954 - 1959
  [fordító]
  Félix Zsuzsa, 1965
  [Éger, szerkesztő, MTV]
  Felkai Dénes dr., 1947 - 1973
  [vezető, Egészségügyi Minisztérium.]
  Felkai Éva, 1955 - 1958
  [újságíró, Szabad Ifjúság]
  Felkai Ferenc, 1957 - 1972
  [újságíró]
  Felkai Imréné, 1960
  [személyzeti vezető, Népművelési Minisztérium]
  Felkai László, 1964 - 1968
  [vizilabdázó]
  Felkai Pál, 1957
  [osztályvezető mérnök, KOMPLEX]
  Felleg János dr., 1968 - 1973
  [egyetemi tanár]
  Fellegi Ádám, 1968 - 1982
  [zongoraművész]
  Fellegi Lajos, 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Fellegi Mihály, 1958 - 1959
  [elnökségi tag, Országos Béketanács]
  Fellegi Tamás, 1957 - 1958
  [munkatárs, Magyar Rádió]
  Fellegi Teri, 1957
  [színésznő]
  Fellinger József, 1963
  [teremlőszövetkezeti elnök]
  Fellner Judit, 1969
  [tanárnő]
  Felméri József, 1985
  [tüntető]
  Felső József, 1956 - 1957
  [munkástanács-elnök]
  Felső Lajosné dr., 1963
  [osztályvezető, Villamosgép és Kábelgyár]
  Felvégi Ferenc, 1955 - 1968
  [bizottságvezető, SZOT Baranya megye]
  Felvégi Lajos, 1963 - 1968
  [főosztályvezető, MTI]
  Felvidéki Istvánné, 1964 - 1972
  [dr. Róna Ida, tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Felvidéki József, 1968 - 1982
  [szerkesztő, Pénzügyi Szemle]
  Fenákel Judit, 1962 - 1973
  [író]
  Fencsik Flóra, 1962 - 1969
  [újságíró]
  Fencsik László, 1955 - 1982
  [főszerkesztő, Kossuth Kiadó]
  Fender Gyula, 1963
  [szervező bizottsági titkár]
  Fendler Károly, 1968 - 1969
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Fendler Kornél, 1959
  [titkár, KISZ, Pécs]
  Fendrik Ferenc, 1958 - 1985
  [író]
  Féner Tamás, 1970 - 1973
  [fotóművész]
  Fényes Gyula, 1953 - 1965
  [vezető, Nógrádi Szénbányászati Tröszt]
  Fényes Imre dr., 1957 - 1963
  [egyetemi docens]
  Fényes István dr., 1970
  [orvos]
  Fényes Miklós dr., 1967 - 1985
  [igazgató, Janus Pannonius Tudományegyetem központi könyvtár]
  Fényes Sándor dr., 1968
  [igazgató, Keravill]
  Fényes Szabolcs, 1957 - 1986
  [zeneszerző]
  Fényes Tamás, 1963 - 1968
  [fotóriporter, MTI]
  Fényes Tamás, 1963
  [matematikus]
  Fényes Tibor, 1963 - 1972
  [fizikus]
  Fényi András dr., 1960
  [iskolaigazgató]
  Fényi Géza, 1954
  [festőművész]
  Fényi János, 1953
  [jegyző]
  Fényi Sándor, 1964 - 1975
  [kanonok]
  Fényi Tibor, 1984
  [történész]
  Fenyő Béla, 1965 - 1975
  [főszerkesztő, Élet és Tudomány]
  Fenyő Emil, 1963 - 1964
  [színművész]
  Fenyő A. Endre, 1951 - 1971
  [festőművész]
  Fenyő Ernőné, 1953 - 1966
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Fenyő György dr., 1987
  [vezetőhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Fenyő Imre dr., 1951 - 1978
  [szerkesztőbizottsági tag, Kereskedelmi Szemle]
  Fenyő Imréné, 1959 - 1965
  [csoportvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Fenyő István, 1958 - 1985
  [irodalomtörténész]
  Fenyő István, 1954 - 1961
  [egyetemi tanár]
  Fenyő Iván, 1964 - 1969
  [művészettörténész]
  Fenyő Márta, 1984
  [fizikus]
  Fenyő Miksa, 1962 - 1972
  [író]
  Fenyődi Károly, 1985
  [párttitkár, Budapest XXII. kerület]
  Fenyőházi Elemér dr., 1968
  [jogtanácsos]
  Fenyővári István dr., 1983
  [főmunkatárs, Gazdaságkutató Intézet]
  Fenyves Ervin dr., 1955 - 1967
  [igazgatóhelyettes, Dubnai Egyesített Atomkutató Intézet]
  Fenyves Géza, 1965
  [rendőr őrnagy]
  Fenyves István, 1951
  [építész]
  Fenyves Márton, 1958
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Fenyvesi Csaba, 1968
  [párbajtőröző]
  Fenyvesi Dezső, 1970 - 1987
  [elnök, kispesti tanács]
  Fenyvesi Erzsébet, 1979
  [egyetemi hallgató]
  Fenyvesi Ferenc, 1965 - 1966
  [munkatárs, MSZMP Tolna megyei bizottság]
  Fenyvesi Ferenc, 1984
  [vezérigazgató, Finommechanikai Vállalat]
  Fenyvesi Gáborné, 1949 - 1958
  [bizottsági elnök, fővárosi tanács]
  Fenyvesi György, 1963
  [irodavezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Fenyvesi Henrik, 1985
  [képviselő, Somogy megye]
  Fenyvesi Imre, 1958 - 1959
  [titkár, KISZ Salgótarján]
  Fenyvesi István, 1964 - 1973
  [igazgató, Landler Jenő Járműjavító]
  Fenyvesi János, 1955
  [osztályvezető, Építőipari Szakasz]
  Fenyvesi János dr., 1963 - 1968
  [főelőadó, Somogy megyei tanács]
  Fenyvesi Jenőné, 1964
  [művezető, Duna Cipőgyár]
  Fenyvesi Károly, 1964 - 1965
  [főagronómus, Bács-Kiskun megye]
  Fenyvesi Lajosné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest XV. kerületi pártbizottság]
  Fenyvesi Mária, 1958 - 1971
  [gyorsíró, MTI]
  Fenyvesi Mihály, 1970
  [igazgató, Építőgépgyártó Vállalat]
  Fenyvesi Ottó, 1983
  [író]
  Fenyvesi Sándor, 1951 - 1971
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Fenyvesi Sándor, 1965
  [párttitkár, Mosonmagyaróvár]
  Fenyvesi Sándor, 1964
  [kereskedelmi szakértő, Kultúra Vállalat]
  Fenyvesi Tibor, 1968
  [igazgató, Gyufaipari Vállalat]
  Fenyvessy Balázs, 1961
  [színművész]
  Fenyvessy Béla, 1953
  [orvos]
  Ferdinandy György, 1963
  [író]
  Ferdináncz Illés ifj., 1962
  [rendőr főhadnagy]
  Fercsik István, 1964
  [római katolikus pap]
  Feredics József, 1955 - 1956
  [szabadságharcos]
  Ferenc János, 1954 - 1975
  [párttitkár, Heves megyei tanács]
  Ferenc Józsefné, 1968
  [gazdasági szakértő, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Ferenc Márta, 1958
  [előadó, UVATERV]
  Ferenc Sándor, 1955 - 1973
  [párttitkár, Irodagépipari Vállalat]
  Ferenc Vilmos, 1967
  [bizottsági titkár, Magyar Tudományos Akadémia]
  Ferencfalvi Kálmánné, 1963
  [iskolaigazgató]
  Ferenci Gyula (Ferencsi?), 1953 - 1966
  [vezető, berlini magyar kereskedelmi kirendeltség]
  Ferenci József, 1972
  [szervező bizottsági titkár, Debreceni Cipőgyár]
  Ferenci Sándor
  [igazgató, Magyar Vadtenyésztő és Kereskedelmi Vállalat]
  Ferenci Vendel, 1951 - 1972
  [igazgató, Balatonújhelyi Állami Gazdaság]
  Ferencz Csaba, 1992
  [nemzetbiztonsági tanácsadó, MDF]
  Ferencz Győző, 1980
  [költő, műfordító]
  Ferencz István, 1985
  [építész]
  Ferencz József, 1968 - 1988
  [unitárius püspök]
  Ferencz Károly, 1967
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Ferencz Károly dr., 1958 - 1959
  [igazgatóhelyettes, Állami Földtani Intézet]
  Ferencz Lajos, 1953
  [hadnagy]
  Ferencz Lajos, 1965
  [szervező bizottsági titkár, Budapesti Autóbuszüzem]
  Ferencz László, 1958
  [pantomim-űuvész]
  Ferencz László, 1953
  [üzemvezető, Rákosi Mátyás Gépgyár]
  Ferencz László, 1960
  [elnökségi tag, TIT Budapest]
  Ferencz László dr., 1959 - 1964
  [követségi tanácsos]
  Ferencz László dr., 1957 - 1963
  [bizottsági tag, SZOT]
  Ferencz Pál dr., 1952 - 1958
  [igazgató, László Kórház]
  Ferencz Sándor, 1965
  [igazgató, Baranya Megyei Vegyesiparcikk Kereskedelmi Vállalat]
  Ferencz Simon, 1952 - 1962
  [munkatárs, Magyar Rádió]
  Ferenczi (utónév ismeretlen), 1959
  [redőrkapitány, Sopron]
  Ferenczi Albert, 1970
  [igazgatóhelyettes, Csepel és Környéke Vendéglátó Vállalat]
  Ferenczi Endre, 1969 - 1971
  [főkönyvelő, Tanimpex]
  Ferenczi Endre, 1963
  [egyetemi docens]
  Ferenczi Endre dr., 1959 - 1963
  [osztályvezeto főorvos, KÖJÁL]
  Ferenczi Ferenc, 1966 - 1975
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Ferenczi György, 1967
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Ferenczi György dr., 1982
  [igazgató, Gyermekélelmezési Vállalat]
  Ferenczi György dr, 1966
  [elnökségi tag, TIT Szolnok]
  Ferenczi Illés, 1969 - 1970
  [titkár, százhalombattai városi tanács]
  Ferenczi Imre, 1969
  [igazgatóhelyettes, Budalakk Festék- és Műgyantagyár]
  Ferenczi István, 1963 - 1966
  [munkatárs, MSZMP Komárom megyei bizottsága]
  Ferenczi István, 1952
  [pártoktató, Budapest XIII. kerület]
  Ferenczi Istvánné, 1952 - 1963
  [főelőadó, Kiadói Igazgatóság]
  Ferenczi János
  [elnökhelyettes, egri városi tanács]
  Ferenczi József, 1975 - 1980
  [képviselő, Csongrád megye]
  Ferenczi József, 1973
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Ferenczi József, 1964
  [párttitkár]
  Ferenczi József, 1964
  [főállattenyésztő]
  Ferenczi József dr., 1984
  [főosztályvezető, Minisztertanács]
  Ferenczi László dr., 1989
  [rendőr ezredes]
  Ferenczi Tibor, 1952 - 1974
  [elnökhelyettes, Magyar Iparszövetség (OKISZ)]
  Ferenczy Béni, 1956 - 1977
  [szobrász]
  Ferenczy Gábor, 1984
  [rendszerszervező]
  Ferenczy György, 1958 - 1983
  [zongoraművész]
  Ferenczy Gyula, 1968
  [tanársegéd]
  Ferenczy Imre dr., 1958 - 1974
  [főorvos, MÁV Győr]
  Ferencsik János, 1951 - 1984
  [karmester]
  Ferge Sándor, 1953 - 1968
  [titkár, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Ferge Sándorné, 1959 - 1992
  [Zsuzsa, szociológus]
  Feri Sándor dr., 1947 - 1965
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Ferka Mihály, 1961 - 1970
  [tag, MSZMP Csongrád megyei pártbizottság]
  Ferró József, 1963 - 1989
  [nagykövet]
  Fessel Tibor, 1956 - 1971
  [igazgató, DÉGÁZ]
  Festetich Sándor gróf
  [repülő őrnagy]
  Fésüs Bertalan, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP kisvárdai városi pártbizottság]
  Fésüs János, 1964
  [igazgató, ÉM Debreceni Tervező Iroda]
  Fésüs József, 1987 - 1992
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Fésüs Lajos, 1972
  [munkatárs, MSZMP Budapest III. kerületi pártbizottság]
  Feszler Péter, 1951 - 1953
  [brigádvezető, Rákosi Mátyás Művek]
  Feszler Lajos dr., 1968
  [főosztályvezető, Országos Anyag- és Árhivatal]
  Fesztl Nándor dr., 1972
  [elnökhelyettes, Baranya megyei bíróság]
  Fetik Károly, 1952 - 1969
  [igazgató, RÖVIKÖT]
  Fett Jolán, 1983
  [iparművész]
  Fetter gyula, 1980 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Fettig Ida, 1957
  [ellenforradalmár]
  Fettig László, 1957
  [ellenforradalmár]
  Feuer Mária, 1968 - 1983
  [főszerkesztő, Muzsika]
  Feuerstein Katalin, 1983
  [egyetemi tanár]
  Feyér Zoltán, 1988
  [szerkesztő, MTV]
  Fiala Tivadarné, 1973 - 1980
  [képviselő, Heves megye]
  Fiam Béla dr., 1959
  [orvos]
  Fias Gábor, 1970
  [tag, Sebestyén vonósnégyes]
  Fias Zoltán dr., 1959 - 1961
  [ügyész]
  Fiák László, 1973 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Hajdú-Bihar megyei pártbizottság]
  Ficzere Lajos dr., 1970 - 1976
  [tanácsos, KGST Titkárság]
  Ficzere László, 1962
  [festőművész]
  Ficzere Mátyás, 1990
  [képvselő, SZDSZ]
  Ficsor István, 1968
  [elnök, polgári járási népi ellenőrzési bizottság]
  Ficsor József, 1969
  [termelőszövetkezti elnökhelyettes]
  Ficsor Mihály, 1977 - 1985
  [elnök, Szellemi Tulajdoni Világszervezet/UNESCO]
  Ficsor Zoltán, 1984
  [joghallgató]
  Fider Sándor, 1960 - 1973
  [első titkár, MSZMP celldömölki járási bizottság]
  Figler János, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Fikár Lászlóné, 1963
  [munkatárs, Magyar Hírek]
  Fikkert Ferenc, 1958 - 1976
  [egyetemi docens]
  Filó Katalin, 1990
  [elnökségi tag, MDF]
  Filó Sámuel, 1958 - 1970
  [elnökhelyettes, Országos Választási Elnökség]
  Filó Tibor, 1964
  [rendőr főhadnagy]
  Filló Pál, 1985 - 1992
  [képviselő, MSZP]
  Filótás (utónév ismeretlen) István, 1954 - 1963
  [párttitkár]
  Filp Jenőné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest XVI. kerületi pártbizottság]
  Filyó János, 1953 - 1958
  [nevelő]
  Filyó János, 1958
  [tanácselnök, Rakaca]
  Filyó János, 1965
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Filyó Jánosné, 1972
  [titkár, MSZMP Központi Bizottság Politikai Főiskola]
  Finda Pál, 1968
  [igazgatóhelyettes, Fertődi Állami Gazdaság]
  Finiász Balázs, 1955
  [vezető, szófiai kereskedelmi kirendeltség]
  Fink Hermann, 1953 - 1954
  [ideigelnes ügyvivő, budapesti német nagykövetség]
  Finkei Sándor, 1957 - 1961
  [hajóskapitány]
  Finn Franz (Frigyes)
  [táborparancsnok, tiszalöki munkatábor]
  Finna Sándor, 1952
  [osztályvezető-helyettes, Budapesti Bútorlapgyártó Vállalat]
  Finta István dr., 1953 - 1967
  [református lelkipásztor]
  Finta József, 1970
  [építész]
  Finta József, 1982
  [formatervező]
  Finta Lajos, 1968
  [elnökhelyettes, túrkevei városi népi ellenőrzési bizottság]
  Finta Lajos, 1957
  [harmonikás]
  Finta Sándor, 1958
  [szobrászművész]
  Fintics Róza, 1953
  [gépmunkás]
  Fintor Erzsébet, 1967
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Fiori István, 1954
  [lakatos]
  Firon András, 1968 - 1971
  [újságíró, Magyar Hirlap]
  Firpasz Károly (Fierpasz), 1954 - 1972
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fisch Henrik dr., 1951 - 1966
  [rabbi]
  Fischbacher Ernő, 1961
  [sajtóattasé, budapesti osztrák nagykövetség]
  Fischer Aladár, 1968
  [osztályvezető, Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Fischer Annie, 1951 - 1984
  [zongoraművésznő]
  Fischer Ádám, 1973
  [karmester]
  Fischer Benjámin dr., 1951
  [főrabbi]
  Fischer Béla dr., 1959 - 1969
  [igazgatóhelyettes, Nyergesújfalui Viscosa Gyár]
  Fischer Ernő dr., 1982
  [főiskolai tanár, Janus Pannonius Tudományegyetem]
  Fischer Ferenc, 1961 - 1975
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fischer György, 1989
  [alelnök, MSZDP]
  Fischer György, 1951 - 1959
  [póttag, budapesti pártbizottság]
  Fischer Herbert, 1969 - 1986
  [igazgató, Műszaki Kiadó]
  Fischer Imre, 1957 - 1969
  [elnök, Műszeripari Egyesülés]
  Fischer Iván, 1974 - 1985
  [karmester]
  Fischer József, 1946 - 1965
  [államminiszter]
  Fischer József, 1967
  [főosztályvezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Fischer József, 1964 - 1973
  [szervező bizottsági titkár, Bőripari Vállalat]
  Fischer Pál, 1984 - 1990
  [főtitkár, Kisiparosok Országos Szövetsége]
  Fischer Sándor, 1977 - 1985
  [egyetemi tanár]
  Fischer Vilmos dr., 1964 - 1967
  [iskolaigazgató]
  Fischer Zoltán, 1966
  [intézőbizottsági tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ]
  Fischerné Flank Márta, 1982
  [osztályigazgató-helyettes, Külkereskedelmi Bank]
  Fischl Erika, 1984 - 1985
  [titkár, Hazafias Népfront Budapesti Bizottság]
  Fischl Miklós, 1964 - 1970
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Fischl Vilmos, 1957
  [igazgató, Vas Megyei Téglagyári Egyesülés]
  Fischoff Walter, 1958
  [karmester]
  Fitos Lajos, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP nagykanizsai járási pártbizottság]
  Fitz Jenő dr., 1954 - 1973
  [múzeumigazgató]
  Fixl Károly, 1968
  [osztályvezető, veszprémi postahivatal]
  Flach János, 1952 - 1960
  [építész]
  Flach Tibor, 1963
  [igazgató, 19. sz. Autóbusz-közlekedési Vállalat]
  Flachbart Ernő dr., 1952
  [egyetemi tanár, Pécs]
  Flamm Sándor dr., 1958
  [főorvos]
  Flamisch Ottó dr., 1965
  [tudományos főmunkatárs, Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet]
  Flanek Tibor, 1969 - 1979
  [munkatárs, Észak-Magyarország]
  Fleck Antal, 1986
  [marketing igazgató, GANZ MÁVAG]
  Fleischer Ferenc, 1970
  [igazgathelyettes, Bakonyvidéki Vendéglátó Vállalat]
  Fleischer Júlia, 1974
  [egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Fleischer Sándor, 1955
  [gondnok]
  Fleischmann László, 1952 - 1960
  [díszelnök, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Flerkó Béla dr., 1964 - 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Flesch György, 1958 - 1963
  [vezető, Földművelési Minisztérium Gépesítési Igazgatóság]
  Flesch István, 1976
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Flesch István, 1968 - 1980
  [tudósító, MTI]
  Flinger József, 1968
  [végrehajtó bizottsági tag, nagykanizsai városi pártbizottság]
  Flizsár László, 1987
  [ezredes]
  Floderer Jenő, 1963 - 1970
  [igazgató, Debrecen-Pallagi Felsőfokú Mezogazdasági Technikum]
  Flor Gergely, 1953
  [lakatos]
  Flór Zoltán, 1959 - 1970
  [igazgató, Gyógyáru Értékesitő Vállalat]
  Flóri Ákos, 1954
  [műszaki vezető, Röntgen Orvosi Műszergyár]
  Flóri Győző, 1951
  [iskolai nevelő]
  Flórián Dániel, 1955
  [termelőszövetkezeti tag]
  Flórián Gusztáv, 1961 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP gyöngyösi járási pártbizottság]
  Flórián István, 1964
  [műszaki igazgató, posta]
  Flórián István dr, 1955
  [főtitkár-helyettes, Magyar Vöröskereszt]
  Flórián János, 1952 - 1959
  [előadó, Külügyminisztérium]
  Flórián László, 1958 - 1976
  [újságíró]
  Flórián Rezső, 1952 - 1962
  [igazgató, Tatabánya II. Erőmű]
  Flórián Tibor, 1962 - 1964
  [röplabdázó]
  Flórián Tiborné, 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Flórián Zoltán, 1954
  [egészségügyi dolgozó, Koreai Rákosi Mátyás Kórház]
  Flóris Aranka, 1958
  [disszidens]
  Florkievicz József, 1966 - 1970
  [munkásőr parancsnok]
  Fock Jenő, 1950 - 1989
  [miniszterelnök]
  Fock Jenő id., 1952 - 1955
  [főosztályvezető, GANZ Vagongyár]
  Fock Jenőné, 1969 - 1972
  [Sztankó Judit, festőművész]
  Fodor András, 1956 - 1989
  [költő]
  Fodor András, 1952 - 1969
  [vezérigazgató-helyettes, Állami Biztosító]
  Fodor András, 1951 - 1957
  [tag, Termelőszövetkezeti Tanács]
  Fodor András Attila dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Fodor Ákos, 1965 - 1979
  [költő, műfordító]
  Fodor Ernő, 1965 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, körmendi járási pártbizottság]
  Fodor Gábor, 1955 - 1992
  [rovatvezető, Magyar Hírlap]
  Fodor Gábor, 1988
  [docens, Politikai Főiskola]
  Fodor Gábor dr., 1988 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Fodor Gábor dr., 1951 - 1963
  [egyetemi tanár, Szeged]
  Fodor Géza dr., 1963 - 1977
  [rektor, József Attila Tudományegyetem]
  Fodor György, 1955 - 1971
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Fodor György dr., 1954 - 1966
  [igazgató, Petrokémia Beruházási Vállalat]
  Fodor Györgyné, 1964 - 1966
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Fodor Gyula, 1963 - 1975
  [repülő alezredes]
  Fodor Gyula, 1954 - 1967
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Fodor Gyula dr., 1969
  [főelőadó, Igazságügyminisztérium]
  Fodor Imre, 1949 - 1964
  [képviselő, Veszprém megye]
  Fodor Imre, 1956 - 1975
  [igazgató, József Attila Színház]
  Fodor István, 1984 - 1985
  [titkár, Országos Béketanács]
  Fodor István, 1980
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Fodor István, 1963 - 1965
  [görög katolikus esperes]
  Fodor István dr., 1986
  [főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Fodor István dr., 1965 - 1970
  [munkatárs, Pénzügyminisztérium]
  Fodor István dr., 1980 - 1992
  [képviselő, független]
  Fodor Istvánné, 1967 - 1975
  [képviselő, Heves megye]
  Fodor Istvánné, 1955 - 1965
  [párttitkár]
  Fodor János, 1950 - 1973
  [operaénekes]
  Fodor János, 1960 - 1968
  [hivatalvezető, Somogy megyei tanács]
  Fodor János, 1968
  [plébános]
  Fodor János dr., 1970 - 1971
  [titkár, londoni magyar nagykövetség]
  Fodor János dr., 1986 - 1989
  [vezetőhelyettes, Igazságügyi Minisztérium]
  Fodor Jenő, 1961
  [sebészprofesszor]
  Fodor József, 1966 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Budapest XIII. kerületi tanács]
  Fodor József, 1963 - 1966
  [igazgató, Hajdú-Bihar megyei Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem]
  Fodor József, 1964
  [osztályvezető, Népművelési Intézet]
  Fodor József, 1957 - 1964
  [iskolaigazgató]
  Fodor József, 1963
  [osztályvezető, szegedi városi pártbizottság]
  Fodor József, 1965
  [igazgatóhelyettes, MERCUR]
  Fodor József, 1956 - 1973
  [költő]
  Fodor József, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fodor József dr., 1969
  [főelőadó, Pénzügyminisztérium]
  Fodor Józsefné, 1964
  [pingáló]
  Fodor Lajos, 1958 - 1979
  [zenekritikus, Esti Hírlap]
  Fodor László, 1957
  [rovatvezető, Esti Hírlap]
  Fodor László, 1957 - 1988
  [főszerkesztő, Népszava]
  Fodor László, 1967 - 1979
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Fodor László, 1988 - 1990
  [főtitkár, Magyar Gazdasági Kamara]
  Fodor Mihály, 1955 - 1975
  [tanácselnök, Szolnok]
  Fodor Mihály, 1982
  [ezredes]
  Fodor Pál, 1985
  [képviselő, Csongrád megye]
  Fodor Péter, 1983 - 1987
  [titkár, Közművelődési Tanács]
  Fodor Sándor, 1953 - 1957
  [főművezető, Dunai Vasmű]
  Fodor Sándor, 1985
  [képviselő, Fejér megye]
  Fodor Sándor, 1967 - 1975
  [titkár, MSZMP dorogi járási pártbizottság]
  Fodor Sándor, 1968
  [üzemvezető, Telefongyár]
  Fodor Tibor, 1957 - 1966
  [újságíró]
  Fodor Tamás, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Fodor Zoltán, 1957 - 1980
  [nagykövet]
  Fodor Zoltán, 1954 - 1956
  [szabadságharcos]
  Fodorné Birgés Katalin, 1985 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Fodó Sándor, 1979 - 1990
  [elnök, Kárpátaljai Magyar Szövetség]
  Fodros Pál, 1965 - 1970
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Fodróczi Lajos, 1951 - 1964
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Fogaras István dr., 1956 - 1982
  [tanácsadó, OTP]
  Fogaras Lajos dr., 1964 - 1969
  [gazdasági szakértő, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Fogaras Lajos dr., 1964 - 1973
  [elnök, KISZ Központi Bizottság]
  Fogarasi András, 1953
  [pártfunkcionárius]
  Fogarasi Béla, 1948 - 1959
  [alelnök, Magyar Tudományos Akadémia]
  Fogarasi János, 1962 - 1970
  [osztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Fogarasi János, 1951 - 1961
  [főmérnök, Rákosi Mátyás Művek]
  Fogarasi Jánosné, 1965
  [munkatárs, MSZMP Budapest X. kerület]
  Fogarasi József, 1957 - 1963
  [állomásfőnök, Záhony]
  Fogarasi Mihály, 1953 - 1971
  [vezérigazgató, Útépítési Tröszt]
  Fogarasi Miklós dr., 1962 - 1977
  [egyetemi tanár]
  Fogarasi Tibor, 1972 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Fejér megyei pártbizottság]
  Fogarassy Mária, 1962 - 1975
  [színésznő]
  Fogarassy Miklós, 1965 - 1979
  [könyvtáros]
  Fogas János, 1979
  [igazgató, IKARUS, Szeged]
  Fogd Mihály, 1985
  [titkárhelyettes, Hazafias Népfront Pest megye]
  Foglyos László dr., 1967
  [jogász]
  Foki László, 1963 - 1966
  [elnökhelyettes, MÉSZÖV Pest megye]
  Foki Miklós, 1958 - 1961
  [római katolikus apátplébános]
  Fokos-Fux Dávid, 1957 - 1973
  [alelnök, Magyar Nyelvtudományi Társaság]
  Foky Ottó, 1964 - 1982
  [iparművész]
  Folkmayer János, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Folkmayer Tibor, 1987
  [docens, Politikai Főiskola]
  Folkmayer Tibor dr., 1968 - 1985
  [párttitkár, Nyíregyháza]
  Follinus Gábor, 1968
  [egyetemi hallgató]
  Follinus János, 1957 - 1987
  [főszerkesztő-helyettes, Figyelő]
  Follinus Könyves János, 1981
  [tudósító, MTI]
  Foltin Jolán, 1979
  [koreográfus]
  Fónagy Dezső, 1957
  [disszidens]
  Fónagy Félix, 1964 - 1973
  [igazgató, Röltex]
  Fónagy István, 1961 - 1964
  [főmérnök, Országos Erdészeti Főigazgatóság]
  Fónai János dr., 1955 - 1970
  [szakszervezeti titkár]
  Fónai Tibor, 1958 - 1970
  [osztályvezető, tapolcai járási pártbizottság]
  Fónay Jenő, 1992
  [elnök, Politikai Foglyok Szövetsége]
  Fónay Márta, 1957 - 1974
  [színésznő]
  Fónay Sándor dr., 1961 - 1962
  [vezető, fővárosi tanács]
  Fonó Albert dr., 1954 - 1972
  [főtanácsadó, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Fonó György, 1955 - 1961
  [rovatvezető, Népszava]
  Fónod Zoltán, 1983 - 1990
  [író]
  Fontana Gusztáv, 1959
  [üzemvezető, Vörös Csillag Traktorgyár]
  Fontos Sándor, 1968
  [festőművész]
  Fónyad Ernő dr., 1959 - 1968
  [tudományos főmunkatárs, Budapesti Műszaki Egyetem könyvtár]
  Fónyi Géza, 1953 - 1971
  [festőművész]
  Fónyi Gézáné, 1955
  [olvasószerkesztő, Szabad Nép]
  Fonyó Antal dr., 1962 - 1964
  [dékán, Szeged]
  Fonyó Attila, 1974
  [egyetemi docens, Semmelweis Orvostudományi Egyetem]
  Fonyó Gyula dr., 1965 - 1985
  [elnökhelyettes, Minisztertanács]
  Fonyó István, 1963
  [főmérnök]
  Fonyó János, 1957
  [elnökségi tag, Hazafias Népfron kaposvári járási bizottság]
  Fonyó Jánosné, 1955
  [párttitkár]
  Fonyó Zoltánné dr., 1953
  [orvos]
  Fonyódi Antal, 1968 - 1974
  [vezérigazgató-helyettes, Lampart]
  Fónyodi Ferenc, 1956
  [párttitkár]
  Fonyódi Gyula dr., 1982
  [gazdasági igazgatóhelyettes, Információtechnikai Vállalat]
  Fonyódi János, 1966
  [elnökségi tag, Budapesti Úttörők Szövetsége]
  Fonyódi Tihamér, 1953
  [alhadnagy]
  Fonyódi Vilmos, 1964
  [püspöki számvevő]
  Foral János, 1970
  [iskolaigazgató-helyettes]
  Forbáth János, 1969
  [mérnök]
  Forbáth Róbert, 1956 - 1973
  [laborvezető, Dunai Vasmű]
  Forczek János K., 1970
  [termelőszövetkezeti tag]
  Fordos József, 1953
  [műhelyfőnök, Óbudai Hajógyár]
  Forgács Andor, 1952 - 1961
  [politikai munkatárs, Magyar Dolgozók Pártja]
  Forgács András, 1970 - 1978
  [első titkár, MSZMP mátészalkai városi pártbizottság]
  Forgács András, 1965 - 1988
  [főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium]
  Forgács Barnabás, 1956 - 1971
  [elnök, Magyar Közgazdasági Társaság Győr-Sopron megyei szervezete]
  Forgács Béla, 1959
  [zászlóaljparancsnok]
  Forgács Egon, 1957 - 1981
  [nagykövet]
  Forgács Imre, 1981 - 1989
  [osztályvezető, MSZP]
  Forgács István, 1958 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Forgács István, 1958 - 1959
  [dramaturg]
  Forgács Iván dr., 1982
  [osztályvezető-helyettes, Egészségügyi Minisztérium.]
  Forgács József, 1952 - 1975
  [elnök, Pest megyei népi ellenőrzési bizottság]
  Forgács József, 1970
  [magántáncos]
  Forgács József, 1953 - 1955
  [igazgató, Békés megyei gépállomások]
  Forgács Katlin dr., 1970 - 1985
  [tudományos tanácsadó, Belkereskedelmi Kutatóintézet]
  Forgács László, 1953 - 1970
  [kritikus]
  Forgács Lilla dr., 1974 - 1983
  [vezető, Köbányai Gyógyszergyár]
  Forgács Marcell, 1957 - 1970
  [tudósító, Magyar Rádió]
  Forgács Pál, 1968 - 1992
  [szakszervezeti elnök, LIGA]
  Forgács Tibor, 1959 - 1989
  [tag, Münnich Ferenc Társaság]
  Forgács Zoltán dr., 1961 - 1968
  [egyetemi tanár]
  Forgon Mihály dr., 1969
  [elnök, Magyar Traumatológus Társaság]
  Forgony Ferenc, 1987
  [osztályvezető, MSZMP, Heves megye]
  Forgony László, 1975 - 1980
  [képviselő, Borsod megye]
  Forgó András, 1969
  [elnök, Hazafias Népfront Kiskundorozsma]
  Forgó Béla, 1969 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP csongrádi városi pártbizottság]
  Forgó Ernő, 0
  [újságíró, Szabad Nép]
  Forgó István, 1965
  [főállattenyésztő]
  Forgó István, 1959
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Forgó István dr., 1957 - 1979
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP makói városi pártbizottság]
  Forgó János, 1961 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Forgó József, 1975
  [sertésgondozó]
  Forgó József, 1957 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes]
  Forgó Lajos, 1953 - 1956
  [szabadságharcos]
  Forgó László, 1959 - 1971
  [igazgató-főmérnök, Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság]
  Forgó László, 1955 - 1967
  [párttitkár, Csepeli Acélmű]
  Forgó László, 1958 - 1965
  [tanácselnök, Mátraballa]
  Forgó László, 1954 - 1969
  [főmérnök-helyettes, HŐTERV]
  Forgó László, 1956
  [első titkár, Magyar Dolgozók Pártja, Hódmezővásárhely]
  Forgó Pál, 1973
  [osztályvezető, MSZMP szegedi városi tanács]
  Forgó Sándor, 1975
  [géplakatos]
  Forgó Sándor, 1953 - 1965
  [főmérnök, GANZ MÁVAG]
  Forgó Sándor, 1958
  [főmérnök, MÁV]
  Forgó Tamás, 1952
  [osztályvezető, Hídépítő Vállalat]
  Forgó Tibor, 1958 - 1970
  [titkár, MSZMP Budapest XXII. kerületi pártbizottság]
  Forián Gyula, 1957 - 1960
  [rendőr őrnagy]
  Fórián László, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Forinda Erzsébet, 1953
  [nyomozó, ÁVH]
  Forintos Béla, 1963
  [tanácselnök, Berettyóújfalu]
  Forintos Györgyné, 1982
  [dr. Bánlaki Sára, vezető jogtanácsos, HUNGAROFILM]
  Forintos Lajos, 1955 - 1972
  [tag, Veszprém megyei népi ellenőrzési bizottság]
  Fóris Gabriella dr., 1990
  [titkár, FKgP]
  Forizs Béla, 1950
  [százados, ÁVÓ]
  Fórizs Lajos, 1968
  [osztályvezető, kazincbarcikai városi tanács végrehajtó bizottsága]
  Fórizs Margit dr., 1964 - 1969
  [osztályvezető-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Fórizs Mihályné dr., 1973 - 1974
  [alelnök, Országos Béketanács Elnöksége]
  Fórizs Miklós, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fórizsné, 1976
  [dr. Oláh Erzsébet, munkatárs, MSZMP Budapest XXI. kerület]
  Forja Éva, 1961
  [vezetőségi tag, Országos Cirkusz és Varieté Vállalat]
  Forján Gyula dr., 1959 - 1984
  [főosztályvezető, Minisztertanács]
  Forján Pál, 1962
  [munkatárs, bécsi magyar nagykövetség]
  Forján Sándor, 1955
  [elnök, TSB Csongrád megye]
  Forján Zoltán, 1975
  [tag, SZOT]
  Forka Róza, 1957 - 1966
  [igazgató, Női Fehérnemű Gyár]
  Fornádi Ferenc dr., 1963
  [orvos]
  Fornet Béla dr., 1955
  [egyetemi tanár]
  Fornét László dr., 1960
  [orvos]
  Fornosi Ferenc dr.
  [orvos]
  Forntrán Emil, 1955
  [munkatárs, MSZMP Budapest XIV. kerületi párbizottság]
  Forntrán Emilné, 1968
  [tagozatvezető, MSZMP Budapest VIII. kerület]
  Fornyos Erzsébet, 1960
  [műszakvezető, Nitrokémia]
  Forrai György, 1964 - 1978
  [igazgatóhelyettes, berlini Magyar Kultúra Háza]
  Forrai József, 1968
  [népi ellenőr, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei népi ellenőrzési bizottság]
  Forrai Katalin, 1966 - 1971
  [zenepedagógus]
  Forrainé, 1967
  [Dr. Bánlaki Erzsébet, pszichológus]
  Forray Gábor, 1964 - 1974
  [díszlettervező]
  Forray Miklós, 1958 - 1983
  [karnagy]
  Forró Andor, 1971 - 1973
  [végrehajtó bizottsági tag, fővárosi tanács]
  Forró András, 1970
  [gyárvezető, Somogy-Zala Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat]
  Forró Dezső, 1985
  [munkásőr vezérőrnagy]
  Forró Gáborné, 1967
  [munkatárs, MSZMP Budapesti Bizottság]
  Forró Györgyné, 1965
  [iskolai párttitkár]
  Forró Imre, 1952
  [reormátus lelkipásztor]
  Forró Ilona, 1955
  [iskolaigazgató]
  Forró János, 1956
  [mérnök]
  Forró János dr., 1965 - 1972
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Forró József, 1962
  [képviselő, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség]
  Forster Gyula, 1963
  [káplán]
  Forstner István, 1954 - 1970
  [igazgató, VIZÉP]
  Forstner János, 1955 - 1973
  [osztályvezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Forstner Miklós, 1966
  [mérnök]
  Fort Péter, 1973 - 1977
  [tudósító, MTI]
  Fósz Béla dr., 1969
  [elnökhelyettes, szegedi járásbiróság]
  Fothy Edit, 1982
  [színművész, Bábszinház]
  Fóthy Iván, 1960 - 1981
  [nagykövet]
  Fóti Andor, 1961
  [rendőr alezredes]
  Fóti Ervin, 1963
  [főosztályvezető, HUNGAROFRUCT]
  Fóti Gábor dr., 1976
  [tanácsos, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fóti István, 1955 - 1969
  [igazgató, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Fóti József, 1954 - 1958
  [párttitkár, Magyar Dolgozók Pártja Budapest VIII. kerület]
  Fóti Marcell dr., 1964
  [osztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Fóti Pál, 1952 - 1968
  [alezredes, polgári védelem]
  Fóti Pálné, 1969
  [dr. Hegedüs Ilona, tanácsvezető bíró]
  Fótos József, 1963 - 1977
  [vezérigazgató, Metripond Mérleggyár]
  Főcze Lajos, 1961 - 1987
  [szakszervezeti főtitkár]
  Föglein János, 1969
  [iskolaigazgató-helyettes]
  Föld Ottó, 1979 - 1984
  [igazgató, Magyar Filmgyártó Vállalat]
  Földeák Béla, 1954
  [író]
  Földeák Iván, 1976 - 1985
  [osztályvezető, Magyar Írószövetség]
  Földeák János, 1954 - 1985
  [író]
  Földeák Róbert, 1955
  [színházi rendező]
  Földeák Sándor, 1968
  [egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem]
  Földeáki Béla, 1958 - 1985
  [főmunkatárs, Szabad Föld]
  Földes Andrásné, 1959 - 1983
  [vezető, MSZMP Baranya megye]
  Földes Andor, 1957 - 1958
  [zongoraművész]
  Földes Anna, 1954 - 1985
  [rovatvezető, Nők Lapja]
  Földes Éva dr., 1967 - 1974
  [elnök, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága]
  Földes György, 1965 - 1982
  [tudományos munkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Földes György, 1965
  [követségi tanácsos, római magyar nagykövetség]
  Földes György, 1956 - 1976
  [felelős szerkesztő, Ludas Matyi]
  Földes István, 1954 - 1984
  [főszerkesztő-helyettes, Népszabadság]
  Földes István dr., 1957 - 1987
  [orvos]
  Földes Istvánné dr., 1963 - 1970
  [főorvos]
  Földes Iván dr., 195 - 1966
  [egyetemi tanár]
  Földes János, 1972
  [munkatárs, MSZMP Pest megyei pártbizottság]
  Földes János, 1967
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, csornai járási tanács]
  Földes János, 1964
  [főmérnök]
  Földes Jánosné, 1966 - 1969
  [munkatárs, MSZMP budapesti bizottság]
  Földes Károly dr., 1969 - 1988
  [közgazdász]
  Földes Lajos, 1955 - 1966
  [párttitkár, budai járási pártbizottság]
  Földes Lajos, 1962 - 1968
  [Földesi, főosztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Földes László, 1947 - 1985
  [belügyminiszter-helyettes]
  Földes László, 1963 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest XVII. kerület]
  Földes László dr., 1967 - 1970
  [főtitkár, Magyar Néprajzi Társaság]
  Földes Lászlóné, 1965
  [munkatárs, MSZMP Budapest XIV. kerület]
  Földes Menyhért, 1965
  [római katolikus plébános]
  Földes Mihály, 1953 - 1976
  [író]
  Földes Pál, 1951 - 1975
  [nagykövet]
  Földes Pál, 1963
  [vezető, Stockholmi Magyar Turistairoda]
  Földes Péter, 1953 - 1982
  [író]
  Földes Péter dr., 1964 - 1975
  [főosztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia]
  Földes Róbert, 1958 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest XIII. kerület]
  Földes Sándor, 1952
  [minisztériumi vezetőhelyettes]
  Földes Sándor, 1958 - 1968
  [szerkesztő, Magyar Rádió]
  Földes Sándor, 1957 - 1971
  [vezérigazgató-helyettes, Egyesült Izzó]
  Földes Sándor, 1955 - 1968
  [igazagató, Budapest XIII. ker. Vendéglátóipari Vállalat]
  Földes Szilveszter, 1959 - 1965
  [tanácselnök]
  Földes Vera, 1955 - 1958
  [főosztályvezető-helyettes, Magyar Rádió]
  Földes Vilmos dr., 1958 - 1972
  [orvos alezredes]
  Földes Vilmosné dr., 1970
  [titkárságvezető, Szerzői Jogvédő Hivatal]
  Földes Papp Károly, 1955 - 1972
  [református lelkész]
  Földesi János, 1956 - 1969
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, csornai járási tanács]
  Földesi Jenő, 1974 - 1989
  [belügyi államtitkár]
  Földesi József, 1972 - 1983
  [munkatárs, Új Tükör]
  Földesi József dr., 1959 - 1972
  [igazgató főorvos]
  Földesi Klára, 1965
  [osztályvezető, Művelődésügyi Minisztérium]
  Földesi Lajos, 1963 - 1971
  [építész]
  Földesi Lajos, 1956 - 1958
  [osztályvezető, MSZMP Budapest IX. kerület]
  Földesi László, 1984
  [főelőadó, Állami Fejlesztési Bank]
  Földesi Mihály, 1958 - 1974
  [vezérigazgató, ZÖLDÉRT]
  Földesi Sándor, 1959 - 1961
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Földesi Tamás, 1955
  [főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Földesi Tamás, 1958 - 1959
  [műszaki főelőadó, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Földesi Tamás dr., 1958 - 1988
  [dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Földessy Gyula, 1951 - 1964
  [egyetemi tanár]
  Földessy Gyula, 1970
  [szobrász]
  Földényi Ernő, 1975
  [korrektor, Akadémiai Nyomda]
  Földényi Ervin, 1972
  [szerkesztő, Magyar Rádió]
  Földényi Gyuláné dr., 1983
  [politikai munkatárs, SZOT]
  Földényi János dr., 1973
  [római katolikus pap]
  Földényi László, 1951 - 1960
  [színész]
  Földényi Péter, 1953
  [gépészmérnök]
  Földényi Sándor, 1968 - 1973
  [igazagtó, Halértékesítő Vállalat]
  Földényi Sándorné, 1951
  [előadó, Belügyminisztérium]
  Földházi Imre, 1953 - 1984
  [tanácselnök, Makó]
  Földházi József, 1964
  [főelektrikus, Tiszapalkonyai Hőerőmű]
  Földi Endre, 1961 - 1963
  [jezsuita szerzetes]
  Földi Ferenc, 1963
  [mérnök, Láng Gépgyár]
  Földi Ferenc, 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Heves megyei pártbizottság]
  Földi Ferenc, 1951 - 1963
  [tanácselnök, Abony]
  Földi Gábor, 1957
  [ellenforradalmár]
  Földi Gábor dr., 1963 - 1967
  [tag, KISZ KPEB]
  Földi Géza, 1957
  [titkár, KISZ, Répásszálló]
  Földi György, 1960 - 1964
  [párttitkár, Állami Pénzverde]
  Földi Gyula, 1963 - 1973
  [tanár]
  Földi Gyula, 1968
  [főelőadó, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Földi Gyula, 1952
  [népnevelő]
  Földi Ignácné, 1962 - 1963
  [titkár, Budapest XV. ker. Nőtanács]
  Földi Imre, 1970
  [őrnagy]
  Földi Imre, 1964 - 1968
  [súlyemelő]
  Földi István dr., 1958 - 1968
  [tanár]
  Földi István, 1971
  [munkatárs, MÜFÉM KTSZ]
  Földi István, 1968
  [főmérnök]
  Földi Iván, 1959 - 1985
  [vezetőhelyettes, Magyar Rádió]
  Földi Iván, 1955 - 1956
  [osztályvezető, Magyar Rádió műszaki osztály]
  Földi Ivánné, 1953
  [újságíró]
  Földi László, 1951 - 1976
  [államtitkár, Könnyűipari Minisztérium]
  Földi Lászlóné, 1958 - 1985
  [Albert Ilona, munkatárs, Országos Béketanács]
  Földi Lőrinc, 1964 - 1968
  [iskolaigazgató]
  Földi Mária dr.
  [Pásztorné, osztályvezető, fővárosi tanács]
  Földi Mihály dr., 1953 - 1970
  [igazgató főorvos]
  Földi Mihály, 1956 - 1963
  [főmérnök]
  Földi Miklós, 1959
  [műszaki szerkesztő, Valóság]
  Földi Nándor, 1954
  [főgépész]
  Földi Pál dr., 1963 - 1974
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság agitprop osztály]
  Földi Péter, 1955
  [vezető, Város- és Közgazdálkodási Minisztérium]
  Földi Sándor, 1966
  [személyzeti vezető, HUNGAROFRUCT]
  Földi Tamás dr., 1965 - 1970
  [szerkesztőbizottsági tag, Gazdaság]
  Földi Teri, 1963 - 1965
  [színésznő]
  Földi Vilmos, 1953 - 1971
  [tag, SZOT]
  Földi Zoltán, 1979
  [könyvterjesztő]
  Földi Zoltán dr., 1951 - 1987
  [akadémikus]
  Földy Ferenc dr., 1982 - 1986
  [képviselő, Borsod megye]

 7. Földiák Gábor dr., 1964 - 1987
  [miniszterhelyettes, Művelődésügyi Minisztérium]
  Földiák György, 1968
  [művészeti szerkesztő, Néphadsereg]
  Földvári Aladár, 1951 - 1973
  [egyetemi tanár]
  Földvári Aladár, 1949 - 1986
  [elnök, SZOT]
  Földvári Aladárné, 1953 - 1973
  [főosztályvezető, Magyar Földtani Intézet]
  Földvári Ferencné, 1968
  [osztályvezető, Építésügyi Tájékoztatási Központ]
  Földvári Gábor, 1984
  [újságíró]
  Földvári Géza, 1978 - 1983
  [újságíró]
  Földvári Imre, 1957 - 1959
  [egyetemi tanár]
  Földvári János dr., 1957 - 1985
  [tanácselnök-helyettes, Baranya megye]
  Földvári János dr., 1968
  [egyetemi tanár]
  Földvári József dr., 1962 - 1989
  [rektor, Janus Pannonius Tudományegyetem]
  Földvári László, 1951 - 1978
  [miniszterhelyettes, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Földvári László, 1964
  [határőr őrnagy]
  Földvári Miklós, 1958 - 1965
  [főmérnök, Soproni Ruhagyár]
  Földvári Rudolf, 1952 - 1967
  [tag, SZOT Országos Tanács]
  Földvári Tamás, 1976 - 1981
  [szociológus]
  Földváry Ferenc, 1953 - 1964
  [vezető, sajtódokumentáció]
  Földváry Ferenc dr., 1954 - 1969
  [orvos]
  Földváry György dr., 1968
  [elnökhelyettes, Budapest I. kerületi népi ellenőrzési bizottság]
  Földváry Gyula dr., 1963
  [főorvos]
  Fördos András, 1957
  [titkár, MSZMP, Wilhelm Pick Vagongyár]
  Förgeteg Sándor dr., 1962 - 1968
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Csongrád megyei pártbizottság]
  Förgeteg Sándor, 1952
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Förgeteg Szilveszter, 1969 - 1973
  [munkatárs, Csongrád Megyei Hírlap]
  Förster Tamás, 1960 - 1967
  [épületgépész]
  Förstner Albert, 1953
  [osztályvezető, Budapesti Szerszámgépgyár]
  Förstner István, 1953 - 1958
  [főmérnök, Pápai Textilgyár]
  Förstner László, 1962
  [főosztályvezető, Egyesült Izzó]
  Fövényesi Károly, 1971 - 1984
  [munkásőr ezredes]
  Fraenkel Anna, 1979
  [műfordító]
  Frajna Imre, 1990
  [képviselő, FIDESZ]
  Fraknói Józsefné, 1968
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Fraknóy Gábor, 1975 - 1983
  [munkatárs, MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság]
  Fraknóy Gábor, 1985 - 1988
  [titkár, MSZMP Csongrád megyei pártbizottság]
  Franaszek József dr., 1966
  [igazgatóhelyettes, Magyar Hirdető Vállalat]
  Francia János, 1953
  [főhadnagy, ÁVH]
  Francia József, 1958 - 1961
  [főenergetikus, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Francia Kiss Mihályné, 1957
  [Zombori Karolina]
  Francsics Lajos, 1962 - 1964
  [egységvezető, GANZ MÁVAG]
  Francsics Ottóné, 1970 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest X. kerületi pártbizottság]
  Franek József, 1971
  [határőr alezredes]
  Frang Dezső dr., 1975
  [egyetemi tanár]
  Frank Ernő, 1963
  [ügyvéd]
  Frank Ferenc, 1952 - 1982
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Frank Ferenc, 1955 - 1959
  [vasesztergályos]
  Frank Frigyes, 1965 - 1976
  [festőművész]
  Frank György dr., 1950 - 1958
  [főorvos]
  Frank Iván, 1955
  [kutató]
  Frank János, 1958 - 1977
  [művészettörténész]
  Frank János, 1958 - 1975
  [vezérigazgató-helyettes, Magyar Gördülőcsapágy Művek]
  Frank József, 1965
  [főagronómus]
  Frank Lajos, 1975
  [lakatos]
  Frank Lajos, 1955 - 1964
  [főmérnök]
  Frank László dr., 1970 - 1979
  [népügyész (Szálasi-per)]
  Frank László dr., 1959 - 1966
  [újságíró]
  Frank László, 1952 - 1956
  [tervezőmérnök, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Frank Mihály, 1965
  [elnök, Hazafias Népfront Tatabánya]
  Frank Miklós dr., 1966 - 1971
  [igazgatóhelyettes, Országos Gyógyfürdőügyi Igazgatóság]
  Frank Miklós, 1958 - 1968
  [kárpitos, KISZ-titkár]
  Frank Miklós, 1955
  [munkatárs, Magyar Dolgozók Pártja miskolci városi pártbizottság]
  Frank Miklós, 1954
  [igzgató, Diósgyőri Vendéglátóipari Vállalat]
  Frank Tibor, 1966 - 1983
  [társelnök, Ipargazdaság]
  Frank Zsuzsa
  [lásd: Turiné]
  Frankl Péter, 1957 - 1958
  [zongoraművész]
  Frankó György, 1957
  [karhatalmista]
  Frankó János, 1957 - 1964
  [főállattenyésztő]
  Frankó Józsefné, 1963 - 1967
  [képviselő, Veszprém megye]
  Franyó János dr., 1959 - 1972
  [vezetőhelyettes, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Franyó Zoltán, 1959 - 1971
  [író, műfordító]
  Fráter Gedeon, 1963 - 1979
  [karnagy]
  Franzoso Richárd, 1957 - 1961
  [főmérnök, Textilmintagyártó Vállalat]
  Freiser Pál, 1958 - 1964
  [igazgató, Iparművészeti Vállalat]
  Freisinger Jenő, 1989
  [sajtóiroda-vezető, FKgP]
  Frenkl Róbert dr., 1988 - 1990
  [orvos]
  Frenyó Miklós dr., 1957 - 1959
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Frenyó Vilmos, 1959 - 1969
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Freund Mihály dr., 1953 - 1984
  [akadémikus]
  Freund Sándor, 1973
  [titkár, MSZMP nyírbátori járási pártbizottság]
  Freund Tamás dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Frey Andor, 1958 - 1960
  [ezredes]
  Frey Andorné, 1951 - 1970
  [igazgatóhelyettes, MSZMP Budapesti Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem]
  Frey Endre, 1955 - 1961
  [elnök, Hazafias Népfront Budapest XIII. kerület]
  Frey Tamás, 1961 - 1978
  [egyetemi tanár]
  Fricz Ferenc, 1955 - 1963
  [alapszervezeti titkár, Országos Tervhivatal]
  Fricska Margit, 1964 - 1970
  [első titkár, kiskőrösi járási pártbizottság]
  Fridericzky Ákos dr., 1970
  [főiskolai tanár]
  Fridli Judit, 1979
  [műfordító]
  Fried Henrik, 1955
  [gyáregység-vezető]
  Fried Tamás dr., 1956 - 1957
  [sportorvos]
  Friedl József, 1955 - 1987
  [szakszervezeti titkár]
  Friedl Károly, 1989
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fiedler Ernő dr., 1973
  [elnök, Magyar Jogászszövetség Pest megyei szervezete]
  Friedrich Árpádné dr., 1957
  [tanár]
  Friedrich Ernő, 1968
  [főmérnök]
  Friedrich Ferdinánd, 1957 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Friedrich László dr., 1956 - 1958
  [orvos]
  Friedrichné dr.Kováts Irén, 1966 - 1972
  [tanszékvezető docens, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola]
  Friedvalszky Loránd, 1963
  [egyetemi docens]
  Frigyes Andor, 1963 - 1976
  [dékán, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Frigyes Ervin dr., 1964 - 1970
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Frigyes István, 1968
  [mérnök, Orion Gyár]
  Friman Domonkos, 1965 - 1969
  [titkár, HVDSZ Zala megyei bizottsága]
  Frindt Antal, 1971
  [főmérnök, Posta]
  Friss Antal, 1954 - 1972
  [igazgató, Könnyűipari Tervezőiroda]
  Friss Antal, 1957 - 1973
  [csellóművész]
  Friss Antalné, 1966 - 1975
  [tag, SZOT]
  Friss Antalné, 1962
  [iskolaigazgató]
  Friss Csaba, 1961
  [újságíró]
  Friss Gábor, 1967
  [tanár]
  Friss György
  [karmester]
  Friss István, 1951 - 1978
  [igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet]
  Friss Istvánné, 1955 - 1978
  [tudományos munkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Friss Józsefné, 1968
  [párttitkár]
  Friss Péter, 1986
  [titkár, Úttörő Szövetség]
  Frisch László, 1967
  [tag, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Frisnyák Sándor, 1960
  [felelős szerkesztő, Borsodi Szemle]
  Frits István, 1956
  [munkavédelmi felügyelő]
  Fritz András, 1964
  [bányamérnök]
  Fritz Antal, 1954
  [főtechnológus]
  Fritz Gusztáv dr., 1954 - 1966
  [egyetemi tanár]
  Fritz György, 1962
  [titkár, KISZ Elektronikus Mérőkészülékek Gyára]
  Fritz József, 1964
  [igazgató, Tatabányai Vendéglátó Vállalat]
  Fritz László, 1975 - 1980
  [képviselő, Zala megye]
  Frivaldszky Dezsőné, 1968
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Friz (utónév ismeretlen), 1954
  [titkár, mosonmagyaróvári járási pártbizottság]
  Frojimovics Sándor, 1954
  [tanácstag, Budapest V. kerület]
  Frohner Ferenc, 1956
  [párttitkár]
  Frohner Gusztáv, 1967
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Froján Gyula, 1984
  [főosztályvezető, Minisztertanács]
  Fróman István, 1954 - 1955
  [főgépész]
  Frombach Dezső, 1970
  [osztályvezető, Budapest XIII. kerületi tanács]
  Fromm László, 1958
  [tanácselnök, XX. kerületi bíróság]
  Fromm Vendel, 1953
  [főmérnök]
  Frommer István, 1954
  [munkás]
  Frommer Miklós, 1985
  [igazgatóhelyettes, Vizművek]
  Fróna András, 1954
  [munkatárs, Könnyűipari Minisztérium]
  Fróna Dániel dr., 1957 - 1985
  [bíró]
  Froszt János, 1957
  [vegyész]
  Fröhlich Paul, 1966
  [első titkár, lipcsei PB (NDK)]
  Frölich Ottó, 1964
  [főorvos]
  Fröschl Gáspár, 1965
  [helyettes plébános]
  Fröschl Gusztáv, 1949 - 1974
  [igazgató, Csepel Autógyár]
  Frőhlich Karl
  [bárzongorista]
  Fry Leslie Alfred Charles, 1955 - 1959
  [brit nagykökvet]
  Fuchs (utónév ismeretlen), 1952
  [műszaki vezető, Vörös Csillag Traktorgyár]
  Fuchs László, 1953 - 1966
  [egyetemi docens]
  Fuchs D. Rafael dr., 1966
  [intézőbizottsági tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ]
  Fuchs Tibor, 1967
  [fejlesztési osztályvezető, Budapesti Finomkötöttárugyár]
  Fucks Pál, 1970
  [kutatómérnök, Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet]
  Fuczur László, 1953
  [vájár]
  Fucsek István, 1966 - 1970
  [titkár, Csepel Vas- és Fémművek]
  Fucskár György, 1957
  [párttitkár]
  Fuferemda István, 1951
  [bizalmi, GANZ Hajógyár]
  Fuisz József, 1958
  [főmérnök]
  Fuit Mihály, 1960 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fuják József, 1968
  [igazgatóhelyettes, Beruházási Bank Veszprémi Fiókja]
  Fujtás János, 1953
  [korongoló]
  Fukász György dr, 1959 - 1985
  [egyetemi tanár]
  Fukcius Lajosné (Funkcius?), 1951 - 1968
  [munkatárs, MSZMP Vas megye]
  Fuker József, 1954
  [traktoros]
  Fukker Károly dr., 1963 - 1967
  [tag, SZOT]
  Fuksz (utónév ismeretlen), 1955
  [igazgató, Nagybátonyi Szénbánya Vállalat]
  Fullajtár József, 1951
  [munkás]
  Fullajtár Sándor, 1968
  [gyáregységvezető, Ipari Műszergyár]
  Fullajtár Vilmos, 1958
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest VII. kerületi tanács]
  Fulmer József, 1958 - 1966
  [főmérnök-helyettes, Mecseki Szénbányászati Tröszt]
  Funk Miklós, 1965 - 1972
  [főelőadó, Művelődésügyi Minisztérium.]
  Furák György, 1968 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Furmann Imre dr., 1989 - 1992
  [elnökségi tag, MDF]
  B. Fúró Sándor dr., 1967 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Furtényi Géza dr., 1954
  [orvos]
  Furucz János, 1954 - 1973
  [tag, SZOT]
  Furulyás Ferenc, 1964 - 1988
  [főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Furulyás János, 1975 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Pest megyei pártbizottság]
  Fusch László dr., 1957 - 1965
  [egyetemi tanár]
  Futác Kálmán, 1968
  [igazgató, ÉPGÉP Pécs]
  Futács Kálmán ifj., 1958
  [bányász]
  Futala Tibor, 1973 - 1982
  [igazgató, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár]
  Futaki Géza dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Futár András, 1969
  [osztályvezető, Országos Rendező Iroda]
  Futás Józsefné, 1970 - 1985
  [titkár, Budapest VII. kerületi pártbizottság]
  Futász János, 1964 - 1970
  [osztályvezető, Lapkiadó Vállalat]
  Futkos András, 1963
  [végrehajtó bizottsági elnök, Vencsellő]
  Futó Dezső, 1956 - 1989
  [felelős szerkesztő, Kis Újság; főtitkár, FKgP]
  Futó Erzsébet, 1949 - 1970
  [szakszervezeti vezető]
  Futó János, 1970
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Futó János, 1951 - 1955
  [titkár, MSZT jászberényi járás]
  Futó József dr., 1959 - 1963
  [főiskolai tanár]
  Futó Józsefné, 1969
  [munkatárs, Országos Pedagógiai Intézet]
  Futó Lászlóné, 1967
  [tag, SZOT]
  Futó Mihály, 1968
  [főkönyvelő]
  Futó Miklós, 1955
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Futó Pálné, 1971
  [elnökségi tag, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Futó Tibor, 1954
  [elnök, Siófoki Szolgáltató KTSZ]
  Fux György, 1968
  [tag, MSZMP Dombóvár]
  Fuzik János, 1983
  [szerkesztő, Magyar Rádió]
  Fügedi Erik, 1973
  [csoportvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Fügedi József, 1968
  [főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Fügedi Péter, 1968 - 1974
  [végrehajtó bizottsági elnök, Ózd]
  Fügi László, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Veszprém]
  Fükő József, 1969
  [munkásőr százados]
  Füle Lajos, 1971
  [építész]
  Füle Sándor, 1960 - 1968
  [szerkesztőbizottsági tag, Felsőoktatási Szemle]
  Füleki Ferenc, 1968
  [titkár, KISZ Szeged]
  Füleki János, 1958 - 1984
  [főszerkesztő-helyettes, Pajtás]
  Füleki József, 1962 - 1984
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Füleki József, 1955 - 1979
  [munkatárs, SZOT]
  Füleki József, 1958 - 1968
  [főosztályvezető, NIKEX]
  Füleky Kázmér, 1955 - 1957
  [vezető, Élelmiszeripari Minisztérium.]
  Fülemen Lajos, 1963
  [igazgató, Szolnok Megyei Lapkiadó Vállalat]
  Fülemile Béla, 1970
  [PB-tag, MSZMP Pest megye]
  Fülep Ferenc dr., 1952 - 1986
  [főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Fülep János, 1977
  [igazgatóhelyettes, Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda]
  Fülep József, 1970
  [főagronómus]
  Fülep Kornél, 1966
  [rovatvezető, Hajdú-Bihari Napló]
  Fülep Lajos, 1957 - 1970
  [művészettörténész, akadémikus]
  Fülep Lajos, 1955
  [titkár, MSZT Fonyód]
  Fülep Sándor, 1972
  [tanár, MSZMP Budapesti Pártiskola]
  Füller Béla, 1966
  [előadó, Legfelsőbb Bíróság]
  Füller Lajos, 1959
  [főtörzsőrmester]
  Fülesdi Lászlóné, 1961
  [tanár]
  Fülesi Emil, 1954 - 1971
  [főállattenyésztő]
  Fülöp Albert, 1971
  [előadó, Zalaegerszegi Állami Gazdaság]
  Fülöp Andor dr., 1963 - 1977
  [PB-tag, MSZMP Heves megye]
  Fülöp András, 1979
  [főpilóta, MALÉV]
  Fülöp Andrásné, 1975 - 1979
  [tag, SZOT]
  Fülöp Árpádné, 1955 - 1973
  [elnök, Budapest XII. kerületi népi ellenőrzési bizottság]
  Fülöp Artur, 1964
  [hajóskapitány]
  Fülöp Béla dr., 1957
  [főorvos]
  Fülöp Dezső, 1958
  [evangélikus lelkész]
  Fülöp Dénes, 1958 - 1960
  [párttitkár]
  Fülöp Edit, 1979
  [közgazdász]
  Fülöp Ferenc, 1963
  [osztályvezető, MSZMP Székesfehérvár]
  Fülöp Ferenc, 1957
  [főhadnagy]
  Fülöp Ferenc dr., 1964
  [tanácsvezető bíró, Szolnok Megyei Biróság]
  Fülöp Gábor, 1954
  [pártfunkcionárius]
  Fülöp Gábor dr., 1963 - 1975
  [közgazdász]
  Fülöp Géza dr., 1964
  [matematikus]
  Fülöp György, 1968 - 1970
  [igazgató, Hazai Pamutszövőgyár]
  Fülöp György, 1955 - 1970
  [tag, Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége (Dolgozó Ifjúság Szövetsége)]
  Fülöp György, 1960 - 1967
  [munkatárs, MSZMP Budapest]
  Fülöp György dr., 1969
  [író]
  Fülöp György, 1963 - 1966
  [csoportvezető, Pénzügyminisztérium]
  Fülöp Győző, 1963 - 1966
  [vezetőhelyettes, Zala megyei végrehajtó bizottság]
  Fülöp Gyula, 1963 - 1965
  [szervező bizottsági titkár, Autóvillamossági Felszerelések Gyára]
  Fülöp Gyula, 1970
  [iskolaigazgató]
  Fülöp Imre, 1953 - 1973
  [osztályvezető, Hajdú-Bihar megyei tanács]
  Fülöp Imre, 1958
  [párttitkár, Endrőd]
  Fülöp Imre, 1953
  [művezető]
  Fülöp Imre, 1971 - 1977
  [főmérnök, Iparterv]
  Fülöp János, 1954 - 1983
  [újságíró]
  Fülöp János, 1959 - 1984
  [igazgató, MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Oktatási Igazgatóság]
  Fülöp János, 1958 - 1975
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Fülöp János, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Fülöp János, 1961
  [disszidens]
  Fülöp János dr., 1963
  [titkár, Magyar-Szovjet Baráti Társaság Szeged]
  Fülöp József, 1983
  [tanácselnök, Szabadbattyán]
  Fülöp József, 1958 - 1985
  [rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Fülöp József dr., 1989
  [első titkár, soproni városi pártbizottság]
  Fülöp József dr., 1959
  [egyetemi magántanár]
  Fülöp Kálmán, 1952 - 1961
  [tanszékvezető, Körmend]
  Fülöp Károly, 1979
  [osztályvezető, Országos Pedagógiai Intézet]
  Fülöp Károly, 1971
  [osztályvezető-helyettes, Művelődésügyi Minisztérium]
  Fülöp Kornél, 1973
  [igazgató, Baromfifeldolgozó Vállalat Deberecen]
  Fülöp Lajos, 1967 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP hajdúnánási városi pártbizottság]
  Fülöp Lajos, 1969
  [tanácselnök, Kálló]
  Fülöp Lajos, 1959 - 1967
  [tanácselnök, Bölcske]
  Fülöp Lajos, 1969
  [festőművész]
  Fülöp László, 1954 - 1986
  [alelnök, Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa]
  Fülöp László, 1965 - 1982
  [szerkesztőbizottsági tag, Irodalomtörténet]
  Fülöp László dr., 1966
  [gyermekgyógyász]
  Fülöp László dr., 1959 - 1985
  [elnök, Központi Döntőbizottság]
  Fülöp Mária, 1964
  [hegedűművész]
  Fülöp Márton, 1956
  [párttitkár, 112. sz. Posta, Budapest]
  Fülöp Mihály, 1965 - 1970
  [tanácselnök-helyettes, Mezőkovácsháza]
  Fülöp Mihály, 1963 - 1965
  [osztályvezető, Komárom megyei tanács]
  Fülöp Miklós dr., 1966 - 1975
  [főosztályvezető, Építésügyi Minisztérium]
  Fülöp Miklós, 1963
  [ügyvéd]
  Fülöp Pál, 1952 - 1984
  [igazgató, Fővárosi Köztisztasági Hivatal]
  Fülöp Péter, 1967 - 1983
  [nagykövet]
  Fülöp Péter, 1949 - 1963
  [asztalos]
  Fülöp Sándor, 1968 - 1973
  [főtitkár, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Fülöp Sándor, 1967
  [tudományos munkatárs, Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet]
  Fülöp Sándor, 1953 - 1967
  [párttitkár, Biharkeresztes]
  Fülöp Sándor, 1968
  [esperes]
  Fülöp Sándor, 1955
  [főelőadó, Országos Testnevelési és Sportbizottság]
  Fülöp Sándor dr, 1976 - 1979
  [gazdasági igazgató, Pamutnyomóipari Vállalat]
  Fülöp Sándorné dr., 1974
  [osztályvezető, MÁV]
  Fülöp Tamás dr., 1958 - 1968
  [egyetemi tanár]
  Fülöp Tamásné dr., 1954 - 1959
  [igazgató főorvos]
  FülöpTibor, 1957
  [főművezető]
  Fülöp Tibor, 1953
  [titkár, örkényi tanács]
  Fülöp Viktor, 1950 - 1975
  [balett-táncos]
  Fülöp Zoltán, 1951 - 1975
  [díszlettervező]
  Fülöp Zoltán, 1969
  [balett-táncos]
  Fülöp Zoltán, 1957 - 1964
  [egyetemi docens]
  Fülöp Zoltán, 1955
  [tanár]
  Fülöp Zoltán, 1955
  [titkár, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Nyáregyháza]
  Fülöp Zsigmond, 1971
  [színművész]
  Fülöpp Béla, 1955 - 1964
  [főszerkesztő, Tankönyvkiadó Vállalat]
  Fülöpp Károly dr., 1970
  [tanácsvezető bíró, Pécs]
  Fürcht Pál dr., 1972 - 1988
  [főosztályvezető-helyettes, Minisztertanács]
  Fürdök Frigyes dr., 1953 - 1960
  [plébános]
  Fürdős Andrásné, 1955 - 1982
  [titkár, Hazafias Népfront Győr-Sopron megye]
  Fürdős László (Fördős), 1955 - 1983
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Füredi Gyula, 1963 - 1974
  [vezető, MAHART Balatoni Üzemigazgatóság]
  Füredi István, 1969
  [tudósító, MTI]
  Füredi István, 1987
  [osztályvezető, Állami Ifjúsági és Sporthivatal]
  Füredi István, 1982
  [munkatárs, KISZ Központi Bizottság]
  Füredi János, 1982
  [munkatárs, Magyar Pszichológiai Szemle]
  Füredi János dr., 1968 - 1984
  [orvos]
  Füredi József, 1953 - 1964
  [kirendeltségi ügyvivő, Ulán Bátor]
  Füredi Károly, 1987
  [főtitkár-helyettes, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Füredi László dr., 1955 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest VI. kerületi pártbizottság]
  Füredi Lászlóné, 1965
  [főelőadó, Országos Mérésügyi Hivatal]
  Füredi Pál, 1960 - 1975
  [megbízott igazgató, Villamoserőmű Tervező és Szerelő Vállalat]
  Fűrész Éva, 1980
  [műszerész]
  Fűrész Klára dr., 1977
  [adjunktus]
  Fürjes Balázs, 1990
  [tag, FIDESZ]
  Fürst (utónév ismeretlen), 1953
  [csoportvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Fürst Ferenc, 1959 - 1974
  [elnök, Iparszövetség, Győr]
  Fürst Ferenc, 1961 - 1962
  [osztályvezető, Chemolimpex]
  Fürst János, 1955 - 1956
  [főosztályvezető, Wilhelm Pick Vagon- és Gépgyár]
  Fürst János dr., 1969
  [bíró]
  Fürst Jánosné, 1953
  [elnök, pénzügyi bizottság, Bodajk]
  Fürst József, 1967
  [igazgató, Győr-Sopron Megyei Vendéglátóipari Vállalat]
  Fürst Mihály
  [hazatért disszidens]
  Fürszt Mihály, 1951
  [művezető, GANZ Villamossági Gyár]
  Fürt Lajos, 1955 - 1958
  [titkár, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Fürth Jánosné, 1967
  [párttitkár, Gyermekélelmezési Vállalat]
  Fürtös Ferencné, 1966 - 1974
  [tanár]
  Füsi János, 1952
  [textilfestő]
  Füsi József, 1953 - 1962
  [író]
  Füsi Lajos, 1963 - 1964
  [főagronómus]
  Füsi László, 1954
  [igazgatóhelyettes, Győr-Sopron Megyei Vendéglátóipari Tröszt]
  Füssi Emil dr., 1958
  [főorvos]
  Füssy Etelka, 1965
  [végrehajtó bizottsági titkár, Nagyigmánd]
  Füssy József, 1975
  [első titkár, KISZ, Nógrád megye]
  Füssy Zoltán, 1953 - 1955
  [főmérnök, Rákosi Mátyás Művek]
  Füsi Molnár Béla, 1962
  [igazgató, Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár]
  Füst Gizella, 1958
  [könyvelő]
  Füst László dr., 1959
  [orvos alezredes]
  Füst Milán, 1948 - 1969
  [író]
  Füstér Ferenc, 1953
  [termelőszövetkezeti tag]
  Füsti Mária dr.
  [orvos]
  Füsti M. László, 1960
  [termelési felelős, Lyukóbánya]
  Füsti Pál, 1955 - 1972
  [elnökségi tag, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Füsti Molnár Sándor dr., 1968
  [munkatárs, Egészségügyi Felvilágosítási Központ]
  Füstös Andor, 1951
  [részlegvezető, Rákosi Mátyás Motorkerékpárgyár]
  Füstös Ferenc, 1951 - 1964
  [műszaki igazgató, GANZ MÁVAG]
  Füstös János, 1953 - 1965
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Füstös József, 1951
  [tűzoltó hadnagy]
  Füstös László, 1975 - 1983
  [végrehajtó bizottsági tag, komáromi városi pártbizottság]
  Füstös Sándor, 1966 - 1968
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Fütty Tivadar, 1958 - 1973
  [kereskedelmi igazgató]
  Füves József, 1955 - 1964
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Füves Ödön dr., 1964
  [tuományos munkatárs, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Füves Tibor, 1961
  [főagronómus]
  Füvesi Tivadar, 1970
  [honvéd őrnagy]
  Füvessy Sándor dr., 1959 - 1967
  [elnökhelyettes, szombathelyi megyei bíróság]
  Füzes Sándor, 1954 - 1958
  [vezérigazgató, MOGÜRT]
  Füzessy János, 1984 - 1987
  [főtitkár-helyettes, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Füzi Árpád, 1973
  [igazgató, 12. sz. AKÖV]
  Füzi István dr., 1972 - 1989
  [alelnök, SZOT]
  Füzi István, 1966 - 1975
  [párttitkár, soproni járási pártbizottság]
  Füzi István, 1956 - 1957
  [elnök, Hazafias Népfront, Iregszemcse]
  Füzi Lajos, 1959
  [párttitkár]
  Füzi László, 1983 - 1989
  [főszerkesztő, Forrás]
  Füzy Sándor dr., 1956
  [egyházi személy]
  Gaál Antal dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Gaál Antal (Gál), 1952 - 1963
  [képviselő, Szolnok megye]
  Gaál Antal, 1963 - 1972
  [végrehajtó bizottsági titkár, Zala megye]
  Gaál Botond, 1982 - 1985
  [iskolaigazgató]
  Gaál Dezső dr, 1969
  [egyházmegyei gondnok]
  Gaál Dezsőné, 1963
  [főelőadó, Élelmezésügyi Minisztérium]
  Gaál Endre, 1957 - 1976
  [kereskedelemi igazgató, Chemolimpex]
  Gaál Erzsébet, 1964
  [munkatárs, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Gaál Éva, 1958 - 1974
  [magántáncos]
  Gaál Ferenc, 1959 - 1971
  [főtitkár, Magyar Atlétikai Szövetség]
  Gaál Ferenc ifj., 1968 - 1972
  [kereskedelmi igazgató, Hűtőgépgyártó Vállalat]
  Gaál Gábor, 1956 - 1974
  [szerkesztő]
  Gaál Géza, 1957 - 1964
  [főiskolai docens]
  Gaál Gyula, 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Gaál István dr., 1952 - 1985
  [zsinati jogtanácsos]
  Gaál István, 1956 - 1961
  [párttitkár]
  Gaál István, 1965
  [századparancsnok, Munkásőrség Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Gaál István, 1955 - 1973
  [igazgató, Fonalkikészítőgyár]
  Gaál István, 1970 - 1971
  [igazgató, Alföldi Vendéglátó Vállalat]
  Gaál János, 1956 - 1964
  [férfiszabó]
  Gaál János, 1984
  [rendőr ezredes]
  Gaál Jenő, 1956
  [zeneszerző]
  Gaál Jenő, 1972
  [osztályvezető, Medicor]
  Gaál József, 1984
  [grafikus]
  Gaál József dr., 1968
  [főelőadó, Pénzügyminisztérium]
  Gaál József dr., 1974
  [tanácselnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Gaál Lajos, 1964
  [főállattenyésztő]
  Gaál Lajos dr., 1973
  [elnök, ceglédi járási hivatal]
  Gaál László, 1972 - 1975
  [gazdasági igazgató, Távközlési Kutató Intézet]
  Gaál László, 1973
  [titkár, KISZ Nagykanizsa]
  Gaál László, 1963
  [főmérnök]
  Gaál László, 1963
  [főosztályvezető, Magyar Gördülőcsapágy Művek]
  Gaál László, 1964
  [tanácselnök, PAMUK]
  Gaál Levente, 1955 - 1959
  [főmérnök]
  Gaál Margit, 1952
  [alhadnagy]
  Gaál Miklós
  [párttitkár, Oroszlány]
  Gaál Pál, 1953 - 1955
  [igazgató, Szolnoki Papirgyár]
  Gaál Sándorné, 1963
  [párttitkár]
  Gaál Tivadar dr., 1956 - 1963
  [osztályvezető, Minisztertanács]
  Gaálos Imre
  [tanító]
  Gába Miklós, 1951
  [esztergályos]
  Gabányi Józsefné, 1986
  [dr. Radnóti Márta, bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Gabányi Lajos, 1966 - 1977
  [osztályvezető, MSZMP Pest megye]
  Gabányi Lászlóné, 1971 - 1973
  [szerkesztő, Kereskedelmi Szemle]
  Gabelics András, 1974
  [szakszervezeti munkatárs]
  Gábler Dénes dr., 1969
  [régész]
  Gablovics György, 1965
  [őrnagy]
  Gabnai Irén, 1975
  [tag, SZOT]
  Gabnai István, 1965 - 1972
  [osztályvezető, Munkásőrség Országos Parancsnokság]
  Gabnai János, 1967
  [igazgatóhelyettes, Zsámbéki TSZ-Vezetőképző Iskola]
  Gaborják József, 1989
  [elnök, Bács-Kiskun Megyei Tanács]
  Gábor Andor, 1989 - 1990
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Gábor András, 1978 - 1988
  [elnök, Magyar Gazdasági Kamara]
  Gábor Artemis, 1958 - 1970
  [zenetanár]
  Gábor Árpád, 1969
  [vezető, SZOT Debrecen]
  Gábor Dénes, 1964 - 1972
  [fizikus]
  Gábor Emil dr., 1985
  [főtanácsos, Művelődési Minisztérium]
  Gábor Ernő, 1958 - 1973
  [főorvos]
  Gábor Erzsébet, 1963 - 1965
  [elnök, Újpesti Ruházati KTSZ]
  Gábor Éva, 1972 - 1985
  [egyetemi adjunktus]
  Gábor Ferenc, 1985 - 1987
  [mérnök vezérőrnagy]
  Gábor György, 1979 - 1982
  [üzletkötő, Hungarotex]
  Gábor György, 1970
  [osztályvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Gábor György, 1970
  [osztályvezető, Szolnok megyei tanács]
  Gábor György, 1958 - 1973
  [műfordító]
  Gábor György dr., 1961 - 1973
  [elnök, Magyar Kardiológusok Társasága]
  Gábor István, 1957 - 1979
  [újságíró, Magyar Nemzet]
  Gábor István, 1957 - 1984
  [főtitkár, Partizán Szövetség]
  Gábor István, 1951 - 1971
  [igazgató, Közúti Beruházó Vállalat]
  Gábor István, 1957
  [titkár, MSZMP Nagyecsed]
  Gábor István, 1954
  [munkatárs, Könnyűipari Minisztérium]
  Gábor R. István, 1971 - 1984
  [rovatszerkesztő, Közgazdasági Szemle]
  Gábor Istvánné, 1963
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Gábor János, 1963
  [szervező bizottsági titkár, Pankotai Állami Gazdaság]
  Gábor János, 1952 - 1971
  [párttitkár]
  Gábor János, 1951 - 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, Rákosi Mátyás Kovácsológyár]
  Gábor János, 1959
  [igazgató, Tiszapalkonyai Erőmű Vállalat]
  Gábor Jenő, 1953
  [munkás, Komlói Feltáró Vállalat]
  Gábor Jenő, 1959
  [párttitkár, Dombrád]
  Gábor Jenő, 1959 - 1968
  [festőművész]
  Gábor Jenő, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gábor József, 1961 - 1979
  [vezető, magyar kereskedelmi kirendeltség, Hamburg]
  Gábor József, 1953 - 1964
  [nagykövet]
  Gábor József, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, MÁV]
  Gábor József, 1957 - 1964
  [lakatos]
  Gábor József dr., 1970 - 1971
  [főelőadó, fővárosi tanács]
  Gábor Katalin, 1953 - 1968
  [tanár]
  Gábor Kálmán, 1954
  [brigádvezető]
  Gábor Károly, 1963 - 1968
  [őrkanonok]
  Gábor László, 1970 - 1985
  [párttitkár, Budapest XVIII. kerület]
  Gábor László, 1959
  [főmérnök]
  Gábor László dr., 1959 - 1964
  [csoportvezető bíró]
  Gábor László dr., 1951 - 1973
  [dékán, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Gábor Magda, 1954 - 1960
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Gábor Marianne, 1958 - 1974
  [festőművész]
  Gábor Márton, 1954 - 1975
  [szakszervezeti alelnök]
  Gábor Márton, 1968 - 1976
  [igazgató, Népszava Kiadó Vállalat]
  Gábor Márton, 1964
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes]
  Gábor Mátyás, 1961 - 1965
  [főosztályvezető-helyettes, Földművelésügyi Minisztérium.]
  Gábor Mátyás, 1954
  [munkatárs, Minisztertanács]
  Gábor Miklós, 1952 - 1970
  [színész]
  Gábor Miklósné dr., 1976 - 1983
  [főigazgató, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola]
  Gábor Móricz, 1969
  [festőművész]
  Gábor Ottó, 1971
  [csoportvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gábor Pál, 1969 - 1972
  [filmrendező]
  Gábor Pál, 1952 - 1973
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest VII. kerületi pártbiziottság]
  Gábor Pál dr., 1955 - 1979
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Gábor Péter, 1978
  [titkár, Magyar-Japán Gazdasági Klub]
  Gábor Róbert, 1953
  [üzemorvos]
  Gábor Róbert, 1948 - 1968
  [disszidens]
  Gábor Sándor, 1969
  [őrnagy]
  Gábor Sándorné, 1952 - 1979
  [tudományos főmunkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Gábor Sándorné, 1968
  [igazgató, Állami Védőnőképző]
  Gábor Tamás, 1958 - 1972
  [párbajtőröző]
  Gábor Viktor, 1964 - 1976
  [főigazgató, Kulturális Minisztérium]
  Gábor Vincéné, 1987
  [szakszervezeti főmunkatárs]
  Gábor Zoltán, 1970 - 1984
  [párttitkár, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Gábor Zoltán, 1958 - 1968
  [titkár, MSZMP Budapest XVII. kerület]
  Gábor Zoltán, 1958 - 1972
  [igazgató, Csomagolóanyag Gyár]
  Gábor Zoltánné, 1955 - 1960
  [tag, Hazafias Népfront, Budapest]
  Gábor Zsazsa, 1968
  [filmsztár]
  Gábori Bertalan dr., 1957
  [elnökhelyettes, Ügyvédi Kamarák Országos Bizottsága]
  Gábori György, 1957
  [elnökségi tag, Magyar Forradalmi Tanács]
  Gábori Miklós dr., 1958 - 1973
  [osztályvezető, Budapesti Történeti Múzeum]
  Gabos Gábor, 1957 - 1977
  [zongoraművész]
  Gabos György, 1960 - 1972
  [elnökségi tag, Műszaki és
  Természettudományi Egyesületek Szövetsége
  ]
  Gábos Kálmán dr, 1965
  [döntőbíró]
  Gábos László, 1974
  [gazdasági igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézet]
  Gabrán Irén, 1958
  [tag, szegedi járási népi ellenőrzési bizottság]
  Gábri Mihály, 1952 - 1959
  [miniszterhelyettes, Belügyminisztérium]
  Gábri Mihály, 1954 - 1958
  [főmérnök]
  Gábriel Frigyes, 1963 - 1977
  [belsőépítész]
  Gábriel Mihály, 1955
  [tervezőmérnök, BUVÁTI]
  Gábriel Sándor, 1957 - 1961
  [disszidens]
  Gabrilek (utónév ismeretlen), 1954
  [főhadnagy]
  Gách Marianne, 1956 - 1985
  [főmunkatárs, Film-Színház-Muzsika]
  Gács Endre, 1987
  [osztályvezető-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Gács Ferenc dr., 1969 - 1982
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Gács Gábor, 1959 - 1966
  [grafikus]
  Gács György, 1961 - 1967
  [vezető, szegedi városi tanács]
  Z. Gács György, 1951 - 1978
  [festőművész]
  Gács István, 1960
  [lámpa-főkonstruktőr]
  Gacs János, 1957
  [főmérnök, Bánya- és Energiaügyi Minisztérium]
  Gács János, 1974
  [munkatárs, KOPINT]
  Gács János dr., 1963
  [orvos]
  Gács Jenő, 1962
  [elnök, Díszműlakatos és Tömegcikk KTSZ]
  Gács László, 1949 - 1968
  [elnök, OTP]
  Gács László, 1959
  [szervező bizottsági elnök, Dunakeszi Vagongyár]
  Gács Rezső (ld. Rodolfó), 1957 - 1987
  [bűvész]
  Gács Vilmos, 1970
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Gacsal Sándor, 1979
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Gacsáji Sándor dr. (Gacsályi), 1958 - 1969
  [egyetemi docens]
  Gácser István, 1982
  [ezredes]
  Gácsér Istvánné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Hatvan]
  Gácsi Ferenc, 1953 - 1967
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Gácsi Ferencné, 1953
  [párttitkár, Kispesti Textilgyár]
  Gácsi István, 1951 - 1953
  [olvasztár brigádvezető]
  Gácsi János, 1963 - 1964
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gácsi József, 1959
  [igazgatóhelyettes, Szegedi Mezőgazdasági Gépésziskola]
  Gácsi László, 1965 - 1966
  [osztályvezető, gyöngyösi városi pártbizottság]
  Gácsi Lászlóné, 1975
  [tag, SZOT]
  Gácsi Miklós, 1953 - 1984
  [elnök, Országos Munkavédelmi Bizottság]
  Gácsi Mihály, 1969 - 1974
  [grafikus]
  Gácsi Sándor, 1983
  [riporter]
  Gacsó László, 1958 - 1965
  [osztályvezető-helyettes, Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság]
  Gadanecz Béla, 1959
  [író]
  Gadanecz Béláné, 1967
  [egyetemi adjunktus]
  Gadanecz György, 1966 - 1979
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Gadanecz Györgyné, 1964
  [főkönyvelő]
  Gadanecz János, 1956
  [hazatért disszidens]
  Gadányi Jenőné, 1966
  [monográfus]
  Gadó György, 1984 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Gadó Ottó dr., 1952 - 1982
  [szerkesztőbizottsági tag, Pénzügyi Szemle]
  Gádor Béla, 1953 - 1961
  [főszerkesztő, Ludas Matyi]
  Gádor István, 1955 - 1984
  [keramikusművész]
  Gádoros Lajos, 1951 - 1960
  [építész]
  Gagány József, 1953 - 1954
  [gépészeti vezető]
  Gagatkó András dr., 1969 - 1984
  [főosztályvezető-helyettes, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gagyi József
  [repülő]
  Gagyi László, 1957
  [újságíró]
  Gagyi Pálffy András, 1953 - 1979
  [igazgató, Országos Érc- és Ásványbányák]
  Gajári Gyula, 1955 - 1957
  [fizikus]
  Gajári József dr., 1953 - 1963
  [műszaki főtanácsos, MÁV]
  Gajda (utónév ismeretlen), 1953
  [párttitkár]
  Gajda Ferenc, 1976
  [főelőadó, Külügyminisztérium]
  Gajda Ferenc, 1965
  [szervező bizottsági elnök, Magyar Kábelművek]
  Gajda József, 1961
  [osztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Gajda László, 1957 - 1975
  [szakszervezeti titkár]
  Gajda Mátyás, 1958
  [forgalmista, MÁV]
  Gajdács András, 1953 - 1968
  [igazgató, Hidasháti Állami Gazdaság]
  Gajdács Pál, 1973
  [osztályvezető, békéscsabai városi tanács]
  Gajdár Pál, 1967 - 1975
  [képviselő, Nógrád megye]
  Gajdócsi István dr., 1962 - 1989
  [tanácselnök, Bács-Kiskun megye]
  Gajdos Ferenc, 1975 - 1987
  [képviselő, Budapest XIV. kerület.]
  Gajdos János, 1949 - 1975
  [képviselő, Nógrád megye]
  Gajdos Jenő dr., 1984
  [osztályvezető, Minisztertanács]
  Gajdos Jenő, 1966 - 1967
  [munkatárs, KISZ Központi Bizottság]
  Gajdos Józsefné, 1968
  [igazgató, brüsszeli világkiállitás, magyar pavilon]
  Gajdos László, 1963 - 1978
  [első titkár, MSZMP nagyatádi járási pártbizottság]
  Gajdos Sándor dr.
  [igazgató, ARTEX]
  Gajdosi Lajosné, 1973
  [üzemi párttitkár]
  Gajtkó József, 1956 - 1957
  [elnök, MSZMP MÁV Budapesti Igazgatósága]
  Gajzágó Béla, 1970
  [igazgatóhelyettes, Budapesti Lakásépítő Vállalat]
  Gál Andrásné, 1951 - 1973
  [alelnök, Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megye]
  Gál Bálint, 1971 - 1990
  [nagykövet]
  Gál Béla, 1972
  [vezető, Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kísérleti Tangazdasága]
  Gál Dezső, 1965 - 1985
  [osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézet]
  Gál Dezső, 1955
  [munkatárs, MSZMP Budapest IX. kerületi pártbizottság]
  Gál Dezső, 1965
  [igazgató, Kisbéri Gépállomás]
  Gál Dezső, 1965
  [párttitkár, Szatta]
  Gál L. Endre, 1955 - 1973
  [igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Gál Ferenc, 1976 - 1983
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Gál Ferenc, 1967 - 1968
  [igazgatóhelyettes, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság]
  Gál Ferenc, 1949 - 1968
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Gál Ferenc, 1957
  [igazgató, Állami Lapkiadó]
  Gál Ferenc dr., 1968 - 1973
  [honvéd ezredes]
  Gál Ferenc dr., 1969 - 1970
  [dékán, Budapesti Hittudományi Akadémia]
  Gál Gábor, 1958 - 1959
  [operaénekes]
  Gál Géza, 1957 - 1966
  [első titkár, MSZMP gödöllői járási pártbizottság]
  Gál Géza, 1966
  [igazgató-főmérnök, Pamuttextilművek]
  Gál György, 1955 - 1956
  [főmérnök, Építésügyi Minisztérium]
  Gál György, 1956 - 1963
  [újságíró]
  Gál György dr., 1958 - 1972
  [szerkesztő, Népegészségügy]
  Gál György Sándor, 1958 - 1971
  [újságíró]
  Gál Gyula, 1963 - 1979
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Gál István, 1959 - 1973
  [elnökhelyettes, Hajdú-Bihar megyei tanács]
  Gál István, 1963
  [könyvtáros, budapesti brit nagykövetség]
  Gál István, 1968
  [osztályvezető, Posta]
  Gál István, 1959 - 1960
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Debrecen]
  Gál István dr., 1955 - 1959
  [osztályvezető, FÖMAV]
  Gál István dr., 1953 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Komárom megyei pártbizottság]
  Gál Iván, 1964 - 1983
  [vezető, Ifjúsági Rendező Iroda]
  Gál János, 1965 - 1988
  [vezető titkár, SZOT Budapest]
  Gál János, 1958 - 1961
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Gál János dr., 1957 - 1981
  [rektor, Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Gál Jolán, 1966
  [munkatárs, Magyar Rádió]
  Gál József, 1983
  [főosztályvezető, Fővárosi Tanács]
  Gál József, 1969
  [munkatárs, MSZMP kiskunhalasi városi pártbizottság]
  Gál József, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gál József, 1979
  [főosztályvezető-helyettes, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Gál József, 1964
  [beosztott, washingtoni magyar nagykövetség]
  Gál József, 1958
  [tag, Színházgazdasági Tanács]
  Gál József dr., 1986
  [osztályvezető, Ipari Minisztérium]
  Gál József dr., 1957
  [elnök, szentesi járásbíróság]
  Gál Józsefné, 1970
  [párttitkár, Kistelek]
  Gál Kálmán, 1970
  [veterán, internacionalista harcos]
  Gál Lajos, 1965 - 1973
  [munkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Gál Lajos, 1953 - 1964
  [főosztályvezető, Magyar Hajó- és Darugyár]
  Gál Lajos, 1958 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest VII. kerületi tanács]
  Gál Lajos, 1953 - 1966
  [alapszervezeti titkár, Rákosi Mátyás]
  Gál Lajos dr., 1959 - 1960
  [lelkipásztor]
  Gál László, 1954 - 1986
  [titkár, SZOT]
  Gál László, 1965
  [alapszervezeti párttitkár, Salgótarjáni Acélárugyár]
  Gál László, 1965 - 1966
  [munkatárs, MSZMP Veszprém megyei pártbizottság]
  Gál László, 1953
  [tanácstag, Budapest VII. kerület]
  Gál László dr., 1956
  [osztályvezető, Cipő-nagykereskedelmi Vállalat]
  Gál László dr., 1953
  [vezető, baktalórántházi járásbíróság]
  Gál László dr., 1957 - 1970
  [pártbizottsági tag, MSZMP Fejér megye]
  Gál Lászlóné, 1962 - 1985
  [első titkár, Budapest IX. kerület]
  Gál Manó, 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Gál Margit
  [munkás]
  Gál Mária, 1958
  [tanár]
  Gál Mátyás, 1968
  [grafikus]
  Gál Mihály, 1959 - 1960
  [munkásőr parancsnok, Kiskunhalas]
  Gál Mihály dr., 1963
  [osztályvezető-helyettes, Csongrád megyei tanács]
  Gál Miklós, 1974
  [honvéd alezredes]
  Gál Miklós, 1953
  [szervező bizottsági elnök, Vízműépítő Vállalat, Tiszalök]
  Gál Miklós, 1956
  [szabadságharcos]
  Gál Minke, 1955
  [partizán]
  Gál Ottó, 1969
  [főagronómus]
  Gál Ödön, 1957 - 1970
  [titkár, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Gál Pál, 1970
  [mérnök]
  Gál Pál, 1954 - 1974
  [rovatvezető, Népszabadság]
  Gál Pálné, 1953
  [orvos]
  Gál Péter, 1951 - 1984
  [igazgató, Vidám Színpad]
  Gál Róbert, 1961 - 1982
  [első titkár, MSZMP Nagykanizsa]
  Gál Róbert, 1972 - 1983
  [munkatárs, Országos Pedagógiai Intézet]
  Gál Sándor, 1973
  [főagronómus]
  Gál Sándor, 1963 - 1970
  [párttitkár, MSZMP Kaposvár]
  Gál Sándor, 1966 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP szentesi járási pártbizottság]
  Gál Sándor, 1955 - 1966
  [színművész]
  Gál Sándor dr., 1972 - 1986
  [főszerkesztő, Petőfi Népe]
  Gál Sándorné, 1952 - 1965
  [párttitkár, Szentes]
  G. Szabó László, 1966
  [rovatvezető, Munka]
  Gál Tibor, 1958 - 1965
  [igazgató, Pécsi Porcelángyár]
  Gál Tivadar dr., 1963 - 1976
  [szerkesztőbizottsági tag, Állam és Igazgatás]
  Gál Zoltán, 1957 - 1987
  [olvasószerkesztő, Magyar Nemzet]
  Gál Zoltán dr., 1975 - 1991
  [belügyminiszter, képviselő, MSZP]

 8. Gágyor József, 1983
  [pedagógus]
  Gágyor Pál dr., 1954 - 1989
  [képviselő, Budapest V. kerület]
  Gala Ferenc, 1958
  [titkár, KISZ, Budapesti Kénsavgyár]
  Galabár Tibor dr., 1959 - 1985
  [elnökségi tag, Hazafias Népfront. Pécs]
  Galabárdi (Horváth) Zoltán, 1959 - 1986
  [író]
  Galacsi Géza, 1966
  [főmérnök]
  Galamb István, 1969 - 1972
  [végrehajtó bizottsági tag, Zala megyei KISZ]
  Galamb (Grassova) Erzsébet, 1965
  [festőművész]
  Galamb Imre, 1965
  [helyettes plébános]
  Galamb József, 1958
  [párttitkár, Csepel]
  Galambér Tibor, 1957
  [titkár, komlói városi tanács]
  Galambos Alajos, 1968
  [párttitkár, Sásd]
  Galambos Dezső, 1955 - 1963
  [végrehatjó bizottsági tag, fővárosi tanács]
  Galambos Dezsőné, 1966
  [munkatárs, MSZMP Miskolc]
  Galambos Edit, 1958 - 1961
  [festőművész]
  Galambos Endre, 1977 - 1988
  [nagykövet]
  Galambos Erzsi, 1968 - 1973
  [színésznő]
  Galambos Ferenc, 1958
  [bencés szerzetes]
  Galambos Illés, 1982
  [igazgató-főmérnök, Komplex Külkereskedelmi Vállalat]
  Galambos Imre, 1979
  [szakértő, KGST Titkárság]
  Galambos Imre, 1966
  [munkatárs, Kisalföld]
  Galambos Imre, 1970 - 1974
  [igazgató, Szénsavtermelő Vállalat]
  Galambos Imréné, 1958
  [tanár]
  Galambos István, 1951 - 1983
  [igazgató, Hungarocoop]
  Galambos István, 1975
  [lakatos]
  Galambos István, 1955 - 1961
  [igazgató, Fővárosi Tanács I. sz. Építőipari Vállalat]
  Galambos István dr., 1965
  [ügyvéd]
  Galambos János dr., 1971 - 1972
  [egyetemi tanár]
  Galambos János dr., 1952 - 1979
  [gazdasági igazgató, Hungarotex]
  Galambos József, 1985
  [munkatárs, Külügyminisztérium]
  Galambos József, 1962 - 1979
  [minisztehelyettes, Belügyminisztérium]
  Galambos József, 1967
  [konzul]
  Galambos József
  [lásd: Galambos Sándor, titkár, MSZMP IX. kerület]
  Galambos József dr., 1952 - 1970
  [sebész]
  Galambos Józsefné, 1974
  [szakelőadó, MSZMP Központi Bizottság]
  Galambos Lajos, 1957 - 1986
  [író]
  Galambos Lajos, 1954 - 1970
  [párttitkár, Mezőkövesd]
  Galambos Lajos, 1965
  [főkönyvelő]
  Galambos László, 1964 - 1969
  [párttitkár, Magyar Gördülőcsapágy Művek]
  Galambos László, 1965
  [igazgató, SZÉK Hajdú-Bihar megye]
  Galambos László, 1968
  [népi ellenőr, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Galambos László, 1955
  [főkönyvelő, Metalimpex]
  Galambos László dr., 1959 - 1969
  [igazgató-főorvos]
  Galambos Mária dr.
  [lásd: Takácsné, tanácsvezető bíró]
  Galambos Márton, 1955
  [termelési felelős]
  Galambos Márton dr.
  [orvos]
  Galambos Mihály, 1954
  [titkár, Magyar Dolgozók Pártja, Lipót]
  Galambos Miklós dr., 1956
  [apátplébános]
  Galambos Pál, 1958
  [minőségi ellenőr]
  Galambos Péter, 1960 - 1965
  [végrehajtó bizottsági elnök, Tereske]
  Galambos Sándor, 1966 - 1973
  [igazgató, Fővárosi Autótaxi Vállalat]
  Galambos Sándor (József?), 1953 - 1966
  [pártfunkcionárius]
  Galambos Sándor, 1956
  [követségi tanácsos, párizsi magyar nagykövetség]
  Galambos Tamás, 1968
  [festőművész]
  Galambos Tibor, 1975
  [kerreskedelmi igazgató, Csepel Autógyár]
  Galambosi István, 1966 - 1974
  [igazgatóhelyettes, DÉGÁZ]
  Galambosi László, 1968 - 1972
  [költő]
  Galántai György, 1980 - 1983
  [képzőművész]
  Galántai István, 1956 - 1963
  [iskolaigazgató]
  Galántai János, 1951 - 1955
  [égető-főművezető, Budapesti Porcelán és Fayence Gyár]
  Galántai József, 1965
  [szakszervezeti vezető]
  Galántai József, 1951 - 1983
  [vezérigazgató-helyettes, Volán Tröszt]
  Galántai József dr., 1964 - 1982
  [történész]
  Galántai Józsefné, 1958 - 1963
  [Havas Katalin, egyetemi docens]
  Galántai Nándor, 1964
  [nyugdíjas]
  Galántai Pál, 1971 - 1985
  [tanácselnök-helyettes, Komárom megye]
  Galántha Tibor, 1972
  [osztályvezető, MSZMP Kiskunhalas]
  Galavics József dr., 1973
  [teológiai tanár]
  Galbavi Pál, 1953
  [igazgató, Építőipari Vállalat]
  Galbicsek Károly, 1951 - 1971
  [elnök, SZMT Pest megye]
  Galcsik János, 1955
  [párttitkár, Csolnok]
  Galcsó Gyula, 1953 - 1955
  [titkár, Magyar Dolgozók Pártja, Kőbánya]
  Gáldi Ernő, 1963
  [iskolaigazgató]
  Gáldi László, 1958 - 1974
  [nyelvész]
  Gáldi Zoltán dr., 1961 - 1963
  [orvos]
  Gáldonyi Béla, 1972
  [rovatvezető]
  Gáldonyi Béla, 1955 - 1969
  [munkatárs, Baranya megyei pártbizottság]
  Gáldonyi István, 1961 - 1984
  [tűzoltó ezrdes]
  Gálffy Gábor dr.
  [elnökhelyettes, budapesti központi járásbíróság]
  Gálffy Lajos dr., 1963
  [bíró, Debreceni megyei bíróság]
  Gálffy Lola, 1968
  [festőművész]
  Gálfi Árpád, 1963 - 1970
  [titkár, TIT Nógrád megye]
  Gálfi Béla dr., 1964
  [igazgató főorvos, Egészségügyi Minisztérium]
  Gálfi Ernő, 1964
  [rendőr százados]
  Gálfi János, 1960
  [rendőr alhadnagy]
  Gálfi János, 1959
  [bűvész]
  Gálfi József, 1957 - 1974
  [igazgató, Bajai Tanítóképző Intézet]
  Gálfi Zoltánné dr., 1968
  [pedagógus]
  Galgóczi Erzsébet, 1953 - 1989
  [író]
  Galgóczi Éva, 1958
  [szervező, frankfurti magyar plakátkiállitás]
  Galgóczi Imréné, 1956
  [kulákasszony, Hodász]
  Galgóczi István, 1955
  [főagronómus, Nyirmadai Állami Gazdaság]
  Galgóczi József, 1969
  [főosztályvezető-helyettes, fővárosi tanács]
  Galgóczi Károly, 1957 - 1964
  [ezredes]
  Galgóczi Piroska, 1962 - 1970
  [osztályvezető, Állami Könyvterjesztő Vállalat]
  Galgóczy Lajos, 1964 - 1965
  [főelőadó, Földművelésügyi Minisztérium]
  Gálhidi Béla dr., 1951 - 1957
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Budapest IV. kerületi tanács]
  Gali Ákos, 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Gáli József, 1951 - 1979
  [író]
  Gáliczky Éva, 1971 - 1979
  [tudományos munkatárs, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár]
  Gálik István, 1958 - 1966
  [egyházügyi főelőadó, fővárosi tanács]
  Gálik László dr., 1966 - 1984
  [főtanácsos, Pénzügyminisztérium]
  Gálik Mihály, 1991
  [ügyvezető igazgató, Magyar Rádió]
  Gálik Pál, 1975
  [igazgatóhelyettes, Petrolkémia]
  Gáll Ernő, 1981
  [szociológus]
  Gáll Ferenc dr., 1952 - 1969
  [darnói prépost]
  Gáll István, 1965
  [tanár]
  Gáll István, 1957 - 1972
  [író]
  Gáll Istvánné, 1960
  [főadminisztrátor, MSZMP Hajdú-Bihar megye]
  Galla Endre, 1959
  [főtitkár, Magyar-Kínai Baráti Társaság]
  Galla Ferenc, 1952 - 1972
  [prelátus, címzetes apát]
  Galla Ferenc, 1969
  [docens, Testnevelési Főiskola]
  Galla László, 1968
  [tanácsadó, Nehézipari Minisztérium]
  Galla László, 1966
  [osztályvezető-helyettes, Legfelsőbb Bíróság]
  Galla-Kovács Ágnes, 1968 - 1971
  [tudósító, MTI]
  Gallai Ervin, 1964 - 1970
  [dolgozó, Országos Mezőgazdasági Könyvtár]
  Gallai József, 1964 - 1973
  [osztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Gallai József, 1961
  [főhadnagy]
  Gallai Józsefné, 1964 - 1973
  [igazgató, Külügyi Szálló]
  Gallai Lajos, 1958 - 1971
  [tag, MSZMP budapesti pártbizottság]
  Gallai Tibor, 1956 - 1972
  [egyetemi tanár]
  Galló Béla, 1962 - 1966
  [vezérigazgató, Pénzintézeti Központ]
  Galló Ernő (Grosz), 1947 - 1975
  [nyugalmazott igazgató, Népszava Lapkiadó Vállalat]
  Gállos Lajos, 1954
  [munkatárs, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gallov Rezső, 1990
  [vezető, Országos Sporthivatal]
  Gallusz József, 1953 - 1983
  [első titkár, komlói városi pártbizottság]
  Gally Mihály dr., 1978 - 1989
  [tanácselnök, Békéscsaba]
  Gálos Antalné, 1969
  [elnökségi tag, Országos Béketanács]
  Gálos Endre, 1952
  [iskolaigazgató]
  Gálos Ferenc, 1957
  [technikai szerkesztő, Nyelvtudományi Közlemények]
  Gálos Géza, 1956 - 1958
  [tanácselnök, Dunaharaszti]
  Gálos György, 1957 - 1969
  [titkár, Kisiparosok Országos Szövetsége, Budapest]
  Gálos György, 1968
  [vezetőhelyettes, Kaposvári Postahivatal]
  Gálos Henrik
  [elnök, Magyar Cionista Szövetség]
  Gálos Imre, 1953
  [normaalap-készítő]
  Gálos József, 1952
  [esztergályos, DIMÁVAG]
  Gálos László, 1964
  [röplabdázó]
  Gálos László dr.
  [sebész]
  Gálos László dr., 1951
  [címzetes kanonok]
  Gálos Sándor, 1958
  [párttitkár, Újpesti Vasöntöde]
  Gálosi Elemér, 1958
  [főmechanikus, Goldberger Textilművek]
  Gálosi György, 1953
  [mechanikus]
  Gálosi István, 1958 - 1967
  [parancsnok, nagykanizsai munkásőrség]
  Gálosi Istán, 1953
  [vezető főállatorvos, Zala megye]
  Gálosi László, 1956
  [munkavédelmi felügyelő, Kőbányai Téglagyár]
  Gáló Pálné, 1954
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár]
  Gálóczi György dr., 1958 - 1970
  [orvos]
  Galsai Pongrác, 1956 - 1987
  [író, publicista]
  Gálszécsy András dr., 1990 - 1992
  [felügyelő bizottsági elnök, MALÉV]
  Galvács Adél, 1954 - 1983
  [újságíró, műfordító]
  Gampel István, 1969
  [elnökségi tag, Országos Béketanács]
  Gamsz Kálmán, 1955
  [párttitkár, CHINOIN]
  Ganczer Ferenc, 1959 - 1968
  [igazgató, Hídépítő Vállalat]
  Ganczer Sándor dr., 1964 - 1979
  [főigazgató, Országos Vezetőképző Központ]
  Gangel Jánosné, 1973
  [titkár, Hazafias Népfront, Paks]
  Gánóczy Mária, 1958 - 1969
  [Breznay Józsefné, festőművész]
  Gánti Tibor, 1982
  [főszerkesztő, Természet Világa]
  Ganz Antal, 1954 - 1955
  [főmérnök, Fémtömegcikk Művek]
  Ganz László, 1968
  [osztályvezető, Agrotröszt]
  Ganzer Edit, 1953
  [tervező, Goldberger Textilművek]
  Ganzler Géza, 1973
  [tanító]
  Ganzler Gézáné, 1973
  [tanítónő]
  Gara Ernő, 1957
  [felelős szerkesztő, Műszaki Kiadó]
  Gara Imre dr., 1979
  [főmunkatárs, Országos Kardiológiai Intézet]
  Gara Judit, 1961 - 1964
  [főelőadó, Országos Árhivatal]
  Gara László, 1960 - 1966
  [műfordító]
  Gara László, 1963
  [fotótechnikus]
  Gara Miklós dr., 1963
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Garabuczy Ágnes, 1964
  [festőművész]
  Garád Róbert, 1969
  [titkár, Műszaki és
  Természettudományi
  Egyesületek Szövetsége, Sopron
  ]
  Garai Attila, 1961
  [zenész]
  Garai Sz. Bálint, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Szentes]
  Garai Dezső dr., 1967 - 1968
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Garai Ernő, 1951 - 1966
  [igazgató, Kender- és Jutagyár]
  Garai Erzsébet dr., 1954 - 1975
  [igazgatóhelyettes, Magyar Filmtudományi Intézet]
  Garai Gábor, 1958 - 1983
  [költő, műfordító]
  Garai György, 1951 - 1968
  [hegedűművész]
  Garai Gyula, 1962
  [termelőszövetkezeti elnök, Dabas]
  Garai Gyuláné, 1962 - 1973
  [tanácselnök, Törökbálint]
  Garai Imre, 1953 - 1969
  [táncdal-zeneszerző]
  Garai István, 1958 - 1962
  [párttitkár, Szegedi Textilművek]
  Garai Istvánné, 1967 - 1971
  [brigádvezető]
  Garai János, 1968
  [vezető, miskolci Halászcsárda]
  Garai József dr., 1982
  [rendőr alezredes]
  Garai Károly, 1965 - 1966
  [első titkár, Mosonmagyaróvár]
  Garai Károlyné, 1965
  [főiskolai adjunktus]
  Garai Lajos, 1961 - 1973
  [gazdasági igazgató, Törökbálinti Állami Gazdaság]
  Garai László, 1963 - 1979
  [pszichológus]
  Garai László, 1953 - 1962
  [főmérnök, Adócsőgyár]
  Garai Mária dr., 1977
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Garai Pál, 1956 - 1966
  [alezredes]
  Garai Róbert, 1962 - 1988
  [szerkesztőbizottsági elnök, Külpolitika]
  Garai Sándor, 1982
  [munkásőr parancsnok, Hajdú-Bihar megye]
  Garai Tamás, 1957 - 1969
  [újságíró]
  Garai Tamás dr., 1964 - 1972
  [alelnök, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]
  Garai Tibor, 1967 - 1974
  [munkatárs, Budapesti Történeti Múzeum]
  Garai Tibor, 1957 - 1959
  [elnök, Országos Véradó Propaganda Bizottság]
  Garai Vilmos dr., 1959 - 1983
  [PB-tag, Csepeli Vas- és Fémművek]
  Garainé Kiss Aranka, 1968
  [főiskolai docens]
  Garam József dr., 1952 - 1984
  [főszerkesztő, Figyelő]
  Garami Dezső, 1967
  [csoportvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Garami Elemér, 1953
  [művezető, DIMÁVAG]
  Garami Győzőné, 1963 - 1971
  [titkár, Budapest XIII. kerület]
  Garami László, 1955 - 1971
  [munkatárs, Pécsi Rádió]
  Garamszegi Vince, 1976
  [vezérigazgató-helyettes, Pénzjegynyomda]
  Garamvölgyi Albert, 1964
  [főmérnök]
  Garamvölgyi István, 1957 - 1985
  [munkatárs, Figyelő]
  Garamvölgyi János, 1963 - 1974
  [igazgató, Mecseki Szénbányászati Tröszt]
  Garamvölgyi János, 1959 - 1963
  [osztályvezető, Szerszámgépipari Művek]
  Garamvölgyi József, 1960 - 1988
  [titkár, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Garamvölgyi Károly dr., 1957 - 1988
  [vezérőrnagy, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága]
  Garamvölgyi Károlyné, 1976 - 1984
  [ügyvezető titkár, Magyar Írók Szövetsége]
  Garamvölgyi Miklós, 1952 - 1984
  [vezető, Pécsi Postaigazgatóság]
  Garamvölgyi Miklós, 1967
  [egyetemi adjunktus]
  Garamvölgyi Miklós, 1955 - 1957
  [labdarúgó]
  Garamvölgyi Vencel, 1978
  [igazgató, Hungarovin]
  Garamvölgyi Vilmos, 1957 - 1972
  [vezető, Országos Rendőr- főkapitányság]
  Garancsi György, 1982
  [közgazdász]
  Garancsy Márta, 1958 - 1961
  [operaénekesnő]
  Garányi József, 1963 - 1969
  [keramikus]
  Garányiné Steindl Kata, 1966 - 1969
  [iparművész]
  Garas Dezső, 1958 - 1983
  [színész]
  Garas Klára dr., 1953 - 1984
  [főigazgató, Szépművészeti Múzeum]
  Garas Márton, 1953
  [párttitkár, Dabas]
  Garasin Rudolf, 1957 - 1969
  [nagykövet]
  Garay András dr., 1963 - 1973
  [igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biofizikai Intézet]
  Garay Ferenc, 1962 - 1970
  [rovatvezető, Dunántúli Napló]
  Garay József dr., 1977
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Garay Károly dr., 1959
  [főorvos]
  Garay Tibor, 1957 - 1964
  [mérnök]
  Garáz István, 1956 - 1983
  [első titkár, Kunszentmárton]
  Garázsi Mária dr., 1964
  [orvos]
  Garbacz Katalin dr., 1985
  [főorvos]
  Garda Lajosné, 1970
  [végrehajtó-bizottsági titkár, Penyige]
  Gárdai Jenő dr., 1961
  [orvos]
  Gárdai József
  [idegenlégiós]
  Gárdai Zoltánné, 1975 - 1980
  [Tóth Gizella, képviselő, Komárom megye]
  Gárday Gyula dr., 1955 - 1971
  [párttitkár, Igazságügyminisztérium]
  Gardi András, 1979
  [közgazdász]
  Gárdonyi Béla, 1981
  [szerkesztő, Műhely]
  Gárdonyi Éva, 1962 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest I. kerületi pártbizottság]
  Gárdonyi Géza, 1963 - 1971
  [igazgató, Pest Megyei Tőzegkitermelő Vállalat]
  Gárdonyi Gézáné, 1963
  [titkár, Magyar Nők Országos Tanácsa, Győr]
  Gárdonyi Gyula, 1969
  [tanácselnök, Várvölgy]
  Gárdonyi Jenő, 1957 - 1979
  [újságíró, Magyar Nemzet]
  Gárdonyi László, 1962 - 1971
  [színész]
  Gárdonyi László, 1951
  [plébános]
  Gárdonyi Magda, 1955
  [népdalénekes]
  Gárdonyi Pál, 1963
  [igazgató, genfi magyar camping-kiállitás]
  Gárdonyi Sándor dr., 1969
  [egyetemi docens, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Gárdonyi Zoltán, 1961
  [zenetudós]
  Gárdos Dezső, 1961
  [tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Intézőbizottság]
  Gárdos Ernő dr., 1955
  [főorvos]
  Gárdos Ervin, 1963
  [iskolaigazgató]
  Gárdos Ferenc, 1963 - 1968
  [titkár, OFT]
  Gárdos György, 1964 - 1968
  [főmérnök]
  Gárdos György, 1955 - 1965
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Gárdos György, 1955
  [fődiszpécser]
  Gárdos György dr., 1962 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Veszprém]
  Gárdos Károly, 1956 - 1958
  [asztalossegéd]
  Gárdos Lajosné, 1955
  [munkatárs, SZOT]
  Gárdos László, 1957 - 1982
  [vezérigazgató, BUDAVOX]
  Gárdos László, 1953 - 1957
  [kereskedelmi titkár, berlini magyar nagykövetség]
  Gárdos Lászlóné, 1984
  [kereskedelmi igazgató, Külkereskedelmi Vállalatok]
  Gárdos Magda, 1965
  [főiskolai docens]
  Gárdos Mariska, 1956 - 1973
  [újságíró, író]
  Gárdos Miklós, 1956 - 1984
  [főszerkesztő-helyettes, Magyarország]
  Gárdos Péter, 1984
  [filmrendező]
  Gárdos Péter, 1965
  [tanácselnök, Máriapócs]
  Gárdos Tibor, 1958
  [ÁVH-megbízott, osztályvezető, Filmgyár]
  Gárdosi Béla, 1968
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Gárdosi Jenő dr., 1960
  [főorvos]
  Gárdosi József dr., 1979
  [osztályvezető, IBUSZ Rt.]
  Gárdosi József, 1956
  [csoportvezető]
  Gárdosi Ottó, 1954
  [főmérnök]
  Gárdus János, 1970
  [vezető, TIT]
  Gargya Imre, 1968
  [titkár, Hazafias Népfront Debrecen]
  Gárgyán József, 1956 - 1961
  [főtechnológus]
  Gárgyán Tibor dr., 1965 - 1973
  [elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara]
  Gárics József
  [építész]
  Garilovics Tivadar, 1962 - 1963
  [egyetemi adjunktus, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Gartner Pál dr., 1966 - 1975
  [ideg- és elmegyógyász]
  Garzó Tamás, 1953 - 1958
  [egyetemi tanársegéd]
  Gasler József, 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Baranya megyei pártbizottság]
  Gáspár Albert dr., 1963 - 1970
  [orvos]
  Gáspár Antalné, 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Gáspár Endre, 1952 - 1954
  [műfordító]
  Gáspár György, 1951 - 1969
  [rendőr alezredes]
  Gáspár Gyula, 1986
  [alelnök, Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága]
  Gáspár Gyula, 1954
  [munkatárs, Könnyűipari Minisztérium]
  Gáspár Gyula, 1953
  [ügyész]
  Gáspár Gyula dr., 1958 - 1966
  [rektorhelyettes, Miskolci Műszaki Egyetem]
  Gáspár Gyula dr., 1974
  [főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium]
  Gáspár Ilona, 1959
  [határőr]
  Gáspár Ilona, 1955
  [varrónő]
  Gáspár Imre, 1965
  [úttörő titkár, balassagyarmati KISZ]
  Gáspár Imre, 1959 - 1964
  [szerkesztő, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Lapja]
  Gáspár Imre, 1965
  [vezető, Zalaegerszegi Pincészet]
  Gáspár Imre, 1964
  [főmechanikus]
  Gáspár Imréné, 1984
  [főosztályvezető, Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség]
  Gáspár István, 1963
  [osztályvezető, Landler Jenő Járműjavító]
  Gáspár István, 1965
  [elnökhelyettes, Komárom megyei bíróság]
  Gáspár István, 1952
  [segédelőadó]
  Gáspár István, 1955 - 1956
  [mezőgazdász]
  Gáspár Istvánné, 1975 - 1980
  [képviselő, Budapest XV. kerület]
  Gáspár Istvánné özv., 1971 - 1975
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gáspár János, 1953
  [mezőgazadasági dolgozó]
  Gáspár János, 1955
  [tanácselnök, Ujiráz]
  Gáspár János, 1954 - 1955
  [frontmester, Oroszlányi Szénbányák]
  Gáspár János, 1958
  [hazatért disszidens]
  Gáspár János, 1968
  [kanadai állampolgár]
  Gáspár János, 1968
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal, Nógrád]
  Gáspár János, 1959 - 1960
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gáspár Jenő, 1965
  [főmérnök]
  Gáspár József, 1982
  [párttitkár, Tiszafüred]
  Gáspár József, 1973
  [művezető, Kőbányai Gyógyszerárugyár]
  Gáspár József, 1968
  [elnök, Hazafias Népfront, Csokonyavisonta]
  Gáspár József, 1964 - 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Abony]
  Gáspár József, 1965
  [pártfunkcionárius, volt ávós tiszt]
  Gáspár József, 1972
  [határőr alezredes]
  Gáspár József ifj., 1963
  [kőműves vájár]
  Gáspár József dr., 1965
  [vezető, nagykanizsai városi, járási ügyészség]
  Gáspár Katalin, 1979
  [közgazdász]
  Gáspár Károly, 1963 - 1969
  [ezredes]
  Gáspár László, 1956 - 1958
  [vezető, Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet]
  Gáspár Margit, 1951 - 1971
  [színműíró]
  Gáspár Miklós dr., 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Gáspár Rezső dr., 1957 - 1974
  [fizikus, egyetemi tanár]
  Gáspár Sándor, 1953 - 1989
  [elnök, SZOT]
  Gáspár Sándor, 1953 - 1970
  [vezető, MÁV Anyagellátási Igazgatóság]
  Gáspár Sándor, 1957
  [elektromérnök, Bukaresti Filmgyár]
  Gáspár Tibor, 1963 - 1985
  [építész]
  Gáspár Zsuzsa, 1979
  [muzeológus]
  Gáspárdy László dr., 1968 - 1969
  [főosztályügyész, Legfőbb Ügyészség]
  Gáspárdy Sándor, 1968 - 1969
  [festőművész]
  Gasparik János, 1953 - 1985
  [képviselő, Komárom megye]
  Gastyán Endre dr., 1965
  [egyetemi docens]
  Gaszner István, 1953 - 1984
  [főigazgató, Bajai Tanítóképző Főiskola]
  Gasztonyi János, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Szany]
  Gasztonyi Kálmán dr., 1952 - 1973
  [dékán, kertészeti egyetem]
  Gasztonyi László, 1953
  [motorszerelő]
  Gasztonyi Miklós, 1953
  [végrehjató bizottsági titkár, Celldömölk]
  Gát Ernő, 1952 - 1956
  [agitprop titkár, Klement Gottwald Villamossági Gyár]
  Gát István, 1965
  [címzetes esperes]
  Gát József, 1952 - 1966
  [tanár, zeneművészeti főiskola]
  Gát László dr., 1958 - 1969
  [elnök, Magyar-Szovjet Baráti Társaság, Hajdú-Bihar megye]
  Gát Zoltán
  [ÁVH ezredes, hírszerző]
  Gátai Ferenc dr., 1963 - 1964
  [vezető, Bács-Kiskun Megyei Beruházási Iroda]
  Gátai Ottó, 1954 - 1961
  [titkár, KISZ Budapesti Bizottság]
  Gátfalvi Barnabás, 1965 - 1968
  [osztályvezető]
  Gáthi István, 1955 - 1972
  [munkatárs, Központi Sajtószolgálat]
  Gati Béla dr., 1956
  [orvos őrnagy]
  Gáti Béla dr., 1963
  [sebész]
  Gáti Ferenc, 1951 - 1966
  [igazgató, Diósdi Golyóscsapágygyár]
  Gáti Ferenc, 1959 - 1960
  [osztályvezető-helyettes, Művelődési Minisztérium]
  Gáti Ferenc dr., 1966 - 1969
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Gáti Gábor, 1964 - 1982
  [külkereskedő]
  Gáti György, 1951 - 1973
  [igazgató, Budacolor]
  Gáti György, 1953 - 1971
  [tag, Fővárosi Operettszínház]
  Gáti Györgyné, 1954
  [párttitkár, Magyar Dolgozók Pártja, Beloiannisz Gyár]
  Gáti Gyula, 1952 - 1957
  [alezredes]
  Gáti Imre, 1957
  [őrnagy]
  Gáti István, 1973
  [operaénekes]
  Gáti István dr., 1973 - 1976
  [egyetemi tanár]
  Gáti István dr., 1963 - 1988
  [végrehajtó bizottsági tag, siófoki városi pártbizottság]
  Gáti János
  [vezető, frankfurti kereskedelmi kirendeltség]
  Gáti József, 1951 - 1966
  [író, újságíró]
  Gáti József, 1968 - 1984
  [munkásőr ezredes]
  Gáti József, 1959 - 1975
  [színész]
  Gáti József, 1966
  [igazgató, Élelmiszeripari Szállítási Vállalat]
  Gáti Józsefné, 1964 - 1965
  [vezető, OKISZ (Magyar Iparszövetség)]
  Gáti Ödön, 1956 - 1974
  [elnök, Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága]
  Gáti Ödön, 1963 - 1972
  [osztályvezető, Magyar Rádió]
  Gáti Péter, 1953 - 1975
  [elnökségi tag, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Gáti Sándor, 1964 - 1968
  [alezredes]
  Gáti Tibor, 1962
  [kizárt párttag]
  Gáti Tibor dr., 1971 - 1974
  [egyetemi tanár, Semmelweis Orvostudományi Egyetem]
  Gáti Vilmos, 1969 - 1978
  [vezető, Magyar Rádió Külföldi Adások Szerkesztősége]
  Gáti Zoltán, 1954 - 1967
  [főosztályvezető, Beruházási Bank]
  Gáti Zoltán, 1966 - 1972
  [vezérigazgató-helyettes, Ferunion]
  Gáti Zoltán, 1963 - 1971
  [igazgató, Bánki Donát Felsőfokú Gépipari Technikum]
  Gáti Zoltán, 1963
  [osztályvezető, nagykanizsai járási tanács]
  Gátos György dr., 1972
  [elnökhelyettes, Baranya megyei bíróság]
  Gathy Róbert
  [elnökségi tag, Magyar Forradalmi Tanács]
  Gattyán Ferenc, 1967 - 1968
  [igagzgató, Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Gattyán Istvánné, 1968
  [gazdasági szakértő]
  Gattyán János, 1949 - 1962
  [kőműves]
  Gattyán Mihály, 1955
  [tanácselnök, Ecser]
  Gattyel László, 1952 - 1954
  [kővágó]
  Gaubek Júlia, 1958
  [bútortervező]
  Gaug Károly dr., 1985
  [rendőr alezredes]
  Gauser Károly, 1957 - 1968
  [vezető, Budapesti Zeiss Planetárium]
  Gausz József, 1954 - 1969
  [tudományos főosztályvezető, Távközlési Kutató Intézet]
  Gauzer Gyula, 1958
  [tanácstitkár, Oltárc]
  Gavaldik Mihály, 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Jászladány]
  Gavallér Károly, 1955 - 1973
  [szakszervezeti bizalmi]
  Gavallér Mihály, 1953
  [művezető, Ganz Vagongyár]
  Gável József, 1953 - 1968
  [igazgató, Miskolci Betongyár]
  Gaver (utónév ismeretlen), 1953
  [szakszervezeti bizalmi, Ganz Villamossági Gyár]
  Gavlik Elek, 1959
  [termelőszövetkezeti elnök, Jánoshalma]
  Gavora Jenő, 1956 - 1957
  [osztályvezető, MÁV]
  Gavrilette Ernő, 1967
  [gyárvezető]
  Gavrilette Ernő, 1952
  [rendőr főhadnagy]
  Gavró Lajos, 1961
  [bányász]
  Gayer Gyuláné, 1987 - 1989
  [titkár, Hazafias Népfront]
  Gayer Ilona, 1954
  [munkatárs, Veszprém Megyei Népújság]
  Gáyer József, 1957
  [termelőszövetkezeti vezetőségi tag, Jákóhalma]
  Gazda Béla, 1954
  [fogazó, Rákosi Mátyás Gépgyár]
  Gazda Géza, 1951 - 1981
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gazda Gyula, 1955 - 1959
  [elnök, Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége]
  Gazda László, 1988
  [titkár, MSZMP Szabolcs-Szatmár megye]
  Gazda Pál, 1955 - 1961
  [cipészmunkás]
  Gazda Tamás dr., 1965 - 1973
  [vezérigazgató, Ravill]
  Gazdag Erzsébet, 1978 - 1987
  [író]
  Gazdag Ervin, 1958 - 1974
  [vezető, madridi külkereskedelmi kirendeltség]
  Gazdag Ferenc, 1963 - 1975
  [főagronómus]
  Gazdag Géza, 1968
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Gazdag Gyula, 1979
  [filmrendező]
  Gazdag Imre dr., 1965 - 1976
  [főtanácsos, Egészségügyi Minisztérium]
  Gazdag István, 1958
  [titkár, KISZ, Paks]
  Gazdag István, 1957
  [osztályvezető, Budapesti Keksz- és Ostyagyár]
  Gazdag István dr., 1969
  [főiskolai adjunktus]
  Gazdag Istvánné dr., 1971 - 1983
  [vezérigazgató-helyettes, Magyar Gördülőcsapágy Művek]
  Gazdag József, 1985
  [képviselő, Budapest XIII. kerület]
  Gazdag Judit, 1969
  [tanár]
  Gazdag Lajos, 1960
  [szakszervezeti dolgozó]
  Gazdag László, 1967 - 1984
  [igazgató, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat]
  Gazdag László, 1955
  [kémkedésért kivégezték]
  Gazdag László dr., 1968
  [igazgató, Budafoki Borgazdasági Technikum]
  Gazdag Tibor, 1958
  [technikus]
  Gazdagh István, 1962 - 1972
  [rovatvezető, Délmagyarország]
  Gazdapusztai Gyula dr., 1964 - 1968
  [egyetemi docens]
  Gazdi Tibor dr., 1958
  [igazgató-főorvos]
  Gazdik Ede, 1979 - 1985
  [helyettes főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Gazdik István, 1958
  [technikus, MÁVAG]
  Gazdik István, 1987
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Gazdik István, 1951
  [főboltos]
  Gázmár Sándor, 1955 - 1968
  [tag, SZOT]
  Gazsi György, 1984
  [őrnagy]
  Gazsi István, 1978
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gazsi József dr., 1966 - 1973
  [munkatárs, Hadtörténeti Intézet]
  Gazsi Zoltán, 1955 - 1959
  [osztályvezető, Zagyvapálfalvai Bányagépgyár]
  Gázsity Milutinné, 1975 - 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Gazsó András, 1959 - 1960
  [titkár, KISZ, Orion Gyár]
  Gazsó Béla, 1960 - 1968
  [határőr alezredes]
  Gazsó Ferenc, 1968 - 1991
  [szociológus, tag, Minisztertanács Tanácsadó Testület]
  Gazsó Pál, 1957 - 1971
  [osztályvezető-helyettes, SZOT]
  Gazsó Sándor, 1966 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP, Debrecen]
  Gazsó Sándor, 1957 - 1975
  [képviselő, Zala megye]
  Gebauer Miklós, 1951
  [nagyprépost]
  Gebefügi István, 1953 - 1958
  [műszaki igazgatóhelyettes, Maszobal Rt. Gyárak Központ]
  Gebefügi Miklósné, 1965
  [mérnök, KUTESZ]
  Gebhardt Árpád dr., 1971
  [vezető, Budapesti Lakásépítő Vállalat, Szervezési Osztály]
  Gebhardt István dr., 1954
  [üzemvezető-helyettes, Nitrokémiai Ipartelepek]
  Gebhardt János, 1967 - 1985
  [bányászati igazgató, Magyar Alumíniumipari Tröszt]
  Gebhardt József dr., 1966
  [TIT elnök, Kaposvár városi szervezet]
  Gebhardt József, 1955
  [nyomdai litografus, Budapest]
  Gebri Antal, 1963 - 1964
  [munkatárs, KISZ Központi Bizottság]
  Gebry János dr., 1977 - 1985
  [igazgató, Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat]
  Gecse Gusztáv, 1968 - 1978
  [filozófus, vallástörténész, munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet]
  Gecse László, 1963 - 1965
  [mezőgazdasági osztályvezető, salgótarjáni járási tanács végrehajtó bizottság]
  Gecsei János, 1962 - 1966
  [mezőgazdasági osztályvezető, csornai járási tanács]
  Gecsei Kálmán, 1968 - 1969
  [igazgatóhelyettes, Környei Állami Gazdaság]
  Gecser Ottó, 1963
  [csoportvezető főmérnök, Egészségügyi Minisztérium]
  Gecsényi Lajos, 1968 - 1981
  [Főszerkesztő, Műhely]
  Geda (utóneve ismeretlen) Béla, 1963 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest XI. kerületi pártbizottság]
  Gedai István dr., 1986
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Gede András, 1971 - 1973
  [igazgató, Videoton Ipari Külkereskedelmi Rt.]
  Gede István, 1951
  [párttitkár, Diósgyőri Kohóépítési Beruházási Vállalat, kohóépítési részleg]
  Gede Jenőné, 1970 - 1972
  [első titkár, KISZ, Győr, városi bizottság]
  Gede László, 1971
  [igazgató, Komárom Megyei Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat]
  Gede Márton, 1968
  [olvasószerkesztő, Tanácsok Lapja]
  Gedeon Antal, 1956
  [szakszervezeti bizalmi, Ózdi Kohászat, martinüzem]
  Gedeon Miklós, 1968
  [főmérnök, Győri Tervező Vállalat]
  Gedeon Pál, 1952 - 1973
  [újságíró]
  Gedeon Pál, 1955
  [professzor, Egyesített Műszaki Egyetem]
  Gedeon Pálné, 1973
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest XI. kerület]
  Gedényi Mihály dr., 1956 - 1957
  [tanár, Magyar Vöröskereszt vezetőtestületének tagja]
  Gedő András, 1954 - 1983
  [kandidátus filozófus]
  Gedő Gábor dr., 1966
  [vezető főorvos, Mezőcsát]
  Gedő József, 1966
  [főkönyvelő, Kisipari Exportra Termeltető Iroda]
  Gedőczi Zoltán, 1969
  [tanár, balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium]
  Gedővári Imre, 1955 - 1966
  [főosztályvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Gefferth Károly dr., 1959
  [orvos]
  Gegesi - Kis Pál dr., 1951 - 1985
  [dékán, Orvosi Kar, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem]
  Gehringer László, 1959
  [elnök, Igazság Termelőszövetkezet, Madocsa]
  Gellai Imre dr., 1989
  [miniszterhelyettes, Kereskedelmi Minisztérium]
  Geleji Frigyes dr., 1985 - 1986
  [elnökhelyettes, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság]
  Geleji Sándor dr., 1951 - 1967
  [akadémikus,]
  Gelencsér Ferenc, 1957 - 1958
  [Magyar Rádió török, görög, jugoszláv szekció vezetője, RH pártitkár]
  Gelencsér Árpádné
  [dr.Nagy Ida]
  Gelencsér István dr., 1974 - 1987
  [rendőr vezérőrnagy]
  Gelléri András, 1961 - 1968
  [szerkesztő-újságíró, Füles]
  Gelléri András, 1979
  [vegyész]
  Gelléri Péter, 1968
  [munkapszichológus, Egyesült Villamosgépgyár]
  Gellért Albert dr., 1952 - 1967
  [professzor-intézet igazgató, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Gellért Endre, 1949 - 1958
  [főrendező, Magyar Nemzeti Színház]
  Gellért Endre, 1959 - 1985
  [író, osztályvezető, Magyar Televízíó]
  Gellért Endréné, 1964
  [vezető, Népszabadság archívum]
  Gellért Gábor, 1958 - 1987
  [újságíró]
  Gellért Gusztáv, 1967
  [tag, debreceni járási bizottság]
  Gellért Gyöngyi, 1982 - 1986
  [szerkesztő]
  Gellért György dr., 1959 - 1984
  [általános elnökhelyettes, Legfelsőbb Bíróság]
  Gellért János, 1969
  [főmezőgazdász, hatvani Lenin Termelőszövetkezet]
  Gellért Jenő, 1956 - 1964
  [spanyol szabadságharc résztvevője]
  Gellért József, 1962
  [bádogos és vízvezetékszerelő kisiparos]
  Gellért Jószef, 1951
  [lelkész]
  Gellért Kiss Gábor, 1992
  [országos ügyvivő, MSZP]
  Gellért Lajos, 1942
  [főmérnök, Közlekedésügyi Minisztérium]
  Gellért Lajos, 1954 - 1963
  [színművész]
  Gellért László, 1957 - 1971
  [ideiglenes intézőbizottsági tag, Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége]
  Gellért Miklós, 1958 - 1970
  [igazgató, Lőrinci Vattagyár]
  Gellért Oszkár, 1953 - 1967
  [író]
  Gellért Zsuzsa, 1957 - 1958
  [újságíró]
  Gellértfi István, 1966 - 1968
  [főosztályvezető, Magyar Gördülőcsapágy Művek]
  Gellértfy Lajosné, 1964
  [előadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Gellérthegyi István, 1965
  [titkár, MSZMP maroslelei községi pártbizottsága]
  Gellmann Miklós, 1953
  [orvos,szülész-nőgyógyászati osztály vezetője, Korvin Ottó Kórház, Budapest.]
  Gelybó András, 1960
  [végrehajtó bizottsági elnök, valkói községi tanács]
  Gembiczky Gyula, 1951
  [sztahanovista üvegfúvó, Salgótarjáni Üveggyár]
  Gemes Ferenc
  Gencz Imre, 1953
  [Nógrád megyei gépállomási főagronómus]
  Genzwein Ferenc, 1968 - 1985
  [főtitkár, Országos Oktatási Tanács]
  Gencsi László dr., 1976
  [egyetemi tanár, Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Gencsi Pál, 1955 - 1965
  [főmérnök, Erőmű Beruházó Vállalat]
  Gencsy Sári, 1955 - 1973
  [Állami Operaház művésznője]
  Genda István, 1953
  [főművezető, Ganz Vagongyár]
  Genger György, 1953 - 1965
  [igazgató, Élelmezésipari Műszaki Iroda]
  Genthon István, 1955 - 1969
  [művészettörténész-professzor, osztályvezető Országos Szépművészeti Múzeum]
  Genyeri József
  Geogieff D. Traján, 1951 - 1958
  [főmérnök, Nehézipari Minisztérium]
  Gera Éva, 1960 - 1965
  [festőművész]
  Gera Géza, 1972
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Pest megyei bizottság]
  Gera György, 1957 - 1977
  [író, műfordító, Idegennyelvű Könyvszemle szerkesztője]
  Gera György, 1965
  [osztályvezető-helyettes, Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet]
  Gera Gyula, 1960 - 1968
  [festőművész, rendőrtiszt]
  Gerbár Tibor, 1966 - 1977
  [színész, debreceni Csokonai Színház színművésze]
  Gerbovits Jenő, 1990 - 1992
  [tárca nélküli miniszter, (FKgP)]
  Gercsák Imre, 1984
  [országos parancsnok, Vám és Pénzügyőrség]
  Gereben Ferenc, 1969 - 1979
  [tudományos kutató]
  Gereben Flórián, 1951
  [műszaki vezető, Magyar Ruggyantagyár]
  Gerebencs, 1954 - 1983
  [lásd: Gerebenics]
  Gerebenics Imre, 1954 - 1983
  [vezérigazgató, Állami Biztosítási Vállalat]
  Gerebes Ede
  [lásd: Gerelyes Ede]
  Gereblyés László, 1951 - 1968
  [író, vezető, Párizsi Magyar Intézet]
  Gerecs Árpád, 1952 - 1982
  [professzor, Kossuth-díjas penicilin kutató]
  Gerecs István, 1964
  [állomásfőnök, Pécs]
  Gerecs Zsuzsa, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, titkár, Böny-Szőlőhegy]
  Gerecze Pál, 1955
  [iskolaigazgató, Vál]
  Gerei László, 1960 - 1976
  [igazgató, Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet]
  Gerelyes Ede, 1955 - 1983
  [főigazgató, Legújabbkori Történeti Múzeum]
  Gerelyes Endre, 1961 - 1973
  [tanár, író]

 9. Gerencsér Antal, 1987
  [ezredes]
  Gerencsér Árpád, 1955
  [munkatárs, Budapest IX. kerületi pártbizottság]
  Gerencsér Ernő, 1955 - 1966
  [titkár, MSZMP, zalaegerszegi pártbizottság]
  Gerencsér Éva
  [professzor, magyar nyelv és irodalom, Győr]
  Gerencsér (utóneve ismeretlen) Ferenc, 1958 - 1986
  [elnökhelyettes, Magyar Televízió]
  Gerencsér Ferenc, 1961 - 1969
  [cimbalomművész]
  Gerencsér Ferenc, 1970
  [igazgatóhelyettes, szombathelyi pamutipar]
  Gerencsér Ferenc, 1984
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Gerencsér György, 1949 - 1957
  [képviselő]
  Gerencsér János, 1966
  [titkár, MSZMP Budapest XVI. kerület]
  Gerencsér Jenő, 1968 - 1984
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság, Sajtó Alosztály]
  Gerencsér József dr., 1966
  [vezetőügyész, zalaegerszegi városi és járási ügyészség]
  Gerencsér József, 1959 - 1960
  [vezető, kohászati üzem, Ganz-Mávag]
  Gerencsér József, 1970
  [határőrezredes]
  Gerencsér József, 1960
  [munkatárs, MSZMP Budapest XII. kerületi bizottság]
  Gerencsér Károly, 1970
  [Párizsi Magyar Intézet tagja, MSZM, soproni járási pártbizottság]
  Gerencsér László, 1984
  [osztályvezető, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Gerencsér Miklós, 1956 - 1973
  [író]
  Gerencséri Jenő, 1958 - 1984
  [főszerkesztő, Képes Újság]
  Gerendai Endre
  [gazdasági igazgató, Iparterv Állami Vállalat]
  Gerendai László dr., 1953 - 1974
  [rendőr vezérőrnagy]
  Gerendás Géza, 1955
  [tanár]
  Gerendás István, 1957 - 1976
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Gerendás István, 1956
  [vezérőrnagy]
  Gerendás Lajos, 1964
  [teológiatanár]
  Gerendás Mihály dr., 1955 - 1970
  [orvos, tudományos kutató]
  Gerendás Sándor dr., 1951
  [állatorvos]
  Gerendási (utóneve ismeretlen)
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, IV. sz. Kohóipari és Gépipari Technikum, Budapest]
  Gereny József, 1955
  [gépfényező, simontornyai bőrgyár]
  Geres Antal, 1960 - 1963
  [elnök, Vegyipari Dolgozók Szakszervezete]
  Gerevich Aladár, 1952 - 1960
  [vívó]
  Gerevich László, 1954 - 1973
  [főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum]
  Gerevich Tibor, 1955 - 1958
  [vívó]
  Geréb Andor, 1955
  [káderreferens, Pedagógiai Szakszervezet]
  Geréb Attila, 1989
  [társelnök, Magyar Nemzeti Párt]
  Geréb László, 1959 - 1962
  [író, szerkesztő, Nagyvilág]
  Geréb Lászlóné, 1958
  [Nagyvilág szerkesztőjének felesége]
  Geréb Sándor, 1973
  [rendőrezredes]
  Geréb Sándor, 1955 - 1960
  [tanár, Magyar Dolgozók Pártjának Pártfőiskolája]
  Geréb Sándorné, 1956 - 1976
  [titkár, SZOT]
  Geréb Tibor
  [tanársegéd,Elme- és Idegklinika, Szeged]
  Geréby György, 1955
  [főmezőgazdász, AMG Baranya Megyei Igazgatóság]
  Gerédi József, 1958
  [főmetallurgus, Csepel Autógyár]
  Gerényi László, 1951
  [gazdasági vezető a Győrben állomásozó szovjet alakulatnál]
  Gergácz Antal, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetségének területi titkára, Fertőszentmiklós]
  Gergál Endre, 1965
  [végrehajtó bizottsági előadó, sárvári községi tanács]
  Gergály József, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök]
  Gergátz Elemér, 1991 - 1992
  [miniszter, Földművelésügyi Minisztérium]
  Gergely András, 1969 - 1982
  [történész, rovatvezető, Mozgó Világ]
  Gergely Artur dr., 1969 - 1973
  [rektorhelyettes, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Gergely Ágnes, 1963 - 1987
  [költő]
  Gergely Ferenc, 1958 - 1974
  [orgonaművész, egyetemi tanár, Liszt Frenc Zeneművészeti Főiskola]
  Gergely György, 1989
  [titkár, MSZMP, Komárom megye]
  Gergely István, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gergely István, 1963 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gergely István, 1975
  [osztályvezető SZOT]
  Gergely István, 1963 - 1985
  [belsőépítész]
  Gergely István, 1962 - 1970
  [újságíró]
  Gergely István, 1969
  [főelőadó, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Gergely István dr., 1958 - 1980
  [miniszterhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Gergely István dr., 1951 - 1984
  [vezérigazgató-helyettes, Komáromi Mezőgazdasági Kombinát]
  Gergely István dr., 1964 - 1965
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság Irodája]
  Gergely István dr., 1952 - 1968
  [főmunkatárs, Közgadaságtudományi Intézet]
  Gergely János, 1956 - 1960
  [zenei vezető, Párizsi Magyar Intézet]
  Gergely János, 1951 - 1973
  [igazgató, Rákosi Mátyás Energiagyár]
  Gergely János / Sándor ? /, 1951 - 1956
  [igazgató, Kábelgyár]
  Gergely János, 1968
  [osztályvezető, 14. számú Autóközlekedési Vállalat]
  Gergely János, 1965 - 1966
  [végrehajtó bizottsági.elnökhelyettes, gödöllői városi bizottság]
  Gergely János dr., 1959 - 1976
  [orvos]
  Gergely Jenő dr., 1984 - 1987
  [docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Gergely József, 1962
  [Hazafias Népfront elnöke, Somogy megye]
  Gergely József, 1950
  [püspöki tanácsos]
  Gergely Katalin dr., 1964
  [ügyvéd]
  Gergely Károly, 1973
  [igazgató, Rákóczi gimnázium, Sárospatak]
  Gergely Károly dr., 1953 - 1971
  [igazgató-főorvos, Schöpf-Merei Kórház]
  Gergely Lajos, 1953 - 1979
  [képviselőjelölt, Baranya Megye]
  Gergely László, 1975
  [KISZ titkár]
  Gergely László, 1973
  [vezető, Külkereskedelmi Képviselet, Bombay]
  Gergely László, 1961 - 1967
  [párttitkár, Építésügyi Minisztérium]
  Gergely Manó, 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Gergely Márta, 1951 - 1973
  [író, szerkesztő, Pajtás]
  Gergely Mihály, 1953 - 1984
  [író]
  Gergely Mihály, 1964 - 1972
  [főhadnagy]
  Gergely Mihály, 1955 - 1968
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gergely Miklós dr., 1950 - 1973
  [nagykövet]
  Gergely Miklós, 1957 - 1975
  [vezérigazgató, Metalimpex]
  Gergely Pál, 1952 - 1962
  [karnagy, Honvéd Központi Művészegyüttes Zenekara]
  Gergely Péter, 1954
  [tanulmányi felügyelő, gödöllői járás]
  Gergely Rezső dr., 1953 - 1962
  [főorvos]
  Gergely Sándor, 1951 - 1966
  [író]
  Gergely Sándor, 1951 - 1956
  [igazgató, Kábelgyár]
  Gergely Sándor, 1954 - 1964
  [párttitkár, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Gergely Sándor, 1958 - 1985
  [pártfőiskolás]
  Gergely Tamás, 1968 - 1979
  [pszichológus]
  Gergely Viktor, 1951 - 1963
  [elnökhelyettes, Hajdú-Bihar megyei tanács]
  Gergely Viola, 1957
  [író]
  Gergelyfi (utóneve ismeretlen), 1956
  [főagronómus]
  Gergelyfi József, 1951
  [előadó, Belügyminisztérium]
  Gergelyffy Tamás
  [deportált személy]
  Gergényi (utóneve ismeretlen) Lajos, 1956 - 1957
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, győri városi tanács]
  Gergényi Lajosné, 1966 - 1970
  [párt csúcsvezetőségi titkár]
  Gergics Mihály, 1953
  [szövetségi titkár, földművelésszövetkezet, sellyei járás]
  Gergő Ferenc, 1963
  [igazgató]
  Gergő György, 1961
  [főmérnök-helyettes, Pécsi Szénbányászati Tröszt]
  Gergő István, 1954 - 1958
  [szakszervezeti bizalmi, Tatabányai Alukohó]
  Gergő János, 1955
  [munkatárs, VIII. kerület pártbizottság, Budapest]
  Gergő Sándor, 1965
  [osztályvezető, nagyatádi járás, mezőgazdasági osztály]
  Gergő Zoltán dr., 1955 - 1973
  [dolgozó, Kereskedelem-fejlesztő és Piackutató Igazgatóság]
  Gergye Győző, 1965
  [esperes, dunaföldvári egyházkerület]
  Gergye József, 1956
  [tag, MSZMP, Vas megyei ideiglenes intéző bizottság]
  Gergye László, 1963 - 1972
  [agrárfőmérnök, Zalaegerszegi Állami Gazdaság]
  Gergye Sándor, 1951 - 1968
  [kanonok]
  Gergyesy Ferenc, 1951 - 1974
  [főesperes]
  Gerhard Ferenc, 1959 - 1963
  [pártitkár, Kerámia Tűzállóanyag Gyár]
  Gerhardt (utóneve ismeretlen), 1962 - 1964
  [pártitkár, Vörös Hajnal Termelőszövetkezet, Enying]
  Gerhardt András dr., 1962
  [írnok, rabmunkatábor, Tököl]
  Gerhardt Kálmán, 1951
  [mérnök, Borsodvidéki Mélyépítő Vállalat]
  Gerhart Jolán
  [vezető, munkaverseny-beszolgáltatási osztály]
  Gerhárt Sándor, 1965
  [megyei oktatási előadó, Heves megye]
  Gerhát Gézáné, 1976
  [vezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége Ifjúsági Bizottság]
  Geri István, 1970 - 1985
  [helyettes tanácselnök, Bács-Kiskun megye]
  Geri József, 1953
  [művezető, Budapesti Kénsavgyár]
  Gerics József, 1963
  [docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Gerics Tamás, 1970
  [referens, Külügyminisztérium]
  Gerie Gizella
  [kivándorló]
  Gering Gyula, 1952
  [kőműves, Építőipari Vállalat]
  Gerlach Ferenc, 1955 - 1971
  [titkár, Nyomdaipari Szakszervezet]
  Gerle György dr., 1967 - 1973
  [osztályvezető, Építésügyi Minisztérium]
  Gerle Hugó
  [pártitkár, Villamoscikk és Rádió Nagykereskedelmi Vállalat]
  Gerle Imre, 1949 - 1975
  [elnök, Kiskereskedők Országos Szabadszervezete /KISOSZ/]
  Gerle Róbert, 1961 - 1963
  [hegedűművész]
  Gerlei Ferenc dr., 1953 - 1970
  [főorvos]
  Gerlei János, 1961
  [MSZMP-titkár, Ipari Robbanógyár]
  Gerlei József, 1963 - 1969
  [író]
  Gerlei Oszkár, 1957
  [hazatérő emigráns]
  Gerlich Péter, 1953
  [vájár]
  Gerlóczi Lajosné, 1952 - 1953
  [tanítónő]
  Gerlóczi Pál dr., 1960 - 1962
  [fogorvos]
  Gerlóczy András dr., 1953
  [igazgató, Hitelbank]
  Gerlóczy Ferenc dr., 1958 - 1971
  [egyetemi tanár]
  Germadics Károly, 1969
  [főmérnök, Országos Bányagépgyártó Vállalat]
  Germadics Vilmos, 1953 - 1956
  [képviselő]
  Germanus Gyula, 1954 - 1978
  [orientalista, egyetemi tanár]
  Germán Istvánné dr., 1972
  [főelőadó, Magyar Nemzeti Bank]
  Germán József, 1958
  [igazgató, Bajai Épületasztalos Ipari Vállalat]
  Germán Tibor, 1958
  [öngyilkossága egy újságcikk tárgya]
  Germánné Vastag Gyöngyi, 1985
  [KISZ első titkár, Csongrád megye]
  Gengross (utóneve ismeretlen) dr.
  [patikus, később internált]
  Gernyei László, 1957
  [vezető, Fővárosi Köztisztasági Hivatal]
  Gernyi Géza
  [sztahanovista csoportvezető, Ganz Villamossági Vállalat]
  Gerócs Jenő, 1963
  [tag, Szakszervezetek Országos Tanácsa]
  Geróczki Pál, 1956
  [mezőgazdász, Úttörő Termelőszövetkezet, Tápiószentmárton]
  Gerő Andor, 1970
  [pártitkár, MIRKÖZ]
  Gerő Andorné, 1968 - 1972
  [vezető, SZOT Bér- és Munkaügyi Osztály]
  Gerő Ákos, 1952 - 1965
  [sztahanovista nyomdász]
  Gerő Árpád, 1966
  [elnök, Ruhatisztító Kisipari Termelőszövetkezet]
  Gerő Árpád, 1958
  [elnök, KISZÖV (Iparszövetség)]
  Gerő Árpád, 1953 - 1954
  [ügyvezető, Budapest VII. kerület Fodrászkisipari Szövetkezet]
  Gerő Ernő, 1947 - 1983
  [Minisztertanács első elnökhelyettese]
  Gerő Ernőné, 1951 - 1967
  [Fazekas Erzsébet, egyetemi tanár]
  Gerő Gergely, 1961
  [követ titkára, római magyar nagykövetség]
  Gerő György, 1952
  [főosztályvezető]
  Gerő György, 1952 - 1965
  [vezető, Szófiai Magyar Kulturális Intézet]
  Gerő György, 1958 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Élelmiszer Gazdaságkutató Intézet]
  Gerő György
  [vezető, Központi Bizottság nyilvántartó osztálya]
  Gerő György dr., 1958
  [igazgató, Kultúra Külkereskedelmi Vállalat]
  Gerő Györgyné, 1964
  [gazdasági igazgató, Képzőművészeti Főiskola]
  Gerő Győző, 1968 - 1969
  [osztályvezető, Budapesti Történeti Múzeum]
  Gerő Győzőné, 1969
  [Sándor Mária, történész]
  Gerő Gyula dr., 1968 - 1984
  [főszerkesztő, Könyvtáros]
  Gerő Gyula, 1955
  [újságíró]
  Gerő Imre, 1970
  [főelőadó, nyírbátori járási tanács végrehajtó bizottsága]
  Gerő Imre, 1953
  [százados]
  Gerő István dr., 1959 - 1974
  [igazgató, Építésügyi Minisztérium Építésgazdasági és Szervezési Intézete]
  Gerő Istvánné, 1964
  [műszaki főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Gerő János, 1953 - 1986
  [író, főszerkesztő, Ifjú Kommunista]
  Gerő János, 1965 - 1984
  [helyettes vezető, Szakszervezetek Országos Tanácsa, Gazdasági Igazgatóság]
  Gerő László dr., 1952 - 1985
  [építész]
  Gerő László, 1968 - 1978
  [igazgató, Interag Külkereskedelmi Vállalat]
  Gerő László, 1970
  [Gerő miniszter testvére, igazgató, Miskolci Bosch Művek]
  Gerő Olga, 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Gerő Péter, 1965
  [zenész]
  Gerő Rezsőné, 1986
  [titkár, Vegyipari Dolgozók Szakszervezete]
  Gerő Richard, 1970
  [párttitkár, Ganz-Mávag Mozdony és Vagongyár, 1722-es műhely]
  Gerő Sándor, 1964 - 1970
  [munkatárs, Ludas Matyi]
  Gerő Sándor dr., 1961 - 1972
  [igazgató, Budapesti III.számú Belklinika]
  Gerő Tamás dr., 1962 - 1985
  [államvédelmi őrnagy]
  Gerő Tamás /dr.?/, 1958
  [jogász /?/]
  Gerő Tamásné, 1959 - 1961
  [munkatárs, Országos Tervhivatal]
  Gerő Viktor, 1959 - 1960
  [elnök, Bécsi Magyar Iskolaegylet]
  Gerő Vilmos, 1954
  [meós, Kőbányai Vas és Acélöntöde]
  Gerő Zoltán, 1956
  [kivándorló]
  Gerő Zsoltné, 1955 - 1970
  [vezető, Könyvtártudományi és Módszertani Központ]
  Gerőné Sándor Mária, 1969
  [régész]
  Gerőcs István, 1963 - 1970
  [vezető, Bács megyei tanács végrehajtó bizottság, kereskedelmi osztály]
  Gerőfi Erzsébet
  [deportált személy]
  Gerőfi Ferenc, 1955
  [igazgató, Irodagép Ipari Vállalat]
  Gerőfi Sándorné, 1960 - 1964
  [Ibolya, légiutaskísérő]
  Gerőfy Béla, 1963 - 1964
  [esperes]
  Geröly Tibor, 1954 - 1963
  [ifjúmunkás, géplakatos, MÁVAG-Szivattyúgyár]
  Gerse János, 1973
  [igazgató, Forradalmi Múzeum, Szombathely]
  Gerse József, 1955 - 1959
  [igazgatóhelyettes, általános iskola, Szekszárd]
  Gerson Dezső, 1955
  [igazgató, Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat]
  Gerson Imre, 1951
  [igazgatóhelyettes, Budapesti Elektromos Művek]
  Gerspán Gyula, 1952
  [mérnök, Rákosi Mátyás Művek Vasöntöde]
  Gerstenbrein Lőrinc, 1952
  [sztahanovista mintalakatos, Rákosi Mátyás Vas és Acélöntvénygyár]
  Gerstenmayer Sándor, 1962
  [főmérnök, Laboratóriumi Felszerelések Gyára]
  Gerszi Gyula, 1960
  [mérnök, UVATERV]
  Gerszi / Gersi ? / Teréz, 1961 - 1982
  [osztályvezető, Szépművészeti Múzeum]
  Gertler Endre, 1957 - 1973
  [vezető, zeneakadémia hegedűtanszéke, Brüsszel]
  Gertler Ionka
  [pártmegbízott Izraelben]
  Gertler János dr., 1972
  [igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai Osztály]
  Gertler Tibor, 1961
  [festőművész]
  Gertler Viktor, 1951 - 1969
  [film producer]
  Gertner Aladár, 1967
  [párttitkár, Áruraktározási és Helyiséggazdálkodási Hivatal]
  Gertner Béla, 1956
  [1956-ban Törökországba utazott]
  Gertner István dr., 1956
  [kórházigazgató]
  Gertner János, 1952
  [lelkész, Bácsszentgyörgy]
  Gertner Lajos, 1952
  [békebizottsági elnök, Budai Pamutfonó]
  Gervai Béla dr., 1953 - 1975
  [főtitkár, Kisiparosok Országos Szövetsége]
  Gervai Imre, 1955 - 1966
  [artista, Országos Cirkusz és Varieté Vállalat]
  Gervay Andor, 1954 - 1955
  [vezetőhelyettes, Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium]
  Gerván József, 1952 - 1955
  [raktári dolgozó]
  Gerzselyi Viilmos, 1951
  [főelőadó, Energiaügyi Minisztérium]
  Gerzseni (utóneve ismeretlen)
  [tanácstitkár, Ajka]
  Gerzsenyi Andrásné, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, Minőségi Cipőgyár]
  Gerzsenyi Bálint, 1953
  [traktoros, állami gazdaság, Barabás]
  Gerzsenyi Péter, 1965
  [főkönyvelő, Szabadság Termelőszövetkezet, Detki]
  Gerzsenyi Irén, 1963
  [tanár, Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző Intézet]
  Gerzson Pál, 1969 - 1972
  [festőművész]
  Gerzsonyi Béla, 1957
  [Ausztriából hazatért]
  Gesztelyi Ernő dr., 1965 - 1969
  [docens, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Gesztelyi Nagy Zoltán, 1956 - 1970
  [munkatárs, Esti Hírlap]
  Gesztesi Ferenc dr., 1964
  [ügyész]
  Gesztesi József, 1967 - 1974
  [igazgató, Győri Tanítóképző Intézet]
  Gesztesi Lajos, 1969
  [mérnök, Magyar Vagon és Gépgyár]
  Gesztesi László, 1963
  [újítási előadó, Komárom Megyei MÉK Központ]
  Geszti Andor, 1964
  [osztályvezető, Modex Külkereskedelmi Vállalat]
  Geszti Endre dr., 1965 - 1975
  [főosztályvezető, Kisiparosok Országos Szövetsége]
  Geszti Pál, 1960 - 1979
  [újságíró]
  Geszti Pál Ottó, 1954 - 1985
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Geszti Szilvia, 1958 - 1969
  [operaénekes]
  Getto József, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Geyer Arthur dr., 1964
  [főrabbi]
  Géczi István dr., 1985 - 1989
  [testnevelési tanszékvezető, kertészeti egyetem]
  Géczi János, 1983
  [biológus, író]
  Géczi János, 1961 - 1988
  [párttitkár, Nógrád Megye]
  Géczi József, 1989 - 1992
  [képviselő, MSZP]
  Géczi József, 1955 - 1975
  [végrehajtó bizottsági.elnökhelyettes, járási tanács, Gyöngyös]
  Géczi Károly, 1958
  [főagronómus, Tolna Megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága]
  Géczi Magda, 1972
  [Leningrádban ösztöndíjjal tanuló egyetemista]
  Géczi Mária, 1955 - 1958
  [szervezeti titkár, Magyar Dolgozók Pártja, Alsószuha]
  Géczi Péter, 1954 - 1957
  [sztahanovista kovács]
  Géczy Imre, 1966 - 1970
  [párttitkár, városi pártbizottság, Balassagyarmat]
  Géczy László, 1965
  [ímzetes esperes]
  Géczy László, 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, titkár, Dohányfermentáló Gyár, Nyíregyháza]
  Géczy Olga, 1969 - 1971
  [karmester]
  Gécs János, 1972
  [elnökhelyettes, csorvási községi tanács]
  Gécs Jánosné, 1953
  [vezető, Magyar Divatcsarnok, Áruforgalmi Osztály]
  Géczy Pál, 1963 - 1973
  [vezető, Állami Gazdaságok Komárom Megyei Igazgatósága]
  Géder László dr., 1964
  [vezető, Debreceni Orvostudományi Egyetem, Vírus Kutató Laboratórium]
  Géfin Gyula dr., 1956 - 1958
  [prelátus kanonok]
  Gégény Anna, 1953
  [dolgozó, Angyalföldi Pamutszövő Szövöde]
  Géher Károly, 1964 - 1985
  [igazgatóhelyettes, Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnika Elektronikai Intézet]
  Gém Ferenc, 1947 - 1967
  [képviselő]
  Gém Ferenc, 1970
  [vezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálat]
  Gém Ferenc, 1952 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gém György, 1951 - 1984
  [újságíró]
  Gém László, 1972 - 1984
  [határőr alezredes]
  Gémes Gábor, 1972 - 1973
  [újságíró]
  Gémes Ferenc, 1967 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Gémes János, 1970 - 1974
  [elnök, Magyar Kereskedelmi Kamara, Angol Szekció]
  Gémes Jánosné, 1955
  [titkárnő, Pártgazdasági Osztály]
  Gémes József, 1968
  [rajzfilmes]
  Gémes József, 1953 - 1959
  [járási főagronómus]
  Gémes Lajos, 1954
  [titkár, Magyar Dolgozók Pártja , Budapest XI. kerületi pártbizottság]
  Gémes Mihály, 1964
  [plébános]
  Gémes Péter, 1970
  [csoportvezető frontmester, Tatabányai Szénbányák]
  Gémes Sándor, 1973
  [kereskedelmi igazgató, Budapesti Rádiótechnikai Gyár]
  Gémesi Antal, 1982
  [párttitkár]
  Gémesi Anna, 1955
  [adminisztrátor]
  Gémesi József, 1954 - 1955
  [elnök, bácsbokodi községi tanács]
  Gémesi Gyula, 1953
  [öntő]
  Gémesi István, 1955 - 1970
  [PB-titkár]
  Gémesi Károly
  [elítélt]
  Gémesi Lajos, 1965
  [rendőrszázados]
  Gémesi László, 1953
  [igazgató, általános iskola, Bócsa]
  Gémesi Sándor, 1958 - 1974
  [ÁVH besúgója]
  Gémesi Tibor, 1963
  [főkönyvelő]
  Gép Győző, 1957
  [egyetemi hallgató]
  Gér Istvánné, 1954
  [sztahanovista szövőnő]
  Gérecz István, 1954 - 1961
  [iskolaigazgató]
  Gérecz János, 1973
  [elnökhelyettes, pásztói járási tanács]
  Gérecz Ödön ifj.vitéz, 1966
  [főhadnagy]
  Géresi László, 1953
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, titkár]
  Gérnyi Kálmán, 1955 - 1989
  [titkár, budapesti pártbizottság]
  Gévay Nándor, 1957
  [főjegyző]
  Gézafi Imre
  [provokátor]
  Ghéczy Kálmán dr., 1959 - 1973
  [bíró]
  Ghnam Károly, 1969
  [egytemi tanársegéd]
  Giczei István, 1951 - 1953
  [sztahanovista mozdonyvezető]
  Giczi Csaba, 1968
  [olimpiai bajnok, kajak kettes]
  Giczy Ferenc, 1949 - 1967
  [képviselő]
  Giczy György dr., 1989 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Gidai Erzsébet dr., 1983 - 1990
  [igazgató, Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutató Intézete]
  Giersing Károly, 1959
  [mérnök]
  Giesz Gabriella dr., 1967
  [fogorvos]
  Giffinger Mihály, 1954
  [Szocialista Munkáért érdemrenddel kitüntetve]
  Gigler Károly, 1950 - 1958
  [kanonok]
  Gigon Gábor, 1953
  [sztahanovista vájár]
  Gigor István, 1970
  [rendész]
  Gilányi János, 1980 - 1989
  [képviselő]
  Gilde Ferenc dr., 1961 - 1969
  [docens, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Elméleti Fizikai Tanszék]
  Gilde Kálmán, 1953
  [tanító]
  Gilelsz E., 1953
  [zongoraművész]
  Gillemot László dr. Prof., 1951 - 1977
  [rektor, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Gilián Lajosné, 1965
  [munkatárs, MSZMP, bajai városi bizottság]
  Gilián Mihály, 1954
  [munkatárs, Magyar Dolgozók Pártja, bajai bizottsága]
  Gilice Sándor, 1959
  [százados]
  Gilicz Béla, 1957
  [bányamérnök]
  Gilicze András, 1958
  [művezető]
  Gilicze János, 1960 - 1968
  [munkatárs, MSZMP, Makó]
  Gilicze János, 1954 - 1962
  [párttitkár]
  Gilicze Lajos dr., 1985
  [végrehajtó bizottsági titkár]
  Gilinger András, 1963 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag]
  Gilitz Lukács, 1957 - 1960
  [MSZMP titkár]
  Giltner Andor, 1968 - 1986
  [vezető, fővárosi tanács]
  Giltner László, 1980 - 1986
  [vezető, Országos Kereskedelmi Főfelügyelőség]
  Gimes Anna dr.
  [lásd: Burger Kálmánné]
  Gimes Béla dr., 1959
  [röntgenológus]
  Gimes György, 1957 - 1969
  [újságíró]
  Gimes Miklós, 1952 - 1960
  [újságíró]
  Gimes Imre, 1958
  [író]
  Gimesi (utóneve ismeretlen), 1962
  [belső karhatalmi alakulatok parancsnoka]
  Gimesi Antal dr., 1964 - 1966
  [tudományos munkatárs, Növényvédelmi Kutató Intézet]
  Gimesi Ádám
  [tiltott rádióhallgatásért elítélve]
  Gimesi János, 1954
  [építész]
  Gimesi József, 1952
  [általános iskolai tanító]
  Gimesi Kálmán, 1964
  [operaénekes]
  Gimesiné dr. (utóneve ismeretlen)
  [főorvos-igazgató]
  Gink Károly, 1962 - 1974
  [fotóművész]
  Giricz Mátyás, 1951 - 1986
  [színházi főrendező]
  Girinyi Margit, 1984 - 1986
  [osztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Girst Ádám, 1955 - 1968
  [agronómus]
  Girus Károly dr., 1970
  [főelőadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Glanz Lászlóné, 1970 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Glaser Géza, 1970 - 1971
  [vezető titkár, SZMT]
  Glasner György, 1962
  [párttitkár]
  Glass Tamás, 1952 - 1968
  [főmérnök]
  Glattfelder Béla, 1990 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Glatz Ferenc, 1964 - 1992
  [miniszter, Művelődési Minisztérium]
  Glatz Olivér dr., 1972 - 1983
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Glatz Oszkár, 1953 - 1957
  [festőművész]
  Glauber Andor dr., 1957 - 1971
  [egyetemi docens, ortopéd orvos]
  Glauber Andor, 1955 - 1958
  [elnök, Hazafias Népfront XI. kerületi bizottság]
  Glauber Anna, 1976 - 1982
  [technikai szerkesztő, Pszichológiai Szemle]
  Gláser István dr., 1965 - 1968
  [csoportvezető ügyész]
  Gláz Tibor dr., 1973
  [letartóztatott]
  Gléria János, 1954 - 1971
  [igazgató, Agrokémiai Kutatóintézet]
  Glied Károly dr., 1958 - 1973
  [párttitkár]
  Gliga Vaszile, 1957 - 1960
  [első titkár, budapesti román nagykövetség]
  Glocsek Bálint, 1951 - 1962
  [igazgató, Mezőgazdasági Gépjavító Üzem]
  Gloetzer József, 1964
  [vegyészmérnök]
  Glósz Istvánné, 1961 - 1971
  [igazgató, Rákospalotai (zárt jellegű) Leány Ipari Tanuló Intézet]
  Glósz Róbert, 1974
  [filmrendező]
  Glózik András dr., 1982
  [vezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Glózik János, 1952 - 1953
  [hallgató, Lenin Pedagógiai Főiskola, Moszkva]
  Glöckler Ferdinánd, 1955 - 1964
  [igazgató, MASPED]
  Gluchman László dr., 1973 - 1978
  [rendőr vezérőrnagy]
  Glück Béla, 1951 - 1959
  [igazgató, Győri Hajtóműgyár]
  Glück Jenő, 1968
  [osztályvezető, Budapesti Textilnagykereskedelmi Vállalat]
  Glück József, 1960
  [igazgató, Állatforgalmi Vállalat, Baranya Megye]
  Glücz Lajosné, 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Gnadig Béla, 1951 - 1957
  [főmérnök]
  Gnadig Miklós, 1952 - 1967
  [sztahanovista statikus, osztályvezető]
  Gnám Károly
  [Dolgozó Ifjúság Szövetségének sport felelőse]
  Gnomai Mihály
  [lásd: Gurmai Mihály]
  Gobárovits Lajos, 1952
  [földművesszövetkezeti felvásárlási előadó]
  Gobi Józsefné, 1954 - 1974
  [főszerkesztő]
  Gobbi Hilda, 1952 - 1988
  [színművész]
  Gobolyek Sándor
  [hazatért emigráns]
  Goczan (utóneve ismeretlen)
  [tisztviselő]
  Goccon Frigyes
  [tanácstitkár]
  Goda Éva dr., 1970
  [helyettes igazgató, Szerves Vegyipari Kutatóintézet]
  Goda Gábor, 1950 - 1970
  [vezető, népművelési osztály, budapesti városi tanács]
  Goda Gyula dr., 1966
  [vezető, Budapest XVII. kerületi bíróság]
  Goda László, 1970
  [delegáció vezető]
  Goda László, 1968
  [pártmunkatárs]
  Goda László dr., 1963
  [rendőrorvos]
  Goda Miklós, 1971 - 1984
  [helyettes vezérigazgató, Mátraaljai Szénbányák]
  Godin Imre, 1961
  [tenorista]
  Godla István dr., 1979 - 1983
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Godó Ágnes, 1971 - 1987
  [ezredes, munkatárs, Országos Hadtörténeti Intézet]
  Godó György, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Godó György, 1955 - 1975
  [párttitkár]
  Godó György, 1962
  [első titkár]
  Godó György, 1952
  [állomásvezető]
  Godó Györgyné, 1963 - 1975
  [munkatárs, MSZMP Nógrád megyei bizottság]
  Godó József, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Godó József, 1954
  [szakszervezeti elnök]
  Godó József, 1953 - 1956
  [MÁV főfelügyelő]
  Godó Nándor, 1954
  [főművezető]
  Godó Pálné, 1971
  [varrónő]
  Godó Vidor
  [igazgatóhelyettes, Mosónmagyaróvári Fémfeldolgozó]
  Godor Ernő
  [szállító]
  Godor József dr., 1976
  [elnök, kecskeméti városi tanács]
  Godson Amamoo Joseph, 1962 - 1964
  [nagykövet, budapesti ghanai követség]
  Gogola Ferencné, 1975
  [szortírozó]
  Gogolák Lajos dr., 1957
  [egyetemi tanár]
  Gogolyák Gusztáv, 1962 - 1970
  [nagykövet, hanoi magyar követség]
  Gogolyák Gusztáv, 1953
  [postahivatal vezetője]
  Goitein Imre, 1964
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Goják János, 1970 - 1975
  [Pápai Magyar Egyházi Intézet ösztöndíjasa]
  Gojdár Lajos, 1971
  [főkönyvelő]
  Gojszak János, 1956
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Golarits Károly
  [munkás]
  Golács Ernő, 1951 - 1953
  [igazgató, Ipari Vegyszergyár]
  Golcán Lajos
  [ÁVH-s]
  Gold (utóneve ismeretlen) dr.
  [gépészmérnök]
  Gold (utóneve ismeretlen)
  [vállalat vezető]
  Gold Alajos, 1969
  [gépkocsivezető]
  Gold Árpád
  [üzletember]
  Gold János, 1951
  [sztahanovista, mérnök]
  Gold József, 1953
  [mintakészítő]
  Gold László, 1956
  [művezető]
  Gold Márton
  [vezető]
  Gold L. Osiás, 1951
  [tag, Magyar Izraeliták Rabbitanácsa]
  Gold Sándor
  [elítélt]
  Goldberger Béláné, 1952
  [elítélt]
  Goldberger Lajos
  [internált]
  Goldberger László, 1953
  [asztalos]
  Goldberger László, 1968
  [párttitkár]
  Goldberger Mihály
  [sztahanovista]
  Goldberger Miklós ifj.
  [lásd: Budai Goldberger Miklós]
  Golder János
  [Franciaországból hazatért]
  Golder János, 1951
  [isaszegi, földműves]
  Goldfinger Ernő, 1963
  [építész]
  Goldmann Gizella, 1954
  [tisztviselő]
  Goldmann Istvánné dr., 1963
  [iskolaigazgató]
  Goldmann Sándorné, 1955
  [adminisztrátor]
  Goldoni Lajos, 1957 - 1959
  [kultúrattasé, római magyar nagykövetség]
  Goldoványi Béla, 1953 - 1959
  [sportoló, mérnök]
  Goldperger István, 1981 - 1986
  [főosztályvezető, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság]
  Goldstein Ernő
  [elítélt]
  Goldstein Ervin
  [honvéd]
  Goldstein Irén
  [tag, propaganda osztály, Somogy megyei bizottság]
  Goldstein Miklós, 1952
  [cipőkészítő]
  Golenszky Candit
  [hittanár, cserkészparancsnok]
  Golenyák János, 1953
  [Dolgozó Ijfúság Szövetsége, csoportvezető]
  Goller Katalin, 1955
  [politikai munkatárs]
  Goller László, 1958 - 1963
  [párttitkár]
  Golnitz László, 1957
  [nyilas vezető]
  Golobics István, 1956 - 1957
  [Golubics ?, ügyrendi bizottsági elnök]
  Golozer Antal
  [elítélt]
  Golub Mihály, 1966 - 1985
  [párttitkár]
  Goltein Emil, 1954
  [elnök, Budapesti Kötő Háziipari Szövetkezet]
  Golyán András, 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök]
  Golyán Balázs, 1968 - 1970
  [elnök, szécsényi járási népi ellenőrzési bizottság]
  Gombaszögi Frida, 1953 - 1961
  [színésznő]
  Gombaszögi Irén, 1959
  [New Yorkból haza látogat]
  Gombaszögi Jenő, 1963 - 1971
  [képviselő]
  Gombár Csaba, 1969 - 1992
  [elnök, Magyar Rádió]
  Gombár Endre dr., 1978
  [irodalomtörténész]
  Gombár János, 1990
  [elnökségi tag, MTV]
  Gombár József dr., 1964 - 1986
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Gombár Sándor, 1956 - 1970
  [párttitkár, sári községi pártbizottság]
  Gombás (utóneve ismeretlen), 1956
  [párttitkár, Beledi Cementgyár]
  Gombás András, 1959
  [tanító]
  Gombás Antalné, 1961
  [vezető, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége]
  Gombás Gyula
  [tanító]
  Gombás Gyuláné, 1969
  [munkatárs, MSZMP győri városi bizottság]
  Gombás Imre, 1953
  [sztahanovista]
  Gombás Kálmán, 1957
  [munkástanács elnök]
  Gombás Kálmán, 1982
  [ezredes]
  Gombás Lajos, 1953 - 1954
  [politikai vezető]
  Gombás László, 1955
  [mérnök]
  Gombás Lukács, 1965
  [vezető, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság]
  Gombás Pál, 1948 - 1971
  [alelnök, Magyar Tudományos Akadémia]
  Gombos Aladár, 1955 - 1970
  [igazgatóhelyettes, főmérnök]
  Gombos Andorné, 1965
  [gazdasági vezető]
  Gombos Ferenc, 1962 - 1964
  [író, írói álneve: Simándi Pál, / Püski Sándor ügy /]
  Gombos Gábor, 1968 - 1979
  [vezérőrnagy]
  Gombos Gizella, 1953
  [vegyészmérnök]
  Gombos Imre dr., 1964
  [Török Erzsi Kossuth-díjas énekesnő férje]
  Gombos István, 1952 - 1973
  [igazgató, Szeged és Vidéke ÁFÉSZ]
  Gombos István, 1974
  [gazdasági igazgató]
  Gombos János, 1953 - 1954
  [olvasztár]
  Gombos József, 1958 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes]
  Gombos József, 1952
  [főosztályvezető]
  Gombos József
  [párttitkár]
  Gombos Józsefné, 1967
  [iskolaigazgató]
  Gombos Katalin, 1953 - 1966
  [színésznő]
  Gombos Kálmánné, 1968
  [munkatárs, Ruházati Dolgozók Szakszervezete]
  Gombos Károly, 1951
  [kanonok]
  Gombos Károly, 1953
  [öntő]
  Gombos Károly, 1963
  [szakszervezeti titkár]
  Gombos Károly, 1961 - 1965
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Gombos László, 1964 - 1969
  [külpolitikai szerkesztő, MTI]
  Gombos Sándor, 1957 - 1961
  [igazgató, Poznani Nemzetközi Vásár]
  Gombos Sándor, 1964
  [osztályvezető, járási pártbizottság, Gödöllő]
  Gombos Pál, 1961 - 1968
  [vezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége, Kereskedelmi Osztály]
  Gombos Pálné, 1972
  [cikket írt az oktatásról]
  Gombosi István, 1964 - 1965
  [címzetes esperes]
  Gond Ferenc, 1954 - 1956
  [gépészmérnök]
  Gonda (utóneve ismeretlen), 1958
  [KISZ-titkár, Budapest XIV. kerület]
  Gonda András dr., 1953 - 1969
  [orvos, Koreában dolgozott]
  Gonda András, 1965
  [brigádvezető, Tisza Cipőgyár, Martfű]
  Gonda Ágnes dr., 1971 - 1984
  [osztályvezető, Hungarohotels]
  Gonda Bertalan, 1953
  [hadnagy, belügyi igazgatás]
  Gonda Béla, 1959 - 1964
  [igazgató, Mező Imre Nevelőotthon, Budapest]
  Gonda Béla, 1953 - 1960
  [osztályvezető, Földművelési Minisztérium]
  Gonda Béla, 1955
  [igazgató, Néprajzi Intézet, Debrecen]
  Gonda Ernő, 1953
  [pártfunkcionárius]
  Gonda Erzsébet, 1958 - 1968
  [lásd: Gyáros Erzsébet / Lászlóné /]
  Gonda Ferenc, 1966
  [elnök, Drávagyöngye Termelőszövetkezet,]
  Gonda Gábor, 1953 - 1971
  [rendőrkapitány, Mezőtúr]
  Gonda György, 1970
  [színész]
  Gonda György dr., 1959 - 1979
  [igazgató, Országos Egészségnevelési Intézet]
  Gonda György dr., 1951 - 1988
  [államtitkári rangban elnök, Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal]
  Gonda - Geizler György, 1951
  [tag, végrehajtó bizottság, Szombathely]
  Gonda Illés, 1963
  [osztályvezető-helyettes, Áruraktározási Hivatal]
  Gonda Imre, 1970 - 1971
  [papnövendék]
  Gonda Imre, 1957 - 1985
  [főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]
  Gonda István, 1972
  [párttitkár, Győzelem Termelőszövetkezet, Gyoma]
  Gonda István, 1955 - 1967
  [végrehajtó bizottsági elnök, járási tanács, Székesfehérvár]
  Gonda István, 1958
  [őrnagy, Borsod megyei Rendőr-főkapitányság]
  Gonda István dr., 1962
  [vezető, Péterfy utcai gyógyszertár]
  Gonda Istvánné, 1959 - 1969
  [vezető, Fejér megyei tanács idegenforgalmi hivatal]
  Gonda János, 1967
  [gépészeti előadó, Budapesti Vegyipari Gépgyár TMK]
  Gonda János, 1974
  [zenetudós]
  Gonda János, 1958
  [főmérnök, Oroszlányi Szénbányák]
  Gonda Jenő, 1956
  [osztályvezető]
  Gonda József, 1956 - 1972
  [első titkár, MSZMP, orosházi városi bizottság]
  Gonda Lajos, 1985
  [párttitkár, Külügyminisztérium]
  Gonda Lajos, 1969 - 1988
  [vezető, személyzeti főosztály, Külügyminisztérium]
  Gonda Lajos, 1954 - 1974
  [üzemvezető főmérnök, Állami Pénzverő]
  Gonda László
  [osztályvezető, Elektrolux]
  Gonda Marcellné, 1964
  [csoportvezető, Állatforgalmi Tröszt]
  Gonda Mihály, 1951
  [vezető, Magyar Gyárépítési Vállalat]
  Gonda Pál, 1967
  [tag, KISZ, Nógrád megyei végrehajtó bizottság]
  Gonda Pál, 1969
  [gazdasági igazgató, Május 1. Ruhagyár]
  Gonda Sándor, 1982
  [párttitkár, Vörös Csillag Termelőszövetkezet, Nádudvar]
  Gonda Zoltán
  [igazgató, MALÉRD]
  Gondár Béla
  [műhelymérnök, Gördülőcsapágygyár, Debrecen]
  Gondár Gizella, 1954
  [helyettes fiókvezető, Országos Takarékpénztár, Tatabánya]
  Gondár István, 1951
  [sztahanovista kovács]
  Gondár Jenő, 1953
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Gondi József, 1970 - 1974
  [megbízott helyettes rektor, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Gondola István, 1965 - 1970
  [rektorhelyettes, Debreceni Agrártudományi Főiskola]
  Gondolovics Lajos, 1963
  [állattenyésztési kutató, Somogy megyei kutatócsoport]
  Gondos Antal, 1967
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Gondos Aranka, 1955
  [motorversenyző]
  Gondos Béla, 1984
  [hírlapárus]
  Gondos Ernő, 1954 - 1979
  [kandidátus, felelős szerkesztő, Szépirodalmi Kiadó]
  Gondos Ferenc, 1963
  [osztályvezető, járási pártbizottság, Zalaszentgrót]
  Gondos György, 1965 - 1975
  [vezérigazgató, Férfi és Fiúruha Nagykereskedelmi Vállalat]
  Gondos György, 1957 - 1962
  [igazgató, Express Ifjúsági Utazási és Szolgáltató Vállalat]
  Gondos Imre, 1968
  [tag, járási népi ellenőrzési bizottság, Dabas]
  Gondos István, 1970
  [párttitkár, állami gazdaság, Zalaszentgrót]
  Gondos István, 1953 - 1965
  [római katolikus plébános]
  Gondos István, 1953 - 1964
  [miniszter első helyettese, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Gondos József, 1953 - 1958
  [igazgató, állami gazdaság, Somogytarnóca]
  Gondos József, 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Attala]
  Gondos Klára dr., 1962 - 1963
  [főorvos]
  Gondos Miklós, 1970
  [alezredes, belügyi tanintézet]
  Gondos Miklós dr., 1957 - 1959
  [igazgató-főorvos, budapesti Bencúr utcai kórház]
  Gondos Pál, 1964 - 1969
  [helyettes főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Gondos Sándor, 1962
  [könyvkereskedő]
  Gonnauer György, 1953
  [műhelybizottsági elnök, Ikarusz Karosszéria és Járműgyár]
  Goócz Béla, 1958 - 1967
  [elnökhelyettes, pécsi városi tanács]
  Goór Imre, 1957 - 1959
  [költő]
  Goór István, 1958
  [edző, Szolnoki Dózsa BVSC]
  Goór József, 1967
  [igazgató, Nyugat-magyarországi Erdőgazdasági és Faipari Egyesülés]
  Gorda (utóneve ismeretlen)
  [besúgó, internált]
  Gordon Etel, 1959 - 1973
  [szerkesztő, Szépirodalmi Kiadó]
  Gordon László dr., 1951 - 1972
  [igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Gordon Zsuzsa, 1952 - 1958
  [színésznő]
  Gordos Géza, 1957
  [újságíró]
  Gordos István dr., 1958 - 1968
  [egyetemi tanár, Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet]
  Gordos János, 1973 - 1985
  [egyetemi adjunktus]
  Gordos Péter, 1970 - 1980
  [igazgatóhelyettes, bauxitbányák, Fejér megye]
  Goreczki Aliz, 0
  [delegációvezető, Budapest XVI.kerület]
  Goreczky Antal, 1958 - 1963
  [igazgató, Vas megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Gorencz Antal dr., 1967 - 1969
  [vezető, igazgatási osztály, Komárom megye]
  Goriancz Ignác, 1958 - 1985
  [igazgató, Jászberényi Hűtőgépgyár]
  Gorilovics Tivadar, 1968
  [egyetemi tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Gorinczek Gyula, 1964 - 1974
  [osztályvezető, Külügyminisztérium]
  Gorjáncz Erik, 1963 - 1974
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gorka Géza, 1959 - 1971
  [keramikus]
  Gorka Livia, 1958 - 1975
  [keramikus]
  Goron Nándor, 1964
  [igazgató, román nyelvű iskola, Méhkereki]
  Gortvai György dr., 1958 - 1966
  [professzor, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Gorup Nándor, 1953 - 1956
  [főkonstruktor, MÁVAG]
  Goossens Eugene Sir, 1959 - 1963
  [karmester]
  Goschler Ernőné, 1957
  [hazatérő disszidens]
  Gosi Vince, 0
  [földtulajdonos]
  Gossler Gyula, 1953 - 1959
  [(Goszler) főmérnök, Földalatti Vasútépítő Vállalat]
  Goszler Károly, 1962 - 1969
  [szervező bizottsági titkár]
  Goszleth István, 1953
  [főépítésvezető, Betonútépítő Vállalat]
  Goszleth Tibor dr., 0
  [nőgyógyász]
  Gosztelnschnig József, 1951 - 1958
  [bányász]
  Gosztola Ferenc, 0
  [titkár, munkástanács, Soproni Állami Gazdaság]
  Gosztola Ferencné, 0
  [közellátási felelős]
  Gosztolya János, 1952
  [dékán, Balatonberény]
  Gosztom János, 0
  [munkás]
  Gosztom Simon, 0
  [építészeti brigádvezető]
  Gosztonyi Géza, 1973
  [mérnök]
  Gosztonyi János dr., 1949 - 1985
  [Művelődésügyi Miniszterhelyettes]
  Gosztonyi János, 1953 - 1972
  [színész, író]
  Gosztonyi Jenő, 1952 - 1972
  [főmérnök]
  Gosztonyi László, 1952
  [osztályvezető]
  Gosztonyi László, 1963 - 1973
  [igazgató]
  Gosztonyi László, 1951
  [címzetes esperes]
  Gosztonyi László dr., 1961
  [orvos]
  Gosztonyi Pál, 1953 - 1958
  [főmérnök]
  Gosztonyi Sándor, 1956 - 1973
  [vezető, Könnyüipari Minisztérium]
  Gottfried József, 0
  [vezető, Központi Propaganda Hivatal, Győri Vagongyár]
  Gotthard József, 1965
  [főhadnagy]
  Gotthard Lajos, 1954
  [állattenyésztési előadó]
  Gottlieb (utóneve ismeretlen), 0
  [revizor]
  Gottlieb György, 1956
  [helyettes igazgató, Földművelésügyi Minisztérium Gépállomási Főigazgatóság]
  Gottlieb József, 1952 - 1955
  [igazgató, Szegedi Ruhagyár]
  Gottlieb Lajos, 1954
  [kitüntetett, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gottlieb Teréz, 1951
  [sztahanovista]
  Gots János, 1962
  [titkár, Óbudai Hajógyár KISZ Bizottsága]
  Gots László, 1953
  [gépészmérnök]
  Gotss Ádám, 1954 - 1960
  [földművelő]
  Gottschall Péter, 1985
  [párttitkár, Harta]
  Gottschall Miklós, 0
  [kapitány, ügynökségvezető, Budapesti DDSG Ügynökség]
  Gotyár Gyula, 1954 - 1984
  [főszerkesztő]
  Gotyár Lajos, 1970 - 1971
  [pártbizottsági titkár]
  Gottsegen György dr.prof., 1957 - 1965
  [igazgató, Belklinika]
  Gotyár Lajos, 1970 - 1971
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége tagja]
  Gottwald József, 0
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége tagja]
  Govers Renée, 1960
  [főtitkár, Magyar-Belga Társaság]
  Gouth Jánosné, 1968
  [tanár]
  Gozmány György, 1951 - 1973
  [színész]
  Gozmány László dr., 1963
  [kutató]
  Gozon Károly, 1951
  [vezető, technikai osztály, ERIK Központ]

 10. Góby Józsefné, 1952 - 1974
  [főszerkesztő]
  Gócza József, 1965 - 1975
  [képviselő]
  Góczán Ferenc dr., 1973
  [őslénykutató]
  Gócs Sándor, 1960
  [elnök, Szombathelyi Vasipari KTSZ]
  Gódi Lajosné, 1949
  [képviselőjelölt]
  Gódor Ferenc, 1955 - 1989
  [vezető, pekingi magyar nagykövetség]
  Gódor István, 1967
  [keramikus]
  Gódor János, 1967 - 1971
  [képviselőjelölt, Pest megye]
  Gódor József, 1959 - 1974
  [végrehajtó bizottsági elnök, Kecskemét]
  Gódor Lajosné, 1962
  [könyvtáros]
  Gódor Mihály, 1966 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Góg András, 1970
  [lásd: Góga András]
  Góg János, 1968
  [tudományos munkatárs, Kutató Intézet, Szarvas]
  Góg Mátyás, 1965 - 1971
  [igazgató, Borosberényi Állami Gazdaság]
  Góg Mihály, 1955 - 1983
  [első titkár, csongrádi városi pártbizottság]
  Góga András, 1953
  [kombájnos]
  Góga (utóneve ismeretlen) János, 1957 - 1960
  [főmérnök]
  Gógh András, 1970
  [elnök, Sátoraljaújhelyi Faipari KTSZ]
  Gógl Ernő, 1956
  [műszaki előadó]
  Gógucz Gyula, 1952
  [párttitkár, Vígszínház]
  Gólisz Ferenc, 1958
  [munkatárs, köznevelés]
  Gólya (utóneve ismeretlen), 1953
  [pártbizottság titkára]
  Gólya Endre, 0
  [parancsnok, ÁVH]
  Gólya József, 1970
  [igazgató, Budavári Beruházó Iroda]
  Gór Nagy Mária, 1969
  [tag, Nemzeti Színház]
  Gór Nagy Sándor, 1956 - 1978
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Góra Béla, 1958
  [műszaki főtanácsos, MÁV]
  Górácz István dr., 0
  [főorvos]
  Góré János, 1956 - 1958
  [pilóta]
  Gótai István, 1960
  [agronómus]
  Góth Endre dr., 1958 - 1969
  [kandidátus]
  Gózon Árpád, 1956
  [vezető, építési és közlekedési osztály, Budapest, VII. kerületi tanács]
  Gózon Gyula, 1951 - 1972
  [színművész]
  Gózon Imre, 1958 - 1959
  [főmérnök]
  Gózon István, 1983
  [tudósító]
  Gózon Károly, 1963
  [főosztályvezető, Komplex Külkereskedelmi Vállalat]
  Göbölyös Gábor, 1964 - 1979
  [főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium, sajtóosztály]
  Göbölyös Sándor, 1989 - 1990
  [nagykövet, Belga Királyság]
  Göcsei Imre dr., 1963 - 1973
  [szakfelügyelő]
  Göcsej Pataki Ferenc, 1954 - 1967
  [képzőművész]
  Göcze Aladár dr., 0
  [kihágási büntetőbíró]
  Göcze Géza, 1957
  [elnök, Magyar-Szovjet Baráti Társaság, győri városi elnökség]
  Göcze István, 1985
  [vezérőrnagy]
  Göcze István, 1953
  [római katolikus lelkész]
  Göcze József, 1954
  [művezető]
  Göcze Lajos, 1965
  [alezredes]
  Göcze Sári, 0
  [vezető, Téglagyár, Sopron]
  Göcző András, 1962
  [elnök, Petőfi Termelőszövetkezet, Csorvás]
  Gödöllői Lajos, 1986
  [vezető, Művelődési Minisztérium, színházi osztály]
  Gödöny József dr., 1954 - 1985
  [igazgató, Országos Kriminalisztikai Intézet]
  Gödrös Júlia, 1979
  [szociológus]
  Gögicz Antal, 1953 - 1971
  [Gőgitz, elnökségi tag, Vasas Szakszervezet]
  Göllei József, 1955 - 1961
  [bírósági elnök]
  Göllener Barnabás, 1958 - 1962
  [főgyógyszerész]
  Göller Sándor, 1957
  [munkás]
  Göllesz viktor dr., 1968 - 1974
  [igazgató, Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola]
  Göllicz László, 1963
  [titkár, Szombathelyi Vasúti Csomópont pártbizottság]
  Göllner Lajos, 1951
  [szájsebész professzor]
  Göllner Miklós, 1965 - 1972
  [festőművész]
  Gölöncsér Gábor, 1962 - 1977
  [vezérigazgató, Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalatok Trösztje]
  Gölöncsér József, 1955 - 1969
  [főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Gömbös Ervin, 1981 - 1988
  [Főtitkár, Magyar ENSZ Társaság]
  Gömbös Ferenc dr., 1990
  [képviselő, Vas megye]
  Gömöri Edit, 1967 - 1973
  [elnök, Jogász Nők Nemzetközi Szövetsége]
  Gömöri Endre, 1952 - 1983
  [újságíró]
  Gömöri Géza, 1969 - 1970
  [gazdasági igazgató, Fővárosi Gázművek]
  Gömöri György, 1968 - 1986
  [kereskedelmi igazgató, Hungarotex]
  Gömöri Henrik, 1955 - 1962
  [főagronómus]
  Gömöri János, 1963 - 1965
  [igazgató, Nagykanizsai Sörgyár]
  Gömöri Károly, 1964 - 1965
  [elnök, Alkotmány Termelőszövetkezet, Jászapáti]
  Gömöri Lajos, 1954 - 1963
  [elnökhelyettes, Kisiparosok Országos Szövetsége]
  Gömöri Oszkár, 1971
  [párttitkár, Vasöntöde, Soroksár]
  Gömöri Pál dr., 1952 - 1973
  [belgyógyász professzor]
  Gömöri Pálné dr., 1960
  [radiográfiai asszisztens]
  Gömörő György, 1960
  [kereskedelmi titkár, magyar nagykövetség, London]
  Gömra György, 1955
  [tiszatardosi lakos]
  Gömze László, 1963
  [főmérnök]
  Gönc (utóneve ismeretlen), 0
  [művezető, kaszagyár, Szentgothárd]
  Gönci Bertalan, 1953 - 1964
  [titkár, szerencsi járási pártbizottság]
  Gönci György, 1951 - 1964
  [osztályvezető, fővárosi főügyészség]
  Gönci János dr., 1986 - 1990
  [helyettes elnök, MSZMP]
  Göncz Balázs, 1966
  [Tanyai ankét 12000 ember életéről]
  Göncz Ilona, 1960 - 1964
  [szövőnő]
  Göncz József, 1963
  [tanácselnök, Fülöp]
  Göncz Lajos, 1959
  [technikus]
  Gönczi Ferenc dr., 1966 - 1973
  [igazgató, Szerencsi Cukorgyár]
  Gönczi Imre, 1970 - 1973
  [könyvtáros]
  Gönczi István, 1957
  [első titkár, magyar nagykövetség, Párizs]
  Gönczi István, 1967
  [elnök, Dózsa Termelőszövetkezet]
  Gönczi Iván dr., 1951 - 1972
  [egyetemi tanár, Agrártudományi Főiskola, Debrecen]
  Gönczöl Ferenc dr., 1963 - 1969
  [helyettes osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Gönczöl Géza, 1953 - 1961
  [igazgató, Óbudai Hajógyár]
  Gönczöl György dr., 1954 - 1970
  [kandidátus, titkár, Magyar Közgazdasági Társaság]
  Gönczöl Györgyné, 1959
  [munkatárs, Magyar Rádió]
  Gönczöl Gyula dr., 1955 - 1959
  [végrehajtó bizottsági titkár, Győr-Sopron megyei tanács]
  Gönczöl János, 1968
  [múzeológus]
  Gönczöl János, 1951 - 1960
  [színész]
  Gönczöl Katalin, 1984 - 1992
  [őtitkár, Magyar Kriminológiai Társaság]
  Göncző Józsefné, 1968
  [csoportvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Gönde János, 1953
  [tanácselnök, Csobaj]
  Göndics István, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Kerta]
  Göndics Zoltán, 1958 - 1982
  [igazgató, Pest Megyei Oktatási Igazgatóság]
  Göndöcs Károly, 1958 - 1963
  [főmérnök]
  Göndöcs Lajos, 1953
  [ÁVH őrmester]
  Göndöcs László, 1962
  [vezető tanár]
  Göndöcs László, 1955
  [igazgató, Műszéntermelő Vállalat]
  Göndöcs Lászlóné, 1954
  [sztahanovista kötőnő]
  Göndör Frigyes dr., 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Göndör György, 1979
  [matematikus]
  Göndör György, 1969
  [Magyar Auschwitz csoport vezetője]
  Göndör György dr., 1984
  [szövetkezeti elnök]
  Göndör János, 1953
  [mérnök]
  Göndör József, 1973
  [vezető, KISZ Központi Bizottság, Építőtáborok Bizottsága]
  Göndör Klára, 1974
  [színésznő]
  Göndör Márta, 1966
  [hegedűművésznő]
  Göndör Péter, 1979
  [II.o. titkár, Külügyminisztérium]
  Göndör Sándor, 1953
  [sztahanovista gépmester]
  Göndör Tiborné, 1961 - 1972
  [általános iskolai igazgató]
  Göngyösi Erzsébet, 1953
  [statisztikus]
  Göntér István, 1957
  [embercsempészetért letartóztatva]
  Gönye Ferencné, 1969
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság titkársága]
  Gönye Kálmán, 1968
  [igazgató, Élelmiszer Nagykereskedelmi Vállalat]
  Gönye Lajos, 1962
  [szervező bizottsági titkár]
  Gönye Lajos, 1951 - 1955
  [párttitkár, Táncsis Termelőszövetkezet, Mihályi]
  Gönyei Antal dr., 1955 - 1979
  [vezérigazgató, Kultúra Külkereskedelmi Vállalat]
  Görbe Bálint, 1968
  [osztályvezető, fővárosi népi ellenőrzési bizottság]
  Görbe Ferenc, 1976 - 1985
  [igazgató, Nagykőrösi Konzervgyár]
  Görbe Imre, 1962 - 1968
  [tanácselnök, Érsekvadkert]
  Görbe János, 1950 - 1968
  [színész]
  Görbe János, 1949 - 1953
  [textilmunkás]
  Görbe József, 1966
  [igazgatóhelyettes, Művelődési Otthon, Kiszombori]
  Görbe Mihály, 1966 - 1970
  [KISZ-titkár]
  Görbe Mihály, 1973
  [párttitkár]
  Görbe Mihály, 1958
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Görbedi Miklós, 1964
  [igazgató, tiszalöki járási művelődési ház]
  Görbitz Sándor, 1971
  [igazgató, Északi Járműjavító]
  Görcs (utóneve ismeretlen) -né, 1958
  [kereskedelmi delegáció tagja, stockholmi nagykövetség]
  Görcs Károly, 1965 - 1969
  [igazgató, MÉK, Baranya megye]
  Görcs László dr., 1954 - 1964
  [igazgató, Általános Leánygimnázium]
  Görgei György, 1959 - 1982
  [karmester]
  Görgey Gábor, 1958 - 1985
  [költő]
  Görgey Mihály dr., 1966 - 1977
  [kollégiumvezető, Legfelsőbb Bíróság]
  Görgényi Artur, 1952
  [szakszervezeti elnök, encsi járás]
  Görgényi Alajos dr., 1951 - 1953
  [(Görgey) orvos]
  Görgényi Béla, 1961 - 1971
  [dékán, Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia]
  Görgényi Dániel, 1949 - 1974
  [vezérőrnagy]
  Görgényi Emil dr., 1968 - 1976
  [döntőbíró]
  Görgényi Ferenc dr., 1969 - 1978
  [ügyvezető igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet]
  Görgényi Frigyes, 1957 - 1968
  [vezető, Élelmezésügyi Minisztérium]
  Görgényi Gyula dr., 1965
  [Heves megyei tanács ülésén részt vett]
  Görgényi István, 1979
  [vizilabdázó]
  Görgényi Lászlóné, 1964
  [egyetemi docens, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola]
  Görgényi - Göttche Oszkár dr., 1955 - 1972
  [professzor, Budapesti Gyermek TBC-Kutatóintézet]
  Görgics János, 1955
  [függetlenített biztonsági megbízott, Budapesti Konzervgyár]
  Görgits József, 0
  [(Csörgits József) képviselő]
  Görgő Pál, 0
  [orvos]
  Göry Sándor, 1973
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Göringer Sándor, 1954
  [esztergályos]
  Görnyei László, 1970
  [határőr]
  Göröcs János, 1961 - 1962
  [futballista]
  Görög Erzsébet, 1951 - 1969
  [vezető, Magyar Nők Országos Tanácsa Külügyi Osztály]
  Görög György dr., 0
  [fősebész, megyei kórház, Nyíregyháza]
  Görög István, 1965
  [végrehajtó bizottsági osztályvezető]
  Görög István, 1956
  [tanuló, visszavándorolt]
  Görög József, 1965 - 1969
  [végrehajtó bizottsági elnök]
  Görög József, 1958
  [vasipari munkás, pótképviselő-jelölt]
  Görög József, 1956
  [igazgató, Hopalack és Üveggyár]
  Görög Katalin, 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Görög Károly, 1952
  [művezető, Röntgen és Orvosi Készülékek Gyára]
  Görög Lajos, 1963
  [első helyezett, május elsejei plakátpályázat]
  Görög Livia, 1961 - 1975
  [szerkesztő, Szépirodalmi Könyvkiadó]
  Görög Lászlóné, 1953 - 1965
  [osztályvezető, Vegyipari Szakszervezet]
  Görög Mara, 1951
  [tag, Miskolci Állami Nemzeti Színház]
  Görög Márton, 0
  [főmérnök, Soproni Vasárugyár]
  Görög Péter, 1954
  [karnagy]
  Görög Péter, 1951
  [lelkész]
  Görög Sándor, 1958
  [szakszervezeti bizalmi]
  Görög Tibor, 1967 - 1987
  [esperes]
  Görög Tibor, 1953 - 1973
  [tömegszervezeti funkcionárius, egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Görög Tibor, 1964
  [főelőadó, Hungarotex Külkereskedelmi Vállalat]
  Görömbei Sándor, 1954
  [elnök, Dózsa Termelőszövetkezeti Csoport, Kunmadaras]
  Görömbölyi László, 1974
  [rendőr vezérőrnagy]
  Göröngyi Mihály, 1952
  [helyettes gyárvezető]
  Gösi Gyula, 1968
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Gösswein Richárd, 1973
  [főmérnök, Erőmű Beruházó Vállalat]
  Götting Gerald, 1961
  [elnökhelyettes, NDK, Államtanács]
  Göttler Gyula dr., 1953
  [orvos]
  Göttler Nándor, 1953
  [fúrómester, MASZOLAJ]
  Götz Csaba, 1982
  [igazgatóhelyettes, Hortobágyi Állami Gazdaság]
  Götz János dr., 1953 - 1975
  [főügyész]
  Götz János, 1958
  [munkásőr]
  Götz János, 1955
  [brigádvezető, Pécsi Szénbányák]
  Götz Jenő, 1956
  [osztályvezető-helyettes, Kultúrkapcsolatok Intézete]
  Götz Mihály, 1953
  [művezető, Hungária Vegyiművek]
  Götz Tibor, 1962
  [főmérnök, Dél-Alföldi Kőolajipari Vállalat]
  Götze Árpád dr., 1958
  [sebész]
  Gözsy Sándor dr., 1950 - 1954
  [igazgatóhelyettes, Országos Sportorvosi Intézet]
  Gődér Ferenc, 1968
  [parancsnokhelyettes, Munkásőrség, Komárom megye]
  Gőg Károly, 1960
  [Tanácselnök, Csolnok]
  Gőgös Ferenc, 1955
  [igazgató, Általános Gimnázium, Nagykanizsa]
  Gőgös István, 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyalásony]
  Gőgös Péter, 1957 - 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Bonnya]
  Gősfay Sándor dr., 1959
  [orvos adjunktus]
  Gősi Árpád, 1961
  [agronómus]
  Gősy Gyöngyi, 1961
  [gyógyszerész]
  Gősy Sándor dr., 1974 - 1978
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Gősy Sándor dr., 1984
  [párttitkár]
  Graber Pál, 1966
  [intézőbizottsági tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ]
  Grabócz Márta, 1983
  [segédmunkatárs, Zenetudományi Intézet]
  Grabócz Miklós, 1958 - 1973
  [zenei rovatvezető, Magyar Rádió]
  Grabsits László, 1983
  [tanácselnök általános helyettese, Székesfehérvár]
  Gracza Károlyné, 1963
  [százados]
  Granasztói Pál dr., 1961 - 1985
  [építészmérnök]
  Grandtner Jenő, 1951 - 1954
  [szobrász]
  Granek István, 1959 - 1971
  [edző]
  Granpierre K. Endre, 1966 - 1986
  [költő]
  Granpierre Lajos, 1958 - 1986
  [felelős szerkesztő helyettes]
  Grasselly Gyuula, 1964 - 1976
  [egyetemi tanár, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Grasselly István, 1970 - 1976
  [műszaki igazgató, Zrínyi Nyomda]
  Graschner Ottó, 1964
  [KISZ-titkár, csornai járás]
  Grastyán Endre, 1961 - 1970
  [docens]
  Grawátsch Péter, 1988
  [gyanúsított]
  Gráber György, 1958 - 1984
  [főszerkesztő, Neue Zeitung]
  Gráber Margit, 1951 - 1974
  [festőművész]
  Grábner József, 1955
  [újítási felelős, EMAG]
  Grácer János, 1953
  [vezetőségi tag, MSZT]
  Grácsin András, 1975
  [képviselőjelölt, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gráczer Mihály, 1965
  [főmérnök]
  Gráczia István, 1964
  [tag, oroszlányi városi tanács]
  Gráf József, 1988 - 1989
  [első titkár, MSZMP bizottság, Szigetvár]
  Gráfrich János, 1953 - 1968
  [(Gráfik) műszaki igazgató, Zománcipari Művek]
  Gránát Endre, 1958 - 1959
  [hegedűművész]
  Gránitz István, 1953
  [vezető, Beruházási Igazgatóság, Heves megye]
  Grátz Endre, 1958 - 1962
  [ügyész]
  Grátzer Antal, 1951 - 1952
  [sztahanovista tetőfedő]
  Grázer Károly, 0
  [vájár]
  Grázer Sándor, 1953
  [Magyar Dolgozók Pártja titkár]
  Grázl János, 1958
  [főmérnök, Nagymarosi Gépgyár]
  Greck Zoltán, 1967
  [osztályvezető-helyettes, Postai Tervező Iroda]
  Greczula István, 1954
  [ipari tanuló]
  Gregor Aladár, 1959 - 1971
  [osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia]
  Gregor Ferenc, 1967 - 1971
  [(József ?) operaénekes]
  Gregor Gábor dr., 1976 - 1985
  [első titkár, MSZMP, Budapest, XVII. Kerület]
  Gregor György, 1953 - 1985
  [egyházügyi titkár, Békés megye]
  Gregor János, 1970
  [párttitkár]
  Gregor József, 1974 - 1983
  [magánénekes]
  Gregor Lukácsné, 1968
  [munkatárs, szervezési osztály, Vasas Szakszervezet,]
  Gregor Pál, 1961
  [üzemi levelező, Telefongyár]
  Gregor Péter, 1985
  [képviselő, Budapest XII. kerület]
  Gregor Sándor, 1949 - 1964
  [képviselő]
  Gregorics János, 1953
  [aratógépkezelő]
  Gregorics Lászlóné, 1968
  [titkár, Hazafias Népfront móri járási bizottság]
  Gregorits Jakab, 1964 - 1973
  [elnök, Alkotmány Termelőszövetkezet, Dombóvár]
  Gregorits Viktor, 1984
  [főkapitány-helyettes, Győr-Sopron megye]
  Greguss Pál dr. idősb., 1951 - 1969
  [rektor, Szegedi Tudományegyetem]
  Greguss Pál dr. ifj., 1957 - 1984
  [egyetemi tanár, kutató]
  Greguss Zoltán, 1956 - 1986
  [színész]
  Greilich József, 1952 - 1965
  [igazgató, Közúti Gépellátó Vállalat]
  Greiner József dr., 1963 - 1986
  [elnök, Bács-Kiskun megyei bíróság]
  Greiner Sándor, 1952 - 1968
  [vezető, magyar külkereskedelmi kirendeltség, Moszkva]
  Greiner Tibor, 1965
  [végrehajtó bizottsági titkár, járási tanács, Tata]
  Greiz László, 1966 - 1968
  [vezető, művelődési osztály, mezőcsáti járási tanács]
  Greksa Lajos, 1951
  [elnök, begyűjtési bizottság]
  Grelich József, 0
  [igazgató, Közúti Hídfenntartási Vállalat]
  Gremsperger József, 1969
  [elnök, nagylóki községi tanács]
  Grenák Károly, 1958 - 1969
  [főosztályvezető, Egyházi Hivatal]
  Grendel Jajos, 1983 - 1990
  [parlamenti képviselő]
  Greschik Gyula, 1952 - 1968
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Grescsák János, 1958 - 1963
  [jegyző, országgyűlés]
  Greschl Jenő, 1969
  [osztályvezető, MÁV]
  Gresina István, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP, rétsági járási pártbizottság]
  Gresina Károly, 1975
  [monószedő, Akadémia Nyomda]
  Gressai Sándor, 1983
  [igazgató, Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár]
  Grestyák Gizella dr., 1973 - 1983
  [titkár, MSZMP, mezőkovácsházi járási pártbizottság]
  Gresznáryk Pál, 1978 - 1980
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Grezsa Ferenc dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Grezsa István, 1990
  [elnökségi tag, MDF]
  Grécs Istvánné, 1963 - 1970
  [elnök, népi ellenőrzés szobi járási bizottsága]
  Grényi Imre, 1970
  [műszaki helyettes igazgató, Mechanikai Művek]
  Grétsy László, 1968 - 1976
  [nyelvész]
  Gribovszki Lászlóné, 1963 - 1966
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Miskolc]
  Gribovszky László, 1970 - 1983
  [igazgató, Gépipari Technológiai Intézet]
  Grichisch János, 1951 - 1968
  [igazgató, Észak-Dunántúli Textil és Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat]
  Grichisch Károly, 1961 - 1986
  [főosztályvezető-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Gricserné Heszky Enikő, 1986 - 1989
  [főtitkár, postások szakszervezete]
  Griff Sándor, 1957 - 1971
  [rovatvezető, Szabad Föld]
  Griga Ferenc, 1965 - 1974
  [főosztályvezető-helyettes, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Grigalek Lajos, 1957 - 1963
  [nyomdász]
  Grigássy László dr., 1989
  [szervező bizottsági tag, Keresztény Demokrata Néppárt]
  Grill Ferenc, 1964 - 1984
  [elnök, járási hivatal, Tamási]
  Grimela Sándor, 1982 - 1985
  [ügyvezető elnök, Országos Közlekedésbiztonsági Tanács]
  Grinác Ferenc, 1960 - 1965
  [párttitkár]
  Gritz Arnold, 1958 - 1960
  [végrehajtó bizottsági elnök, salgótarjáni városi tanács]
  Gritz Arnold dr., 1969 - 1973
  [végrehajtó bizottsági titkár, Budapest III. kerületi tanács]
  Griva Gardikioti Theodore A., 1962 - 1963
  [görög királyság budapesti követe]
  Griz Sándor, 1953
  [kazánkovács]
  Grnyó József, 1965 - 1975
  [parancsnok, Munkásőrség, Komárom megye]
  Groak Gyula dr., 1958
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest VI. kerületi tanács]
  Groboly Tivadar, 1957
  [főmérnök, Kőolajkutató Vállalat]
  Grochulski Henrik, 1959 - 1964
  [Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete]
  Groff Emil dr., 1982
  [igazgató, Hungarhotels Vállalat]
  Grofcsik Gusztáv, 1958 - 1985
  [igazgató, Építésügyi Minőségellenőrző Intézet]
  Grofcsik János, 1953 - 1965
  [osztályvezető, Veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet]
  Grolmusz Pál, 1953
  [művezető, Bőrönd és Bőrdíszműgyártó Vállalat]
  Grolmusz Vince dr., 1967 - 1971
  [közgazdaságtudomány kandidátusa]
  Gromann Géza, 1954
  [elítélt, volt KÖZÉRT árudavezető]
  Gromcsik (utóneve ismeretlen), 1958
  [főmérnök]
  Gromszki János, 1959
  [termelőszövetkezeti elnök, Gyömrő]
  Grondzsák Rózsa, 1955
  [politikai munkatárs]
  Groó Gyula dr., 1951 - 1968
  [felelős szerkesztő, Evangelikus Élet]
  Groó István, 1964 - 1968
  [közgazdász]
  Groschner Ottó, 1975
  [titkár, csornai városi pártbizottság]
  Grosics Gyula, 1954 - 1970
  [labdarúgó]
  Grosics Imréné, 1954 - 1955
  [nyomdász, tanácstag, Budapest XVIII.kerület]
  Groska András, 1956
  [elnök, Szegedi Ruhagyár, sportkör]
  Groska János, 1960
  [igazgató, Általános Leányiskola]
  Gross Arnold, 1963 - 1968
  [grafikusművész]
  Grosser János, 1988
  [titkár, Kereskedelmi , Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete]
  Grosz Sándor, 1970
  [igazgató, Zöldért Vállalat]
  Groszkowski Janusz, 1965
  [professzor, elnök, Lengyel Tudományos Akadémia]
  Grosszmann Ferenc, 1955
  [gyermekgyógyász főorvos]
  Groszmann József, 1970 - 1985
  [párttitkár, Budapest XIII. kerület]
  Grozner János, 1956
  [spanyol szabadságharc résztvevője]
  Grouy Gusztáv dr., 0
  [tanár, elítélt]
  Grovcsik Elemér, 1959
  [főmérnök, Budapesti Porcelángyár]
  Grób László, 1967 - 1976
  [kereskedelmi igazgató, MALÉV]
  Gróber József, 1949
  [gyári hordár, képviselőjelölt]
  Gróf Béla dr., 1959
  [orvos]
  Gróf József, 1953 - 1963
  [titkár, vasutas szakszervezet]
  Gróf Károly, 1953 - 1962
  [igazgató, Jászberényi Aprítógépgyár]
  Gróf Pál dr., 1957 - 1968
  [dékánhelyettes, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Grósz Benjaminné özv., 1953
  [pénztáros]
  Grósz Ferenc, 1964 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Jászalsószentgyörgy]
  Grósz István, 1957 - 1963
  [igazgató, Tisza Cipőgyár]
  Grósz István, 1961
  [tanácselnök, Halászi]
  Grósz István dr., 1965
  [osztályvezető főorvos, Budapest, János Kórház]
  Grósz Károly, 1958 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság, elnökség]
  Grósz Károly, 1959 - 1963
  [tanácselnök, Diósgyőr]
  Gróssz Károly, 1952 - 1965
  [főművezető, Péti Nitrogénművek]
  Grósz Sándor, 1962
  [igazgató, Ceglédi Szeszipari Vállalat]
  Grószl Pál, 1966 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Lajoskomárom]
  Gróz Péter, 1955 - 1964
  [vezető-helyettes, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Gróza József, 1968
  [vezető, Rákospalotai Bőr és Műanyagfeldolgozó Vállalat]
  Grózinger (utóneve ismeretlen), 1956
  [tanácselnök-helyettes, Kocsord]
  Grózli József dr., 1967
  [Az építőipar nagy tartaléka]
  Gröbel Emil, 1954
  [bányamérnök]
  Grőger Károly, 1955 - 1961
  [igazgató, 30. Számú Állami Építőipari Vállalat]
  Grősz József, 1951 - 1961
  [érsek]
  Gruber Béla dr., 1956 - 1964
  [igazgató-főorvos]
  Gruber Erzsébet, 1953 - 1963
  [pártfunkcionárius]
  Gruber Gyuláné, 1958
  [elnök, Nőtanács, Ráckeve]
  Gruber István, 1960
  [disszidens]
  Gruber István, 1968
  [osztályvezető, Hűtőipari Országos Vállalat]
  Gruber Istvánné, 1955
  [vezető, Országos Takarékpénztár]
  Gruber János, 1969 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Pusztaszer]
  Gruber József dr., 1951 - 1972
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Gruber József dr., 1965
  [főelőadó, Külügyminisztérium]
  Gruber József, 1963
  [zenekarvezető]
  Gruber László, 1956
  [őrségparancsnok, Győri Vagongyár]
  Gruber László, 1961
  [hivatalvezető, Szegedi Tudományegyetem]
  Gruber Pálné, 1966
  [politikai munkatárs, MSZMP Győr-Sopron megyei bizottság]
  Gruber Zoltán dr., 1954
  [igazgató főorvos, Balatonfüred]
  Grubich Vilmos dr., 1958
  [főorvos, Sportkórház]
  Grubics István, 1952 - 1975
  [képviselő]
  Grudics Anna, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetség titkára]
  Grummel Gyula, 1953
  [lakatos]
  Grundtner József, 1956
  [párttitkár, Iszertelep, darugyár]
  Gruntner János, 1963
  [párttitkár, Jászberényi Fémnyomó és Lemezárugyár Egységes Pártvezetősége]
  Grurics István, 1970
  [gimnázium igazgató, Kisvárda]
  Gruzl Ferenc dr., 1954 - 1957
  [igazgató, Országos Gabona- és Lisztkísérleti Intézet]
  Grünfeld Márton, 1951
  [főrabbi, Nyíregyháza]
  Grünfelder György, 1968
  [szakszervezeti bizottsági titkár, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat]
  Grünewald Elza, 1961 - 1962
  [gépírónő]
  Grünewald Elza, 1958
  [üzletkötő, Komplex Vállalat]
  Grünwald Ferenc, 1954
  [kitüntetett]
  Grünwald Róbert, 1968
  [bécsi lakos]
  Grünvalszky Károly, 1952 - 1974
  [evangelikus lelkész]
  Gstidl Judit, 1982
  [fordító]
  Gscheidt Mátyás, 1973
  [igazgató, Hőgyészi Állami Gazdaság]
  Gschwindt András, 1986
  [adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Guba Béla, 1965
  [ideiglenes vezető, tiszabábolnai plébánia]
  Guba Dezső, 1957
  [ellenforradalmban résztvevő]
  Guba Ferenc, 1953 - 1975
  [dékán, Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar]
  Guba István, 1958
  [termelőszövetkezeti elnök, Pilisborosjenő]
  Guba István, 1952
  [fejőgulyás]
  Guba János, 1952 - 1953
  [fejőgulyás]
  Guba Lajos, 1953 - 1969
  [parancsnok, szombathelyi határőrség]
  Guba László, 1957 - 1974
  [rendőrezredes]
  Guba Mihály, 1968
  [igazgató, Kisújszállási Faipari Vállalat]
  Guba Mihály, 1953 - 1957
  [képviselő]
  Guba Pál, 1962 - 1977
  [első titkár, Monor]
  Guba Sándor dr., 1963 - 1983
  [képviselő, Somogy megye]
  Gubán Dezső, 1953 - 1975
  [első titkár, MSZMP egri járási bizottság]
  Gubcsi Lajos, 1973 - 1989
  [helyettes osztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Gubicza Ferenc, 1970 - 1988
  [főagronónus]
  Gubicza Jenő, 1990
  [vezető, Magyar Néphadsereg Biztonsági Hivatal]
  Gubis Ádám, 1952 - 1970
  [osztályvezető, Magyar Vöröskereszt]
  Gubisi (utóneve ismeretlen), 1965
  [rendőrkapitány-helyettes, Kecskemét]
  Gucsi István, 1956
  [őrnagy]
  Gucsi István, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Bugac]
  Guczi László, 1983
  [tudományos osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia]
  Guczki József, 1955
  [vájár, szakszervezeti bizalmi]
  Gudics János, 1958
  [pótképviselő-jelölt, Zala megye]
  Gudmann Mihály, 1961 - 1965
  [alezredes, helyőrség parancsnok, Szeged]
  Gugyela Ferenc, 1975
  [edző szakmunkás]
  Gujás János dr., 1963 - 1969
  [igazgató, Tolna megyei KÖJÁL]
  Gujdi Barna, 1967
  [vezető, Magyar Tudományos Akadémia Személyzeti Osztály]
  Gujka Pál, 1949
  [elnök, Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége, Cegléd]
  Gula Józsefné, 1958
  [Honvédő Háború rendjellel kitüntették]
  Gulay István, 1979
  [író]
  Gulácsi Gábor, 1991
  [államtitkár-helyettes, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium]
  Gulácsi István, 1959 - 1968
  [igazgatóhelyettes, Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat]
  Gulácsi Pál, 1953 - 1984
  [esperes, Hajdúszoboszló]
  Gulácsi Sándor, 1985
  [vezető, Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Gulácsi Sándor dr., 1967
  [osztályvezető, Igazságügyi Minisztérium]
  Gulácsi Tibor, 1953
  [főagronómus]
  Gulácsy György dr., 1950 - 1965
  [hazatérő disszidens, belügyi államtitkár]
  Gulácsy József dr., 1958 - 1986
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Gulácsy Sándor, 1954 - 1985
  [párttitkár, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gulár Zsuzsa, 1968
  [textilművész]
  Gulás János dr., 1955
  [csoportvezető, Budapest X. kerületi tanács]
  Guljevszkij V.K., 1957 - 1961
  [első attasé, szovjet nagykövetség, Budapest]
  Gulner Elemérné, 1962
  [igazgató, Ligeti Károly Általános Iskola]
  Gullner Vilmos, 1969
  [igazgatóhelyettes, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum]
  Guloványi Ottó, 1954
  [szegverő, Salgótarjáni Acélárugyár]
  Gulovics Andor dr., 1973
  [kancellár, Miskolci Exarchátus]
  Gulya János dr., 1966 - 1969
  [nyelvész]
  Gulyás Béla, 1969 - 1987
  [vezérigazgató, Hűtóipari Országos Vállalat]
  Gulyás Béla, 1954 - 1960
  [vezető, Szeszipari Igazgatóság]
  Gulyás Dénes, 1982
  [egyetemi tanár, Iparművészeti Főiskola]
  Gulyás Dénes, 1982
  [magánénekes]
  Gulyás Emil dr., 1955 - 1974
  [tanszékvezető docens, MSZMP Politikai Főiskola]
  Gulyás Emilné dr., 1959 - 1984
  [végrehajtó bizottsági elnök, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gulyás Ferenc, 1967 - 1971
  [igazgató, Keravill Vállalat]
  Gulyás Ferenc, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyesztergár]
  Gulyás Ferenc, 1955 - 1957
  [szakszervezeti elnök, Csongrád megye]
  Gulyás Ferenc, 1958 - 1964
  [végrehajtó bizottsági elnök, pápai városi tanács]
  Gulyás Ferenc, 1956
  [ügyrendi bizottsági elnök, II-es sz. Autójavító Vállalat, Budapest]
  Gulyás Ferenc, 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, vezetőségi tag]
  Gulyás Ferenc, 1953
  [kombájnvezető]
  Gulyás Ferenc, 1966
  [vezető-helyettes, Magyar Honvédelmi Szövetség, Repülési Osztály]
  Gulyás Ferenc, 1953
  [sztahanovista kovács]
  Gulyás Ferenc, 1970
  [bírósági elnök, Budapest XVIII-XIX. kerület]
  Gulyás Géza, 1963
  [mérnök, Láng Gyár]
  Gulyás György, 1952 - 1974
  [igazgató, zenei gimnázium]
  Gulyás György, 1967
  [végrehajtó bizottsági elnök, zsadányi községi tanács]
  Gulyás György, 1958 - 1975
  [igazgató, Fémmunkás Épületlakatosipari Vállalat]
  Gulyás György, 1964
  [főelőadó, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Gulyás Györgyné, 1965
  [végrehajtó bizottsági titkár, fülöpházi községi tanács]
  Gulyás Gyula, 1951 - 1974
  [riporter]
  Gulyás Gyula, 1985
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gulyás Gyula, 1970
  [vezérigazgató, Mirelit Mélyhűtő Vállalat]
  Gulyás Gyula, 0
  [disszidens]
  Gulyás Gyula, 1955
  [ügyrendi bizottság, termelési felelős]
  Gulyás István, 1977
  [teniszező]
  Gulyás István, 1953
  [olvasztár]
  Gulyás István, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP nyírbátori járási pártbizottság]
  Gulyás István, 1964
  [MÁV - ellenőr]
  Gulyás István, 1958
  [katolikus plébános]
  Gulyás István, 1964
  [szervező bizottsági titkár, ELZETT Vasárugyár]
  Gulyás István dr., 1985
  [titkár, MSZMP kaposvári városi bizottság]
  Gulyás István dr., 1964
  [elnökhelyettes, szekszárdi járási bíróság]
  Gulyás Istvánné, 1971
  [üzemgazdász, Pusztaszer]
  Gulyás János, 1969 - 1971
  [író]
  Gulyás János, 1957 - 1975
  [titkár, Vasutasok Szakszervezete]
  Gulyás János dr., 1969
  [párttitkár, Halasi Állami Gazdaság]
  Gulyás Jenő, 1954 - 1956
  [újságíró]
  Gulyás Jenő Ny., 1968
  [festőművész]
  Gulyás József, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Gulyás József, 1968 - 1982
  [igazgató, Pécsi Kesztyűgyár]
  Gulyás József, 1969
  [tanácselnök, Lakócsa]
  Gulyás József, 1965
  [pártrevizor]
  Gulyás József, 1951 - 1959
  [igazgatóhelyettes, GANZ Kapcsolók és Készülékek Gyára]
  Gulyás József dr., 1969 - 1982
  [főigazgató, Külkereskedelmi Főiskola]
  Gulyás Judit, 1980 - 1985
  [párttitkár, Budapest VIII. kerület]
  Gulyás Judit dr., 1985 - 1988
  [titkár, Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete]
  Gulyás Károly, 1971 - 1984
  [osztályvezető, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Gulyás Károly, 1953
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Fonyód]
  Gulyás Lajos, 1984
  [vezérigazgató-helyettes, MÁV]
  Gulyás Lajos, 1955 - 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Tiszaszalka]
  Gulyás Mihály, 1958 - 1984
  [főszerkesztő, Napjaink]
  Gulyás Pál, 1954 - 1982
  [rovatvezető-helyettes, Népszabadság]
  Gulyás Pál, 1954 - 1970
  [vezérigazgató, Magyar Hűtőipar]
  Gulyás Péter Pál, 1984
  [forgatókönyvíró]
  Gulyás Rózsa dr., 0
  [lásd: Siklósi Mihályné, tanácselnök, Budapest V. kerület]
  Gulyás Sándor, 1965 - 1980
  [termelőszövetkezeti elnök, Heves]
  Gulyás Sándor, 1953
  [szakszervezeti bizalmi]
  Gulyás Sándor, 1955
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes, Bana]
  Gulyás Sándor, 1953
  [gépkocsivezető, Túrkeve]
  Gulyás Sándor, 1963 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP hevesi járás]
  Gulyás Sándor, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Báránd]
  Gulyás Sándorné, 1954
  [fejőnő, Füzesabony]
  Gulyás Tibor, 1963
  [termelőszövetkezeti elnök, Tolnanémedi]
  Gulyás Vilmos dr., 1973
  [főiskolai tanár, Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola]
  Gulyás Zoltán, 1955 - 1964
  [építőművész]
  Gulyás Zoltán, 1955 - 1963
  [főelőadó, SZOT]
  Gulyásné Bohács Piroska, 1980
  [képviselő]
  Gumilár Jenő, 1967
  [igazgató, Városgazdálkodási Vállalat, Nagykanizsa]
  Gunda Mihály dr., 1960 - 1973
  [dékánhelyettes, Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Gundel Ferenc, 1961 - 1966
  [igazgató, Budapesti Nemzeti Szálloda]
  Gungl József dr., 1965
  [munkatárs, MSZMP pécsi városi bizottsága]
  Gungl László, 1959 - 1962
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Nagykanizsa]
  Gungl Sándor, 1959
  [KISZ-titkár, Pécsi Porcelángyár]
  Gunics Sándor, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Dóc]
  Gunst Péter dr., 1986
  [tudományos főmunkatárs, Mayar Tudományos Akadémia]
  Gunyhó Józsefné, 1968
  [osztályvezető, SZOT]
  Gunyics András, 1953
  [dolgozó, Tatabányai Szénbányák]
  Guoth Béla, 1961
  [főmérnök, Mélyépítési Tervező Vállalat]
  Guranits János, 1968
  [tag, tatai járási népi ellenőrzési bizottság]
  Gurály György, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Napkor]
  Gurbai Béla, 1956
  [ügyrendi bizottsági elnök, Debreceni Gépállomás]
  Gurbán György, 1953 - 1982
  [osztályvezető, MSZMP Hajdú-Bihar megyei pártbizottság]
  Gurcsó Sándor, 1953
  [képviselő, Békés megye]
  Gurdon Antal, 0
  [kereskedő, kényszermunkás]
  Gurgurics Mihlály, 1961 - 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Tát]
  Gurics György, 1964
  [szakvezető]
  Gurisatti Ferenc, 1959
  [MÁV alkalmazott]
  Gurka István, 1953
  [pártfunkcionárius]
  Gurka Miklósné, 0
  [tag, Magyar Népi Táncegyüttes]
  Gurlich József, 1964
  [úszó]
  Gurmai Gyula, 1974
  [KISZ-titkár, szeghalmi járási bizottság]
  Gurmai Mihály, 1957 - 1958
  [Gnomai ? főmérnök, Miskolci Üveggyár]
  Gurmai Mihály dr., 1968
  [egyetemi tanár, M. Iparművészeti Főiskola]
  Gurnik Ilona, 1963
  [színész]
  Gurszki János, 1955
  [pácolómester]
  Gurszki Károlyné, 1952
  [művezető, Műszaki Gumigyár]
  Guruz József, 1970
  [attasé, stockholmi magyar nagykövetség]
  Gurzó László, 1963
  [munkatárs, MSZMP jászberényi városi-járási bizottság]
  Gurzóy Emil dr., 1961
  [orvos]
  Guszich Aurél dr., 1958
  [sebész-főorvos]
  Guszman József dr., 1951 - 1955
  [igazgatóhelyettes, Országos Bőr és Nemibeteggondozó]
  Gusztos Erzsébet, 1951
  [orvos]
  Gutai Magda, 1962 - 1973
  [szerkesztő, Medicina Könyvkiadó]
  Gutengéber Ádám, 1964
  [végrehajtó bizottsági tag, KISZ Vas megyei bizottság]
  Gutter József, 1969 - 1974
  [tanszékvezető, Vas megyei pártbizottság oktatási igazgatóság]
  Gutter Oszkár, 1959
  [munkatárs, Hazafias Népfront országos iroda]
  Guth Ferenc, 1966
  [elnök, siófoki járási népi ellenőrzési bizottság]
  Guth János, 1955
  [hazatért disszidens]
  Guth József, 1968 - 1970
  [igazgató, Nógrád megyei tanács gyógyszertári központ]
  Guth Miklós, 1951
  [PB munkatárs, MSZMP Budapest XI. kerület]
  Guti István, 1962 - 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyhegyes]
  Guti József, 1968
  [osztályvezető, Debreceni Postaigazgatóság]
  Guti Sándor, 1954
  [pedagógus, Vásárosfalu]
  Guttmann Béla, 1957
  [futballedző]
  Guttmann Erzsébet, 1953 - 1960
  [gépírónő, MSZMP Központi Bizottság]
  Guttmann Imre, 1957 - 1964
  [ügyvezető alelnök, Budapesti Kerekedelmi Kamara, brit tagozat]
  Guttmann János, 1952
  [minisztériumi előadó]
  Guttmann Jenő, 0
  [internált]
  Guttmann Miklós, 1969
  [titkár, Vöröskereszt]
  Guttmann Pál, 1953
  [diszpécser, Férfiruhagyár]
  Guttmann Zoltán, 1966
  [intézőbizottsági tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ, Pápa]
  Guttray József, 1966
  [szakcsoportvezető, munkásőrség]
  Guttray Józsefné, 1962
  [Siklósi Magda, párttitkár és osztályvezető, Pest Megyei Moziüzemi Vállalat]
  Gutyán Anna, 1951
  [párttitkár, Rózsás]
  Guttyán János, 1952
  [brigádvezető, Sóstó]
  Gutyán József, 0
  [őrmester, határügyi tiszthelyettes]
  Guzanov Alexej Ivanovics, 1954
  [kolhozelnök]
  Guzi Imre, 0
  [ÁVH alhadnagy]
  Guzmics Antal, 0
  [vezetőhelyettes, Jáki Állami Gazdaság]
  Guzmics József, 1957
  [traktorvezető, Szombathelyi Gépállomás]
  Guzmics Károly, 1955 - 1957
  [szerszámkészítő, Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT]
  Guzorán Gáspár, 1969
  [elnök, járásbíróság, Bonyhád]
  Guzsella János, 1955
  [pb-munkatárs, Budapest]
  Guzsik István, 1968
  [tanár, Bp., 13. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet]
  Guzsik József, 1953
  [lőmester, Dorogi Szénbányák]
  Guzsvári Károly, 1951
  [tanár, Berzsenyi Dániel Általános Gimnázium]
  Günczer József, 1958 - 1968
  [vezető, MAHART]
  Gündisch Gusztáv, 1958 - 1964
  [munkás, Magyar Ruggyantagyár]
  Gündisch Gusztáv, 1969 - 1985
  [vezérigazgató-helyettes, TAURUS]
  Günther Béla dr., 1985
  [osztályvezető-helyettes, Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottsága]
  Gürtl István, 1955
  [kitüntetett]
  Gyseghen André van, 1959
  [színházi rendező]
  Gyablonka Gyula, 1957
  [autóbuszkalauz]
  Gyabronka József, 1957
  [igazgató, Műkő- és Kőipari Vállalat]
  Gyagyovszki Emil, 1957 - 1961
  [író]
  Gyagyovszki Emilné, 1973
  [költő özvegye]
  Gyalmos János dr., 1956 - 1972
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Magyar Szovjet Baráti Társaság]
  Gyalog Mihály, 1964 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Bercsény]
  Gyalus Lajos, 1969
  [osztályvezető-helyettes, IBUSZ]
  Gyanó Vince, 1953
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Gyapai Dénes, 1958 - 1978
  [újságíró]
  Gyapai József, 1973
  [elnökhelyettes, kecskeméti városi tanács]
  Gyappai Lajos, 1955
  [üzemvezető, Lenin Kohászati Művek]
  Gyapay Jenő, 1966
  [főmérnök, Mecseki Állami Erdőgazdaság]
  Gyaraki Károly dr, 1990
  [vezető, magyar honvédség biztonsági hivatala]
  Gyarmathi Mihály, 1958
  [művészeti igazgató]
  Gyarmathy István, 1964 - 1985
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Gyarmathy László, 1953
  [mérnök, Tatabányai Erőmű]
  Gyarmati András, 1987
  [osztályvezető, Minisztertanács]
  Gyarmati Dezső, 1954 - 1990
  [vizipólós, képviselő, MDF]
  Gyarmati Elemér, 1951 - 1973
  [tiszteletbeli kanonok]
  Gyarmati Ferenc dr., 1967 - 1969
  [felszólalt az ENSZ közgyűlésén]
  Gyarmati Imre, 1955 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyrábé]
  Gyarmati Imre, 1952
  [termelőszövetkezeti elnök, Fábiánsebestyén]
  Gyarmati István dr., 1964
  [főorvos, gyulai megyei kórház]
  Gyarmati János, 1971 - 1975
  [képviselő, igazgató, Építőipari Gépesítő Vállalat]
  Gyarmati János, 1952 - 1961
  [főművezető, Telefongyár]
  Gyarmati József, 0
  [lásd: Gyarmati László, végrehajtó bizottsági elnök, Budapest, XII. kerület]
  Gyarmati József, 1969
  [szerkesztőbizottsági tag, Alföld]
  Gyarmati József, 1955
  [tanársegéd, Lenin Intézet]
  Gyarmati József dr., 1970 - 1983
  [párttitkár, Debrecen]
  Gyarmati Kálmán, 1965 - 1983
  [igazgató, Hajdú-Bihar Megyei Művelődési Központ]
  Gyarmati Lajos dr., 1960 - 1985
  [igazgató, Esztergomi Tanítóképző Intézet]
  Gyarmati László dr., 1958
  [főorvos, budapesti János Kórház]
  Gyarmati László, 1963 - 1970
  [egyetemi tanár, dékánhelyettes, Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Gyarmati László, 1960 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest XII. kerületi tanács]
  Gyarmati László, 1963
  [osztályvezető, MSZMP, nyírbátori járási bizottság]
  Gyarmati Mihály, 1952 - 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Abony]
  Gyarmati Mihály dr., 1955
  [orvos, besúgó]
  Gyarmati Sándor dr., 1969
  [titkár, kiskunhalasi városi tanács]
  Gyarmati Sándor, 1965
  [KISZ-titkár, Nagyrábé]
  Gyarmati Sándorné, 1953 - 1957
  [agronómus, képviselő]
  Gyarmati Veronika, 1958 - 1974
  [hegedűművész]
  Gyarmati Zsuzsanna, 1953 - 1955
  [sztahanovista lakatos, MÁVAG]
  Gyarmatzky Ádám, 1955 - 1974
  [vezető, Mohácsi Köztisztasági Vállalat]
  Gyáni Ferenc, 1967
  [munkatárs, KISZ Központi Bizottság]
  Gyánó Vince, 1953 - 1957
  [főaknász, Kővágószőllős]
  Gyárfás Endre, 1958 - 1966
  [költő]
  Gyárfás Gyula, 0
  [lásd: Gyárfás János]
  Gyárfás Imre, 1956 - 1966
  [tanár, Földes Gimnázium]
  Gyárfás Iván, 1953 - 1970
  [igazgató, VATERV]
  Gyárfás János, 1953 - 1974
  [igazgató, Borsodnádasdi Lemezgyár]
  Gyárfás János, 1954
  [titkár, Magyar Dolgozók Pártja, Borsod megyei bizottság]
  Gyárfás József, 1955
  [kísérletügyi főigazgató]
  Gyárfás Kálmán, 1957 - 1958
  [elnök, Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Gyárfás Mihály, 1965 - 1985
  [párttitkár, Csongrád megye]
  Gyárfás Miklós, 1953 - 1984
  [író]
  Gyárfás Miklós, 1975
  [egyetemi tanár, Színház és Filművészeti Főiskola]
  Gyárfás Péter, 1984
  [jogász, publicista]
  Gyárfási János, 1956
  [másodtitkár, Magyar Dolgozók Pártja, Borosod megyei bizottság]
  Gyáros Éva, 1963
  [könnyűvérű hölgy, Gyáros László lánya]
  Gyáros László, 1957 - 1980
  [miniszter]
  Gyáros Lászlóné, 1958 - 1968
  [Gyáros Erzsébet]
  Gyebnár Jánosné, 1958 - 1962
  [titkár, békéscsabai Nőtanács]
  Gyebnár József, 1963 - 1970
  [párttitkár, Endrőd]
  Gyebrovszki László, 1955 - 1969
  [igazgató, Szabolcs Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Gyebrószki András, 1966
  [kereskedelmi titkár, Egyesült Izzó]
  Gyebrószky Andrásné, 1976 - 1985
  [vezérigazgató, Habselyem Kötöttárúgyár]
  Gyene László, 1984
  [forgalmi igazgató, BKV]
  Gyene László, 1966
  [főagronómus, Kecskemét]
  Gyenes András, 1951 - 1988
  [külügyminiszter-helyettes]
  Gyenes András, 1972
  [rádiós]
  Gyenes Antal dr., 1947 - 1984
  [begyűjtési miniszter, közgazdász, újságíró]
  Gyenes György dr., 1959 - 1973
  [vezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet]
  Gyenes Gyula, 1979
  [Hazafias Népfront titkára, Túrkeve]
  Gyenes Imre, 1973
  [traktorvezető]
  Gyenes István, 1955 - 1984
  [újságíró]
  Gyenes István, 1979
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Gyenes István, 1961 - 1962
  [vegyészmérnök, Kőbányai Gyógyszergyár]
  Gyenes Józsefné dr., 1968
  [vezető, posta-főosztály]
  Gyenes Lajos dr., 1963
  [docens, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Gyenes László, 1964 - 1966
  [Gyenis ? rovatvezető, Komárom]
  Gyenes László, 1965 - 1977
  [rovatvezető, Pártélet]
  Gyenes Tamás, 1953 - 1963
  [szobrászművész]
  Gyenesei István dr., 1978 - 1988
  [párttitkár, Somogy megye]
  Gyenge András, 1970
  [diák, Moszkvai Újságíró Akadémia]
  Gyenge Árpád, 1958 - 1979
  [színész]
  Gyenge József, 1984
  [osztályvezető, Művelődési Minisztérium]
  Gyenge Kálmán, 1967 - 1971
  [bányász, képviselőjelölt, Pest megye]
  Gyenge Kálmán, 1954
  [főtanácsos, MÁV]
  Gyenge Károly, 1949 - 1973
  [titkár, MSZMP Fejér megyei bizottsága]
  Gyenge Zoltán dr., 1957 - 1975
  [nagykövet, Addis Abbeba]
  Gyenge Zoltán dr., 1984
  [egyetemi tanár, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Gyengő Tibor dr., 1957 - 1959
  [igazgatóhelyettes, Építéstudományi Kísérleti Intézet]
  Gyenis János dr., 1984
  [docens, MSZMP Politikai Főiskola]
  Gyenis Pál, 1957 - 1975
  [első titkár, MSZMP pécsi járási bizottság]
  Gyepes István, 1956 - 1965
  [elnök, Győr megyei bíróság]
  Gyepes Istvánné dr., 1965
  [ügyész, Budapest XIII. kerület]
  Gyepes Mihály, 1952
  [első helyezett, Rákosi Mátyás tanulmányi verseny]
  Gyepesi János, 1953
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Gyergyai Albert dr., 1949 - 1981
  [vezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem francia tanszék]
  Gyergyai Károly dr., 1953 - 1966
  [osztályvezető, tatabányai kórház]
  Gyergyói János, 1985
  [fúrómester, Kőolaj és Földgázbányászati Vállalat]
  Gyergyói Tiborné, 1965
  [tag, KISZ Revíziós Bizottság]
  Gyergyóiné dr.Rudnai Vera, 1986
  [tudományos főmunkatárs, Pénzügykutató Intézet]
  Gyerkó Edit, 1956
  [tanuló]
  Gyerő András, 1963 - 1979
  [elnök, KISZÖV (Iparszövetség), Tolna megye]
  Gyertyán Ervin, 1954 - 1989
  [újságíró]
  Gyetkó László, 1957
  [első világháborús hadifogoly]
  Gyetvai (utóneve ismeretlen), 1955
  [pártbizottsági titkár, Kiskunfélegyháza]
  Gyetvai András, 1963
  [főelőadó, Művelődési Minisztérium]
  Gyetvai Ágnes, 1978
  [munkatárs, Művészet című lapnál]
  Gyetvai Béla, 1963 - 1970
  [igazgató, Heves Megyei Tanács Építőipari Vállalat]
  Gyetvai Irén, 1953 - 1956
  [elnök, Művészeti Dolgozók Szakszervezete]
  Gyetvai István dr., 1973
  [főorvos, ceglédi kórház]
  Gyetvai János dr., 1950 - 1967
  [követ, Ankara]
  Gyetvai József, 1958 - 1969
  [tanácselnök, Gödöllő]
  Gyetvai Józsefné, 1958 - 1966
  [titkár, aszódi járási tanács]
  Gyetvai László, 1957
  [vezető, Lemezárugyár]
  Gyetvay Péter dr., 1951 - 1973
  [kanonok]
  Gyevi Károly dr., 1962 - 1979
  [szerkesztő, Mecseki Bányász]
  Gyeviczki Vilmos, 1969 - 1972
  [titkár, Marcal Menti Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]

 11. Gyémánt András, 1955 - 1984
  [nagykövet]
  Gyémánt András, 1965
  [póttag, KISZ Központi Bizottság]
  Gyémánt Árpádné dr., 1962
  [gyermekvédelmi előadó]
  Gyémánt György, 1959
  [főosztályvezető, Egyenáramú Gépgyár]
  Gyémánt Gyula, 1953 - 1966
  [növénytermesztési osztályvezető]
  Gyémánt József, 1962 - 1968
  [gépészfőmérnök, Középülettervező Vállalat]
  Gyémánt László, 1968
  [festő]
  Gyéresi András, 0
  [kulák, Vajdácska]
  Gyéresi Béla dr., 1956
  [áldozópap]
  Gyérmán István, 1977
  [hegedűművész]
  Gyigor József, 1970 - 1975
  [első titkár, Cegléd]
  Gyikusin Vlagyimir Ivanovics, 1953 - 1955
  [szovjet-magyar barátság hónapjára érkezett]
  Gyimes György, 1958
  [újságíró]
  Gyimes Viktor, 1968
  [csoportvezető, tatai városi tanács végrehajtó bizottság]
  Gyimesi András, 1955 - 1959
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, megyei tanács, Veszprém]
  Gyimesi Andrásné, 1959
  [elnök, Veszprém megyei Nőtanács]
  Gyimesi Antal, 1955
  [osztályvezető, postás szakszervezet]
  Gyimesi Béla, 1953
  [főmérnök, Bükkhegységi Ásványbánya Vállalat]
  Gyimesi Ernő, 1957 - 1971
  [tánczenész]
  Gyimesi Henrik, 1951 - 1952
  [vezető, Tolna Megyei Mezőgazdasági Osztály Állattenyésztési Csoport]
  Gyimesi Imre, 1969
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Gyimesi István, 1953 - 1955
  [gyárrészleg-vezető, Április 4. Gépgyár]
  Gyimesi János, 1957 - 1974
  [vezérigazgató, Szeszipari Országos Vállalat]
  Gyimesi János, 1961 - 1972
  [osztályvezető-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Gyimesi József, 1951 - 1955
  [MSZT-titkár, Salgótarjáni Acélgyár]
  Gyimesi József dr., 1953 - 1958
  [vegyészmérnök, CHINOIN]
  Gyimesi Kálmán, 1982
  [magánénekes]
  Gyimesi Károly, 1972
  [KISZ-titkár, Bakony Művek]
  Gyimesi Kornél, 1977
  [rovatszerkesztő, Ifjú Kommunista]
  Gyimesi Lajos, 1957
  [osztályvezető, Dohányért]
  Gyimesi László, 1973
  [zongoraművész]
  Gyimesi László, 1968
  [lelkész]
  Gyimesi László, 1955
  [TSB előadó]
  Gyimesi Sándor, 1973 - 1986
  [kandidátus]
  Gyimesi Sándor, 1971
  [megyei parancsnok, munkásőrség]
  Gyimóthy István, 1958
  [mérnök, Optikai és Fizikai Központi Kutató Laboratórium]
  Gyimóthy Géza, 1991
  [főtitkár-helyettes, FKGP]
  Gyimóti Dénes, 1958 - 1975
  [képviselőjelölt, Veszprém megye]
  Gyires Béla, 1958 - 1969
  [dékánhelyettes, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Gyires Gyula, 1952 - 1954
  [főagronómus]
  Gyolai István, 1964
  [nyugdíjas]
  Gyolai Mihály, 0
  [őrnagy]
  Gyógs Imre, 1956
  [kalocsai lakos]
  Gyócsi Jenő, 1947 - 1986
  [elnök, vasutas szakszervezet]
  Gyólai János, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Tiszasas]
  Gyólay Viktória, 1963
  [színésznő]
  Gyóni Lajos, 1953 - 1971
  [párttitkár, Bács-Kiskun megye]
  Gyóni László, 1960
  [tanácselnök, Adács]
  Gyóni Mátyás dr., 1954
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Gyökhegyi László, 1958 - 1965
  [Gyökhelyi, megbízott igazgatóhelyettes, Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet]
  Gyökössy Gyula dr., 1967 - 1987
  [vezérigazgató, Hungária Szálloda és Étterem Vállalat]
  Gyömbér János, 1963
  [ÁVH hadnagy]
  Gyömrei József, 1954
  [párt és tömegszervezeti funkcionárius]
  Gyöngy Pál, 1957 - 1982
  [helyettes igazgató, Művészeti Alap]
  Gyöngyi Gyula dr., 1961 - 1989
  [főosztályvezető-helyettes, Legfelsőbb Ügyészség]
  Gyöngyös Béla dr., 1956
  [ügyvéd]
  Gyöngyösi (utóneve ismeretlen), 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Kiskunhalas]
  Gyöngyösi Andor dr., 1954 - 1964
  [szülész főorvos, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gyöngyösi András, 1969
  [főosztályvezető, Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat]
  Gyöngyösi Árpád, 1958 - 1971
  [követségi attasé, Ulán Bátor]
  Gyöngyösi Gábor, 1986
  [olvasószerkesztő, A falu]
  Gyöngyösi Gábor, 1956 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Ráckeve]
  Gyöngyösi István, 1953 - 1986
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Gyöngyösi József, 1971 - 1975
  [képviselő, Heves megye]
  Gyöngyösi Károly, 1955
  [kiváló dolgozó]
  Gyöngyösi Lajos, 1952
  [segédoperatőr]
  Gyöngyösi Márton, 1961
  [igazgató, Autóközlekedési Vállalat]
  Gyöngyösi Nándor, 1957 - 1967
  [rovatszerkesztő, Kossuth adó]
  Gyöngyösi Rezső, 1956
  [szerkesztő-mérnök, Forgácsoló Szerszámok Gyára]
  Gyöngyössy Gáspár, 1964
  [főosztályvezető, Vetőmagtermeltető és Ellátó Vállalat]
  Gyöngyössy Imre, 1956 - 1971
  [rendező]
  Gyöngyössy István dr., 1947 - 1983
  [Nemzeti Bank megbízott Párizsban]
  Gyöngyössy Katalin, 1969 - 1977
  [színésznő]
  Gyönös Károly dr., 1962 - 1971
  [egyetemi tanár, kertészeti egyetem]
  Gyönyörü Lajos, 1966 - 1975
  [párttitkár, derecskei járási bizottság]
  Gyöpösi Gyula, 1983
  [vezérigazgató, Hungarohotels]
  Györe Imre, 1957 - 1973
  [költő]
  Györe József, 1951 - 1985
  [Belügyminiszter]
  Györe József, 1969
  [iskolaigazgató, Orosháza]
  Györe Sándor, 1962 - 1980
  [képviselő]
  Györffy György, 1984 - 1988
  [történész]
  György András dr., 1965
  [jogászprofesszor, Boston]
  György Antal, 1969
  [tűzoltó alezredes]
  György Elemér, 1953 - 1961
  [rektorhelyetttes, Szegedi Egyházmegyei Hittudományi Főiskola]
  György Endre, 1966
  [egyetemi docens, Agrártudományi Egyetem]
  György Endre, 1952
  [iskolaigazgató]
  György Endre, 1957 - 1976
  [újságíró]
  György Ernő dr., 1959 - 1985
  [jogtudományok kandidátusa]
  György Ferenc, 1967
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  György Ferenc, 1952 - 1965
  [igazgató, Fogaskerékgyár]
  György Ferenc, 1953
  [igazgató, Gheorghiu Dej Hajógyár]
  György Ferenc, 1952
  [építésvezető]
  György Gábor, 1959
  [rádió-televízió]
  György Géza, 1957
  [konferenciára utazott Moszkvába]
  György Győző, 1954
  [gyártmánytervező, Magyar Ruggyantagyár]
  György Gyula, 1953 - 1974
  [miniszterhelyettes, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  György István, 1964 - 1975
  [rendező]
  György István, 1952 - 1974
  [igazgató, VIZITERV]
  György István, 1966 - 1982
  [vezérigazgató, Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár]
  György István, 1952 - 1984
  [újságíró, Szabad Nép]
  György Istvánné, 1975
  [osztályvezető, Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete]
  György Jenő, 1958 - 1975
  [főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium]
  György József, 1953 - 1973
  [elnök, szekszárdi járási hivatal]
  György Júlia dr, 1958 - 1973
  [gyermekpszichiáter]
  György Károly, 1974
  [műszaki igazgató, Vörös Október Férfiruhagyár]
  György Károly, 1963 - 1976
  [főtitkár, Magyar Agrártudományi Egyesület]
  György Lajos, 1951 - 1973
  [plébános]
  György Lajos dr., 1987
  [főtanácsos, Belkereskedelmi Minisztérium]
  György László dr., 1963
  [szakfőorvos]
  György László, 1958 - 1986
  [színész]
  György Péter, 1979
  [Magyar, történelem, esztétika szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen]
  György Róbert, 1969
  [könyvtáros]
  György Sándor, 1970
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  György Sándor, 1981 - 1985
  [titkár, Magyar-Szovjet Baráti Társaság]
  Györgyi Árpád dr., 1990 - 1992
  [elnök, FKgP Ellenőrző és Etikai Bizottság]
  Györgyi Béla, 1980 - 1987
  [altábornagy]
  Györgyi Géza, 1957 - 1973
  [fizikai tudományok kandidátusa]
  Györgyi Kálmán dr., 1990 - 1992
  [legfőbb ügyész]
  Györgyi Viktor, 1990
  [tag, PB FKgP]
  Györke József, 1989
  [nagykövet, Anglia]
  Györke József, 1983 - 1989
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Györkő Antal, 1955 - 1958
  [végrehajtó bizottsági elnök, pécsi városi tanács]
  Györkös Józsefné, 1970
  [igazgatóhelyettes, Dél-Dunántúli Textil és Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat]
  Györkös Zoltán dr., 1969
  [főorvos]
  Györök Ferenc dr., 1963 - 1986
  [vezető-helyettes, Budapesti Rendőr-főkapitányság]
  Györök Gábor, 1949 - 1970
  [párttitkár, Letenye]
  Győr István, 1957
  [tanár]
  Győr József, 1968
  [osztályvezető-mérnök, AGROTERV]
  Győr Kálmán, 1955
  [elnök, MÖHOSZ, Kőbányai Sörgyár]
  Győrbiró Tibor, 1953
  [mérnök, GANZ Vagongyár]
  Győrdeák József, 0
  [internált]
  Győrfi Antal, 1955
  [igazgató, Kiskereskedelmi Vállalat]
  Győrfi Bertalanné, 1960 - 1970
  [adminisztrátor, Miskolc]
  Győrfi György, 1953 - 1984
  [színész]
  Győrfi István dr., 1984 - 1990
  [miniszterhelyettes, Szociális és Egészségügyi Minisztérium]
  Győrfi Tibor, 1965 - 1973
  [tudósító, MTI]
  Győrfi Zoltán, 1966 - 1974
  [gyárrészleg-vezető, Elekronikus és Mérőkészülékek Gyára]
  Győrfi Zoltán, 0
  [párttitkár, Szombathely]
  Győrfy András, 1964 - 1974
  [főmunkatárs, Munkaügyi Minisztérium]
  Győrffy (utóneve ismeretlen), 1956
  [szervező bizottsági titkár, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Győrffyi Albert, 1956
  [szakszervezeti bizalmi, Fővárosi Autótaxi Vállalat]
  Győrffy Balázs, 1982 - 1987
  [ezredes]
  Győrffy Barna, 1953 - 1970
  [igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Genetikai Intézet]
  Győrffy Bertalan, 1968
  [tag, városnaményi járási népi ellenőrzési bizottság]
  Győrffy Béla, 1952 - 1979
  [tudományos osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia]
  Győrffy Miklós, 1990
  [elnök, Magyar Rádiós Kamara]
  Győrffy Sándor, 1951 - 1971
  [munkatárs, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Győri Antalné, 1969
  [üzemvezető, papíripari vállalat]
  Győri Attila, 1968 - 1974
  [vezető, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Győri Balázs, 1963 - 1964
  [végrehajtó bizottsági elnök, Nádudvar]
  Győri Bálintné, 1958
  [államügyész]
  Győri Dániel dr., 1969 - 1970
  [egyetemi tanár, Keszthelyi Agrártudományi Egyetem]
  Győri Dezső, 1972
  [szobrász]
  Győri Dezső, 1956 - 1974
  [író]
  Győri Emil, 1974
  [színész]
  Győri Erzsébet, 1973
  [könyvtáros]
  Győri Gáspár, 1952 - 1956
  [titkár, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Győri György, 1971 - 1982
  [rovatvezető, Köznevelés]
  Győri Györgyné dr., 1973
  [munkatárs, Pest megyei főügyészség]
  Győri Gyula, 1955 - 1957
  [gimnáziumi igazgatóhelyettes, Jászapáti]
  Győri Gyula, 1967 - 1969
  [főmérnök, Alföldi Kőolajfúrási Üzem]
  Győri Illés György, 1959 - 1985
  [olvasószerkesztő, Munka]
  Győri Imre, 1954 - 1987
  [MSZMP Központi Bizottság, titkár]
  Győri Imre, 1964 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök]
  Győri Imréné, 1970 - 1974
  [titkár, Vöröskereszt]
  Győri Istvánné, 1975
  [tag, SZOT]
  Győri János, 1967 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Karancsság]
  Győri János, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Nyáregyháza]
  Győri János, 1964 - 1973
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Győri János, 1957
  [osztályvezető, Országos Árhivatal]
  Győri János, 1959 - 1960
  [népi ülnök]
  Győri János, 1965 - 1974
  [termelőszövetkezeti elnök, Ságújfalu]
  Győri János, 1959
  [Irodalmi figyelő - Hajnal István]
  Győri József, 1963
  [rendőrkapitány-helyettes, Tamási]
  Győri József, 1961
  [MSZMP titkár, Tatabánya]
  Győri Károly, 1975 - 1976
  [igazgató, Simontornyai Bőrgyár]
  Győri Lajos, 1985
  [osztályvezető, Budapest Párbizottság]
  Győri László, 1958 - 1972
  [főmérnök, fővárosi tanács]
  Győri László, 1965 - 1967
  [költő]
  Győri Margit, 1971
  [munkatárs, MTI]
  Győri Mihály, 1953 - 1967
  [fölművelésügyi miniszterhelyettes]
  Győri Péter, 1989
  [ügyvivő, SZDSZ]
  Győri Sándor, 1983 - 1988
  [vezérigazgató, Mátraaljai Szénbányák]
  Győri Sándor dr., 1970 - 1974
  [elnök, széchényi járási hivatal]
  Győri Tibor, 1955 - 1979
  [titkár, MSZT]
  Győri Tibor, 1959 - 1966
  [igazgató, Pamutfonó Ipari Vállalat]
  Győri Vilmos, 1965 - 1968
  [másodtitkár, stockholmi magyar nagykövetség]
  Győri Vilmos, 1956
  [osztályvezető, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Győri Zoltán, 1965 - 1971
  [KISZ-titkár, Belügyminisztérium]
  Győry Elemér, 1951 - 1961
  [református püspök]
  Győry György dr., 1962 - 1976
  [egyetemi tanár, Orvostudományi Továbbképző Intézet]
  Győry Sándor, 1961 - 1973
  [mérnök, nagylengyeli olajmező]
  Győriványi Sándor dr., 1990 - 1992
  [munkaügyi miniszter, FKgP]
  Győrki István, 1962 - 1970
  [parancsnok, Munkásőrség]
  Győrvári Ferenc, 1965
  [főmérnök, Pamutnyomóipari Vállalat]
  Gyugyi János dr., 1959 - 1987
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Tolna megyei tanács]
  Gyuk Imréné, 1972
  [segéd-művezető, Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár]
  Gyukits Gergely, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Kunszentmiklós]
  Gyukits István, 0
  [lásd Gyukits Gergely]
  Gyula József, 1951
  [elnök, beszerzési osztály, Miskolci Vas és Fémipari Termelőszövetkezet]
  Gyulaházi Jenő, 1959
  [elnök, Hajdó-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség]
  Gyulai Ferenc dr., 1958 - 1974
  [újságíró]
  Gyulai Ferenc dr., 1968
  [főosztályvezető, Munkaruházati Kereskedelmi Vállalat]
  Gyulai Ferenc, 1955
  [partizán]
  Gyulai Gábor, 1992
  [címzetes államtitkár]
  Gyulai Gábor, 1958
  [pap]
  Gyulai Gergely, 1958 - 1966
  [műszaki főelőadó, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Gyulai Géza, 1956 - 1964
  [egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Gyulai Gusztáv, 1971 - 1988
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest XX. kerület]
  Gyulai Gyula, 1955 - 1960
  [igazgató, Békéscsabai Hűtőipari Vállalat]
  Gyulai Ida, 1956 - 1971
  [ügyintéző, Magyar ENSZ Társaság]
  Gyulai István, 1957 - 1986
  [újságíró]
  Gyulai István, 1972
  [riporter]
  Gyulai Iván, 1991
  [ökológus, elnök, Magyar Zöld Párt]
  Gyulai József, 1976
  [párttitkár, Orosháza]
  Gyulai József, 1963 - 1967
  [igazgató, Szekszárdi Gépjavító Vállalat]
  Gyulai Júlia, 1964
  [gépírónő, Népszabadság]
  Gyulai Károly, 1958 - 1959
  [helyettes titkár, SZOT]
  Gyulai Lajos, 1956
  [ügynök]
  Gyulai Lajos, 1963
  [osztályvezető, Építésügyi Minisztérium]
  Gyulai László dr., 1963 - 1965
  [főügyész, Heves megye]
  Gyulai László dr., 1953
  [párttitkár, Tartály és Tárolóberendezések Gyára]
  Gyulai Liviusz, 1963 - 1973
  [grafikusművész]
  Gyulai Mihály, 1956
  [ezredes]
  Gyulai Mihály, 1953
  [esperes]
  Gyulai Miklós, 1951
  [mérnök, Épületszerelő Vállalat]
  Gyulai Pál, 1972
  [hengerész, Csepeli Vas és Fémművek]
  Gyulai Pál, 1958
  [ezredes]
  Gyulai Sándor, 1965
  [dékán, Miskolci Műszaki Egyetem]
  Gyulai Sándor, 1974
  [igazgató, Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat]
  Gyulai Szabolcs, 1991
  [ügyvezető, TV2]
  Gyulai Zoltán dr., 1953 - 1968
  [akadémikus]
  Gyulai Zoltán dr., 1951 - 1977
  [bányamérnök]
  Gyulai Gaál Ferenc, 1951 - 1965
  [karmester]
  Gyulai Molnár Ferenc, 1958
  [főhadnagy]
  Gyulay Ferenc dr., 1965 - 1982
  [felelős szerkesztő, Statisztikai szemle]
  Gyulay József dr., 1958
  [vegyészmérnök]
  Gyulay Kató, 0
  [Magyar küldöttség alkalmazottja, Hága]
  Gyulavári Antal, 1990
  [tanácsadó, FIDESZ]
  Gyulavári Pál, 1959 - 1988
  [tanácselnök, Békéscsaba]
  Gyura Antal dr., 1965 - 1966
  [rendőr őrnagy]
  Gyuranecz Vince dr., 1953 - 1985
  [vezérigazgató-helyettes, Veszprémi Szénbányák]
  Gyurák László, 1952 - 1963
  [vezető, Borsod megyei tanács, építési osztály]
  Gyurácz János, 1957 - 1982
  [igazgatósági elnök, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségének Vas megyei szövetsége]
  Gyurcsány Ferenc, 1989
  [alelnök, Demokratikus Ifjúsági Szövetség]
  Gyurcsó Ferenc, 1958 - 1970
  [tanácselnök, Budapest III. kerület]
  Gyurcsó István, 1959
  [költő]
  Gyurfina Éva, 1968
  [főelőadó, Központi Statisztikai Hivatal]
  Gyurgyák József
  [bányász]
  Gyurián Lajos, 1962 - 1968
  [igazgató, Kő- és Kavicsipari Egyesülés]
  Gyuricza Béla, 1990 - 1991
  [altábornagy]
  Gyuricza István, 1962 - 1974
  [végrehajtó bizottsági elnök, dombovári városi tanács]
  Gyuricza József, 1955 - 1958
  [tőrvívó]
  Gyuricza Lajos, 1955 - 1970
  [igazgató, Táncsics Bőrgyár]
  Gyuricza László, 1964 - 1989
  [igazgató, Balatonfűzfő Nitrokémia]
  Gyuricsku Kálmán dr., 1970 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Gyuris Géza, 1969
  [igazgató főmérnök, Könnyűipari Gépgyártó Vállalat]
  Gyuris Gyula, 1952
  [zenei szakkör vezetője]
  Gyuris József, 1960
  [végrehatjó bizottsági elnök, Gyálarét]
  Gyuris Szilveszter, 1967 - 1972
  [elnökhelyettes, szegedi járási tanács]
  Gyurisics Dániel, 1957
  [elnökhelyettes, Hazafias Népfront, Kaposvár]
  Gyurisics Gusztáv, 1953
  [kovács, Csepeli Ásványolajipari Vállalat]
  Gyurits Lázó, 0
  [asztalosmester, Hercegszántó]
  Gyurity József, 1985
  [párttitkár, Hercegszántó]
  Gyurján András, 1969
  [rajparancsnok]
  Gyurkovics János, 1972 - 1975
  [igazgató, Centrál Vendéglő Vállalat]
  Gyurkovics János, 1960
  [párttitkár, Érsekvadkert]
  Gyurkovics József, 1954
  [ügyrendi bizottsági titkár, Tatabánya]
  Gyurkovics József, 1954
  [ügyvezető, Földművesszövetkezet, Koroncó]
  Gyurkovics Mária, 1950 - 1973
  [operaénekes]
  Gyurkovics Tibor, 1963 - 1992
  [pszichológus, költő]
  Gyurkovics Zsuzsa, 1951 - 1972
  [színésznő]
  Gyurkovszki János, 1975
  [első titkár, Komárom]
  Gyurkó Gábor, 1959
  [esperes]
  Gyurkó Géza, 1954 - 1984
  [újságíró]
  Gyurkó István, 1957 - 1960
  [vájár, ormospusztai szénbánya]
  Gyurkó József, 1968
  [főkönyvelő, Eger]
  Gyurkó Károly, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Zalaszentbalázsi]
  Gyurkó Lajos, 1947 - 1962
  [határőrség országos parancsnoka]
  Gyurkó László, 1958 - 1988
  [író]
  Gyurkó Vince, 1969
  [rendőr alezredes]
  Gyurkóczi Károly, 1961
  [főtitkár, Magyar Evezős Szövetség]
  Gyurman János, 1966
  [főagronómus, Sári]
  Gyurmánczi Sándor, 1951
  [párttitkár, Tatabányai Szénbányák]
  Gyurmánszki Mihály, 1955
  [kombájnvezető, Ikrény]
  Gyurmó József, 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Halászi]
  Gyurnik Ádám, 1957 - 1958
  [munkásőr]
  Gyuró Ferenc dr., 1966 - 1990
  [elnök, Hazafias Népfront, rektorhelyettes, kertészeti egyetem]
  Gyuró Imre, 1971 - 1983
  [tanácselnök-helyettes, Szabolcs-Szatmár megye]
  Gyurok György, 1971 - 1982
  [főtitkár, Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége]
  Gyutay Tibor, 1968
  [főmérnök, Köztisztasági Hivatal]
  Gyürk Dorottya, 1990
  [tag, FIDESZ választmány]
  Gyürki Rudolf dr., 1955 - 1977
  [elnökhelyettes, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége]
  Gyürky Zoltán, 1970
  [munkatárs, MSZMP Nógrád megyei bizottsága]
  Gyürüsi Antal, 1975
  [képviselőjelölt, Győr-Sopron megye]
  Gyüszü Miklós dr., 1973 - 1982
  [orvos-alezredes]
  Haas István dr., 1964
  [sebészprofesszor]
  Haas Károly, 1957 - 1966
  [elnökhelyettes, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ]
  Haán Endre, 1957 - 1968
  [dramaturg, Magyar Rádió]
  Haán György, 1959
  [főmérnök, Zagyvaapátfalvi Táblaüveggyár]
  Haás Árpádné dr., 1964
  [docens, agrártudományi egyetem]
  Haász Ágoston, 1966
  [párttag, Budapest XI. kerület]
  Haász Ágoston, 1970
  [személyzeti igazgatóhelyettes, Villamosszigetelő és Műanyaggyár]
  Haász Árpád dr,, 1954 - 1967
  [rektor, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Haász Árpádné dr., 1951 - 1964
  [vezető, Népnevelési Minisztérium]
  Haász Jenő, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyhegyes]
  Haász Vendelné, 1963
  [szervező bizottsági titkár, Fővárosi Fotó Vállalat]
  Haáz Ernő, 1966
  [intéző bizottsági tag, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ]
  Haáz István, 1968
  [kereskedelmi tanácsos, hanoi nagykövetség]
  Haba Jánosné, 1963
  [párttitkár, Sajóecseg]
  Habas Mihály dr., 1969
  [igazgató, Gépipari Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat]
  Habaz Péter, 1953
  [Magyar Dolgozók Pártja titkár, Drágszél]
  Habán György dr., 1953 - 1975
  [főtitkár, Magyar Higiénikusok Társasága]
  Habán László, 1958 - 1975
  [párttitkár, Jászapáti]
  Habera László, 1975 - 1989
  [első titkár, Eger]
  Habina Péter, 1985
  [KISZ-titkár, Csongrád megye]
  Habinyák Elemér, 1964
  [tervező mérnök, UVATERV]
  Habis György, 1954 - 1964
  [gimnáziumi tanár, Eger]
  Habuczki Józsefné, 1958 - 1963
  [képviselőjelölt, Somogy megye]
  Habuda Ádám, 1958 - 1976
  [igazgató, Kőbányai Porcelángyár]
  Habuda Miklós, 1959 - 1982
  [osztályvezető-helyettes, Párttörténeti Intézet]
  Hach Frigyes, 1960
  [KISZ-tanácsadó tanár]
  Hack Márton, 1967 - 1974
  [elnök, Magyar Szovjet Baráti Társaság Szolnok megyei szervezete]
  Hack Péter, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Hackler Károly dr., 1979 - 1983
  [nagykövet, Szudán]
  Hackler Károly, 1953 - 1986
  [helyettes osztályvezető, Külügyminisztérium]
  Hacser Józsa, 1958 - 1977
  [színésznő]
  Hacsovszky László, 1968 - 1985
  [irodavezető, (TFTP) Technology for the People]
  Hadady Tibor dr., 1966 - 1971
  [ozstályvezető ügyész, fővárosi főügyészség]
  Hadanich Gyula dr., 1961 - 1970
  [helyettes főügyész, Pest megye]
  Hadarics (utóneve ismeretlen), 0
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, titkár, Mosonmagyaróvár]
  Hadarics József, 1964 - 1968
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanács]
  Hadas Ferenc, 1959
  [titkár, Kossuth Lajos Tudományegyetem nyári egyeteme]
  Hadas János, 1981
  [osztályvezető, Industrialexport]
  Hadas Miklós dr., 1957
  [főorvos, Debrecen]
  Hadati Imre, 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanács]
  Hadár Ferenc, 1961
  [KISZ-titkár, Lámpagyár]
  Hadebler Gyula, 0
  [követségi tisztviselő]
  Hadfi József, 1956
  [általános iskolai igazgató, Sopron]
  Hadházi Barnáné, 1963
  [szervező bizottsági titkár, Debreceni Dohánygyár]
  Hadházi Gyula, 1972 - 1985
  [vezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Hadházi László, 1968
  [osztályvezető, Országos Vízügyi Hivatal]
  Hadházi László, 1963
  [MHS elnök, Szabolcs-Szatmár megye]
  Hadházi Lóránd, 1968
  [főosztályvezető, Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet, Balmazújváros]
  Hadházy Sándor, 1958
  [református lelkész]
  Hadházy Sándor, 1963
  [gyáregységvezető, Csepel Autógyár]
  Hadi József, 1953
  [kutatómérnök, Fémipari Kutatóintézet]
  Hadics László, 1951 - 1975
  [színész]
  Hadik Béláné, 1953 - 1958
  [leánygimnáziumi igazgató]
  Hadik Gyula, 1966
  [szobrászművész]
  Hadik Miklós, 1957
  [csepeli kohászok küldötte]
  Hadnagy L. (utóneve ismeretlen), 1955
  [igazgató, Budapesti Sütőporgyár]
  Hadnagy Albert dr., 1963 - 1967
  [igazgató, Szekszárdi Állami Levéltár]
  Hadnagy István, 1953
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, brigádvezető vájár, Tatabánya]
  Hadrovics László dr., 1954 - 1990
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hagelmayer István dr., 1965 - 1992
  [igazgató, Pénzügykutatási Szemle]
  Hageman Frigyes dr., 1971
  [elítélt pap]
  Hagymási Miklós, 1955
  [szervező bizottsági elnök, Lósport Vállalat]
  Hagymási Sándor, 1956
  [főmezőgazdász, Dévaványa]
  Hagymásy József dr., 1973
  [vezető, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács]
  Hagyó - Kovács Gyula, 1951 - 1957
  [elítélt pap]
  Hahn Géza dr., 1957 - 1969
  [vezető, OKI]
  Hahn György, 1960
  [főmérnök, Zagyvapálfalvi Üvegyár]
  Hahn István dr., 1968 - 1984
  [tanszékvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hahn Istvánné dr., 1958 - 1982
  [Livia, igazgató, IBUSZ]
  Hahn János, 1954
  [Magyar Dolgozók Pártja titkára, Komlói Szénbányák]
  Hahn József, 1955
  [sztahanovista agitátor, Villamoserőmű Tervező és Szerelő Vállalat]
  Hahn Willibald, 1953
  [professzor, elnök, Német -Szovjet Baráti Társaság]
  Hahner József, 1960 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Bonyhád]
  Hahner József, 0
  [lásd: Háner József]
  Hahót Ferenc, 1965
  [püspöki biztos]
  Haidegger Géza, 1957
  [főkonstruktor, TRANSVILL]
  Haidekker János, 1951
  [főmérnök, Budapesti Kábelgyár]
  Haiman György, 1958 - 1979
  [vezérigazgató, Nyomdaipari Tröszt]
  Hajba Kálmán, 1955 - 1973
  [helyettes tanácselnök, Fejér megye]
  Hajba Ottó, 1956 - 1970
  [igazgató, Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár]
  Hajczinger György, 1965
  [vezető, Nógrád megyei tanács]
  Hajcser János, 1951
  [elnök, helyi tanács, Cegléd]
  Hajda László, 1953 - 1954
  [gyártásvezető, GANZ Villamossági Gyár]
  Hajdók István, 1968
  [főmezőgazdász, Csögle]
  Hajdók Lajos, 1973 - 1975
  [tudósító, MTI]
  Hajdók Zsolt, 1968 - 1971
  [ösztöndíjas, római Pápai Magyar Intézet]
  Hajdu Elemér dr., 1954 - 1970
  [termelési igazgató, Magyar Termelési Művek]
  Hajdu Endre, 1957 - 1969
  [újságíró, Esti Hírlap]
  Hajdu Éva, 1979 - 1984
  [újságíró]
  Hajdu Ferenc, 1984
  [költő]
  Hajdu Ferenc, 1964 - 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Rákóczifalva]
  Hajdu Ferenc, 1954 - 1962
  [újságíró, Népszava]
  Hajdu Ferenc dr., 1958 - 1973
  [igazgató - főorvos, Országos Sportegészségügyi Intézet]
  Hajdu György, 1971 - 1973
  [rovatvezető, Tanácsok Lapja]
  Hajdu György dr., 1964 - 1987
  [vezérigazgató, Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat]
  Hajdu Gyula, 1955
  [ügyvezető elnök, Győrvár és Vidéke Földművesszövetkezet]
  Hajdu Gyula, 1957
  [nyomdász]
  Hajdu Gyula, 1950 - 1973
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hajdu Henrik, 1955 - 1969
  [műfordító]
  Hajdu Imre dr., 1953 - 1966
  [főorvos, budapesti János kórház]
  Hajdu István, 1980
  [lektor]
  Hajdu István, 1984 - 1990
  [elnök, Magyar Rádió]
  Hajdu Istvánné, 1990 - 1992
  [képviselő, FKgP]
  Hajdu János, 1958 - 1973
  [faipari munkás, pótképviselő-jelölt]
  Hajdu János, 1963 - 1987
  [újságíró, Népszabadság]
  Hajdu József, 1963 - 1969
  [igazgató, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, Nagykanizsa]
  Hajdu József, 1985
  [igazgató, Volán - Tefu]
  Hajdu József, 1950 - 1957
  [nagykövet, Berlin]
  Hajdu József, 1965 - 1974
  [igazgató,Pásztói Állami Gazdaság]
  Hajdu József dr., 1968 - 1989
  [nagykövet, stockholmi magyar nagykövetség]
  Hajdu Júlia, 1954 - 1970
  [munkatárs, Szabad Föld]
  Hajdu Lajos, 1968
  [igazgató, Pápai Mezőgazdasági Technikum]
  Hajdu Lajos dr., 1968 - 1971
  [egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hajdu László, 1963
  [osztályvezető-helyettes, Észak-Magyarországi Dunai Cement- és Mészmű]
  Hajdu Mária, 1984
  [osztályvezető, fővárosi főügyészség]
  Hajdu Mihály, 1957
  [párttag, parancsnokhelyettes, Munkásőrség]
  Hajdu Mihály, 1957 - 1969
  [zeneszerző]
  Hajdu Miklós dr., 1974
  [osztályvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Hajdu Miklós dr., 1963 - 1968
  [igazgatóhelyettes, Debreceni Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum]
  Hajdu Pál, 1955
  [agitációs és propagamda titkár, MÁV]
  Hajdu Pál, 1951 - 1962
  [hírosztály - vezető, Magyar Rádió]
  Hajdu Pálné, 1973
  [tagozatvezető, MSZMP Budapest III. kerületi bizottsága]
  Hajdu Péter dr., 1953 - 1977
  [református esperes]
  Hajdu Péter dr., 1963 - 1976
  [professzor, rektorhelyettes, József Attila Tudományegyetem]
  Hajdu Ráfis Gábor, 1969 - 1979
  [főszerkesztő-helyettes, Kritika]
  Hajdu Rezső, 1949 - 1955
  [képviselőjelölt, Újdiósgyőr]
  Hajdu Rózsa, 1955
  [főelőadó, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Hajdu Sándor, 1956 - 1984
  [igazgató, Nyíregyházi Dohányfermentáló Gyár]
  Hajdu Sándor, 1968
  [szervező bizottsági titkár]
  Hajdu Sándor, 1954 - 1956
  [termelőszövetkezeti elnök, Budapest]
  Hajdu Sándor, 1953
  [pártfunkcionárius]
  Hajdu Tibor, 1963 - 1983
  [tudományos főmunkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Hajdu Tibor, 1958 - 1968
  [igazgató, Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző Intézet]
  Hajdu Zoltán, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Hajdu Nagy István, 1954
  [vezető, Rákosi Mátyás Kohászati Tröszt]
  Hajduczky István dr., 1965
  [végrehajtó bizottsági csoportvezető, Baranya Megyei Tanács]
  Hajducsi Mihály, 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Káva]
  Hajduk József, 1960
  [igazgató, Dorogi Szénfeldolgozó Vegyipari Vállalat]
  Hajdufy Miklós, 1982
  [rendező]
  Hajduska István, 1952 - 1974
  [újságíró, tag, Hazafias Népfront Országos Tanács]
  Hajduska Istvánné, 1952
  [minisztériumi előadó]
  Hajduska Kurt, 1958 - 1972
  [főmérnök, GANZ Műszer Művek]
  Hajek József, 1954
  [bányamester]
  Hajek József, 1952 - 1954
  [gépkocsivezető]
  Hajek László, 1955
  [végrehajtó bizottsági titkár, kecskeméti járási tanács]
  Hajek László, 1954
  [üzemvezető, Telefongyár]
  Hajgató István, 1956 - 1959
  [párttitkár, Klement Gottwald Villamossági Gyár]
  Hajik György, 1965
  [osztályvezető, AGROKER, Somogy megye]
  Hajlik Gábor, 1963 - 1968
  [osztályvezető, MSZMP Bács-Kiskun megyei pártbizottság]
  Hajmási Károly, 1958
  [gondnok, Csepel Vas és Fémművek]
  Hajmer Imre, 1980 - 1983
  [képviselő, Komárom]
  Hajnal András, 1957 - 1983
  [akadémikus, matematikai tudományok doktora]
  Hajnal Anna, 1956 - 1977
  [írónő]
  Hajnal Ferenc, 1970 - 1979
  [alosztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Hajnal Ferenc, 1958
  [matematikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hajnal Gábor, 1957 - 1987
  [író]
  Hajnal Györgyné, 1952 - 1974
  [osztályvezető, Csepeli Autógyár]
  Hajnal Imre, 0
  [ld. Haynal Imre]
  Hajnal Imre, 1961
  [gimnáziumi tanár, Hódmezővásárhely]
  Hajnal István, 1963 - 1965
  [végrehajtó bizottsági elnök, tiszafüredi járási tanács]
  Hajnal János, 1963
  [főmérnök, Tatabányai Szénbányászati Tröszt]
  Hajnal János, 1962
  [párttitkár, dombóvári járás]
  Hajnal János, 1954
  [államigazgatási iskolavezető]
  Hajnal János dr., 1982 - 1984
  [legfelsőbb bírósági bíró]
  Hajnal Jánosné, 1970
  [igazgató, tihanyi nagyszálló]
  Hajnal Jánosné, 1955
  [menzavezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hajnal József, 1968 - 1969
  [munkásíró]
  Hajnal József, 1958 - 1962
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes]
  Hajnal József, 1953
  [osztályvezető, Tatabányai Szénbányászati Tröszt]
  Hajnal József dr., 1963 - 1972
  [főtitkár, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Hajnal Károly, 1958 - 1963
  [igazgató, Lósport Vállalat]
  Hajnal Károlyné, 1984
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Hajnal Lajos, 1963 - 1967
  [párttitkár, Püspökladány]
  Hajnal Lajos, 1960
  [üzemvezető, Közép-Dunántúli Szénbányászati Tröszt]
  Hajnal László Gábor, 1980
  [író]
  Hajnal Mihály, 1963 - 1972
  [párttitkár, Szentes]
  Hajnal Mihály, 1957
  [kulák, Szentmártonkáta]
  Hajnal Miklós, 1968
  [tanulmányi titkár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Hajnal Miklós dr., 1954
  [ügyvéd , Kaposvár]
  Hajnal Richárd dr., 1952 - 1959
  [ideggyógyász főorvos, pártoktató]
  Hajnal Sándor, 1961 - 1975
  [harmadtitkár, Külügyminisztérium]
  Hajnal Sándor, 1954
  [osztályvezető - mérnök, Földmérő és Talajvizsgáló Iroda]
  Hajnal Tibor dr., 1962
  [főorvos]
  Hajnádi Miklós dr., 1951
  [érseki tanácsos]
  Hajnits Károly, 1966
  [rendőrkapitány, Budapest XVI. kerület]
  Hajnóczi Gyula dr., 1963
  [építészmérnök, adjunktus, Építőipari és Műszaki Egyetem]
  Hajnóczy László, 1952 - 1956
  [rektorhelyettes, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Hajnóczy Péter, 1980
  [író]
  Hajnóczy Rózsa, 1964
  [G., Germanus Gyula professzor felesége]
  Hajós Dezső, 1985
  [honvédelmi osztályvezető-helyettes, KISZ Központi Bizottság]
  Hajós Ferenc, 1953 - 1955
  [igazgató, Szállítóberendezések Gyára]
  Hajós Ferenc, 1985
  [képviselő]
  Hajós Géza, 1968 - 1975
  [igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Hajós György dr., 1968
  [igazgató, Kisipari Szövetkezetek Ipargazdasági és Szervező Irodája]
  Hajós György dr., 1951 - 1972
  [akademikus, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hajós György dr., 1951 - 1987
  [docens, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Hajós György, 1957 - 1970
  [igazgatóhelyettes, Középületépítő Vállalat]
  Hajós József, 1953 - 1958
  [őrkanonok]
  Hajós Lajos, 1967
  [osztályvezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Hajós Lajosné, 1962
  [igazgató, Budapesti Közétkeztetési Technikum]
  Hajós Pál, 1955 - 1973
  [osztályvezető, SZOT]
  Hajós Sándor, 1976 - 1983
  [határor vezérőrnagy]
  Hajós Tibor, 1966 - 1970
  [megbízott igazgató, Magyar Könyvkereskedelmi Vállalat]
  Hajós Vilmos dr., 1957 - 1972
  [titkár, Hazafias Népfront, Győr-Sopron megye]
  Halanda István, 1954 - 1961
  [párttitkár, Kecskemét]
  Halas János dr., 1969
  [jogtanácsos, Észak-Fejér Megyei Területi Szövetség]
  Halas Lajos, 1947 - 1971
  [munkásőrség országos parancsnoka]
  Halas Lajosné, 1955
  [partizán]
  Halasi Andor, 1957 - 1968
  [író]
  Halasi Árpád, 1955 - 1969
  [újságíró]
  Halasi Béla, 0
  [ÁVH ezredes]
  Halasi Béla, 1964
  [főmérnök, Debrecen]
  Halasi Gábor, 1953
  [református lelkész]
  Halasi György, 1955 - 1969
  [prágai tudósító]
  Halasi Gyula, 1968
  [kereskedelmi igazgató, Növényolajipari és Mosószergyártó Országos Vállalat]
  Halasi József, 1965
  [vezető, MTI]
  Halasi Lajosné, 1967 - 1975
  [képviselő, Baranya megye]
  Halasi László dr., 1954 - 1973
  [egyetemi adjunktus, munkatárs, Fővárosi Levéltár]
  Halasi Lászlóné dr., 1979
  [titkárságvezető, MN Elnöki Tanács]
  Halasi Mária, 1955 - 1978
  [újságíró, Ország-Világ]
  Halasi Márton, 1984
  [első titkár, KISZ , Pest megye]
  Halasi Zoltán, 1957 - 1974
  [igazgató, Ajkai Erőmű]
  Halassy Endre, 1965
  [címzetes esperes]
  Halay Tibor dr., 1965 - 1985
  [igazgatóhelyettes, MSZMP Társadalomtudományi Intézet]
  Halák László, 1984
  [helyettes vezető, MTV]
  Halák László dr., 1972 - 1973
  [titkár, TIT, Budapest]
  Halápi József, 1949
  [katolikus pap]
  Halász Aladár dr., 1949 - 1968
  [ügyvéd]
  Halász Aladár dr., 1969 - 1972
  [erdőmérnök]
  Halász András dr., 1966 - 1976
  [mérnök-ezredes]
  Halász András, 1952 - 1955
  [osztályvezető, Bányászati Kutatóintézet]
  Halász András, 1958
  [(K. Halász András), Hazafias Népfront elnök, Eperjeske]
  Halász Antal, 1963 - 1983
  [vezérőrnagy]
  Halász Antal, 1955 - 1963
  [szerkesztőmérnök, Klement Gottwald Gyár]
  Halász Aurél dr., 1952 - 1971
  [egyetemi tanár, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Halász Ármin dr., 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Halász Árpád, 1965 - 1970
  [igazgató, Magyar Kábelművek]
  Halász Árpád, 1957
  [PB-tag, Budapest]
  Halász Béla dr., 1968 - 1973
  [oktatási rektorhelyettes, Semmelweisz Orvostudományi Egyetem]
  Halász Béla, 1965
  [végrehajtó bizottsági titkár, Mezőcsát]
  Halász Béla, 1958
  [evangélikus esperes]
  Halász Előd, 1956 - 1969
  [vezető, szegedi egyetem]
  Halász Ernő, 1955
  [PB. munkatárs, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Halász Ernő, 1951
  [főmérnök, Kismotor és Gépgyár]
  Halász Ervin, 1963 - 1968
  [segéd-plébános, Csepel]
  Halász Etelka, 1987
  [elnök, Budapesti Úttörő Elnökség]
  Halász György dr., 1953 - 1958
  [címzetes apát]
  Halász István, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Halász János dr., 1962 - 1985
  [főügyész, Somogy megye]
  Halász János, 1953 - 1973
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Halász József, 1956 - 1981
  [nagykövet, pekingi magyar nagykövetség]
  Halász József, 1949 - 1960
  [    Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetsége, elnök]
  Halász József dr., 1966 - 1988
  [helyettes igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézet]
  Halász Judit, 1969 - 1985
  [színész]
  Halász Kálmán dr., 1958
  [ügyész]
  Halász Kálmán, 1961 - 1963
  [főtitkár, Nemzeti Színház]
  Halász Kálmánné, 1964
  [csoportvezető, Kossuth Könyvkiadó Vállalat]
  Halász Károly, 1960 - 1968
  [tudományos kutató, Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet]
  Halász Károlyné, 1971
  [munkás, képviselőjelölt]
  Halász Károlyné, 1955 - 1967
  [textilmérnök, Szegedi Textilkombinát]
  Halász Lajos, 1953
  [titkár, földművesszövetkezet, Paks]
  Halász Lajos, 1958 - 1960
  [párttitkár, CHINOIN]
  Halász Lajos, 1958
  [osztályvezető, Corvin Nagyáruház]
  Halász Lajos, 1975
  [előhengerész, Lenin Kohászati Művek]
  Halász Lajos, 1958
  [pótképviselő-jelölt, Heves megye]
  Halász Lajos, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Dunaszentgyörgy]
  Halász Lajos, 1954
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Lenin Kohászati Művek]
  Halász László, 1963
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Halász László, 1968
  [színész]
  Halász László, 1962
  [karmester]
  Halász László dr., 1959 - 1970
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Gyermeklélektani Intézet]
  Halász Magda, 1959 - 1969
  [Jenőné, vezető, Magyar Rádió és Televízió]
  Halász Márton, 1975
  [költő]
  Halász Mihály, 1974
  [operatőr]
  Halász Miklós, 1964 - 1973
  [rovatvezető, Csongrád Megyei Hírlap]
  Halász Miklós, 1963
  [igazgató, Cipő- és Parkettpasztagyár]
  Halász Miklós, 1952
  [végrehajtó bizottsági elnök, Pusztamérges]
  Halász Miklós, 1952
  [mérnök, Várpalotai Szénbányák]
  Halász Nándor, 1963 - 1972
  [titkár, Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete, Nógrád megye]
  Halász Norbert, 1973
  [párttitkár, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutató Központ]
  Halász Ottó dr., 1963 - 1973
  [dékán, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Halász Pál, 1954
  [traktoros, Dunavecse]
  Halász Pál, 1954
  [párttitkár, Magyar Vegyiművek]
  Halász Pál, 1958
  [álatalános iskolai igazgató, Telki]
  Halász Pál dr., 1957 - 1961
  [tanácsvezető bíró]
  Halász Pál dr., 1957 - 1964
  [egyetemi tanár, Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetem]
  Halász Péter, 1951 - 1978
  [FV, miniszterhelyettes]
  Halász Péter, 1957
  [író]
  Halász Péter, 1989
  [szakértő, MDF]
  Halász Péter, 1989
  [agrárközgazdász]
  Halász Sándor dr., 1960 - 1969
  [főosztályvezető-helyettes, Igazságügyminisztérium]
  Halász Tibor dr., 1965 - 1975
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Halász Tibor dr., 1953 - 1964
  [főtanácsos, MÁV]
  Halász Tibor dr., 1969
  [címzetes docens, Debreceni Agrártudományi Egyetem]
  Halász Tibor, 1964
  [egyetemi tanár, Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem]
  Halász Tibor, 1971 - 1973
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Budapest, II. kerületi tanács]
  Halász Tibor, 1964
  [osztályvezető-helyettes, Könnyűipari Minisztérium]
  Halász Zoltán dr., 1957 - 1985
  [főszerkesztő-helyettes, New Hungarian Quarterly]
  Halda Aliz, 1958 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Haldimann Éva, 1982
  [kulturális követ, Svájc]
  Halics Sándor, 1966
  [párttitkár, Gyula]
  Halkovics János, 1966
  [rovatvezető, Magyar Rádió és Televízió]
  Halkovics László, 1964 - 1969
  [osztályvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Halla Zoltán, 1970
  [tanácselnök, Jászalsószentgyörgy]
  Hallama Erzsébet, 1962 - 1982
  [munkatárs, Jelenkor]
  Haller Emil, 1963
  [elnök, TIT, Vas megye]
  Haller György, 1972
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes, Szentes]
  Haller István dr., 1951
  [vezető, Oktatásügyi Minisztérium]
  Haller Mihály, 1953 - 1959
  [vezető, börtöngazdaság, Szeged]
  Haller Zoltán, 1953 - 1956
  [vezető, Tatabányai Szénbányászati Tröszt]
  Hallgató Ferenc, 1957
  [tartalékos hadnagy]
  Halkovics János, 1973
  [munkatárs, Magyar Rádió]
  Halm Tamás, 1984
  [olvasószerkesztő, Közgazdasági Szemle]
  Halm Tibor dr., 1958 - 1961
  [orvos alezredes]
  Halmai Albert, 1958 - 1962
  [állomásfőnök, Miskolc]
  Halmai Antal, 1968
  [titkár, Kisiparosok Országos Szövetsége, Budapest]
  Halmai Gábor, 1986 - 1990
  [docens, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Halmai János dr., 1952 - 1975
  [bíró, Veszprém megye]
  Halmai János dr., 1954 - 1959
  [egyetemi tanár, Semmelweisz Orvostudományi Egyetem]
  Halmai János, 1963 - 1973
  [első titkár, Dombóvár]
  Halmai Róbert dr., 1985
  [parancsnok, Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézet]
  Halmai Róbert, 1965 - 1976
  [igazgató, HUNGAROVIN]
  Halmai Sándor, 1956
  [amerikai kém]
  Halmai Tibor, 1961 - 1962
  [igazgató, Budafoki Állami Pincegazdaság]
  Hallmann Ferencné, 1955
  [munkatárs, Budapest XXI. kerületi pártbizottság]
  Halmágyi Dénes, 0
  [orvos, I. számú Belklinika]
  Halmágyi Ildikó, 1966
  [építész, Középülettervező Vállalat]
  Halmágyi István, 1951 - 1970
  [szobrász]
  Halmágyi Ivánné, 1963 - 1975
  [képviselőjelölt, Somogy megye]
  Halmágyi János, 1953 - 1954
  [vezető, Nagymányoki Szénbányák]
  Halmágyi Lajos, 1954
  [felügyelő, MÁV]
  Halmágyi Sándor, 1960 - 1961
  [középiskolai igazgató]
  Halmágyi Tibor, 1959
  [mérnök]
  Halmási Tibor, 0
  [disszidens, visszatért Magyarországra]
  Halmi Ferenc, 1971
  [titkár, Szakszervezetek Megyei Tanácsa, Szolnok megye]
  Halmi Ferenc, 1953 - 1972
  [igazgató, Keripari Vállalat]
  Halmi Gyuláné dr., 1962
  [gimnáziumi igazgató]
  Halmi Miklós, 1963
  [festő]
  Halmos Béla, 1976
  [zenész]
  Halmos Csaba, 1985 - 1990
  [elnök, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Halmos Ferenc, 1978
  [író]
  Halmos Ferenc, 1955 - 1966
  [vezérigazgató, Kohó- és Gépipari Minisztérium, Beruházási Iroda]
  Halmos István, 1968
  [népzenekutató]
  Halmos János, 1954 - 1961
  [operaénekes]
  Halmos László, 1953 - 1962
  [osztályvezető, Ganz Vagon és Gépgyár]
  Halmos Ottó, 1984
  [főosztályvezető, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Halmos Ottó, 1963
  [titkár, Nehézipari Minisztérium]
  Halmosi János, 1953
  [injekció - desztilláló, CHINOIN]
  Halmosi János, 1964
  [főkönyvelő, Új Élet termelőszövetkezet, Szakcs]
  Halnai Lajos, 1955
  [osztályvezető, paksi járási bizottság]
  Halober Béla, 1956 - 1959
  [műszaki vezető, Otthon Bútorgyár]
  Halomvári György dr., 1965 - 1968
  [végrehajtó bizottsági titkár, kaposvári városi tanács]
  Halota Imre, 1958
  [igazgató, Háromfai Állami Gazdaság]
  Haló János dr., 1957
  [főtitkár, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesület]
  Halóka Jánosné, 1952 - 1964
  [végrehajtó bizottsági elnök, Hejőcsaba]
  Halpert Géza, 1968
  [tag, körmendi járási népi ellenőrzési bizottság]
  Halpert Sándor, 1958
  [nyomdai gépmester]
  Haltenberger Ádám, 1952
  [termelőszövetkezeti elnök, Tengelic]
  Halter Gyula, 1953
  [lakatos, Mélyfúró Berendezések Gyára]
  Haluda Ádám, 0
  [lásd: Hubada Ádám, igazgató, Kőbányai Porcelángyár]
  Halupa Béla, 1960
  [tanszékvezető, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Haluska Ádám, 1968
  [vezető, MSZMP makói városi pártbizottság]
  Haluska József, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, CHINOIN]
  Halustyik Mihály dr., 1973
  [osztályvezető, Csongrád megyei tanács]
  Halustyik Mihály, 1958 - 1973
  [igazgató, Balatoni Halászati Vállalat]
  Hamala Irén, 1960 - 1972
  [balettmester, Állami Operaház]
  Hamar Gábor, 1951 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Sárbogárd]
  Hamar Imre, 1962 - 1973
  [főszerkesztő-helyettes Kisalföld]
  Hamar Judit, 1983 - 1984
  [tudományos munkatárs, Konjunktura és Piackutató Intézet]
  Hambuch Géza, 1982 - 1990
  [főtitkár, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége]
  Hamburger László, 1957 - 1978
  [nagykövet, NSZK]
  Hamburger Mihály, 1979 - 1983
  [filozófus]
  Hammer Ferenc, 1955 - 1975
  [igazgató, Kohászati Gyárépítő Vállalat]
  Hammer Jakab, 1952 - 1954
  [sztahanovista kőműves, Kőzetfeltáró Vállalat]
  Hammer József, 1961 - 1982
  [miniszterhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Hamera Bogdan, 1954
  [megbízott főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Hammerl Lajos, 1971
  [Lengyel Népköztársaság magyarországi nagykövete]
  Hammerl László, 1964 - 1968
  [olimpiai aranyérmes, tanár]
  Hamerli Károly, 1964
  [üzemmérnök, Bőripari Vállalat]
  Hamik András, 1982
  [ezredes]
  Hamor Géza, 1985
  [igazgató, Magyar Állami Földtani Intézet]
  Hampel Antal, 1957
  [osztályvezető-helyettes, Elektronikus Készülékek Gyára]
  Hampel Henrikné özv., 1965 - 1966
  [párttitkár, Hazai Fésűfonó és Szövőgyár]
  Hampel Károly, 1951
  [szobrász]
  Hampl Jánosné, 1968
  [főelőadó, Budapesti Műszer- és Gépipari Kisszövetkezet]
  Hamvai Margit, 1965
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Hamvas Endre, 1959 - 1965
  [vezető, Magyar Rádió]
  Hamvas Endre dr., 1951 - 1970
  [érsek]
  Hamvas István, 1962 - 1973
  [házikáplán]
  Hamvas István dr., 1969
  [megyei tanácstag, Komárom megye]
  Hamvas János, 1963 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnök, nagyatádi városi tanács]
  Hamvas Katalin dr., 1985
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Hamvas H.Sándor, 1957 - 1967
  [író]
  Hamza András dr., 1963 - 1964
  [református lelkész]
  Hamza Béla, 1958 - 1966
  [rendőr alezredes]
  Hamza Gábor dr., 1973
  [tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hamza Imre dr., 1964
  [orvos]
  Hamza István, 1952
  [brigádvezető, 26/1-es Építőipari Tröszt]
  Hamza Lászlóné, 1974
  [munkatárs, INFELOR Rendszertechnikai Vállalat]
  Hamza Tibor, 1954
  [gimnáziumi tanár]
  Hamza Tiborné, 1962
  [általános iskolai tanár]
  Hamzai József dr., 1969
  [szülész-nőgyógyász]
  Hanák Endre, 1953 - 1963
  [főmérnök, Magyar Pamutipar]
  Hanák Gábor, 1982 - 1989
  [osztályvezető, Magyar Televízió]
  Hanák Gyula, 1954
  [Szocialista Munkáért érdemrenddel kitüntetve]
  Hanák Katalin, 1964 - 1983
  [szociológus]
  Hanák Péter, 1953 - 1992
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]

 12. Hanga Mária, 1967 - 1985
  [Rónai Miklósné, oktatási miniszterhelyettes]
  Hankiss Ágnes, 1974 - 1978
  [pszichológus]
  Hankiss Elemér, 1964 - 1992
  [elnök, Magyar Televízió]
  Hankiss Ilona, 1958 - 1963
  [énekesnő]
  Hankó Faragó Miklós dr., 1990
  [kéviselő , SZDSZ]
  Hankó György, 1953 - 1963
  [képviselőjelölt, Somogy megye]
  Hankó János, 1950 - 1985
  [végrehajtó bizottsági elnök, Nógrád megyei tanács]
  Hann Endre, 1979 - 1985
  [pszichológus]
  Hanol József, 1969 - 1973
  [párttitkár, Szekszárd]
  Hansági Imre, 1956
  [főmérnök, Ajka-Csingervölgyi Vállalat]
  Hantos (utóneve ismeretlen), 0
  [Filatélia igazgatója]
  Hantos Éva dr., 1962
  [turnusvezető, MTI]
  Hantos István, 1967
  [mérnök, Szellőzőművek]
  Hantos István, 1963
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Nagyatád]
  Hantos János, 1953
  [vegyipari szakmunkás, Textilfesték és Vegyitermék Vállalat]
  Hantos János, 1953 - 1983
  [főtitkár, Magyar Vöröskereszt]
  Hantos Jánosné, 1955 - 1975
  [osztályvezető, Közalkalmazottak Szakszervezete]
  Hantos József, 1953 - 1976
  [igazgató, Kismotor és Gépgyár]
  Hantos József, 1972 - 1975
  [igazgató, Kecskeméti Konzervgyár]
  Hantos József, 1961
  [főkönyvelő, Hatvani Cukorgyár]
  Hantos Károly, 1957
  [osztályvezető, Pécsi Porcelángyár]
  Hantos Lajos, 1961 - 1964
  [igazgató, Váci Húsipari Vállalat]
  Hantos László dr., 1964 - 1973
  [pártbizottsági tag, MSZMP Fejér megyei bizottsága]
  Hantos László, 1953 - 1968
  [vezető , Központi Statisztikai Hivatal]
  Hantos Mihály, 1958 - 1973
  [tanácselnök-helyettes, Csongrád megye]
  Hantos Miklós, 1959
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Hantosi Ferenc, 1975
  [első titkár, KISZ , Vas megye]
  Hanula Rezső, 1953
  [üzemvezető, Lőrinci Hengermű]
  Hanus János, 1971
  [megbízott végrehajtó bizottsági elnök, Nagyatád]
  Hanusz Albin, 1951
  [pap]
  Hanusz András, 1953 - 1969
  [műszaki igazgató, Magyar Hajó és Darugyár]
  Hanuszka Mihály, 1954
  [baromfigondozó, Dunakömlöd]
  Hanuszka Pál, 1953
  [MEO osztályvezető, Zagyvapálfalvi Bányagépgyár]
  Hanzély János, 1958
  [osztályvezető, Útügyi Kutató Intézet]
  Hanzli Lajos, 1953
  [művezető, Kaposvári Textilművek]
  Hanzel Béla, 1954
  [pagonyvezető, ladi erdőgazdaság]
  Hanzó Lajos, 1955
  [gimnáziumi tanár, Szarvas]
  Hanzséros György, 1960
  [főelőadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Hanyec (utóneve ismeretlen), 1954
  [párttitkár, békési járás]
  Hanyec István, 1973 - 1976
  [munkatárs, KISZ Központi Bizottság]
  Hanyecz Dezső, 1949
  [képviselőjelölt, Baja]
  Hanyik József, 1949 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Rakamaz]
  Hanyiszkó Pál, 1953 - 1954
  [olvasztár brigádvezető, Ózd]
  Hao De - Cin, 1954 - 1961
  [Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete]
  Happich Gyula dr., 1964
  [belgyógyász főorvos]
  Haracsi Lajos, 1954 - 1968
  [dékán, Soproni Erdőmérnöki Főiskola]
  Haracsi Mihály, 1955
  [begyűjtési csoportvezető, Kiskunmajsa]
  Haracska Ferenc, 1963 - 1967
  [munkásőr századparancsnok]
  Haracska Imre, 1951 - 1976
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Haracska István, 1962 - 1971
  [párttitkár, Dorogi Szénbányászati Tröszt]
  Haracska Lajos, 1951 - 1953
  [sztahanovista bányász, Anna-völgyi Szénbányák]
  Harach Walter, 1957
  [főmérnök, timföldgyár, Mosonmagyaróvár]
  Harag György, 1976 - 1985
  [főrendező, Kolozsvári Állami Magyar Színház]
  Haragonics László, 1963 - 1969
  [osztályvezető, Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége]
  Haragos Antal, 1967
  [elnök, Budapest XI. kerületi tanács terv és pénzügyi bizottsága]
  Harai Ervin, 1953
  [Kiváló Gyapottermelő címmel kitüntetve]
  Haray Béla dr., 1960
  [állandó feljelentéseiről ismert]
  Haralyi Ervin, 1963 - 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Nemesnádudvar]
  Haramura Gáborné, 1975
  [középiskolai tanár]
  Harangi György dr., 1984
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Harangi János dr., 1959 - 1975
  [ügyész]
  Harangi József, 1966
  [párttitkár, Biharnagybajom]
  Harangi Sándor, 1958 - 1975
  [párttitkár, Püspökladány]
  Haranghy László dr., 1955 - 1975
  [egyetemi tanár]
  Harangozó Barna, 1951 - 1954
  [vezető, Diósgyőr MÁVAG]
  Harangozó Ede dr., 1957 - 1973
  [osztályvezető-helyettes, SZOT]
  Harangozó Ede dr., 1972 - 1974
  [elnökhelyettes, Magyar Testnevelési és Sporthivatal]
  Harangozó Ferenc, 1968
  [osztályvezető, Csepel Autógyár]
  Harangozó Ferenc, 0
  [rektorhelyettes, teológia, Szombathely]
  Harangozó Gyula, 1950 - 1974
  [balettigazgató, Operaház]
  Harangozó Imre, 1965 - 1975
  [titkár, Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete]
  Harangozó István, 1969
  [népi ellenőr, népi ellenőrzési bizottság, Hajdú-Bihar megye]
  Harangozó József, 1962 - 1969
  [KISZ-titkár, Szegedi Tudományegyetem]
  Harangozó József dr., 1968
  [ügyész, Legfelsőbb Ügyészség]
  Harangozó Nándor, 1964 - 1984
  [főkönyvelőségi beosztott, Gazdasági Együttműködés Nemzetközi Bankja]
  Harangozó Rudolfné, 1960
  [munkatárs, MSZMP Budapest XXI. kerületi bizottsága]
  Harangozó Sándor, 1972
  [osztályvezető, MSZMP szentesi járási pártbizottság]
  Harangozó Szilveszter, 1972 - 1989
  [helyettes belügyminiszter]
  Harasta István, 1965
  [párttitkár, Tatabánya]
  Harasta István, 1955
  [hegesztő, központi műhely, Várpalota]
  Harasta János, 0
  [vájár, Tatabánya]
  Harasta Katalin, 1949 - 1955
  [osztályvezető, Komárom megyei pátbizottság]
  Harasta Sándor, 1974
  [igazgató, Tatabányai Hőerőmű Vállalat]
  Harasta Simon, 1952 - 1973
  [osztályvezető, Komárom megyei tanács]
  Haraszti Árpád dr., 1951 - 1964
  [dékán, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Haraszti Béla, 0
  [kényszermunkás]
  Haraszti Dóra, 1962 - 1967
  [Haraszti Isvánné, vezető, Nemzetközi Koncertiroda]
  H.Haraszti Éva, 1966 - 1974
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]
  Haraszti György dr., 1958 - 1974
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Haraszti György, 1968
  [igazgató, Rába Művelődési Ház]
  Haraszti Gyula, 1952 - 1956
  [könyvtárvezető, Magyar Tudományos Akadémia]
  Haraszti Gyula, 1977
  [igazgató, Hajdúsági Cukorgyár]
  Haraszti István, 1981 - 1983
  [titkár, Úttörő Szövetség]
  Haraszti Istvánné, 0
  [lásd: Haraszti Dóra]
  Haraszti János dr., 1973
  [tanácselnök, Békéscsaba]
  Haraszti János dr., 1970 - 1982
  [rendőr alezredes]
  Haraszti János dr., 1962 - 1973
  [főügyész]
  Haraszti Kálmán, 1973
  [helyettes igazgató, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem]
  Haraszti László, 1961 - 1969
  [osztályvezető, Győr-Sopron megyei tanács]
  Haraszti László, 1968 - 1969
  [képzőművész]
  Haraszti Miklós, 1969 - 1992
  [képviselő, SZDSZ, szerkesztő, Beszélő]
  Haraszti Ottó, 1973
  [honvéd őrnagy]
  Haraszti Sándor, 1954 - 1977
  [újságíró]
  Haraszti Sándor dr., 1979
  [orvos, lelkipásztor]
  Haraszti Tamás, 1957
  [újságíró, fordító]
  Harasztos Lajos, 1952
  [végrehajtó bizottsági elnök, Monor]
  Harányi Andor, 1953
  [tag, Budapest, XIX. kerületi tanács]
  Harbich Károly, 1958
  [munkatárs, MSZMP Budapest XVI. kerületi bizottsága]
  Harbottle W., 1962
  [katonai attasé, budapesti angol nagykövetség]
  Harbula Ferenc, 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Kispalád]
  Harcz Miklós, 1958
  [főmérnök, Pécsi Kenderfonó]
  Harcos Antal, 1968
  [üzletkötő, MOGÜRT]
  Harcos György dr., 1963
  [elnök, orvosetikai bizottság, Szolnok]
  Harcos Mátyás, 1970
  [párttitkár, Finomkerámiai Művek]
  Harcos Olivér, 1957
  [elítélt]
  Harcsa István, 1986
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Harcsa Júlia, 1952 - 1963
  [osztályvezető, SZOT]
  Harcsa Károly, 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Görcsönydoboka]
  Harcsa Mária, 1965 - 1970
  [titkár, MKV, Pest megye]
  Harcsás István, 1952
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Harcsás István, 1953
  [csillés, Pécsi Szénbányák]
  Harcsás István, 1961 - 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Kecskemét]
  Harcsi Lajos dr., 1961
  [tanszékvezető, erdőmérnöki főiskola]
  Harcsi Sándor, 1954
  [Munka Érdeméremmel kitüntetve]
  Harcsicsák István, 1967 - 1970
  [párttitkár, Fővárosi Közüzemi Díjbeszedő]
  Hardai Gusztáv, 1954 - 1959
  [beruházási vezető, Kuszomi Szerszámgépgyár]
  Hardi Gyula dr., 1957 - 1983
  [igazgató, Műanyagipari Kutató Intézet]
  Hardi Péter, 1989 - 1990
  [igazgató, Regionális Környezetvédelmi Központ]
  Hardi Róbert dr., 1958 - 1977
  [kereskedelmi tanácsos]
  Hardi Zoltán dr., 1953 - 1983
  [végrehajtó bizottsági titkár, Veszprém megye]
  Hardy Ilona, 1992
  [ügyvezető igazgató, tőzsde titkárság]
  Hardicsay Tibor dr., 1962 - 1985
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Hargitai Antal, 1962
  [vezető, Budapesti Ferenc Távbeszélő Üzem]
  Hargitai Ágnes, 1975 - 1990
  [Hegedüsné, képviselő Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Hargitai Ferenc dr., 1956 - 1989
  [párttag, Tatabánya]
  Hargitai Ferenc, 1966
  [főosztályvezető, Gyógyszeripari Tröszt]
  Hargitai Gábor dr., 1970 - 1986
  [katonai ügyész]
  Hargitai György, 1955
  [elnök, közalkalmazottak szakszervezete]
  Hargitai Gyula, 1956
  [titkár, fonyódi járási tanács]
  Hargitai István, 1964
  [küldött, munkásőrség]
  Hargitai Jenő, 1968
  [osztályvezető, Autóközlekedési Tröszt]
  Hargitai Katalin dr., 1963 - 1975
  [dr.Láng Istvánné, képviselőjelölt, Vas megye]
  Hargitai Károly, 1968
  [osztályvezető, Pest megyei tanács]
  Hargitai Károly, 1962
  [brigádvezető, Csepeli Motorkerékpárgyár]
  Hargitai Károly, 1961
  [elnökhelyettes, Budapesti Ifjúsági Sportbizottság]
  Hargitai Lajos, 1961
  [termelési felelős, Csepel Vas és Fémművek]
  Hargitai László, 1968
  [Hazafias Népfront titkára, Kétegyháza]
  Hargitai László, 1954 - 1968
  [MÁV ellenőr]
  Hargitai László, 1964
  [mérnök, Budapesti Elektromos Művek]
  Hargitai László, 1963
  [egyetemi docens, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola]
  Hargitai László, 1956
  [tag, Vas megyei ügyészség forradalmi tanácsa]
  Hargitai Oszkár, 1964
  [főmérnök, Tolna megyei beruházási iroda]
  Hargitai Ottó, 1951
  [osztályvezető, Országos Vízgazdálkodási Tanács]
  Hargitai Nándor, 1969
  [igazgató, Soproni Víz- és Csatornamű Vállalat]
  Hargitai Nándor, 0
  [attasé, bécsi magyar követség]
  Hargitai Sándor dr., 1976
  [csoportvezető, Pénzügyminisztérium]
  Hargitai Sándor, 1954 - 1957
  [üzemvezető, GANZ Vagon- és Gépgyár]
  Hargitai Sándor, 1955 - 1961
  [főmérnök, Rákosi Mátyás Művek]
  Hargitai Zsuzsa, 1982
  [magántáncos]
  Hargittai Ferenc, 1959
  [katolikus pap]
  Hargittai Henrik, 1954 - 1957
  [könyvelő, Magyar Bányászok Szakszervezete]
  Hargittai János, 1963
  [vegyészmérnök]
  Hargittai József, 1955
  [elnök, JTSB, Gyula]
  Hargittai Vilmos, 1970
  [helyettes igazgató, Felső-Magyarországi Vendéglátó Vállalat]
  Hargittai - Maszlov János, 1953
  [gépkocsivezető, FŐTEFU]
  Hargitay Ferenc, 1960
  [munkatárs, Beloiannisz Híradástechnikai Gyár]
  Haris Bálint, 1959 - 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Szajol]
  Haris Ferenc, 1953 - 1954
  [vezető, Diósgyőri Kohászati Művek]
  Haris László, 1978
  [gépészmérnök, fotós]
  Harka János, 1960
  [főépítésvezető, Baranya Megyei Építőipari Vállalat]
  Harkai Imre, 1973
  [párttitkár, Pestmegyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat]
  Harkai Miklós, 1969
  [főállattenyésztő, Veszprémi Állami Gazdaság]
  Harkai Sándor, 1963 - 1967
  [parancsnok, munkásőrség, Szabolcs-Szatmár megye]
  Harkály György dr., 1968
  [elnök, munkaügyi bizottság, öntödei vállalat]
  Harkányi Béla, 1964
  [osztályvezető, Munkaügyi Minisztérium]
  Harkányi Edéné, 0
  [lásd: Zádor Anna, egyetemi tanár]
  Harkányi Endre, 1962
  [színművész]
  Harkányi István dr., 1963 - 1966
  [egyetemi tanár, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Harkányi Istvánné dr., 1958
  [munkatárs, Országos Vérellátó Szolgálat]
  Harmat Endre, 1957 - 1974
  [Heller Gasztón, újságíró]
  Harmat Ferenc, 1953
  [főelőadó, Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Főigazgatóság]
  Harmat Gyula, 1964
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Harmat István, 1951 - 1979
  [főosztályezető, Országos Tervhivatal]
  Harmat István, 1966 - 1974
  [párttitkár, Közlekedési Építő Vállalat]
  Harmat Jenő dr., 1964 - 1970
  [főtitkár, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Harmat Zoltán, 1958 - 1964
  [műszaki igazgató, Autó és Traktoripari Tröszt]
  Harmath Adolf, 1963
  [igazgató, bécsi Magyar Iskola Egyesület]
  Harmath Alfréd, 1967
  [vezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Harmath Arthur, 1956
  [zeneszerző]
  Harmath Éva, 1963
  [énekes]
  Harmath József, 1963 - 1975
  [osztályvezető, szekszárdi járási pártbizottság]
  Harmath László, 1956 - 1962
  [miniszteri biztos]
  Harmath László, 1980
  [igazgató, Újfehértói Kísérleti Állomás]
  Harmatta János dr., 1955 - 1977
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Harmati Andrásné, 1985
  [munkatárs, MSZMP Hajdú-Bihar megyei bizottság]
  Harmati Béla, 1987 - 1990
  [evangélikus püspök]
  Harmati István, 1963
  [fűtőházvezető, Szentes]
  Harmati István, 1965
  [igazgató, Kisteleki Gépállomás]
  Harmati József, 1955
  [alosztályvezető, SZOT]
  Harmati Pál, 1954
  [osztályvezető, szarvasi járási tanács]
  Harmati Sándor, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Tatabánya]
  Harmati Sándor, 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Nyírábrány]
  Harmati Sándor, 1962 - 1968
  [vezérigazgató-helyettes, MÁV]
  Harmati Sándor, 1955 - 1985
  [tag, MSZMP Központi Bizottság , képviselőjelölt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Harmathy Attila dr., 1987 - 1990
  [tudományos igazgató-helyettes, Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézet]
  Harmathy László, 1968
  [tudományos kutató]
  Harmos Éva, 1955
  [osztályvezető, Kontakta Villamosszerelési Anyagok Gyára]
  Harmos Ferenc, 1971
  [igazgató, állami gazdaság, Borosberény]
  Harmos Károly, 1958 - 1970
  [főmérnök, Építésügyi Minisztérium Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Harmos Mihály, 1952
  [bányamérnök, Nagybátonyi Szénbányák]
  Harmos Zoltán, 1952 - 1960
  [építész, Középülettervező Iroda]
  Haros Mária dr., 1968
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Haróth János, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetségének munkatársa, Budapest X. kerület]
  Haróth József, 1971
  [pártbizottsági titkár, öntödei vállalat]
  Harrer Ferenc dr., 1949 - 1969
  [képviselő]
  Harrer Ferenc, 1957
  [közgazdász]
  Harsányi Ernő dr., 1967 - 1985
  [igazgatóhelyettes, PB Oktatási Igazgatóság, Bács-Kiskun megye]
  Harsányi György dr., 1953 - 1958
  [jogi tanácsadó, Református Egyetemes Konvent]
  Harsányi Gyula, 1964
  [párttitkár, Szendehely]
  Harsányi Imre, 1953 - 1988
  [elnökhelyettes, Országos Tervhivatal]
  Harsányi István dr., 1957 - 1972
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézet]
  Harsányi István dr., 1957 - 1985
  [tanszékvezető tanár, MSZMP Központi Bizottság Politikai Főiskola]
  Harsányi Iván, 1965 - 1986
  [tanszékvezető, MSZMP Központi Bizottság Politikai Főiskola]
  Harsányi János, 1955 - 1973
  [levéltáros, Hadtörténeti Intézet]
  Harsányi János, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Mernye]
  Harsányi Jenőné, 1965
  [főelőadó, Minisztertanácsi Titkárság]
  Harsányi József, 1966 - 1970
  [párttitkár, állami gazdaság, Hajdúszoboszló]
  Harsányi László, 1984 - 1987
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Harsányi László, 1989
  [titkár, Minisztertanács Tanácsadó Testülete]
  Harsányi Zoltán, 1961 - 1983
  [vezérigazgató, IBUSZ]
  Harsányi Zoltán dr., 1968
  [posta-tanácsos]
  Harsányi Zoltánné dr., 1955 - 1971
  [igazgató, MÁV Utasellátó Ü. Vállalat]
  Hart Jánosné, 1954 - 1980
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Hartai Ferenc, 1951 - 1970
  [zenész]
  Hartai Ferenc, 1958
  [vezető, Óbudai Népkert]
  Hartai Géza, 1954 - 1957
  [igazgató, Győri Pamutszövő és Műbőrgyár]
  Hartai Irén, 1971 - 1975
  [képviselő]
  Hartai István dr., 1976
  [bíró]
  Hartai István, 1952
  [tánczene-szerkesztő, Magyar Rádió]
  Hartai János, 1958
  [mérnök, Magyar Pamutipar]
  Hartai József, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Vértestolna]
  Hartai László dr., 1951 - 1984
  [tanácselnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Hartai László, 1951 - 1964
  [osztályvezető, Oktatásügyi Minisztérium]
  Hartai Sándor, 1980 - 1985
  [párttitkár, Budapest XVII. kerület]
  Hartay Henrik dr., 1981
  [elnök, fővárosi bíróság]
  Hartman Bálint, 1967 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Edelény]
  Hartman István, 1968
  [elnökhelyettes, Heves megyei népi ellenőrzési bizottság]
  Hartmann István, 1965 - 1973
  [párttitkár, MEDICOR]
  Hartyáni Ferenc, 1955 - 1972
  [osztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Hartyáni János, 1964
  [párttitkár, Építéstudományi Intézet]
  Hartyáni László, 1954 - 1969
  [igazgatóhelyettes, Szarvasi Öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet]
  Harustyák József, 1951 - 1970
  [képviselő]
  Harvanek József, 1954 - 1958
  [igazgató, Homokelőkészítő Vállalat]
  Harza Ferenc, 1963
  [igazgató, Pannónia Áruház, Székesfehérvár]
  Harza Lajos dr., 1984 - 1990
  [helyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium]
  Harza László, 1952
  [kiváló tanár]
  Haskó Katalin, 1981
  [adjunktus, MSZMP Politikai Főiskola]
  Hasznos Miklós dr., 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Hatvani Dániel, 1962 - 1978
  [Hatvany ?, költő]
  Hatvani Zoltán dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Hatvany József dr., 1985 - 1986
  [egyetemi tanár]
  Hatvany Lajos Báró, 1955 - 1964
  [tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hatvany Lajosné, 1961 - 1962
  [Hatvany Lajos özvegye]
  Hauber Ernő, 1987
  [csoportfőnök-helyettes, Politikai Főcsoportfőnökség]
  Hauber István, 1960 - 1965
  [népi ülnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Hauk Béla, 1987
  [docens, Politikai Főiskola]
  Hauk László, 1955 - 1956
  [elnök, szakszervezeti bizottság, Préslégszerszámgyár]
  Haulisch Lenke, 1961 - 1971
  [B., főmunkatárs, Magyar Nemzeti Galéria]
  Haumann Péter, 1970
  [színész]
  Haupert József, 1965
  [igazgató, MTH 8.számú Tanulóintézet]
  Hausser Adorján, 1953 - 1958
  [igazgatóhelyettes, NIKEX]
  Hauser Győző, 0
  [műszaki vezető, Szentgotthárdi Selyemgyár]
  Hauser Tibor, 0
  [műszaki vezető, Szentgotthárdi Selyemgyár]
  Hausler József, 1952
  [állandó ügyvivő]
  Hausz Gyula, 1973
  [osztályvezető-helyettes, Somogy megyei tanács]
  Hauszknecht Ferenc, 1963 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Szekszárd]
  Havas Ernő, 1954 - 1979
  [Benke Valéria férje, igazgató, Gondolat Könyvkiadó Vállalat]
  Havas Ervin, 1957 - 1985
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]
  Havas Ferenc, 1951 - 1966
  [alosztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Havas Ferenc, 1984
  [vezérigazgató, Délkert Vállalat]
  Havas Ferenc, 1957 - 1973
  [balett-táncos]
  Havas Ferenc, 1961 - 1966
  [választmányi tag Budapesti Izraelita Hitközség]
  Havas Gábor, 1979 - 1990
  [képviselő]
  Havas Gáborné, 1979
  [szociológus]
  Havas Géza, 1961 - 1963
  [püspöki számvevő, letartóztatták]
  Havas Henrik, 1988
  [titkár KISZ KÖZGÁZ, média-személyiség]
  Havas Imre, 1950 - 1972
  [katonai attasé]
  Havas János, 1965 - 1966
  [vezérigazgatóhelyettes, IBUSZ]
  Havas Jánosné / Zsuzsa /, 1958 - 1975
  [Avar Zsuzsa, igazgatóhelyettes, Konjunktúra- és Piackutató Intézet]
  Havas Jánosné, 1964
  [igazgató, gyors- és gépíró iskola]
  Havas Jenő, 1965
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Havas József, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyberek]
  Havas Katalin, 1973
  [G., Formális logika című könyve megjelent]
  Havas Károly, 1961 - 1974
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Havas Klára, 1968
  [rendőr őrnagy]
  Havas Miklós, 1973 - 1985
  [tag, Komárom megyei pártbizottság]
  Havas Miklósné, 1962 - 1963
  [osztályvezető, Állami Hangverseny- és Műsorigazgatóság]
  Havas Ottóné, 1961 - 1971
  [főelőadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Havas Péter, 1954 - 1989
  [vezérigazgató, Állami Fejlesztési Bank]
  Havas Péter, 1969 - 1975
  [párttitkár, Nógrád megye]
  Havas Péterné, 1956
  [tanár, SZOT főiskola]
  Havas Rezső, 1958
  [művész]
  Havas Sándor, 1958
  [politikai biztos, 1919 I sz. Hadosztály]
  Havas Sándor, 1958
  [párttitkár, Népművészeti és Háziipari Kisipari Szövetkezet]
  Havas Tibor dr., 1953 - 1960
  [osztályvezető, SZOT]
  Havas Zsuzsa, 1971
  [elnökségi tag, Művészeti Dolgozók Szakszervezete]
  Havasházi László, 1958
  [cikket írt a társadalmi munkáról]
  Havasi Béla dr., 1980 - 1990
  [miniszterhelyettes, Külügyminisztérium]
  Havasi Béla dr., 1954 - 1984
  [első titkár, miskolci városi pártbizottság, képviselő]
  Havasi Ferenc, 1953 - 1987
  [miniszterelnök-helyettes]
  Havasi Ferencné, 1969 - 1973
  [osztályvezető, MSZMP, tatai járási bizottság]
  Havasi Győző dr., 1955 - 1984
  [tanácselnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Havasi Gyula dr., 1968 - 1972
  [végrehajtó bizottsági elnök, Kiskőrös]
  Havasi Imre, 1985
  [tanácselnök, Szentendre]
  Havasi János, 1953 - 1959
  [propagandista, Bács megyei tanács]
  Havasi János, 1991 - 1992
  [szóvivő, Művelődési és Közoktatási Minisztérium]
  Havasi Jenő, 1965 - 1970
  [párttitkár, celldömölki járás]
  Havasi József, 1953 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyberek]
  Havasi László dr., 1963
  [végrehajtó bizottsági titkár, kecskeméti járás]
  Havasi László, 1974 - 1977
  [rendőr vezérőrnagy]
  Havasi Zoltán dr., 1968 - 1975
  [igazgató, Szegedi Egyetemi Könyvtár]
  Havasi Zoltán, 1982
  [igazgató, Szegedi Ifjúsági Ház]
  Havelda Ferencné, 1964
  [elnök, Magyar Nők Országos Tanácsa, Bokod]
  Havelka György, 1954
  [Szocialista munkáért érdemrenddel kitüntetve]
  Havellant Ferenc, 1964 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Heves megyei pártbizottság]
  Haverla (utóneve ismeretlen), 1955 - 1958
  [igazgató, Parádi Üveggyár]
  Havér Sándor, 1954
  [diszpécser, Építésügyi Minisztérium]
  Havranek József, 1955
  [igazgató, Soroksári Vasöntöde]
  Havrán István, 1947 - 1985
  [bánya és energiaügyi miniszter első helyettese]
  Havrán János, 1973
  [párttitkár, VERTESZ]
  Havrán János, 1951
  [titkár, prágai magyar nagykövetség]
  Havril Andrásné, 1964
  [munkatárs, Magyar Rádió]
  Haynal Imre dr., 1952 - 1977
  [igazgató, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Haynal Kornél, 1957 - 1984
  [főszerkesztő, Esti Hírlap]
  Haynal Kornél ifj., 1971
  [festőművész]
  Haypál Béla, 1952 - 1968
  [református lelkész]
  Haypál Ildikó, 1954
  [tanuló, Közgazdasági Technikum, Miskolc]
  Hazafi Antal, 1952 - 1953
  [művezető, darugyár]
  Hazafi József dr., 1973
  [végrehajtó bizottsági titkár, Baranya megye]
  Hazai Béla, 1959 - 1970
  [párttitkár, Heves megye]
  Hazai György, 1972 - 1985
  [alezredes]
  Hazai György, 1982
  [szinkronfilmrendező]
  Hazai György, 1970 - 1984
  [akadémikus, turkológus]
  Hazai István dr., 1952 - 1976
  [dékán, Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem]
  Hazai István, 1955
  [munkatárs, SZOT]
  Hazai Jenő, 1949 - 1970
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Hazai Jenő, 1963 - 1970
  [igazgató, Esztergomi Szerszámgépgyár]
  Hazai Jenőné, 1963 - 1964
  [osztályvezető, MTI]
  Hazai József, 1953
  [oktató]
  Hazai József, 1953 - 1961
  [párttitkár, Fogtechnikai Vállalat]
  Hazai Józsefné, 1957
  [aláírta a magyar írók tiltakozását az ENSZ Bizottság jelentése ellen]
  Hazai Károly, 1952 - 1971
  [műszaki igazgató, Országos Bányagépgyártó Vállalat]
  Hazai László, 1960 - 1987
  [főelőadó, Magyar Tudományos Akadémia]
  Hazai Mária, 1961
  [szemináriumvezető, GANZ-MÁVAG]
  Hazai Miklósné, 1952
  [főelőadó, Állami Ellenőrző Központ]
  Hazai Sándor, 1964 - 1972
  [titkár, Hazafias Népfront, Pápa]
  Hazai Tibor dr., 1962 - 1977
  [főügyész, Zala megye]
  Hazám István, 1970
  [rendőr százados]
  Hábel György, 1956 - 1963
  [főmérnök, MÁV, Miskolc]
  Hábel Jenő, 1958
  [művezető, MÁVAG]
  Hábencius István, 1953
  [elővájási vájár, ajkai szénbánya]
  Hábenczius Gyula dr., 1963
  [Egymilliárd forint megtakarítás a nehéziparban]
  Háber Judit, 1968 - 1978
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Háber Péter, 1983
  [alezredes]
  Háber Sándor, 1951 - 1975
  [alelnök, Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége]
  Háber Tibor, 1957 - 1958
  [főmérnök, Elektromos Készülékek Gyára]
  Hábetler Gyula, 1964
  [főosztályvezető-helyettes, MOGÜRT]
  Hága Antónia, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Hága László, 1955 - 1969
  [főtechnológus, szászhalombattai olajfinomító]
  Hágenthurm József, 1984
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Háhn István, 1970
  [tanszékvezető tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Hámor Béla, 1969
  [titkár, Magyar-Szovjet Baráti Társaság, Budapest]
  Hámor Géza, 1976
  [egyetemi tanár, Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Hámor Gyula, 1954 - 1972
  [műszaki-gazdasági szakértő, Magyar Villamosművek Tröszt]
  Hámor Mihály, 1951 - 1952
  [igazgató, Kohóipari Tervezőiroda]
  Hámori (utóneve ismeretlen), 1957
  [Tildy Zoltán titkára]
  Hámori András, 1977
  [publicista]
  Hámori Antal, 1966 - 1989
  [főmunkatárs, SZOT]
  Hámori Artúr dr., 1959 - 1969
  [egyetemi tanár, Pécs]
  Hámori Balázs, 1988 - 1989
  [dékán, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Hámori Béla, 1963 - 1967
  [főosztályvezető, Országos Széchenyi Könyvtár]
  Hámori Csaba, 1977 - 1990
  [képviselő, MSZP]
  Hámori Éva dr., 1953 - 1960
  [adjunktus , Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hámori Ferenc, 1958
  [festőművész]
  Hámori Győző, 1953 - 1954
  [bányamester, Pécsi Szénbányák]
  Hámori Imre, 1957 - 1967
  [operaénekes]
  Hámori János, 1969
  [titkár, Gépipari Tudományos Egyesület]
  Hámori Jenő dr., 1982
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Hámori József, 1966 - 1975
  [párttitkár, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Hámori József, 1957 - 1958
  [attasé, bécsi magyar nagykövetség]
  Hámori László, 1982
  [tanár, Politikai Főiskola]
  Hámori László, 1955 - 1962
  [osztályvezető, Országos Testnevelési és Sportbizottság]
  Hámori László, 1979
  [vezérigazgató, KERIPAR]
  Hámori Miklós, 1958 - 1963
  [igazgatóhelyettes, Csarnok- és Piacigazgatóság]
  Hámori Ottó, 1958 - 1983
  [főszerkesztő, Film, Színház, Muzsika]
  Hámori Péter dr., 1976
  [bíró]
  Hámori Rezső dr., 1965
  [főorvos, Túrkeve]
  Hámori Sándor, 1962 - 1974
  [helyettes vezérigazgató, Diósgyőri Gépgyár]
  Hámori Sándor, 1963 - 1972
  [osztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Hámori Sándor, 1961 - 1965
  [pártmunkatárs, Budapest XX. Kerület]
  Hámori Tibor, 1956 - 1958
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Dózsa Sport Egyesület]
  Hámori Vilmos dr., 1977
  [bíró]
  Hámori Zoltán dr., 1957 - 1963
  [elnök, nagykanizsai járásbíróság tanácsa]
  Hámos György, 1951 - 1976
  [író]
  Hámos Lajos, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Berekböszörmény]
  Hámos Miklós, 1956 - 1958
  [igazgató, tollfeldolgozó vállalat]
  Háncs Lajos, 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Nagykanizsa]
  Háner János, 0
  [lásd: Hahner József, termelőszövetkezeti elnök, Bonyhád]
  Háner József / Hahner /, 1954 - 1975
  [elnök, vasas szakszervezet]
  Hárai Albert, 1967
  [tanár, Híd- és Vízműépítő Technikum]
  Hárai Ferenc, 1969 - 1983
  [színművész]
  Hárai Tibor, 1983 - 1986
  [szakszervezeti titkár]
  Hárász Gyula, 1967 - 1975
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Hárdi István dr., 1958 - 1970
  [ideggyógyász]
  Hárrer Antal, 1956
  [vasbetonszerelő, Közlekedési Építő Vállalat]
  Hári Ferenc, 1964
  [munkatárs, Filmfőigazgatóság]
  Hári István, 1965
  [vezető, Hagyáros-Böröndi Állami Gazdaság]
  Hári Mária, 1968 - 1983
  [igazgató, Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelő Intézete]
  Hári Sándor, 1952 - 1956
  [brigádvezető]
  Hári Sándor, 1966 - 1986
  [főszerkesztő-helyettes, Zalai Hírlap]
  Háry Béla, 1950 - 1985
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Háring István dr., 1952 - 1975
  [elnök, csornai járási hivatal]
  Hárnik Lajos, 1962
  [gyógyszertárvezető]
  Három Sándor, 1953 - 1961
  [munkatárs, MSZMP Politikai Bizottság, Budapest]
  Háromházi Jánosné dr., 1975
  [vezető, pártgazdálkodási és ügykezelési osztály, Tolna megye]
  Háros Béla dr., 1959
  ["Csárda" üzletvezetője]
  Háromszéki Pál, 1982
  [vezérigazgató, Kner Nyomda]
  Hárosi Antal, 1965
  [plébános]
  Hárs Ernő dr., 1966 - 1968
  [főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium]
  Hárs Éva dr., 1961 - 1972
  [osztályvezető, Janus Pannonius Múzeum]
  Hárs György, 1957 - 1968
  [költő]
  Hárs István dr., 1954 - 1988
  [elnök, Magyar Rádió]
  Hárs József, 1975
  [mérnök, képviselő, Veszprém megye]
  Hárs József, 1968
  [műszaki vezető, Szombathelyi Állami Erdőrendezőség]
  Hárs Lajos, 1950 - 1962
  [igazgató, HUNGAROFILM]
  Hárs Lajosné, 1954 - 1962
  [elnök, népi ellenőrzési bizottság]
  Hárs László, 1956 - 1981
  [nagykövet, Libéria]
  Hárs László, 1957 - 1978
  [újságíró, Népszava]
  Hársfalvi Rezső dr., 1989 - 1990
  [miniszterhelyettes, Művelődési Minisztérium]
  Hárshegyi Frigyes, 1987 - 1992
  [elnökhelyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Hász Brokád, 1967
  [karmelita tartományfőnök]
  Hász István, 1958 - 1974
  [vezető, Országos Energiagazdálkodási Hatóság]
  Háy Gyula, 1951 - 1975
  [író]
  Háy Gyuláné, 1957 - 1963
  [Háy Gyula özvegye]
  Háy József, 1952 - 1956
  [kombájnvezető, Mohácsszigeti Állami Gazdaság]
  Háy József, 1953
  [tanácselnök, Andráshida]
  Háy Károly, 1959 - 1961
  [festőművész]
  Háy Károlyné, 1963 - 1970
  [született Wohl Vilma, kereskedelmi attasé, stockholmi magyar nagykövetség]
  Háy László dr., 1951 - 1975
  [külkereskedelmi miniszter]
  Háy Micky, 1967 - 1970
  [szerkesztő, Budapester Rundschau]
  Ház János, 1953
  [vontatós, Biritópuszta]
  Házer Sándor, 1954
  [üzemvezető, nagybátonyi szénbánya]
  Házi Árpád, 1952 - 1970
  [belügyminiszter]
  Házi Endre, 1959
  [adjunktus, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Házi Gyula, 1952 - 1955
  [termelőszövetkezeti elnök, Cegléd]
  Házi Gyula, 1963 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Előszállás]
  Házi István, 1953 - 1955
  [párttitkár, Magyar Ruggyantagyár]
  Házi Sándor, 1953 - 1958
  [képviselő]
  Házi Vencel, 1958 - 1989
  [külügyminiszter-helyettes]
  Házy Erzsébet, 1958 - 1982
  [operaénekes]
  Hebelt Ede dr., 0
  [jogakadémiai tanár]
  Heckenast Gábor, 1965 - 1976
  [műszaki igazgató, Magyar Rádió]
  Heckenast Gusztáv, 1963
  [szerkesztőbizottsági tag, Országgyűlési emlékek]
  Heckenast József dr., 1963 - 1974
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Heckenast Péter, 1964
  [építész, Miskolci Tervező Vállalat]
  Hecker Ádám, 1958 - 1974
  [alelnök, Szabad Egyházak Tanácsa]
  Hecker Frigyes, 1974 - 1984
  [metodista lelkész]
  Hedri Endre dr. professzor, 1952 - 1962
  [igazgató, II. számú Sebészeti Klinika]
  Hedri Gabriella dr., 1959 - 1984
  [Izikné, osztályvezető-helyettes, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Hedvicsek Ferenc, 1956 - 1972
  [osztályvezető, Állami Gorkij Könyvtár, Budapest]
  Hedvig Péter, 1957 - 1961
  [tudományos munkatárs, Központi Fizikai Kutató Intézet]
  Hegg Fritz, 1957 - 1961
  [Svájc budapesti nagykövete]
  Hegedűs András, 1946 - 1988
  [miniszterelnök]
  Hegedűs András ifj., 1979
  [közgazdász]
  Hegedűs András dr., 1954 - 1974
  [igazgató, tanítóképző, Szarvas]
  Hegedűs B. András, 1973 - 1992
  [általános elnök, Történelmi Igazságtétel Bizottság]
  Hegedűs T. András, 1970 - 1983
  [munkatárs, Magyar Pszichológiai Szemle]
  Hegedűs Andrásné, 1953 - 1979
  [igazgató, Belkersekedelmi Ügyvitelszervezési és Információfeldolgozási Intézet]
  Hegedűs Béla dr., 1984
  [párttitkár, Egészségügyi Minisztérium]
  Hegedűs Béla, 1957
  [igazgató, Ybl Miklós Tervező Szövetkezet]
  Hegedűs Béláné, 1969
  [tanácselnök, Tiborszállás]
  Hegedüs Dániel, 1957 - 1966
  [/ Hegedűs Bite Dániel / MTI külföldi tudósítója]
  Hegedűs Dóra dr., 0
  [Jaszovszky Lászlóné]
  Hegedűs Ernő, 1952 - 1970
  [igazgató, Típustervező Intézet]
  Hegedűs Ernő, 1971
  [párttitkár, Boldog]
  Hegedűs Ernő, 1965 - 1968
  [igazgatóhelyettes, Fővárosi Szivárvány Áruház]
  Hegedűs Ernő, 1965
  [szervező bizottsági titkár, Műszaki Könyvkiadó]
  Hegedűs Erzsi, 1958
  [színművész]
  Hegedűs Ferenc, 1953 - 1968
  [főhadnagy, főszerkesztő, Néphadsereg]
  Hegedűs Ferenc, 1970
  [első titkár, MSZMP kiskunfélegyházi bizottság]
  Hegedűs Ferencné, 1954 - 1955
  [tanácstag, Budapest X. kerület]
  Hegedűs Ferencné, 1964
  [tanítónő]
  Hegedűs Frigyes dr., 1964
  [szakvezető]
  Hegedűs Gábor, 1969 - 1984
  [ezredes, Hajdú- Bihar megyei polgári védelem]
  Hegedűs Géza, 1951 - 1975
  [író]
  Hegedűs Gyula, 1951 - 1968
  [főosztályvezető-helyettes, Művelődésügyi Minisztérium]
  Hegedűs Gyula, 1961
  [kézilabdázó]
  Hegedűs Gyula, 1973
  [követségi tanácsos]
  Hegedűs Gyula dr., 1961 - 1976
  [igazgató, Közlekedési és Távközlési Főiskola]
  Hegedűs Gyuláné dr., 1977
  [egyetemi docens, MSZMP Politikai Főiskola]
  Hegedűs Gyuláné, 1965
  [nyelvtanár]
  Hegedűs Imre, 1952 - 1972
  [igazgató, Gördülőcsapágyművek]
  Hegedűs Imre, 1955 - 1971
  [esztergályos]
  Hegedűs Imre, 1960
  [kivándorolt]
  Hegedűs Imre, 1960
  [kohómérnök]
  Hegedűs István, 1988 - 1992
  [politikus, FIDESZ]
  Hegedűs István, 1952 - 1985
  [pártoktató]
  Hegedűs János dr., 1970 - 1983
  [főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Hegedűs János, 1965 - 1969
  [követségi titkár, Kanada]
  Hegedűs József, 1979
  [szociológus]
  Hegedűs József, 1975
  [lakatos]
  Hegedűs József dr., 1966 - 1971
  [egyetemi docens, Marx Károly Közgazdaságudományi Egyetem]
  Hegedűs Lajos, 1985 - 1989
  [termelőszövetkezeti elnök, Harta]
  Hegedűs Lajos, 1962 - 1978
  [tanácselnök, Szolnok megye]
  Hegedűs Lajos, 1958 - 1967
  [képviselő, Somogy megye]
  Hegedűs László, 1957 - 1983
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Hegedűs László, 1949 - 1989
  [(S. Hegedűs László) képviselő, Pest megye]
  Hegedűs Lóránt dr., 1991
  [püspök]
  Hegedűs Miklós, 1990
  [vezető, Ipargazdasági Intézet]
  Hegedűs Rajmund, 1954 - 1973
  [igazgató, Esztergomi Tanítóképző Intézet]
  Hegedűs Sándor, 1966 - 1972
  [első titkár, Városnamény]
  Hegedűs Sándor, 1964 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Tolcsva]
  Hegedűs Sándor, 1970
  [történész]
  Hegedűs Sándor, 1969
  [csoportvezető, ajkai városi tanács végrehajtó bizottsága]
  Hegedűs Sándor, 1966 - 1967
  [politikai munkatárs]
  Hegedűs Tibor, 1953 - 1964
  [főosztályvezető, Begyűjtési Minisztérium]
  Hegedűs Tibor, 1951 - 1984
  [főrendező, József Attila Színház]
  Hegedűs Tibor, 1965 - 1983
  [elnökségi tag, Ipargazdaság]
  Hegedűs Zoltán, 1957 - 1979
  [szerkesztő Filmvilág]
  Hegedűs Zoltán, 1965
  [termelési főmérnök, Országos Érc- és Ásványbányászati Vállalat]
  Hegedűs Zsuzsa, 1970 - 1974
  [munkatárs, Pénzügykutatási Intézet]
  Hegedűs Zsuzsanna, 1980
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Hegedűs Bite Dániel, 1975 - 1978
  [igazgató, varsói Magyar Kulturális Intézet]
  Hegyaljai György, 1953
  [református lelkész]
  Hegyaljai István, 1975
  [párttitkár, Balatonfüred]
  Hegyaljai László, 1955 - 1971
  [igazgató, Rézhengerművek]
  Hegyaljai László, 1952
  [párttitkár, Magyar Acélárugyár]
  Hegybíró Béla, 1959 - 1961
  [vezető, Komlói Szénbányászati Tröszt]
  Hegybíró Gyula, 1967 - 1973
  [szervező bizottsági titkár, Malév]
  Hegyei Istvánné, 1985
  [végrehatjó bizottsági tag, Szolnok megyei pártbizottság]
  Hegyes Ferenc, 1951 - 1971
  [párttitkár, Salgótarjáni Acélárugyár]
  Hegyes Ferenc, 1970
  [igazgató, Mecsekvidéki Vendéglátó Vállalat]
  Hegyes István, 1965
  [szakszervezeti titkár, Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete]
  Hegyes Károly, 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Tiszatelek]
  Hegyes Tibor, 1963 - 1966
  Hegyes Zoltán, 1969 - 1979
  [publicista]
  Hegyeshalmi Tibor, 1963 - 1966
  [igazgató, pártiskola, Komárom megye]
  Hegyesi Gábor, 1985
  [szociológus, Szövetkezeti Kutatóintézet]
  Hegyesi Sándor, 1975
  [rendőrfőkapitány-helyettes, Hajdú-Bihar megye]
  Hegyesi Sándorné, 1951 - 1954
  [párttitkár, Divat Cipőgyár]
  Hegyessy Géza, 1975
  [osztályvezető, Magyar Optikai Művek]
  Hegyháti Alajos, 1958 - 1973
  [igazgató, Kömlődi Általános Iskola és Nevelőotthon]
  Hegyháti Gyula, 1952
  [sztahanovista, Betonépítő Vállalat]
  Hegyháti István dr., 1958 - 1969
  [ügyvéd]
  Hegyi Andrásné, 1969
  [párttitkár, Petőfi termelőszövetkezet, Gyönk]
  Hegyi Árpád dr., 1972
  [igazgató, Gyógyszertári Központ]
  Hegyi Barna, 1952 - 1966
  [operatőr]
  Hegyi Béla, 1969 - 1989
  [főszerkesztő, Vigilia]
  Hegyi Endre dr., 1960 - 1968
  [vezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Hegyi Endre, 1968
  [igazgató, Mosonmagyaróvári Timföld és Műkorund Gyár]
  Hegyi Ernő, 1968
  [igazgatóhelyettes, Férfifehérneműgyár]
  Hegyi Ferenc, 1951 - 1971
  [igazgató, Rákosi Mátyás Gépgyárak Tröszt]
  Hegyi Ferenc, 1962
  [főmérnök, Csillaghegyi Téglagyár]
  Hegyi Frigyes, 1960 - 1973
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Hegyi Géza, 1957
  [zongoraművész]
  Hegyi Géza, 1966 - 1975
  [igazgató, Újpesti Cérnagyár]
  Hegyi Géza, 1963
  [egyetemi docens, agrártudományi főiskola, Mosonmagyaróvár]
  Hegyi Gizella, 1949 - 1966
  [igazgató, Budapesti Lenfonógyár]
  Hegyi Győzőné, 1957 - 1969
  [igazgató, Rákospalotai Bőr és Műanyagfeldolgozó Vállalat]
  Hegyi Gyula, 1947 - 1978
  [Országos Testnevelési és Sportbizottság elnöke]
  Hegyi Gyula, 1979
  [író (építőmérnök)]
  Hegyi Gyula dr., 1963 - 1969
  [igazgató, Kartográfiai Vállalat]
  Hegyi Gyuláné, 1955 - 1968
  [főkönyvelő, bőripari szakszervezet]
  Hegyi Imre, 1949 - 1979
  [képviselő]
  Hegyi Imre, 1959 - 1965
  [plébános]
  Hegyi István, 1966 - 1970
  [Hegyei, termelőszövetkezeti elnök, Hangács]
  Hegyi István, 1960
  [agronómus, Tiszakécske]
  Hegyi István, 1957
  [bizalmi, Szombathelyi Cipőgyár]
  Hegyi István, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Mezőtúr]
  Hegyi István, 1955 - 1958
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, mezőtúri városi tanács]
  Hegyi Istvánné, 1985
  [első titkár, KISZ Szolnok megyei bizottság]
  Hegyi János, 1963 - 1970
  [végrehajtó bizottsági titkár, Heves megyei tanács végrehajtó bizottság]
  Hegyi János, 1953 - 1954
  [frontmester, Tatabányai Szénbányák]
  Hegyi János, 0
  [egyéni gazda, Kapuvár]
  Hegyi János, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, titkár, csongrádi járás]
  Hegyi János, 1952
  [pártfunkcionárius]
  Hegyi János, 1963 - 1966
  [pap]
  Hegyi János, 1957 - 1958
  [ezredes, munkásőrség]
  Hegyi János, 1968
  [végrehajtó bizottsági elnök, egri járási tanács]
  Hegyi János, 1951 - 1953
  [MÁV előmunkás]
  Hegyi Jánosné, 1952 - 1971
  [képviselő, Veszprém megye]
  Hegyi József, 1964
  [igazgató, Országos Gumiipari Vállalat]
  Hegyi Kálmán, 1971 - 1987
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Hegyi Klára, 1966 - 1970
  [gyakornok, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]
  Hegyi Lajos, 1954 - 1958
  [ezredes]
  Hegyi László, 1963 - 1971
  [János ? címzetes prépost, székesegyházi kanonok]
  Hegyi László, 1953 - 1969
  [alezredes, határőrség]
  Hegyi László, 1955 - 1959
  [néphadsereg vezérkari főnöke]
  Hegyi Lászlóné, 1961
  [titkárnő, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Hegyi Lóránd, 1978
  [művészettörténész]
  Hegyi Lorántné, 1972
  [mérnök, főmunkatárs, Országos Vezetőképző Központ]
  Hegyi Mihály, 1975
  [termelési főmérnök, Budapesti Rádiótechnikai Gyár]
  Hegyi Oszkárné, 1971
  [KISZ-titkár, Szombathelyi Savaria Cipőgyár]
  Hegyi Pál, 1950
  [főhadnagy, ÁVÓ]
  Hegyi Piroska, 1968
  [előadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Hegyi Rezső, 1968
  [vezető, Országos Mérésügyi Hivatal]
  Hegyi Sándor, 1976
  [határőr alezredes]
  Hegyi Sándorné, 1966
  [szállítmányozási diszponens, Transelektro Vállalat]
  Hegyi Tamás, 1985
  [tag, Magyar ENSZ képviselet]
  Hegyi Zoltánné, 1972
  [osztályvezető-helyettes, Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet]
  Hegyközi Júlia, 1953
  [sztahanovista fonónő]
  Hegymegi Ferenc, 1970 - 1984
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Hegyvári Ferenc, 1967 - 1971
  [titkár, Szakszervezetek Megyei Tanácsa, Pest megye]
  Hegyvári Jánosné, 1960
  [termelőszövetkezeti tag, Kóka]
  Hegyváry Lajos dr., 1952
  [vezető helyettes, Budapesti Államügyészség]
  Hecht Károly, 1956
  [vezető, Dolgozó Ifjúság Szövetsége]
  Heicz György, 1961
  [tisztviselő, Építésügyi Minisztérium]
  Heiczmann János, 1985
  [igazgató, Intranszmas]
  Heiczmann János dr., 1957 - 1980
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Heidenfelder János, 1952 - 1955
  [sztahanovista esztergályos, Ganz Vagongyár]
  Heidinger Ferencné, 1953
  [gyapotszedés mestere jelvénnyel kitüntetve]
  Heikkile Toivo, 1957 - 1963
  [Finn Köztársaság budapesti ügyvivője]
  Heil Bálint dr., 1981 - 1985
  [rektor, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Heil Imréné özv., 1953 - 1967
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Heil Mihály, 1955
  [egyéni gazda, Pécs]
  Heil Olga, 1958
  [M. Bartha László gyűjteményes kiállítása]
  Heilmann Ádámné, 1952
  [brigádvezető, Leperdpuszta]
  Heim Ernő, 1957 - 1971
  [főmérnök, fővárosi tanács]
  Heim Ferencné, 1969
  [munkatárs, Minisztertanács, Tanácsszervek Osztálya]
  Heim György, 1970
  [főmolnár, Szentendrei Papírgyár]
  Heim György dr., 1968
  [osztályvezető, Baranya megyei tanács]
  Heim János, 1966
  [főmérnök, Csongrád Megyei Építőipari Vállalat]
  Heim János, 1961
  [üzemvezető, Pécsi Bőrgyár]
  Heim Miklós, 1967
  [főkönyvelő, Vas megyei tanács, Betegfoglalkoztató Intézet]
  Heim Vilmos, 1949
  [kórházigazgató, Sátoraljaújhely]
  Heimann Ferenc, 1962
  [termelőszövetkezti elnök, Szekszárd]
  Heimer Emil, 1958 - 1959
  [főmérnök, Kohó- és Gépipari Minisztérium Kereskedelmi Főosztály]
  Heimer Jenő, 1955 - 1969
  [vezérigazgató, MIGÉRT]
  Heimer Ödön dr., 1964 - 1973
  [orvos]
  Heimer Ödön, 1951
  [vezető helyettes]
  Heimer Ödönné, 1965 - 1968
  [párttitkár, János kórház]
  Heiner Béla, 1953 - 1970
  [igazgatóhelyettes, Hajdúsági Iparművek]
  Heiner István, 0
  [kényszermunkás]
  Heiner László, 1971
  [igazgatóhelyettes, Villányi Állami Gazdaság]
  Heinhold László dr., 1976
  [bíró]
  Heinhold László, 1951 - 1968
  [osztályvezető, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium]
  Heinrich József, 1967
  [osztályvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Heinrich József, 1952
  [bányamérnök]
  Heinrich Kálmán, 1956 - 1965
  [főosztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodák]
  Heinrich Károly, 1954
  [elnök, Ganz Villamossági Gyár]
  Heinrich Rudolf, 1962
  [igazgató, tamási gimnázium]
  Heinrich Sándor, 1967
  [gazdasági szaktanácsadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Autóközlekedési Vezérigazgatóság]
  Heinrich Vilmos, 1954
  [igazgató, Közlekedési Technikum, Ózd]
  Heintz Mihály, 1966 - 1970
  [osztályvezető, fővárosi tanács]
  Heinz József, 1968
  [népi ellenőr]
  Heiter Júlia, 1985
  [tanácselnök-helyettes, Fejér megye]
  Heiszig József dr., 1970 - 1985
  [alelnök, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Heiszler Vilmos, 1957 - 1962
  [igazgató, Gyöngyösi Váltó- és Kitérőgyár]
  Heiszmann József, 1961
  [tanársegéd, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Heizer György, 1972 - 1985
  [parancsnok, nyírbátori határőrkerület]
  Heizer István, 1958 - 1960
  [párttitkár, Almásfüzitői Timföldgyár]
  Heizler Imre, 1955
  [üzemegységvezető, Taksony]
  Hekenast József, 1960
  [vezető helyettes, Földművelésügyi Minisztérium Felsőoktatási Osztály]
  Hekerle Lajos, 1968 - 1970
  [rádió telegrafista, római magyar nagykövetség]
  Hekerle László, 1982
  [publicista]
  Hekman György, 1964 - 1971
  [igazgató, VOLÁN]
  Hekler János, 1973 - 1975
  [első titkár, MSZMP pápai városi bizottság]
  Heks György, 1957
  [igazgató, Kohászati Alapanyag Ellátó Vállalat]
  Helbert Tibor, 1960 - 1967
  [KISZ-titkár, Wilhelm Pick Gyár]
  Held József dr., 1972
  [Hazafias Népfront elnöke, mezőcsáti járási bizottság]
  Helényi Tibor, 1978
  [grafikus]
  Hell István, 1983
  [tanár, költő]
  Helle Mária, 1978 - 1982
  [technikai szerkesztő, Mozgó Világ]
  Heller Andor dr., 1985
  [vezérigazgató-helyettes, Ganz Danubius Hajó- és Darugyár]
  Heller Ágnes, 1957 - 1979
  [kritikus, filozófus]
  Heller László dr., 1951 - 1976
  [gépészmérnök, egyetemi tanár]
  Heller Miklósné, 1953 - 1966
  [párttitkár, Hazai Fésűfonó és Szövőgyár]
  Heller Vilmos dr., 1956 - 1957
  [osztályvezető, főorvos]
  Heller Farkas Tamás dr., 1963
  [vállalati jogtanácsos]
  Heleszta Éva, 1975
  [tecnikai szerkesztő, Szociológia]
  Heleszta Sándor, 1971
  [szociológus, egyetemi tanársegéd]
  Helli György, 1963
  [vezető gondnok, Bartók Béla úti munkásszállás, Budapest]
  Helli István, 1957
  [gazda, Egerszalók]
  Hellner Károly dr., 1985 - 1990
  [vezérigazgató, MERKUR]
  Helmeczi Balázs dr., 1969 - 1973
  [rektorhelyettes, Debreceni Agrártudományi Főiskola]
  Helmer Rudolf, 1956 - 1959
  [NDK magyarországi nagykövete]
  Heltai András, 1961 - 1980
  [újságíró, MTI]
  Heltai András, 1968 - 1984
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Heltai Györgyné, 1961
  [szül.Lányi Ágnes, zenekritikus]
  Heltai Jenő, 1951 - 1957
  [író]
  Heltai János, 1963
  [MTI bécsi tudósítója]
  Heltai Jenőné, 1961 - 1962
  [Heltai Jenő özvegye]
  Heltai Nándor, 1959 - 1972
  [rovatvezető,Petőfi Népe]
  Heltay Imre, 1962 - 1966
  [főmérnök, Gombatermesztési Országos Szövetkezeti Központ]
  Helybéli István, 1966
  [főkönyvelő, Műszer és Fémipari KTSZ]
  Helyi István, 1954 - 1963
  [főmérnök, Nehézipari Minisztérium]
  Hemberger Sándor, 1963 - 1966
  [osztályvezető, Kultúrkapcsolatok Intézete]
  Hemző Károly, 1970 - 1982
  [elnökségi tag, Magyar Fotóművészek Szövetsége]

 13. Hencz József, 1977 - 1989
  [első titkár, MSZMP Sopron]
  Henczi Árpád, 1950 - 1955
  [munkatárs, Budapest I. kerületi pártbizottság]
  Henczi Lajos dr., 1985 - 1986
  [főtitkárhelyettes, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Hencsei Klára dr., 1962
  [párttitkár, István kórház, Budapest]
  Hencsei László, 1953 - 1955
  [főosztályvezető, Budapesti Villamosgép- és Kábelgyár]
  Hencsey Sándor, 1973
  [titkár, körmendi járási Hazafias Népfront bizottság]
  Hengsperger Péter ifj., 1963 - 1967
  [képviselőjelölt, Szabolcs-Szatmár megye]
  Henics Zoltán, 1967 - 1972
  [főagronómus, Őriszentpéter]
  Henk Tamás, 1987
  [főosztályvezető, Távközlési Kutatóintézet]
  Henrich János, 1972
  [műszaki igazgató, Mechanikai Művek]
  Henschl Magdolna, 1967
  [SZOT-tag]
  Henszelmann Frigyes, 1964
  [egyetemi docens, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Henz János, 1961 - 1984
  [vezérigazgató, Gamma Optikai Művek]
  Hepp Ferenc dr., 1955 - 1969
  [elnökségi tag, Országos Testnevelési és Sportbizottság]
  Hepp István, 1954
  [elnökhelyettes, Gyöngyössolymos]
  Heppes Aladár dr., 1979
  [fősztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Hepke Péter, 1957
  [zongoraművész]
  Herák Pál, 1957
  [osztályvezető, Országos Kisipari Szövetkezet]
  Herbai Ágnes, 1968
  [munkatárs, Népművelési Intézet]
  Herbara László, 1974
  [elnök, hevesi járási hivatal]
  Herbák József, 1953
  [munkás, Egyeki Gépállomás]
  Herbák Pál, 1965
  [alapszervezeti párttitkár, Hajdúböszörmény]
  Herbály Imre, 1952
  [műhelyvezető technikus]
  Herbály János, 1954 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, dorogi járási tanács]
  Herbeck Mihály, 1953
  [építésvezető, 43/4 sz. Építőipari Vállalat]
  Herbent Antal, 1951
  [párttitkár, Ajkai Szénbányák]
  Herbent Tibor, 1959
  [KISZ-titkár, Győri Hajtóműgyár]
  Hebert András, 1966
  [munkavédelmi felügyelő, Kőbányai Gyógyszerárugyár]
  Herbka Sándorné, 1956
  [ügyrendi bizottsági elnök, Budapesti Gyöngygombgyártó Vállalat]
  Hercz Magdolna, 1966
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Hercz Lajos, 1952
  [igazgató, Kísérleti Gazdaságok Igazgatósága]
  Herczeg Éva, 1979 - 1982
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Herczeg Ferenc, 1952 - 1973
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Herczeg Ferenc, 1957 - 1975
  [igazgató, Kísérleti Gazdaságok Igazgatósága]
  Herczeg Ferenc, 1964 - 1970
  [egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem]
  Herczeg Ferenc, 1951 - 1954
  [író]
  Herczeg János, 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Herczeg Jenő, 1954 - 1961
  [színész]
  Herczeg József, 1963
  [termelőszövetkezeti elnök, Szabadi]
  Herczeg Júlianna, 1987
  [osztályvezető, Minisztertanács, Gazdaságfelügyeleti Titkárság]
  Herczeg Károly, 1952 - 1986
  [főtitkár, vasas szakszervezet, képviselő]
  Herczeg Klára, 1958 - 1968
  [szobrászművész]
  Herczegh Géza dr., 1990
  [elnökhelyettes, Alkotmánybíróság]
  Herczegh Károly dr., 1985
  [irodavezető, UVATERV]
  Herczegh Miklós, 1989
  [titkár, Erdészeti Dolgozók Szakszervezete]
  Herczog Mária dr., 1952 - 1973
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Herczog Pál, 1951 - 1964
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Herdó József, 1952
  [osztályvezető, Athenaeum Nyomda]
  Hered Antal, 1954
  [igazgató, Bp. Jázmin utcai általános iskola]
  Herencsényi József, 1967 - 1968
  [titkár, Karancs és Cserhát Hegyvidéki Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]
  Herencsényi József, 1971 - 1973
  [tanácselnök-helyettes, Nógrád megye]
  Herendi György, 1952
  [osztályvezető, Közlekedésügyi Minisztérium]
  Herendi István, 1953 - 1968
  [osztályvezető, MÁV]
  Herendi Jenő, 1958
  [dolgozó, Vajszlói Földművesszövetkezet]
  Herendi József, 1957 - 1961
  [kereskedelmi tanácsos, Külkerseskedelmi Minisztérium]
  Herendi Mária, 1959
  [színésznő]
  Herendi Rezső, 1980
  [vezérigazgató-helyettes, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Herendi Vilmos dr., 0
  [orvos, Fővárosi Uzsoki utcai Kórház]
  Herendovits Imre, 1953
  [gépészmérnök]
  Heréb István, 1962
  [pilóta]
  Herédi István, 1969
  [egyetemi adjunktus]
  Herédi József, 1952
  [pártfunkcionárius]
  Herédi Kálmán, 1960
  [KISZ-titkár, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Herédi Mihály, 1955
  [egyéni gazda, Ásotthalom]
  Hergenröder Miklós, 1964
  [zeneigazgató]
  Herger Erhardt, 1954
  [szocialista munkáért érdemrenddel kitüntetve]
  Hergert István, 1970
  [párttitkár, Máza-Szászvári Bányaüzem]
  Hergovics János, 1967
  [tag, MSZMP Veszprém megyei fegyelmi bizottság]
  Hergovits Gyula, 1954
  [végrehajtó bizottsági titkár, bodajki községi tanács]
  Hering Béla, 1969
  [műszaki vezető, Juventus Általános Ifjúsági Szövetkezet]
  Herke Gyula, 1959 - 1965
  [igazgató, Pécsi 21 sz. AKÖV]
  Herke Sándor dr., 1954 - 1970
  [kutató, Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet]
  Herkel Károly, 1954 - 1963
  [igazgató, Sárospataki Gépállomás]
  Herkits György, 0
  [Verkits György]
  Herkner Ernő, 1985
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Herlicska István, 1968
  [elnök, Győr és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet]
  Herlicska Józsefné dr., 1968
  [elnökhelyettes, szigetvári járási népi ellenőrzési bizottság]
  Herling Jakab, 1958 - 1968
  [csoportvezető, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Herkner Ottó, 1967 - 1988
  [külkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Hermann Aliz dr., 1958 - 1965
  [gyermekpszichológus]
  Hermann Antal dr., 1955 - 1970
  [orvos, párttitkár, Bajcsy- Zsilinszky kórház]
  Hermann Béla, 1952 - 1957
  [szakosztályvezető, Vasas SC]
  Hermann Béláné, 1962
  [pedagógus, párttitkár, Április 4. Gyermekintézet]
  Herman Dezső, 1965 - 1975
  [párttitkár, sárbogárdi járás]
  Hermann Ferenc, 1951 - 1969
  [igazgató, Recski Ércbánya]
  Hermann Ferenc, 1964
  [vezető, KISZ Vas megyei revíziós bizottság]
  Hermann Gyula, 1960 - 1971
  [vezérigazgató-helyettes, Komplex Külkereskedelmi Vállalat]
  Hermann István dr., 1953
  [szocialista munkáért érdemrenddel kitüntetve]
  Hermann István dr., 1972 - 1986
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Herman István, 1953
  [főfúrómester, Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat]
  Hermann István, 1957 - 1984
  [kandidátus,filozófus]
  Herman János, 1990 - 1992
  [szóvivő, Külügyminisztérium]
  Herman József dr., 1956 - 1986
  [igazgató, Idegen Nyelvek Főiskolája]
  Hermann József, 1968 - 1973
  [munkatárs, Komárom megyei pártbizottság]
  Hermann Lajos, 1973 - 1985
  [igazgató, Ságvári Endre Nyomda]
  Hermann Lajos, 1957
  [vezető szakember, Mezőhegyesi Állami Gazdaság]
  Hermann László, 1957 - 1960
  [műszaki igazgató, Magyar Rádió és Televízió]
  Hermann László, 1953 - 1955
  [főmérnök, Beloiannisz gyár]
  Hermann László, 1953
  [főmérnök, Duclos Bányagépgyár]
  Hermann László, 1958
  [igazgató, Lemezmegmunkáló Gépek Gyára]
  Hermann László, 1953 - 1955
  [másodtitkár, Budapest IV. kerületi pártbizottság]
  Hermann Lipót, 1951 - 1967
  [festőművész]
  Hermann Magdolna, 1960 - 1964
  [KISZ-titkár, Diósdi Golyóscsapágygyár]
  Hermann Mihály, 1963 - 1974
  [ügyvezető igazgató, Magyar Külkereskedelmi Bank]
  Herman Vilmos, 1967
  [elnök, verseny és propaganda bizottság, Kisgörbő]
  Hermann Zsuzsa, 1979
  [háztartásbeli]
  Hermán György, 1974
  [munkatárs, MSZMP budapesti pártbizottság]
  Hermán Tibor, 1953 - 1968
  [református lelkész]
  Hernád Tibor, 1968
  [lelkész]
  Hernádi Alajos, 1974
  [vezető, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság]
  Hernádi András, 1972 - 1986
  [közgazdaságtudományok kandidátusa]
  Hernádi Béla, 1967
  [századparancsnok, miskolci munkásőrség]
  Hernádi Ferencné, 1965 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP nyíregyházi városi bizottság]
  Hernádi Gyula, 1973
  [tördelő-szerkesztő, Csongrád Megyei Hírlap]
  Hernádi Gyula, 1958 - 1986
  [író]
  Hernádi Károly, 1989
  [osztályvezető, budapesti pártbizottság]
  Hernádi Lajos, 1951 - 1986
  [zongoraművész]
  Hernádi Lajos, 1969
  [igazgatóhelyettes, Kelet-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság]
  Hernádi Lajos, 1959 - 1965
  [igazgató, Vas megyei termékforgalmi vállalat]
  Hernádi F. László, 1956
  [festőművész]
  Hernádi Mátyás, 1958 - 1969
  [vezető helyettes, malomipari igazgatóság]
  Hernádi Miklós, 1969 - 1978
  [író]
  Hernádi Miklós, 1979
  [szociológus]
  Hernádi Tibor, 1962 - 1966
  [munkatárs, Szolnok Megyei Néplap]
  Herneczky László, 1973
  [főgépész, Gagarin Hőerőmű]
  Herneczky Tibor, 1956
  [gépkocsivezető]
  Herner Ernő, 1966 - 1983
  [főosztályvezető-helyettes, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Hernesz Ferenc, 1969
  [újságíró, Somogyi Néplap]
  Hero Balázs dr., 1965 - 1972
  [rendőr alezredes]
  Herodits Aranka, 1954
  [vezető óvónő, Csurgó]
  Herold Ferenc, 1974 - 1979
  [beszerzési igazgató, Magyar Vagon- és Gépgyár]
  Herold István dr., 1969
  [címzetes docens, Debreceni Agrártudományi Főiskola]
  Herold István, 1969
  [termelőszövetkezti elnök, Táp, Győrasszonyfa]
  Heronyányi Józsefné, 1974
  [szakelőadó, MSZMP Központi Bizottság]
  Herpai Imre dr, 1966 - 1984
  [dékán, Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Herpai László, 1959 - 1968
  [főosztályvezető-helyettes, Munkaügyi Minisztérium]
  Herpay Balázs dr., 1968 - 1987
  [vezérigazgató-helyettes, Állami Gazdaságok Országos Központja]
  Hersiczki Lajos, 1958 - 1970
  [vezérőrnagy]
  Herskovics Pál, 1969 - 1982
  [szerkesztő, Magyar Rádió és Televízió]
  Herskó Anna, 1963 - 1967
  [Herskó Jánosné, operatőr]
  Herskó János, 1958 - 1972
  [főiskolai főigazgató-helyettes, filmrendező]
  Hertai László, 1953
  [igazgató, Goldberger Textilnyomó és Kikészítő]
  Hertay Mária, 1969
  [festőművész]
  Hertelendi András, 1951
  [katolikus pap]
  Hertelendy Sándorné, 1968
  [titkár, Nőtanács nyíregyházi városi szervezete]
  Hertelendy Zoltán, 1963
  [termelőszövetkezeti elnök]
  Herterich Elmar dr., 1963
  [idegorvos]
  Herterich / Soltész / Katalin, 1979
  [anyanyelvi konferencia védnökségi ülésén részt vett]
  Hertling Ferenc, 1953
  [Munka Érdemrend kitüntetést megkapta]
  Hervay Gizella, 1966 - 1983
  [költőnő]
  Hervoly Béla, 1968
  [főmérnök, Borsodi Szénbányák]
  Herzsenyák László, 1963
  [általános iskolai igazgató, Inke]
  Hess Károly, 1952 - 1958
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Hesz Mihály, 1964 - 1968
  [olimpiai bajnok kajakozó]
  Hessz Péter, 1952
  [őrmester, Belügyminisztérium]
  Hesser Ödön, 1979
  [kereskedelmi igazgató, Péti Nitrogénművek]
  Heszke Béla dr., 1972
  [igazgatóhelyettes, Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola]
  Hete Béláné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP kisvárdai városi pártbizottság]
  Hetesi Ferenc, 1958
  [őrnagy , ÁVH]
  Hetesi Ferenc Pál, 1958 - 1959
  [újságíró]
  Hetesi Imre, 1964 - 1965
  [csoportvezető, Termelőszövetkezeti Tanács]
  Hetesi Imre, 1957
  [tartalékos tiszt]
  Hetesi Lajos, 1966
  [csúcsvezetőségi titkár, Bányászati Aknamélyítő]
  Hetesi Vendel, 1959
  [honvédtiszt]
  Hetessy Miklós, 1967
  [TIT-titkár, bicskei járás]
  Hetesheimer Dezső, 1955
  [üzemvezető, Orion Rádió és Villamossági Vállalat]
  Hetényi Ernő dr., 1965 - 1966
  [TIT-elnökhelyettes, szarvasi járás]
  Hetényi Ernő dr., 1958 - 1967
  [magyarországi buddhista misszió vezetője]
  Hetényi Gáborné dr., 1986
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Hetényi Géza dr.prof., 1953 - 1960
  [orvos, akadémikus]
  Hetényi György dr., 1960 - 1973
  [osztályvezető, Borsod megyei tanács]
  Hetényi Gyula, 1960
  [általános iskolai igazgató, Sármellék]
  Hetényi István dr., 1954 - 1988
  [pénzügyminiszter]
  Hetényi István dr., 1962 - 1975
  [tanácsos, római magyar nagykövetség]
  Hetényi Istvánné, 1958
  [óvónő]
  Hetényi János, 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Hódmezővásárhely]
  Hetényi János, 1964
  [balett-táncos]
  Hetényi Lajos dr., 1958
  [osztályvezető, orvos, Kútvölgyi úti Állami Kórház]
  Hetényi László, 1958 - 1959
  [mérnök, Magyar Televízió]
  Hetényi Margit dr., 1952
  [belgyógyász]
  Hetényi Mihály, 1957
  [tanácselnök, Nagymaros]
  Hetényi Pál, 1982
  [színművész]
  Hetényi Pál dr., 1965
  [Pártéletbe összeállítást készített a szovjet pártsajtóból]
  Hetényi Sándor, 1952 - 1953
  [üzemvezető, Április 4. gyár]
  Hetényi Tamás, 1986
  [tudományos munkatárs, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Hetés Ferenc dr., 1963 - 1970
  [Hazafias Népfront elnöke, Zala megye]
  Hetés György, 1953
  [színművész]
  Hetés Györgyné, 1976
  [színművész]
  Hetés Tibor, 1962 - 1978
  [főigazgató, Hadtörténeti Múzeum]
  Hetési Lajos, 1958
  [KISZ-titkár, komlói városi bizottság]
  Hetlinger Pál, 1968 - 1975
  [párttitkár, MSZMP bicskei járás]
  Hettig Imréné, 1955
  [Magyar Nők Demokratikus Szövetségének titkára, Lágymányosi Dohánygyár]
  Hetyei József, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Ságvár]
  Hetyei Józsefné, 1969
  [munkatárs, MSZMP Fejér megyei bizottság]
  Hetyési Sándor, 1963
  [titkár, Pedagógusok Szakszervezete, Győr-Sopron megye]
  Heuer Ödön, 1957
  [nyomdász]
  Heuduska Zoltán, 1964
  [osztályvezető, Faért Vállalat]
  Heuschmidt Józsefné, 1953
  [MSZT-titkár, Budapest, XVIII. kerület , szakorvosi rendelőintézet]
  Hever Dezső, 0
  [lásd: Hevér Dezső, gyógyszertári főmérnök]
  Hever László, 1965
  [póttag, KISZ Központi Bizottság]
  Heves János, 1967
  [KISZ-titkár, Hajdúnánás]
  Heves Lajos dr., 1955 - 1957
  [elnök, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Heves Sándor, 1963
  [végrehajtó bizottsági elnök, Tiszaluc]
  Hevesi Gyula, 1952 - 1970
  [akadémikus, Magyar Tudományos Akadéma alelnöke]
  Hevesi Gyula, 1959
  [másodtitkár, MSZMP Somogy megyei bizottság]
  Hevesi Gyula, 1951
  [öntő, MÁVAG Kohászati Művek]
  Hevesi Gyuláné, 1958
  [tisztviselő, kitüntetve, Munka Érdemrend]
  Hevesi Imre, 1968
  [egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem]
  Hevesi Imre, 1958
  [osztályvezető, mérnök, Textilipari Kutató Intézet]
  Hevesi István, 1953 - 1954
  [vizilabdázó]
  Hevesi János, 1970 - 1984
  [párttitkár, Hajdúnánás]
  Hevesi János, 1961 - 1973
  [rektorhelyettes, József Attila Tudományegyetem]
  Hevesi János, 1951 - 1970
  [párttitkár, Budapesti Rendőr-főkapitányság]
  Hevesi János, 1960 - 1968
  [osztályvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Hevesi János, 1954 - 1962
  [párttitkár, Somogy megye]
  Hevesi János, 1955 - 1959
  [egyházügyi főelőadó, Komárom megye]
  Hevesi Lászlóné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP csongrádi városi pártbizottság]
  Hevesi Mihály, 1962
  [párttitkár, Mezőkeresztesi Aranykalász Termelőszövetkezet]
  Hevesi Miklós, 1967 - 1968
  [függetlenített titkár, Észak-Borsodi Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]
  Hevesi Pál, 1954 - 1968
  [szakszervezeti titkár, Pamutnyomóipari Vállalat]
  Hevesi Sándor, 1963 - 1964
  [Hevesy, párttitkár, gyöngyösi járás]
  Hevesi Teréz, 1970
  [munkatárs, MSZMP békéscsabai városi bizottság]
  Hevessy István, 1958 - 1971
  [osztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Közúti Főosztály]
  Hevesy Iván, 1958 - 1966
  [újságíró, Magyar fotóművészet története című könyv szerzője]
  Hevesy Sándor, 1963
  [főmérnök]
  Hevesvári Imre dr., 1982
  [tag, szerkesztőbizottság Borsodi Szemle]
  Hevér Dezső dr., 1952 - 1966
  [vezető főmérnök, Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár]
  Hevér György dr., 1971
  [osztályvezető, Tüzelő- és Építőanyag-kereskedelmi Vállalat]
  Hevér Lajos, 1963 - 1975
  [képviselő, Heves megye]
  Hevér László, 1964 - 1972
  [KISZ-főtitkár, középiskolai és szakmunkástanuló tanács]
  Heyer Ferenc, 1952
  [rendőr százados]
  Heymann Stefan, 1951 - 1954
  [NDK budapesti nagykövete]
  Hébelt Ede, 1954 - 1961
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Héber Imre, 1977 - 1985
  [Magyar Iparszövetség Oktatási Központjának elnöke]
  Héber Imre, 1955 - 1970
  [igazgató, Szolnoki Alföldi Áruház]
  Héber József dr., 1969
  [igazgató-főorvos, Pécs]
  Héberger Károly, 1958 - 1968
  [könyvtárigazgató, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Hédervári Péter, 1958 - 1984
  [tag, Hold és Bolygókutató Nemzetközi Társaság]
  Héger József, 1954 - 1978
  [osztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Héger Károly, 1951 - 1956
  [osztályvezető, Egyesült Izzó]
  Héger Mihály, 1956
  [szervező bizottsági elnök, 112 sz. Postahivatal]
  Héja László dr., 1961 - 1963
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Héjj Miklós, 1984
  [igazgató, Mátyás király Múzeum]
  Héjja Sándor dr., 1955 - 1972
  [egyetemi docens, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Héjas István, 1965
  [KISZ-titkár, Gyula]
  Héjjas Lajos, 1969
  [főállattenyésztő, Orosházi Állami Gazdaság]
  Héra Attila dr., 1983 - 1987
  [országos parancsnok, Belügyminisztérium, Tűzoltóság]
  Héra Zoltán, 1954 - 1987
  [publicista, rovatvezető-helyettes, Népszabadság]
  Héri László, 1970 - 1980
  [képviselőjelölt, Szabolcs-Szatmár megye]
  Hérics Lajos, 1958 - 1965
  [vezető, Győr megyei iroda, termelőszövetkezeti tanács]
  Hérics Lajosné, 1965
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Hérincs István, 1962
  [párttitkár, MSZMP Karmacs]
  Hérincs Pál, 1965
  [plébános]
  Hétfalussi Mártonné, 1958
  [tanácstagjelölt, Budapest IV. kerület]
  Héthy Lajos dr., 1973 - 1988
  [igazgató, Munkaügyi Kutatóintézet]
  Hévizi István, 1950 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP Központi Bizottság, X. kerületi pártbizottság]
  Hévizi István, 1966
  [főmérnök, Városföldi Állami Gazdaság]
  Hévizi Piroska, 1960 - 1968
  [festőművész]
  Hézser Zoltán, 1958
  [Fehérvasárnap című cikk írója]
  Hézső Ferenc, 1974
  [festőművész]
  Hidas Antal, 1954 - 1974
  [költő]
  Hidas Antalné, 1957 - 1985
  [Kun Ágnes, Kun Béla lánya, műfordító]
  Hidas Ferenc, 1967
  [titkár, SZOT számvizsgáló bizottság]
  Hidas Ferenc, 1955 - 1984
  [vezérigazgató, ELZETT Fémlemezipari Művek]
  Hidas Ferenc, 1963 - 1969
  [igazgató, AGROKER Csongrád megye]
  Hidas Ferenc, 1947 - 1955
  [képviselőjelölt, Magyar Kommunista Párt]
  Hidas Ferencné, 1955
  [munkatárs, budapesti pártbizottság]
  Hidas Frigyes, 1958 - 1961
  [zeneszerző]
  Hidas György dr., 1967
  [orvos]
  Hidas Hedvig, 1958 - 1975
  [Práger Tiborné, igazgató, Állami Balettintézet]
  Hidas Irén, 1949
  [tag, Országos Szabadművelődési Tanács]
  Hidas István, 1949 - 1975
  [politikus]
  Hidas István, 1968 - 1975
  [főosztályvezető, Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Hidas János dr., 1968 - 1982
  [jogi főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Hidas Mihály, 1953 - 1970
  [vezető, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Hidas Pál, 1963
  [osztályvezető, KISZ Pest megyei bizottság]
  Hidas Tibor, 1968
  [vezető, Komárom megyei postahivatal]
  Hidas Tivadarné, 1955
  [munkatárs, Budapesti XXI. kerületi pártbizottság]
  Hidasi András, 1954
  [esztergályos, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Hidasi Ernő, 1958
  [titkár, Gyárépítők Sportköre]
  Hidasi Ferenc, 1952 - 1970
  [gépipari miniszterhelyettes]
  Hidasi Gábor dr., 1973 - 1974
  [kandidátus, közgazdaságtudomány]
  Hidasi György, 1954 - 1974
  [igazgató, Budapesti Autóközlekedési Igazgatóság]
  Hidasi István, 1975
  [igazgató, Közép-Dunántúli Szénbánya Vállalat]
  Hidasi János, 1952 - 1959
  [osztályvezető-helyettes, Budapesti Rendőr-főkapitányság]
  Hidasi János, 1962 - 1973
  [főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Hidasi Lajos, 1956 - 1986
  [igazgató, Középülettervező Vállalat]
  Hidasi László, 1950
  [százados]
  Hidasi Nándorné, 1958
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest VII. kerületi tanács]
  Hideg Andrásné, 1970
  [gyermekvédelmi felügyelő, kecskeméti városi tanács]
  Hideg János dr., 1984
  [orvos vezérőrnagy]
  Hideg János, 1965
  [párttitkár, Kiskunfélegyháza, Vörös Csillag Termelőszövetkezet]
  Hidegkuti István, 1963
  [titkár, Vegyipari Szakszervezet, Veszprém megyei bizottság]
  Hidegkuti József, 1953
  [munkás, Rákosi Mátyás Gépgyár]
  Hidegkuti József, 1974
  [szervező bizottsági titkár, Zsolnay Porcelángyár]
  Hidegkuti Károly, 1957 - 1963
  [főmérnök, Péti Nitrogénművek]
  Hidegkuti Károly, 1950
  [Ávós főhadnagy]
  Hidegkuti Lászlóné, 1964
  [elnök, MÜTEX]
  Hidegkuti Nándor, 1951 - 1972
  [labdarúgó]
  Hidegkuti Nándorné, 1954
  [labdraúgó édesanyja]
  Hidegkuti Sándor, 1965
  [plébános]
  Hidek Lóránt, 1957
  [református lelkész]
  Hidi István, 1959
  [vezető, brüsszeli világkiállítás]
  Hidy Péter, 1983 - 1988
  [helyettes igazgató, Művelődéskutató Intézet]
  Hidvégi Antal, 1968
  [személyzeti vezető, Állami Nyomda]
  Hidvégi Ferenc, 1957 - 1965
  [újságíró, Füles]
  Hidvégi Ferenc, 1967
  [szervező bizottsági titkár Pannónia Szőrmekikészítő Vállalat]
  Hidvégi Ferenc, 1952 - 1971
  [munkatárs,MSZMP Központi Bizottság, vezérőrnagy]
  Hidvégi Ferenc, 1969
  [főelőadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Hidvégi Ferenc, 1951
  [vegyésztechnikai állomás vezető, Budapest IV. kerület]
  Hidvégi Gábor dr., 1968 - 1978
  [Magyar Népköztársaság állandó képviselője a FAO-ban]
  Hidvégi István, 1955 - 1963
  [osztályvezető, Magyar-Szovjet Baráti Társaság]
  Hidvégi János dr., 1951 - 1963
  [osztályvezető, Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Állomás]
  Hidvégi Jenő, 1969 - 1972
  [szerkesztő, Magyar Rádió és Televízió]
  Hidvégi Károly, 1957 - 1983
  [igazgató, Földalatti Vasútépítő Vállalat]
  Hidvégi Lajos, 1952
  [színész]
  Hidvégi László, 1973
  [vezető, limai külkereskedelmi kirendeltség]
  Hidvégi László, 1968
  [főmérnök, Lábatlani Cement- és Mészművek]
  Hidvégi László, 1959 - 1962
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Hidvégi László dr., 1967
  [docens, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia]
  Hidvégi Mátyás, 1968
  [igazgató, Budapest XII. Kerületi Ingatlankezelő Vállalat]
  Hidvégi Miklós, 1973
  [helyettes igazgató, Könnyűipari Minisztérium, Módszertani Továbbképző Intézet]
  Hidvégi Tibor, 1957
  [rádióamatőr]
  Hidvégi Tivadar dr., 1949 - 1956
  [elnök, pécsi városi bíróság]
  Hidvégi Zoltán, 1961
  [párttitkár, Mechanikai Művek]
  Hidvégi Zoltán, 1970
  [igazgató, Pest megyei Faipari Vállalat]
  Hidvégi Zoltán dr., 1961 - 1973
  [igazgatóhelyettes, ceglédi kórház]
  Hidy Márta, 1952
  [hegedűművész]
  Hienzsch Siegfried, 1961 - 1962
  [első titkár, budapesti német nagykövetség]
  Hiffner Ferenc, 1960
  [póttag, KISZ Központi Bizottság]
  Hidasi István, 1953 - 1974
  [igazgató, Középdunántúli Szénbányászati Tröszt]
  Higi László, 1970 - 1974
  [igazgató, Alföldi Porcelángyár]
  Hikádé Aladár, 1958 - 1970
  [nyugalmazott műszerész]
  Hikády Erzsébet, 1958
  [festőművésznő]
  Hikády László, 1968
  [igazgató, Zala megyei Állami Biztosító]
  Hikolai Gyula, 1956
  [gazdasági vezető, Petőfi Parasztpárt]
  Hildenbrand Róbert dr., 1989
  [hadbíró alezredes]
  Hille Alfréd dr., 1958 - 1965
  [alelnök, Magyar Meteorológiai Társaság]
  Himber Péter dr., 1984
  [főosztályvezető-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Himmel Pál dr., 1950 - 1951
  [plébános]
  Hincz Gyula, 1957 - 1984
  [festőművész]
  Hindy Sándor, 1957
  [színész]
  Hinek Emil dr., 1975 - 1976
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Hinfner Miklós, 1984
  [osztályvezető-helyettes , Külkereskedelmi Minisztérium]
  Hingl József, 1970 - 1973
  [főmérnök, Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem]
  Hingyi György, 1965 - 1968
  [csoportvezető, Fővárosi Pályaválasztási Intézet]
  Hingyi Imre, 1951
  [főhadnagy, rendőrség, Budapest]
  Hingyi Imréné, 1954
  [kitüntetve, Munka Érdemrend]
  Hinkó Ferenc, 1959
  [főagronómus, Dózsa Termelőszövetkezet, Nagyfüred]
  Hinkó Vilmos, 1968
  [igazgató, Veszprém Megyei Beruházási Vállalat]
  Hinora Sándor, 1961 - 1969
  [vezető, Tankönyvkiadó Vállalat]
  Hinsenkamp Alfréd, 1966
  [felelős szerkesztő, Építőanyag című folyóirat]
  Hintalan Ede, 1954 - 1966
  [főagronómus, Jászsági Állami Gazdaság]
  Hintersher (utóneve ismeretlen), 1953
  [sztahanovista, Duclos Bányagépgyár]
  Hints Elek, 1953
  [szülész főorvos]
  Hintsch György, 1958 - 1966
  [filmrendező]
  Hir István, 1958 - 1959
  [őrnagy, munkásőr]
  Hir Lajos, 0
  [mérnök, Építéstudományi Intézet]
  Hir László, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, KONVERTA Egyenirányító Vállalat]
  Hir Sári, 1958
  [zongoraművésznő]
  Hircz Lajos, 1957
  [disszidált hazatérő]
  Hirdi Ferenc, 1968
  [osztályvezető, pécsi városi tanács]
  Hires György, 1953 - 1964
  [végrehajtó bizottsági vezető, makói járási tanács]
  Hires József dr., 1964 - 1969
  [vezető, Borsodi Vegyikombinát, Központi Kutatólaboratórium]
  Hiripi Sándor, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyléta]
  Hirling György, 1965
  [aerológus]
  Hirling József, 1974
  [határőr alezredes]
  Hirling László, 1964
  [lelkész]
  Hirmann Antal, 1957 - 1965
  [főmérnök, IKARUSZ]
  Hirn Ferenc, 1951 - 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szervezetének titkára, munkás, Magyar Gyapjúfonó]
  Hirn Jenőné, 1965
  [munkatárs, Orvos- Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete]
  Hirsch Kálmán, 1966 - 1972
  [vezető helyettes, Tolna Megyei Főkapitányság]
  Hirsch Lajos, 1952
  [dolgozó, Szikra Lapnyomda]
  Hirsch László, 1978
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Hirsch Margit, 1963 - 1968
  [párttitkár, Magyar Tudományos A kadémia Gyermeklélektani Intézet]
  Hirsch Zoltán, 1966
  [választmányi tag, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Hirsberg Ernő, 1951 - 1958
  [esperes]
  Hirschler Endréné, 1954
  [pártfunkcionárius]
  Hirschler Gusztávné, 1955
  [szerkesztő, Cséve]
  Hirschler Imre dr., 1949 - 1981
  [osztályvezető, főorvos, Kútvölgyi Állami Kórház]
  Hirschler Imréné, 0
  [háztartásbeli]
  Hirschler Rezső, 1959 - 1966
  [helyettes vezető, Belföldi Szállítmányozási Vállalat]
  Hirth Ferenc, 1957 - 1973
  [igazgató, IKARUSZ]
  His Imre, 1955 - 1967
  [alezredes]
  Hitessy Ágnes dr., 1982
  [adjunktus, Külkereskedelmi Főiskola]
  Hitesy Lászlóné, 1970 - 1971
  [szervező bizottsági titkár, Kőbányai Gyógyszerárugyár]
  Hittrich József dr., 1958 - 1959
  [ügyvéd]
  Hitsch Miklós, 1958
  [vegyészmérnök, Szolnoki Gépállomás]
  Hitka Pál, 1956
  [ügyész, Veszprém]
  Hizsnyik Mihály, 1972
  [Hazafias Népfront titkára, mezőcsáti járási bizottság]
  Hlatky János, 1963
  [előadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Hlavaj István, 1962
  [párttitkár, Nagybátonyi Szénbányák]
  Hlavay Sándor, 1970 - 1972
  [osztályvezető-helyettes, Balassagyarmati Fémipari Vállalat]
  Hlinyánszky István dr., 1960 - 1973
  [helyettes igazgató, Tiszai Kőolajipari Vállalat]
  Hlogyik Károly, 1969
  [csoportvezető, Munkaügyi Minisztérium]
  Hobor János, 1964 - 1970
  [konzul, Párizs]
  Hobot Jánosné, 1953
  [pótképviselő-jelölt, Veszprém megye]
  Hoch Károly, 1965
  [végrehajtó bizottság, osztályvezető, Vas megyei tanács]
  Hoch Róbert dr., 1957 - 1984
  [igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet]
  Hochberger László, 1960
  [rabbihelyettes]
  Hochfelder Ferenc, 1952 - 1954
  [művezető, Táncsics Bőrgyár]
  Hochfelder Gyula, 1955
  [munkatárs, IV. kerület pártbizottság]
  Hochfelder Irén, 1977
  [bemondónő, moszkvai magyar rádió]
  Hochstadter Győző, 1954
  [sztahanovista, Akkumulátor és Szárazelemgyár]
  Hochstein János, 1953
  [brigádvezető, Fogaskerékgyár]
  Hochwald Adolfné, 1953
  [vezető, fehérneműgyár]
  Hock Ferenc, 1959
  [festőművész]
  Hock József, 1951 - 1967
  [igazgató, Cipőnagykereskedelmi Vállalat]
  Hock József, 1960
  [gondnok, bécsi magyar nagykövetség]
  Hock Károly, 1970
  [végrehajtó bizottsági osztályvezető, Vas megyei tanács]
  Hock Károly, 1952 - 1954
  [főmérnök, Közlekedésügyi Minisztérium]
  Hock Lajos, 1953
  [vájár, MASZOBAL]
  Hockstein János, 1953
  [sztahanovista fogazó, Fogaskerékgyár]
  Hocsány Gyula, 1955
  [másodtitkár, Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság]
  Hodek József, 1953 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Battyánpuszta]
  Hodics László, 1979
  [színész]
  Hodosán Imre, 1957 - 1972
  [ezredes]
  Hodosán Róza, 1984 - 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Hodossi Sándor, 1985
  [párttitkár, Bács-Kiskun megye]
  Horruczky Gyula, 1956
  [alapszervezeti titkár, Ganz Vagon- és Gépgyár]
  Hodsági Béláné, 1961
  [óvódai felügyelő]
  Hodu István, 1955
  [igazgató, Budapest I. Kerületi Tatarozó Vállalat]
  Hodvogner László, 1965
  [tanársegéd, Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem]
  Hofbauer János, 1969
  [párttitkár, Győri Textilipari Vállalat]
  Hoffecker János, 1965 - 1967
  [képviselőjelölt, Baranya megye]
  Hoffer Gyula, 1959
  [brigádvezető, Szerszámgépgyár]
  Hoffer Imre, 1975
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Hoffer István, 1967 - 1975
  [végrehajtó bizottsági elnök, Nógrád megye]
  Hoffer István, 1960 - 1966
  [titkár, MSZMP szentesi járási bizottság]
  Hoffer István, 1984
  [hivatalvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Hoffer János, 1969
  [osztályvezető-helyettes, Magyar Külkereskedelmi Bank]
  Hoffer József, 1952 - 1974
  [újságíró, szövetségi kapitány, Magyar Labdarúgó Szövetség]
  Hoffer József, 1968
  [igazgató helyettes, Uraiújfalusi Állami Gazdaság]
  Hoffer László, 1959
  [vezető, exportiroda, GEOS]
  Hoffer László, 1957
  [párttitkár, Bányászati Építő Vállalat]
  Hofer Tamás, 1973
  [főtitkár, Magyar Néprajzi Társaság]
  Hofgard Károly, 1959
  [mérnök]
  Hofgesang Péter, 1963 - 1972
  [igazgató, Művelődésügyi Minisztérium, Ipari Tanuló Intézet]
  Hofi Géza, 1970 - 1977
  [előadóművész]
  Hoffmann (utóneve ismeretlen), 1960 - 1961
  [vezető, Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda]
  Hoffmann Antal, 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Görcsöny]
  Hoffmann Ede, 1956 - 1958
  [művezető, Metallochemia Vállalat]
  Hoffmann Géza, 1956
  [igazgató, Növényolaj és Háztartási Vegyipari Kutató Intézet]
  Hoffmann György, 1963
  [igazgató, Bács-Kiskun Megyei Finommechanikai Vállalat]
  Hoffman István, 1966 - 1968
  [párttitkár, celldömölki járási bizottság]
  Hoffmann István, 1968
  [osztályvezető, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Hoffmann István, 1963
  [igazgató, MTH 28. Ipari Tanuló Intézet]
  Hoffmann János, 1953 - 1955
  [első titkár, gyönki járási pártbizottság]
  Hoffmann János, 1966 - 1969
  [munkatárs, MSZMP Tolna megyei bizottság]
  Hoffmann József, 1955 - 1985
  [vezérigazgató-helyettes, OTP]
  Hoffmann József, 1970
  [igazgatóhelyettes, Bakonyvidéki Vendéglátó Vállalat]
  Hoffmann József, 1983
  [helyőrségparancsnok, Békéscsaba]
  Hoffmann Kálmán, 1951 - 1965
  [plébános]
  Hoffmann Károly, 1970
  [helyettes igazgató, HUNICOOP]
  Hoffmann Márton, 1967 - 1975
  [párttitkár, Dél-Magyarországi Építő Vállalat]
  Hoffmann Miksa, 1970
  [igazgatóhelyettes, MEDIMPEX]
  Hoffmann Tamás dr., 1969 - 1983
  [főigazgató, Néprajzi Múzeum]
  Hoffmann Tibor, 1955 - 1962
  [osztályvezető, Központi Fizikai Kutató Intézet]
  Hoffmann Vladimir, 1970
  [operatőr]
  Hoffmann Zoltán, 1963
  [főelőadó, Pest Megyei Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Hoffmeister János, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, brigádvezető, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Hoffner Pál, 1957 - 1959
  [osztályvezető, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Hostadter István, 1956
  [osztályvezető, székesfehérvári városi tanács]
  Hofstetter László, 1965
  [századparancsnok, munkásőrség, Komárom]
  Hohácsi Mátyás, 1955
  [professzor, kertészeti főiskola]
  Hohn Antal, 1956
  [munkástanács elnöke, Kossuth akna]
  Hok Katalin, 1968
  [Első tapasztalatok az ipartelepítés új irányairól]
  Hoklics Károly, 1958 - 1963
  [képviselő, Budapest]
  Hoksári János dr., 1954 - 1968
  [vezető, Beruházási Bank]
  Hoksári Mihály, 1952
  [keretfűrészes]
  Holakovszky István, 1974
  [rovatvezető, Magyar Rádió és Televízió]
  Holczer Gyula, 1953 - 1969
  [esperes]
  Holczer Ferenc, 1969
  [igazgató, Keszthelyi Ruhaipari Vállalat]
  Holczer József, 1951
  [igazgató, Kecskeméti Múzeum]
  Holczer László, 1957
  [44'-es fasiszta különítmény vezére]
  Holczer Tibor, 1984
  [eladó]
  Holcik Rudolf dr., 1962 - 1966
  [igazgató, Csehszlovák Kultúra]
  Holczinger László, 1955 - 1975
  [rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Komárom megye]
  Holczinger László dr. dr., 1958
  [orvos]
  Holczmann Imre, 1953 - 1955
  [traktoros, Balatonnagybereki Állami Gazdaság]
  Holdas Ferenc, 1954
  [dolgozó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Holdas Sándor dr., 1982
  [főigazgató, Fővárosi Állat és Növénykert]
  Holdi jános, 1951
  [író]
  Holdonner Kálmán, 1964
  [igazgató, OTP]
  Holecz Balázs, 1950 - 1955
  [tag, Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége]
  Holecz Béla, 1963
  [termelőszövetkezeti párttitkár, Csécse]
  Holecz Béla, 1954 - 1956
  [ügyrendi bizottsági elnök, Tatabánya XI-es akna]
  Holecz Ferencné, 1975
  [szövőnő, Szentgothárdi Selyemgyár]
  Holecz Sándor, 1968
  [otthonvezető, Tatai 311.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet]
  Holecska Gyula, 1955
  [tanár, mezőgazdasági technikum, Orosháza]
  Holecska János, 1963 - 1972
  [honvéd alezredes]
  Holenda Barnabás dr., 1958 - 1964
  [főnök, Szent Benedek rend]
  Holé Sándorné, 1973
  [tudományos munkatárs, Belkereskedelmi Kutató Intézet]
  Holéczi István, 1973
  [igazgató, Szabolcs Megyei Nyomda]
  Holéczy Ákos, 1961 - 1962
  [karmester]
  Hollay Béla dr., 1979
  [osztályvezető, Állami Fejlesztési Bank]
  Holly Sándor, 1966
  [müncheni megbízott, HUNGAROFRUCT]
  Holics József, 1953
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Holics Sándor, 1953 - 1958
  [igazgató, Könnyűipari Gépgyár]
  Holli Imre, 1954
  [kutató]
  Holitscher Géza, 1952 - 1956
  [Holicser, főtechnológus , Villamos Forgógép Tervező Iroda]
  Holik István, 1968
  [párttitkár, VI. számú Transzvillamossági Gyár]
  Holik János, 1951 - 1956
  [vezető, Állami Mezőgazdasági Gépállomás Igazgatóság]
  Holik József, 1953
  [esztergályos, Fogaskerékgyár]
  Holip István, 1954
  [dolgozó, Építésügyi Minisztérium]
  Holka Gyula, 1965 - 1969
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Holka Vimos, 1958 - 1965
  [munkatárs Képes Újság]
  Holl József, 1960 - 1985
  [tanácselnök, Budapest XIV. kerület]
  Hollai Imre, 1951 - 1985
  [külügyminiszterhelyettes]
  Hollai Imréné, 1961 - 1962
  [gépírónő, bécsi magyar követség]
  Hollán Zsuzsa dr., 1960 - 1988
  [igazgató, Országos Vérellátó Központ]
  Hollé István, 1968
  [titkár, pedagógus szakszevezet, Zala megyei bizottság]
  Holló András, 1990 - 1991
  [főtitkár, Alkotmánybíróság]
  Holló Béla dr., 1962 - 1970
  [tanácselnök, gyöngyösi városi tanács]
  Holló Dénes dr., 1969
  [beruházási főelőadó, Kelenföldi Hőerőmű]
  Holló Domokos dr., 1958
  [néprajzos]
  Holló Endre, 1963 - 1986
  [osztályvezető, MSZMP Heves megyei bizottság]
  Holló Ferenc dr., 1959 - 1976
  [szerkesztő, Magyar Állatorvosok Lapja]
  Holló Géza, 1963 - 1964
  [titkár, Agrártudományi Egyesület, Heves megyei szervezet]
  Holló Imre, 1959 - 1970
  [főmérnök, Egyesült Izzó]
  Holló István, 1974
  [honvéd ezredes]
  Holló István, 1965
  [osztályvezető, Országos Pénzügyi Igazgatóság]
  Holló János dr., 1951 - 1984
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Holló János, 1968
  [főelőadó, Nehézipari Minisztérium]
  Holló János, 1963
  [titkár, Közalkalmazottak Szakszervezete, Pest megyei bizottság]
  Holló Lajos dr., 1970 - 1972
  [osztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Holló László, 1956 - 1976
  [festőművész]
  Holló Mária dr., 1961 - 1972
  [Jánossy Ferencné, főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet]
  Hollós András, 1957
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Hollós Béla, 1955
  [vezető, Gheorghiu Dej Hajógyár]
  Hollós Ervin, 1949 - 1980
  [író, politikus]
  Hollós Ferenc, 1964
  [osztályvezető, hajdúböszörményi városi tanács]
  Hollós Gyula dr., 1959
  [főorvos]
  Hollós Ilona, 1961
  [táncdalénekes]
  Hollós István dr., 1962 - 1970
  [igazgató, Budapest, Kölcsey Ferenc Gimnázium]
  Hollós István, 1955
  [alapszervezeti titkár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Hollós Istvánné, 1952
  [igazgató, Budapest, Koltói Anna Gimnázium]
  Hollós János, 1972
  [tanár, Nyíregyházi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]
  Hollós János, 1953
  [csoportvezető kemenceépítő, Vaskohászati Kemenceépítő Vállalat]
  Hollós József, 1968
  [munkatárs Szerszámgépipar]
  Hollós Máté, 1984
  [tanár, Zeneakadémia]
  Hollós Olivér dr., 1969
  [EKG-szakorvos]
  Hollós Pál, 1959 - 1966
  [kereskedelmi főosztályvezető, Országos Gumiipari Vállalat]
  Hollós Richard dr., 1958 - 1961
  [orvos]
  Hollós Korvin Lajos, 1958 - 1971
  [újságíró, költő]
  Hollósi Béla, 1957
  [képviseli az Országos Magyar Bányászati és Kohászat Egyesületet]
  Hollósi Frigyes, 1952
  [Sportérdemrenddel kitüntetve]
  Hollósi Géza, 1964
  [birkózó]
  Hollósi Gyula, 1952 - 1968
  [igazgató, Törökszentmiklósi Gépjavító Vállalat]
  Hollósi Ildikó dr., 1973
  [főorvos, ceglédi járás]
  Hollósi István, 1983 - 1986
  [ezredes]
  Hollósi István, 1962 - 1970
  [osztályvezető, sárvári járás]
  Hollósi János, 1966
  [ÁVÓ egyházi specialistája]
  Hollósi József, 1963 - 1984
  [párttitkár, Somogy megyei párbizottság]
  Hollósi Lajos, 1960 - 1970
  [igazgató, Mezőgazdasági Beruházási Vállalat]
  Hollósi Lajos, 1958
  [ejtőernyős oktató]
  Hollósi László, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, MÁV]
  Hollósi Mihály, 1970
  [vezető, Somoskőújfalui Növényvédő Állomás]
  Hollósi Mihály, 1951 - 1958
  [osztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Hollósi Miklós, 1965 - 1970
  [csoportvezető, Munkaügyi Minisztérium]
  Hollósi Pál, 1962 - 1984
  [vezérigazgató-helyettes, MOGÜRT]
  Hollósi Tibor, 1957 - 1964
  [szerkesztő bizottsági tag, Falusi Vasárnap]
  Hollósy Dezső, 1969
  [KISZ-titkár, Miskolci Nehézvegyipari Egyetem]
  Hollósy Károly dr., 1959 - 1961
  [főorvos, Kalocsa]
  Hollósy Károly, 1967
  [igazgatóhelyettes, Helyközi Távbeszélő Igazgatóság]
  Hollósy Sándorné, 1985
  [főosztályvezető, Országos Takarékpénztár]
  Holman Ignácz, 1958
  [instruktor, MSZMP szécsényi járási bizottság]
  Holmár József, 1968
  [KISZ-titkár, Dunaföldvári Gumiipari KTSZ]
  Holmi Ferenc, 1955
  [egyéni gazda, Dunaföldvár]
  Holnapi Ferenc, 1955
  [társadalmi munkatárs, RM pártbizottság]
  Holner József, 1954
  [gépcsoportvezető, Örménykuti Állami Gazdaság]
  Holop Ferenc, 1967
  [főmérnök, Villamos Berendezés és Készülék Művek]
  Holop Gyuláné, 1963
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Dorog]
  Holopán Anna, 1966
  [dijoni egyetem ösztöndíjasa]
  Holp József, 1970
  [úttörő titkár, szarvasi járás]
  Holper Ambrus, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Szombathely]
  Holtság József, 1953
  [mérnök, Betonútépítő Vállalat]
  Holtsuk tibor, 1969 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Pilismarót]
  Holub Mária dr., 1973
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Holvay Ede dr., 1966
  [játékvezető]
  Holzapfel Károlyné, 1953 - 1957
  [osztályvezető, Bőripari Dolgozók Szakszervezete]
  Holtzer Lóránt dr., 1982 - 1984
  [gazdasági vezető, Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet]
  Holzhauser Albert, 1958 - 1962
  [főmérnök, Transvill]
  Holzknecht Gyula, 1970
  [igazgató, Szolnok Megyei Tégla és Cserépipari Vállalat]
  Homok László, 1973
  [igazgató, Hungaroflor]
  Homoki Erzsébet, 1953 - 1955
  [Rákosi Mátyás Tanulmányi Érdemrenddel kitüntetve]
  Homoki Imre, 1958 - 1966
  [ezredes, parancsnok, Központi Tiszthelyettesi Iskola]
  Homoki Imre, 1964 - 1965
  [KISZ-titkár, veszprémi járás]
  Homoki János, 1953
  [helyettes plébános]
  Homoki József, 1963 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP Fejér megyei bizottsága]
  Homoki József dr., 1974
  [vezérigazgató, Közlekedési Építő Vállalat]
  Homoki László, 1953 - 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, Diósgyőri Martinacélmű]
  Homoki Lászlóné dr., 1965
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, salgótarjáni városi tanács]
  Homoki Margit, 1958
  [szakszervezeti bizalmi, Fővárosi Villamosvasút Gyermekotthon]
  Homoki Mihály, 1968
  [főkönyvelő, Iparcikk Kereskedelmi Vállalat]
  Homoki Sándor, 1958 - 1971
  [tanácselnök, Budapest XIX. kerület]
  Homoki Nagy István dr., 1952 - 1979
  [filmrendező]
  Homola László, 1954
  [üzemvezető, Lőrinci Hengermű]
  Homola Lászlóné dr., 0
  [orvos]
  Homolya József, 1955
  [vezető, Láng Gépgyár]
  Homolya Lászlóné, 1956
  [általános iskolai igazgató, Ládpetri]
  Homolai Lászlóné, 1968
  [osztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Homonnai János, 1973
  [tüzikovács]
  Homonnai Jenő, 1963
  [főtechnológus, Péti Kőolajipari Vállalat]
  Homonnai Sándor, 1956
  [pap]
  Homonnay Ferenc, 1966
  [tudományos munkatárs, Növényvédelmi Kutató Intézet]
  Homonnay Hugó dr., 1964
  [csoportvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Homor Imréné, 1963 - 1985
  [szül: Kovács Mónika, képviselő, Komárom megye]
  Homoródi Andrásné, 1969 - 1975
  [gazdasági vezető, Csepel Autógyár]
  Homoródi Lajos dr., 1961 - 1982
  [dékán, Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem]
  Hompolti Lajos, 1953
  [Magyar Dolgozók Pártja titkára, Bonyhád, Dózsa Népe Termelőszövetkezet]
  Hohn Antal, 1957
  [munkástanács elnök, Komlói Szénbányák]
  Hohner Miklós, 1956
  [szakember, Villamos Alállomás Szerelő Vállalat]
  Honák Endre, 1961
  [főmérnök, Magyar Pamutipar]
  Hon Don Cser, 1957 - 1959
  [nagykövet, Koreai Köztársaság]
  Honfi Ferenc, 1962 - 1982
  [igazgatóhelyettes, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet]
  Honfi István, 1957 - 1978
  [párttitkár, Somogy megye]
  Honfi József, 1963 - 1969
  [főtitkár-helyettes, TIT Országos Szervezete]
  Honfi Károly, 1958
  [résztvevő, müncheni sakkolimpia]
  Honfi Zsuzsanna, 1953
  [dolgozó, információs iroda, Nyugati Pályaudvar]
  Honoki Lászlóné dr., 1958
  [tanár, Salgótarján]
  Hont Ferenc dr., 1957 - 1977
  [elnök, Színház- és Filmtudományi Intézet]
  Hont Ferencné, 1966
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság, Ipari Osztály]
  Hont Gábor, 1963
  [filmszínész]
  Hont János, 1951 - 1982
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Hont Jánosné, 1965
  [adjunktus, agrártudományi egyetem]
  Hont László, 1957 - 1958
  [osztályvezető, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Hont Zoltán dr., 1961
  [kórházi főorvos, Budapest]
  Hontert Rezső dr., 1968
  [tanár, Gyöngyös]
  Honti Bertalan, 1956
  [járási ügyész, Nyírbátor]
  Honti Dezső, 1954 - 1956
  [tanító, Csongrád megye]
  Honti Ernő, 1957
  [disszidens]
  Honti Ferenc, 1956 - 1975
  [igazgató, Bányászati Aknamélyítő Tröszt]
  Honti György, 1955 - 1967
  [Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára]
  Honti György, 1953 - 1973
  [elnök, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Honti Gyula dr., 1968 - 1972
  [igazgatóhelyettes, Országos Vízügyi Hivatal]
  Honti Imre, 1960
  [parancsnok, Dunakeszi, ÁVH határőrlaktanya]
  Honti János dr., 1952 - 1975
  [vezető, Pest Megyei Rendőr- főkapitányság]
  Honti Jenő dr., 1950 - 1958
  [lelkész]
  Honti József, 1958
  [pótképviselő-jelölt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Honti károlyné, 1968
  [előadó, zebegényi községi tanács végrehajtó bizottsága]
  Honti László, 1985
  [vezérigazgató-helyettes, Budaflax Lenfonó és Szövőipari Vállalat]
  Honti Mária, 1990 - 1991
  [államtitkár-helyettes, Művelődési és Közoktatási Minisztérium]
  Honti Ottó, 1959
  [mérnök, Beloiannisz Híradástechnikai Gyár]
  Honti Péter, 1956 - 1959
  [elnökhelyettes, Országos Mérésügyi Hivatal]
  Honti Péterné, 0
  [tanítónő]
  Honti Rezső, 1954
  [nyelvész, műfordító]
  Honti Tibor dr., 1958
  [körzeti orvos, Palin]
  Honthy Hanna, 1951 - 1978
  [operaénekesnő]
  Hontkirályi Csaba, 0
  [tanító]
  Hontvári József, 1966
  [titkár, Vasutas Dolgozók Szakszervezete]
  Hontvári Miklós, 1961 - 1963
  [bányamérnök, összeesküvésért elítélve]
  Honvári Kálmán, 1964
  [főelőadó, Nehézipari Minisztérium]
  Honvéd Tibor, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest XII. kerületi pártbizottság]
  Honyák József, 1979
  [igazgató, Autófelszerelési Vállalat]
  Hoós János dr., 1952 - 1989
  [államtitkár, elnök, Központi Statisztikai Hivatal]
  Hoóz István dr., 1965 - 1984
  [egyetemi tanár, József Attila Tudományegyetem]
  Hoppa József dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Horacek Gábor, 1957 - 1974
  [igazgató, Cortes Sa]
  Horacsek Pál, 1968 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP sárvári járái pártbizottság]
  Horacsek Pál, 1956
  [igazgató, Hajdú Megyei Tejipari Vállalat]
  Horai Gusztáv dr., 1957
  [szemészprofesszor]
  Horácski József, 1983
  [igazgatóhelyettes, Hírlapkiadó Vállalat]
  Horácsky Mihály, 1953
  [főtechnológus, Győri Szerszámgépgyár]
  Horák Erzsébet, 1959
  [munkatárs, Várpalotai Bányászati Laboratórium]
  Horák Ferenc, 1952
  [műszaki vezető, Anyagvizsgáló Készülékek Gyára]
  Horák Pálné, 1973 - 1982
  [párttitkár, Május 1. Ruhagyár]
  Horánszky András, 1968
  [egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Horányi Béla dr., 1952 - 1973
  [orvos, idegspecialista]
  Horányi Béla, 1953 - 1964
  [főmérnök, Padragi Szénbánya Vállalat]
  Horányi Dezsőné, 1964
  [cikk társszerzője a csecsemővédelemről]
  Horányi Ferenc dr., 1966
  [vezető, idegyógyászati klinika]
  Horányi János dr., 1969
  [igazgató, Agroreklám]
  Horányi János, 1958
  [munkaügyi előadó, IKARUS Gyár]
  Horányi Jenő, 1964 - 1965
  [igazgató, Duna Cipőgyár]
  Horányi Lajos, 1977
  [újságíró]
  Horányi László dr., 1958 - 1984
  [osztályvezető, Állami Bér és Munkaügyi Hivatal]
  Horányi Mátyás, 1961 - 1962
  [irodalomtörténész]
  Horányi Miklós, 1963 - 1974
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Horányi Róbert, 1965
  [gépészmérnök, Budapesti Vegyipari Gépgyár]
  Horányi Zoltán, 1955
  [kirendeltség vezető, Tisza-vidéki Vegyikombinát]
  Hordóssy Béla, 1968 - 1975
  [igazgató, Észak.dunántúli Áramszolgáltató Vállalat]
  Horeczki Nándor, 1953 - 1962
  [Horetzky, vezérigazgató, MEDIMPEX]
  Horeczky József, 1951 - 1964
  [igazgató, Országos Bányagépgyártó Vállalat]
  Horgas Béla, 1963 - 1972
  [író]
  Horgas Dezső dr., 1965
  [KISZ-titkár, Mecseki Ércbányászati Vállalat]
  Horgos Ferenc dr., 1989
  [rendőr ezredes, Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Horgos Gyula dr., 1955 - 1984
  [miniszter, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Horgosi György, 1965
  [osztályvezető, Igazságügyi Minisztérium]
  Horinka István, 1955 - 1963
  [igazgató, Magyar Vasötvözetgyár]
  Horinka József, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Uri]
  Horkai János, 1966
  [színművész]
  Horler Miklós dr., 1984
  [építész]
  Horn Aladár, 1951 - 1962
  [fődiszpécser, Hungária Vegyiművek]
  Horn Artúr dr., 1953 - 1975
  [dékán, agrártudományi egyetem]
  Horn Dezső, 1950 - 1984
  [miniszterhelyettes, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Horn Gábor, 1992
  [elnök, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája]
  Horn Gyula, 1968 - 1992
  [politikus]
  Horn Péter dr., 1985 - 1989
  [képviselő, Somogy megye]
  Horn Zoltán dr., 1953 - 1965
  [főorvos]
  Hornai Antalné, 1955 - 1972
  [úttörő titkár, Zala megye]
  Horner István, 1972
  [párttitkár, MSZMP, Cibakháza]
  Horniák Nándor, 1951 - 1965
  [igazgató, Fémárú- és Szerszámgépgyár]
  Hornicsek László, 1954 - 1963
  [építész, Középülettervező Vállalat]
  Hornok Béla dr., 1973
  [munkatárs, Pénzügyminisztérium]
  Hornok István, 1954 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Fadd]
  Hornok János, 1957 - 1959
  [elnökhelyettes, Tolna megyei tanács]
  Hornok Vince, 1960
  [végrehajtó bizottsági titkár, gyomai járási tanács]
  Hornung Andor dr., 1953 - 1965
  [gépészmérnök, egyetemi tanár]
  Hornung Mátyás dr., 1963 - 1971
  [képviselőjelölt, Szabolcs-Szatmár megye]
  Hornyák Endre, 1964 - 1979
  [egyetemi docens, Építőmérnök és Közlekedési Műszaki Egyetem]
  Hornyák Imre, 1962
  [üzemvezető, Diósgyőri Acélipari Művek]
  Hornyák Istvánné, 1975 - 1980
  [képviselő, Borsod megye]
  Hornyák József, 1975
  [igazgatóhelyettes, Pécsi Bőrgyár]
  Hornyák József, 1958 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Papos]
  Hornyák László, 1953
  [előadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Hornyák László, 1967
  [pártmunkás, MSZMP Tolna megyei bizottság]
  Hornyák László, 1963 - 1975
  [párttitkár, paksi járás]
  Hornyák Mihály, 1969
  [párttitkár, Tornanádaska]
  Hornyák Mihály, 1959 - 1961
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Somogy megyei tanács]
  Hornyák Nándor, 0
  [lásd: Horniák Nándor volt gyárigazgató]
  Hornyák Sándor, 1965
  [végrehajtó bizottsági elnök, Ásványráró]
  Hornyák Tibor, 1989 - 1991
  [elnök, Magyar Függetlenségi Párt]
  Hornyák Tiborné, 1980
  [képviselőjelölt, Szabolcs-Szatmár megye]
  Hornyán János, 1965
  [osztályvezető, Terimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Hornyánszky Károly, 1961
  [főorvos]
  Hornyik Miklós, 1970
  [főszerkesztő, Képes Ifjúság]
  Horogh Lajos, 1985
  [műszaki igazgató, Ózdi Kohászati Művek]
  Horogi Ottó, 1954
  [vezető, Építésügyi Minisztérium]
  Horosilov I. Ivan, 1953
  [vezető, Szovjetunió Mezőgazdasági és Begyűjtési Minisztériuma]
  Horovitz Bertalanné, 1955
  [Rómában élő húgát meglátogatta]
  Horpácsi Sándor, 1977
  [Kassák munkásságával foglalkozik]
  Horti József, 1990
  [vezérigazgató, Hírlapkiadó Vállalat]
  Hortobágyi Gusztáv, 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Gyöngyöspata]
  Hortobágyi Imre, 1970
  [gazdasági igazgató, Szerszám- és Kisgépértékesítő Vállalat]
  Hortobágyi István, 1969
  [csoportvezető, Nitrokémiai Ipartelepek]
  Hortobágyi István, 1965
  [főhadnagy, pécsi honvédségi alakulat]
  Hortobágyi István dr., 1968 - 1973
  [osztályvezető, Heves megyei tanács]
  Hortobágyi János, 1950 - 1958
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Hortobágyi Jenő, 1971
  [főosztályvezető, Szerszámgépipari Művek]
  Hortobágyi Lajos, 1952
  [Dolgozó Ifjúság Szövetségének titkára, Rákospalotai Dózsa György Általános Iskola]
  Hortobágyi Tibor dr., 1952 - 1973
  [rektorhelyettes, agrártudományi egyetem]
  Hortolányi Elemér, 1960
  [pedagógus, Kőszeg]
  Horuczi László dr., 1969
  [filozófia oktató, Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem, Szeged]
  Horusitzky Ferenc, 1955 - 1958
  [elnök, Magyar Földtani Társulat]
  Horusitzky Zoltán dr., 1954 - 1985
  [zeneszerző]
  Horvai Ádám, 1959
  [üzemvezető főmérnök, Pécsi Szénbányák]
  Horvai Ervin dr., 1959 - 1971
  [igazgató, Egészségügyi Minisztérium, Orvosi Műszerügyi Intézet]
  Horvai István, 1950 - 1985
  [színházi rendező]
  Horvai Miklós, 1965
  [költő]
  Horváth Aladár, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Horváth Alajos dr., 1965 - 1973
  [érseki helynök, Kalocsa]
  Horváth Albert, 1989
  [elnök, Magyar Cigányok Pártja]
  Horváth Andor, 1990
  [miniszterhelyettes, Művelődési Minisztérium, Románia]
  Horváth András, 1956 - 1970
  [első titkár, Pest megyei pártbizottság]
  Horváth András, 1979
  [főkönyvelő, Taurus Gumiipari Gyár]
  Horváth András, 1985
  [Hazafias Népfront titkára, Fejér megye]
  Horváth András dr., 1984
  [igazgató, Planetárium]
  Horváth András dr., 1967 - 1971
  [titkárságvezető, Népköztársaság Elnöki Tanácsa]
  Horváth Anita, 1969
  [riporter Vas Népe]
  Horváth Antal, 1975 - 1982
  [párttitkár, kecskeméti járási pártbizottság]
  Horváth Antal, 1963 - 1968
  [pártmunkás, Bács megyei pártbizottság]
  Horváth Antal, 1965
  [igazgató, Győr Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat]
  Horváth Antal, 1965
  [főmezőgazdász, szentendrei járási tanács]
  Horváth Antal, 1958
  [főmérnök, Vaskohászati Igazgatóság]
  Horváth Antal, 1958 - 1960
  [református lelkész]
  Horváth Attila, 1973 - 1985
  [politikai munkatárs, MSZMP Központi Bizottság , Tudományos Oktatási és Kulturális Osztály]
  Horváth Attila, 1963 - 1965
  [igazgató, Katona József Múzeum, Kecskemét]
  Horváth Attiláné, 1968
  [főkönyvelő, Budapest XVI. Kerületi Aranykalász Termelőszövetkezet]
  Horváth Attiláné, 1954 - 1958
  [igazgató, Festékipari és Vegyészeti Gyár]
  Horváth Aurél, 1963
  [tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Horváth Ádám, 1970 - 1990
  [elnökségi tag, Magyar Televízió]
  Horváth Árpád, 1963 - 1974
  [vezérigazgató-helyettes, Mezőgazdasági Gépjavító Tröszt]
  Horváth Árpád, 1965 - 1985
  [párttitkár, MSZMP Budapest XVI. kerületi pártbizottság]
  Horváth Ágnes, 1986
  [KISZ-titkár, Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság]

 14. Horváth Balázs dr., 1990 - 1991
  [belügyminiszter]
  Horváth Béla, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Horváth Béla, 1961 - 1975
  [költő, színész]
  Horváth Boldizsár dr., 1953 - 1970
  [igazgató, sárvári járási kórház]
  Horváth Boldizsár, 1955
  [főagronómus, monori járási tanács]
  Horváth Csaba, 1980
  [gyáregységvezető, Győri Szeszipari Vállalat]
  Horváth Dániel dr., 1968 - 1971
  [főosztályvezető-helyettes, Egészségügyi Minisztérium]
  Horváth Dávid, 1984
  [főosztályvezető-helyettes, Egészségügyi Minisztérium]
  Horváth Demeter, 1964 - 1969
  [igazgató, Nógrád Megyei Állattenyésztési Felügyelőség]
  Horváth Dezső, 1956
  [ellenforradalmár]
  Horváth Dezső, 1970
  [párttitkár, téti termelőszövetkezet]
  Horváth Dezső, 1962 - 1967
  [igazgató, Elekthermax]
  Horváth Dezső, 1973 - 1985
  [mérnök-vezérőrnagy]
  Horváth Dezső, 1965
  [főosztályvezető, Országgyűlési Iroda]
  Horváth Dénes dr. B., 1957
  [tanácselnök, Budapest III. kerületi bíróság]
  Horváth Dénes, 1968
  [üzemtechnikus, Lenin Kohászati Művek]
  Horváth Ede, 1950 - 1990
  [igazgató, Győri Szerszámgépgyár]
  Horváth Ede, 1966 - 1982
  [igazgató, Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Horváth Endre, 1972 - 1985
  [Hazafias Népfront tagja, Országos Tanács, csillés]
  Horváth Endre, 1964
  [tisztviselő, MAHART]
  Horváth Endre dr., 1960 - 1971
  [tanársegéd, Budapesti Bőrgyógyászati Klinika]
  Horváth Ernő, 1967 - 1975
  [párttitkár, Budapest IX. kerület]
  Horváth Ernő, 1972 - 1989
  [nagykövet, Japán]
  Horváth Ernő dr., 1963 - 1971
  [igazgató, Hungária Műanyag és Gumigyár]
  Horváth Éva, 1984 - 1988
  [titkár, Országos Béketanács]
  Horváth Éva, 1965
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Horváth Éva dr., 1976
  [főorvos, gyulai kórház]
  Horváth Ferenc, 1985
  [titkár, MSZMP székesfehérvári városi bizottság]
  Horváth Ferenc, 1957 - 1983
  Horváth Ferenc, 1964 - 1973
  [vezérigazgató, Országos Öntödei Vállalat]
  Horváth Ferenc, 1964 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Meszlen]
  Horváth Ferenc, 1951 - 1975
  [színházigazgató]
  Horváth Ferenc, 1985
  [képviselő, Zala megye]
  Horváth Ferenc, 1985 - 1987
  [titkár, Bőripari Dolgozók Szakszervezete]
  Horváth Ferenc, 1951 - 1958
  [termelőszövetkezeti elnök, Acsád]
  Horváth Ferenc, 1964 - 1973
  [igazgató, VASÉRT]
  Horváth Ferenc, 1974 - 1990
  [miniszter, Ipari Minisztérium]
  Horváth Ferenc dr., 1985
  [képviselő, Somogy megye]
  Horváth J.Ferenc, 1975 - 1989
  [főosztályvezető-helyettes, Magyar Televízió]
  Horváth Gáspár, 1983 - 1985
  [párttitkár, Videoton]
  Horváth Géza, 1957 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest XIV. kerület]
  Horváth Géza, 1971
  [plébános]
  Horváth Géza, 1959 - 1969
  [végrehajtó bizottsági elnök, tatabányai városi tanács]
  Horváth Géza dr., 1969
  [osztályvezető, Országos Kőolaj- és Gázipari Vállalat]
  Horváth Géza dr., 1956 - 1957
  [áldoktor, szélhámos]
  Horváth Gita, 1972
  [író]
  Horváth György, 1975
  [asztalos, képviselőjelölt]
  Horváth György, 1958 - 1985
  [művészettörténész, újságíró, kritikus]
  Horváth György, 1992
  [elnök, Veszprém megyei bíróság]
  Horváth Gyula, 1957 - 1972
  [belügyminiszter-helyettes]
  Horváth Gyula, 1957 - 1987
  [rádiós tudósító]
  Horváth Gyula, 1953 - 1971
  [miniszterhelyettes, Könnyűipari Minisztérium]
  Horváth Gyula, 1954 - 1973
  [vezérigazgató-helyettes, Gyógyszeripari Tröszt]
  Horváth Gyula, 1966 - 1985
  [párttitkár, Zala megyei pártbizottság]
  Horváth Ignác, 1956 - 1985
  [párttitkár, kecskeméti járási pártbizottság]
  Horváth Ignác dr., 1974
  [beruházási igazgató, Magyar Vagon- és Gépgyár]
  Horváth Illés, 1959 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Kóny]
  Horváth Imre, 1965 - 1966
  [pártmunkás, MSZMP győri járási bizottság]
  Horváth Imre, 1970
  [elnök, osztopáni községi tanács]
  Horváth Imre, 1956 - 1967
  [párttitkár, szombathelyi járási pártbizottság]
  Horváth Imre, 1962 - 1973
  [tanácselnök-helyettes, Győr-Sopron megyei tanács]
  Horváth Imre, 1959 - 1976
  [párttitkár, Győr-Sopron megye]
  Horváth Imre, 1966 - 1969
  [romániai magyar költő]
  Horváth Imre, 1948 - 1958
  [külügyminiszter, nagykövet]
  Horváth Imre ifj., 1957
  [miniszter fia,]
  Horváth Imre, 1956 - 1965
  [nyugdíjas]
  Horváth Imre, 1967 - 1973
  [egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Horváth Imre, 1955
  [általános iskolai igazgató, Takács]
  Horváth Imre, 1963
  [osztályvezető, Vas megyei pártbizottság]
  Horváth Imre, 1952 - 1954
  [művezető, Lőrinci Hengermű]
  Horváth Imre, 1951 - 1960
  [párttitkár, MSZMP Szolnok megyei pártbizottság]
  Horváth Imre, 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Osli]
  Horváth Imre dr., 1969
  [munkatárs, Egészségügyi Minisztérium]
  Horváth Imre dr., 1963
  [rendőrtiszt]
  Horváth István dr., 1963 - 1990
  [belügyminiszter]
  Horváth István, 1953 - 1988
  [honvédelmi miniszter-helyettes]
  Horváth István, 1983 - 1991
  [nagykövet, Hollandia]
  Horváth István, 1969 - 1991
  [kereskedelmi igazgató, Agrotröszt]
  Horváth István, 1953 - 1975
  [első titkár, MSZMP komáromi járási pártbizottság]
  Horváth István, 1957 - 1975
  [fonodavezető, Pápai Textilgyár]
  Horváth István, 1965 - 1967
  [hajóskapitány, MAHART]
  Horváth István, 1954 - 1976
  [vezérigazgató, Budapesti Harisnyagyár]
  Horváth István, 1963 - 1972
  [titkár, MSZMP kisújszállási városi végrehajtó bizottság]
  Horváth István, 1989 - 1992
  [főszerkesztő, Mai Nap]
  Horváth István, 1958 - 1965
  [igazgatóságvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Horváth István, 1972 - 1987
  [pártbizottsági titkár, Komárom megye]
  Horváth István, 1968
  [kirendeltségvezető, Kossuth Könyvkiadó]
  Horváth István ifj., 1958 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Jászapáti]
  Horváth István Károly, 1958 - 1966
  [irodalom- és vallástudós]
  Horváth Istvánné, 1968
  [párttitkár,Győri Lenszövőgyár]
  Horváth Istvánné, 1967 - 1972
  [főkönyvelő, Május 1. Termelőszövetkezet, Völcsej]
  Horváth Istvánné, 1970
  [párttitkár, Budapesti Konzervgyár]
  Horváth Iván, 1976 - 1977
  [kandidátus, MSZMP Politikai Főiskola]
  Horváth János, 1967 - 1985
  [párttitkár, MSZMP sárvári városi pártbizottság]
  Horváth János, 1985
  [képviselő, Fejér megye]
  Horváth János, 1986
  [szerkesztő, Magyar Televízió]
  Horváth János, 1961 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Nyíregyháza]
  Horváth János, 1951 - 1966
  [első titkár, Budapest IX.kerület]
  Horváth János, 1967 - 1975
  [képviselőjelölt, Budapest]
  Horváth János, 1952 - 1959
  [vezető, Egyházügyi Hivatal]
  Horváth János, 1967 - 1972
  [mérnök-ezredes]
  Horváth János, 1968 - 1970
  [festőművész]
  Horváth János, 1987
  [igazgató, Budapesti Nemzetközi Vásár]
  Horváth János, 1990
  [szárnysegéd, Magyar Köztársaság Elnökének Katonai Irodája]
  Horváth János ifj., 1953 - 1961
  [akadémikus, irodalomtudományok doktora]
  Horváth János dr., 1955 - 1974
  [igazgató, Rákosi Mátyás Művek]
  Horváth János dr., 1968 - 1988
  [főesperes-kanonok, Tolna]
  Horváth Jenő, 1982
  [nagykövet, Jemen]
  Horváth Jenő, 1978 - 1986
  [(Kovács????) osztályvezető- helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Horváth Jenő, 1968
  [főelőadó, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Horváth Jenő, 1957 - 1961
  [főmérnök, Bélapátfalvai Cement- és Mészmű]
  Horváth Jenő, 1964
  [üdülővezető, MSZMP Balatonaliga]
  Horváth Jenő, 1966 - 1973
  [zeneszerző]
  Horváth Jenő, 1951 - 1968
  [színész]
  Horváth B.Jenő, 1956 - 1970
  [újságíró]
  Horváth Jenő dr., 1985
  [osztályvezető, MÁV]
  Horváth Jenő dr., 1977 - 1988
  [képviselő, Budapest, I-es választókerület, elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara]
  Horváth Jenő dr., 1960 - 1971
  [docens, TIT József Attila Szabadegyetem]
  Horváth Jenőné, 0
  [elnök, Munkástanács, Szombathelyi Pamutipari Vállalat]
  Horváth József, 1980 - 1985
  [szerelő, tag , MSZMP Központi Bizottság]
  Horváth József, 1955 - 1984
  [újságíró, Népszabadság]
  Horváth József, 1969 - 1971
  [nagykövet, Kuwait]
  Horváth József, 1959 - 1980
  [párttitkár, MSZMP Tolna megye]
  Horváth József, 1967 - 1973
  [vezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Horváth József, 1965 - 1990
  [rendőr vezérőrnagy]
  Horváth József, 1957 - 1968
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Győr-Sopron megye]
  Horváth József, 1954 - 1961
  [festő]
  Horváth József dr., 1963 - 1972
  [filozófus]
  Horváth József dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Horváth Kálmán, 1967 - 1975
  [képviselő, Veszprém megye]
  Horváth Kálmán, 1968
  [főosztályvezető, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége]
  Horváth Kálmán, 1965
  [üzemgazdász, Béke Termelőszövetkezet, Szurdokpüspöki]
  Horváth Kálmán, 1964
  [esperes]
  Horváth Kálmán, 1958
  [vendéglős]
  Horváth Kálmán, 1956
  [szakszervezeti elnök, postás szakszervezet, Miskolc]
  Horváth Kálmán, 1961
  [KISZ-titkár, Győr]
  Horváth Kálmán, 1970
  [elektromérnök]
  Horváth Kálmán dr., 1963
  [cikket írt a halálokok és az életkor összefüggéseirol]
  Horváth Kálmán dr., 1968 - 1971
  [geodétamérnök, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Horváth Károly, 1980
  [képviselőjelölt, Hajdú-Bihar megye]
  Horváth Károly, 1968
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Horváth Károly, 1966 - 1972
  [osztályvezető, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Horváth Károly, 1956 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Répcelak]
  Horváth Károly, 1969
  [igazgató, Traktorgyár]
  Horváth Károly, 1953 - 1960
  [igazgató, Lámpagyár]
  Horváth Károly, 1964
  [igazgató,Szegedi Halgazdaság]
  Horváth Károly, 1955 - 1962
  [igazgató, Ózdi Kohászati Művek]
  Horváth Károly, 1955
  [esztergályos]
  Horváth Károly dr., 1970 - 1976
  [főigazgató, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola]
  Horváth Károlyné, 1985
  [párttitkár, Csongrád megye]
  Horváth Károlyné, 1952 - 1975
  [tanácselnök, Budapest III. kerület]
  Horváth Károlyné, 1956 - 1971
  [képviselő, Budapest]
  Horváth Lajos, 1960 - 1989
  [képviselő, Baranya megye]
  Horváth Lajos, 1990
  [mérnök, képviselő, MDF]
  Horváth Lajos, 1970 - 1985
  [első titkár, szombathelyi városi pártbizottság]
  Horváth Lajos, 1973 - 1979
  [költő]
  Horváth Lajos, 1990
  [munkásvédelmi titkár, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája]
  Horváth László dr., 1953 - 1981
  [miniszterhelyettes, Nehézipari Minisztérium]
  Horváth László dr., 1985 - 1992
  [állatorvos, képviselő, FKGP]
  Horváth László, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Horváth László, 1983
  [igazgató, IBUSZ]
  Horváth László, 1985
  [képviselő, Bp. XV. kerület]
  Horváth László, 1964
  [őrnagy, osztályvezető, igazgatásrendészet, zalaegerszegi járás]
  Horváth László, 1964
  [parancsnok, zirci járási munkásőrség]
  Horváth László, 1951 - 1966
  [üzemvezető mérnök, Ajkai Szénbányák]
  Horváth László, 1968
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Horváth László, 1967
  [titkár, Magyar-Szovjet Baráti Társaság várpalotai szervezet]
  Horváth László, 1968
  [osztályvezető, Fővárosi Gázművek]
  Horváth László, 1964 - 1975
  [párttitkár, zalaegerszegi városi pártbizottság]
  Horváth László, 1974
  [igazgató, Közért Építő]
  Horváth László, 1959 - 1969
  [alezredes, elektromérnök]
  Horváth László, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Egyházasharaszti]
  Horváth László, 1967 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Inárcs]
  Horváth László, 1955 - 1965
  [alapszervi párttitkár, Soproni Vasöntöde]
  Horváth László, 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Mesztegnyő]
  Horváth László, 1975
  [képviselőjelölt, Zala megye]
  Horváth László, 1967 - 1976
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagybajom, képviselő, Somogy megye]
  Horváth László, 1970
  [igazgató, 211.számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola]
  Horváth II.László, 1965 - 1968
  [főelőadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Horváth László Gábor dr., 1956 - 1973
  [orvos-pszichológus]
  Horváth Lászlóné, 1974 - 1985
  [alelnök, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Horváth Livia dr., 1953 - 1968
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Horváth Magdolna, 1955
  [újságíró]
  Horváth Margit, 1969
  [igazgatóhelyettes, Szombathelyi Tanítóképző Intézet]
  Horváth Mária, 1972
  [adminisztrátor, MSZMP Központi Bizottság]
  Horváth Mária Anna, 1985 - 1986
  [képviselő, Budapest, XVI. kerület]
  Horváth Márta dr., 1985
  [Orbánné, titkár, MSZMP győri városi bizottság]
  Horváth Márton, 1951 - 1987
  [újságíró]
  Horváth Márton, 1981
  [igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutató Csoport]
  Horváth Márton, 1982
  [iparművész]
  Horváth Márton dr, 1983
  [egyetemi tanár]
  Horváth Mátyás, 1985
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Horváth Mihály, 1951 - 1978
  [rovatvezető, Magyar Hírlap]
  Horváth Mihály, 1971
  [újságíró, főmunkatárs, Hétfői Hírek]
  Horváth Mihályné, 1955 - 1970
  [párttitkár / besúgó / Budapest VI/2-es körzet]
  Horváth Miklós dr., 1957 - 1982
  [főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum]
  Horváth Miklós dr., 1985 - 1990
  [képviselő, MDF]
  Horváth Miklós, 1959 - 1988
  [képviselő, Vas megye]
  Horváth Nándor, 1967
  [eb-elnök, Marcalmenti Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]
  Horváth Nándor, 1954 - 1963
  [képviselő, Veszprém megye]
  Horváth Nándor, 1953 - 1957
  [MSZT-titkár, Heves megye]
  Horváth Nándor, 1951 - 1956
  [tanácselnök, Lébény]
  Horváth Nándorné, 1957 - 1968
  [Hazafias Népfront titkára, Heves megye]
  Horváth Olivér dr., 1963
  [botanikus, Jannus Pannonius Múzeum, Pécs]
  Horváth Ottó, 1985 - 1987
  [egészségügyi miniszterhelyettes]
  Horváth Ottó, 1958
  [gyártásvezető, Mosonmagyaróvári Kötöttárugyár]
  Horváth Ottó, 1968
  [főmérnök, November 7. Hőerőmű Vállalat]
  Horváth Ottó, 1957
  [üzemvezető, Tiszapalkonyai Hőerőmű]
  Horváth Ottó, 1953
  [pártfunkcionárius, Győr]
  Horváth Ottó, 1966
  [stúdióvezető, Győri Stúdió]
  Horváth Ottó, 1967
  [osztályvezető, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, Közép-dunántúli Tégla- és Cserépipari Vállalat]
  Horváth Ottó, 1963
  [párttitkár, Bútoripari Vállalat, Zalaegerszeg]
  Horváth Ottó, 1949 - 1956
  [volt rendőrezredes]
  Horváth Ottóné, 1958 - 1973
  [pótképviselő-jelölt, Veszprém megye]
  Horváth Ödön, 1956
  [vezető, Tiszamenti Vegyiművek]
  Horváth Pál, 1981 - 1982
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet]
  Horváth Pál, 1967 - 1976
  [vezérigazgató-helyettes, Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT.]
  Horváth Pál, 1970
  [párttitkár, MSZMP siófoki járási pártbizottság]
  Horváth Pál, 1967 - 1970
  [titkár, Dél-Békés Megyei Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]
  Horváth Pál, 1969
  [végrehajtó bizottsági elnök, somogyszobi községi tanács]
  Horváth Pál, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Pusztaföldvár]
  Horváth Pál, 1951 - 1967
  [osztályvezető, Országos Testnevelési és Sportbizottság]
  Horváth Pál, 1963
  [osztályvezető, Magyar Rádió és Televízió]
  Horváth Pál, 1964
  [műszaki főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Horváth Pál dr., 1958 - 1982
  [egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Horváth Péter, 1979 - 1986
  [író]
  Horváth Péter, 1969 - 1977
  [igazgatóhelyettes, Budapesti Híradástechnikai Vállalat]
  Horváth Rezső, 1957
  [olaszfai lakos, embercsempészetért letartóztatták]
  Horváth Richárd dr., 1951 - 1970
  [pap, képviselő]
  Horváth Rozália, 1956
  [dunaharaszti lakos]
  Horváth Róbert dr., 1958 - 1986
  [professzor, Szegedi Tudományegyetem]
  Horváth Róbert dr., 1965 - 1969
  [termelési igazgató, Magyar Optikai Művek]
  Horváth Róbert, 1960 - 1963
  [főmérnök, Bázakerettyei Olajüzem]
  Horváth Sándor, 1962 - 1986
  [felelős szerkesztő, Magyar Mezőgazdaság]
  Horváth Sándor, 1965 - 1982
  [KISZ-titkár, kaposvári járás]
  Horváth Sándor, 1979
  [tervező, Romhányi Kerámiagyár]
  Horváth Sándor, 1965 - 1975
  [főkönyvelő, EXPRESS Ifjúsági Utazási Vállalat]
  Horváth Sándor, 1969
  [osztályvezető, MSZMP debreceni járási bizottság]
  Horváth Sándor, 1951 - 1980
  [tűzoltóezredes]
  Horváth Sándor, 1956
  [osztályvezető, keszthelyi városi tanács]
  Horváth Sándor, 1956
  [tanácselnök-helyettes, Kistelek]
  Horváth Sándor, 1965
  [volt főkönyvelő, Tiszamenti Termelőszövetkezet, Vezseny]
  Horváth Sándor, 1972
  [igazgató,Gorzsai Állami Gazdaság]
  Horváth Sándor, 1964
  [iskolaigazgató, Szombathely]
  Horváth Sándor, 1953 - 1964
  [kohótechnikus, vezető, Magyar Alumíniumipari Tröszt]
  Horváth Sándor, 1957
  [KISZ-titkár, Komlói Szénbánya]
  Horváth Sándor, 1958 - 1969
  [főelőadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Horváth Sándor, 1967 - 1968
  [igazgató, Kohó- és Gépipari Minisztérium, Ipargazdasági Szervezési és Számítástechnikai Intézet]
  Horváth Sándor, 1958 - 1967
  [vezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Légügyi Főigazgatóság]
  Horváth Sándor, 1952 - 1970
  [rendőrezredes, titkár, Partizánszövetség Országos Bizottsága]
  Horváth Sándor, 1969
  [osztályvezető, Országos Találmányi Hivatal]
  Horváth Sándor, 1974 - 1985
  [színész]
  Horváth Sándor dr., 1969
  [igazgató, Szombathelyi Tanácsakadémia]
  Horváth Sándor dr., 1958 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest II. kerületi tanács]
  Horváth Sándor dr., 1985
  [alezredes, vezető-helyettes, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Horváth Sándor dr., 1968
  [alezredes, parancsnok, Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőrség]
  Horváth Sándor dr., 1959 - 1970
  [végrehajtó bizottsági titkár, Vas megyei tanács]
  Horváth Sándorné, 1975 - 1985
  [képviselő, Budapest IX. kerület]
  Horváth Sándorné, 1957 - 1971
  [képviselőjelölt, Somogy megye]
  Horváth Tamás dr., 1978
  [jogász, költő]
  Horváth Teréz, 1950 - 1973
  [színésznő]
  Horváth Teréz, 1985
  [irodalmi vezető, Képzőmuvészeti Kiadó]
  Horváth Tibor, 1987
  [osztályvezető, Minisztertanács Tanácsi Hivatal]
  Horváth Tibor, 1968
  [osztályvezető, MÁV Pécsi Igazgatóság]
  Horváth Tibor, 1964
  [igazgató, osztályvezető, keszthelyi városi tanács végrehajtó bizottság]
  Horváth Tibor dr., 1963 - 1974
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Horváth Tibor dr., 1961 - 1975
  [elnökhelyettes, fővárosi bizottság]
  Horváth Tivadar, 1951 - 1969
  [színész]
  Horváth Tivadar dr., 1990 - 1991
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Horváth Vendel, 1962
  [esperes]
  Horváth Vendel, 1961 - 1962
  [igazgató, Sopronhorpácsi Gépállomás]
  Horváth Vera, 1949 - 1986
  [főosztályvezető-helyettes, Magyar Rádió]
  Horváth Vera, 1964
  [énekesnő]
  Horváth Vilmos, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Horváth Zoltán, 1962
  [igazgató, Divatáru és Nagykereskedelmi Vállalat]
  Horváth Zoltán, 1954
  [mérnök, Ganz Vezérlőberendezések Gyára]
  Horváth Zoltán, 1958
  [mérnök, Ipari Műszergyár]
  Horváth Zoltán, 1958 - 1959
  [gyógyszerész, Debrecen]
  Horváth Zoltán, 1957
  [elnökhelyettes, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete Somogy megyei bizottság]
  Horváth Zoltán, 1951 - 1953
  [Magyar Dolgozók Pártja titkára, KONTAKTA]
  Horváth Zoltán, 0
  [igazgató, Budapesti VIII. kerületi Ingatlankezelő Vállalat]
  Horváth Zoltán, 1958
  [létesítményi főmérnök, Csepel Vas- és Fémművek]
  Horváth Zoltán, 1957
  [százados, hősi halott]
  Horváth Zoltán, 1953
  [üzemvezető, Salgótarjáni Acélárugyár]
  Horváth Zoltán, 1963
  [főosztályvezető, Állatforgalmi Vállalat, Zala megye]
  Horváth Zoltán, 1953 - 1958
  [esperes, Békési egyházmegye]
  Horváth Zoltán, 1952
  [beregi református esperes]
  Horváth Zoltán, 1956 - 1965
  [főszerkesztő, Népszava]
  Horváth Zoltán, 1953 - 1955
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Horváth Zoltán, 1973
  [szerkesztőbizottsági tag, Soproni Szemle]
  Horváth Zoltán, 1968
  [igazgató, Somogy Megyei Ásványvíz- és Szikvízipari Vállalat]
  Horváth Zoltán, 1968
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Horváth Zoltán, 1970
  [párttitkár, Pannonhalma]
  Horváth Zoltán, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Bosárkány]
  Horváth Zoltán, 1963
  [KISZ-titkár, győri járási bizottság]
  Horváth Zoltán, 1960
  [KISZ-titkár, Győrszentiván]
  Horváth Zoltán, 1982
  [főrendező, Szegedi Nemzteti Színház]
  Horváth Zoltán, 1957 - 1959
  [igazgató, Magyar Állami Népi Együttes]
  Horváth Zoltán, 1966
  [operarendező]
  Horváth Zoltán, 1963 - 1964
  [vívó világbajnok]
  Horváth Zoltán, 1965
  [főmérnök, Kohó- és Gépipari Minisztérium Automatika Titkárság]
  Horváth II. Zoltán, 1956
  [újságíró]
  Horváth Zoltán dr., 1953 - 1986
  [egyetemi tanár, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Horváth Zoltán dr., 1958
  [tag, Református Zsinati Tanács]
  Horváth Zoltán dr., 1964
  [egyetemi tanár, állatorvosi egyetem]
  Horváth J. Zoltán, 1982
  [párttitkár, Magyar Nemzeti Bank]
  Horváth Zoltánné, 1955 - 1963
  [pártfőiskolai tanár]
  Horváth Zsigmond, 1958 - 1968
  [esztéta]
  Horváth Zsóka, 1957 - 1960
  [újságíró]
  Horváth Zsuzsa, 1979 - 1987
  [szociológus]
  Horváth Bors Ernő, 1954
  [főépítésvezető, 23/1-es számú Építőipari Vállalat]
  Horváth Hani Gyula, 0
  [termelőszövetkezeti titkár, Nagycenk]
  Hoss József, 1951
  [nagyprépost]
  Hoskó Jánosné, 1957
  [dolgozó, Soltvadkerti Földművesszövetkezet]
  Hosnyánszky György, 1968
  [osztályvezető, paksi járási tanács]
  Hosnyánszky János, 1952 - 1964
  [képviselő, Tolna megye]
  Hosszu László, 1960 - 1985
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Hosszu Mihály, 1969 - 1986
  [főosztályvezető-helyettes, Ipari Minisztérium]
  Hosszu Mihály, 1965 - 1966
  [párttitkár, Olajipari Pártbizottság]
  Hosszu Miklós, 1963 - 1969
  [egyetemi tanár, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Hosszu Pál, 1965
  [üzemtan professzor, Kőszegi Mezőgazdasági Technikum]
  Hovanyecz László, 1982 - 1989
  [főszerkesztő-helyettes, Népszabadság]
  Hován Gábor, 1984 - 1989
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Hovánszki János, 1985
  [titkár, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete]
  Hovánszky András, 1965
  [szakcsoportvezető, munkásőrség]
  Hovány Magdolna, 1954
  [pedagógus]
  Hoványi Lehel dr., 1965
  [egyetemi tanár, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Hovodzák István, 1955 - 1972
  [igazgató, Szolnoki Állami Gazdaság]
  Hovorka György, 1964 - 1966
  [főagronómus, Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság]
  Hovorka János, 1968
  [törzsparancsnok, Tolna megyei polgári védelem]
  Hoyos János dr., 0
  [sebész]
  Hozman Ferenc, 1953
  [formázó-préselő, Magnezit Tüzelőanyaggyár]
  Hozták László, 1964
  [igazgató, Sütőipari Vállalat]
  Hrabár Sándor, 1970
  [igazgató, Miskolci Finommechanikai Javító Vállalat]
  Hóbor Ilona, 1972
  [tűzőnő, Bonyhád]
  Hóbor János, 1973 - 1974
  [nagykövetségi tanácsos, Brüsszel]
  Hódi István dr., 1969
  [igazgatóhelyettes, Szegedi Postaigazgatóság]
  Hódi T. József, 1973
  [újságíró]
  Hódi Józsefné, 1969
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Hódi László, 1953 - 1961
  [osztályvezető-helyettes, Gépipari Igazgatóság]
  Hódi Sándor, 1956
  [titkár, Országos Ifjúmunkás Tanács]
  Hódos Ervin, 1969
  [vezetőbizottsági tag, Nemzeti Parasztpárt Ideiglenes Vezetősége]
  Hódos György, 0
  [gyógyszerész, Rajk perrel kapcsolatban letartóztatták]
  Hódos Ion, 1959
  [igazgató, Kőolaj- és Vegyipari Minisztérium, Románia]
  Hódos János, 1963
  [őrnagy, kiegészítő parancsnokság, Kisújszállás]
  Hódos János, 1951 - 1963
  [pártfunkcionárius, képviselő, Szolnok megye]
  Hódos János, 1954
  [igazgató, Szolnoki Vízügyi Igazgatóság]
  Hódos János, 1953
  [főállattenyésztő, Kisújszállás]
  Hódos Judit, 1960
  [hírbemondó, Magyar Rádió]
  Hódos Rezső, 1963
  [főosztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Hódos Rezső, 1952 - 1958
  [igazgató, Magyar Televízió Vállalat]
  Hódos Sándor, 1968
  [ösztöndíjas, Ford Alapítvány]
  Hódos Tibor, 1967 - 1982
  [rovatvezető, Magyar Pszichológiai Szemle]
  Hódosi Antal, 1958
  [termelőszövetkezeti elnök, Nádudvar]
  Hódosi Béla, 1959
  [pénzügyőr főhadnagy]
  Hódosi Ilona, 1953 - 1963
  [képviselő, Zala megye]
  Hódosi Jenőné, 1980 - 1985
  [Teréz, képviselő, Baranya megye]
  Hódosi Lajos, 1954
  [politikai helyettes, Büki Gépállomás]
  Hódossy Mihály, 1954
  [párttitkár, Fegyvernek]
  Hódossy Sándor, 1964
  [főmérnök, Kéziszerszámgyár]
  Hófalvi Ferenc, 1958
  [üzemvezető, Óbudai Hajógyár]
  Hófer Miklós, 1964
  [építész]
  Hóhegyi Miksa, 1955
  [aktíva, Budapest IV. kerületi tanács, kereskedelmi bizottság]
  Hóka György, 1989
  [elnök, Szabadság Párt]
  Hóman Bálint, 1965
  [vallás- és közoktatásügyi miniszter]
  Hótay Kálmán dr., 1959
  [nőgyógyász, letartóztatták tiltott terhesség-megszakítás miatt]
  Höbe Ilona, 1953 - 1964
  [szervező bizottsági titkár, Gödöllői Állami Gazdaság]
  Höbl József, 1956 - 1963
  [igazgató, I. számú Épületelemgyár]
  Höchst János, 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Soroksár]
  Höchst Leopold, 1960
  [gondnok, Bécsi Magyar Munkásegyesület]
  Höffler András, 1951
  [bányász, Komlói Szénbányák]
  Höfflich Árpádné, 1953
  [dolgozó, Duna Cipőgyár]
  Höffner Gyula, 1961 - 1968
  [osztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Höflinger Ferenc, 1951
  [műszaki igazgató, Magyar Vegyipapírgyár]
  Högyészi János, 1964 - 1965
  [gazdasági igazgató, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Höh Tibor, 1979 - 1982
  [vezérigazgató-helyettes, Autófenntartó Ipari Tröszt]
  Hörcsik Richárd dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Hörl Kálmán, 1967
  [párttitkár, Budapesti Vegyipari Vállalat]
  Hörömpő József, 1949 - 1970
  [képviselő, Pest megye]
  Hörömpöly Imre, 1958 - 1965
  [igazgató, Budapesti Felsőfokú Épületgépészeti Technikum]
  Hőbe Imre, 1970 - 1975
  [párttitkár, Pápa]
  Hőgye Anna dr., 1964
  [munkatárs, KÖJÁL]
  Hőgye Gergely dr., 1966
  [elnök, szeghalmi járásbíróság]
  Hőnig Ferenc, 1968 - 1980
  [termelőszövetkezeti elnök, Jánoshalma]
  Hőnig György, 1955 - 1970
  [titkár, MSZT, gödöllői járás]
  Hőnig Vilmos dr., 1957 - 1969
  [aligazgató, Országos Traumatológiai Intézet]
  Hrabecz István, 1980
  [konzul, pozsonyi magyar főkonzulátus]
  Hrabecz József, 1959
  [cikket írt az ateista művekről]
  Hrabóczki József, 1959
  [osztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Hrabovszki Mihály, 1967 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Békésszentandrás]
  Hrabovszki Mihály, 1954 - 1984
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Somogy megyei bizottság]
  Hrabovszky Jánosné, 1967
  [brigádvezető, Petőfi Termelőszövetkezet, Garadna]
  Hrabovszky Mihály, 1982
  [munkásőr, orvos ezredes]
  Hrabovszky Pál dr., 1967 - 1970
  [igazgató, Szentesi Mezőgazdasági Technikum]
  Hradeczky Béla, 1964
  [Hazafias Népfront titkára, budai járás]
  Hranka György, 1958
  [szakszervezeti bizalmi, KÖVAC]
  Hrapán Mihály, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP balassagyarmati járási pártbizottság]
  Hrapcsák Mihály, 1957 - 1958
  [gyárrészlegvezető, Egyesült Izzó]
  Hraskó Gyula dr., 1964 - 1968
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Hrebik Péter, 1960
  [KISZ-titkár, oroszlányi városi bizottság]
  Hrehus Sándor, 1956 - 1972
  [szakszervezeti titkár, Csepel Autógyár]
  Hreskó János (ld. Herskó), 1965
  [filmrendező]
  Hriczu István, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP nyíregyházi járási pártbizottság]
  Hrivnák János, 1953
  [aratógépkezelő, Örménykúti Állami Gazdaság]
  Hromádka J. L. dr., 1955 - 1958
  [dékán, Teológia, Prága]
  Hrutka János, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Péteri]
  Hubada Ádám, 0
  [lásd: Habuda Ádám]
  Hubay Miklós, 1952 - 1988
  [író]
  Hubay László, 1973
  [igazgató, II Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc]
  Huber Béla, 1963 - 1970
  [igazgató, Metallochemia Vállalat]
  Huber István, 1958
  [párttitkár, hajósi községi pártbizottság]
  Huber István, 1953
  [pártcsoportvezető, Vörös Csillag Traktorgyár]
  Huber János, 1955
  [párttitkár, kehidai községi pártszervezet]
  Huber Jenő, 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Huber Lajos, 1950 - 1979
  [képviselő, Budapest]
  Huber Lászó, 1982
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP budapesti bizottság]
  Huber Lászó, 1967
  [elítélt amerikai állampolgár]
  Huber Lenke, 1953
  [osztályvezető, Chemolimpex]
  Huber Róbert dr., 1963
  [szülész-nőgyógyász]
  Hubert Ferencné, 1953
  [elnök, üzemi bizottság, Magnezitipari Vállalat]
  Hubert Lipót, 1958 - 1959
  [osztályvezető-helyettes, Elektroimpex]
  Hubert Róbert, 0
  [barakparancsnok, tiszalöki munkatábor]
  Hubert Sándor dr., 1960
  [főkönyvelő, Sárvári Cukorgyár]
  Hubi János, 1954
  [brigádvezető, Pécsbányavidéki Széchényi akna]
  Huchthausen Lajos, 1974
  [kanonok]
  Hucker Ferenc, 1957
  [tag, MSZMP pécsi városi bizottság]
  Hucker János, 1961
  [igazgató, Pécsi Szénbányászati Tröszt]
  Hudák András, 1951
  [pártszervezeti titkár, Ormospusztai Szénbánya]
  Hudák Erzsébet, 1953
  [tanácselnök, Abaújkér]
  Hudák Imre, 1951 - 1957
  [termelőszövetkezeti elnök, Besenyőtelek]
  Hudák István, 1973
  [csúcsvezetőségi titkár, Olefinmű Beruházási és Kivitelező Vállalat]
  Hudák József dr., 1961
  [orvos]
  Hudák Lajos, 1968
  [osztályvezető, Ötvözetgyár]
  Hudecz Sándor, 1958
  [szervezőtitkár, Miskolc Városi "Oprendek Sándor" Pártszervezet]
  Hudecz Vilmos, 1958 - 1969
  [főosztályvezető, Elektroimpex]
  Hudek István, 1964 - 1970
  [belpolitikai szerkesztő, Magyar Távirati Iroda]
  Hudi Antal, 1954
  [általános iskolai tanár, Üllés-Baromjárás]
  Hudicius Ferenc, 1954
  [gépész, Lenin Kohászati Művek]
  Hudra János, 1953
  [elvtárs, Rákosi Mátyás Csőgyár]
  Hudra László, 1951
  [alapszervezeti titkár, Hazai Fésűfonó]
  Huffnagel Mihály, 1953 - 1965
  [főmérnök, Komárom Megyei Építőipari Vállalat]
  Hufnágel János, 1953 - 1955
  [öntő, Láng Gépgyár]
  Hufnágel Sándor, 1975
  [osztályvezető, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége, Zala megye]
  Hugyecz (utóneve ismeretlen), 1960
  [szakaszvezető, balassagyarmati börtön]
  Hugyecz András, 1958
  [főmérnök, Gizella malom]
  Hugyecz Ferenc, 1953
  [ÁB-tag, Pásztó]
  Hugyecz József, 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Kunbaracs]
  Hugyecz László, 1958
  [munkatárs, Bányászati Tervező Intézet]
  Hugyik András, 1965 - 1975
  [első titkár, szarvasi járási pártbizottság]
  Huhn Péter, 1967
  [egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Huisz József, 1957 - 1959
  [vezető helyettes, Lakk- és Festékipari Kutató Laboratórium]
  Hucker Ferenc, 1951
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Hujber János, 1973
  [traktoros, Bucsu]
  Hujber Márta, 1980
  [képviselő, Budapest]
  Hujber Mihály, 1965
  [végrehajtó bizottsági tag, tatai járási KISZ bizottság]
  Hulik Sándor, 1952 - 1955
  [brigádvezető, Ózdi Kohászati Művek]
  Hullai Lajosné dr., 1964
  [jogtanácsos, Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Hullay Lajos, 1962 - 1965
  [elnök, Magyar Ökölvívó Szövetség]
  Hullám János, 1965
  [igazgató, Homoródi Gépjavító Állomás]
  Huller Béla, 1956
  [művezető, Gheorghiu Dej Hajógyár]
  Huller József, 1962
  [általános iskolai igazgató, Horvátlövő]
  Huller Rezső, 1975
  [vezető helyettes, bécsi magyar sajtóközpont]
  Hulyák László, 1963
  [főagronómus, Nagykőrösi Gépállomás]
  Humenai Valéria, 1961
  [tanító, Halmaj]
  Humenyánszki Pál, 1954
  [programiroda vezető, Borsodnádasdi Lemezgyár]
  Humenyik Zoltán, 1955
  [politikai bizottsági titkár, Rákosi Mátyás Ellátóüzemek]
  Huminszky József, 1956
  [főmezőgazdász, Karádi Gépállomás]
  Humml Frigyes, 1957
  [mérnök, Elektromos Mérőkészülékek Gyára]
  Hun Margit, 1961
  [általános iskolai tanár, Pincehely]
  Hunfalvi Géza, 1954 - 1963
  [osztályvezető, Országos Gyógyszerészeti Intézet]
  Hunfalvy Tibor, 1975
  [igazgatóhelyettes, Élelmiszeripari Ügyvitelszervezési és Gépi Adatfeldolgozó Vállalat]
  Hunya István, 1954 - 1987
  [elnök, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete]
  Hunya László, 1955
  [munkatárs, KISZ Fejér megyei bizottsága]
  Hunya Miklós, 1949 - 1965
  [végrehajtó bizottsági elnök, gyomai járási bizottság]
  Hunyad S. Péter, 1968
  [főmezőgazdász, Lenin Termelőszövetkezet, Kevermes]
  Hunyadi Béla dr., 1968
  [jogtanácsos, Egyetértés Termelőszövetkezet, Taksony]
  Hunyadi Béla, 1955 - 1967
  [politikai munkatárs, Adminisztratív Osztály, Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség]
  Hunyadi Domokos, 1951 - 1958
  [sztályvezető, Mélyépítési Tervező Vállalat]
  Hunyadi Ferenc, 1968 - 1980
  [honvéd vezérőrnagy]
  Hunyadi Ferenc, 1953
  [mérnök, UVATERV]
  Hunyadi Géza, 0
  [orvos]
  Hunyadi György dr., 1967 - 1982
  [történész, pszichológus]
  Hunyadi István, 1958 - 1986
  [költő]
  Hunyadi József, 1958 - 1983
  [író]
  Hunyadi József, 1967
  [Hazafias Népfront elnöke, gödöllői járási bizottság]
  Hunyadi Kálmán, 1961
  [főosztályvezető, Csillaghegyi Lenárugyár]
  Hunyadi Kálmán, 1955
  [főkönyvelő, Gépállomások Főigazgatósága]
  Hunyadi Károly, 1953 - 1971
  [képviselő, Tolna megye]
  Hunyadi Lászlóné, 1968
  [szervezőtitkár, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége,Csongrád megyei szervezet]
  Hunyadi Sándor, 1955
  [fémcsiszoló, Lenin Kohászati Művek]
  Hunyadi Sándor, 1951
  [párttitkár, Ivándárda]
  Hunyadkürti Lajos, 1953 - 1966
  [elnök, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége, Csongrád megye]
  Hunyadvári István, 1955
  [munkatárs, Bányagépalkalmazási Kísérleti Kutatóintézet]
  Hunyár (utóneve ismeretlen), 1955
  [mérnök, Kábel és Műanyaggyár]
  Hunyás József, 1963
  [párttitkár, Nagyszékely]
  Hunyi Ferenc, 1958
  [lakatos, Csepeli Vas- és Fémművek, Csőgyár]
  Honyor Lajosné, 1955 - 1957
  [politikai munkatárs, Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség]
  Hupka Gyula, 1954
  [művezető, Diósgyőri Lenin Kohászati Művek]
  Hupuczi Ferenc, 1964
  [igazgató, Medgyesházi Gépállomás]
  Hurai Béla, 1971
  [titkár, MSZMP dorogi községi bizottság]
  Hurbán Lajos, 1980 - 1983
  [tanácselnök, Budapest XI. kerület]
  Huri Béla, 1961
  [kiskunhalasi járás]
  Huri Sándor, 1953
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Hursan György, 1963
  [TIT-titkár, Békés megye]
  Hursán Pál, 1969
  [osztályvezető, Kőrösök Vidéke Termelőszövetkezeteinek Szövetsége]
  Hurtos István, 1955 - 1960
  [agitáció felelős, Budapest XV. kerületi pártbizottság]
  Huschmann Ágoston, 1965
  [művezető, Papíripari Vállalat]
  Husvéth János, 1953
  [autogénhegesztő, Szállítóberendezések Gyára]
  Husz István, 1953 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, zalaszentgróti járás]
  Huszák Artúr, 1966
  [munkatárs, MSZMP Nógrád megyei bizottsága]
  Huszák István dr., 1956 - 1971
  [dékán, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Huszák János, 1965
  [tűzszerész főtörzsőrmester]
  Huszák Jánosné, 1955 - 1971
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Budapest XVII. kerületi tanács]
  Huszák Lajos, 0
  [internált, tököli internálótábor]
  Huszák Sándor, 1962
  [őrnagy]
  Huszák Vilmos, 1966 - 1985
  [vezérigazgató, Kender- és Jutagyár]
  Huszár Andor, 1962 - 1988
  [igazgató, Tiszavidéki Vegyikombinát]
  Huszár Ernő, 1961 - 1979
  [tanársegéd, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Huszár Gáborné, 1975
  [gyógyszerész, Körmend]
  Huszár Géza dr., 1958 - 1965
  [dékán, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Huszár György dr., 1978
  [alelnök, Magyar Orvostörténelmi Társaság]
  Huszár Ilona dr., 1969
  [egyetemi adjunktus, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Huszár István, 1954 - 1989
  [miniszterelnök-helyettes]
  Huszár István dr., 1970
  [egyetemi tanár, agrártudományi egyetem]
  Huszár István dr., 1958 - 1972
  [vezető, Fővárosi Döntőbizottság]
  Huszár János, 1964
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Huszár János, 1965
  [plébános]
  Huszár János, 1951 - 1955
  [csoportvezető, Ganz Hajógyár]
  Huszár János, 1953
  [brigádvezető, Vörös Hajnal Termelőszövetkezet, Sárbogárd]
  Huszár János dr., 1958 - 1985
  [helyettes vezérigazgató, Magyar Édesipar]
  Huszár Jenőné dr., 1980 - 1985
  [rendőr alezredes]
  Huszár Jeromos, 1971
  [gimnáziumi igazgató]
  Huszár József, 1960 - 1967
  [KISZ vezetőségi tag]
  Huszár József, 1957 - 1958
  [attasé, bécsi magyar nagykövetség]
  Huszár József, 1970
  [osztályvezető-helyettes, Pénzügyminisztérium]
  Huszár József, 1967
  [SZOT-tag,]
  Huszár József, 1960 - 1976
  [termelőszövetkezeti elnök, Somogyszil]
  Huszár III. József, 1953 - 1967
  [ügyrendi bizottsági elnök, MÁV ferencvárosi űtőház]
  Huszár Józsefné, 1985
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Huszár Kálmán, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagykőrös]
  Huszár Károlyné, 1967 - 1970
  [párttitkár, Micsurin Termelőszövetkezet, Dánszentmiklós]
  Huszár Klára, 1958 - 1977
  [Devecseri Gáborné, rendező, Magyar Állami Operaház]
  Huszár Lajos, 1978
  [tanár, Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged]
  Huszár Lajos, 1957
  [pénzszakértő, igazgató, Nemzeti Múzeum]
  Huszár László, 1968 - 1985
  [szervező bizottsági titkár, Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár]
  Huszár László, 1958
  [gépészmérnök, Röntgenművek]
  Huszár Lászlóné, 1972
  [csoportvezető, MSZMP salgótarjáni városi bizottság]
  Huszár Lőrinc, 1965
  [végrehajtó bizottsági elnök, nagybajcsi községi tanács]
  Huszár Mihály, 1966 - 1979
  [igazgató, Kner Nyomda, Békéscsaba]
  Huszár Mihály, 1983
  [rendőr őrnagy]
  Huszár Sándor, 1983
  [író]
  Huszár Sándor, 1965
  [római katolikus plébános]
  Huszár Tamás, 1963 - 1973
  [főosztályvezető-helyettes, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Huszár Tibor dr., 1955 - 1990
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, képviselő, MSZP]
  Huszárik Zoltán, 1966 - 1973
  [filmrendező]
  Huszka Ernőné, 1953
  [tanár, Varga Katalin Gimnázium]
  Huszka Ferenc, 1969
  [párttitkár, Dóc]
  Huszka Ferenc, 1957
  [kulák, Tömörkény]
  Huszka Imre, 1954
  [vezető agronómus, Vencsellői Gépállomás]
  Huszka János, 1964 - 1973
  [alezredes, Pest megye, közlekedésrendészeti osztályvezető,]
  Huszka Jenő, 1957 - 1960
  [zeneszerző]
  Huszka Károly, 1975
  [osztályvezető, Építéstudományi Intézet]
  Huszka Lajos, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, szentesi járási bizottság]
  Huszka László dr., 1964
  [adjunktus, Szegedi Tanárképző Főiskola]
  Huszka Márton, 1959 - 1964
  [parancsnok, szegedi járási munkásőrség]
  Huszka Mihály, 1964
  [súlyemelő]
  Huszka Zoltán, 1958 - 1963
  [főmérnök, Rico Kötszerművek]
  Huszti András, 1989
  [ügyvezető igazgató, Általános Értékforgalmi Bank]
  Huszti Dénes dr., 1950 - 1973
  [tisztviselő, tolmács, Ferrunion]
  Huszti Ernő dr., 1968 - 1969
  [osztályigazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Huszti János, 1988
  [püspök, Unitárius Egyház]
  Huszti Kálmán, 1957 - 1974
  [református lelkész]
  Huszti Péter, 1971 - 1983
  [színművész]
  Hutás Imre dr., 1959 - 1987
  [egészségügyi miniszterhelyettes]
  Huth Tivadar dr., 1957 - 1962
  [dékán, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Huzella Elek, 1964
  [zeneszerző]
  Huzsvai Gyula, 1952 - 1955
  [rendőr alezredes]
  Huzsvári Kálmán, 1954 - 1956
  [párttitkár, Magyar Állami Vas Acél és Gépgyárak Rt Diósgyőri Gyára]
  Hübner Lászlóné, 1984
  [főosztályvezető, Országos Anyag- és Árhivatal]
  Hübner Tibor, 1955 - 1961
  [igazgató, Általános Épülettervező Vállalat]
  Hütter Csaba dr., 1977 - 1989
  [mezőgazdasági miniszter]
  Hüvös Sándor, 1957 - 1977
  [közlekedés- és postaügyi miniszter]
  Ibarruri Dolores, 1961
  [elnök, Spanyol Kommunista Párt]
  Ibos Ferenc dr., 1963 - 1984
  [főszerkesztő-helyettes, Népművelés]
  Ibos Iván, 1960 - 1975
  [titkár, Magyar Fotóművészek Szövetsége]
  Idvor Károly, 0
  [újságíró]
  Ifsics Gyuláné, 1980
  [Margit, képviselőjelölt, Baranya megye]
  Ifju Gyula, 0
  [művezető, Almásfüzitői Timföldgyár]
  Ifju Irma, 1969
  [tanár, Pollack Mihály Építőipari Technikum, Pécs]
  Ifju János, 1962
  [ösztöndíjas Leningrádban]
  Ifkovics István dr., 1974
  [az ET bíróvá választotta]
  Iga István, 1969 - 1970
  [párttitkár, Békés Megyei Építőipari Vállalat]
  Igaly György dr., 1971 - 1974
  [igazgatóhelyettes, Újpesti Gépelemgyár]
  Igali Sándor, 1959
  [tudományos kutató, Genetikai Intézet]
  Igaz Imre, 1966
  [helyettes osztályvezető, Országos Találmányi Hivatal]
  Igaz Imréné, 1959
  [elvtárs, Klement Gottwald Villamossági Gyár]
  Igaz István, 1961
  [kultúrfelelős, Csongrád Megyei Építőipari Vállalat]
  Igaz Jenő, 1954
  [üzletvezető, Ruházati Exportcikkek Boltja]
  Igaz Lajos, 1955 - 1966
  [aktíva, Fővárosi Autóbusz Főműhely]
  Igaz Mária, 1968
  [titkár, TIT Országos Néprajzi Csoport]
  Igaz Sándor, 1949 - 1973
  [főosztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Iger Ferenc, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Lábod]
  Igert János, 1976
  [igazgató, Alföldi Cipőgyár]
  Iglai István, 1965 - 1972
  [őrnagy, munkásőrség sátoraljaújhelyi járási százada]
  Iglai László, 1969
  [főhadnagy]
  Iglódi Ferenc, 1951 - 1966
  [járási párttitkár, Hatvan]
  Iglói Endre dr., 1962 - 1973
  [dékán, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Iglói József dr., 1988
  [főosztályvezető, Legfőbb Ügyészség]
  Iglói Mihály, 1952 - 1956
  [atléta, edző]
  Ignácz Kálmán, 1968
  [osztályvezető, hűtőgépgyár]
  Ignácz Lajos, 1955 - 1958
  [főmérnök, Gizella gőzmalom]
  Ignácz Pál, 1956 - 1960
  [vezető, Villamos Energetikai Kutató Intézet]
  Ignácz Rózsa, 1957 - 1979
  [író]
  Ignáth Mihály dr., 1959
  [általános iskolai tanár, Kaposvár]
  Ignátz Pál dr., 1961 - 1974
  [elnök, kaposvári megyei bíróság]
  Ignéczi Istvánné, 1969 - 1985
  [rendőr alezredes]
  Ignotus Pál, 1956 - 1978
  [elnökségi tag, Magyar Írószövetség]
  Igó Éva, 1983
  [színész]
  Igó Sándorné, 1959
  [koreai iskola nevelője, Budapest]
  Igriczi László, 1953
  [vezetőagronómus, Perbáli Gépállomás]
  Iharos Imre dr., 1960 - 1976
  [elnökhelyettes, kaposvári megyei bíróság]
  Iharos Sándor, 1955 - 1961
  [atléta, világrekordot futott]
  Iharos Sándorné, 0
  [lásd: Laczó Ilona, gerelyvetőnő]
  Iharosi Sándor, 1954
  [normacsoport vezető, Fogaskerékgyár]
  Ihász István, 1956
  [elítélték kémkedés miatt]
  Ihász József, 1952
  [vezető, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár]
  Ihász Kálmán, 1964
  [labdarúgó]
  Ihász Lajos, 1961 - 1963
  [igazgató, Győri Célgépgyár]
  Ihász Lászlóné, 1966
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Ihász Sándorné, 1973 - 1985
  [Magyar Kornélia, gyorskorcsolyázó]
  Ihászi József, 1963 - 1975
  [képviselő, Pest megye]
  Ihrig Károly, 1968 - 1970
  [egyetemi tanár]
  Ihring Dénes, 1954 - 1972
  [vezető, Vízügyi Tudományos Kutatóintézet]
  Ijjas Antal, 1958 - 1972
  [újságíró, főmunkatárs, Új ember]
  Ijjas József dr., 1958 - 1989
  [kalocsai érsek]
  Ikladi Lajosné, 1956 - 1963
  [tanár, Lenin Intézet]
  Iklódi Gábor, 1964 - 1985
  [vezérigazgató, Elektromodul]
  Iklódi László, 1963 - 1989
  [termelőszövetkezeti elnök, II Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet]
  Ikovszky István, 1963
  [igazgató, Nitrogéngyár]
  Ikvai László dr., 1956 - 1970
  [pap]
  Ikvai Nándor, 1972
  [igazgató, Pest Megyei Múzeum]
  Ilcsik Sándor dr., 1973 - 1990
  [belügyminiszter-helyettes]
  Ilkei Csaba, 1961 - 1992
  [újságíró, képviselő, MDF]
  Ilku Pál, 1957 - 1973
  [művelődési miniszter, tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Ilku Pálné, 1958
  [munkatárs, Pártörtténeti Intézet]
  Ill Márton, 1954 - 1966
  [vezető, Bajai Szputnyik Megfigyelő Állomás]
  Illei György dr., 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Illés Béla, 1952 - 1974
  [író]
  Illés Béla dr., 1987 - 1990
  [miniszterhelyettes, Egészségügyi Minisztérium]
  Illés Dezső, 1953 - 1974
  [képviselőjelölt, Somogy megye]
  Illés Elemér, 1965
  [KISZ-titkár, városnaményi járás]
  Illés Endre, 1951 - 1986
  [író, igazgató, Szépirodalmi Könyvkiadó]
  Illés Éva, 1966
  [magánénekesnő]
  Illés Ferenc, 1954
  [csoportvezető, Város és Községgazdálkodási Minisztérium Anyagellátási Igazgatóság]
  Illés Ferenc, 1975
  [szakmunkás, képviselőjelölt, Hajdú-Bihar megye]
  Illés Ferenc, 1958
  [vezető, Komló-Kövestetői Ifjúsági Bánya]
  Illés Ferenc, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Zalatárnok]
  Illés Gábor, 1960 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, csátaljai községi tanács]
  Illés György, 1951 - 1984
  [operatőr, Filmgyár]
  Illés György, 1956 - 1982
  [elnökhelyettes, Országos Vízügyi Hivatal]
  Illés Imre, 1959 - 1973
  [tanácselnök, körmendi nagyközségi tanács]
  Illés János, 1953 - 1984
  [főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Illés János, 1970
  [igazgatóhelyettes, Mecsekvidéki Vendéglátó Vállalat]
  Illés János, 1973
  [osztályvezető, MSZMP nagykállói járási bizottság]
  Illés Jenő, 1976 - 1979
  [rovatvezető Film-Színház-Muzsika]
  Illés Jenő, 1954 - 1968
  [újságíró]
  Illés József, 1955 - 1959
  [végrehajtó bizottsági titkár, sztálinvárosi tanács]
  Illés József, 1965
  [főelőadó, Mecseki Ércbányászati Vállalat]
  Illés József, 1954 - 1955
  [igazgató, 110-es számú Vasipari Tanulóintézet, Nyíregyháza]
  Illés Károly, 1957
  [úttörővezető, Budapest XIV. kerület]
  Illés Lajos, 1959 - 1961
  [igazgató, Fejér Megyei Mezőgazdasági Eszközöket Értékesítő Vállalat]
  Illés Lajos, 1973
  [pártmunkás, Pest megyei pártbizottság]
  Illés Lajos, 1954 - 1968
  [író]
  Illés László, 1959 - 1972
  [kandidátus, irodalomtörténész]
  Illés László dr., 1955 - 1970
  [elnök, Zala megyei szakszervezet]
  Illés Lászlóné, 1953
  [iparművész]
  Illés Mihály, 1969
  [alezredes, vezető, MAFILM Katonai Stúdió]
  Illés Mihály, 1954
  [vájár, Nagymányoki Szénbánya Vállalat]
  Illés Miklós, 1963 - 1985
  [elnökhelyettes, Nógrád megyei tanács]
  Illés Pál, 1955 - 1969
  [első titkár, fehérgyarmati járási pártbizottság]
  Illés Péter dr., 1960
  [szemészfőorvos]
  Illés Sándor, 1980
  [párttitkár, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Illés Sándor, 1955 - 1979
  [újságíró, helyettes rovatvezető, Magyar Nemzet]
  Illés Tibor, 1973 - 1987
  [pártmunkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Illés Tibor, 1967 - 1969
  [rovatvezető, Magyar Mezőgazdaság]
  Illés Zoltán, 1990 - 1992
  [államtitkár-helyettes, Környezetvédelmi Minisztérium]
  Illési Gábor, 1958
  [halálra ítélt]
  Illéssy István, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Ilia Mihály, 1965 - 1972
  [főszerkesztő-helyettes, Tiszatáj"]
  Illisz László, 1964 - 1984
  [személyzeti főosztályvezető, Minisztertanács Titkársága]
  Illy Gusztáv, 1956 - 1969
  [honvéd altábornagy]

 15. Ilyés András, 1961
  [titkár, Külügyminisztérium]
  Illyés Gyula, 1947 - 1987
  [író]
  Illyés Gyuláné, 1954 - 1979
  [szül: Kozmuta Flóra, tanárnő, gyógypedagógiai főiskola]
  Ilosfalvy Róbert, 1958 - 1970
  [operaénekes]
  Ilosvai Varga István, 1958 - 1974
  [festőművész]
  Ilosvay György, 1991
  [biológus]
  Ilosvay Katalin, 1951 - 1975
  [színésznő]
  Ilovics Nándor, 1955
  [gondnok, Magyar Dolgozók Pártja 1 éves Pártiskola]
  Ilovszki Rudolf, 1957 - 1977
  [labdarúgó]
  Imely István dr., 1969
  [egyetemi docens, párttitkár]
  Imhoff István, 1968
  [fővadász]
  Implon József, 1958
  [tanár, Gyula]
  Imre Béla, 1972
  [munkatárs, Kisalföld]
  Imre Ferenc dr., 1964 - 1983
  [igazgató, December 4. Drótművek]
  Imre Ferenc, 1982
  [párttitkár, Magyar Kábelművek]
  Imre Flóra, 1985
  [költő]
  Imre Gábor, 1961 - 1983
  [rovatvezető, Magyar Hírlap]
  Imre Gábor, 1967 - 1974
  [vezérőrnagy]
  Imre Gábor dr., 1961 - 1972
  [főorvos]
  Imre György, 1973
  [író]
  Imre Gyula, 1964
  [szerkesztőbizottsági tag, Tudomány és Mezőgazdaság]
  Imre István dr., 1980 - 1987
  [vezérigazgató, Skála-Coop, elnökhelyettes, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Imre István, 1953 - 1983
  [festőművész]
  Imre István, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Sárosd]
  Imre István, 1951 - 1956
  [vájár, Tatabányai Szénbányák]
  Imre Iván, 1968
  [bíró]
  Imre János, 1952
  [műszaki főtanácsos, MÁV]
  Imre János dr., 1968 - 1969
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Kutató Intézet]
  Imre József, 1969 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP körmendi járás]
  Imre József, 1963 - 1966
  [igazgató, Szentgotthárdi Kaszagyár]
  Imre József, 1964
  [osztályvezető, Tolna megyei tanács]
  Imre József, 1954 - 1956
  [termelőszövetkezeti elnök, Mohácssziget]
  Imre József, 1952 - 1958
  [párttitkár, Edelény]
  Imre Júlia, 1960
  [dolgozó, Kelenföldi Textilgyár]
  Imre Katalin, 1957 - 1967
  [újságíró]
  Imre Lajos dr., 1951 - 1970
  [dékán, Debreceni Tudományegyetem]
  Imre Mátyás, 1969 - 1972
  [vezető helyettes, Magyar Rádió]
  Imre Mátyásné, 1969 - 1984
  [vezető helyettes, MSZMP Központi Bizottság Párttörténeti Intézet Archívum]
  Imre Miklós, 1967 - 1986
  [párttitkár, Veszprém megye]
  Imre Ottóné dr., 1984
  [egyetemi docens, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Imre Samu dr., 1972 - 1976
  [igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia levelező tag]
  Imre Sándor, 1963 - 1972
  [főmérnök, Zala Megyei Építőipari Vállalat]
  Imre Sándorné K., 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök, Dunakeszi Konzervgyár]
  Imrecze Zoltán, 1953
  [igazgató, Szlovák Tanítási Nyelvű Tanítóképző és Általános Iskola]
  Imregh Károlyné, 1953
  [marós, Mélyfúró Berendezések Gyára]
  Imreh Katalin dr., 1977
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Imreh Miklós, 1953
  [állatorvos, Vértestarcsa]
  Imreházi Károly, 1953
  [nevelő, általános gimnázium, Orosháza]
  Imrei László, 1965
  [elnök, Budapesti Vegyi és Műanyagipari Kisipari Szövetkezetek Szövetsége]
  Imrédy János, 0
  [a volt miniszterelnök fia]
  Imri Gyula, 1954 - 1975
  [képviselő, Borsod megye]
  Imri Sándor, 1955 - 1956
  [tudományos munkatárs, Vasipari Kutatóintézet]
  Imrik Sándor, 1958 - 1961
  [KISZ-titkár, Ikarus gyár]
  Imrő Gábor, 1961 - 1966
  [főmérnök, Kereskedelmi Tervező Iroda]
  Inácsi István, 1951
  [párttitkár, Négyes]
  Ináncsi István, 1951
  [bányász, Ormospusztai Szénbánya]
  Ináncsi Sándor, 1965
  [elnök, fegyelmi bizottság, MSZMP miskolci járási bizottság]
  Ináncsi Zoltán, 1958
  [főelőadó, Csepel Vas- és Fémművek]
  Incze Gábor, 1960
  [festőművész]
  Incze Jenő, 1954 - 1969
  [külkereskedelmi miniszter]
  Incze József, 1952 - 1956
  [elnökségi tag, Társadalmi Birkózó Szövetség]
  Incze Miklós, 1968 - 1983
  [osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]
  Incze Sándor, 1963 - 1966
  [munkatárs, "Századok"]
  Inczédi Béla, 1953
  [főszerkesztő, "Színházi élet"]
  Inczédi Márton, 1953
  [vezető állattenyésztő, Kláramajori Állami Gazdaság]
  Inczédi Tibor, 1951 - 1954
  [református lelkész]
  Inczédy János, 1980 - 1981
  [rektor, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Inczédy Károly, 1967
  [közgazdász, Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Komárom Megyei Területi Szövetsége]
  Inczédy Miklósné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Borsod megyei pártbizottság]
  Indelicato Alberto, 1966
  [tanácsos, budapesti olasz nagykövetség]
  Indig Mihály, 1952
  [pénzügyőri főfelügyelő, Eger]
  Indra Ottó dr., 1965
  [vezető orvos, munkásőrség]
  Indra Ottóné dr., 0
  [orvos]
  Infeld Leopold, 1955
  [Béke Világtanács alelnöke]
  Inglis Jánosné, 1967
  [KISZ-titkár, Finomkerámiaipari Országos Vállalat]
  Ingula Ferenc, 1955
  [termelőszövetkezeti elnök, Egyházaskozár]
  Ingusz Iván, 1979
  [családgondozó]
  Ingusz Jánosné, 1965
  [általános iskolai igazgató, Budapest VII. kerület]
  Ingyuskin Ny. D., 1954
  [konzul, szovjet nagykövetség, Budapest]
  Inke László, 1952 - 1983
  [színész]
  Inke Sándor, 1963 - 1965
  [megbízott igazgató, ingatlankezelő vállalat, Kaposvár]
  Inkei Péter, 1979 - 1988
  [főigazgató, kiadói főigazgatóság, Művelődési Minisztérium]
  Inklovics Mária, 1953 - 1957
  [képviselő, Heves megye]
  Inokai János, 1956 - 1978
  [képviselő, Fejér megye]
  Inokai János, 1966 - 1975
  [párttitkár, MSZMP békési városi pártbizottság]
  Inotai András, 1969 - 1988
  [osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet]
  Inotai Ferenc dr., 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Inzsel Ottó, 1973 - 1984
  [osztályvezető, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Ipacs József, 1965 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP füzesabonyi járási bizottság]
  Ipacs László, 1956 - 1971
  [vezérigazgató, Budapest-környéki Tüzép Vállalat]
  Ipoly Ottó dr., 1953
  [fegyelmi felügyelő, Szegedi Egyházmegyeközi Főiskola és Papnevelő Intézet]
  Ipolyi László dr., 1973
  [címzetes apát]
  Ipolyi - Keller Tamás, 1951
  [könyvtáros, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Ipper Pál, 1986
  [nagykövet, Ausztrália]
  Ipper Pál, 1964 - 1979
  [újságíró]
  Irányi István, 1957 - 1971
  [tanár, József Attila Általános Gépipari Technikum, Budapest]
  Irányi József dr., 1975
  [kereskedelmi igazgató, Magyar Hűtőipar]
  Irányi Pál, 1979 - 1983
  [osztályvezető, budapesti pártbizottság]
  Irányos József, 1954
  [tudományos munkatárs, Szőlészeti Kutató Intézet]
  Irás Jenő dr., 1955 - 1970
  [igazgató, Országos Orvosszakértői Intézet]
  Ircsik József, 1968
  [festőművész]
  Irházi János, 1958
  [elnökhelyettes, Lenin Termelőszövetkezet, Gyoma]
  Irig Dénes, 1956 - 1959
  [igazgató, Közgazdaságtudományi Kutató Intézet]
  Irimi Sándor, 1970
  [igazgató, Pécsi Dohánygyár]
  Iring Rezső dr., 1964 - 1976
  [műszaki igazgató, Láng Gépgyár]
  Irka Ferenc dr., 1972
  [főosztályvezető, SZOT]
  Irmai Géza, 1953
  [osztályvezető, Nagytétényi Gumigyár]
  Irmay Nándor, 1966
  [erdőmérnök, Bolíviában él]
  Irmédi - Molnár László dr., 1960
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Irsai Vera J., 1952 - 1964
  [központi igazgató, Fővárosi Zeneiskola]
  Irsy József dr., 1958
  [röntgen főorvos, kispesti rendelőintézet]
  Issekutz Béla dr. idősb., 1952 - 1979
  [rektorhelyettes, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Iselstoger Lajos, 1956 - 1957
  [katolikus pap]
  Isépy Eszter, 1959 - 1960
  [csellista]
  Iski Károly, 1985
  [igazgató, Fejér megyei bauxibánya]
  Ispánovics Márton, 1962 - 1988
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Ispánovits Imre, 1963 - 1973
  [parancsnokhelyettes, Munkásőrség Országos Parancsnoksága]
  István József, 1990
  [képviselő, FKGP]
  István Lajos dr., 1964 - 1989
  [orvos, Hazafias Népfront alelnöke]
  Iszlai Zoltán, 1967 - 1984
  [költő]
  Iszlai Zoltán, 1972
  [osztályvezető, Országos Széchenyi Könyvtár]
  Isztl László, 1965
  [politikai munkatárs, sárbogárdi járási KISZ bizottság]
  Ittálly Ferencné, 1982
  [titkár, MSZMP budapesti bizottsága]
  Ittes László, 1968
  [népi ellenőr, mezőkövesdi járási népi ellenőrzési bizottság]
  Ivanics István, 1968 - 1969
  [író]
  Ivancics János dr., 1969
  [egyetemi tanársegéd]
  Ivancsics Ferencné, 1957
  [tag, kaposvári városi Nőtanács]
  Ivancsó Dénes, 1958 - 1964
  [igazgató, Nyíregyházi József Attila Művelodési Ház]
  Ivanics Endre, 1962
  [foagronómus, Budapest III. Kerületi Egyetértés Termelőszövetkezet]
  Ivanics Frigyesné, 1953 - 1958
  [képviselő, Budapest]
  Ivanics Géza, 1958
  [elnök, MÁVAG, mechanikai műhelybizottság]
  Ivanics István, 1954 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyszénás]
  Ivanics István, 1979
  [cikket írt a KISZ szervezetek életéről]
  Ivanics János, 1954
  [brigádvezető, nagytétényi sertéshízlaló]
  Ivanics Jenő, 1953
  [főagronómus, Tiszántúli Gyapottermelő Állami Gazdaság]
  Ivanics József dr., 1957 - 1973
  [vezérigazgató, IBUSZ]
  Ivanics Józsefné, 1961
  [igazgató, Fővárosi Garázsipari Vállalat]
  Ivanics Lajos, 1974 - 1983
  [első titkár, MSZMP kiskőrösi járási pártbizottság]
  Ivanics László, 1953
  [hadnagy, Belügyi Igazgatás]
  Ivanics Pál, 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Ivanics Péter, 1955
  [brigádvezető, Dózsa Termelőszövetkezet, Nagyszénás]
  Ivanits Richárd, 1967
  [titkár, Magyar Tudományos Akadémia Szociális Bizottság]
  Ivanoczák János, 1960 - 1964
  [igazgató, Pécsi Sütőipari Vállalat]
  Ivanov István, 1962 - 1970
  [igazgató, Nyíregyházi Állami Áruház]
  Ivanov Károly, 1956
  [főművezető, Debreceni Ruhagyár]
  Ivanov Lajos, 1970
  [parancsnok helyettes, debreceni Tóthfalusi Sándo" zászlóalj]
  Ivanov Petko, 1953
  [Bolgár-Szovjet Társaság képviselője]
  Ivanovics György dr., 1951 - 1973
  [elnök, Magyar Mikrobiológiai Társaság]
  Ivanovics János, 1952
  [cellahegesztő, Varta Ház Villamossági Készülékek Gyára]
  Ivádi József, 1958 - 1968
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Heves megyei tanács]
  Iván Endre, 1953 - 1985
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Iván Géza dr., 1989 - 1990
  [képviselő, FKgP]
  Iván István, 1953 - 1963
  [képviselő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Iván Istvánné, 1953 - 1984
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Iván László, 1983
  [nagykövet, Peking]
  Iván László, 1983
  [fejlesztési igazgató, Győri Vagon- és Gépgyár]
  Iván László dr., 1954
  [orvos, Honvéd kórház]
  Iván Margit, 1963 - 1964
  [operaénekes]
  Iván Miklós, 1955 - 1970
  [alelnök, Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete]
  Iván Pál dr., 1966 - 1975
  [Aurél, osztályvezető-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Iván Tivadar, 1976 - 1984
  [nagykövet, Svédország, Hollandia]
  Iváncsics Imre dr., 1967 - 1968
  [adjunktus, állam- és jogtudományi egyetem]
  Iványi Emma, 1963 - 1969
  [főlevéltáros, országos levéltár]
  Iványi Frigyes dr., 1954 - 1959
  [adjunktus, orvostudományi egyetem]
  Iványi Gábor, 1979 - 1992
  [metodista lelkész, képviselő, SZDSZ]
  Iványi Gáborné, 1979
  [asszisztens]
  Iványi János, 1966 - 1970
  [ezredes]
  Iványi János, 1965
  [főagronómus, Petőfi Termelőszövetkezet, Kiskunfélegyháza]
  Iványi József, 1958 - 1967
  [előadóművész]
  Iványi József, 1964 - 1972
  [színész]
  Iványi József dr., 1958
  [főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Iványi Károly dr., 1966 - 1969
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Iványi Lajos dr., 1985
  [képviselő, Békés megye]
  Iványi Ödön, 1968 - 1985
  [festőművész]
  Iványi Pál, 1985 - 1989
  [elnök, fővárosi tanács]
  Ivián János, 1955
  [agronómus, Nagyszentjánosi Állami Gazdaság]
  Ivots Róbert, 1951
  [református presbiter]
  Ivó József, 1953
  [pap]
  Ivócs Béla, 1957 - 1960
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Ivócs Béla, 1968
  [igazgató, Autóközlekedési Tröszt]
  Izik János, 1964
  [főelőadó, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Izikné, 0
  [ld. dr. Hedri Gabriella]
  Izinger Pál, 1957 - 1970
  [főigazgató helyettes, Földművelésügyi Minisztérium Állami Gazdaságok Főigazgatósága]
  Izsák András, 1975
  [vezérigazgató, Április 4. Gépgyár]
  Izsák Béla, 1973
  [vezető, Országos Vízügyi Beruházó Vállalat]
  Izsák Eszter, 1955
  [politikai munkatárs, Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség]
  Izsák Gyula, 1954
  [tanár, tanítóképző intézet, Zalaegerszeg]
  Izsák Júlia, 1951 - 1958
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Izsák Károly, 1955
  [főelőadó, Növénytermelési Főigazgatóság, Földművelésügyi Minisztérium]
  Izsák Lajos, 1974
  [hadtörténész]
  Izsák Miklós, 1958
  [igazgató, Budapesti Kandó Kálmán Ipari Technikum]
  Izsák Sándor dr., 1958 - 1967
  [tanácselnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Izsáki Mihály, 1963 - 1982
  [párttitkár, Komárom megye]
  Izsáki Sándor, 1970
  [igazgatóhelyettes, Építésügyi Tájékoztatási Központ]
  Izsányi József, 1953
  [gépkocsivezető, Komárom megyei tanács]
  Izsdinszky Rezső, 1963
  [zászlóaljparancsnok, salgótarjáni munkásőrzászlóalj]
  Izsépy Edit dr., 1959
  [cikket írt a nőnevelésünk történetéről]
  Izsó Elemér, 1958
  [termelőszövetkezeti tag, Mezőkeresztes]
  Izsó István, 1957
  [kutató, Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet]
  Izsó Mihály, 1963
  [szervező bizottsági titkár, Építésügyi Minisztérium Fűtőberendezési Vállalat]
  Izsó Zoltán, 0
  [orvos]
  Jablonkai István, 1964 - 1984
  [vezérigazgató, Építőgépgyártó Vállalat]
  Jacsó János dr., 1985 - 1988
  [elnökhelyettes, Legfelsőbb Bíróság]
  Jahoda Lajos, 1965 - 1990
  [vezérigazgató, MALÉV]
  Jahner - Bakos Mihály, 1957 - 1963
  [igazságügyi miniszterhelyettes]
  Jakab András dr., 1984 - 1985
  [vezető, titkárság, Országos Munkavédelmi Felügyelőség,]
  Jakab Ferenc, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Jakab Lajos, 1984 - 1987
  [közgazdász]
  Jakab Lajos dr., 1966 - 1973
  [osztályvezető, tanársegéd, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Jakab Mátyás, 1964 - 1985
  [vezérigazgató, Szerszámgépipari Művek]
  Jakab Mihály, 1953 - 1968
  [igazgató, Győri Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat]
  Jakab Miklós, 1952 - 1975
  [első titkár, MSZMP kisvárdai járási pártbizottság]
  Jakab Patrik, 1951
  [pap]
  Jakab Róbert, 1969 - 1978
  [igazgató, Szófiai Magyar Intézet]
  Jakab Róbertné, 1973 - 1992
  [képviselő, docens, Országos Pedagógiai Intézet]
  Jakab Rudolf, 1957 - 1968
  [elvtárs, esztergályos]
  Jakab Sándor, 1954 - 1988
  [belügyminiszter első helyettese]
  Jakabfi István, 1951 - 1963
  [vezető, külföldi sajtóosztály]
  Jakó András, 1955 - 1968
  [elnök, Szakszervezetek Megyei Tanácsa, Borsod]
  Jakus Jenő, 1957 - 1983
  [nagykövet, Kuba]
  Janáky István, 1952 - 1966
  [építőművész, Középülettervező Iroda]
  Janáky István, 1979
  [építész]
  Jancsich Imre, 1964 - 1972
  [műszaki-gazdasági tanácsadó, Nehézipari Minisztérium]
  Jancsik Gusztáv, 1969
  [párttitkár, Szegedi Szalámigyár]
  Jancsik János, 1959
  [professzor asszisztens, Egyetemi Orosz Inézet]
  Jancsik Klára, 1951
  [vezérigazgató, Villamos Berendezések és Készülék Művek]
  Jancsó Adrienne, 1959 - 1971
  [előadóművész]
  Jancsó Antal, 1957 - 1959
  [teniszező]
  Jancsó Gyula, 1964 - 1971
  [vezető, Vízügyi Tervező Vállalat, Nyíregyháza]
  Jancsó István, 1963
  [párttitkár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Jancsó János, 1953
  [esperes]
  Jancsó József, 1962
  [igazgató, Gardénia Csipkegyár]
  Jancsó József dr., 1955 - 1963
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Tudományegyetem]
  Jancsó Kálmán, 1958
  [vezető főmérnök, Elektronikus Mérőkészülékek Gyára]
  Jancsó Károly, 1953 - 1954
  [traktoros, Surjáni Állami Gazdaság]
  Jancsó Miklós, 1958 - 1988
  [filmrendező]
  Jancsó Miklós, 1954 - 1966
  [akadémikus]
  Jancsó Miklós dr., 1977
  [fejlesztési igazgató, Finommechanikai Vállalat]
  Jancsó Pál, 1956
  [igazgató, Üzemi Általános Iskola, Rákosi Mátyás Művek]
  Jancsó Tibor, 1955
  [Országos Testnevelési és Sportbizottsági előadó]
  Jancsó Vilmos, 1958
  [osztályvezető, Budapesti Városépítési és Tervező Intézet]
  Jancsó Zoltánné, 1957
  [előadó, fővárosi tanács]
  Jancsók Erzsébet, 1955
  [ügyrendi bizottsági tag, Másolópapírgyár]
  Jancsók Ferenc dr., 1963 - 1967
  [gazdasági igazgatóhelyettes, Kohó- és Gépipari Minisztérium, Ipargazdasági, Szerevezési és Számítástechnikai Intézet]
  Jancsók Ferenc, 1952
  [műszaki titkár, Fémáru és Szerszámgépgyár]
  Jancsók István, 1951 - 1954
  [köszörűs, Rákosi Mátyás Szerszámgépgyár]
  Jancsók Mária, 1954 - 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkár, Kísérleti Gazdaság, Tápiószele]
  Jancsovics Antal, 1968 - 1969
  [igazgató, soproni zeneiskola]
  Jancsula Vince, 1963 - 1965
  [gabonatermesztő specialista, Sátoraljaújhely-Bólyi Állami Gazdaság]
  Jancsurák Barnabás, 1960
  [végrehajtó bizottsági titkár, kazincbarcikai városi tanács]
  Janda Nándor, 1951 - 1961
  [ügyrendi bizottsági elnök, Orion Rádiógyár]
  Jandek Géza dr., 1954 - 1978
  [osztályvezető, SZOT]
  Jandik József, 1952 - 1953
  [pápai kamarás]
  Jandó Ferenc, 1958
  [tanár, Budapest]
  Jandó Imre, 1953 - 1974
  [termelőszövetkezeti elnök, Rábacsank]
  Jandó Jenő, 1972 - 1975
  [zongoraművész]
  Janecskó János, 1958
  [általános iskola igazgató, Elek]
  Janek Rudolf, 1954
  [fődiszpécser, Vakuumtechnikai Gépgyár]
  Jangli Gyula, 1953
  [traktoros, Balatonnagyberek]
  Jangyik István, 1952
  [munkacsapatvezető, Szárazhegy]
  Jani Imre, 1968
  [igazgató, Veszprémi Mezőgépjavító Vállalat]
  Jani János, 1953
  [osztályvezető, fonyódi járási tanács]
  Jani Károly, 1958
  [Belgiumból hazatért]
  Janni Sándor dr., 1964
  [osztályvezető-helyettes, Fejér megyei tanács végrehajtó bizottság]
  Janny Géza, 1958
  [orvos, Szentgotthárd]
  Janics Tibor, 1955
  [csoportvezető, dunavecsei járási tanács]
  Janicsál István, 1953
  [üzemvezető, Kispesti Textilgyár]
  Janiga Gyula, 1954 - 1973
  [személyzeti igazgató, Távközlési Kutató Intézet]
  Janik József dr., 1964 - 1975
  [egyetemi docens, agrártudományi egyetem]
  Janikovski Béla dr., 1966 - 1970
  [orvos ezredes, ÁVH]
  Janikovszky Éva, 1965 - 1985
  [lektor, Móra Ferenc Könyvkiadó]
  Janisch Miklós dr., 1968
  [tudományos kutató, Állatorvosi és Parazitológiai Intézet]
  Janka Gyula, 1958 - 1976
  [igazgató, Egyetemi Nyomda]
  Janka Péter, 1952
  [református esperes]
  Jankay Tibor, 1970
  [festőművész]
  Jankovich Ferenc, 1956 - 1971
  [költő]
  Jankovich Ferenc, 1958 - 1968
  [igazgató, Székesfehérvári Könnyűfémművek]
  Jankovich István, 1956
  [csoportvezető, Országos Tervhivatal]
  Jankovich István, 0
  [elnökségi tag, Magyar Forradalmi Tanács]
  Jankovich Istvánné, 1961
  [gyógyszerész]
  Jankovich János, 1968
  [helyettes igazgató, Nagykanizsai Állami Gazdaság]
  Jankovich Marcell, 1974 - 1978
  [rajzfilmrendező]
  Jankovich Bésán Endre gróf., 1965
  [brigádvezető, Kaposvári Állami Gazdaság]
  Jankovics Ferenc, 1959
  [hajóskapitány, Esztergom]
  Jankovics Ferencné, 1953
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Jankovics György, 1959 - 1967
  [igazgató, Révai Miklós Gimnázium, Győr]
  Jankovics Istvánné, 1954 - 1971
  [szervező bizottsági titkár, Richards Finomposztógyár Vállalat]
  Jankovics Istvánné, 1957
  [vezetőségi tag, Kaposvári Nőtanács]
  Jankovics József, 1977
  [olvasószerkesztő, Mozgó Világ]
  Jankovics Nándor, 1957 - 1975
  [igazgató, Győri Pamutszövő]
  Jankovits István, 1957 - 1973
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Győr-Sopron megyei bizottság]
  Jankovits Istvánné, 1967
  [tag, SZOT]
  Jankovszky János, 1958
  [tanácstag-jelölt, Budapest I. kerület]
  Jankó Imre, 1950
  [szervező titkár, Győrszentmárton]
  Jankó Péter dr., 1952 - 1955
  [másodalelnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Jankuly József, 1957 - 1958
  [termelőszövetkezeti elnök, Berettyóújfalu]
  Jankura János dr., 1956
  [segélyszállítmányok átvételéért és szétosztásáért felelős, Budapest IX. kerület]
  Janoczky Jánosné, 1955
  [elnök, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Budapest XIII. kerület]
  Janota Gábor, 1958
  [művész]
  Janotka Károlyné, 1968
  [gazdasági szakértő, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Janovicz Balázs, 1965
  [szervező bizottsági titkár, Budapesti Vegyiművek]
  Janovics Géza, 1953
  [acélgyártó, Diósgyőri Kohászati Művek]
  Janovics Imre, 1950 - 1955
  [tag, Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége]
  Janovitz Iván, 1957 - 1959
  [igazgató főgyógyszerész, Tolna Megyei Gyógyszertári Központ]
  Janovszki (utóneve ismeretlen), 1953
  [pártbizottsági titkár, Tatai Szőnyeggyár]
  Janovszki József, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Hódmezővásárhely]
  Janovszki Mihályné, 1964
  [Hazafias Népfront titkára]
  Janovszky Lászlóné, 1975
  [szövőmunkamódszer-átadó, Tatai Szőnyeggyár]
  Janovszky Mihály, 1954
  [dolgozó, Könnyűipari Minisztérium]
  Janó Ákos dr., 1969 - 1972
  [igazgató, Rákóczi Múzeum, Sárospatak]
  Jantner Antal, 1953 - 1988
  [építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettes]
  Jantner János, 1963 - 1969
  [rovatvezető, Tolna Megyei Népújság]
  Jantner Sándor, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Szekszárd]
  Jantsky Béla dr., 1952 - 1968
  [főgeológus, Nehézipari Minisztérium]
  Janurik János, 1973
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest XXII. kerületi tanács]
  Janurik Pálné, 1967
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP szarvasi járási bizottság]
  Janza Ferenc, 1952 - 1973
  [elnökhelyettes, Budapest XV. kerületi tanács]
  Janza Károly, 1947 - 1958
  [honvédelmi miniszter]
  Janza Károly dr., 1992
  [mérnök ezredes]
  Janzer Emilia, 1959
  [általános iskolai igazgató, Budapest]
  Janzsó József, 1969
  [főállattenyésztő, Öreglaki Állami Gazdaság]
  Janzsó László, 1955 - 1956
  [Janczó, külföldről hazatért]
  Jarábik István, 1965
  [párttitkár, Szikra Termelőszövetkezet, Dabas]
  Jaronics Ferenc, 1971
  [főkönyvelő, VOLÁN]
  Jaschik Sándor, 1954
  [osztályvezető, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet]
  Jaskó István, 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, sajókazai községi tanács]
  Jaskó László, 1957
  [párttitkár, Berhida]
  Jaskó Sándor, 1968
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, sátoraljaújhelyi járási tanács]
  Jassó Mihály, 1980 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Jasper Bella, 1958 - 1968
  [zeneművész]
  Jaszenovics Miksa, 1968 - 1985
  [főmérnök, Beremendi Cementgyár]
  Jaszik László dr., 1960
  [barlangkutató geológus]
  Jaszovszky László dr., 1973
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Jaszovszky Lászlóné dr., 1969 - 1972
  [dr.Hegedüs Dóra, főelőadó, Igazságügyi Minisztérium]
  Jatatics (utóneve ismeretlen), 1958
  [politikai nyomozó, internáló tábor, Kistarcsa]
  Jausz Béla dr., 1957 - 1974
  [rektor, Kossuth Lajost Tudományegyetem]
  Jazbincsek Vilmos, 1955 - 1977
  [képviselőjelölt, Komló]
  Jácsák László, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP fehérgyarmati járási pártbizottság]
  Jáder Béla dr., 1968
  [üzemviteli igazgatóhelyettes, Budapest-vidéki Postaigazgatóság]
  Jáger György dr., 1965 - 1975
  [pártbizottsági tag, Somogy megye]
  Jáger István dr., 1963
  [főügyész-helyettes, Vas megye]
  Jáger István, 1955
  [párttitkár, nagykanizsai járási tanács]
  Jáger Kálmán, 1955
  [egyéni gazda, Újszeged]
  Jáger Lajos, 0
  [rab, rabmunkatábor, Csolnok]
  Jáger László dr., 1969
  [elnök, szegedi katonai bíróság]
  Jáger László, 0
  [rab, rabmunkatábor, Csolnok]
  Jáger Lászlóné, 1964 - 1966
  [tanácsvezető bíró, Csongrád megye]
  Jáger Márton, 1958
  [tag, jászfényszarui munkásőrszakasz]
  Jáger Tibor, 1964
  [népművelési felügyelő, pápai járás]
  Jágerszky György, 1957
  [fődiszpécser, MÁVAUT]
  Jágics Mária, 1958
  [földbirtokos lánya]
  Jáki Gyula dr. prof., 1957 - 1958
  [rektor, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Jáki László, 1958 - 1971
  [tudományos munkatárs, Felsőoktatási Pedagógiai Csoport]
  Jákó Pál, 1951 - 1976
  [igazgató, Miskolci Nemzeti Színház]
  Jákó Vera, 1985
  [előadóművész]
  Jákói Géza, 1974
  [vezető-helyettes, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Pénzügyi Főosztály]
  Jáksó László dr., 1964
  [igazgató, Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat]
  Jámbor Árpád, 1962 - 1977
  [igazgató, Nyersolajszivattyú gyár]
  Jámbor Béla, 1964 - 1971
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Jámbor Dezső, 1953 - 1971
  [főszerkesztő, Magyar Kurír]
  Jámbor Ilona, 1950 - 1955
  [politikai munkatárs, Művészeti Szakszervezet]
  Jámbor István, 1969
  [végrehajtó bizottsági tag, Mátészalka]
  Jámbor István, 1949 - 1969
  [gazda, Hazafias Népfront tag]
  Jámbor István, 1956 - 1984
  [párttitkár, gyulai városi pártbizottság]
  Jámbor János, 1962 - 1973
  [igazgató, Állami Nyomda Vállalat]
  Jámbor János, 1962
  [rendőr őrnagy, Belügyminisztérium]
  Jámbor László, 1984
  [igazgató, Közműtervező Vállalat]
  Jámbor László, 1969
  [igazgató helyettes, Törökszentmikósi Mezőgazdasági Technikum]
  Jámbor László, 1952 - 1972
  [operaénekes]
  Jámbor Miklós, 1956 - 1985
  [párttitkár, MSZMP Pest megye]
  Jámbor Miklós, 1951 - 1956
  [főmérnök, Mátravidéki Tröszt]
  Jámbor Pál, 1959 - 1968
  [parancsnok, Bács megyei munkásőrség]
  Jándi Géza, 1970
  [alezredes]
  Jándi Károly, 1961 - 1971
  [osztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Pénzügyi Főosztály]
  Jándi Mihály, 1970
  [műszaki termelési igazgató, Magyar Hirdető Vállalat]
  Jándy Géza dr., 1963 - 1983
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Jánka József, 1969 - 1982
  [tanszékvezető docens, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Jánki Kálmán, 1956 - 1968
  [első titkár, MSZMP Budapest XIX. kerületi pártbizottság]
  Jánki Kálmánné, 1955 - 1975
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Jánky Béla, 1970
  [költő]
  Jánoki Ferenc, 1955
  [ügyrendi bizottsági tag, Szombathely]
  Jánoki Sándor, 1953 - 1970
  [színész]
  János Ferenc dr., 1949
  [tag, Országos Szabadművelődési Tanács]
  János György dr., 1952 - 1970
  [orvos vezérőrnagy]
  János Jeromos, 1967 - 1970
  [osztályvezető, bonyhádi járási pártbizottság]
  János László, 1956
  [segédmunkás, fegyverrejtegetés miatt letartóztatva]
  János Sándor, 1953 - 1955
  [üzemmérnök, Gábor Áron Vasöntöde és Gépgyár]
  Jánosa Lajos, 1970 - 1983
  [díszlettervező, Magyar Televízió]
  Jánosi András, 1984
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Jánosi Antal, 1961
  [adjunktus, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Jánosi Ernő, 1957
  [őrnagy]
  Jánosi Ferenc, 1957 - 1975
  [osztályvezető-helyettes, Nehézipari Minisztérium]
  Jánosi Ferenc, 1964
  [röplabdázó]
  Jánosi Ferenc, 1963 - 1970
  [festőművész]
  Jánosi Ferenc, 1989
  [tag, Münnich Ferenc Társaság]
  Jánosi Ferenc dr., 1953 - 1968
  [népművelési miniszter első helyettese]
  Jánosi Ferencné, 1955 - 1962
  [újságíró, Vengrija]
  Jánosi György, 1989 - 1992
  [képviselő, MSZP]
  Jánosi Imre, 1963 - 1969
  [munkatárs, szolnoki járási pártbizottság]
  Jánosi Marcell, 1955 - 1975
  [mérnök, Telefongyár]
  Jánosi Zoltán, 1959
  [vegyészmérnök, CHINOIN]
  Jánossi György, 1962 - 1985
  [főmérnök, Lakóépülettervező Vállalat]
  Jánosy István, 1957 - 1973
  [költő, műfordító]
  Jánosy Tibor, 1984
  [publicista]
  Jánossy Andor dr., 1954 - 1975
  [osztályvezető, Kertészeti Kutató Intézet]
  Jánossy András, 1979
  [közgazdász]
  Jánossy Dénes dr., 1963 - 1969
  [osztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Jánossy Ferenc, 1951 - 1969
  [főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Jánossy Ferenc, 1979
  [közgazdász]
  Jánossy Imre, 1953 - 1961
  [református lelkész]
  Jánossy Lajos, 1951 - 1978
  [akadémikus, igazgató, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Jánossy Lajosné, 1966
  [munkatárs, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Jánosik János, 1951 - 1953
  [sztahanovista munkás, Ganz Hajógyár]
  Jánosik Kálmán, 1960
  [gyáregységvezető, Könnyűgépgyár]
  Jánszky Lajos, 1955 - 1964
  [főigazgató, Országos Műszaki Könyvtár]
  Jánvári Béla, 1979
  [tanár, Hajdú-Bihar megye]
  Jánvári Irén dr., 1958
  [gyámügyi előadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Járai Antal, 1972
  [elnök, Fa-Fém és Építőipari Szövetkezet, Biharkeresztes]
  Járai Béla, 1956
  [vezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Járai Gézáné, 1954 - 1963
  [képviselő, Budapest]
  Járai György, 1972
  [gazdasági igazgató, Kecskeméti Volán Vállalat]
  Járai Gyula, 1968 - 1969
  [vezető, Mezőgazdasági Szabványügyi Titkárság]
  Járai József dr., 1956 - 1975
  [igazgató, Április 4. Gépipari Művek]
  Járai Rudolf, 1960 - 1973
  [fotóművész]
  Járai Zsigmond, 1987 - 1990
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Járay János, 1983
  [párttitkár, miskolci járás]
  Járay Jenő, 1983
  [orvostudományok kandidátusa]
  Járay József, 1955 - 1968
  [operaénekes]
  Járányi György dr., 1965 - 1969
  [osztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Járányi Gyuláné, 1957 - 1963
  [elnök, kaposvári városi nőtanács]
  Járányi István, 1953 - 1968
  [tudományos munkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet]
  Járdán Ferenc, 1955 - 1964
  [ügyrendi bizottsági elnök, Diósgyőri Tűzállóanyaggyár]
  Járdán József, 1963 - 1975
  [első titkár, MSZMP mosonmagyaróvári pártbizottság]
  Járdányi Pál, 1951 - 1966
  [zeneszerző]
  Járfalvy Ottó, 1957
  [tisztviselő, Közlekedésügyi Minisztérium]
  Járfás József, 1967
  [KISZ-titkár, paksi községi bizottság]
  Járfás Kálmánné, 1959
  [párttagjelölt, Bana]
  Járfás Sándor dr., 1964
  [főorvos]
  Járitz Józsa, 1959 - 1968
  [festőművésznő]
  Járy Péter, 1959
  [Útirajzok zsidó szemmel című cikket írta]
  Járjapka József, 1973 - 1975
  [párttitkár, gödöllői járás]
  Jármai Ervin, 1951 - 1964
  [képviselő, Veszprém megye]
  Jármai Géza, 1954 - 1965
  [titkársági munkatárs, Minisztertanács]
  Jármai Kálmán, 1958
  [csalás bűntette miatt nyomozást folytatnak ellene]
  Jármai László, 1955
  [igazgató, Budapest, Gomb utcai Fiúiskola]
  Jármai Pál, 1968
  [építész, Mezőgazdasági Tervező Vállalat]
  Jármer Endre, 1955
  [sztahanovista esztergályos, Fúrógépgyár]
  Jármi Ernő, 1965
  [osztályvezető, Kossuth Könyvkiadó]
  Jármyné Gulácsi Márta, 1968
  [tőrvívó, olimpiai bajnok]
  Járomi Lajos, 1954 - 1970
  [igazgatóhelyettes, SZÖVÉRT]
  Járossy Pál, 1966
  [főagronómus, Magyar-Szovjet Barátság Termelőszövetkezet, Hunyag]
  Járó Dóra, 1951 - 1964
  [Járó Miklósné, osztályvezető, Művelődésügyi Minisztérium]
  Járó Rudolf, 1960
  [osztályvezető, Vasúttervező Üzemi Vállalat]
  Járó Zoltán, 1968
  [osztályvezető, Erdészeti Tudományos Intézet]
  Járóka Sándor, 1956 - 1959
  [népzenész]
  Járomi (utóneve ismeretlen), 1953 - 1954
  [dolgozó, Gábor Áron Vasöntöde és Gépgyár]
  Járomi Béláné, 1952
  [vállalati ellenőr, középgépipar]
  Járomi Péter, 1954
  [hegesztő, Betonútépító Vállalat]
  Jártas (utóneve ismeretlen), 1953
  [igazgató, Balatonfüredi Hajógyár]
  Jász Dezső, 1972 - 1981
  [hadtörténész, spanyol veterán]
  Jász Károly, 1956 - 1959
  [osztályvezető, Ganz Vagon és Gépgyár]
  Jász Nándor, 1955
  [osztályvezető, Budapest VIII. kerületi tanács]
  Jász Pál, 1970
  [alezredes]
  Jászai Béla, 1958
  [gépészmérnök, Komplex]
  Jászai Dezső dr., 1957 - 1968
  [főosztályvezető, Igazságügyminisztérium]
  Jászai Dénes, 1964
  [végrehajtó bizottsági titkár, Kazincbarcika]
  Jászai Gyula, 1958
  [lelkész]
  Jászai Lászlóné dr., 1979 - 1986
  [politikai munkatárs, Hazafias Népfront Heves megye]
  Jászberényi Gusztáv, 1971 - 1974
  [osztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Közgazdasági Főosztály]
  Jászberényi István, 1957
  [aláírta a magyar írók tiktakozását az ENSZ bizottság jelentése ellen]
  Jászberényi József, 1954 - 1974
  [igazgató, Szépirodalmi Könyvkiadó Vállalat]
  Jászberényi Zsombor, 1964
  [főmérnök, Földgázszolgáltató és Szerelő Vállalat]
  Jászdi István, 1983 - 1985
  [Jásdi, vezérigazgató-helyettes, Hungarocoop]
  Jászi Brunó, 1966
  [őrnagy, Szolnoki Kilián György Repülő Tisztiiskola]
  Jászonyi Ferenc, 1969 - 1978
  [munkatárs, MTI]
  Jászvári Ferenc, 1963
  [elnök, Országos Méhészeti Tanács]
  Jávor Alajos dr., 1956 - 1971
  [egyetemi tanár, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Jávor Endre, 1972
  [alosztályvezető, Budapest MSZMP V. kerületi bizottsága]
  Jávor Ervin dr., 1971 - 1974
  [elnök, Magyar Űrkutatási Kormánybizottság]
  Jávor Iván dr., 1957
  [elnök, Budapesti Katonai Bíróság]
  Jávor János, 1985
  [MSZMP Központi Bizottság, munkatárs]
  Jávor János, 1970 - 1975
  [párttitkár, MSZMP Budapest XVII. kerület]
  Jávor József, 1971 - 1982
  [képviselő, Veszprém megye, vezérigazgató, MALÉV]
  Jávor Károly, 1990
  [képviselő, MDF]
  Jávor Nándor, 1957 - 1970
  [elnök, debreceni járási tanács]
  Jávor Ottó, 1963 - 1971
  [helyettes főszerkesztő, "Budapest"]
  Jávor Pál, 1956 - 1959
  [színész]
  Jávor Pálné, 1959
  [Jávor Pál felesége]
  Jávor Tibor dr., 1968 - 1971
  [egyetemi tanár, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Jávor Zoltán, 1969
  [alezredes]
  Jávorcsik József, 1953
  [üzemvezető helyettes, Ózdi Kohászati Művek]
  Jávorka Edit dr., 1954 - 1987
  [vezérigazgató-helyettes, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság]
  Jávorka Sándor, 1952 - 1973
  [elnök, Magyar Biológiai Egyesület]
  Jávorkai István, 1975 - 1984
  [képviselő, Komárom megye]
  Jávorszki József dr., 1963 - 1964
  [igazgató főorvos, Szolnok]
  Jávorszky Éva, 1979
  [szociológus]
  Jávorszky József, 1975
  [hegesztő, Ganz-Mávag]
  Jávorszky József, 1963
  [párttitkár, Öntödei Vállalat]
  Jeckli István, 1954 - 1960
  [osztályvezető, Országos Nyugdíjintézet]
  Jeck Tibor, 1965 - 1967
  [KISZ-titkár, tapolcai járási bizottság]
  Jeczkó János, 1974
  [igazgató főmérnök, Felső- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság]
  Jecs Alajos, 1953 - 1968
  [vezető, Lenin Kohászati Művek, Hengermű Gyáregység]
  Jederán Miklós, 1964 - 1974
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Jedla Árpádné, 1964
  [vezetőségi tag, kisvárdai községi pártszervezet]
  Jedlicska Gyula, 1961 - 1983
  [képviselő, Nógrád megye]
  Jeges Károly, 1954 - 1961
  [tanszékvezető, Pécsi Pedagógiai Főiskola]
  Jekkel Antal dr., 1985
  [osztályvezető-helyettes, Ipari Minisztérium]
  Jekkel Károly, 1968
  [főmérnök, Ásványolajforgalmi Vállalat]
  Jelen Lajos, 1953 - 1967
  [vezető, Vásárhelyi Pál Diákotthon, Budapest]
  Jelenik Gyula dr., 1961 - 1974
  [főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium]
  Jelenits István, 1985
  [piarista tartományfőnök]
  Jelenki Ernőné, 1967
  [titkár, fővárosi tanács szociálpolitikai bizottsága]
  Jelenszky Márton, 1951 - 1970
  [ÁVH-s őrnagy]
  Jelinek Ernőné, 1971 - 1973
  [vegyészmérnök, Budapesti Porcelángyár]
  Jelinek Gyula dr., 1963 - 1973
  [titkár, Külügyminisztérium]
  Jelinek István, 1968
  [szerkesztőbizottsági tag, Ifjú Kommunista]
  Jelinek Tibor, 1963 - 1965
  [főagronómus, Nógrád megye]
  Jellinek Géza, 1966 - 1973
  [párttitkár, Pápa]
  Jellinek Harry, 1959 - 1973
  [egyetemi docens, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Jellinek Kálmán, 1955 - 1972
  [titkár, Szakszervezetek Országos Tanácsa]
  Jemnitz János, 1958 - 1984
  [történettudomány doktora]
  Jemnitz Sándor, 1958 - 1963
  [zeneszerző]
  Jendrolovics Pál, 1985 - 1989
  [helyettes elnök, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Jenecsek István, 1985 - 1987
  [osztályvezető, SZOT]
  Jenei Artúrné, 1970
  [általános iskolai igazgató, Eger]
  Jenei György, 1987
  [osztályvezető, Tervgazdasági Intézet]
  Jenei György dr., 1969 - 1977
  [egyetemi tanársegéd]
  Jenei Ilona dr., 1981
  [egyetemi adjunktus, Debreceni Orvostudományi Egyetem]
  Jenei Imre, 1957
  [filmrendező]
  Jenei János, 1969 - 1986
  [titkárhelyettes, Hazafias Népfront Heves megyei bizottság]
  Jenei Jánosné, 1967
  [tag, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, Művelődésügyi Bizottság]
  Jenei Jenő dr., 1961 - 1965
  [igazgató, Színművészeti Főiskola]
  Jenei Lajos, 1964
  [KISZ-titkár, Budapesti Városépítési és Tervező Intézet]
  Jenei Lajos, 1951 - 1959
  [sztahanovista, Diósgyőri Kohászati Művek]
  Jeney Endre dr., 1958 - 1970
  [egyetemi tanár, Debreceni Orvostudományi Egyetem]
  Jeney György dr., 1968 - 1987
  [osztályvezető-helyettes, fővárosi tanács]
  Jeney István, 1974 - 1982
  [kereskedelmi tanácsos]
  Jeney Jenő dr., 1960 - 1975
  [főtitkárhelyettes, TIT]
  Jeney Jenő, 1966
  [Szovjetunióban élt 50 évet]
  Jeney László, 1954
  [vizipólós]
  Jeney Sándor dr., 1963
  [osztályvezető-helyettes, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Jeney Zoltán, 1966 - 1982
  [zeneszerző]
  Jenes József, 1970
  [párttitkár, MSZMP váci járási pártbizottság]
  Jenes Pál dr., 1985
  [titkár, Szakszervezetek Heves Megyei Tanácsa]
  Jenovai Jenő, 1957 - 1969
  [osztályvezető, Munkaügyi Minisztérium]
  Jenovai Miklósné, 1958 - 1970
  [tanár, MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Oktatási Igazgatóság]
  Jenő László, 1955 - 1959
  [osztályvezető, Közép-Dunántúli Szénbányászati Tröszt]
  Jenővári Jenő dr., 1962 - 1969
  [vezető ügyész]
  Jenővári László dr., 1975
  [elnök, Szolnok megyei bíróság]
  Jermendi Károly, 1956 - 1963
  [pótképviselő-jelölt, Nógrád megye]
  Jermi Sándor, 1954 - 1959
  [osztályvezető, Élelmiszeripari Minisztérium]
  Jermy Tibor dr., 1969 - 1992
  [igazgató, Növényvédelmi Kutatóintézet]
  Jernay Pál, 1965 - 1966
  [titkár, Agrártudományi Egyesület]
  Jernei Sándor, 1962 - 1969
  [pártitkár, Kondoros]
  Jernei Tamás, 1973
  [honvéd alezredes]
  Jerner Ilona G., 1979
  [tanár]
  Jerolin István, 1975
  [igazgató, Konzervipari Vállalat]
  Jerszi István dr., 1966 - 1985
  [elnök, Baranya Megyei Pártépítési és Ifjúságpolitikai Munkaközösség]
  Jeszán Sándorné, 1962 - 1965
  [szervező bizottsági titkár, Miskolci Pamutfonoda]
  Jezsó István, 1989
  [budapesti szervező titkár, FKGP]
  Jeszenszki Gábor, 1971 - 1980
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Jeszenszky István, 1963 - 1975
  [gazdasági vezérigazgató helyettes, Magyar Alumíniumipari Tröszt]
  Jeszli Jánosné, 1970
  [osztályvezető, Péti Nitrogénművek]
  Jesztl Alajos, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP szombathelyi járási pártbizottság]
  Jezierszky Mihály, 1965
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Jékely Zoltán, 1957 - 1982
  [író, költő]
  Jéki László, 1985
  [főtitkárhelyettes, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége]
  Jéki László, 1972 - 1978
  [tudományos munkatárs, Központi Fizikai Kutató Intézet]
  Jéhn József, 1967
  [osztályvezető, Ikarus Gyár]
  Jén Mihályné, 1965
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Jicsinszky László, 1970
  [munkatárs, SZOT , Nemzetközi Osztály]
  Jilly Pongrác dr., 1965
  [Ghánában orvosként dolgozik]
  Jirkovszki Imre, 1965 - 1969
  [tanácselnök, Ózd]
  Joannovich Emil dr., 1951 - 1958
  [elnök, Magyar Ügyvédi Kamara]
  Jobba Gabi, 1973 - 1983
  [színész]
  Jobbágy Bertalan, 1969 - 1970
  [általános iskolai igazgató, Mátészalka]
  Jobbágy Gábor, 1953
  [tanító, Drávagárdony]
  Jobbágy József, 1965 - 1970
  [műszaki igazgató, Gyár és Gépszerelő Vállalat]
  Jobbágy Józsefné, 1963 - 1982
  [párttitkár, Magyar Édesipar]
  Jobbágy Károly, 1954 - 1971
  [költő, tanár]
  Jobst Kázmér dr., 1961 - 1984
  [rektorhelyettes, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Jochlik Lajos, 1966 - 1971
  [igazgató, Újpesti Gépelemgyár]
  Jochlik Lajos, 1953 - 1959
  [titkár, Kohászati Dolgozók Szakszervezete]
  Jodál Sándor, 1956 - 1958
  [főmérnök, Kohó- és Gépipari Minisztérium, Járműipari Igazgatóság]
  Johancsik János dr., 1972 - 1981
  [egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Jolánkai Gyula, 1967
  [osztályvezető, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet]
  Jolsvai Andor, 1952 - 1961
  [Artúr, főmérnök, Várpalotai Mélyfúró Vállalat]
  Joó István dr., 1967 - 1985
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Joó László, 1951 - 1959
  [igazgató, Győri Kisfaludy Színház]
  Joó Sándor, 1974 - 1983
  [katonai attasé, bukaresti Magyar Nagykövetség]
  Joós Ferenc, 1970
  [tanító, könyvtáros, író, tudományos kutató]
  Joós F. Imre, 1958 - 1964
  [riporter, Magyar Hírek]
  Joós Istvánné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP lenti járási pártbizottság]
  Jordan Károly dr., 1952 - 1959
  [matematika professzor]
  Jordanits János, 1966
  [vezető-helyettes, MSZMP balatonföldvári üdülő]
  Jordáky Lajos, 1973
  [megjelent A szocialista irodalom útján című könyve]
  Jordán József, 1963
  [elnökhelyettes, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége, Zala megye]
  Jordán Lászlóné, 1965
  [munkatárs, MSZMP Pest megyei bizottsága]
  Jordán Márton, 1965
  [párttitkár, Környei Állami Gazdaság]
  Josár István, 1959 - 1961
  [igazgató, Óragyár]
  Joszkin Antalné, 1956
  [szakszervezeti bizalmi, Csepel Autógyár]
  Jován József, 1965
  [főagronómus, Biharkeresztesi Állami Gazdaság]
  Jovánczay István, 1965
  [főagronómus, Szentgáloskér]
  Jovánovics Miklós, 1957 - 1986
  [főszerkesztő-helyettes, Magyar Nemzet]
  Jovi Béla, 1955 - 1956
  [idegenlégióból hazatért]
  Joviczky József, 1955 - 1986
  [operaénekes]
  Jóboru Magda, 1955 - 1982
  [oktatásügyi miniszter első helyettese]
  Jócsik Lajos, 1956 - 1981
  [főmérnök, Fővárosi Talajfennartó Vállalat]
  Jókai Anna, 1966 - 1992
  [író, elnök, Magyar Írók Szövetsége]
  Jókai Lóránd dr., 1955 - 1977
  [nagykövet, Hollandia]
  Jókai Oszkár dr., 1992
  [tűzoltó vezérőrnagy]
  Jókay Endre, 1985 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Jókesz Antal, 1982
  [munkatárs, Mozgó Világ]
  Jólesz Sándor, 1962 - 1970
  [párttitkár, Pest Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Jóna Imre, 1989
  [titkár, Komárom megye]
  Jónai Endre, 1954 - 1964
  [igazgató, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]
  Jónás Béla dr., 1953 - 1955
  [tanácselnök, fővárosi bíróság]
  Jónás Dániel, 1967 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Császártöltés]
  Jónás Endre, 1954 - 1962
  [igazgató, Precíziós Kéziszerszámgyár]
  Jónás Ferenc, 1952 - 1957
  [sztahanovista olvasztár, Rákos Művek, Martin Kohászat]
  Jónás Gyula, 1955
  [sztahanovista szerszámkészítő, Beloiannisz Híradástechnikai Gyár]
  Jónás István, 1957
  [mérnök, Budapesti Szerszámgépgyár]
  Jónás János, 1953
  [igazgató, Vizesfási Állami Gazdaság]
  Jónás János, 1957 - 1966
  [végrehajtó bizottsági elnök, kisújszállási városi tanács]
  Jónás József, 1958
  [őrnagy, ózdi munkásőrség]
  Jónás József, 1953
  [karbantartó, Kőbányai Gyógyszerárugyár]
  Jónás József, 1965
  [osztályvezető, Ikarus]
  Jónás Józsefné, 1953
  [pótképviselő-jelölt, Szabolcs-Szatmár megye]
  Jónás Katalin, 1962
  [termelőszövetkezeti tag, Jászfényszaru]
  Jónás Károly, 1958
  [matematikus]
  Jónás Klára, 1968 - 1969
  [egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem]
  Jónás Lajos dr., 0
  [tanácsbíró]
  Jónás Lajos, 1951 - 1958
  [pótképviselő-jelölt, Hajdú-Bihar megye]
  Jónás László dr., 1963
  [főkönyvelő, Pest Megyei Gyógyszertári Központ]
  Jónás Mátyás, 1959
  [vezető, Budapest Táncegyüttes és Népi Zenekara]
  Jónás Oszkár dr., 1959
  [jogász]
  Jónás Pál dr., 1989
  [vezető, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Jónás Pál, 1953 - 1960
  [főosztályvezető, MÁVAG]
  Jónás Pál, 1956
  [Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetségének elnöke]
  Jónás Sándor, 1964
  [főkönyvelő, Apagyi Állami Gazdaság]
  Jónás Zoltán, 1966 - 1984
  [első titkár, ráckevei járási pártbizottság]
  Jóni Anna, 1979 - 1982
  [munkatárs, Magyar Pszichológiai Szemle]
  Jónis János, 1963
  [igazgatóhelyettes, Vetőmagtermeltető és Vetőmagellátó Vállalat]
  Jóri István, 1956
  [igazgató, Nagyhalászi Gépállomás]
  Jóri István, 1951
  [igazgató, Kőbányai Fonógyár]
  Jóri János dr., 1982 - 1987
  [egyetemi docens, Janus Pannonius Tudományegyetem]
  Jós László, 1973
  [színművész]
  Jósvai Lajos, 1966 - 1967
  [végrehatjó bizottsági elnök, gödöllői járási tanács]
  Józan József dr., 1960
  [gyógyszertárvezető]
  Józan Pál dr., 1964
  [vezető-helyettes, Debreceni Ügyvédi Kamara]
  Józan Sándor, 1968
  [ideiglenes washingtoni ügyvivő]
  Józsa György, 1965 - 1986
  [főosztályvezető, Művelődési Minisztérium]
  Józsa István, 1953 - 1984
  [gépállomások igazgatója, Baranya megye]
  Józsa István dr., 1956 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, kisvárdai járási tanács]
  Józsa János, 1967 - 1979
  [igazgató, Badacsonyi Állami Gazdaság]
  Józsa János, 1968
  [festőművész]
  Józsa János, 1964
  [színész]
  Józsa János, 1956
  [termelőszövetkezeti elnök, Tápiószőlős]
  Józsa János, 1963 - 1970
  [osztályvezető, Veszprém megyei pártbizottság]
  Józsa Lajos, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Bojt]
  Józsa László, 1958 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP miskolci városi pártbizottság]
  Józsa Ödön dr., 1970 - 1983
  [docens, Marx Károy Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Józsa Pál, 1956 - 1962
  [főmérnök, mizserfai bánya]
  Józsa Sándor, 1949 - 1967
  [parancsnok, Budapest XVIII. kerületi munkásőrség]
  Józsa Vilmos, 1954 - 1956
  [labdarúgó]
  Judik István, 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Juhár János dr., 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Juhár Zoltán dr., 1967 - 1988
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Juhász András, 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Nógrád megyei pártbizottság]
  Juhász András, 1982
  [parancsnok, Békés Megyei Hadkiegészítő. és Területvédelmi Parancsnokság]
  Juhász András, 1966 - 1983
  [párttitkár, MSZMP debreceni járás]
  Juhász Antal dr., 1963
  [vezető ügyész, Kiskunfélegyháza]
  Juhász Attila dr., 1974
  [bíró, elnök, szentendrei járásbíróság]
  Juhász Attila dr., 1983
  [ezredes]
  Juhász Ádám dr., 1958 - 1985
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Juhász Árpád, 1968
  [igazgató, Somogy Megyei Minőségvizsgáló Intézet]
  Juhász Árpád, 1968
  [ötvösművész]
  Juhász Árpád, 1964
  [végrehajtó bizottsági tag, KISZ Heves megyei bizottsága]
  Juhász Árpád, 1979 - 1984
  [TIT, stúdióvezető]
  Juhász Árpádné, 1966 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP ajkai városi pártbizottság]
  Juhász Balázs dr., 1970
  [tudományos főosztályvezető, Állattenyésztési Kutatóintézet]
  Juhász Balázs dr.
  [orvos, Korányi kórház]
  Juhász Balázs dr., 1978
  [IBUSZ képviselő]
  Juhász Barnabás, 1975
  [párttitkár, Diósgyőri Gépgyár]
  Juhász Bertalan, 1958
  [vámőr főhadnagy]
  Juhász Béla, 1960 - 1982
  [főszerkesztő, Alföld]
  Juhász Dániel, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Mosonszolnok]
  Juhász Dezső, 1968
  [osztályvezető, kiskunhalasi városi tanács]
  Juhász Dénes, 1962 - 1973
  [adminisztrátori helynök]
  Juhász Előd, 1964
  [Gershwin című könyv írója]
  Juhász Endre dr., 1975 - 1992
  [főtitkár, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma]
  Juhász Endre, 1968
  [elnök, Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület]
  Juhász Ernő dr., 1973
  [orvosprofesszor]
  Juhász Ernő, 1977
  [vezető, Magyar Intézet, Kairó]
  Juhász Eszter, 1969
  [közgazdasági munkatárs, Technoimpex]
  Juhász Ferenc, 1951 - 1986
  [költő]
  Juhász Ferenc, 1957 - 1973
  [munkatárs, Pedagógiai Tudományos Intézet]
  Juhász Ferenc, 1967
  [főosztályvezető, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, Tervgazdasági Főosztály]
  Juhász Ferenc, 1964
  [osztályvezető, mezőkovácsházi járás]
  Juhász Ferenc, 1959 - 1961
  [MSZMP-titkár, Műszaki Gumigyár]
  Juhász Ferenc, 1952 - 1969
  [konzulhelyettes, magyar nagykövetség, Olaszország]
  Juhász Ferenc, 1985
  [szervező bizottsági titkár, képviselő, Budapest XX. kerület]
  Juhász Ferenc, 1975
  [párttitkár, Hatvan]
  Juhász Ferenc, 1984
  [párttitkár, Danuvia]
  Juhász Géza, 1979 - 1985
  [vezérigazgató, Szegedi Ruhagyár]
  Juhász Géza, 1951 - 1959
  [evangélikus lelkész]
  Juhász Géza dr., 1953 - 1968
  [egyetemi tanár, Debrecen]
  Juhász Gizella, 1964
  [titkár, kalocsai járási Nőtanács]
  Juhász György, 1976 - 1982
  [alosztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Juhász György, 1966 - 1970
  [szakszervezeti titkár, Művészeti Szakszervezet]
  Juhász György, 1970 - 1975
  [osztályvezető, MSZMP Borsod megyei pártbizottság]
  Juhász György dr., 1982
  [rendőr ezredes]
  Juhász Győző, 1971
  [igazgathelyettes, Sport Szálló]
  Juhász Gyula dr., 1968 - 1989
  [történész, egyetemi tanár]
  Juhász Imre, 1971
  [elnök, Soltvadkerti Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága]
  Juhász Imréné dr., 1949 - 1970
  [képviselő, Szolnok megye]
  Juhász István, 1977
  [elnökhelyettes, Hajdú-Bihar Megyei Tanács]
  Juhász István, 1968 - 1975
  [párttitkár, Kiskőrös]
  Juhász István, 1958 - 1974
  [párttitkár, MSZMP siófoki városi poártbizottság]
  Juhász István, 1965 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Sátoraljaújhely, képviselő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Juhász István, 1969
  [KISZ-titkár, Zala megye]
  Juhász István, 1967 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Kisvárda]
  Juhász István, 1968
  [labdarúgó]
  Juhász István, 1966
  [vállalatvezető, Magyar Hajó- és Darugyár]
  Juhász István, 1952 - 1967
  [igazgató, Bútorértékesítő Vállalat]
  Juhász István, 1966 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Palotás]
  Juhász István, 1959
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, pásztói járás]
  Juhász István, 1959
  [igazgató, Debreceni Mezőgazdasági Gépgyár]
  Juhász István, 1954 - 1958
  [hivatalvezető, Sárospataki Begyűjtési Hivatal]
  Juhász István dr., 1965
  [tanársegéd, Budapesti Orvostudományi Egyetem]
  Juhász Istvánné, 1963
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Juhász János, 1957 - 1984
  [vezérigazgató, Székesfehérvári Könnyűfémmű]
  Juhász János, 1972 - 1983
  [párttitkár, Pécel]
  Juhász János, 185 - 1985
  [vezérigazgató, Számítástechnika Alkalmazási Vállalat]
  Juhász János, 1951 - 1977
  [első titkár, ráckevei járási pártbizottság]
  Juhász János, 1985 - 1988
  [aknász-művezető, KÉV Metróépítő Vállalat, végrehajtó bizottsági tag budapesti pártbizottság]
  Juhász János, 1965
  [párttitkár, Pásztói Állami Gazdaság]
  Juhász János dr., 1963 - 1964
  [főorvos, TBC gondozóintézet, Nagykanizsa]
  Juhász Jánosné, 1982 - 1985
  [főosztályvezető, Nagykanizsa]
  Juhász Jenő, 1970 - 1974
  [főigazgató, Pollack Mihály Műszaki Főiskola]
  Juhász Jenő, 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Tarnaméra]
  Juhász Jenő, 1951 - 1955
  [építész, Általános Épülettervező Iroda]
  Juhász Jenő dr., 1973 - 1985
  [főtitkár, Magyar Orvostudományi Társaság]

 16. Juhász József, 1953
  [író]
  Juhász József, 1976
  [egyetemi tanár, Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Juhász József, 1957 - 1975
  [pártbizottsági tag, MSZMP Csongrád megyei bizottság]
  Juhász József, 1965 - 1975
  [igazgató, MSZMP Békés Megyei Oktatási Igazgatóság]
  Juhász József, 1967 - 1968
  [osztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Autóközlekedési Vezérigazgatóság]
  Juhász József, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Erdőtarcsa]
  Juhász József, 1967
  [ejtőernyős]
  Juhász József, 1965
  [osztályvezető, gyöngyösi járási tanács]
  Juhász József, 1965
  [volt ávós tiszt]
  Juhász József, 1963
  [végrehajtó bizottsági elnök, bonyhádi járási tanács]
  Juhász József, 1963
  [osztályvezető, Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság]
  Juhász József, 1956 - 1958
  [színész]
  Juhász József, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Aszaló]
  Juhász József, 1958
  [végrehajtó bizottsági titkár, alcsúti községi tanács]
  Juhász József, 1956 - 1960
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Kutatóintézet]
  Juhász József, 1952 - 1956
  [előadó, Békés megyei tanács]
  Juhász József, 1955 - 1960
  [igazgató, Mosonmagyaróvári Gépgyár]
  Juhász József, 1951
  [igazgató, Komáromi Mélyépítő Vállalat]
  Juhász József dr., 1969
  [filozófus]
  Juhász József dr., 1965
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Juhász Katalin, 1964
  [tőröző]
  Juhász Kálmán, 1953
  [csapatvezető, Palotabozsóki Gépállomás]
  Juhász Kálmán, 1955 - 1962
  [végrehajtó bizottsági elnök, borsodivánkai községi tanács]
  Juhász Kálmán dr., 1953 - 1966
  [tanár, Szegedi Egyházmegyeközi Főiskola és Papnevelő Intézet]
  Juhász Lajos, 1989
  [párttitkár, MSZMP Heves megye]
  Juhász László, 1956 - 1970
  [titkár, Magyar Pedagógus Szakszervezet]
  Juhász László, 1955
  [igazgató, Szegedi Bútorgyár]
  Juhász László, 1953 - 1968
  [festőművész]
  Juhász László, 1951 - 1955
  [első titkár, kunszentmiklósi járási pártbizottság]
  Juhász László, 1962
  [követségi titkár, Berlin]
  Juhász László, 1965
  [osztályvezető, MSZMP baktalórántházi járási bizottság]
  Juhász Lászlóné, 1979
  [háztartásbeli]
  Juhász Mihály, 1958 - 1987
  [képviselő, Budapest XXI. kerület]
  Juhász Mária, 1960 - 1974
  [Váci Mihályné, rovatszerkesztő, "Kortárs"]
  Juhász Miklós, 1963 - 1966
  [pártmunkatárs, Központi Bizottság, Ipari Osztály]
  Juhász Miklós, 1955
  [népnevelő, Bácsbokodi Gépállomás]
  Juhász Miklósné, 1959
  [egyetemi tanársegéd]
  Juhász Olga, 1949
  [Magyar Nők Demokratikus Szövetsége titkára, Zalaegerszeg]
  Juhász Ottó, 1987
  [pártmunkás, Központi Bizottság, Külügyi Osztály]
  Juhász Ottó, 1971 - 1984
  [titkár]
  Juhász Pál, 1979 - 1992
  [közgazdász, képviselő, SZDSZ]
  Juhász Pál, 1965 - 1974
  [plébános]
  Juhász Pál dr., 1963 - 1983
  [rektor, Debreceni Orvostudományi Egyetem]
  Juhász Péter, 1990 - 1992
  [mérnök, képviselő, KDNP]
  Juhász Péter, 1966 - 1985
  [párttitkár, Borsod megye]
  Juhász Róbert, 1969 - 1985
  [osztályvezető, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Juhász Tamás, 1979
  [technikus]
  Juhász Tibor dr., 1971 - 1980
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Juhász Zoltán, 0
  [Juhár Zoltán, főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Juhos Albert, 1955
  [sztahanovista esztergályos]
  Juhos Ilona, 1957
  [szervező bizottsági elnök, Kerámia Téglagyár]
  Juhos István, 1958 - 1970
  [KISZ-titkár, Budapest VIII. kerület]
  Juhos Lászlóné, 1958
  [szakszervezeti bizalmi]
  Julesz Miklós dr., 1959 - 1972
  [igazgató, Szegedi I. számú Belgyógyászati Klinika]
  Julow Viktor, 1957
  [szerkesztőbizottsági tag, "Irodalomtörténet"]
  Junák Csaba, 1968
  [munkatárs, Szolnok megyei KISZ bizottság]
  Jung (utóneve ismeretlen), 1957
  [étteremvezető, Gundel Étterem]
  Jung Ádámné, 1964
  [előadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Jung József, 1953
  [autószerelő, III. számú Autójavító Vállalat]
  Jung József, 1965
  [elnök, sásdi járási tanács, ipari és kereskedelmi állandó bizottság]
  Jung Lajos, 1959
  [titkár, fővárosi tanács, városrendezési bizottság]
  Jungbauer János dr., 1959
  [tanár, Rudas László Technikum, Budapest]
  Junger Béla, 1957
  [író]
  Jungl Ferenc, 1968
  [igazgató, Komlói Szénbánya Vállalat]
  Jungvert József, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Berhida]
  Juracsik Ferenc, 1953 - 1970
  [Jurácsik, művezető, Pamutkikészítő Gyár]
  Juraskó Istvánné, 1975
  [kereskedelmi eladó, SZOT-tag]
  Jurassza Ferenc, 1964 - 1973
  [Jarussza ?, vezérigazgató, Agrimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Juratovics Aladár, 1970 - 1989
  [képviselő, Csongrád megye]
  Jurányi Anna, 1973
  [újságíró, Csongrád Megyei Hírlap]
  Juscsák György, 1974 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Jurcsik Károly, 1964 - 1971
  [műszaki igazgatóhelyettes, Lakó és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat]
  Jurecz János, 1953
  [szakszervezeti bizalmi, Diósgyőri Kohászati Művek]
  Jurek Aurél, 1951 - 1961
  [tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Juris Ibolya, 1958 - 1965
  [textiltervező művész]
  Jurkovits János dr., 1953 - 1965
  [igazgató, megyei KÖJÁL, Miskolc]
  Jurmics László, 1955 - 1967
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság, Agitációs Osztály]
  Justné, 0
  [lásd: Kéry Hedvig]
  Justh Gyula, 1955
  [színész]
  Justh István, 1950
  [pap]
  Justice Fernand, 1954 - 1956
  [nagykövet, Belga Királyság]
  Justus Pál, 1947 - 1987
  [szociáldemokrata politikus]
  Justus Pálné, 1955
  [Justus Pál felesége]
  Justyák Ferenc, 1951
  [fiatal munkás, Forgácsoló Szerszámok Gyára]
  Justyák János, 1964
  [egyetemi docens, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Juszkó Istvánné, 1962
  [pedagógus, Felsőtelkes]
  Juszkó Sándorné, 1959
  [igazgató, Kistarcsai Fésűfonó]
  Juszt Adolf, 1968
  [Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének alapító tagja]
  Juszt János, 1971
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Juszt Lajos, 1978
  [egészségügyi miniszterhelyettes]
  Juszt Lajos dr., 1970 - 1988
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Jusztin Pál, 1958 - 1970
  [szervezési igazgató, Magyar Hirdető Vállalat]
  Jusztusz György dr., 1956
  [röntgen főorvos]
  Jutas Titusz, 1961 - 1971
  [műszaki igazgató, Országos Bányagépgyártó Vállalat]
  Jutkusz Győző, 1968
  [KISZ-titkár, dombóvári járási bizottság]
  Juvancz András, 1951 - 1961
  [műszaki igazgató, Standard Villamossági Gyár]
  Juvencz Ireneusz, 1959
  [vezető, Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézet]
  Jütner Anna, 1954
  [munkatárs, Építőanyagipari Központi Kutató Intézet]
  Kabos Ernő, 1960 - 1974
  [tudományos főmunkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Kabos László, 1957 - 1983
  [komikus]
  Kaczur István, 1959 - 1973
  [író]
  Kacsó Sándor, 1951 - 1962
  [agronómus, Nádudvar]
  Kacsurják Mária, 1980
  [képviselőjelölt, Hajdú-Bihar megye]
  Kacziba Antal, 1992
  [bűnügyi főigazgató, Országos Rendőr-főkapitányság]
  Kaczur István, 1959 - 1973
  [honvédelmi tudósító, Csongrád Megyei Hírlap]
  Kada István, 1960 - 1979
  [párttitkár, Budapest I. kerület]
  Kadala Miklós, 1955 - 1976
  [vezető, Magyar Kereskedelmi Kirendeltség, Moszkva]
  Kadlecsik Miklós, 1980 - 1984
  [képviselő, Fejér megye]
  Kadnár István, 1969
  [festőművész]
  Kadosa Pál, 1951 - 1983
  [zeneszerző]
  Kaesz Gyula, 1953 - 1967
  [főigazgató, Iparművészeti Főiskola]
  Kahána Mózes, 1965 - 1974
  [író]
  Kahle Frigyes, 1964
  [főorvos, KÖJÁL, Győr]
  Kahulics László, 1958 - 1978
  [egyetemi docens, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Kaján Kalász Tibor, 1952 - 1975
  [grafikusművész, karikatúra rajzoló]
  Kakucsi Gabriella, 1978 - 1982
  [alelnök, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Kakuk Józsefné, 1949 - 1973
  [tag, MSZMP Központi Bizottság, párttitkár, Budapest II. kerület]
  Kalamár József, 1954 - 1956
  [tanácselnök, XXI. kerületi tanács]
  Kalamár Józsefné, 1957
  [Kalamár József özvegye]
  Kalanovics László, 1974 - 1990
  [rendőr ezredes]
  Kalanovics János, 1964 - 1974
  [attasé, magyar nagykövetség, Dánia]
  Kalász Márton, 1957 - 1984
  [költő]
  Kalocsay Dezső dr., 1966 - 1970
  [dékán, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Kalocsay Tamás dr., 1987
  [ügyvezető igazgató, OTP]
  Kaló Flórián, 1969 - 1974
  [színész]
  Kalló István, 1965 - 1975
  [képviselő, Borsod megye]
  Kalló Viktor, 1957 - 1972
  [szobrászművész]
  Kalóczai Istvánné, 1985
  [titkár, MSZMP miskolci városi bizottság]
  Kallós Ödön, 1951 - 1987
  [elnök, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Kalmár Dezső, 1951 - 1974
  [párttitkár, Fejér megye]
  Kalmár György, 1954 - 1979
  [párttitkár, Magyar Rádió, újságíró]
  Kalmár György, 1952 - 1983
  [kultúrattasé, magyar nagykövetség, Róma]
  Kalmár János, 1967 - 1975
  [képviselő, Pest megye]
  Kalmár József, 1949 - 1969
  [századparancsnok, veszprémi munkásőrség]
  Kalmár László dr., 1953 - 1976
  [matematikus]
  Kalmár László, 1967 - 1985
  [zeneszerző]
  Kalmár László, 1983
  [alezredes, parancsnok, Tatai 3. számú Katonai Kollégium]
  Kalmár Tamás, 1961 - 1985
  [ezredes]
  Kamara János dr., 1985
  [rendőr altábornagy, tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Kamara János dr., 1974 - 1987
  [belügyminiszter]
  Kamarás István dr., 1973 - 1981
  [szociológus, osztályvezető, Könyvtártudományi és Módszertani Központ]
  Kamarás István dr., 1972 - 1982
  [bíró, elnök, pécsi járásbíróság]
  Kammel Lajosné, 1960 - 1971
  [képviselő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Kamjén István, 1951 - 1976
  [író]
  Kamotsay István, 1953 - 1973
  [szobrász]
  Kamondy László, 1961 - 1972
  [író]
  Kamuti Jenő, 1963 - 1985
  [vezérőrnagy, végrehajtó bizottsági tag, Magyar Néphadsereg]
  Kanczler Gyula dr., 1959 - 1976
  [főosztályvezető-helyettes, Művelődésügyi Minisztérium]
  Kanda Pál, 1965 - 1975
  [titkár, Szakszervezetek Megyei Tanácsa, Szabolcs-Szatmár megye]
  Kangyalka Antal, 1963 - 1984
  [képviselő, Csongrád megye]
  Kanizsa Tivadar, 1964
  [vizilabdázó]
  Kanizsai Alajos, 1954
  [tervezőmérnök, Vízügyi Tervező Iroda]
  Kanizsai Dezső, 1958 - 1961
  [logopédus professzor, Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola]
  Kanizsai Ferenc, 1954
  [főagronómus, Töviskési Állami Gazdaság]
  Kanizsai József, 1952 - 1984
  [igazgató, Bakonyi Bauxitbánya]
  Kanizsai Nagy András dr., 1974
  [jogi előadó, Posta Vezérigazgatóság]
  Kanizsai Nagy Antal, 1963
  [igazgatóhelyettes, Képző és Iparművészeti Gimnázium]
  Kanizsai Nagy Stefánia, 1965
  [osztályvezető, Magyar Vadgazdálkodási és Kereskedelmi Rt. Központ]
  Kanok Győző, 1950
  [ÁVÓs őrnagy]
  Kanta Béláné, 1969
  [főelőadó, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium]
  Kanti Imre dr., 1969 - 1974
  [osztályvezető-helyettes, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Kantin Gyula, 0
  [sztahanovista, Soproni Téglagyár]
  Kantó Gyula, 1963 - 1965
  [osztályvezető, MSZMP soproni városi bizottság]
  Kantzler Endre dr., 1968
  [igazgató főorvos, csepeli kórház]
  Kanzel Péter, 1971
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Budapest XVIII.kerületi tanács]
  Kanya István, 1963
  [vezérigazgató, Tégla- és Cserépipari Országos Vállalat]
  Kanyar József dr., 1957 - 1973
  [művelődéstörténész]
  Kanyik Zsuzsanna, 1971
  [titkár, Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete]
  Kanyó András, 1962 - 1989
  [újságíró, állandó tudósító, Moszkva, Bonn]
  Kanyó Balázs, 1968
  [parancsnok, szécsényi járási munkásőrség]
  Kanyó Béla, 1960 - 1965
  [első titkár, MSZMP szécsényi járási bizottság]
  Kanyó Béla dr., 1955 - 1964
  [egyetemi tanár, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Kanyó István, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Jászszentlászló]
  Kanyó Péter, 1960 - 1972
  [szervező bizottsági elnök, Csepel Vas- és Fémművek]
  Kapalló György dr., 1976
  [rendőr alezredes]
  Kapalló Sándor, 1968
  [igazgató, Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalat]
  Kapalyag Imre, 1957 - 1985
  [újságíró, főtitkár-helyettes, MÜOSZ Magyar Újságírók Országos Szövetsége]
  Kapás Dezső, 1982
  [színházi rendező]
  Kapás István, 1955
  [technikai munkatárs, Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségi Iroda]
  Kapás József, 1965 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Drégelypalánk]
  Kapás József, 1969
  [ezredes, katonai attasé, magyar nagykövetség, Róma]
  Kapás József, 1957
  [nyomdász]
  Kapás László, 1966
  [tudományos főmunkatárs, Élelmiszerpari Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet]
  Kapás László, 1954
  [osztályvezető, Begyűjtési Minisztérium]
  Kapás Mihály, 1970
  [honvéd alezredes]
  Kapás Ottó, 1959 - 1961
  [mérnök, Rákosi Mátyás Művek]
  Kapás Pál dr., 1982
  [ezredes]
  Kapás Pál, 1958 - 1982
  [vezérigazgató, Tokajhegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát]
  Kapás Pálné, 1969 - 1972
  [munkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Kapás Rezső, 1952 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, szolnoki városi tanács]
  Kapás Sándor, 1957 - 1971
  [igazgató, Országos Mezogazdasági Fajtakisérleti Intézet]
  Kapás Sándor, 1960 - 1964
  [párttitkár, Hajdúnánás]
  Kapás Sándor dr., 1963
  [tag, Szakszervezetek Országos Tanácsa]
  Kapás Sándorné, 1975
  [párttitkár, Kenderfonó és Szövőipari Vállalat]
  Kapcsos Károly, 1972 - 1977
  [nagykövet, Törökország]
  Kapiller Imre, 1971 - 1975
  [képviselő, Vas megye]
  Kapinya Miklósné, 1980
  [képviselő, Tolna megye]
  Kapitánffy István, 1958 - 1967
  [tanár, Zeneművészeti Főiskola]
  Kapitány Ferenc, 1990
  [képviselő, FKGP]
  Kapitány Gábor, 1978
  [munkatárs, Népművelési Intézet]
  Kapitány Gyula, 1983
  [párttitkár, Hírlapkiadó Vállalat]
  Kapitány István, 1950 - 1962
  [főpilóta]
  Kapoli Imre, 1965 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Igar, Vámszőlőpuszta]
  Kapolyi László dr., 1962 - 1988
  [nehézipari miniszter]
  Kapos Vilmos dr., 1955 - 1966
  [igazgató, KÖJÁL]
  Kaposi Márton, 1986 - 1988
  [docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Kapossi László, 1953 - 1975
  [igazgató, Debreceni Ruhagyár]
  Kaposy Miklós, 1985
  [kabaré szerkesztő]
  Kaposváry Júlia dr., 1971 - 1987
  [képviselő, Budapest VIII. kerület]
  Kapotsy Béla, 1955 - 1956
  [USA követségi alkalmazott]
  Kapócs Ferenc, 1967 - 1973
  [Nagy Ferenc volt titkára]
  Kapócs Ilona, 1964
  [brigádvezető, Győri Richards Finomposztógyár]
  Kapócs Tibor, 1983
  [grafikus]
  Kapronczay József dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kapusi István dr., 1965 - 1984
  [vezérigazgató-helyettes, MAVAD]
  Kapusi József dr., 1965
  [alapszervezeti párttitkár, Fejér megyei kórház]
  Kapuvári Jenő, 1955 - 1963
  [vezető, Wilhelm Pick Vagon- és Gépgyár]
  Kar László, 1951 - 1961
  [igazgató, Sarkadi Cukorgyár, pótképviselő-jelölt]
  Kara Anna, 1951 - 1974
  [tag, Magyar Nők Demokratikus SZövetsége Országos Elnökség]
  Kara György, 1957 - 1973
  [orientalista, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Kara Pál, 1990
  [vezető, Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkárság]
  Karakas László, 1952 - 1988
  [munkaügyi miniszter]
  Karakó Imre, 1963 - 1967
  [munkatárs, MSZMP Békés megyei bizottság]
  Karall Luca, 1969
  [filmdramaturg]
  Karancsi Lajos, 1953
  [mezőgazdász, Törökszentmikósi Gépállomás]
  Karasz Lajos, 1967 - 1982
  [belügyminiszter-helyettes]
  Karasz Lajos, 1958 - 1960
  [párttitkár, Nyíregyháza]
  Karaszi József, 1954
  [titkár, bácsalmási járási pártbizottság]
  Karaszi Márton, 1971
  [dolgozó, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Karasszon Dénes dr., 1978
  [alelnök, Magyar Orvostörténelmi Társaság]
  Karasztojanov A., 1962 - 1963
  [katonai attasé, bolgár nagykövetség, Budapest]
  Karaus Jánosné, 1955 - 1968
  [párttitkár, Terimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Karaus Lajos, 1969
  [főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Karácson Sándor dr., 1984
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Karácsondi Imre, 1977
  [költő]
  Karácsondi Miklós, 1979
  [osztályvezető, Magyar Televízió]
  Karácsony Dezső, 1968 - 1970
  [gazdasági igazgató, Budapesti Rádiótechnikai Gyár]
  Karácsony Gyula, 1966 - 1970
  [oktatási igazgató, MSZMP Győr-Sopron megyei bizottság]
  Karácsony Gyula, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Mikepércs]
  Karácsony Gyula, 1953
  [iskola igazgató, Szerencs]
  Karácsony Gyula, 1953
  [bányász, Oroszlányi Szénbánya]
  Karácsony István, 1961 - 1970
  [osztályvezető, Honvédelmi Minisztérium]
  Karácsony Jenő, 1958 - 1975
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Karácsonyi (utóneve ismeretlen), 1960 - 1962
  [őrmester, Gyűjtőfogház]
  Karácsonyi Béla, 1953 - 1963
  [docens, Szegedi Tudományegyetem, képviselő, Csongrád megye]
  Karácsonyi Gyula, 1956 - 1973
  [igazgató, MSZMP Győr-Sopron Megyei Oktatási Igazgatóság]
  Karácsonyi Gyula, 1952 - 1953
  [sztahanovista bányász, Oroszlányi Szénbányák]
  Karácsonyi István, 1959 - 1962
  [párttitkár, Vörös Október Ruhagyár]
  Karácsonyi Jánosné, 1973
  [szerkesztőbizottsági tag, Könyvtáros]
  Karácsonyi Jenő, 1957
  [tanácselnök, Bogyiszló]
  Karácsonyi Jenő, 1968 - 1975
  [főosztályvezeto-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Karácsonyi József, 1956
  [szakember, Klement Gottwald Gyár]
  Karácsonyi Lajos, 1954
  [tanár, Oleg Kosejov szovjet ösztöndíjas iskola]
  Karácsonyi Lajos, 1953
  [brigádvezető, Diósgyőri Kohászati Művek]
  Karácsonyi Mária, 0
  [tanár, Nágócs]
  Karácsonyi Sándor dr., 1960 - 1985
  [orvos, képviselő, Csongrád megye]
  Karádi Gusztáv, 1958
  [művészeti vezető, Vasas Kultúrotthon, Pesterzsébet]
  Karádi György dr., 1958 - 1968
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Karádi György dr., 1953
  [orvos, Koreában dolgozott]
  Karádi Győző dr., 1957
  [főmérnök, Villamosipari Vizsgáló Állomás]
  Karádi Gyula, 1947 - 1973
  [külkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Karádi Gyuláné, 1959 - 1973
  [Jolán, osztályvezető, Országos Idegenforgalmi Tanács]
  Karádi István dr., 1964 - 1972
  [igazgató-helyettes, Ásványolajforgalmi Vállalat]
  Karádi István, 1965
  [elnök, babocsai községi tanács]
  Karády Béla, 1953 - 1965
  [művészeti vezető, Országos Cirkusz és Varieté Vállalat]
  Karády István, 1958 - 1974
  [igazgató, Szegedi Orvostudományi Egyetem, Korélettani Intézet]
  Karády Katalin, 1971
  [filmsztár]
  Karády Lászlóné, 1963
  [osztályvezető, Országos Idegenforgalmi Tanács]
  Karászi Benő dr., 1956 - 1978
  [főorvos, Salgótarján]
  Karászi Kálmán, 1963 - 1970
  [vezető, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság]
  Karászy György, 1953 - 1973
  [műszaki igazgató, Ikarus]
  Karáth Ferenc, 1960 - 1984
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Karáth Imréné, 1959
  [igazgató, Kecskeméti Úttörőház]
  Karátson Endre, 1969
  [író]
  Karátson Dezső, 1968
  [igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi Állomás]
  Karátson Gábor, 1968
  [festőművész]
  Karátsonyi Tibor, 1957
  [ellenforradalmi tevékenysége miatt letartóztatták]
  Karcag Gábor, 1960 - 1972
  [újságíró, történész]
  Karcagh László dr., 1983 - 1989
  [ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Karcza György, 1983
  [vezérigazgató, Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat]
  Karczag Gábor, 1968
  [főosztályvezető, Papíripari Vállalat]
  Karczag Imre, 1948 - 1973
  [elnökhelyettes, Országos Tervhivatal]
  Karczagi Sándor, 1967 - 1986
  [berlini tudósító, Magyar Rádió]
  Karczagi Sándorné, 1966
  [munkatárs, MSZMP Budapest VI. kerületi pártbizottság]
  Karcsai Károly dr., 1953 - 1979
  [főtitkár, FAO Magyar Nemzeti Bizottsága]
  Karcsay Sándor dr., 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Kadeván Antal dr., 1971 - 1983
  [rektor, Állatorvostudományi Egyetem]
  Kardhordó Endre, 1969
  [csoportvezető, Pest megyei tanács végrehajtó bizottsága]
  Kardos Alajos dr., 1967
  [tanszékvezető főiskolai tanár, Szegedi Tanárképző Főiskola]
  Kardos Andor, 1961 - 1964
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kardos András, 1979 - 1982
  [kritikus]
  Kardos F. András, 1972
  [főagronómus, Szentes, Termál Termelőszövetkezet]
  Kardos Antal, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Budapest XVI. kerületi pártbizottság]
  Kardos Árpád dr., 1964 - 1969
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kardos Balázs, 1951 - 1957
  [termelőszövetkezeti elnök, Karcag]
  Kardos Endre, 1983
  [igazgató, IBUSZ kirendeltség, Stockholm]
  Kardos Ernő dr., 1964
  [igazgató, Gyümölcs és Konzervipari Kutató Intézet]
  Kardos Ernőné, 1966 - 1985
  [igazgató, Békéscsabai Konzervgyár]
  Kardos Éva, 1971
  [nevelési igazgatóhelyettes, Madách Imre Gimnázium]
  Kardos Ferenc, 1955 - 1957
  [igazgató, Péti Nitrogénművek]
  Kardos Ferenc, 1956
  [disszidens, szabó]
  Kardos Ferenc, 1966 - 1973
  [filmrendező]
  Kardos Ferenc dr., 1959
  [nőgyógyász főorvos]
  Kardos Ferencné, 1964
  [főelőadó, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Kardos Géza dr., 1957 - 1976
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Kardos György, 1968
  [párttitkár, Kunszentmárton]
  Kardos György, 1951 - 1970
  [alezredes, Politikai Rendőrség]
  Kardos G.György, 1968 - 1985
  [igazgató, Magvető]
  Kardos György dr., 1952 - 1953
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kardos Gyula, 1951 - 1981
  [alezredes, parancsnok, tököli börtön]
  Kardos Ibolya, 1951 - 1974
  [főosztályvezető-helyettes, Magyar Tudományos Akadémia]
  Kardos Imre, 1953 - 1957
  [technikus]
  Kardos Imre, 1972
  [határőr őrnagy]
  Kardos István, 1974
  [főmunkatárs, Magyar Televízió]
  Kardos István, 1968
  [zeneszerző]
  Kardos István, 1964
  [szerkesztő, Magyar Televízió]
  Kardos János, 1956 - 1975
  [vezérkari főnökhelyettes]
  Kardos János, 1959 - 1966
  [párttitkár, makói járás]
  Kardos János, 1961 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Püspökladány]
  Kardos János, 1968
  [párttitkár, Kaposvári Állami Gazdaság]
  Kardos Jenő, 1956 - 1970
  [kereskedelmi igazgató, Országos Gumiipari Vállalat]
  Kardos József, 0
  [egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem]
  Kardos József, 1973 - 1974
  [pártmunkás, MSZMP Központi Bizottság]
  Kardos Józsefné, 1967
  [párttitkár, Pogányszentpéter]
  Kardos Júlianna, 1977 - 1979
  [kémikus]
  Kardos Lajos dr., 1957 - 1984
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológus]
  Kardos László, 1970 - 1975
  [tudományos főmunkatárs, Néprajzi Múzeum]
  Kardos László, 1952 - 1987
  [író]
  Kardos Mihály dr., 1968
  [elnök, szeghalmi járási népi ellenőrzési bizottság]
  Kardos Pál, 1953 - 1971
  [egyetemi tanár, Kossuth Lajost Tudományegytem]
  Kardos Pál, 1963 - 1968
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, letenyei járás]
  Kardos Pál dr., 0
  [lásd: Pándi Pál]
  Kardos Péter, 1978 - 1987
  [főosztályvezető, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság]
  Kardos Sándor dr., 1954 - 1961
  [osztályvezető, Kohó és Gépipari Minisztérium]
  Kardos Sándor, 1976
  [párttitkár, Kiszombor]
  Kardos Sándor, 1965 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Tószeg]
  Kardos Sándor dr., 1967 - 1973
  [gazdasági igazgató, Medicor Művek]
  Kardos Sándor dr., 1963 - 1973
  [végrehajtó bizottsági titkár, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Kardos Tibor, 1954 - 1964
  [főelőadó, Begyűjtési Minisztérium]
  Kardos Tibor dr., 1950 - 1973
  [egyetemi professzor, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Kardos Vera, 1952 - 1955
  [orvos]
  Kardos Vilmos, 1954 - 1975
  [képviselő, Budapest XXI. kerület]
  Kardos Zoltán, 1969 - 1973
  [docens, Keszthelyi Agrártudományi Főiskola]
  Kardos Zoltán, 1962 - 1963
  [igazgató, Debreceni 6. Számú Autóközlekedési Vállalat]
  Kardos Zoltán dr., 1955 - 1958
  [kórházigazgató, Jászberény]
  Kardosné Török Ibolya, 1985
  [képviselő, Csongrád megye]
  Kardovits József dr., 1965 - 1967
  [főkönyvelő, Tiszai Vegyikombinát]
  Karf József, 1965
  [párttitkár, MÁV]
  Karg Györgyné, 1961 - 1967
  [elítélt]
  Karig Péter, 1985
  [párttitkár, Budapest XIX. kerület]
  Karika Gizella, 1958 - 1985
  [szakszervezeti bizalmi, Délpesti Háztartási Bolt]
  Karika János, 1960
  [Hazafias Népfront elnöke, Szigetújfalu]
  Karika Kálmánné, 1967
  [szervező bizottsági titkár, Pannónia Szőrmegyár]
  Karika Sándor, 1953
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, kurityáni bányaüzem]
  Karikás Frigyes, 1959 - 1969
  [pártmunkás]
  Karikás György, 1983 - 1985
  [főosztályvezető -helyettes, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium]
  Karikásné Andics Margit, 0
  [lásd: Andics Margit / Karikásné /]
  Karikó Sándor, 1979
  [könyvet írt A tőke diadaláról és kísértéséről címmel]
  Karikó Sándor dr., 1965
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Karikó Teréz, 1960 - 1969
  [operaénekes]
  Karinthy Ferenc, 1950 - 1978
  [író, újságíró]
  Karinthy Gábor, 1965
  [Karinthy Frigyes fia]
  Karkalik János, 1975
  [sz-titkár, Csepel Vas és Fémművek Tröszt]
  Karkész Sándor, 1959 - 1970
  [igazgató, Egyesült Izzó, váci gyár]
  Karkus Mátyásné, 1968
  [főelőadó, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium]
  Karkus Sándor, 1971 - 1980
  [képviselő, Komárom megye]
  Karl Mária, 1964
  [balett-táncos]
  Karlik András, 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapesti Községi Tanács]
  Karlik Nándor, 1955 - 1972
  [vezérigazgató, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés]
  Karlinger Gy. Tihamér dr., 1961 - 1969
  [tanszékvezető professzor, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Karlinszky Ernő, 1963 - 1968
  [szervező bizottsági titkár, Budapesti MÁVAUT Autóközlekedési Vállalat]
  Karlovics Angéla, 1965
  [szervező bizottsági titkár, Központi Honvéd Kórház]
  Karlovits Károly dr., 1967
  [elnök, Területi Munkaügyi Döntőbizottság, Vas megye]
  Karlovits Vince, 0
  [pap]
  Karmazsin László dr., 1975 - 1985
  [rektor, Debreceni Orvostudományi Egyetem]
  Karmos Viktor, 1956 - 1976
  [vezérigazgató-helyettes, Habselyem Kötöttárugyár]
  Karnai Viola dr., 1959 - 1961
  [helyettes igazgató, Homok utcai Leányiskola, Budapest]
  Karner Ágoston, 1951 - 1984
  [evangélikus lelkész]
  Karner Kálmán, 1964
  [főmérnök, Országos Erdészeti Főigazgatóság]
  Karner Károly dr., 1951 - 1958
  [dékán, Evangélikus Teológiai Akadémia]
  Karnis Pál, 1961 - 1966
  [KISZÖV (Iparszövetség) elnöke, Heves Megyei Szövetség]
  Karoliny Márton, 1967
  [főmérnök, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Karos András, 1987
  [jogász]
  Karossa - Pfeiffer József dr., 1959
  [csoportvezető főorvos, fővárosi tanács]
  Karosi Ferenc, 1953
  [praebendatus kanonok]
  Karpov Ferenc, 1959 - 1963
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, kaposvári járási tanács]
  Karsai Antal, 1966 - 1970
  [főmérnök, Pénzjegynyomda]
  Karsai Árpádné, 1969
  [KISZ-titkár, szegedi járási bizottság]
  Karsai Elek dr., 1959 - 1978
  [történész, levéltáros]
  Karsai Endre, 1953 - 1963
  [berepülő pilóta, főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Karsai Eszter, 1969
  [osztályvezető-helyettes, Hungarofruct]
  Karsai Lajos, 1975 - 1983
  [nagykövet, Kambodzsa]
  Karsai Mihály, 1956 - 1966
  [párttitkár, kunszentmártoni járás]
  Karsai Péter, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Karsay Árpád, 1968
  [tag, bajai járási-városi népi ellenőrzési bizottság]
  Karvalics László, 1979 - 1990
  [alosztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Karvalits Ferenc, 1968 - 1989
  [képviselő, Zala megye]
  Kass János, 1968 - 1977
  [grafikus]
  Kas Oszkár, 1955 - 1973
  [műszaki igazgató, Telefongyár]
  Kaskó Gyula dr., 1968
  [ügyvezető igazgatóhelyettes, ZENIT KFT]
  Kaskó József, 1985
  [képviselő, Baranya megye]
  Kasköto János, 1965
  [főagronómus, mezőkovácsházi járási tanács]
  Kasnyik András, 1970 - 1987
  [vezető, New York-i főkonzulátus]
  Kasnyik Judit, 1965
  [újságíró, Békés Megyei Népújság]
  Kasoly József, 1969 - 1973
  [vezérigazgató, Láng Gépgyár]
  Kasoly Józsefné, 1968
  [osztályvezető, Kormánytitkárság]
  Kasos István, 1958
  [pótképviselő-jelölt, Fejér megye]
  Kasó József, 1975 - 1980
  [képviselő, Baranya megye]
  Kassai Ferenc dr., 1955 - 1961
  [szénbányászati miniszter]
  Kassai Ferenc, 1958 - 1974
  [író]
  Kassai Ferenc, 1964 - 1972
  [őrnagy]
  Kassai Frigyes, 1954 - 1958
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Kassai Géza dr., 1947 - 1961
  [oktatási miniszterhelyettes]
  Kassai Gézáné, 1956
  [szül: Zoltán Margit, munkásmozgalom régi harcosa]
  Kassai György, 1961 - 1962
  [fordító, volt ÁVH-s tiszt]
  Kassai Ilona, 1961 - 1963
  [színésznő]
  Kassai János dr., 1959 - 1973
  [végrehajtó bizottsági titkár, Somogy megyei tanács]
  Kassai János, 1964
  [csoportvezető, Fejér megyei főügyészség]
  Kassai Jánosné, 1965 - 1970
  [főkönyvelő, Budapest, XI. kerület, Sasad Termelőszövetkezet]
  Kassai József, 1975
  [szervező-bizottsági titkár, Országos Érc- és Ásványbányák]
  Kassai Lajos, 1965
  [pap]
  Kassai László, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Kunágota]
  Kassai László, 1967
  [műszaki igazgató, Mezőgazdasági Gépjavító Tröszt]
  Kassai Lucia, 1979
  [műfordító]
  Kassai Kelemen János, 1970
  [író]
  Kassainé Karácsony Éva, 1985
  [titkár, MSZMP salgótarjáni városi bizottság]
  Kassakürti Lászlóné, 1962 - 1965
  [csoportvezető, Országos Műemléki Felügyelőség]
  Kassák Lajos, 1947 - 1969
  [író]
  Kassák Lajosné, 1958 - 1986
  [Kárpáti Klára, Kassák Lajos felesége]
  Kassier Klára, 1965
  [tanár, Kossuth Közgazdasági Technikum]
  Kassitzky Ilona, 1975 - 1985
  [grafikus]
  Kassovitz Félix, 1968 - 1983
  [grafikus]
  Kasó József, 1984
  [igazgató, Szigetvári Állami Gazdaság]
  Kastberg Holger, 1957
  [magyarországi igazgató, SAS]
  Kasuba István, 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Békés megyei pártbizottság]
  Kasuba János, 1955
  [szervező, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Békés megye]
  Kasz József, 1968
  [főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Kasza Béla dr., 1953 - 1971
  [főosztályvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kasza Boldizsár, 1949
  [farmer, Nagylóc]
  Kasza Ferenc, 1960 - 1973
  [igazgató, Mecseki Állami Erdőgazdaság]
  Kasza Ferenc, 1952
  [minisztériumi igazgató]
  Kasza Gyula dr., 1968 - 1979
  [gazdasági igazgató, Ózdi Kohászati Művek]
  Kasza Gyula, 1955
  [üzemegységvezető, Csillagpusztai Állami Gazdaság]
  Kasza István, 1963 - 1964
  [párttitkár, Lakitelek]
  Kasza István, 1953
  [igazgató, Zalaegerszegi Ruhagyár]
  Kasza István, 1964
  [főkonstruktor-helyettes, Szerszámgépipari Művek]
  Kasza Jánosné, 1953
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Kasza József, 1957 - 1964
  [főagronómus, Petőfi Termelőszövetkezet, Páty]
  Kasza József dr., 1960
  [osztályvezető-helyettes, Április 4. Gépgyár]
  Kasza Katalin, 1974
  [magánénekes]
  Kasza Lajos, 1955 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Szöreg]
  Kasza Lajos, 1964
  [rendőr alezredes, Országos Rendőr-főkapitányság]
  Kasza Lajosné, 1964 - 1968
  [termelőszövetkezeti tag, Baranya megye]
  Kasza László, 1964
  [főagronómus, Lenin Termelőszövetkezet, Kakucs]
  Kasza Tibor, 1961 - 1972
  [műszaki igazgató, Elzett Fémlemezipari Művek]
  Kasza Zoltán, 1953 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Várpalotai Szénbányászati Tröszt]
  Kaszab Andor, 1958 - 1959
  [tanszékvezető, Fővárosi Pedagógiai Szeminárium]
  Kaszab Anna, 1963 - 1975
  [színésznő]
  Kaszab Géza, 1982
  [határőr alezredes]
  Kaszab Istvánné, 1960
  [adminisztrátor, MSZMP Központi Bizottság]
  Kaszab Zoltán, 1961 - 1986
  [igazgató, Természettudományi Múzeum]
  Kaszai Imre, 1975 - 1980
  [képviselő, Budapest]
  Kaszap Antal, 1963
  [végrehajtó bizotttsági elnökhelyettes, kalocsai városi tanács]
  Kaszap Dezső, 1953
  [társadalmi munkavédelmi felügyelő, Bőrtex Cipőgyár]
  Kaszap László, 1962 - 1984
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Közös Vállalat]
  Kaszapovics András, 1949 - 1963
  [képviselő, Baranya megye]
  Kaszás Béla, 1958 - 1971
  [titkár, Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete]
  Kaszás Ferenc, 1954 - 1974
  [vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes]
  Kaszás Ferenc, 1953
  [főagronómus, Perbáli Gépállomás]
  Kaszás Ferenc, 1954 - 1955
  [igazgató, Zalaegerszegi Ruhagyár]
  Kaszás Imre, 1973
  [párttitkár, Egri Ruhagyár]
  Kaszás Imre, 1957 - 1971
  [tanár, képviselő, Tolna megye]
  Kaszás Imre, 1955
  [tanácselnök helyettes, Dunatetétlen]
  Kaszás Imréné, 1974
  [szakelőadó, MSZMP Központi Bizottság]
  Kaszás István, 1955 - 1973
  [titkár, Bányász Szakszervezet]
  Kaszás István, 1957 - 1967
  [osztályvezető, Vasutas Szakszervezet]
  Kaszás István, 1972
  [igazgató, teheráni magyar ipari kiállítás]
  Kaszás István, 1968
  [szervező bizottsági titkár, Tatabányai Szénbányák Vállalat]
  Kaszás István, 1961
  [főelőadó, Fejér megyei tanács]
  Kaszás József, 1955 - 1965
  [osztályvezető, Fejér megyei tanács]
  Kaszás Józsefné, 1959 - 1967
  [végrehajtó bizottsági titkár, Nógrád megyei tanács]
  Kaszás Józsefné, 1983
  [igazgató, Salgótarjáni Üveggyár]
  Kaszás Júlia, 1962
  [párttitkár, Hirdi Kenderfonógyár]
  Kaszás Kálmán, 1969 - 1984
  [vezérigazgató, Centrum Vállalat]
  Kaszás Lajos, 1963
  [párttitkár, püspökladányi járási bizottság]
  Kaszás László, 1955 - 1965
  [osztályvezető, Ganz Vagon pártbizottság]
  Kaszás László, 1957
  [fiatal sportoló]
  Kaszás Márton, 1964
  [költő]
  Kasznár Aranka, 1958
  [festőművész]
  Kasznár Gyuláné, 1973
  [keresztcsévélő, Magyar Posztógyár]
  Kasznár Károly, 1955 - 1964
  [igazgató, Magyar Szellőző Művek]
  Kasznár László dr., 1962 - 1967
  [igazgató, soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium]
  Kaszó Pálné, 1967 - 1975
  [szervező bizottsági, Fővárosi Ruhaipari Vállalat]
  Kaszper Ferenc, 1964
  [pénzügyi osztályvezető, szigetvári járási tanács végrehajtó bizottsága]
  Kaszper József, 1982
  [határőr ezredes]
  Kaszper Sándor, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Pátka]
  Katanics Sándor, 1964 - 1984
  [párttitkár, kiskunhalasi járási pártbizottság]
  Katavics Sándorné, 1985
  [titkár, MSZMP szombathelyi városi bizottság]
  Katkics Ilona, 1968
  [rendező, Iskolatelevízió]
  Katkó Elemér, 1963 - 1970
  [szervező bizottsági titkár, MÁV állomás, Záhony]
  Katkó István, 1955 - 1983
  [író, újságíró, Népszava]
  Katona Anna dr., 1973
  [tanszékvezető, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Katona Antal, 1951 - 1961
  [postaügyi miniszter]
  Katona Ágnes, 1961 - 1974
  [zongoraművész]
  Katona Béla, 1984 - 1992
  [képviselő, MSZMP]
  Katona Éva, 1952 - 1973
  [Dénes Istvánné, újságíró, szerkesztő, Budapest]
  Katona Ferenc, 1955 - 1963
  [igazgató, Pécsi Állami Nemzeti Színház]
  Katona Ferenc, 1968 - 1975
  [főelőadó, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Katona Géza dr., 1958 - 1984
  [végrehajtó bizottsági titkár, Budapest VI. kerületi tanács]
  Katona Géza dr., 1958 - 1963
  [református esperes]
  Katona György, 1992
  [tag, KDNP regionális elnökség]
  Katona György, 1962 - 1967
  [igazgató, Állami Népi Együttes]
  Katona Györgyné, 1974
  [titkár, MSZMP Budapest IV. kerületi pártbizottság]
  Katona Gyula, 1957 - 1975
  [termelőszövetkezeti elnök, Csengerújfalu]
  Katona Gyula, 0
  [operaénekes]
  Katona István, 1957 - 1986
  [főszerkesztő, Népszabadság, tag MSZMP Központi Bizottság]
  Katona István, 1964 - 1975
  [igazgató, Kiskunhalasi Állami Gazdaság]
  Katona Ibolya dr., 1958 - 1964
  [főelőadó, Egészségügyi Minisztérium]
  Katona Imre, 1962 - 1988
  [tag, MSZMP Központi Bizottság, kéviselő]
  Katona Imre, 1977 - 1980
  [néprajzkutató, docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Katona Imre, 1961 - 1973
  [attasé, Anglia]
  Katona István, 1985 - 1989
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Katona István, 1985
  [igazgató, Kiskunhalasi Állami Gazdaság]
  Katona István, 1963 - 1989
  [apát-plébános]
  Katona István dr., 1953 - 1970
  [igazgató, István kórház, Budapest]
  Katona János, 1951 - 1969
  [nagykövet, Stockholm, London]
  Katona János, 1955 - 1960
  [műszaki tudományok kandidátusa]
  Katona János Tamás, 1982
  [filozófus]
  Katona Jenő, 1950 - 1978
  [újságíró, szerkesztő, Korunk Szava]
  Katona Jenő dr., 1951 - 1956
  [vezető, Filmgyár]
  Katona József, 1953 - 1973
  [főmérnök, osztályvezető, Építésügyi Minisztérium]
  Katona József, 1968
  [alezredes]
  Katona József, 1959 - 1974
  [főigazgató, Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet]
  Katona József, 1965
  [felelős kiadó, Tolna Megyei Népújság]
  Katona József, 1987
  [erdész]
  Katona József, 1968
  [főelőadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Katona József, 1952
  [műszerész, Magyar Posta]
  Katona József, 1955 - 1965
  [párttitkár, komáromi állomás, MÁV]
  Katona József, 1954 - 1958
  [osztályvezető, Iparterv]
  Katona Józsefné, 1957 - 1963
  [pártmunkás, Zala megye]
  Katona Józsefné, 1956 - 1973
  [végrehajtó bizottsági titkár, Budapest XIV. kerületi tanács]
  Katona Józsefné, 1967 - 1973
  [titkár, MSZMP egyeki községi tanács]
  Katona Józsefné, 1958 - 1963
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Katona Kálmán, 1990
  [képviselő, MDF]
  Katona Lajos dr., 1953 - 1967
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Katona Lajos, 1968
  [elnök, Szabolcs-Szatmár megyei népi ellenőrzési bizottság]
  Katona Lajos, 1958
  [lelkész]
  Katona László, 1966 - 1970
  [osztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Katona László, 1954 - 1955
  [honvéd őrnagy]
  Katona László dr., 1955 - 1970
  [kórházigazgató helyettes]
  Katona Lászlóné, 1982
  [osztályvezető, MSZMP, Debrecen]
  Katona Magdolna, 1975
  [szakmunkás, Országos Szakipari Vállalat]
  Katona Margit, 1961
  [gyógyszerész]
  Katona Mihály, 1982
  [parancsnok, Komárom Megyei Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnokság]
  Katona Mihály, 1969
  [munkatárs, SZOT]
  Katona Pál, 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Zádorfalva]
  Katona Pálné, 1967
  [végrehajtó bizottsági tag, Rétsági járási tanács]
  Katona Péter, 1967
  [adjunktus, József Attila Tudományegyetem]
  Katona Péter dr., 1963
  [főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Katona Róza, 1967
  [KISZ-titkár, Földes]
  Katona Sándor, 1964
  [labdarúgó]
  Katona Sándor, 1969
  [munkatárs, Minisztertanács Titkársága]
  Katona Sándor, 1953 - 1956
  [főtechnológus, Ganz Vagongyár]
  Katona Sándor, 1958
  [főosztályvezető, Tiszavidéki Vegyikombinát]
  Katona Sándor, 1954
  [mérnök, Sztálin Vasmű]
  Katona Sándor, 1985 - 1987
  [igazgató, Ikarus, képviselő, Fejér megye]
  Katona Sándor, 1973 - 1982
  [őrnagy, parancsnokhelyettes, zalaegerszegi határőrkerület]
  Katona Sándor, 1949 - 1971
  [képviselő, Csongrád megye]
  Katona Sándor dr., 1963 - 1966
  [titkárságvezető, MSZMP Somogy megyei bizottság]
  Katona Tibor dr., 1964
  [igazgatóhelyettes főorvos, MÁV Kórház]
  Katona Zoltán, 1964 - 1968
  [végrehajtó bizottsági titkár, sövényházai községi tanács]
  Katona Zoltán, 1955 - 1966
  [főmérnök, Állami Gazdaságok Minisztériuma]
  Katona Zoltán, 1964
  [pap]
  Katona Zoltán dr., 1956 - 1983
  [legfőbb ügyész első helyettese]
  Katona Zoltánné, 1953 - 1982
  [Soltész Mária, főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium]
  Katona Zsigmond, 1957 - 1959
  [egyetemi tanár, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola]
  Katona - Kiss László dr., 1962
  [osztályvezető, Helyközi Távbeszélő Igazgatóság]
  Katona - Kiss Zoltán, 1963
  [csoportvezető, szentesi városi tanács végrehajtó bizottsága]
  Katonai Istvánné, 1958
  [boltvezető, Görbeházi Földművesszövetkezet]
  Kató Lajos, 1974
  [igazgatóhelyettes, Alkaloida Vegyészeti Gyár]
  Katócs Albert, 1964
  [csoportvezető, Országos Tervhivatal]
  Katrienné Závodi Margit, 1986
  [adminisztrátor, MSZMP Központi Bizottság]
  Katsányi Sándor, 1973
  [tudományos főmunkatárs, Könyvtártudományi és Módszertani Központ]
  Kattinger Gusztáv, 1966
  [főszerkesztő "Mezőgazdasági Kiadó"]
  Kattra István, 1964
  [gazdasági igazgató, Budapesti Tanítóképző Intézet]
  Katus László, 1960 - 1969
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet]
  Katus László dr., 1958 - 1961
  [főelőadó, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Katz Ervin, 1983
  [vezérigazgató, Fékon Ruházati Vállalat]
  Katz László, 1954 - 1955
  [párttitkár, Rákosi Mátyás Szerszámgépgyár]
  Katzer Károly dr., 1976
  [gazdasági igazgató, Április 4. Gépipari Művek]
  Kauba Miklós, 1953 - 1973
  [igazgató, Soproni Ruhagyár]
  Kauba Ottóné, 1967 - 1968
  [szervező bizottsági titkár, Medicor Művek]
  Kaucz Ede, 1954 - 1958
  [igazgató, Lágymányosi Dohányárugyár]
  Kaucsek Ferenc, 1962
  [körzeti orvos]
  Kauderer Károly, 1953
  [vésnök, Rákosi Mátyás Szerszámgépgyár]
  Kauders Imre, 1960 - 1963
  [bizottsági elnök, Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete]
  Kaucz István dr., 1968
  [párbajtőröző]
  Kaufmann Árpád, 1970
  [honvéd alezredes]
  Kaufmann Endre, 1953
  [Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége, elnök, Lövő]
  Kaunitz Béla, 1954 - 1973
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Kauser Alajos, 1967 - 1968
  [igazgatóhelyettes, Postai Tervező Iroda]
  Kausz István dr., 1962 - 1968
  [pap]
  Kausz József, 1951
  [osztályvezető, Győr-Sopron Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Kaut Ferenc, 1968
  [színész]
  Kautzky József, 1983
  [párttitkár, tabi járás]
  Kaveczki János, 1955 - 1967
  [zeneszerző]
  Kazacsay Tibor, 1958
  [parancsnok, Kossuth Lajos Katonai Főiskola]
  Kazai Barna, 1967 - 1985
  [hírlapárus]
  Kazai Zsolt, 1984
  [operatőr, Hunnia Filmgyár]
  Kazal János, 1956
  [kabarészínész]
  Kazal László, 1951 - 1983
  [énekes]
  Kazareczki Kálmán, 1961 - 1987
  [miniszterhelyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kazán István, 1958 - 1975
  [színházi rendező]
  Kazár György dr., 1961 - 1979
  [főigazgató-helyettes, Országos Traumatológiai Intézet]
  Kazár József, 1953
  [szakaszvezető, belügyi igazgatás]
  Kazári Gyula, 1949 - 1959
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Salgótarján]
  Kazári László, 1955
  [igazgató, Budapesti Bútorgyár]
  Kazi Zoltán, 1955
  [osztályvezető, Szerszámgéptartozékok Gyára]
  Kazimir Károly, 1951 - 1987
  [színházi rendező]
  Kazimir László, 1958 - 1962
  [első követségi titkár, magyar követség, Párizs]
  Kazimiti György, 1955 - 1969
  [alosztályvezető, SZOT]
  Kazimity Györgyné, 1963 - 1978
  [elnökségi tag, Művészeti Dolgozók Szakszervezete]
  Kazinczi János, 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Ecseg]
  Kazinczi László, 1953 - 1956
  [frontmester, Mizserfai Szénbánya Vállalat]
  Kazinczi László, 1957 - 1961
  [osztályvezető, Gamma Optikai Művek]
  Kazinczi Mária, 1953
  [kiváló gyapottermelő címet kapta, Bácsborsod]
  Kazinczi Mihály, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Mélykút]
  Kazinczi Zoltán, 1955
  [művezető, Kábel és Műanyaggyár]
  Kazinczy Ede Győző dr., 1968 - 1970
  [osztályvezető, Magyar Beruházási Bank]
  Kazinczy László dr., 1960
  [műszaki tudományok kandidátusa]
  Kazinczy Mihály, 1953 - 1959
  [igazgató, Bácsalmási Állami Gazdaság]
  Kawka M. József, 1955 - 1968
  [osztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Kácsor Béla, 1958
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes, Tiszanána]
  Kácsor Gyula, 1970
  [KISZ-titkár, táborozási bizottság]
  Kácsor Jánosné, 1957 - 1966
  [első párttitkár, Eger]
  Kácsor Mihály, 1955 - 1960
  [igazgató, Budapesti Autótaxi Vállalat]
  Kádas Ferenc, 1957 - 1975
  [helyettes vezérigazgató, Pamutnyomóipari Vállalat]
  Kádas Imre, 1971
  [képviselőjelölt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, munkás, Lenin Kohászati Művek]
  Kádas István, 1970
  [kereskedelmi attasé, magyar nagykövetség, London]
  Kádas István, 1951 - 1977
  [képviselő, főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Kádas Kálmán dr., 1955 - 1982
  [dékán, Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem]
  Kádár György, 1955 - 1976
  [festőművész]
  Kádár Györgyné, 1957 - 1985
  [Tury Mária, festőművész]
  Kádár Imre dr., 1953 - 1973
  [alelnök, Budapesti Békebizottság]
  Kádár István, 1957 - 1975
  [főosztályvezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Kádár Iván, 1990 - 1991
  [képviselő, SZDSZ]
  Kádár János, 1955 - 1988
  [miniszterelnök]

 17. Kádár János, 1957 - 1984
  [miniszterelnök]
  Kádár Jánosné, 1958 - 1992
  [főosztályvezető, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala]
  Kádár Jánosné, 1965 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Salgótarján]
  Kádár József, 1951 - 1967
  [ÁVH-s főhadnagy]
  Kádár József, 1982 - 1988
  [főtanácsos, Ipari Minisztérium]
  Kádár József, 1964
  [pártbizottsági tag, Győr]
  Kádár József, 1978 - 1980
  [nagykövet, Berlin]
  Kádár József dr., 1972 - 1988
  [építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettes]
  Kádár Lajos, 1957
  [gépészmérnök, Transelektro Vállalat]
  Kádár Lajos, 1959
  [előadó, Külügyi Akadémia]
  Kádár László, 0
  [katolikus püspök]
  Kádár László, 1963 - 1975
  [termelőszövetkezeti elnök, Tokod]
  Kádár László, 1966 - 1984
  [nagykövet, Mongol Népköztársaság]
  Kádár László, 1968 - 1986
  [egri érseki titkár]
  Kádár László dr., 1954 - 1971
  [rektor, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Kádár Magdolna, 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Kádár Mihály, 1950 - 1956
  [honvéd ezredes]
  Kádár Miklós, 1984
  [vezérigazgató, Hungarocoop Külkereskedelmi Vállalat]
  Kádár Miklós, 1958 - 1963
  [vezető helyettes, Magyar Külkereskedelmi Kirendeltség, Moszkva]
  Kádár Miklós, 1959 - 1962
  [párttitkár, MÁV]
  Kádár Miklós dr., 1952 - 1971
  [dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
  Kádár Péter, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Kádár Péter, 1984
  [rendőr alezredes, alosztályvezető, Budapesti Rendőr-főkapitányság]
  Kádár Róbertné dr., 1954 - 1973
  [fősztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Kádár Sándor, 1968
  [elnök, makói városi népi ellenőrzési bizottság]
  Kádár Tibor, 1965
  [megyei főgyógyszerész]
  Kádár Tibor dr., 1957 - 1973
  [egyetemi tanár, főosztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Kádár Tibor dr., 1951 - 1972
  [igazgató, Országos Orvostovábbképző Intézet]
  Kádár Vilmos, 1951 - 1974
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kádár Zoltán, 1970
  [főállattenyésztő, Romhány]
  Kádár Németh Béláné, 1970
  [pártbizottsági tag, MSZMP komló városi bizottság]
  Káder Gyula, 1975 - 1985
  [első titkár, újpesti pártbizottság]
  Kákai Szabó (utóneve ismeretlen), 1958
  [festőművész]
  Kákonyi Asztrik, 1969
  [festőművész]
  Kákonyi Éva, 1979
  [programozó matematikus]
  Kákonyi István, 1951
  [szobrász]
  Kákonyi József, 1955 - 1957
  [kereskedelmi főnök, MÁV, Záhony]
  Kálazi József, 1962 - 1976
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Káldi Béla, 1984
  [tanácselnök, Mór]
  Káldi Endre, 1985
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Káldi György, 1961
  [katolikus pap]
  Káldi János, 1958 - 1970
  [költő]
  Káldi József dr., 1963 - 1972
  [rektorhelyettes, Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Káldi Katalin, 1957 - 1975
  [tag, KISZ Központi Bizottság]
  Káldi Nóra, 1969 - 1982
  [színművész]
  Káldi Pál dr., 1966 - 1971
  [rektor, Veszprémi Vegyipari Egyetem]
  Káldy Gyula, 1967
  [párttitkár, XV. Számú Autójavító Vállalat]
  Káldy Zoltán, 1958 - 1987
  [evangélikus püspök]
  Káldy Zoltánné, 1973
  [vezető, Express utazási iroda]
  Káldor Elza, 1952 - 1955
  [osztályvezető, debreceni városi tanács]
  Káldor Endre, 1957
  [újítási felelős, Markó utcai gyűjtofogház]
  Káldor Györgyné, 1960
  [képszerkesztő, Magyar-Szovjet Baráti Társaság]
  Káldor Gyula, 1955 - 1970
  [elnökhelyettes, fővárosi népi ellenőrzési bizottság]
  Káldor István dr., 1962
  [orvos, egyetemi adjunktus]
  Káldor Istvánné, 1956
  [gyógyszerész őrnagy]
  Káldor János dr., 1973
  [igazgató, Postás Művelődési Központ]
  Káldor József, 1958 - 1962
  [elnök, Izraelita Hitközség, Szeged]
  Káldor László, 1963
  [grafikusművész]
  Káldor Lipótné dr., 1954 - 1964
  [tanácstag, Budapest III. kerület]
  Káldor Mihály, 1964 - 1969
  [osztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Káldor Miklós, 1972
  [tanár, Kings College]
  Káldosi Rudlf dr., 1968
  [vezető, SZOT]
  Káli Ferenc, 1967 - 1980
  [képviselő, Fejér megye]
  Káli Lajos, 1954 - 1976
  [személyzeti és munkaügyi igazgató, Lenin Kohászati Művek]
  Káli Lajos, 1976
  [Hazafias Népfront elnöke, miskolci városi bizottság]
  Káli Lajos, 1955
  [végrehajtó bizottsági elnök, mikófalvi községi tanács]
  Kállai Árpádné, 1967 - 1975
  [képviselő, Bács-Kiskun megye]
  Kállai Ferenc, 1953 - 1987
  [színész, képviselő]
  Kállai Gyula, 1947 - 1988
  [miniszterelnök]
  Kállai Gyuláné, 1963 - 1972
  [titkárnő volt]
  Kállai Imre, 1957 - 1970
  [párttitkár, polgári járás]
  Kállai István, 1958 - 1971
  [író]
  Kállai István, 1978
  [kirendeltség vezetőhelyettes, Lufthansa]
  Kállai Istvánné, 1964
  [elnök, Békés megyei tanács, oktatási és népművelési bizottság]
  Kállai József, 1970
  [főkönyvelő, Bátaszék, Búzakalász Termelőszövetkezet]
  Kállai József, 1969 - 1982
  [tanácsos, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Kállai Kornél, 1953 - 1964
  [főagromómus, Rizstermelő Állami Gazdaságok Igazgatósága]
  Kállai Lajos dr., 1964 - 1985
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Kállai László, 1958 - 1960
  [magyar nagykövetség, Bécs]
  Kállai László dr., 1958 - 1963
  [pótképviselő-jelölt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Kállai Magda, 1955
  [osztályvezető, MSZT Országos Központ]
  Kállai Mária dr., 1976
  [bíró]
  Kállai Menyhért, 1961 - 1970
  [párttitkár, mátészalkai járási pártbizottság]
  Kállai Miklós, 0
  [író]
  Kállai Oszkár, 1968 - 1984
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Kállai Oszkárné, 1965
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Kállai Pál, 1964 - 1985
  [társelnök, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Kállai Sándor, 1951 - 1974
  [igazgató, Dunántúli Kőolajipari Gépgyár]
  Kállai Sándor, 1952 - 1974
  [párttitkár, MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság]
  Kállai Sándor, 1965 - 1983
  [rendőr vezérőrnagy]
  Kállay Istvánné, 1959
  [tanár, Orosházi Általános Gimnázium]
  Kállay Kálmán dr, 1958 - 1959
  [professzor, Debreceni Református Teológiai Akadémia]
  Kállay Kristóf, 1990
  [képviselő, SZDSZ-FIDESZ-KDNP]
  Kállay Lajos, 1968
  [vezető, I. számú Postahivatal, Eger]
  Kálló Iván, 1947 - 1961
  [rendkívüli nagykövet, Izrael, meghatalmazott miniszter]
  Kálló Jánosné dr., 1965
  [főelőadó, Bács-Kiskun megyei tanács]
  Kállói Károly, 1966 - 1969
  [titkár, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete Fejér megyei bizottság]
  Kálmán Attila dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Kálmán Béla dr., 1955 - 1985
  [tanszékvezető egyetemi tanár, debreceni egyetem]
  Kálmán Dezső, 1955 - 1963
  [igazgatóhelyettes, Chemolimpex]
  Kálmán Endre, 1951 - 1984
  [igazgató, MSZMP Párttörténeti Intézet]
  Kálmán Endre dr., 1968
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Kálmán Éva, 1955 - 1977
  [dramaturg]
  Kálmán Ferenc, 1969 - 1972
  [párttitkár, Március 15. Termelőszövetkezet, Hernád]
  Kálmán Ferenc, 1964 - 1968
  [művelődésügyi osztályvezető-helyettes, Somogy megye]
  Kálmán György dr., 1951 - 1973
  [főiskolai docens, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola]
  Kálmán György dr., 1965 - 1968
  [kandidátus, osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Kálmán György, 1956 - 1985
  [színész]
  Kálmán György, 1951 - 1958
  [üzemvezető, Tatbányai Szénbányák]
  Kálmán György, 1952 - 1963
  [főmérnök, Mátrai Ásványbányák]
  Kálmán Gyula, 1967 - 1981
  [Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége elnöke, Tolna megye]
  Kálmán Imre, 1963 - 1969
  [vezető, Állami Biztosító, Győr-Sopron megye]
  Kálmán Imréné, 1965
  [Kálmán Imre özvegye]
  Kálmán István, 1972 - 1974
  [tudományos osztályvezető, Vasipari Kutatóintézet]
  Kálmán István, 1955 - 1957
  [másodtitkár, Szolnok megyei pártbizottság]
  Kálmán János, 1977 - 1978
  [szolgálatvezető, Ganz-Mávag]
  Kálmán János, 1969
  [osztályvezető, Országos Gumiipari Vállalat]
  Kálmán János, 1951 - 1956
  [igazgató, Szerszámgépgyár, Rákosi Mátyás Művek]
  Kálmán János, 1961
  [tiszteletbeli esperes]
  Kálmán Jenő, 1964 - 1983
  [első titkár, MSZMP celldömölki járási pártbizottság]
  Kálmán József, 1953 - 1972
  [szerkesztőbizottsági tag, "Munkaügyi Szemle"]
  Kálmán József, 1963 - 1971
  [igazgató, Telefongyár]
  Kálmán Kata, 1969 - 1970
  [fotóművész]
  Kálmán Katalin, 1968
  [szobrászművész]
  Kálmán Károly, 1968 - 1972
  [szerkesztőbizottsági.tag, Munkaügyi Szemle]
  Kálmán Lajos, 1954 - 1961
  [főmérnök,Csepeli Vas- és Acélöntödegyár]
  Kálmán Lajos, 1954 - 1971
  [gazdasági igazgató, Pártfőiskola]
  Kálmán Lajos, 1963
  [munkatárs MSZMP Központi Bizottság]
  Kálmán László, 1960 - 1968
  [igazgató, Csepeli Kossuth Lajos Gép- és Öntőipari Technikum]
  Kálmán László, 1968
  [szerkesztőbizottsági tag, Középfokú Szakoktatás]
  Kálmán Márta, 1959
  [színésznő]
  Kálmán Mihály, 1963 - 1968
  [igazgató, Felsőfokú Vasútforgalmi Technikum]
  Kálmán Mihály, 1968
  [főkönyvelő, Búzakalász Termelőszövetkezet, Andornaktálya]
  Kálmán Miklós, 1966 - 1974
  [elnökhelyettes, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Kálmán Oszkár, 1954 - 1971
  [operaénekes]
  Kálmán Péter, 1982
  [munkatárs, Chemokomplex]
  Kálmán Péter dr., 1973
  [igazgató főorvos, Országos Testnevelés és Sportegészségügyi Intézet]
  Kálmán Róbert, 1957 - 1959
  [műszaki osztályvezető, Film Főigazgatóság]
  Kálmán Sándor, 1954 - 1960
  [újságíró, Magyar Távirati Iroda]
  Kálmán Sándor, 1968 - 1978
  [igazgató, Artex]
  Kálmán Sándor, 1985
  [párttitkár, MSZMP kaposvári városi pártbizottság]
  Kálmán Sándor dr., 1954 - 1970
  [igazgatóhelyettes, Collegium Hungaricum]
  Kálmán - Fáber Erzsébet dr., 1959
  [tudományos munkatárs, radiológus]
  Kálmánchey Tibor, 1955 - 1963
  [igazgató, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen]
  Kálmánchey Zoltán dr., 1967 - 1974
  [főigazgató, Pécsi Tanárképző Főiskola]
  Kálnoky László, 1959 - 1985
  [költő]
  Káloczy István dr., 1958
  [tiszteletbeli kanonok]
  Kálovics József, 1951 - 1968
  [osztályvezető, Magyar Nemzeit Bank]
  Kálovits Géza, 1964 - 1969
  [KISZ-titkár, Nógrád megye]
  Kálóczi József, 1968
  [osztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Kámán József dr., 1986 - 1990
  [katonai főügyész, legfőbb ügyész helyettese]
  Kámi János, 1963
  [párttitkár, Megyehíd]
  Káhn Ernő, 1972
  [igazgató, Nyíregyházi Hullámlemez- és Zsákgyár]
  Kán Lajos, 1968
  [elnök, Nyírbátori Járási Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Kán Lajosné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, nyírbátori járási pártbizottság]
  Kána Lőrinc, 1950 - 1958
  [parancsnok, Magyar Légügyi Parancsnokság]
  Kánai József, 1954
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Hungária Vegyiművek]
  Kánai Lajos, 1956 - 1965
  [igazgató, Törökbálinti Állami Gazdaság]
  Kánár Ferenc, 1953
  [termelőszövetkezeti csopor elnöke, Nagyrécse]
  Kángl György, 1967
  [osztályvezető, MSZMP devecseri járási pártbizottság]
  Kánitz Gabriella, 1962 - 1964
  [főelőadó, Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya]
  Kántás Károly, 1954 - 1957
  [tanár, tanszékvezető, Soproni Bányamérnöki és Földmérnöki Egyetem]
  Kántor Andor, 1954 - 1972
  [igazgató, Budapesti Ipar- és Képzőművészeti Gimnázium]
  Kántor Béla, 1953
  [sztahanovista munkás, Rákosi Mátyás Művek]
  Kántor Béla dr., 1964 - 1971
  [hadbíró ezredes]
  Kántor Dezső, 1955 - 1959
  [főagronómus, Győr-Sopron, Vas megyei állami gazdaság]
  Kántor Ferenc, 1953
  [református lelkész]
  Kántor Ferenc, 1975
  [betanított munkás, Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kántor Ferenc, 1964
  [KISZ-titkár, Bőripari Vállalat]
  Kántor Géza, 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Nyírtét]
  Kántor Géza, 1959
  [igazgató, bagi általános iskola]
  Kántor György, 1969
  [igazgatóhelyettes, Bánki Donát Gépipari Főiskola]
  Kántor György, 1968
  [Hazafias Népfront elnöke, gyönki községi bizottság]
  Kántor Imre, 1971
  [osztályvezető-helyettes, Heves megyei tanács]
  Kántor István dr., 1958 - 1961
  [osztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Kántor István, 1955 - 1960
  [főművezető, Kőbányai Zománcárugyár]
  Kántor István, 1959 - 1961
  [igazgató, Polgárdi Gépállomás]
  Kántor István, 1958
  [végrehajtó bizottsági titkár, berkeszi községi tanács]
  Kántor István, 1964
  [végrehajtó bizottsági elnök, gárdonyi községi tanács]
  Kántor János, 1953
  [traktoros, Gyulapuszta]
  Kántor János, 1955
  [pártbizottsági titkár, Orion]
  Kántor János, 1979
  [főosztályvezető, Cooptourist]
  Kántor József, 1958
  [pártmunkás, dorogi járási bizottság]
  Kántor József, 1958
  [termelőszövetkezeti elnök, Pécsely]
  Kántor József, 1952 - 1955
  [lakatos, elítélve tervcsalásért]
  Kántor Kálmán, 1951 - 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, MÁVAG]
  Kántor Lajosné, 1963 - 1967
  [képviselő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
  Kántor László dr., 1963 - 1968
  [igazgató, KÖJÁL, Bács- Kiskun megyei állomás]
  Kántor László, 1963
  [párttitkár, Hejőbába]
  Kántor László, 1955
  [vezető mérnök, MÁV]
  Kántor László, 1955 - 1968
  [igazgató, Rövidáru Ipari Tröszt]
  Kántor Miklós, 1965
  [címzetes esperes]
  Kántor Zsuzsa, 1958 - 1972
  [író]
  Kánya Erzsébet, 1985
  [tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Kánya Gábor, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kánya Zoltán, 1957 - 1959
  [igazgató, brüsszeli világkiállítási iroda]
  Kányádi Sándor, 1965 - 1988
  [költő, műfordító]
  Kányási Kálmán, 1959 - 1967
  [párttitkár, Nagybajom]
  Kányási Mihály, 1957
  [elítélték ellenforradalmi cselekményekért]
  Kányik János, 1953
  [igazgató, Selypi Cementgyár]
  Káplán István dr., 1968 - 1972
  [főosztályvezető, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium]
  Káplár Adolf, 1968
  [végrehajtó bizottsági tag, barcsi járási KISZ végrehajtó bizottsága]
  Káplár Gyula, 1962 - 1966
  [főmérnök, Székesfehérvári Könnyűipari Szerszámgépgyár]
  Káplár József, 1969 - 1978
  [szerkesztő, MTI Somogy megyei szerkesztőség]
  Káplár József, 1959 - 1982
  [szerkesztő bizottsági tag, Külgazdaság]
  Káplár József, 1963 - 1986
  [külkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Káplár Károly, 1962 - 1976
  [végrehajtó bizottsági elnök, orosházi járási tanács]
  Kápolnai György, 1973
  [KISZ-titkár, Budapest VI. kerület]
  Kápolnai György, 1964 - 1968
  [munkatárs, Pamutnyomóipari Vállalat]
  Kápolnai Pál, 1963 - 1968
  [főkönyvelő, Keményfémipari Vállalat]
  Kápolnay Gyula dr., 1963
  [üzemi orvos]
  Kápolnás József, 1952
  [iskolaigazgató, Báta]
  Kápolnási István, 1963
  [titkár, Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsa]
  Káposzta Benő, 1964
  [labdarúgó]
  Káposzta Ferenc, 1957
  [üzemvezető, Csepeli Vas- és Fémművek]
  Kárász Győző, 1955 - 1970
  [főtitkárhelyettes, Magyar Vöröskereszt]
  Kárászné dr.Rácz Lídia, 1989
  [elnökségi tag, MSZP]
  Károlyi Amy, 1951 - 1984
  [Weöres Sándor felesége, költő]
  Károlyi Anna, 1953
  [igazgató, Tápiósülyi Állami Gazdaság]
  Károlyi Antal, 1952 - 1970
  [műteremvezető, Városépítési Tervező Vállalat]
  Károlyi Béla, 1951
  [színész]
  Károlyi Ernő, 1975
  [párttitkár, Zalaegerszeg]
  Károlyi Ernő, 1953 - 1956
  [műhelyfőnök, Első Magyar Gazdasági Gépgyár]
  Károlyi Ferenc, 1968
  [elnökhelyettes, kalocsai járási népi ellenőrzési bizottság]
  Károlyi György dr., 1959 - 1969
  [megyei főorvos, Hajdú-Bihar megye]
  Károlyi György dr., 1972 - 1976
  [igazgatóhelyettes, Aluminiumipari Tervező Vállalat]
  Károlyi György dr., 1968 - 1969
  [osztályvezető, Hajdú-Bihar megyei tanács végrehajtó bizottság]
  Károlyi György dr., 1975 - 1979
  [igazgató, Orvostovábbképző Intézet]
  Károlyi István dr., 1958 - 1982
  [főigazgató, Sárospataki Tanítóképző Főiskola]
  Károlyi István dr., 1959 - 1973
  [főorvos]
  Károlyi István, 1957 - 1958
  [végrehajtó bizottsági elnök, győri városi tanács]
  Károlyi József, 1966
  [munkás, tag, budapesti pártbizottság]
  Károlyi József, 1959
  [igazató, Nagynyomású Kísérleti Intézet]
  Károlyi József, 1955 - 1957
  [igazgató, Fővárosi Állatkert]
  Károlyi József dr., 1960 - 1974
  [osztályvezető, fővárosi tanács]
  Károlyi László, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP fehérgyarmati járási pártbizottság]
  Károlyi Mihályné, 1961 - 1985
  [a volt köztársasági elnök felesége]
  Károlyi Stefánia, 1958
  [színésznő]
  Károlyi Zoltán, 1957
  [műszaki tudományok kandidátusa]
  Károlyi Zsigmond, 1979
  [festőművész]
  Károlyi Zsigmond P., 1968
  [cikket ír az oktatási reformról]
  Kárpát Magdolna, 1970 - 1981
  [tartományfőnöknő]
  Kárpáti András, 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Kárpáti Aurél, 1954 - 1963
  [író, alelnök, Magyar Pen Club]
  Kárpáti Edit, 1975
  [főelőadó, Komárom megyei tanács]
  Kárpáti Ferenc, 1951 - 1990
  [honvédelmi miniszter]
  Kárpáti Ferenc, 1990
  [vezérigazgató, Rába Magyar Vagon- és Gépgyár]
  Kárpáti György dr., 1963 - 1967
  [igazgató-főorvos]
  Kárpáti György dr., 1954 - 1964
  [vizilabdázó]
  Kárpáti György, 1967
  [filmrendező]
  Kárpáti Henrikné, 1953 - 1963
  [elnökhelyettes, Budapest XXI. kerületi tanács]
  Kárpáti Imre dr., 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagyecsed]
  Kárpáti Imre dr., 1954
  [orvos]
  Kárpáti István, 1958
  [osztályvezető, Magyar Hirdető Vállalat]
  Kárpáti István, 1965 - 1966
  [párttitkár, Egyesült Villamosgépgyár]
  Kárpáti István dr., 1964 - 1971
  [egyetemi docens, Keszthelyi Agrártudományi Egyetem]
  Kárpáti János, 1956 - 1983
  [zenetudós]
  Kárpáti János, 1968
  [ügyvezető igazgatóhelyettes, Mercator Kft.]
  Kárpáti Jenő dr., 1965
  [elnök, bajai Járásbíróság]
  Kárpáti Jenő, 1964
  [osztályvezető, karcagi városi tanács]
  Kárpáti József, 1949 - 1973
  [külügyminiszter-helyettes]
  Kárpáti József, 1968
  [főelőadó, Vas megyei népi ellenőrzési hivatal]
  Kárpáti József, 1968 - 1972
  [gazdasági igazgató, Jászberényi Hűtőgépgyár]
  Kárpáti József, 1982
  [vezérigazgató, Agrotek]
  Kárpáti József, 1960
  [népbíró, Pécs]
  Kárpáti József, 1952 - 1958
  [röntgentechnikus, Röntgen Javító és Szerelő Vállalat]
  Kárpáti József, 1965 - 1966
  [igazgató, INTRANSZMAS]
  Kárpáti József dr., 1979
  [főosztályvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kárpáti Kamill, 1954 - 1958
  [sztahanovista szerelőlakatos, Szállítóberendezések Gyára]
  Kárpáti Lajosné, 1968
  [titkár, Magyar Édesipari Vállalat pártbizottság]
  Kárpáti László, 1956 - 1963
  [tanár, soproni tanítóképző]
  Kárpáti László dr., 1962 - 1984
  [elnök, Országos Ügyvédi Tanács]
  Kárpáti Márta, 1960 - 1975
  [képviselő, Budapest]
  Kárpáti Rudolf, 1961 - 1984
  [világbajnok kardvívó]
  Kárpáti Sándor, 1956 - 1966
  [alezredes, katonai és légügyi attasé, magyar nagykövetség, Athén]
  Kárpáti Sándor, 1962 - 1984
  [tanár, MSZMP Központi Bizottság Pártfőiskola]
  Kárpáti / Kupka / Sándor, 1960 - 1972
  [titkár, KISZ Központi Bizottság]
  Kárpáti Tamás, 1986
  [titkár, Nyomda-, Papíripar és Sajtó Dolgozói Szakszervezete]
  Kárpáti Tamás, 1985
  [főosztályvezető, Állami Pénzverő]
  Kárpáti Tamás, 1985
  [főszerkesztő-helyettes, Munka]
  Kárpáti Zoltán, 1958 - 1967
  [színész]
  Kárpáti Zoltán, 1963 - 1972
  [professzor, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola]
  Kárpáty Kamil, 1963 - 1969
  [szakreferens, Országos Kisipari Szövetkezet, Heves megye]
  Kárteszi Ferenc dr., 1953 - 1964
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Kártyás Gyula, 1989
  [első titkár, Budapest VIII. kerületi pártbizottság]
  Kása Imre, 1970 - 1987
  [honvéd ezredes]
  Kászon József, 1955 - 1972
  [külpolitikai szerkesztő, Dunántúli Napló]
  Kászonyi István, 1962 - 1975
  [határőrség párttitkára, Baranya megye]
  Kátai Imre, 1968 - 1972
  [dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Kátai Imre dr., 1969 - 1970
  [elnök, várpalotai városi tanács]
  Kátai Incéné dr., 1975
  [elnökhelyettes, ráckevei járási hivatal]
  Kátay Aladár dr., 1954 - 1973
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Kátay Antal, 1966 - 1970
  [rovatvezető, Fejér Megyei Hírlap]
  Kátay Endre, 1963
  [színész]
  Kátay Zoltán dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kávai Gézáné dr., 1958 - 1968
  [Hazafias Népfront titkára, váci városi bizottság]
  Kávássy Sándor, 1990 - 1991
  [képviselő, FKGP]
  Kázsmér István dr., 1964 - 1985
  [párttitkár, Budapest XII. kerület]
  Kázsmér János, 1972 - 1990
  [vezérigazgató, Videoton, tag, MSZMP Központi Bizottság]
  Kázsmér Zsigmond dr., 1968 - 1986
  [nagykövet, Iráni Iszlám Köztársaság]
  Keczeli László, 1960 - 1972
  [munkatárs, SZOT]
  Keczer Imre, 1990
  [vezérőrnagy]
  Keczer Tamás dr., 1983
  [adjunktus, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Kecskeméti Gyula, 1969 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Kenézlő]
  Kecskeméti István dr., 1951 - 1973
  [tanácselnök-helyettes, Győr-Sopron megye]
  Kecskeméti Lajos dr., 1967 - 1973
  [titkár, Budapest Könyéki Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]
  Kecskeméti Mihályné, 1963
  [előadó, Vas megyei tanács]
  Kecskés András, 1965
  [igazgatóhelyettes, Ádándi Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskola]
  Kecskés Ferenc, 1962
  [igazgató, szombathelyi Savaria Szálló]
  Kecskés István, 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Árpádhalom]
  Kecskés János, 1958
  [termelőszövetkezeti tag, Barabás]
  Kecskés József, 1961
  [párttitkár, Budapesti Gázkészülékgyártó Vállalat]
  Kecskés Józsefné, 1968
  [csoportvezető, tabi községi tanács végrehajtó bizottsága]
  Kecskés László, 1968
  [operatőr]
  Kecskés Mihály dr., 1964
  [biológus]
  Kecskés Miklós, 1973
  [rendőr alezredes]
  Kecskés Pál, 1952 - 1968
  [tanszékvezető tanár, Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia]
  Kecskés Rezső dr., 1970
  [ügyész]
  Kecskés Sándor dr., 1963 - 1981
  [rektor, Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Kecsmár Ilona, 1967 - 1985
  [titkár, MSZMP Budapest VI. kerület]
  Kedves Ferenc, 1968
  [docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Kedves Heinrich, 1960
  [tag, Magyar-Szovjet Baráti Társaság Elnöksége]
  Kedves József, 1963 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Nyírmada]
  Kedves Miklós, 1966 - 1973
  [docens, József Attila Tudományegyetem Természettudományi kar]
  Kedves Zoltán, 1959 - 1960
  [tanácselnök, Abaújszántó]
  Kedvessy György, 1954 - 1984
  [rektorhelyettes, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Keglovich László, 1968
  [labdarúgó]
  Keglovics Gabriella, 1975
  [párttitkár, nagykanizsai járás]
  Keglovits Ferenc, 1965
  [tag, KISZ bizottság]
  Keglovits György, 1960 - 1973
  [vezető, külkereskedelmi kirendeltség, Sydney]
  Kehrling Béla, 1970
  [igazgatóhelyettes, Ipari Szerelvény- és Gépgyár]
  Keil Antal, 1967
  [tervező, Út-, Vasúttervező Rt.]
  Keilwert Vilmos, 1953 - 1962
  [főmérnök, Láng Gépgyár]
  Keimer Tibor, 1966
  [cikket írt a korszerűsítési érdekeltségről a vegyiparban]
  Kekken András dr., 1951 - 1974
  [evangélikus lelkész]
  Kele István, 1959 - 1972
  [igazgató, Zalaegerszegi Kögáz]
  Kelecsényi László, 1977
  [publicista, kritikus]
  Kelemen Endre, 1985
  [főszerkesztő-helyettes, Magyar Televízió]
  Kelemen Éva, 1953 - 1986
  [színésznő]
  Kelemen Elemér dr., 1984 - 1989
  [művelődési miniszterhelyettes]
  Kelemen Ferenc dr., 1961 - 1978
  [főigazgató, Államigazgatási Főiskola]
  Kelemen Gyula, 1955 - 1964
  [államminiszter]
  Kelemen Gyula, 1953 - 1975
  [ösztöndíjas, filozófia szakos hallgató a Lomonoszov Egyetemen]
  Kelemen Imre, 1960 - 1975
  [újságíró]
  Kelemen István, 1980
  [tudósító, MTI tudósítója Varsóból]
  Kelemen István, 1965 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Pásztó]
  Kelemen István, 1967 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Ömböly]
  Kelemen István, 1953
  [főgépész, oroszlányi külszínfejtés]
  Kelemen István, 1959
  [tanársegéd, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Kelemen István, 1973
  [Hazafias Népfront titkára, pécsi járási bizottság]
  Kelemen István, 1955
  [igazgató, pusztamagyaródi általános iskola]
  Kelemen István, 1953
  [technikus, Magyar-Szovjet Olajipari Részvénytársaság]
  Kelemen István dr., 1968
  [igazgató - főorvos, Győr- Sopron megyei KÖJÁL]
  Kelemen István dr., 1964 - 1967
  [osztályvezető, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Kelemen Istvánné, 1955
  [dolgozó, Villamosgép- és Kábelgyár]
  Kelemen Jenő, 1952
  [pártfunkcionárius]
  Kelemen János, 1955 - 1976
  [segédszerkesztő, Művelt Nép]
  Kelemen János dr., 1969 - 1976
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Kelemen József, 1990
  [képviselő, MDF]
  Kelemen Lajos, 1984
  [költő]
  Kelemen Lajos, 1955 - 1983
  [általános elnökhelyettes, fővárosi tanács]
  Kelemen Lajos, 1967 - 1975
  [alelnök, Közalkalmazottak Szakszervezete]
  Kelemen Lajos, 1958 - 1975
  [párttitkár, Mosonmagyaróvári Timföldgyár]
  Kelemen Lajos, 1971
  [műszaki igazgató, Csepeli Öntöde]
  Kelemen László, 1960 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Bögöte]
  Kelemen László, 1973
  [igazgatóhelyettes, Fővárosi Művelődési Ház]
  Kelemen László, 1952 - 1961
  [építészmérnök, Út-, Vasúttervező Rt]
  Kelemen László, 1958 - 1959
  [mérnök, Textilipari Anyagvizsgáló Intézet]
  Kelemen László, 1967
  [igazgató, Hőpalackgyár]
  Kelemen László, 1963
  [igazgató, Vas Megyei Húsipari Vállalat]
  Kelemen László, 1957 - 1958
  [párttitkár, Komló]
  Kelemen László dr., 1960 - 1979
  [rektorhelyettes, egyetemi tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Kelemen Lászlóné, 1965 - 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, tihanyi községi tanács]
  Kelemen Miklós dr., 1959 - 1983
  [főkapitány, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Kelemen Oszkár, 1973
  [kereskedelmi osztályvezető, Országos Tanszergyártó és Értékesítő vállalat]
  Kelemen Pál, 1973 - 1974
  [főmérnök, Ikarus]
  Kelemen Pálné, 1965
  [főelőadó, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Kelemen Sámuel, 1954 - 1968
  [elnök, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége, Borsod megyei igazgatóság]
  Kelemen Sándor, 1967 - 1975
  [földműves, képviselő, Bács- Kiskun megye]
  Kelemen Sándor, 1959 - 1969
  [parancsnok, szegedi munkásőr zászlóalj]
  Kelemen Sándor, 1964 - 1967
  [főosztályvezető, Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt]
  Kelemen Sándor, 1951 - 1955
  [termelőszövetkezeti elnök, Biatorbágy]
  Kelemen Sándor, 1954 - 1972
  [újságíró, tag, Nemzeti Parasztpárt Ideiglenes Vezetőség]
  Kelemen Sándor dr., 1963 - 1972
  [osztályvezető, Heves megyei tanács]
  Kelemen Zoltán, 1980 - 1985
  [képviselő, Szolnok megye]
  Kelen András, 1979
  [közgazdász]
  Kelen Béla, 1947 - 1985
  [képviselő, Budapest, titkár, budapesti pártbizottság]
  Kelen Béláné, 1955 - 1967
  [PB munkatárs]
  Kelen Dóra, 1958 - 1973
  [színésznő]
  Kelen Hugó, 1958
  [zeneszerző]
  Kelen István, 1953 - 1959
  [üzemmérnök, Kispesti Textilművek]
  Kelen János, 1952 - 1957
  [elnök, Társadalmi Atlétikai Szövetség]
  Kelen Jolán, 1957 - 1972
  [osztályvezető, Tanácsköztársaság Közoktatási Népbizottság]
  Kelenné Bartos Erzsébet, 0
  [lásd: Bartos Erzsébet]
  Kelenczés Miklós dr., 1969
  [műszaki főtanácsos, Posta Vezérigazgatóság]
  Kelenhegyi Emil, 1959 - 1971
  [műszaki vezető, Híradástechnikai KTSZ]
  Kellermann Márton, 1963
  [rektorhelyettes, agrártudományi főiskola]
  Keleti Arthur, 1968 - 1969
  [költő]
  Keleti Ágnes, 1952 - 1957
  [tornász, olimpiai bajnok]
  Keleti Ferenc, 1947 - 1979
  [képviselő, Békés megye]
  Keleti György, 1989 - 1990
  [honvédelmi miniszter]
  Keleti László, 1951 - 1972
  [színész]
  Keleti Márton, 1951 - 1973
  [filmrendező]
  Keleti Sándorné, 1961 - 1970
  [osztályvezető, Kultúrkapcsolatok Intézete]
  Keleti Tamás, 1968 - 1976
  [tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézet]
  Kellér Andor, 1956 - 1962
  [író, újságíró]
  Kellér Dezső, 1957 - 1986
  [konferanszié]
  Kelli István, 1962 - 1985
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Kelly Lajosné, 1962 - 1973
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Budapest II. kerületi tanács]
  Kellner Béla dr., 1951 - 1975
  [egyetemi tanár, Debreceni Orvostudományi Egyetem]
  Kellner Béla dr. / Bernát ? /, 1955 - 1973
  [vezető, megyei könyvtár, Kaposvár]
  Kemenczés Sándorné, 1967 - 1975
  [képviselő, Budapest]
  Kemenczi Bertalan, 1990
  [képviselő, Heves megye, több párt jelöltje]
  Kemenczky Judit, 1983
  [fordító]
  Kemendi Géza, 1955 - 1963
  [elnökhelyettes, keszthelyi járási tanács]
  Kemenes Béla dr., 1959 - 1973
  [dékán, József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
  Kemenes Egon dr., 1959 - 1977
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Afro-Ázsiai Kutató Intézet]
  Kemenes Ernő, 1982 - 1990
  [elnök, Országos Tervhivatal]
  Kemenes Frigyes, 1965 - 1985
  [főosztályvezető, Magyar Televízió]
  Kemenes Károly, 1960 - 1973
  [igazgató, Vörös Október Férfiruhagyár]
  Kemenes Lajos, 1963 - 1973
  [István ?, igazgató, EUROKOM]
  Kemenes László, 1985
  [igazgató, Budapesti Piarista Gimnázium]
  Kemenes Tibor, 1951 - 1962
  [igazgató, Rákosi Mátyás Kerékpárgyár]
  Kemenesi Béla, 1956
  [államvédelmi százados]
  Kemenesi Ernő, 1952 - 1985
  [igazgató, Martonvásári Kutatóintézet]
  Kemény Armand, 1961 - 1973
  [rektorhelyettes, Budapesti Állatorvosi Egyetem]
  Kemény Csaba dr., 1990
  [tag, Baloldali Alternatíva]
  Kemény Imre dr., 1950 - 1974
  [Országos Traumatológiai Intézet, főorvos]
  Kemény István, 1964 - 1974
  [gazdasági főigazgató, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Kemény István dr., 1957 - 1978
  [főszerkesztő, Kisiparos Újság]
  Kemény Istvánné dr., 1967
  [csoportvezető, MÜOSZ]
  Kemény János dr., 1967 - 1971
  [főosztályvezető, fővárosi tanács]
  Kemény Józsefné, 1966
  [tag, MSZMP gyulai járási bizottság]
  Kemény Józsefné, 1966
  [MSZMP gyulai járási bizottság.]
  Kemény Józsefné, 1966
  [tag, IX.kongresszus, jelölő bizottság]
  Kemény Lajos dr., 1967 - 1974
  [tanár, Szegedi Hittudományi Főiskola]
  Kemény László, 1988 - 1989
  [rektorhelyettes, Politikai Főiskola]
  Kemény László, 1951 - 1970
  [színész]
  Kemény Pál dr., 1953 - 1962
  [igazgató főorvos]
  Kemény Pálné dr., 1964 - 1969
  [főelőadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Kemény Péter, 1980 - 1982
  [párttitkár, Budapest X. kerület]
  Kemény Sándor, 1958 - 1972
  [igazgató, Baki Állami Gazdaság]
  Kemény Tamás dr., 0
  [főtitkár, Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség]
  Keményffy István, 1987
  [osztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Keményffy Margit, 1979
  [tanár]
  Kemsei István, 1984
  [tanár, költő]
  Kenczler Ödön, 1951 - 1972
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kenczler Ödönné, 1964
  [csoportvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Kende Béla, 1969 - 1984
  [honvéd ezredes]
  Kende Béla dr., 1982
  [vezető, Budapest, 16. számú Ügyvédi Munkaközösség]
  Kende Ferenc dr., 1965 - 1973
  [igazgató, Bonyhádi Közgazdasági Technikum]
  Kende György, 1961
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Kende István, 1952 - 1987
  [népművelési miniszterhelyettes]
  Kende István dr., 1955 - 1958
  [igazgató főorvos]
  Kende Istvánné, 1969
  [titkárnő, FAO, Róma]
  Kende János, 1961 - 1978
  [tudományos munkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Kende János, 1968 - 1972
  [operatőr]
  Kende János dr., 1951 - 1961
  [igazgató főorvos]
  Kende László, 1956
  [gépészmérnök, Város- és Községgazdálkodási Minisztérium]
  Kende László, 1951 - 1955
  [üzemvezető, Csepel Autógyár]
  Kende Márta, 1966
  [rendező]
  Kende Péter, 1953 - 1954
  [pártfunkcionárius]
  Kende Sándor, 1970 - 1972
  [író]
  Kende Zsigmond dr., 1949 - 1968
  [orvos]
  Kendelényi Ernő, 1959
  [műszaki főelőadó, MSZH]
  Kender károly, 1955
  [munkásmozgalom régi harcosa, Telefongyár]
  Kenderessy Károly dr., 1953 - 1967
  [tanácselnök, Budapest II. kerület]
  Kenderessy Szabó Pál, 1958
  [tanár, Szegedi Vasútforgalmi Technikum]
  Kendl István, 1975
  [elnökségi tag, Országos Béketanács]
  Kendra György, 1970 - 1973
  [igazgató, Békés Megyei Nyomdaipari Vállalat]
  Kendra János, 1964 - 1970
  [igazgató, Békéscsabai Víz- és Csatornamű Vállalat]
  Kenedi Istvánné, 1966
  [igazgató, Kanizsai Dorottya Gimnázium, Budapest]
  Kenedi János, 1977 - 1992
  [kritikus]
  Kenedi Mihály, 1955 - 1970
  [igazgató, Nádor Szálló, Pécs]
  Kenedi Péter, 1966
  [osztályvezető, Gabona Tröszt]
  Kenessei György, 1970
  [igazgató, Építésügyi Minisztérium Építőgépgyár Vállalat]
  Kenesei József, 1954
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára, Kőbányai Sörgyár]
  Kenesei Mária, 1956 - 1957
  [vezetőségi tag, Országos Eszperantó Tanács]
  Kenesei Sándor, 1972
  [KISZ-titkár, Hajdú-Bihar megyei bizottság]
  Kenesei Zoltán, 1973
  [KISZ-titkár, keszthelyi járási bizottság]
  Kenessei Sándor, 1962
  [végrehajtó bizottsági elnök, Apostag]
  Kenessei / Pollák / Tamás, 0
  [Kenessei - Pollák]
  Kenessei - Pollák Tamás, 1962 - 1965
  [államvédelmi őrnagy]
  Kenessey Aladár dr., 1961 - 1971
  [szemész főorvos]
  Kenessey Gyula, 1963
  [rendőrkapitány, szentgotthárdi járás]
  Kenessey István, 1959 - 1985
  [Kenesei, párttitkár, Budapest XX. kerület]
  Kenessey Jenő, 1951 - 1976
  [zeneszerző, karmester]
  Kenessey Zoltán, 1958
  [színész]
  Kenessey Zoltán dr., 1957 - 1975
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Kenesi István, 1952
  [főelőadó, Begyűjtési Minisztérium]
  Kenesi Tamás, 1969
  [kereskedelmi attasé, Bécs]
  Kenéz Endre dr., 1959
  [gyógyszerész alezredes]
  Kenéz Ernő, 1969
  [tudományos osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia könyvtára]
  Kenéz Ernő, 1965
  [operaénekes]
  Kenéz Ferenc, 1953 - 1964
  [református esperes]
  Kenéz Imre, 0
  [katonai attasé, magyar nagykövetség, Varsó]
  Kenéz Imre, 1953
  [operaénekes]
  Kenéz István, 1951 - 1962
  [rendőr ezredes]
  Kenéz János dr., 1966
  [párttitkár, Budagyöngye Szanatórium]
  Kenéz Márta, 1963 - 1969
  [Barcs Sándorné, titkárnő, MTI]
  Kenéz Sándor, 1958 - 1959
  [református lelkész]
  Kenéz Tibor dr., 1973
  [elnök, Pest Megyei Ügyvédi Kamara]
  Kengyel Géza, 1954
  [mérnök, Kórházberendezések Gyára]
  Kentner Lajos, 1967
  [zongoraművész]
  Kenyeres Ágnes dr., 1952 - 1966
  [Kenyeres Imréné: Bolgár Ágnes, főosztályvezető, Művelődési Minisztérium]
  Kenyeres Imre, 1962
  [író, irodalomtörténész]
  Kenyeres Irma, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, szervezőtitkár, hajdúnánási gimnázium]
  Kenyeres János, 1963
  [főagronómus, biharkeresztesi járás]
  Kenyeres Júlia, 1952 - 1959
  [vezérigazgató-helyettes, MTI]
  Kenyeres Károlyné, 1971
  [vb-elnökhelyettes, Budapest XVII Kerületi Tanács]
  Kenyeres Lajos, 1958 - 1961
  [titkár, Országos Természetvédelmi Tanács]
  Kenyeres Pál, 1968
  [párttitkár, nagybátonyi községi bizottság]
  Kenyeres Zoltán, 1967 - 1982
  [irodalomtörténész, kritikus]
  Kenyér István, 1963 - 1986
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Kepes Ágnes, 1964 - 1973
  [keramikus művésznő]
  Kepes György, 1960
  [főmérnök, Csepel Vas- és Fémművek]
  Kepes Imre, 1959
  [előadó, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Kepes Imre, 1962 - 1986
  [nagykövet, Chile, főosztályvezető, Külügyminisztérium]
  Kepes Imre, 1956 - 1965
  [volt spanyol szabadságharcos]
  Kepes Imréné, 1971 - 1973
  [osztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium]
  Kepes Lajos, 1969 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Hatvan városi pártbizottság]
  Keppinger Miklós, 1985
  [tanácsos, Egészségügyi Minisztérium]
  Kercza Imre, 1969
  [újságíró, Somogyi Néplap]
  Kercs János, 1963 - 1967
  [főmérnök, Lőrinci Fonó]
  Kercsmár György, 1952 - 1971
  [vezérigazgató-helyettes , 43. számú Állami Építőipari Vállalat]
  Kercsmár Nándor, 1951 - 1960
  [igazgató, 21. Számú Építőipari Tröszt]
  Kerchner József dr., 1967
  [függetlenített titkár, Tokaj-Hegyaljai Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége]
  Kerecsényi Edit, 1963 - 1966
  [igazgató, Thury György Múzeum, Nagykanizsa]
  Kerecsényi Károly, 1969 - 1971
  [igazgató, Böhönyei Állami Gazdaság]
  Kerecsényi Sándor, 1953 - 1969
  [főosztályvezető, Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége]
  Kerecsényi Sándorné, 1973
  [újságíró, Népszabadság]
  Kerek András, 1963
  [osztályvezető, Székesfehérvári Általános Mechanikai Gépgyár]
  Kerek Gábor dr., 1949 - 1967
  [igazgató, Petőfi Gimnázium, Budapest, képviselő, Heves megye]
  Kerekes András, 1951 - 1973
  [párttitkár, Könnyűipari Gépgyártó Vállalat]
  Kerekes András, 1963 - 1980
  [moszkvai tudósító, Magyar Rádió]
  Kerekes Antal, 1951 - 1975
  [párttitkár, MSZMP debreceni járási pártbizottság]
  Kerekes Béla, 1958
  [altábornagy, iskolaparancsnok]
  Kerekes Dénes, 1962 - 1982
  [igazgatóhelyettes, Mineralimpex]
  Kerekes Dénes, 1961
  [elnök, Magyar Asztalitenisz Szövetség]
  Kerekes Endre dr., 1969 - 1985
  [főosztályügyész, Legfőbb Államügyészség]
  Kerekes Ferenc, 1964 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Aparhant]
  Kerekes Ferenc, 1963 - 1966
  [titkár, MSZMP debreceni járási bizottság]
  Kerekes Ferenc, 1963 - 1965
  [igazgató, 7. Számú Autóközlekedési Vállalat]
  Kerekes Gábor, 1971 - 1977
  [fényképész]
  Kerekes György dr., 1957 - 1989
  [főmunkatárs, MSZMP Központi Bizottság Társadalomtudományi Intézet]
  Kerekes György dr., 1985
  [elnökhelyettes, Pest megyei bíróság]
  Kerekes Imre, 1957 - 1988
  [párttitkár, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia]
  Kerekes Imre, 1985
  [instruktor, tag, fővárosi tanács]
  Kerekes István, 1974
  [szerkesztő, Magyar Rádió és Televízió]
  Kerekes János, 1952 - 1973
  [karmester]
  Kerekes János, 1964
  [állomásfőnök, Zalaszentiván]
  Kerekes János, 1953
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, szegedi járás]
  Kerekes János dr., 1964 - 1974
  [osztályvezető, Metalimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Kerekes Jenő, 1975
  [igazgató, Bányászati Aknamélyító Vállalat]
  Kerekes József dr., 1961 - 1973
  [főosztályvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kerekes József, 1983
  [vezérigazgató-helyettes, Taurus Gumiipari Vállalat]
  Kerekes József, 1964 - 1975
  [igazgató, Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem, Borsod megye]
  Kerekes Lajos dr., 1966 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézet]
  Kerekes Miklós, 1960 - 1967
  [végrehajtó bizottsági tag, MSZMP Tolna megye]
  Kerekes Ottó, 1964 - 1969
  [osztályvezető-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Kerekes Pál, 1955 - 1972
  [rendőr ezredes]
  Kerekes H. Pál, 1955
  [Hazafias Népfront elnöke, Jánoshida]
  Kerekes Rudolf, 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Ebes]
  Kerekes Sándor, 1968
  [titkár, MSZMP Országházi Bizottság]
  Kerekes Sándor, 1960 - 1973
  [főosztályvezető, Minisztertanács Titkársága]
  Kerekes Sándor, 1959 - 1963
  [igazgató, Sztáron Sándor Gimnázium, Vác]
  Kerekes Sándor dr., 1985
  [adjunktus, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Kerekes Sándorné, 1966
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Kerekes Szilveszter, 1963 - 1970
  [ezredparancsnok, Kiskunmajsa]
  Kerekes Tibor, 1965
  [főelőadó, Munkaügyi Minisztérium]
  Kerepesi Ferenc, 1968
  [igazgató, Miskolci Tervező Vállalat]
  Kerepesi Katalin, 1987
  [docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Keres Emil, 1958 - 1985
  [színész]
  Kereskedő Sándor, 1954 - 1969
  [rovatvezető, Petőfi Népe]
  Kerestély Domokos, 1979
  [mérnök]
  Kereszt Kálmánné, 1964
  [munkatárs, pápai városi pártbizottság]
  Keresztes K.Sándor, 1990 - 1992
  [környezetvédelmi miniszter]
  Keresztes László dr., 1952 - 1976
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Keresztes Mátyás, 1953 - 1973
  [Mihály ?, vezérigazgató-helyettes, Vegyipari Tröszt]
  Keresztes Mihály, 1947 - 1984
  [földművelésügyi miniszter első helyettese]
  Keresztesi Béla dr., 1954 - 1985
  [igazgató, Erdészeti Tudományos Intézet]
  Keresztesi Gáborné, 1975
  [szervező bizottsági titkár, Országos Reuma és Fizikoterápiás Intézet]
  Kereszti Béla, 1964 - 1965
  [parancsnok, Központi Katonai Kollégium]
  Kereszti Csaba, 1982 - 1985
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Kereszturi Ferenc dr., 1973
  [adjunktus, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola]
  Kereszturi György, 1957 - 1964
  [vezető, KISZ Érdekvédelmi Bizottság]
  Kereszturi György, 1959
  [megbízott titkár, Pécsi Szénbányák]
  Keresztury Dezső, 1952 - 1985
  [elnök, Magyar Irodalomtörténeti Társaság]
  Kerezsi Endre, 1952 - 1971
  [igazgató, testnevelési főiskola]
  Kerezsi István, 1952
  [főosztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Kerék József dr., 1983 - 1985
  [rendőr ezredes, vezető, Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Kerék József dr., 1973 - 1975
  [osztályvezető, Komárom megyei pártbizottság]
  Kerék Pál dr., 1977 - 1985
  [rendőrkapitány, Szombathely]
  Kerék Péter, 1957 - 1960
  [elnök, Pedagógus Szakszervezet]
  Kerékgyártó Antal, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Rakaca]
  Kerékgyártó Béla, 1964 - 1985
  [honvéd vezérőrnagy]
  Kerékgyártó Béla, 1958
  [osztályvezető, Budapest III. kerületi tanács]
  Kerékgyártó Elemér, 1955 - 1962
  [osztályvezető, Művelődésügyi Minisztérium]
  Kerékgyártó Elemér, 1972
  [honvéd őrnagy]
  Kerékgyártó Imre dr., 1952 - 1970
  [minisztériumi főelőadó]
  Kerékgyártó István, 1962 - 1984
  [író]
  Kerékgyártó István, 1965
  [favágó, Kelet-bükki Állami Erdőgazdaság]
  Kerékgyártó László, 1976 - 1985
  [főelőadó, Külügyminisztérium]
  Kerékgyártó Mihályné, 1955 - 1971
  [képviselő, Szolnok megye]
  Kerékgyártó Tiborné, 1969
  [városi titkár, Vöröskereszt, Debrecen]
  Kerényi Dezső, 1957
  [vezető, Budapest XIV. kerületi rendőrkapitányság]
  Kerényi Ervin, 1958
  [vegyészmérnök]
  Kerényi Ferenc, 1983
  [igazgató, Színháztudományi Intézet]
  Kerényi Gábor, 1984
  [tanácsos, Ipari Minisztérium]
  Kerényi Grácia, 1977 - 1985
  [író, műfordító]
  Kerényi György, 1989
  [választmányi tag, FIDESZ]
  Kerényi György, 1953 - 1961
  [népzenekutató]
  Kerényi Gyula, 1985
  [igazgató, Fővárosi Távfűtő Művek]
  Kerényi Jenő, 1955 - 1975
  [szobrászművész]
  Kerényi József, 1979 - 1985
  [főépítész, Bács-Kiskun megye]
  Kerényi László, 1963
  [magyar állampolgárságától megfosztják]
  Kerényi Lászlóné, 1963
  [Hegedűs Mária, magyar állampolgárságától megfosztják]
  Kerényi Mária, 1970 - 1971
  [kémkedésért elítélték]
  Kerényi Mária, 1970
  [riporter]
  Kerényi A. Ödön, 1952 - 1984
  [műszaki vezérigazgató-helyettes, Villamos Művek]
  Kerényi Vilmos, 1968
  [elnök, budai járási népi ellenőrzési bizottság]
  Kerkai Andorné, 1958 - 1975
  [képviselő, Fejér megye]
  Kerkai László dr., 1958 - 1975
  [főszekesztő , Zalai Hírlap]
  Kerkápoly Endre, 1968 - 1976
  [egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kerling Béla, 1962 - 1963
  [főkönyvelő, Csepeli Autógyár]
  Kern Pál, 1954 - 1972
  [gépészmérnök, Törökszentmiklós]
  Kernács Sándor dr., 1968
  [főosztályvezető, Országos Vízügyi Hivatal Központ]
  Kerner Alajos, 1951 - 1970
  [igazgató, Állami Pénzjegynyomda]
  Kerner Ádám, 1965 - 1975
  [elnökhelyettes, MTSZ-ek Baranya Megyei Szövetsége]
  Kerner Viktor, 1972
  [főszerkesztő, Georgikon]
  Kernya Tiborné, 1966 - 1976
  [csúcsvezetőségi titkár, Habselyem Kötöttárugyár]
  Kerpán István, 1955 - 1969
  [igazgatóhelyettes, Kandó Kálmán Villamosipari Technikum, Budapest]
  Kerpel Róbert, 1963 - 1985
  [műszaki igazgató, Magyar Rádió és Televízió]
  Kerpel Zsuzsa, 1979
  [költő]
  Kerpel - Fronius Ödön dr., 1951 - 1984
  [orvos professzor]
  Kert Jánosné, 1963 - 1967
  [képviselő, Somogy megye]
  Kertai Ede, 1954 - 1974
  [Kniczel, vezérigazgató, Vízügyi Tervező Vállalat]
  Kertai György, 1948 - 1968
  [igazgató, Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt, elnök, Magyar Földtani Társaság]
  Kertai Györgyné, 1958 - 1959
  [vezető-helyettes, Magyar Iroda, Brüsszel]
  Kertai Kálmán, 1969 - 1975
  [vezérigazgató-helyettes, MALÉV]
  Kertai Sándor, 1955 - 1961
  [első titkár, várpalotai városi pártbizottság]
  Kertai Tibor dr., 1961 - 1968
  [főosztályvezető, Országos Kisipari Szövetkezet]
  Kertesi Gábor, 1979
  [közgazdász]
  Kertész Andor dr., 1957 - 1974
  [tanszékvezető egyetemi tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Kertész Anna, 1966
  [személyzeti vezető, Magyar Vöröskereszt]
  Kertész Ákos, 1958 - 1984
  [író]
  Kertész Béla dr., 1972
  [rendőr ezredes]
  Kertész Dezső dr., 1979 - 1988
  [orvos, tag, Történelmi Igazságtétel Bizottság]
  Kertész Edith dr., 1968
  [belgyógyász szakértő, Igazságügyi Orvosszakértői Iroda]
  Kertész Erzsébet, 1966 - 1973
  [író]
  Kertész Ferenc, 1956 - 1969
  [alezredes, parancsnok, Budapest XII. kerületi karhatalmi század]
  Kertész Ferenc, 1954 - 1972
  [igazgató, Földművelésügyi Minisztérium, Állattenyésztési Főigazgatóság]
  Kertész Ferenc dr., 1964 - 1965
  [elnök, Pécsi Ügyvédi Kamara]
  Kertész György, 1952 - 1982
  [vezető, Magyar Rádió és Televízió]
  Kertész József, 1957 - 1988
  [nagykövet, Guinea, Mali, Szenegál]
  Kertész László, 1958 - 1985
  [színházi rendező]
  Kertész Pál dr., 1986 - 1990
  [vezérigazgató, Magyar Posta]
  Kertész Pál, 1974 - 1988
  [vezérigazgató, Transelektro]
  Kertész Sándorné, 1971 - 1975
  [képviselő, Csongrád megye]
  Kertész Valér dr., 1966
  [sebész, Musztafa Kórház, Algír]
  Kertész Zoltán dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Kertész Zoltán dr., 1958 - 1966
  [elnök, Budapesti Izraelita Hitközség]

 18. Keserű Bálint dr., 1987
  [egyetemi tanár, József Attila Tudományegyetem]
  Keserű Ernő, 1957 - 1983
  [főszerkesztő-helyettes, Magyar Nemzet]
  Keserű János, 1951 - 1980
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Keserű Jánosné, 1956 - 1985
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Keserű József, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Darány]
  Keserű Kálmán dr., 1963
  [ügyvezető, SZTK, Nagykanizsa]
  Keserű Sándor, 1965
  [vezető, Baranya megyei idegenforgalmi hivatal]
  Kesik László, 1986
  [KISZ-titkár, Borsod megyei bizottság]
  Kesjár Gyögry, 1972
  [termelőszövetkezeti elnökhelyettes, Békéscsaba]
  Kesjár Mátyás, 1970
  [gondnok, MSZMP Békés megyei bizottság]
  Keskeny László, 1951
  [csoportvezető, Elektromos Művek]
  Kessler Hubert, 1954 - 1958
  [főmérnök, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet]
  Kessler Pál dr., 1969 - 1984
  [osztályvezető, főorvos, János kórház]
  Keszegh Géza, 1954
  [üzemvezető, óbudai Goldberger gyár]
  Keszei András, 1953
  [lásd: Keszel András, párttitkár, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Keszei István, 1958
  [szakszervezeti bizalmi, Soproni Ruhagyár]
  Keszei János, 1967 - 1968
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Szombathelyi városi tanács]
  Keszei János, 1954
  [tanító, Várkesző]
  Keszei József, 1963 - 1973
  [főkönyvelő, Mosonmagyaróvári Fémszerelvények]
  Keszei Károly, 1957 - 1975
  [végrehajtó bizottsági tag, fővárosi tanács]
  Keszei Pálné dr., 1965 - 1985
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest IX. kerületi tanács]
  Keszey József, 1959
  [igazgató, Duna Szálló, Budapest]
  Keszel András, 1955 - 1960
  [párttitkár, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Keszeli Rezső, 1967
  [rendőr őrnagy, Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Keszerice Ferencné, 1952 - 1956
  [Imréné? elnökhelyettes, Somogy megyei tanács]
  Keszericze József, 1955
  [párttitkár, XIII/8. körzet, Budapest]
  Keszi Géza, 1956
  [csoportvezető, Győr megyei tanács]
  Keszi Imre, 1957 - 1974
  [író, újságíró]
  Keszi Imre, 1969
  [végrehajtó bizottsági elnök, nagykátai járási tanács]
  Keszi István, 1963
  [kirendeltség-vezető, Ibusz]
  Keszi József, 1975
  [hivatalvezető, járási hivatal, Nagykáta]
  Keszi József, 1961 - 1963
  [termelőszövetkezeti elnök, Tápiógyörgye]
  Keszi Zoltánné, 1960 - 1965
  [KISZ-titkár, Szegedi Ruhagyár]
  Keszler Ferenc, 1966
  [csúcsvezetőségi titkár, Mecseki Szénbányászati Tröszt]
  Keszler Gyula, 1957 - 1958
  [szőlészeti osztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium, Állami Gazdaságok Főigazgatósága]
  Keszler Imre, 1968
  [főépítésvezető, Budapesti Lakásépítő Vállalat]
  Keszler István, 1954 - 1969
  [osztályvezető, Országos Nyugdíjintézet]
  Keszler József, 1970 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézet]
  Keszler Lőrinc dr., 1959
  [tanár, Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola, Budapest]
  Keszler Pál, 1963 - 1983
  [igazgató, Operettszínház]
  Keszte János, 1984
  [igazgatóhelyettes, Országos Vízügyi Hivatal]
  Keszte Zoltán, 1965
  [végrehajtó bizottsági titkár, Zalalövő]
  Keszthelyi Béla dr., 1969
  [adjunktus, Pécsi I. számú Belklinika]
  Keszthelyi Ferenc, 1992
  [megyéspüspök, Váci Egyházmegye]
  Keszthelyi Gyula, 1955 - 1973
  [elnökhelyettes, Budapest XX. kerületi tanács]
  Keszthelyi István, 1986
  [főosztályvezető, Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal]
  Keszthelyi Károly dr., 1969
  [osztályvezető, Hazai Fésűfonó és Szövőgyár]
  Keszthelyi Péter, 1965
  [püspöki tanácsos]
  Keszthelyi Rezső, 1984
  [költő]
  Keszthelyi Zoltán, 1985
  [lakatos, képviselő, Borsod megye]
  Keszthelyi Zoltán, 1967 - 1975
  [mérnök, képviselő, Békés megye]
  Keszthelyi Zoltán, 1951 - 1974
  [költő]
  Keszthelyi Zsolt, 1987
  [szerkesztő, Ébredő Magyarország]
  Kesztyűs József, 1980 - 1985
  [párttitkár, Budapest IV. kerület]
  Kesztyűs Lóránd dr., 1949 - 1978
  [rektor, Debreceni Orvostudományi Egyetem]
  Kettek Károly, 1958
  [hazatérő disszidens]
  Ketter László dr., 1951
  [igazgató, I. számú Élelmezési Technikum]
  Kettesi Aladár dr., 1951 - 1973
  [Kreikker, szemsebész, egyetemi tanár]
  Ketting Ferenc dr., 1973 - 1979
  [igazgató, Magyar Tejgazdaság Kísérleti Intézet]
  Ketler István, 1962
  [igazgató, Járműfelszerelések Gyára]
  Kettler Pál, 1953 - 1985
  [végrehajtó bizottsági tag, Budapest XIV. kerületi pártbizottság]
  Kettner László dr., 1964
  [igazgatóhelyettes, Budapesti Felsőfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola]
  Ketskeméty István, 1965 - 1987
  [egyetemi tanár, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Keve György, 1968
  [vezető, KISZ]
  Keveházi Gábor, 1983
  [balett-táncos]
  Kevervári Béla, 1984
  [főelőadó, Pénzügyiminisztérium]
  Kevés László, 1965
  [parancsnok-helyettes, Szabolcs-Szatmár megyei munkásőrség]
  Kevi László, 1955
  [barlangkutató]
  Keviczky László, 1984
  [elnök, Memzetközi Automatizálási Szövetség Alkalmazási Bizottság]
  Keviczky Lóránd dr., 1959 - 1982
  [főmunkatárs, Konjunktúra- és Piackutató Intézet]
  Keztyüs Lajos, 1970
  [titkár, MSZMP sarkadi községi bizottság]
  Keztyüs Zoltán, 1963
  [főelőadó, országos tartalékos tiszti tagozat]
  Kékedi György, 1965 - 1988
  [első titkár, budapesti pártbizottság]
  Kékes Andor, 1957 - 1964
  [vezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem, dékáni hivatal]
  Kékes Ede dr., 1985
  [egyetemi tanár, Orvostovábbképző Intézet]
  Kékes Ferenc, 1969
  [megbízott osztályvezető, Mecseki Szénbányák]
  Kékesdi Gyula, 1954 - 1977
  [főmunkatárs, Népszabadság]
  Kékesi (utóneve ismeretlen) Kéki, 1960
  [börtönőr]
  Kékesi Albert, 1967
  [százados]
  Kékesi Emil, 1953
  [osztályvezető, Nógrád megyei tanács]
  Kékesi Ernő, 1955
  [esztergályos, Rákosi Mátyás Csőgyár]
  Kékesi Ferenc dr., 1970 - 1975
  [rendőrkapitány, Budapest XIX. kerület]
  Kékesi Ferenc, 1953
  [munkavédelmi felelős, MÁV]
  Kékesi János, 1973
  [tiszteletbeli kanonok]
  Kékesi István, 1955 - 1962
  [fődiszpécser, Budapesti Szerszámgépgyár]
  Kékesi Jenő, 1963 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Balatonendréd]
  Kékesi Jenő, 1958
  [osztályvezető, Első Magyar Gazdasági Gépgyár]
  Kékesi Jenő, 1956
  [termelőszövetkezeti elnök, Beleg]
  Kékesi József, 1958
  [felszólalt az Opus Pacis békegyűlésen]
  Kékesi József, 1955
  [Hazafias Népfront elnöke, Mozsgó]
  Kékesi Katalin, 1971 - 1979
  [újságíró, Népszabadság]
  Kékesi László, 1968
  [építész]
  Kékesi László, 1955 - 1962
  [mérnök - főmezőgazdász, Budapest XVII. kerület]
  Kékesi Mária, 1966 - 1984
  [balett-táncos]
  Kékesi Nándor, 1968
  [igazgató, Építésügyi Tájékoztatási Központ]
  Kéki Béla, 1973 - 1985
  [szerkesztőbizottsági tag, Könyvtáros]
  Kéki Ervin, 1958
  [gyógyszertárvezető]
  Kékvölgyi Vilmos, 1958 - 1962
  [szerkesztő, Magyar Rádió]
  Kéli Imre, 1953
  [művezető, Budapesti Villamosgép- és Kábelgyár]
  Kéner Imre, 1958 - 1966
  [igazgató, Szerencsi Csokoládégyár]
  Kéner Jolán, 1969
  [tanár, Zala megyei pártbizottság, oktatási igazgatóság]
  Kéner Lajos, 1955 - 1970
  [kirendeltség-vezető, Kossuth Könyvkiadó]
  Képes Géza, 1949 - 1986
  [igazgató, Magvető Könyvkiadó]
  Képes István, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Csány]
  Képes János, 1985
  [igazgató, Betonútépítő Vállalat, képviselő, Budapest VI. kerület]
  Képes János, 1953
  [orvos]
  Képes József, 1949 - 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Nyírtelek]
  Képes Lajos, 1953
  [agronómus, Dózsa Termelőszövetkezeti Csoport, Hatvan]
  Képes Tibor, 1976
  [professzor, főiskola, Köln]
  Képessy József, 1951 - 1962
  [osztályvezető, MASZ]
  Képli László, 1962
  [gondnok, Dégi Hunyadi János Állami Gyermekotthon]
  Kérdő István dr., 1957 - 1969
  [tudományos osztályvezető, Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet]
  Kérdő Lajos, 1953
  [törzsőrmester, belügyi igazgatás]
  Kérész Gyula, 1965
  [munkatárs, Magyar Rádió és Televízió]
  Kérészy Károly, 1972
  [párttitkár, maklári Lenin Termelőszövetkezet]
  Kéri András, 1968 - 1978
  [osztályvezető, KISZ Központi Bizottság]
  Kéri Ágota, 1965
  [főelőadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Kéri Dániel, 1966 - 1976
  [rovatvezető-helyettes, Népszabadság]
  Kéri Elemér, 1968 - 1977
  [tanár, Színház és Filmművészeti Főiskola]
  Kéri Endre, 1961
  [főelőadó, Könnyűipari Minisztérium]
  Kéri György, 1982 - 1990
  [honvéd vezérőrnagy]
  Kéri István, 1964 - 1967
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Heves megyei tanács]
  Kéri János, 1954 - 1970
  [főszerkesztő-helyettes, Magyar Filmhíradó]
  Kéri József dr., 1968 - 1973
  [közgazdaságtudományok kandidátusa]
  Kéri József, 1985
  [főosztályvezető-helyettes, Művelődési Minisztérium]
  Kéri Kálmán, 1957 - 1993
  [honvéd tábornok, képviselő, MDF]
  Kéri Lajos dr., 1992
  [elnök, Budapesti Zsidó Hitközség]
  Kéri László, 1987 - 1992
  [tudományos munkatárs, MSZMP Központi Bizottság Társadalomtudományi Intézet]
  Kéri Lászlóné, 1962 - 1975
  [igazgató, Remix]
  Kéri Lehelné, 1986
  [termelőszövetkezeti elnök, Rajka]
  Kéri Ottó, 1958
  [főmérnök, Soproni Sörgyár]
  Kéri Sándor, 1953 - 1959
  [református lelkész]
  Kéri Sándor, 1951
  [minisztériumi előadó]
  Kéri Tamás dr., 1952 - 1974
  [osztályvezető, Országos Munka- és Bér Bizottság]
  Kéri Tamás, 1963
  [osztályvezető, Országos Idegenforgalmi Tanács]
  Kéri Tibor, 1963 - 1983
  [vezérigazgató, Biogal Gyár, Debrecen]
  Kéri Vencel, 1954 - 1971
  [igazgató, Dorogi Szénbányászati Tröszt]
  Kéri Zoltán dr., 1963 - 1968
  [igazgató, Budapesti Felsőfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola]
  Kéry László, 1958 - 1985
  [irodalomtörténész, docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Kéry Menyhért dr., 1963
  [igazgatóhelyettes, Pestlőrinci Obszervatórium]
  Kéry Miklós dr., 1953 - 1972
  [vezető főállatorvos, Pest megye, Hazafias Népfront alelnöke, Pest megye]
  Kéringer József, 1967
  [szervező bizottsági titkár, Villamos Berendezés és Készülék Művek]
  Kéró Lajos, 1953
  [vegyészmérnök, Gránit Csiszolókorong- és Kőedényárugyár]
  Késedi Ferenc, 1956
  [matematikai előadó, Középiskolai Főosztály, Oktatásügyi Minisztérium]
  Késő Pál, 1974
  [igazgatóhelyettes, Kőbányai Könnyűfémmű]
  Késmárki József, 1967
  [osztályvezető, Autóközlekedési Vállalat]
  Késmárky László, 1956
  [külső szakember, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kész József, 1952
  [pártfunkcionárius]
  Kész Józsefné, 1955
  [Magyar Nők Demokratikus Szövetségének elnöke, sásdi községi bizottság]
  Kéthelyi Ferencné, 1955
  [sztahanovista forrasztó, Budapesti Autóvillamossági Felszerelések Gyára]
  Kéthly Anna, 1954 - 1990
  [államminiszter]
  Kézdi Árpád dr., 1951 - 1983
  [rektorhelyettes, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kézdi György, 1974
  [főosztályvezető, Magyar Kábelművek]
  Kézdi - Kovács Zsolt, 1975 - 1987
  [igazgató, MAFILM]
  Kézsmárki Zoltán, 1963 - 1975
  [párttitkár, Fegyvernek]
  Khaut András, 1967 - 1983
  [első titkár, MSZMP Székesfehérvár]
  Kiefer Ferenc, 1984
  [igazgatóhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet]
  Kígyós Sándor, 1958 - 1973
  [osztályvezető, Hajdú megyei tanács, művelődési osztály]
  Kígyós Sándor, 1972
  [rendező]
  Kikillai Sándorné, 1953 - 1963
  [képviselő, Pest megye]
  Kilényi Géza dr., 1984 - 1991
  [igazságügyi miniszterhelyettes, bíró, Alkotmánybíróság]
  Kilián Béla, 1967
  [tanár, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Pártoktatási Intézet]
  Kilián Béláné, 1966
  [igazgató, miskolci úttörőház]
  Kilián György, 1953
  [országos titkár, KISZ]
  Kilián Györgyné, 1953
  [könyvtáros, Magyar Optikai Művek]
  Kilián Gyula, 1970
  [végrehajtó bizottsági elnök, Abádszalók]
  Kilián János, 1964 - 1968
  [vezető, Belügyminisztérium Ruházati Kereskedelmi Főosztály]
  Kilián József dr., 1975 - 1976
  [tanszékvezető docens, Budapesti Műszaki Egyetem]
  Kilián József, 1953 - 1974
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Killer Richárdné, 1958
  [háztartásbeli]
  Killik Lajos, 1958
  [osztályvezető, Elektronikus Mérőműszerek Gyára]
  Kiliti Dénes, 1968
  [szervező bizottsági titkár, Magyar Kábelművek]
  Kiliti Imre, 1970
  [párttitkár, MSZMP tapolcai járási pártbizottság]
  Kiliti Zoltán, 1968
  [osztályvezető, Zuglói Alumíniumgyár]
  Killmann Oszkár, 1957
  [próbaterem-vezető, Villamos Kismotorgyár]
  Killner György dr., 1956 - 1957
  [vezető, Magyar Vöröskereszt]
  Kilvády Tibor, 1968
  [tag, Nógrád megyei népi ellenőrzési bizottság]
  Kimmel Emil, 1963 - 1990
  [párttitkár, Budapest, VII. Kerület]
  Kimmel Jenő, 1958 - 1982
  [igazgatóhelyettes, Mercator Kft.]
  Kincs Elek, 1956
  [igazgató, Körmend]
  Kincses Andor, 1957 - 1978
  [igazgató, Csavarárugyár]
  Kincses Endre, 1953 - 1965
  [igazgató, Autókereskedelmi Vállalat]
  Kincses Ferenc, 1957
  [író]
  Kincses Ferenc, 1959 - 1975
  [igazgató, Bajai Tanítóképző Intézet, tanácselnök, Baja]
  Kincses Gyula, 1955 - 1974
  [végrehajtó bizottsági titkár, nyírbátori községi tanács]
  Kincses Gyula, 1963
  [fővegyész]
  Kincses Gyula dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kincses Helén, 1977
  [vezető, KISZ, Nógrád megye]
  Kincses István, 1966
  [osztályvezető, Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Kincses István, 1953 - 1975
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Kincses János, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Mucsony]
  Kincses József, 1961 - 1969
  [zeneszerző]
  Kincses Lajosné, 1975
  [első titkár, püspökladányi járás]
  Kincses László, 1973 - 1988
  [nagykövet, Spanyol Királyság, Görögország]
  Kincses László, 1966 - 1969
  [párttitkár, zalaapáti termelőszövetkezet]
  Kincses Tibor, 1984
  [alezredes, igazgató, Magyar Néphadsereg Művészegyüttese]
  Kincses Zoltán, 1981 - 1986
  [rendőr vezérőrnagy]
  Kindlovics Pál, 1956
  [honvéd alezredes]
  Kindrusz Pál, 1952 - 1972
  [járási rendőrkapitány, Nyíregyháza]
  Kintli Jenő, 1951 - 1964
  [igazgatóhelyettes, Metró Építő Vállalat]
  Kir Anna, 1953 - 1962
  [tömegszervezeti funkcionárius]
  Király András, 1956 - 1985
  [főtitkár, Magyar Újságírók Országos Szövetsége]
  Király Andrásné, 1961 - 1984
  [osztályvezető-helyettes, fővárosi tanács, nagykövet, Dánia]
  Király B.Izabella, 1990
  [képviselő, MDF]
  Király Béla, 1956 - 1992
  [főparancsnok, nemzetőrség, képviselő, független, SZDSZ]
  Király Dezső, 1958 - 1966
  [humorista]
  Király Ernő, 1964 - 1984
  [párttitkár, Tolna megye]
  Király Ernő, 1969 - 1970
  [pápai ösztöndíjas]
  Király Ernő, 1967 - 1973
  [főszerkesztő-helyettes Magyar Ifjúság]
  Király Ferenc, 1963 - 1985
  [első titkár, zalaegerszegi városi pártbizottság]
  Király Ferenc, 1967 - 1986
  [újságíró, főszerkesztő, Népsport]
  Király Ferenc, 1963 - 1975
  [végrehajtó bizottsági elnök, csurgói járás]
  Király Ferenc, 1967 - 1968
  [igazgató, Magyar Állami Pincegazdaság]
  Király Ferenc dr., 1961 - 1970
  [plébános, ferences tartományi tanácsos]
  Király Ferenc dr., 1985 - 1988
  [körzeti orvos, képviselő, Szolnok megye]
  Király György, 1989
  [főosztályvezető, Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó]
  Király György, 1972
  [párttitkár, barcsi járás]
  Király György, 1985
  [előadó, Pénzügyminisztérium]
  Király Gyula, 1961 - 1967
  [főagronómus, Szabad Élet Termelőszövetkezet, Székesfehérvár]
  Király Ignác, 1984
  [letartóztatták teológiai dolgozatok rendezéséért, kötéséért]
  Király István dr., 1953 - 1989
  [irodalomtörténész, író, újságíró]
  Király István dr., 1952 - 1972
  [főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium]
  Király Istvánné, 1985
  [Landler Mária, osztályvezető-helyettes, Magyar Színházi Intézet]
  Király János, 1952 - 1965
  [vasbetonszerelő brigádvezető, Építésügyi Minisztérium 31. Állami Építőipari Vállalat]
  Király Jenő, 1957 - 1958
  [vegyészmérnök, helyettes igazgató, Építőanyagipari Kutató Intézet]
  Király Jenő, 1955 - 1974
  [végrehajtó bizottsági titkár, zalavári községi tanács]
  Király József, 1963 - 1968
  [főelőadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Király József, 1958 - 1965
  [pszichológus, tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Király Kálmán dr., 1951 - 1971
  [igazgató, Bőr és Nemi Kórtani Klinika]
  Király Károly, 1990
  [alelnök, Romániai Nemzeti Megmentési Front Tanácsa]
  Király Lajos, 1952 - 1973
  [igazgató, 31. számú Állami Építőipari Tröszt]
  Király Tibor dr., 1961 - 1970
  [dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
  Király Péter, 1990 - 1992
  [közigazgatási államtitkár, Pénzügyminisztérium]
  Király Zoltán, 1986 - 1992
  [képviselő, Csongrád megye, MDF]
  Király Zsuzsa, 1953 - 1963
  [vezető, Debreceni Postaigazgatóság]
  Királyfalvi István, 1959
  [hazatért disszidens]
  Királyfy Albert, 1965
  [professzor, King's College University of London]
  Királyhegyi János, 1952 - 1958
  [helyettes vezető, Patyolat]
  Királyhegyi Pál, 1958 - 1968
  [újságíró]
  Királyhegyi Róbertné, 1955 - 1971
  [munkatárs, MSZMP Központi Ellenőrzési Bizottság]
  Királyhidi Zoltán, 1962 - 1974
  [igazgató, BIVIMPEX Bőrgyárak Kereskedelmi Közös Vállalata]
  Királyi Ernő, 1957 - 1984
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Kirchfeld Károly, 1963 - 1966
  [főmérnök, Vas Megyei Építőipari Vállalat]
  Kirchmayer Károly, 1951 - 1961
  [szobrászművész]
  Kirchner András, 1952 - 1965
  [igazgató, Baranya Megyei Tejipari Egyesülés]
  Kircz László, 1984
  [parancsnok, munkásőrség, Baranya megye]
  Kircsi Károlyné, 1973
  [Hazafias Népfront titkára, püspökladányi bizottság]
  Kiri Ferenc, 1975
  [betanított munkás, Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kiri Vince, 1975
  [villanyszerelő, Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kirschknopf István, 1957
  [forradalom egyik vezetője, Nagykanizsa]
  Kirschner Béla, 1955 - 1970
  [igazgató, Zala megyei népbolt]
  Kirschner Béla, 1989
  [főhadnagy, Zala megyei főkapitányság]
  Kirschner Béla dr., 1968 - 1969
  [egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Kirschner István, 1955
  [mezőgazdász, Ifjú Gárda Termelőszövetkezet, Eperjes]
  Kirschner István, 1965 - 1969
  [docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Kirschner Márton, 1964
  [igazgató, Csongrád megyei könyvtár]
  Kirkovits István, 1969
  [igazgatóhelyettes, Soproni Postaigazgatóság]
  Kis István, 1959 - 1967
  [újságíró]
  Kis János, 1973 - 1992
  [filozófus]
  Kis János, 1953 - 1963
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Kis Máté, 1958 - 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Murony]
  Kis Pál, 1954 - 1968
  [főosztályvezető, Kossuth Nyomda]
  Kis Zoltán dr., 1990 - 1992
  [jogtanácsos, SZDSZ-es képviselő]
  Kisalmási Jenő, 1955
  [párttitkár, Hazai Pamutszövőgyár]
  Kisander István, 1951 - 1953
  [vájár, Pécsi Szénbányák]
  Kisbajcsi Ferenc, 1955
  [bányaigazgató]
  Kisbakonyi István, 1969
  [tanácselnök, Jásztelek]
  Kisbán Jenő dr., 1963 - 1964
  [főorvos]
  Kisbán Jenő, 0
  [Magyar Forradalmi Tanács elnökségi tagja]
  Kisbán László dr., 1955 - 1968
  [technikumi igazgató]
  Kisberk Imre, 1951 - 1982
  [(1906-1982), püspök]
  Kisbocskai László, 1959 - 1960
  [tudományos osztályvezető, Műegyetem]
  Kisborsó Béláné, 1963 - 1967
  [termelőszövetkezeti tag, kéviselőjelölt, Somogy megye]
  Kisbóli Tibor, 1963 - 1964
  [főagronómus, Ráks]
  Kiscelli László dr., 1985
  [főiskolai főigazgató]
  Kiscsák Róbertné, 1962
  [tanácstitkár, Gyál]
  Kisdeák József, 1952 - 1963
  [párttitkár, Kaposvár]
  Kisdi Dávid, 1963 - 1969
  [fizikus, Magyar Tudományis Akadémia]
  Kisdi Dávidné, 1959 - 1961
  [atomfizikus, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Kisfaludi Ervin, 1957 - 1975
  [vezető helyettes, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság]
  Kisfaludy Lajos dr., 1959 - 1970
  [( -1988), gyógyszerkutató, vegyész]
  Kisfaludy-Stróbl Zsigmond, 1951 - 1975
  [( -1975), szobrász]
  Kisfalvi János, 1987
  [nagykövet, Norvégia]
  Kisgergely Lajos, 1955 - 1985
  [MSZMP Központi Bizottságának tagja, vezérigazgató, Pét]
  Kisházi Ödön, 1948 - 1975
  [( -1975), munkaügyi miniszter]
  Kishegyi Árpád, 1958 - 1978
  [( -1978), operaénekes]
  Kishegyi Lajos, 1964 - 1965
  [KISZ-titkár, Szentgotthárd]
  Kishonti István dr., 1961
  [káplán]
  Kishonti Lajos, 1955
  [öntödei munkás, Minőség Ellenőrzési Osztály vezetője, Fémáru és Szerszámgépgyár]
  Kishonti Tibor dr., 1966 - 1969
  [vöröskeresztes megyei elnök, Baranya megye]
  Kisida Erzsébet dr., 1976
  [bíró]
  Kissistók József, 1954
  [rakodó darukormányos, Ózdi Kohászati Művek]
  Kisjakab József, 1969
  [főagronómus, Apátfalva]
  Kisjakab Lajos, 1962 - 1984
  [igazgató, Bólyi Állami Gazdaság]
  Kiska Ferenc, 1963
  [főelőadó, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Kiskapusi László, 1955 - 1977
  [vezérigazgató, Elektronikus Mérőkészülékek Gyára]
  Kiskéri Ágnes, 1952
  [külügyminisztériumi dolgozó]
  Kiskurt István, 0
  [óragyári igazgató]
  Kislaki Béla, 1976
  [párttitkár, Fűzfői Nitrokémiai Ipartelep]
  Kislaki Gyuláné, 1958
  [tanár, Tiszaföldvár]
  Kislaki László, 1968 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Pogány]
  Kisleitner István, 0
  [hentes]
  Kisléghi Nagy István, 1957
  [építész, főelőadó, Építésügyi Minisztérium]
  Kisléghy Imre, 1955 - 1982
  [végrehajtó bizottsági elnök, Budapest XIII. kerületi tanács, igazgató, Medicor Művek]
  Kislégi Nagy Dénes, 1957 - 1984
  [(1883-1984)]
  Kislégi Nagy László, 1953
  [plébános, Sirok]
  Kislévai Dezső, 1953
  [földmunkás]
  Kislovász István, 1964
  [őrnagy]
  Kismarosi Antal, 1952 - 1953
  [öntő]
  Kismarti Lechner Gyula, 1964
  [építész]
  Kismarton Károly, 1965
  [minőségvizsgáló intézeti vezető]
  Kismartoni Endre, 1989
  [főkonzul, Chile]
  Kismartoni Nándor, 1955
  [külkereskedő, TANIMPEX]
  Kismarty Lechner Loránd dr., 1952 - 1964
  [építész]
  Kismarty Loránd, 1957
  [osztályvezető, Műszaki Könyvkiadó]
  Kismóndor Sándor, 1955
  [légoltalmi parancsnok]
  Kismodi András, 1967
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Kisorosz Elemér, 1959 - 1967
  [csepeli acélmű szervező bizottsági titkára]
  Kisörsi Pál, 1958
  [lelkész]
  Kispap Béla, 1957
  [bányász]
  Kispál Aladár, 1963 - 1967
  [főmérnök]
  Kispál Antal, 1968
  [KISZ-titkár, Makó]
  Kispál Jenő, 1953 - 1968
  [szakszervezeti tag, hangszergyári igazgató]
  Kispál József, 1951 - 1972
  [tanácselnök, Kisszállás]
  Kispál József, 1968 - 1985
  [építőipari igazgató]
  Kispál József, 1965
  [párttitkár]
  Kispál Károly, 1969
  [esti egyetemen tagozatvezető]
  Kispál Pál, 1957
  [katonai főügyész]
  Kispál Rózsa, 1972
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Kispál Sándor, 1965
  [iskolaigazgató]
  Kispéter András, 1958 - 1967
  [irodalomtörténész]
  Kispéter Imre, 1975
  [párttitkár, Kiskunhalas]
  Kispéter István dr., 1949 - 1966
  [alispán, majd megyei végrehajtó bizottsági titkár]
  Kiss Aladár, 1960 - 1974
  [helyettes dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Kiss Alajos, 1967 - 1969
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, szombathelyi városi tanács]
  Kiss Albert dr., 1969 - 1986
  [elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Kiss Anna dr., 1975 - 1977
  [orvos, képviselő, Budapest XVI. kerület]
  Kiss Artur dr., 1954 - 1988
  [tanszékvezető, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
  Kiss Árpád dr., 1960 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Intézet]
  Kiss Árpád dr., 1964 - 1976
  [főiskolai tanár, elnök, Magyar Pedagógiai Társaság]
  Kiss Árpád dr., 1953 - 1968
  [akadémikus, rektor, Szegedi Tudományegyetem]
  Kiss Árpád, 1953 - 1970
  [könnyűipari, vegyipari és energiaügyi miniszter]
  Kiss Csaba, 1957 - 1974
  [újságíró, osztályvezető-helyettes, MTI]
  Kiss Dezső, 1956 - 1979
  [közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes]
  Kiss Dezső, 1950 - 1953
  [ÁVH-s főhadnagy]
  Kiss Dezső, 1958 - 1972
  [osztályvezető, MSZMP pécsi városi bizottság]
  Kiss Dezső, 1990
  [ezredes, parancsnok, Kormányőrség]
  Kiss Dezső, 1982 - 1985
  [vezérigazgató, Borsodi Szénbányák Vállalat, képviselő, Borsod megye]
  Kiss Dezső, 1979
  [nagykövet, Afganisztán]
  Kiss Dezső dr., 1957 - 1964
  [bíró]
  Kiss Dezső dr., 1957 - 1989
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Kiss Dénes, 1953 - 1967
  [mérnök, Városépítő Tervező Iroda]
  Kiss Dénes, 1958 - 1986
  [költő]
  Kiss Elemér dr., 1984 - 1991
  [vezető helyettes, Minisztertanács Titkársága]
  Kiss Emil, 1964 - 1982
  [vezérigazgató-helyettes, Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat]
  Kiss Emil, 1985
  [sajtótitkár, Magyországi Baptista Egyház]
  Kiss Ernő, 1964 - 1976
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Kiss Ernő, 1977
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Kiss Ernő, 1969
  [kandidátus, munkatárs, Sopronhorpácsi Kutató Intézet]
  Kiss Ernő, 1966
  [állomásfőnök, Pápa]
  Kiss Ernő, 1963
  [honvéd alezredes]
  Kiss Ernő dr., 1969 - 1982
  [bíró, Veszprém]
  Kiss Ernő dr., 1987
  [rendőr százados, Országos Rendőr-főkapitányság]
  Kiss Ervin, 1964 - 1972
  [dékán, Nehézipari Műszaki Egyetem]
  Kiss Ervinné, 1955 - 1975
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Kiss Ferenc, 1984 - 1985
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kiss Ferenc, 1963 - 1982
  [irodalomtörténész]
  Kiss Ferenc, 1975
  [villanyszerelő, Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kiss Ferenc, 1969
  [munkatárs, Nehézipari Minisztérium]
  Kiss Ferenc, 1966
  [titkár, Építők Szakszervezete, Tolna megyei bizottság]
  Kiss Ferenc, 1964 - 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Mány]
  Kiss Ferenc, 1964
  [birkózó]
  Kiss Ferenc, 1963
  [igazgató, Remix Rádiótechnikai Vállalat]
  Kiss Ferenc, 1963
  [osztályvezető, Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kiss Ferenc, 1956 - 1978
  [színész]
  Kiss Ferenc, 1951
  [főelőadó, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Kiss Ferenc, 1958 - 1964
  [író]
  Kiss Ferenc dr., 1971
  [rendőr ezredes]
  Kiss Ferenc dr., 1952 - 1966
  [orvosprofesszor]
  Kiss Ferenc dr., 1967 - 1983
  [üzemgazdász, Lenin Termelőszövetkezet, Dévaványa]
  Kiss Ferencné dr., 1962 - 1966
  [párttitkár, Budapest, XVII. kerület]
  Kiss Ferencné, 1950 - 1958
  [ÁVH-s hadnagy]
  Kiss Gábor, 1988
  [titkár, MSZMP Szabolcs-Szatmár megye]
  Kiss Géza dr., 1978 - 1985
  [tanszékvezető, Fejér Megyei Oktatási Igazgatóság]
  Kiss Géza, 1967 - 1972
  [(L. Kiss Géza), párttitkár, berettyóújfalui járási pártbizottság]
  Kiss Gy. Csaba, 1988 - 1992
  [irodalomtörténész, elnökségi tag , MDF]
  Kiss György dr., 1951 - 1979
  [osztályvezető, Belügyminisztérium]
  Kiss György dr., 1990
  [ügyvéd, képviselő, MDF]
  Kiss Gyula dr., 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Kiss Gyula, 1953 - 1967
  [oktatásügyi miniszterhelyettes]
  Kiss Gyula, 1968 - 1973
  [zongoraművész]
  Kiss Gyula, 1953 - 1985
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Zala megyei tanács]
  Kiss Hugó, 1965 - 1974
  [párttitkár, Építésgazdasági és Szervező Intézet]
  Kiss Hugó, 1955 - 1967
  [BLSZ elnök]
  Kiss Ignác, 1965
  [áruátvevő, Monimpex Külkereskedelmi Vállalat]
  Kiss Ignác, 1962
  [egyetemi docens, erdőmérnöki főiskola]
  Kiss Ilona, 1964
  [igazgató, Érdi 5. számú Általános Iskola]
  Kiss Ilona, 1958
  [operett-énekes]
  Kiss Imre, 1989
  [vállalatvezető, Gabonaforgalmi Vállalat]
  Kiss Imre, 1953 - 1957
  [képviselő, Veszprém megye]
  Kiss Imre, 1985
  [főosztályvezető, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat]
  Kiss Imre, 1963 - 1970
  [igazgató, Népművelési Intézet]
  Kiss Imre, 1975 - 1985
  [képviselő, Borsod megye]
  Kiss Imre, 1963 - 1983
  [tanácselnök, Budapest III. kerület]
  Kiss Imre, 1957 - 1973
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Hajdú-Bihar megye]
  Kiss Imre, 1964
  [népművelő]
  Kiss Imre, 1955 - 1971
  [igazgatóhelyettes, Sárvári Állami Gazdaság]
  Kiss Imre, 1966
  [főagronómus, Izsák, Sárfehér Termelőszövetkezet]
  Kiss Imre, 1967
  [KOSZ-elnök, Csongrád megye]
  Kiss Imre, 1953
  [igazgató, Bódavölgyi Ásványbányászati Vállalat]
  Kiss Imre, 1964
  [főagronómus, Szikáncs, Vörös Csillag Termelőszövetezet]
  Kiss Imre dr., 1989
  [rendőr ezredes, Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság]
  Kiss Imre dr., 1963 - 1982
  [igazgató, Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság]
  É. Kiss Imre, 1958
  [főagronómus, Hortobágy]
  Kiss Gy. Imre, 1958
  [KISZ-titkár, Mátraballa]
  Kiss Imréné, 1973 - 1983
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Kiss Irén, 1978
  [költő (1947- )]
  Kiss István, 1951 - 1988
  [szobrász]
  Kiss István, 1958
  [rádiós]
  Kiss István, 1956 - 1978
  [kémikus (1923- )]
  Kiss István, 1965 - 1983
  [párttitkár, Sárvár]
  Kiss István, 1954 - 1981
  [elnök, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Kiss István, 1954 - 1970
  [előhengerész, Lőrinci Hengermű]
  Kiss István, 1953 - 1958
  [igazgató, Kaposvári Gépállomás]
  Kiss István, 1951 - 1960
  [igazgató, GANZ Hajógyár]
  Kiss István, 1959 - 1985
  [vezérigazgató, Távközlési Kutató Intézet]
  Kiss István, 1953
  [rendőr alezredes]
  Kiss István, 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Tataháza]
  Kiss István dr., 1985
  [képviselő, Komárom megye]
  Kiss István dr., 1963 - 1970
  [egyetemi tanár, agrártudományi egyetem]
  Kiss István dr., 1967
  [építészmérnök, Építésügyi Minisztérium Középülettervező Vállalat]
  Kiss István dr., 1961 - 1965
  [főtitkárhelyettes, Autóklub]
  Kiss István dr., 1961 - 1980
  [képviselő, Komárom megye. (1928- )]
  Kiss István dr., 1958 - 1978
  [tanszékvezető, Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetem]
  Kiss István dr., 1962 - 1976
  [főosztályvezető, Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kiss Istvánné, 1968
  [Hazafias Népfront tagja]
  Kiss Istvánné, 1957 - 1968
  [titkár, Nőtanács]
  Kiss János, 1979
  [író]
  Kiss János, 1965 - 1989
  [nagykövet, Nicaragua, Uruguay]
  Kiss János, 1985
  [főmunkatárs, Ipari Minisztérium]
  Kiss János, 1985 - 1989
  [kanonok]
  Kiss János, 1951 - 1967
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Kiss János, 1984 - 1986
  [rendőr ezredes]
  Kiss János, 1961 - 1965
  [osztályvezető, MSZMP Veszprém megyei bizottság]
  Kiss János, 1966 - 1968
  [tanácselnök, Várpalota]
  Kiss János, 1969 - 1974
  [párttitkár, Munkaügyi Minisztérium]
  Kiss János, 1957 - 1960
  [adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Kiss János, 1958 - 1959
  [pártmunkás]
  Kiss János, 1964 - 1975
  [műszaki igazgató, Ipari Műszergyár]
  Kiss Gy. János, 1958 - 1973
  [újságíró, Magyar Hírlap]
  Kiss Jánosné, 1982
  [szerkesztőségi titkár, Figyelő]
  Kiss Jenő, 1967
  [KISZ-titkár, Ikarus gyár]
  Kiss Jenő, 1957 - 1965
  [hajóskapitány]
  Kiss Jenő, 1971
  [igazgató, Nehézipari Építő Vállalat]
  Kiss Jenő, 1963
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Kiss Jenő, 1973
  [könyvtáros]
  Kiss Jenő, 1969 - 1972
  [főosztályvezető, Kulturális Minisztérium]
  Kiss Jenő, 1969 - 1970
  [költő]
  Kiss Jovák József, 1973 - 1983
  [vezérigazgató, Elektronikus Mérőműszerek Gyára]
  Kiss József, 1963 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP Nógrád megyei bizottsága]
  Kiss József, 1965 - 1975
  [prépost]
  Kiss József, 1951 - 1975
  [filmrendező]
  Kiss József, 1965 - 1975
  [pártmunkás]
  Kiss József, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag, Tatabánya városi pártbizottság]
  Kiss József, 1968
  [párttitkár, Hatvan]
  Kiss József, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Szombathely]
  Kiss József, 1968
  [végrehajtó bizottsági titkár, Szombathely]
  Kiss József, 1952 - 1958
  [esperes]
  Kiss József, 1958 - 1968
  [munkatárs, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság]
  Kiss József, 1965
  [munkásőr, Sopron]
  Kiss József, 1963
  [plébános]
  Kiss József, 1985
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Kiss József, 1957 - 1960
  [százados]
  Kiss József, 1956
  [munkástanács elnöke, Miskolc]
  Kiss József, 1959
  [pénzügyőr százados]
  Kiss József, 1958 - 1965
  [főmérnök, Országos Vízügyi Főigazgatóság]
  Kiss József, 1961
  [főhadnagy, ÁVH]
  Kiss József, 1964 - 1985
  [vezérigazgató, Alba Régia Állami Építőipari Vállalat]
  Kiss József dr., 1968
  [rendőr alezredes]
  Kiss József dr., 1967
  [pénzügyi osztályvezető, miskolci városi tanács]
  Kiss József dr., 1967
  [ügyész]
  Kiss József dr., 1971 - 1975
  [Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége elnöke, Somogy megye]
  G. Kiss József, 1958 - 1963
  [képviselő, Miskolc]
  R. Kiss József, 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Szabadszállás]
  Kiss József Sándor, 1957 - 1973
  [újságíró, Esti Hírlap]
  Kiss Józsefné, 1959 - 1970
  [Magyar-Szovjet Baráti Társaság titkára, Somogy megye]
  Kiss Józsefné, 1985
  [gépkönyvelő, képviselő, Veszprém megye]
  Kiss Judit dr., 1982 - 1984
  [tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Kiss Kálmán, 1990 - 1992
  [határőr vezérőrnagy]
  Kiss Kálmán, 1965 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Sármellék]
  Kiss Kálmán dr., 1956 - 1985
  [elnökhelyettes, Magyar Rádió és Televízió]
  Kiss Kálmánné, 1985
  [gimnáziumi igazgató, Kisújszállás]
  Kiss Károly, 1958 - 1973
  [újságíró, Világosság]
  Kiss Károly, 1954 - 1983
  [(1903- ), MSZMP Központi Bizottságának tagja, külügyminiszter]
  Kiss Károly, 1985
  [tanácselnök helyettes, Fejér megye]
  Kiss Károly, 1963 - 1976
  [igazgatóhelyettes, MÁV Szegedi Igazgatósága]
  Kiss Károly, 1955 - 1976
  [( -1976), SZOT-aktivista]
  Kiss Károly, 1975
  [termelőszövetkezeti elnök, Újpetre]
  Kiss Károly, 1954 - 1973
  [tanácselnök, Aszód]
  Kiss Károly, 1956 - 1958
  [géplakatos, régi kipróbált kommunista]
  Kiss Károly, 1958
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Tázlár]
  Kiss Károly, 1964 - 1972
  [( -1972), párttitkár, Baranya Megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága]
  Kiss Károly, 1965
  [KISZ-titkár, Somogyszentpál]
  Kiss Károly, 1952 - 1972
  [rendőr százados]
  Kiss Károly, 1951 - 1956
  [szedő, Állami Nyomda]
  Kiss Károly, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Egerág]
  Kiss Károly dr., 1958 - 1964
  [gyorsíró szövetség titkára]
  Kiss Károlyné, 1952 - 1968
  [csoportvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Kiss Kornél, 1965
  [főagronómus, Dunabogdány]
  Kiss Lajos, 1957 - 1975
  [író]
  Kiss Lajos, 1958 - 1985
  [katonai attasé, Prága, Moszkva]
  Kiss Lajos, 1966 - 1976
  [vezérigazgató, martfűi Tisza Cipőgyár]
  Kiss Lajos, 1971 - 1975
  [(1924-), irodalomesztéta]
  Kiss Lajos, 1974
  [főigazgató, Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola]
  Kiss Lajos, 1961
  [párttitkár, Szentmártonkáta]
  Kiss Lajos, 1962
  [párttitkár, Bp. 72. számú Postahivatal]
  Kiss Lajos, 1981
  [rendőr vezérornagy]
  Kiss Lajos, 1969 - 1973
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kiss Lajos, 1968
  [alelnök, Agrártudományi Egyesület]
  Kiss Lajos, 1957 - 1967
  [volt vöröskatona]
  Kiss Lajos, 1969
  [osztályvezető, Győri Vagongyár]
  Kiss Lajos, 1958
  [tanársegéd, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Kiss Lajos, 1963 - 1967
  [KISZ-titkár, Hódmezővásárhely]
  Kiss Lajos, 1963 - 1964
  [termelőszövetkezeti elnök, Okány]
  Kiss Lajos, 1952 - 1958
  [református lelkész]
  Kiss Lajos, 1965
  [ifjúmunkás-felelős, KISZ Győr megyei bizottság]
  Kiss Lajos, 1958 - 1965
  [(1881-1965), néprajztudós]
  Kiss Lajos dr., 1968
  [igazgató főorvos, Bajcsy Zsilinszky Kórház]
  Kiss Lajos dr., 1972
  [igazságügyi írásszakértő]
  Kiss Lajos dr., 1985
  [bíró]
  Kiss Lajos dr., 1982
  [egyetemi docens]
  Kiss Lantos Ferenc, 1952 - 1953
  [bányász körletvezető, Pécs]
  Kiss László, 1965 - 1985
  [párttitkár, Budapest XXI. Kerület]
  Kiss László, 1953 - 1983
  [főmérnök, Tiszai Vegyi Kombinát]
  Kiss László, 1971 - 1975
  [kandidátus, főosztályvezető, Ganz Villamossági Művek]
  Kiss László, 1957 - 1973
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Kiss László, 1964 - 1971
  [titkár, Magyar-Szovjet Baráti Társaság]
  Kiss László, 1961 - 1971
  [kőolajkutató főmérnök, Lovászi Kőolajipari Vállalat]
  Kiss László, 1984
  [közgazdász, igazgató, Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat]
  Kiss László, 1959 - 1964
  [mérnök, Közlekedési Építő Tröszt]
  Kiss László, 1951 - 1968
  [technikum igazgató, Székesfehérvár]
  Kiss László, 1959
  [tanító, Nyírtas]
  Kiss László, 1957 - 1963
  [végrehajtó bizottsági tag, Székesfehérvár]
  Kiss László dr., 1963 - 1970
  [osztályvezető, Élelmezésügyi Minisztérium]
  Kiss László dr., 1973
  [docens, kertészeti egyetem]
  Kiss László dr., 1982
  [igazgató, Hungarovin]
  Kiss J. László dr., 1983 - 1984
  [politológus]
  Kiss P. László, 1962 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Budapest]
  Kiss Lászlóné, 1971
  [baromfitenyésztő szakmunkás, Felsőzsolca, képviselojelölt]
  Kiss Lászlóné, 1953 - 1955
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes, Miskolc]
  Kiss Lászlóné, 1953
  [köszörűs, Csepeli Autógyár]
  Kiss Lászlóné dr., 1983
  [szakszervezeti jogtanácsos]
  Kiss Lipót, 1953 - 1960
  [főmérnök, Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kiss Lorinc, 1969
  [tanácselnök, Bodony]
  Kiss Magdolna, 1985
  [KISZ-titkár, Tolna megye]
  Kiss Manyi, 1951 - 1971
  [( -1971), színésznő]
  Kiss Margit dr., 1963 - 1978
  [párttitkár, Kecskeméti Konzervgyár]
  Kiss Mária, 1957
  [könyvelő, Alkotmány Termelőszövetkezet, Igal]
  Kiss Mária, 1951
  [igazgató, Győri Posztószövő Gyár]
  Cs. Kiss Mária, 1965 - 1970
  [póttag, KISZ Központi Bizottság]
  Kiss Márton, 1955
  [olvasztár, Borsodnádasdi Lemezgyár]
  Kiss Márton, 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Hídvégardó]
  Kiss Márton, 1956 - 1965
  [Dolgozó Ifjúság Szövetség titkára, Rákóczi Termelőszövetkezet, Földes]
  Kiss Mihály, 1963 - 1971
  [szakszervezeti titkár, Filmszakszervezet]
  Kiss Mihály, 1961
  [KISZ-titkár, Budapest Nyugati Pályaudvar]
  Kiss Mihály, 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Szentes]
  Kiss Mihály, 1959 - 1967
  [műszaki igazgató, Magyar Posta]
  Kiss Mihály, 1963
  [tanácselnök, Nőtincs]
  Kiss Miklós, 1958 - 1969
  [mérnök, Villamosipari Kutató Intézet]
  Kiss Miklós, 1959 - 1972
  [igazgató, Mélyépítési Tervező Vállalat]
  Kiss Miklósné, 1967
  [vöröskeresztes munkatárs]
  Kiss Molnár Paula, 1965
  [KISZ Központi Bizottság póttagja]
  Kiss Nagy András, 1968 - 1982
  [szobrász]
  Kiss Nagy József, 1953 - 1956
  [főmérnök, Pécsi Szénbányák]
  Kis Novák József, 1962
  [pártmunkás]
  Kiss Orbán Lajos, 1953
  [gumiipari szakmunkás]
  Kiss Oszkár, 1969 - 1970
  [követségi titkár, Róma]
  Kiss Ottó, 1961 - 1968
  [egyetemi tanár, Műegyetem]
  Kiss Pál, 1967 - 1971
  [üzemgazdász, Aranykalász Termelőszövetkezet, képviselőjelölt, Békés megye]
  Kiss Pál, 1967
  [párttitkár, Isaszeg]
  Kiss Pál, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Nagykopáncs]
  Kiss Pál, 1969 - 1971
  [KISZ-titkár, Heves megyei bizottság]
  Kiss Pál, 1951 - 1953
  [katolikus hitoktató]
  Kiss Pál dr., 1952 - 1963
  [osztályvezető, Belügyminisztérium]
  Kiss Pál dr., 1968 - 1970
  [csoportvezető, Minisztertanács]
  Kiss Pál dr., 1964 - 1988
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  M. Kiss Pál, 1968
  [művészettörténész]
  Kiss Papp Kálmán, 1970
  [bányaipari személyzeti vezető]
  Kiss Péter, 1985 - 1989
  [(1959- ), KISZ Központi Bizottság tagja]
  Kiss Péter dr., 1985
  [főorvos, bicskei rendelőintézet, képviselő, Fejér megye]
  Kiss Péter dr., 1985 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság tagja, párttitkár, Budapest XIII. kerület]
  Kis Pintér Imre, 1989 - 1991
  [(1941- ), főszerkesztő, Kortárs]
  Kiss Róbert dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Kiss Roland dr., 1951 - 1967
  [református egyházkerületi főgondnok]
  Kiss Sándor, 1973 - 1990
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Kiss Sándor, 1985 - 1990
  [belügyminiszter-helyettes]
  Kiss Sándor, 1987
  [párttitkár, Békés megye]
  Kiss Sándor, 1964 - 1970
  [párttitkár, debreceni MÁV]
  Kiss Sándor, 1966 - 1989
  [párttitkár, Heves megye]
  Kiss Sándor, 1965 - 1970
  [párttitkár, Sárvár]
  Kiss Sándor, 1954 - 1955
  [főelőadó, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Kiss Sándor, 1966 - 1971
  [osztályvezető, népi ellenőrzési bizottság]
  Kiss Sándor, 1973
  [lakatos, tag, Országos Béketanács]
  Kiss Sándor, 1966 - 1970
  [első titkár, szécsényi járás]
  Kiss Sándor, 1956 - 1957
  [igazgató, Parasztszövetség]
  Kiss Sándor, 1957 - 1974
  [szobrász]
  Kiss Sándor, 1965 - 1975
  [főkonzul, Kolumbia]
  Kiss Sándor, 1963 - 1969
  [igazgató, Békéscsabai Gépjavító Vállalat]
  Kiss Sándor, 1980
  [művezető, Győr Megyei Állami Építőipari Vállalat]
  Kiss Sándor dr., 1966 - 1973
  [bíró]
  Kiss Sándor dr., 1963 - 1985
  [alosztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  É. Kiss Sándor dr., 1951 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Debreceni Tanítóképző Intézet]
  M. Kiss Sándor, 1975
  [történész]
  Kiss I. Sándorné, 1969
  [főelőadó, Központi Statisztikai Hivatal]
  Kiss Sándorné, 1968
  [titkár, Vöröskereszt]
  Kiss Sándorné, 1958 - 1962
  [titkár, Magyar Nők Országos Tanácsa, Bp. XI. kerület]
  Kiss Sára, 1951 - 1971
  [( -1971) igazgató helyettes, Szerzői Jogvédő Hivatal]
  Kiss Tamás, 1988
  [titkár, Jurta Színház]
  Kiss Tamás, 1951 - 1974
  [termelőszövetkezeti elnök, Tömörkény]
  Kiss Tamás, 1957 - 1982
  [szerkesztő, Alföld]
  Kiss Tibor, 1958
  [műegyetemi hallgató]
  Kiss Tibor, 1952 - 1955
  [Magyar Olimpiai Bizottság tagja]
  Kiss Tibor, 1951 - 1952
  [professzor, Műegyetem]
  Kiss Tibor, 1953
  [igazgató, Kereskedelmi Akadémia]
  Kiss Tibor, 1966
  [osztályvezető-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Kiss Tibor, 1967 - 1975
  [SZOT-tag]
  Kiss Tibor, 1962 - 1975
  [tanácselnök-helyettes, Nagykáta]
  Kiss Tibor, 1955 - 1973
  [közgazdász, főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Kiss Tibor dr., 1969
  [sebész, tanár, Pécsi Orvostudományi Egyetem]
  Kiss / Kurcz / Tibor, 1953 - 1970
  [őrnagy]
  Kiss Tiborné, 1961 - 1978
  [ügyvezető titkár, Magyar Írók Szövetsége]
  Kiss Tiborné, 1985
  [pártmunkás, Budaörs]
  Kiss Tiborné, 1953
  [agitációs és propaganda titkár, Magyar Dolgozók Pártja]
  Kiss Tiborné, 1970
  [művezető, martfűi Tisza Cipőgyár]
  Kiss Tiborné, 1958
  [pártmunkás, Budapest VI. kerületi pártbizottság]
  Kiss Tiborné, 1955
  [osztályvezető, Oktatási Minisztérium]
  Kiss Tihamér dr., 1958 - 1963
  [pszichológus]
  Kiss Vilmos, 1963 - 1965
  [osztályvezető, szombathelyi városi tanács]
  Kiss Vince, 1957 - 1963
  [termelőszövetkezeti elnök, Varsány]
  Kiss Zoltán, 1967 - 1985
  [tanácselnök, Budapest XIII.]
  Kiss Zsigmond, 1962 - 1969
  [termelőszövetkezeti elnök, Heves]
  Kiss Zsigmond, 1955 - 1962
  [igazgató, Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat]
  Kiss Zsigmond dr., 1957 - 1974
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Kiss Zsuzsa, 1964
  [tanár, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola]
  Kissné dr. Papp Rozália, 1987
  [osztályvezető, Közlekedési Minisztérium]
  Kisvári Béla, 1954 - 1971
  [igazgató, Öntödei Vállalat]
  Kisvári János, 1951 - 1975
  [vezérigazgató, Építésügyi Minisztérium Betonelemgyártó Vállalat]
  Kisvári János, 1965
  [vegyészmérnök, Kőbányai Gyógyszerárugyár]
  Kisvári Mihály, 1952
  [minisztériumi előadó]

 19. Kisvári Sándor, 1953
  [igazgató, Orvosi Műszergyártó]
  Kiszel János, 1960 - 1972
  [vízvezetékszerelő, Dunakanyar Vízművek igazgatója]
  Kiszela Géza, 1953 - 1958
  [vállalatigazgató]
  Kiszeli Gyula, 1965
  [esperes, Pécsvárad]
  Kiszeli Gyula, 1956
  [ózdi munkástanács elnöke]
  Kiszeli József, 1955
  [pénzügyi osztályvezető, Sztálinváros]
  Kiszely György dr., 1963 - 1969
  [igazgató, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Kiszely Gyula, 1968 - 1973
  [( -1973), zeneszerző]
  Kiszely Gyula, 1955
  [kohász]
  Kiszely Gyula, 1978
  [termelőszövetkezeti elnök, Tiszaalpár]
  Kiszely István, 1963 - 1970
  [osztályvezető, MSZMP dabasi járási bizottság]
  Kiszely István, 1970
  [író]
  Kiszely István, 1959 - 1962
  [első titkár, MSZMP kiskunfélegyházi járási bizottság]
  Kiszely Károly, 1985 - 1987
  [katonai szolgálat megtagadó]
  Kiszely Pál dr., 1973 - 1985
  [országos parancsnok-helyettes, büntetés-végrehajtás]
  Kiszely Zoltán, 1953
  [Dolgozó Ifjúság Sövetsége titkára, Nagybátony]
  Kiszelka László, 1951
  [szerszámlakatos]
  Kiszlinger József, 1951 - 1959
  [főmérnök]
  Kiszner Vilmos, 1957
  [asztalos]
  Kiszthy Jenő dr., 1964
  [főorvos]
  Kitka Béla, 1951
  [igazgató, Fémbútorgyár]
  Kittenberger Kálmán, 1957 - 1958
  [Afrika-kutató]
  Kittler Ernő, 1969
  [pénzügyi vezető, OTP]
  Kittlinger Kálmán, 1969
  [ötvösművész]
  Kitzinger Ferenc, 1989 - 1990
  [pártelnök, Független Szociáldemokrata Párt]
  Klabuzai miklós, 1975 - 1984
  [termelőszövetkezeti elnök, Siófok; képviselő]
  Klaffl Gyula, 1958
  [mérnök]
  Klafszky János, 1962
  [párttitkár, Kőszeg]
  Klagyivik József, 1951
  [párttikár, Letkés]
  Klai László, 0
  [lásd: Klaj József]
  Klaj József, 1955
  [igazgató, Sátoraljaújhelyi Gépállomás]
  Klamartsik Antal dr., 1958
  [orvos]
  Klamm László, 1951 - 1958
  [gázszerelő]
  Klamár Menyhért, 1957 - 1967
  [szállodaigazgató]
  Klamó József, 1973 - 1975
  [párttitkár, Ráckeve]
  Klaniczay Gábor, 1979 - 1988
  [történész]
  Klaniczay Tibor, 1952 - 1986
  [( -1992), irodalomtörténész, akadémikus]
  Klapil Sándor dr., 1961 - 1968
  [járásbíróság elnöke, Kecskemét]
  Klatsmányi Árpád dr., 1962 - 1968
  [főkonstruktor, híradástechnika]
  Klatsmányi Tibor, 1976
  [főiskolai igazgató]
  Klatyil Ferenc, 1958
  [segédmunkás]
  Klauber Károly, 1957 - 1958
  [munkatárs, MSZMP külügyi osztály]
  Klaukó Mátyás, 1955 - 1983
  [( -1983), MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Klaukó Pál, 1958
  [szakszervezeti bizalmi]
  Klausz (utóneve ismeretlen), 1953 - 1954
  [bányaigazgató, Tatabánya]
  Klausz Győző, 1961 - 1968
  [szakszervezeti titkár]
  Klavasch József, 1958 - 1975
  [munkásőr parancsnok]
  Klazsik Györgyné dr. Kiss Gabriella, 1975
  [orvos, képviselő]
  Klár János, 1960 - 1972
  [egyetemi tanár, Műegyetem]
  Klár Miksa, 1955
  [őrnagy, Belügyminisztérium]
  Kleiberné Kontsek Jolán dr., 1954
  [olimpiai bajnok diszkoszvető]
  Klein János, 1961
  [szovjet tisztek bujtatója, II. világháború]
  Klein Márton, 1960 - 1986
  [sajtóattasé, Párizs; nagykövet, Argentína]
  Klein Róbert, 1987
  [belkereskedelmi minisztériumi tanácsos]
  Klein Sándor, 1968 - 1982
  [pszichológus, szerkesztő]
  Klein Sándor, 1967
  [SZOT, számvizsgáló]
  Klein Sándor, 1952
  [szövetkezeti elnök]
  Klein Simon, 1966
  [Budapesti Izraelita Hitközség választmányi tag]
  Klein Viktor, 1965
  [izraeli állampolgár]
  Klein Vilmos, 1961 - 1966
  [Magyar Iparszövetség Oktatási Központ, intézőbizottsági tag]
  Kleineisel János, 1979
  [építészmérnök]
  Kleinesser Anton, 1960
  [nyugat-berlini magyar kolónia vezetője]
  Kleiser (Kleizer?) Flórián, 1965 - 1978
  [párttikár]
  Klejka Lászlóné, 1958
  [Svájcból hazatért emigráns]
  Klekner László, 1953 - 1956
  [főtechnológus]
  Klemanovszki György, 1953
  [főkönyvelő]
  Klemencsics István, 1970
  [bányászati szakértő]
  Klemert Emil, 1968
  [Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége alapító tagja]
  Klemens Ede, 1956
  [tanácselnök-helyettes]
  Klement Árpád, 1951 - 1983
  [párttitkár, Lenti]
  Klement János, 1953 - 1956
  [pártmunkás]
  Klement László, 1968
  [faipari kisipari termelőszövetkezet elnöke]
  Klement Tamás, 1973 - 1987
  [főtanácsos, Minisztertanács titkársága]
  Klementis Sándor, 1954 - 1956
  [igazgató, Almásfüzitői Timföldgyár]
  Klementz Géza, 1965
  [párttitkár]
  Klemm Antal, 1965
  [párttitkár]
  Klemm Antal, 1957
  [piarista szerzetes, nyelvész]
  Klemm Árpád, 1964
  [az Actio Catholica munkatársa]
  Klempa Sándor, 0
  [püspök]
  Kleczner András, 1960 - 1985
  [földművelésügyi miniszterhelyettes, vezérigazgató]
  Kleczner Imre, 1953 - 1987
  [mezőgazdasági kutatóintézeti igazgató]
  Klenk Frigyes, 1952 - 1963
  [főosztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Klenjánszky Tamás, 1991
  [igazgató, Budapesti Tavaszi Fesztivál]
  Klenovics Imre, 1965 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kléber Gábor, 1956 - 1958
  [labdarúgó edző]
  Klémens Béla, 1956 - 1969
  [faipari vezető]
  Klézl Róbert, 1965 - 1986
  [közlekedési miniszterhelyettes]
  Klibán András, 1964 - 1968
  [asztalos]
  Kliburszky Béla, 1972
  [műszaki ügyintéző]
  Klics Ferenc, 1951 - 1956
  [diszkoszvető olimpikon]
  Klics Gyuláné, 1960
  [tanácselnök, Gyömrő]
  Klie Zoltán, 1959
  [festőművész]
  Klimecz Istvánné, 1970
  [párttag]
  Klika Józsefné, 1950
  [Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége tagja]
  Klim György, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Taksony]
  Klima Gyula, 1958
  [főelőadó, Földművelésügyi Minisztérium]
  Klima István, 1954
  [brigádvezető]
  Klima Lajos, 1953
  [esztergályos]
  Klimaj János, 1955 - 1956
  [végrehajtó bizottsági titkár]
  Kliment Tiborné, 1974
  [úttörőelnök]
  Klimes Károly dr., 0
  [orvos]
  Klimes Lajos, 1956
  [lakatos]
  Klimes Szmik Andor, 1958
  [osztályvezető, Talajtani Kutatóintézet]
  Klimkó Dezső dr., 1956 - 1972
  [sebészprofesszor]
  Klimkó Dezsőné Andrássy Ilona, 1961
  [valutaüzérkedési perben elítélve]
  Klimon István, 1955
  [kohászati főművezető]
  Klimó István, 1965
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Klimós Jenő, 1952 - 1962
  [főmérnök]
  Klimsa Artúr, 1955
  [építészmérnök]
  Klinda István, 1958 - 1959
  [orgonaművész]
  Kling György, 1970 - 1972
  [festőművész]
  Klinger András dr., 1958 - 1985
  [főosztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Klinger József, 1965
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Klinger Pál, 1952 - 1957
  [főiskolai tanár]
  Klinghoffer László dr., 1953
  [orvos]
  Klippán József, 1970
  [városi pártbizottsági tag]
  Kliss István, 1968
  [Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége alapító tagja]
  Klivényi Ferenc dr., 1971
  [docens]
  Klivényi Lajos, 1951
  [plébános]
  Klobucsnik Imre, 1965 - 1968
  [KISZ-titkár]
  Klopfer Margit, 1964
  [adminisztrátor, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Kloss Andor, 1981 - 1989
  [főszerkesztő, Kisalföld]
  Klucsik Béla, 1961 - 1974
  [rendőr őrnagy]
  Klucsik László, 1954
  [vájár]
  Klucsik Vince, 1955
  [tanácselnök]
  Klues János, 1952
  [osztályvezető, DIMÁVAG]
  Klug Ferenc, 1953
  [operaénekes]
  Klug György, 1960
  Klug József, 1953
  [darugyári művezető]
  Klug Károly György, 1955
  [tanár, pécsi tanítóképző]
  Klujber Ferenc, 1969 - 1972
  [párttag]
  Klujber József, 1957
  [járási pártelnök]
  Klujber László, 1953 - 1971
  [bányász, képviselő]
  Klumák István, 1961
  [fordító]
  Klupp Judit, 1969
  [munkatárs, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Kmeczó István, 1952
  [gépkocsivezető]
  Kmeeth László, 1952 - 1953
  [kohász]
  Kmety Ferenc, 1965 - 1970
  [középiskolai igazgató]
  Kmetty Gyula, 1971 - 1973
  [igazgató, debreceni VOLÁN]
  Kmetty Gyula, 1957 - 1961
  [főmérnök, élelmiszeripar]
  Kmetty István, 1954
  [főmérnök, bányászat]
  Kmetty János, 1948 - 1975
  [festőművész]
  Kmetty Jánosné, 1963
  [főeloadó, Művelődésügyi Minisztérium]
  Kmetty Kálmán, 1969
  [tanácselnök-helyettes]
  Kmetty Károly, 1953
  [főmérnök]
  Kmetty Károly dr., 0
  [jogász, a Függetlenségi Párt elnökhelyettese]
  Kmetovics István, 1954
  [sertésgondozó]
  Kmetykó Gyula, 1955
  [kultúrház igazgatóhelyettese, Battonya]
  Kmotrik Ferenc, 1962 - 1969
  [találmányi vállalatigazgató]
  Kmotrik István, 1958 - 1965
  [főmérnök]
  Knaitner Kálmán, 1967
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Knakker István, 1957
  [műötvös]
  Knakker István, 1953 - 1955
  [termelőszövetkezeti tag, Budapest]
  Knakker József, 1958 - 1968
  [honvédezredes]
  Knakker Nándor, 1955
  [termelőszövetkezeti brigádvezető]
  Knapp István, 1958
  [főtechnológus]
  Knapp János, 1953 - 1954
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Knapp József, 1953
  [főagronómus]
  Knapp Lászlóné, 1955
  [műtősnő]
  Knapp Oszkár, 1960
  [műszaki tudományok doktora]
  Knausz László, 1965 - 1972
  [igazgató, Magyar Vagon- és Gépgyár]
  Knyazovits András, 1958 - 1959
  [bányász, képviselő]
  Knyazovits András, 1968
  [KISZ-titkár]
  Knábel Ferenc, 1951
  [párttikár]
  Knál Mihály, 1954
  [vájár]
  Knechtl János, 1952 - 1954
  [asztalos]
  Kneffel Pál dr., 1954 - 1969
  [orvos, KÖJÁL]
  Kneisz Béla, 1970
  [vendéglátóipari vezető]
  Knébel Jenő, 1964
  [tervező, hídépítő]
  Knézi Miklós, 1958
  [képzőművészeti főiskolás]
  Knézy Jenő, 1972
  [riporter]
  Knézy László, 1965
  [főmérnök, vízügyi]
  Knizer István, 1961 - 1963
  [osztályvezető-helyettes, Országos Tervhivatal]
  Knoll István, 1990
  [alelnök, Társadalmi Egyesülések Szövetsége]
  Knopp András, 1969 - 1988
  [oktatási miniszterhelyettes]
  Knyihár János, 1969 - 1983
  [igazgató, békéscsabai szlovák gimnázium]
  Kober Ferenc, 1967 - 1987
  [kerületi párttitkár]
  Koblencz József, 1958 - 1970
  [főkönyvelő]
  Kobli Gyula, 1955 - 1973
  [adminisztratív vezető]
  Koblov Erzsébet, 1953 - 1961
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Kobolák János, 1955
  [vállalatigazgató]
  Kobold Ferenc, 1964
  [gazdasági igazgató, óvónoképző intézet]
  Kobulej Tibor dr., 1958 - 1973
  [egyetemi tanár, Állatorvostudományi Egyetem]
  Koch Ádám, 1982
  [külkereskedelmi minisztériumi osztályvezető.]
  Koch Béla, 1964
  [igazgatóhelyettes, Agrobotanikai Intézet]
  Koch Erwin, 1959
  [osztrák evangélikus lelkész]
  Koch Ferenc, 1968
  [igazgató, Baromfiipari Országos Vállalat]
  Koch Ferenc, 1954 - 1960
  [főtitkár, Magyar Földrajzi Társaság, egyetemi tanár]
  Koch Gyula, 1958 - 1965
  [csavargyári igazgató]
  Koch Gyula, 1965
  [vezető, idegennyelvi lektorátus]
  Koch László, 1960 - 1983
  [szerkesztő, Akadémiai Kiadó]
  Koch Lehel, 1972 - 1975
  [vegyészmérnök]
  Koch Sándor, 1952 - 1968
  [dékán, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar]
  Koch Tibor, 1985
  [munkásőr parancsnok]
  Koch Valéria, 1982
  [szerkesztő]
  Koch Vilmos, 1973
  [festőművész]
  Kocher László dr., 1958 - 1972
  [népi ellenőrzési bizottság munkatársa]
  Koczina Gyula, 1951 - 1958
  [villanyszerelő; ezredes, párttitkár, ÁVH]
  Kocka Imre, 1985
  [gyárigazgató]
  Kocka László, 1957
  [kisőrösi lakos]
  Kocka Sándor, 1965
  [párttitkár, Mezőberény]
  Kockás Ferenc, 1963 - 1976
  [munkásőr parancsnok]
  Koczka Emília, 1968
  [gépírónő; őrnagy, Belügyminisztérium]
  Koczka György, 1954
  [politikai munkatárs]
  Koczka Imre, 1969
  [Magyar Nemzeti Bank bankfiók-vezető]
  Koczka Sándor, 1970
  [kerületi végrehajtó bizottsági tag]
  Koczka Sándor, 1956 - 1957
  [Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete megyei elnöke]
  Koczka Sándorné, 1975
  [igazgatóhelyettes, Révai Nyomda]
  Koczkás (utóneve ismeretlen), 1953
  [úttörőtitkár]
  Koczkás István, 1955
  [egészségügyi dolgozó]
  Koczkás János, 1954 - 1966
  [KISZ-titkár]
  Koczkás József, 1963
  [vállalati szervező bizottsági titkár]
  Koczkás Sándor, 1958 - 1989
  [irodalomtörténész, Magyar Írószövetség főtitkára]
  Koczmann Ferencné, 1975 - 1985
  [ápolónő, képviselő]
  Koczó Endre, 1967
  [56-os menekült, egyetemista]
  Koczogh Ákos, 1954 - 1986
  [( -1986), szerkesztő]
  Koczor Lajos, 1951 - 1961
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Kocztur Gizella, 1965
  [irodalomtörténész]
  Kocsa László, 1962 - 1970
  [tanácselnök-helyettes]
  Kocsány Piroska, 1965 - 1970
  [középskolai tanár, KISZ Központi Bizottság póttagja]
  Kocsár Imréné, 1960
  [tanárnő]
  Kocsár Miklós, 1958 - 1973
  [zeneszerző]
  Kocsárd Valérné, 1964 - 1970
  [nyugdíjas]
  Kocsárdi (utóneve ismeretlen), 1953
  [betonszerelő]
  Kocsenda Antal, 1990
  [képviselő, FKGP]
  Kocsis Albert, 1956 - 1973
  [hegedűművész]
  Kocsis Albert, 1953
  [laborvezető]
  Kocsis András, 1951 - 1976
  [( -1976), szobrász]
  Kocsis András, 1969 - 1970
  [ezredes]
  Kocsis Elemér dr., 1982 - 1990
  [főigazgató, Debreceni Református Teológia]
  Kocsis Ferenc, 1989
  [főtitkár, KDNP]
  Kocsis Ferenc, 1960
  [KISZ-titkár]
  Kocsis Ferenc, 1965
  [plébános]
  Kocsis Ferenc dr., 1963 - 1968
  [tanácselnök-helyettes]
  Kocsis Ferenc dr., 1958 - 1965
  [felelős szerkesztő]
  Kocsis György, 1967 - 1979
  [műszaki igazgató, Hungarocamion]
  Kocsis György, 1963 - 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Ároktő]
  Kocsis György dr., 1967 - 1976
  [gazdasági igazgató, GANZ vagongyár]
  Kocsis Imre, 1988
  [főtanácsos, Tervgazdasági Bizottság]
  Kocsis István, 1979 - 1988
  [író]
  Kocsis János, 1984
  [vezérőrnagy]
  Kocsis János, 1966 - 1968
  [termelőszövetkezeti elnök, Papkeszi]
  Kocsis János, 1957 - 1978
  [vezérőrnagy, ÁVH]
  Kocsis József, 1965 - 1975
  [mérnök, képviselő]
  Kocsis József dr., 1957 - 1983
  [kohó-és gépipari miniszterhelyettes]
  Kocsis Kálmán dr., 1990 - 1991
  [főigazgató, Magyar Köztársaság Információs Hivatala]
  Kocsis Lajos, 1953 - 1957
  [szénbányászati miniszterhelyettes]
  Kocsis Lajos, 1969
  [főagronómus]
  Kocsis Lajos, 1968
  [labdarúgó, olimpiai bajnok]
  Kocsis Lajos, 1962
  [termelőszövetkezeti elnök, Gyöngyössomlyó]
  Kocsis László, 1964 - 1971
  [tervosztály-vezető]
  Kocsis László, 1962 - 1974
  [megyei pártbizottsági tag]
  Kocsis László, 1955
  [ügyrendi bizottsági elnök]
  Kocsis László, 1955
  [aratógépvezető]
  Kocsis László, 1965
  [birminghami autógyári munkás]
  Kocsis László, 1963 - 1969
  [iskolaigazgató]
  Kocsis László, 1957
  [tanár]
  Kocsis László, 1964
  [területi párttitkár]
  Kocsis László, 1953 - 1958
  [főmérnök, Csepel]
  Kocsis László, 1952
  [rendőrszázados]
  Kocsis László, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Kocsis László, 0
  [politikai tiszt, határőrség]
  Kocsis László, 1964 - 1973
  [kanonok, költő]
  Kocsis László, 1963
  [megyei tanácsi osztályvezető]
  Kocsis László dr., 1965
  [osztályvezető, Igazságügyminisztérium]
  Kocsis Magdolna dr., 1961 - 1971
  [főorvos]
  Kocsis Mihály, 1967
  [párttitkár]
  Kocsis Mihály, 1963
  [iskolaigazgató]
  Kocsis Mihály, 1982
  [elnökhelyettes, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Kocsis Mihály, 1960 - 1972
  [párttitkár]
  Kocsis Mihály, 1951 - 1952
  [főművezető]
  Kocsis Mihály, 1966
  [munkásőr parancsnok]
  Kocsis Mihály dr., 1953 - 1970
  [dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
  Kocsis Miklós dr., 1967 - 1970
  [tanácselnök, Hajdúdorog]
  Kocsis Nándor, 1969
  [mérnök-igazgató]
  Kocsis Pál, 1959 - 1967
  [szőlőnemesítő]
  Kocsis Piroska, 1968
  [pártmunkás]
  Kocsis Sándor, 1959 - 1983
  [méhész, szövetkezeti igazgató]
  Kocsis Sándor, 1965
  [szakszervezeti titkár]
  Kocsis Sándor, 1954 - 1963
  [labdarúgó]
  Kocsis Sándor, 1965 - 1974
  [operatőr]
  Kocsis Sándor dr., 1969
  [docens, agrártudományi főiskola]
  Kocsis Tamás, 1956 - 1987
  [újságíró]
  Kocsis Tamás, 1973 - 1976
  [pártmunkás, propagandista]
  Kocsis Vilmos, 1957 - 1962
  [nyomdász]
  Kocsis Vilmos, 1967 - 1983
  [követségi tanácsos, Belgrád]
  Kocsis Zoltán, 1971 - 1984
  [zongoraművész]
  Kocsis Zoltán, 1968
  [osztályvezető, Közlekedési Minisztérium]
  Kocsmár Ferenc dr., 1965 - 1970
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági és Élelmezésögyi Minisztérium]
  Kocsmár János, 1953 - 1972
  [tanácselnök, Eger]
  Kocsmár Lajos, 1956 - 1961
  [termelőszövetkezeti elnök, Mezőszemere]
  Kocsmár Lajos, 1952 - 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Kocsmáros Ferenc, 1965
  [párttitkár]
  Kocsmáros József, 1951
  [kovács]
  Kocsondi András dr., 1963 - 1967
  [filozófus, adjunktus]
  Kocsordi Endre, 1954
  [termelőszövetkezeti tag, Kocsord]
  Kocsordi Károly, 1958
  [pártmunkás]
  Kocsordi László, 1970
  [műszaki igazgató]
  Kocsvai László, 1950
  [őrnagy]
  Kodolányi János, 1956 - 1969
  [író]
  Kodolányi János ifj. dr., 1959 - 1972
  [főigazgató, Néprajzi Múzeum]
  Kodály Zoltán, 1951 - 1967
  [zeneszerző]
  Kodály Zoltánné Sándor Emma, 1956 - 1958
  Kodály Zoltánné Péczeli Sára, 1973
  Kogler Tibor, 1965
  [honvéd őrnagy]
  Kohán György, 1959 - 1966
  [festőművész]
  Kohári Lajos, 1960
  [főenergetikus]
  Kohári Lajos ifj., 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Egerszalók]
  Koháry József, 1952 - 1983
  [igazgató, SZOT Iskola]
  Kohlmann Nándor, 1960 - 1970
  [( -1970), rabbi]
  Kohlrun Ferenc, 1955 - 1957
  [párttitkár]
  Kohut Anna, 1950
  Kohut Béla, 1962 - 1965
  [párttitkár]
  Kohut István, 1951
  [esperes]
  Kohut Károly, 1952
  [bányász]
  Kohut László, 1956
  [létesítményfelelős, Sztálin Vasmű]
  Kohut Magda, 1951 - 1974
  [színésznő]
  H. Kohut Mária, 1967
  [levéltáros]
  Kohut Mátyás, 1952 - 1959
  [főmérnök]
  Koi Tibor, 1988 - 1989
  [pályamester, MÁV]
  Kokas Ferenc, 1969 - 1970
  [tanszékvezető főiskolai tanár]
  Kokas Ferenc, 1957 - 1963
  [megyei titkár, Hazafias Népfront]
  Kokas Ignác, 1956 - 1983
  [festőművész, Képzőművészeti Főiskola tanszékvezetője]
  Kokas István, 1964
  [párttitkár]
  Kokas József, 1960
  [emigráns]
  Kokas Klára, 1966 - 1967
  [zenepedagógus]
  Kokavecz Béla, 1955 - 1957
  [igazgató, Magyar Pamutipar]
  Kola Károly dr., 1970
  [anatómus, főorvos]
  Kolacsek András dr., 1961 - 1968
  [adjunktus, Közgazdasági Egyetem]
  Kolaj József, 1970
  [kohászati főművezető]
  Kollarich Amália dr., 1962 - 1967
  [adjunktus, Közgazdasági Egyetem]
  Kollarik István, 1972 - 1989
  [pénzügyminiszterhelyettes]
  Kolba Gábor, 1971
  [igazgatóhelyettes, Magyar Acélárugyár]
  Kolbai Károly dr., 1951 - 1972
  [rektor, agrártudományi egyetem]
  Kolben György dr., 1982
  [jogász]
  Koleda István dr., 1976
  [egyetemi tanár, kertészeti egyetem]
  Kolek Gyula, 1956
  [gyári munkás]
  Kolek József, 1965 - 1975
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Kolek Józsefné, 1973 - 1984
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kolek Vera, 1963 - 1978
  [főszerkesztő, Hét c. tévéműsor]
  Kolesza János, 1966 - 1967
  [főkönyvelő]
  Kolesza Sándor, 1968 - 1980
  [osztályvezető, IBUSZ]
  Koleszár Dénes, 1966 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Tolcsva]
  Koleszár Gyula dr., 1970
  [szemész főorvos]
  Koleszár István dr., 1954 - 1973
  [párttitkár, rendőr főkapitány]
  Kolessza Sándor, 1980
  [nagykövet, Angola, Luanda]
  Koletár Józsefné, 1964 - 1968
  [párttitkár]
  Kolimár György, 1983
  [főosztályvezető]
  Kollányi Ágoston, 1951 - 1984
  [filmrendező]
  Kollányi László, 1969
  [tudományos munkatárs]
  Kollányi Sámuel dr., 1956
  [Forradalm Tanács tagja]
  Kollár Ákosné, 1968
  [adminisztrátor]
  Kollár Dénes, 1953 - 1957
  [párttitkár]
  Kollár Ernő, 1967 - 1968
  [alezredes]
  Kollár Ferenc dr., 1954 - 1958
  [főorvos]
  Kollár Ferenc, 1978
  [jezsuita páter]
  Kollár Ferenc, 1952 - 1958
  [csoportvezető, Népművelési Minisztérium]
  Kollár Ferenc, 1953
  [segédvájár]
  Kollár Ferenc, 1951
  [öntő]
  Kollár Ferenc, 1951
  [tanácselnök]
  Kollár Géza, 1966 - 1968
  [kereskedelmi attasé, Stockholm]
  Kollár Gyula, 1958 - 1963
  [főmérnök, Országos Műemléki Felügyelőség]
  Kollár Gyula, 1958
  [gyógyszeripari laboráns]
  Kollár István, 1958
  [párttitkár]
  Kollár István, 1958
  [szakszervezeti bizalmi]
  Kollár István, 1953
  [kombájnvezető]
  Kollár István, 1959
  [kőműves, párttitkár]
  Kollár István, 1969
  [KONSUMEX megyei képviselő]
  Kollár Istvánné, 1961
  [titkár, Magyar Nők Országos Tanácsa]
  Kollár János, 1970
  [járási pártbizottsági tag]
  Kollár János, 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Romhány]
  Kollár János, 1966 - 1975
  [megyei párttitkár]
  Kollár János, 1963 - 1965
  [termelőszövetkezeti elnök, Csongrád]
  Kollár János, 1976 - 1985
  [rendőr vezérőrnagy]
  Kollár János dr., 1970
  [sebész főorvos]
  Kollár József, 1963 - 1977
  [lakatos, képviselő]
  Kollár József, 1972
  [határőr alezredes]
  Kollár Katalin dr., 1985
  [gyermekorvos]
  Kollár Kálmán, 1958
  [vésnök]
  Kollár Kálmánné, 1972
  [televíziós műsortitkár]
  Kollár Lajos dr., 1984
  [alezredes]
  Kollár László, 1966
  [szállodaigazgató]
  Kollár Lászlóné, 1964 - 1967
  [vegyészmérnök, KISZ megyei végrehajtó bizottság tagja]
  Kollár Mária, 1954
  [gimnazista]
  Kollár Medárd, 1955
  [szerszámgyári művezető]
  Kollár Mihály, 1951 - 1957
  [főmérnök]
  Kollár Miklós, 1956
  [igazgató, Diósgyőr]
  Kollár Pálné, 1963
  [zeneiskolai igazgató]
  Kollár Rozália, 1955 - 1959
  [Magyar Nők Demokratikus Szövetsége elnöke]
  Kollár Sándor dr., 1956 - 1961
  [főorvos]
  Kollár Tibor, 1969 - 1985
  [párttitkár]
  Kollár Tibor dr., 1958 - 1972
  [igazgató, Csemege Kereskedelmi Vállalat]
  Kolláth Adrienne, 1972
  [KISZ-titkár]
  Kolláth Ferenc, 1959 - 1967
  [MÁV-ellenőr, követségi másodtitkár, London]
  Kolláth György dr., 1983 - 1992
  [alkotmányjogász]
  Kolláth László, 1955
  [kultúrotthon-igazgató]
  Kolláth Pál, 1971
  [gimnáziumi párttitkár]
  Kolláth Sándor, 1975 - 1976
  [városi pártbizottsági titkár]
  Kolláti István, 1969
  [matematikatanár]
  Kollátor Árpád, 1953
  [állattenyésztő]
  Koller Katalin dr., 1968
  [főorvos]
  Koller Lajos, 1967
  [igazgató, talajvédelmi vállalat]
  Koller Mihály dr., 1968 - 1971
  [főtitkár, Magyar Vadászok Országos Szövetsége]
  Koller Mihály, 1963
  [megyei pártbizottsági munkatárs]
  Koller Miklós dr., 1963
  [főorvos]
  Koller Miklós, 1963
  [mérnök, Útügyi Kutatóintézet]
  Koller Simon dr., 1962 - 1967
  [osztrák nagykövet]
  Kollok Péter, 1952 - 1970
  [járási párttitkár]
  Kollonay Béla, 1959 - 1962
  [tanácselnök-helyettes]
  Koloh Imre, 1955
  [párttitkár]
  Kolompár Károly, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkárhelyettese]
  Kolompár Lajos, 1955
  [üzemvezető, IKARUSZ]
  Kolompár Pál, 1949
  [szabótanonc]
  Koloncsák István, 1970
  [alezredes]
  Kolonics Ferenc, 1955 - 1959
  [húsipari munkás]
  Kolonics János, 1959
  [operaénekes]
  Kolonics József, 1956
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Kolonics József, 1953
  [termelőszövetkezeti tag]
  Kolonics Júlia, 1971
  [KISZ-titkár]
  Kolonics Kálmán, 0
  [orvos]
  Kolonics Károly, 1957
  [főagronómus]
  Kolonics Lajos, 1952
  [gazdálkodó]
  Kolonics Lajos, 1955 - 1960
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Kolonics László, 1956 - 1970
  [követségi másodtitkár, Párizs]
  Kolonits Ilona, 1959 - 1975
  [filmrendező]
  Kolonitsch János, 1951 - 1956
  [vegyészmérnök]
  Kolos Miklós dr., 1966 - 1970
  [gazdaságkutató]
  Kolos Richárd, 1952 - 1969
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Kolos Tamás, 1965
  [pszichológus]
  Kolosi Tamás, 1968 - 1989
  [szociológus]
  Kolossa József, 1956 - 1959
  [párttitkár, GANZ MÁVAG]
  Kolossay Hajnalka dr., 1980
  [üzemorvos, GANZ MÁVAG]
  Koloszár Miklós, 1963
  [főelőadó, Országos Tervhivatal]
  Kolosszeusz József, 1953 - 1963
  [vállalatigazgató]
  Kolostori József, 1953 - 1955
  [főmérnök, élelmiszeripar]
  Kolovratnik László, 1960
  [főelőadó, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Kolozár György, 1970
  [üzemmérnök]
  Kolozs György, 1951 - 1973
  [kereskedelmi tanácsos, Stockholm]
  Kolozs István, 1960 - 1967
  [főállattenyésztő]
  Kolozs István dr., 1958 - 1959
  [ügyvéd]
  Kolozs Márta, 1958 - 1965
  [ENSZ-képviselő]
  Kolozs Pál, 1959 - 1967
  [író]
  Kolozs Sándor, 1963 - 1969
  [párttitkár]
  Kolozsi Gyula, 1970
  [tanácsi dolgozó]
  Kolozsi R.Gyula dr., 1963 - 1972
  [megyei főügyészhelyettes]
  Kolozsi József, 1953
  [szakszervezeti elnök]
  Kolozsi László, 1955
  [lakásügyi előadó]
  Kolozsi Sámuel, 1952 - 1955
  [mintagazda]
  Kolozsi Sándor, 1963
  [gépgyári osztályvezető]
  Kolozsvári Lajos dr., 1953 - 1984
  [megyei végrehajtó bizottsági titkár]
  Kolozsvári Grandpierre Emil, 1951 - 1992
  [( -1992), író]
  Kolozsvári Pál, 1952
  [grafikusművész]
  Kolozsvári Sándor, 1952 - 1959
  [öntő, propagandista]
  Kolsovszky Aladár, 1984
  [alezredes]
  Kolta Ferenc, 1962 - 1968
  [szerkesztő bizottsági tag, Jelenkor]
  Kolta Ferenc dr., 1958 - 1973
  [( -1973), főiskolai tanár]
  Kolta János dr., 1955 - 1963
  [kutató, Magyar Tudományos Akadémia]
  Koltai Benő, 1957 - 1964
  [építőipari mérnök]
  Koltai Béla, 1958 - 1971
  [gyárigazgató]
  Koltai Dénes dr., 1988
  [párttitkár]
  Koltai Endre, 1959 - 1975
  [szakszervezeti titkár]
  Koltai Ferencné, 1952 - 1966
  [vöröskeresztes munkatárs]
  Koltai Géza dr., 1958
  [főesperes]
  Koltai György, 1957 - 1976
  [élelmiszeripari vállalatigazgató]
  Koltai György dr., 1961 - 1975
  [beruházási főmérnök]
  Koltai Gyula, 1967 - 1974
  [igazgatóhelyettes, SZOT Kutatóintézet]
  Koltai Imre, 1980 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Koltai István, 1956 - 1968
  [Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagja]
  Koltai István, 1958 - 1959
  [osztályvezető, Élelmezésügyi Minisztérium]
  Koltai Iván dr., 1969
  [munkatárs, Belkereskedelmi Kutatóintézet]
  Koltai János, 1977
  [színész]
  Koltai Jenő, 1955 - 1975
  [főigazgató, Testnevelési Főiskola]
  Koltai József, 1962 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Pusztaszentlászló]
  Koltai Lajos, 1958 - 1973
  [igazgató, Vörös Október Ruhagyár]
  Koltai Lajos, 1977 - 1982
  [operatőr]
  Koltai Lajos, 1973
  [plébános]
  Koltai Lászó, 1970
  [elnök, atlétikai szövetség]
  Koltai Nándorné, 1975 - 1985
  [porcelánfestő, képviselő]
  Koltai Sándor, 1952
  [rendőrőrnagy]
  Koltai Sándorné, 1967
  [archívumvezető, MSZMP Pest megyei bizottsága]
  Koltai Vilmos, 1955 - 1963
  [vezérőrnagy]
  Koltay Árpád dr., 1963 - 1979
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Koltay Ede, 1963 - 1968
  [atomfizikus]
  Koltay Gábor, 1986 - 1989
  [rendező, végrehajtó bizottsági tag, budapesti pártbizottság]
  Koltay György, 1952 - 1961
  [erdőmérnök]
  Koltay László, 1969 - 1970
  [vendéglátóipari igazgató]
  Koltay Miklós, 1966
  [orvos]
  Koltay Vilmos, 1967 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Bajánsenye]
  Koltay Valéria, 1966
  [operaénekes]
  Koltay-Kastner Jenő, 1955 - 1974
  [irodalomtörténész]
  Kolter László, 1969 - 1970
  [párttitkár]
  Kolumbán Gergely, 1968
  [párttitkár]
  Kolumbán József, 1957 - 1958
  [húsipari vállalatigazgató]
  Kolombusz Lászlóné dr., 1969
  [közegészségügyi felügyelő]
  Kolombusz Lászlóné dr., 1974 - 1976
  [elnök,Tolna megyei Hazafias Népfront]
  Komár András, 1967 - 1971
  [traktoros, képviselő]
  Komár András, 1957 - 1972
  [bányász, SZOT-tag]
  Komár Antal, 1951 - 1952
  [géplakatos]
  Komár Károly, 1964
  [munkatárs, Országos Pedagógiai Intézet]
  Komár Lajos dr., 1980 - 1988
  [elnökhelyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Komár László, 1968
  [elnökhelyettes, kerületi népi ellenőrzési bizottság]
  Komáromi Gábor, 1954
  [belgyógyász]
  Komáromi István dr., 1968
  [csoportvezető, Igazságügyminisztérium]
  Komáromi István dr., 1953 - 1990
  [vezérőrnagy]
  Komáromi János, 1960 - 1985
  [KISZ Központi Bizottság munkatársa]
  Komáromi Károly, 1955 - 1956
  [főtechnikus, Zalaegerszegi Ruhagyár]
  Komáromi Lajos, 1953 - 1964
  [marós]
  Komáromi László, 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Vésztő]
  Komáromi Magda, 1976 - 1986
  [újságíró]
  Komáromi Magdolna, 1968
  [előadó, népi ellenőrzés]
  Komáromi Péter dr., 1982
  [adjunktus, külkereskedelmi főiskola]
  Komáromy Béla, 1955 - 1973
  [tanítóképző igazgatója]
  Komáromy László dr., 1958 - 1970
  [ideggyógyász]
  Komáromy László, 1975
  [munkatárs, Oktatásügyi Minisztérium]
  Komeáthy Lajos, 1985
  [igazgató, agrártudományi egyetem]
  Komenczi Bertalan, 1990
  [képviselő, SZDSZ-FIDESZ]
  Komját Aladár, 1949 - 1959
  [költő]
  Komját Aladárné (Komját Irén), 1948 - 1982
  [szerkesztő, Társadalmi Szemle]
  Komjáth István, 1958 - 1976
  [vezető, HUNGEXPO]
  Komjáthi Lászlóné, 1971 - 1973
  [gimnáziumi igazgató]
  Komjáthi Mihály, 1970
  [termelőszövetkezeti elnök, Szepetnek]
  Komjáti István, 1966 - 1969
  [kutatóintézeti osztályvezető]
  Komjáti István, 1957
  [lektor, Ifjúsági Könyvkiadó]
  Komjáti József, 1954
  [karbantartó]
  Komjáti Károly, 1953
  [népnevelő]
  Komjáti Zoltán dr., 1965 - 1968
  [oktató, közgazdaságtudományi egyetem]
  Komjáthy Aladár, 1951 - 1984
  [lelkész, képviselő]
  Komjáthy Aladár, 1965
  [osztályvezető]
  Komjáthy Attila dr., 1984
  [igazgatóhelyettes, Országos Műemléki Felügyelőség]
  Komjáthy Győző, 1958 - 1966
  [költő]
  Komjáthy Irma, 1960
  [iskolai igazgatóhelyettes]
  Komjáthy Jenő, 1953
  [gyógyszeripari technikus]
  Komjáthy Kálmán dr., 1953
  [állatorvos]
  Komjáthy László, 1951 - 1970
  [gépipari miniszterhelyettes; igazgató, Csepeli Vasművek]
  Komjáthy Miklós, 1957 - 1968
  [osztályvezető.helyettes, Országos Levéltár]
  Komló Antal dr., 1961
  [dékán, József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
  Komló László dr., 1961 - 1979
  [közgazdász]
  Komlódi Elemér, 1978
  [vezérőrnagy]
  Komlódi Júlia, 1953
  [cipőgyári szabász]
  Komlódi Sándorné, 1958 - 1964
  [szervező bizottsági titkár, Duna Cipőgyár]
  Komlós Aladár dr., 1954 - 1988
  [irodalomtudós, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézet]
  Komlós Attila, 1984 - 1990
  [főszerkesztő, Reformátusok Lapja]
  Komlós János, 1957 - 1980
  [újságíró, konferanszié]
  Komlós János, 1953
  [igazgató, Nyírádi Bauxitbánya]
  Komlós János, 1956
  [osztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Komlós János dr., 1979
  [matematikus]
  Komlós Jenő, 1963
  [osztályvezető, Nehézipari Külkereskedelmi Vállalat]
  Komlós Jenőné, 1958 - 1963
  [textilipari munkás]
  Komlós József, 1955
  [szakszervezeti aktivista]
  Komlós József, 1967
  [vezérigazgató, Belkereskedelmi Szállítási Vállalat]
  Komlós Juci, 1956 - 1968
  [színésznő]
  Komlós Mátyás, 1958
  [gazdasági vezető, egészségügy]
  Komlós Péter, 1958 - 1970
  [hegedűművész]
  Komlós Sándor, 1951 - 1966
  [téglagyári igazgató]
  Komlós Sándor, 1961
  [főmérnök, Patyolat]
  Komlós Tibor, 1967 - 1969
  [fotóriporter]
  Komlós Vilmos, 1951 - 1958
  [színész]
  Komlósi Andor, 1970
  [igazgatóhelyettes]
  Komlósi Jenőné, 1965
  [munkatárs, Világ Ifjúsága]
  Komlósi József, 1953 - 1986
  [Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagja]
  Komlósi László, 1963
  [technikumi igazgatóhelyettes]
  Komlósi Sándor, 1969
  [igazgató, állami erdőgazdaság]
  Komlóssy Erzsébet, 1964 - 1982
  [operaénekes]
  Komlóssy Sándor dr., 1958 - 1969
  [főiskolai tanszékvezető]
  Komlóssy Teréz, 1951
  [primadonna]
  Komlovszky Mihály, 1963
  [személyzetis, Országos Kisipari Szövetkezet]
  Komnenov Pál, 1947 - 1953
  [textilkereskedő]
  Kommer Jenő, 1958 - 1968
  [főmérnök, fémipar]
  Komoly Judit, 1983
  [főtitkár, Magyar Pszichológiai Társaság]
  Komondi András, 1972
  [párttitkár]
  Komondy Zoltán dr., 1948 - 1957
  [professzor, Műegyetem]
  Komonyi Béla, 1962 - 1972
  [iskolaigazgató]
  Komonyi Orbán, 1968
  [főmérnök]
  Komonyi Zoltán dr., 1974
  [munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia]
  Komor Imre, 1952 - 1966
  [újságíró]
  Komor Imréné, 1963 - 1970
  [könyvtárigazgató]
  Komor István, 1955 - 1974
  [rendező, színházigazgató]
  Komor Károly dr., 1958
  [orvos]
  Komor Sándor, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Komor Vilma, 1966 - 1984
  [újságíró]
  Komor Vilmos, 1951 - 1971
  [karnagy]
  Komora Imre, 1964
  [labdarúgó]
  Komornik Ferenc, 1953 - 1983
  [újságíró]
  Komornik Vilmos, 1975
  [rendőr vezérőrnagy]
  Komornik Zoltán, 1963 - 1973
  [főtitkár-helyettes, Magyarok Világszövetsége]
  Komornoki László, 1959 - 1964
  [főmérnök]
  Komornyik Vilmosné, 1952 - 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, funkcionárius]
  Komoróczi György dr., 1958 - 1969
  [levéltárigazgató]
  Komoróczi Sándorné, 1976
  [minisztériumi főosztályvezető]
  Komoróczy Géza, 1968
  [archeológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Komoróczy Lajos, 1958
  Komoróczy László, 1956
  [fődiszpécser, Láng Gépgyár]
  Komoróczki István dr., 1988
  [szóvivő, Külügyminisztérium]
  Komoróczki István, 1963 - 1970
  [városi párttitkár]
  Komoróczki Sándorné dr., 1966 - 1970
  [kerületi párttitkár]
  Komócsin Antal, 1955 - 1970
  [igazgató, Szegedi Fürdővállalat]
  Komócsin Mihály id., 1949 - 1978
  [tanácsi osztályvezető, Szeged]
  Komócsin Mihály ifj. dr., 1954 - 1989
  [megyei párttitkár, Csongrád megye]
  Komócsin Zoltán, 1947 - 1974
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kompolthy Tivadar dr., 1952 - 1969
  [főmérnök, Nitrokémiai Ipartelepek]
  Kompordai Aurél, 1953 - 1985
  [főmérnök, Híradástechnikai Igazgatóság]
  Konarik József, 1954 - 1955
  [tisztviselő, GANZ-MÁVAG]

 20. Koncz Antal, 1964 - 1978
  [MTI-munkatárs]
  Koncz Gábor, 1968 - 1982
  [színész]
  Koncz Imre dr., 1954 - 1970
  [orvos]
  Koncz István, 1966
  [járási végrehajtó bizottsági tag]
  Koncz István, 1962 - 1970
  [igazgató, Nagybereki Állami Gazdaság]
  Koncz István, 1964 - 1984
  [újságíró]
  Koncz István dr., 1955
  [vezető, híradástechnika]
  Koncz János dr., 1963 - 1985
  [megyei párttitkár, Csongrád megye]
  Koncz Katalin, 1970 - 1989
  [docens, közgazdaságtudományi egyetem]
  Koncz Károly, 1953 - 1975
  [megyei titkár, Hazafias Népfront]
  Koncz Károly dr., 1969 - 1984
  [vezérigazgató, Telefongyár]
  Koncz Lajos, 1966
  [plébános]
  Koncz Lajos, 1956 - 1963
  [gépészmérnök]
  Koncz László, 1963
  [úttörőtitkár]
  Koncz László, 1959
  [őrnagy]
  Koncz Péter, 1963
  [főmérnök]
  Koncz Tibor, 1965 - 1981
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Koncz Zsuzsa, 1967 - 1977
  [táncdalénekesnő]
  Konczer István dr., 1984 - 1989
  [rendőr-főkapitány, Budapest]
  Konczos György, 1953 - 1963
  [főállattenyésztő]
  Konczos István, 1985
  [konzervgyári igazgató]
  Konczos Ignác, 1964 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Szany]
  Konczwald Barna dr., 1958 - 1964
  [végrehajtó bizottsági titkár]
  Koncsag Károly dr., 1953 - 1971
  [bányamérnök]
  Koncsal Márta, 1954
  [technikumi tanuló]
  Koncsek Aranka, Sugár Ferencné, 1953 - 1975
  [szakszervezeti alelnök]
  Koncsek Ferenc, 1956 - 1959
  [vasesztergályos]
  Koncsek Jolán, Kleiber Ferencné dr., 1964
  [atléta]
  Koncsek László, 1955 - 1969
  [újságíró, szerkesztő]
  Koncsek Pál, 1965
  [művelődési ház igazgatója]
  Koncsek Sándor, 1955 - 1964
  [technikai munkatárs]
  Konda József dr., 1966 - 1970
  [igazgatóhelyettes, Földtani Intézet]
  Kondacs Pál, 1979
  [főszerkesztő]
  Kondella József, 1968
  [párttitkár]
  Kondi Péter, 1954 - 1955
  [lakatos]
  Kondics Zoltán, 1967
  [vállalatigazgató, ruházati]
  Kondói Kiss József, 1968
  [református gimnázium igazgatója]
  Kondor Béla, 1957 - 1972
  [(1929-1972), grafikus]
  Kondor Béla, 1957
  [vegyészmérnök]
  Kondor Béláné, 1960
  [gyógyszerész]
  Kondor György dr., 1961 - 1969
  [főmunkatárs, Közgazdaságtudományi Intézet]
  Kondor Gyula, 0
  [alezredes]
  Kondor Imre, 1962
  [termelőszövetkezeti elnök, Nick]
  Kondor Imre dr., 1951 - 1956
  [könyvtárigazgató]
  Kondor István, 1957 - 1974
  [filmfőigazgató]
  Kondor István, 1957
  [titkárságvezető]
  Kondor István, 1952
  [tanár]
  Kondor István dr., 1959
  [közegészségügyi felügyelő]
  Kondor Istvánné, 1961 - 1973
  [könyvtárügyi szakember]
  Kondor János, 1960
  [őrvezető]
  Kondor József, 1952
  [kombájnvezető]
  Kondor Lajos, 1960 - 1962
  [grafikus]
  Kondor Lajos, 1964
  [szállítási osztályvezető]
  Kondor Lajos, 1953 - 1954
  [igazgató, Debreceni Gépállomás]
  Kondor Lajos, 1991 - 1992
  [honvédelmi államtitkár-helyettes]
  Kondor László dr., 1958
  [közegészségügyi felügyelő]
  Kondor Mária, 1955
  [óvodavezető]
  Kondor Pál, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag]
  Kondor Sándor, 1963 - 1967
  [SZOT számvizsgáló]
  Kondor Sándor, 1960
  [termelőszövetkezeti elnök, Karcsa]
  Kondor Tibor, 1965
  [plébános]
  M. Kondor Viktória., 1963 - 1969
  [könyvtáros]
  Kondoros Gábor, 1964 - 1976
  [gazdasági igazgató, Orion]
  Kondorosi Ádám, 1985
  [biológus, Magyar Tudományos Akadémia]
  Kondorosi Gyula, 1954 - 1955
  [nyomdász párttitkár]
  Kondorosi Károly, 1964
  [osztályvezető, Magyar Beruházási Bank]
  Kondorosi Mihály, 1953
  [gépész]
  Kondra Tibor dr., 1969
  [ügyész]
  Kondrai Gerő dr., 1958
  [főorvos]
  Kondrád Alajos, 1964
  [tanácselnök]
  Kondri Pál, 1953 - 1964
  [fődiszpécser]
  Konduktorov Leó, 1951
  [lásd: Kós Péter]
  Konecsni György, 1952 - 1970
  [festőművész]
  Konecsni György, 1956 - 1957
  [képviselő]
  Konéta György, 1955 - 1978
  [MSZMP Központi Bizottság alosztályvezető]
  Konner János, 1957 - 1962
  [rovatvezető, Magyar Rádió]
  Konner János, 1965 - 1976
  [osztályvezető-helyettes, Magyar Televízió]
  Konfár Gyula, 1960 - 1968
  [festőművész]
  Konkoly Béla, 1959 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Jászboldogháza]
  Konkoly István dr., 1959 - 1974
  [vezérigazgató-helyettes AGROTRÖSZT]
  Konkoly Tibor, 1958 - 1966
  [egyetemi tanár, Műegyetem]
  Konkoly Tiborné, 1965
  [rádióbemondó]
  Konkoly-Thege Barna, 0
  [vezérkari ezredes]
  Konnja Sándor dr., 1953
  [munkatárs, UVATERV]
  Konok Ferenc, 1954 - 1968
  [ezredes]
  Konok Ferencné, 1958
  [politikai munkatárs]
  Konok István, 1964
  [biokémikus]
  Konok Tamás, 1958 - 1960
  [festőművész]
  Konoróth Gyula dr., 1961 - 1972
  [gimnáziumi igazgató]
  Konrád Alajos, 1953 - 1970
  [tanácselnök]
  Konrád Edit dr., 1952 - 1968
  [főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium]
  Konrád Ferenc, 1968
  [vízilabdázó, olimpikon]
  Konrád György, 1969 - 1992
  [író]
  Konrád János II, 1964 - 1968
  [vízilabdázó, olimpikon]
  Konrád Nándor, 1953
  [párttitkár]
  Konrád Ödön dr., 1955
  [vezető, Szénbányászati Minisztérium]
  Konrád Zoltán dr., 1968
  [konzervgyári vezető]
  Kontha Lipót dr., 1951 - 1956
  [főpénztáros, Ügyvédi Kamara]
  Kontha Sándor, 1959 - 1973
  [műkritikus]
  Kontha Tibor, 1955
  [hadnagy]
  Kontár Sándor, 1965 - 1968
  [textilipari munkás]
  Kontár Zoltán, 1966
  [termelőszövetkezeti elnök, Berkesd]
  Konti János, 1954 - 1963
  [gépállomás-vezető]
  Kontó Istvánné, 1957
  [textilipari munkás]
  Kontor József dr., 0
  [orvos]
  Kontor Lajos, 1966 - 1970
  [végrehajtó bizottsági tag]
  Kontra Éva, 1987
  [főnöknő, Magyarok Nagyasszonya Társaság]
  Kontra Frigyes, 1976
  [osztályvezető, légiforgalmi igazgatóság]
  Kontra György dr., 1960 - 1976
  [főigazgató-helyettes, Országos Pedagógiai Intézet]
  Kontra József, 1955 - 1967
  [tanácselnök, Nagyberki]
  Kontra László, 1957
  [ellenforradalmár]
  Kontra Sándor, 1960 - 1970
  [párttitkár]
  Kontraszty László, 1959 - 1970
  [festőművész]
  Kontságh Sándor, 1960
  [iskolaigazgató]
  Kontuly Béla, 1969
  [festőművész]
  Konvalinka László, 1959
  [vállalatigazgató]
  Konyár Ferenc, 1965 - 1966
  [párttitkár]
  Konyári István, 1953
  [szövetkezeti tag]
  Konyecsnyi György, 1953 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Kondoros]
  Konyeczki Gyula, 1957
  [ellenforradalmár]
  Konyhás Mihály, 1974
  [honvéd alezredes]
  Konyorcsik János, 1958 - 1977
  [szobrászművész]
  Koós Antal, 1955 - 1971
  [cipőgyári igazgató]
  Koós Béla, 1950 - 1968
  [őrnagy]
  Koós Béla, 1987
  [szerkesztő, Magyar Televízió]
  Koósné Török Erzsébet, 1982 - 1985
  [KISZ-titkár]
  Kopácsi Ernő, 1958 - 1973
  [igazgató, AGROTRÖSZT]
  Kopácsi István, 1951 - 1956
  [autógyári üzemvezető]
  Kopácsi Sándor, 1952 - 1990
  [rendőrezredes]
  Kopácsy László dr., 1965 - 1985
  [főügyész]
  Kopár István dr., 1973
  [hajózási üzemigazgató]
  Kopári József dr., 1952
  [kórházigazgató, Miskolc]
  Kopasz Béla, 1965
  [tanácsi főelőadó]
  Kopasz Szilveszter, 1965 - 1973
  [elnök, Hazafia Népfront, Mórahalom]
  Kopátsy József, 1951 - 1966
  [csoportvezető, Földművelésügyi Minisztérium]
  Kopátsy Sándor dr., 1958 - 1989
  [vezető, Pénzügykutatási Intézet]
  Kopcsa Sándor, 1958
  [amerikai kém]
  Kopcsándi János, 1985
  [főosztályvezető, MALÉV]
  Kopcsándi Sándor, 1964
  [párttitkár]
  Kopcsányi Gyula dr., 1963
  [kerületi szervező bizottsági titkár]
  Kopcsányi Ottó, 1970
  [ötvösművész]
  Kopcsó Istvánné, 1962
  [mezőgazdasági osztályvezető]
  Kopcsó László, 1963 - 1967
  [szakszervezeti titkár]
  Kopeczky Lajos, 1972
  [sportriporter]
  Kopecsni Vince, 1961 - 1982
  [állami gazdaság igazgatója]
  Kopernitzky Károly, 1979
  [osztályvezető, Magyar Posta]
  Kopetty Lajos dr., 1980 - 1985
  [rendőrezredes]
  Kopka János, 1958 - 1985
  [főszerkesztő, Kelet-Magyarország]
  Koplányi Imre, 1952
  [megyei kirendeltségi vezető]
  Koplányi István, 1968
  [munkásőr-parancsnok]
  Koplár Lajos, 1963 - 1985
  [tanácselnök-helyettes, Zala megye]
  Kopolovits Iván, 1953 - 1954
  [görögkeleti prelátus]
  Kopp Judit, 1969
  [szobrászművész]
  Kopp Károly, 1968
  [cukorgyári igazgató]
  Kopp Károly, 0
  [kémikus]
  Kopp László, 1969
  [osztályvezető, fővárosi tanács]
  Kopp Lászlóné, 1985
  [osztályvezető, édesipari vállalat]
  Koppány Lajos, 1955 - 1960
  [végrehajtó bizottsági titkár]
  Koppány Leóné Adler Rita, 1962
  [csoportvezető, ÁVH]
  Koppány Márton, 1978
  [közgazdász]
  Koppány Nándor, 1969
  [főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Koppány Tibor dr., 1963
  [docens, agrártudományi főiskola]
  Koppány Zsolt, 1983
  [költő]
  Koppányi György, 1959
  [író]
  Koppenstein Ernő dr., 1959 - 1971
  [röntgenorvos]
  Kopplányi Gábor dr., 1973
  [orvos-százados]
  Kopreda Dezső, 1968 - 1990
  [főszerkesztő-helyettes, MTI]
  Kopré József, 1957 - 1966
  [költő]
  Kopta Károly, 1954 - 1971
  [szakszervezeti elnök]
  Korach Mór, 1955 - 1975
  [kémikus, akadémikus, eszperantista]
  Korach Mórné, 0
  [énekesnő]
  Korán Imre dr., 1968
  [vasipari kutató]
  Korán Sándor, 1953
  [vasbetonszerelő]
  Korándi József, 1962 - 1963
  [igazgatóhelyettes, MÁV Utasellátó]
  Korányi András dr., 1953 - 1963
  [belgyógyász főorvos]
  Korányi Béla dr., 1961
  [egyetemi tanár, ideggyógyász]
  Korányi György dr., 1957 - 1985
  [kémikus, főosztályvezető, Nehézipari Minisztérium]
  Korányi Imre dr., 1953 - 1958
  [tanszékvezető, Műegyetem]
  Korányi János, 1955 - 1967
  [MTI tudósító]
  Korányi Mihály, 1958 - 1959
  [főmérnök]
  Korányiné Sas Anna dr., 1959 - 1965
  [gimnáziumi igazgató]
  Korbanics Pál, 1959 - 1977
  [követ, Stockholm, Izland]
  Korber János, 1968
  [szövőgyári munkás]
  Korbély Lajos, 1953 - 1968
  [párttitkár, Csepel]
  Korbics Jánosné, 1970
  [cipőgyári párttitkár]
  Korbonits András, 1952
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Korbuly Béla, 1949 - 1957
  [bőripari fomechanikus]
  Korbuly János, 1951 - 1964
  [főmérnök, GANZ MÁVAG]
  Korbuly József, 1958
  [mérnök, Bányászati Kutatóintézet]
  Korbuly László, 1958
  [főmérnök, MÁVAG]
  Korcsog András, 1957 - 1985
  [lakatos, pártmunkás]
  Korcsog András, 1956 - 1985
  [államtitkár]
  Korcsog Mihály, 1955 - 1958
  [marós]
  Korda Árpád, 1983 - 1985
  [főigazgató, fővárosi tanács]
  Korda György, 1969
  [táncdalénekes]
  Korda György dr., 1963
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Korda Imre, 1960 - 1968
  [hajógyári kultúrfelelős]
  Korda István, 1951
  [főépítész, Mélyépítő]
  Korda Lajos dr., 1955 - 1967
  [jogász, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Korda János, 1967
  [színész]
  Korda László, 1973
  [igazgatóhelyettes, Fonalkikészítőgyár]
  Korda Miklós, 1963
  [osztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Korda Sándorné, 1974 - 1976
  [bíró]
  Korda Sándorné, 1954
  [tanácstag]
  Kordik László, 1965 - 1975
  [igazgató, Betonelemgyártó Vállalat]
  Kordis József, 1959 - 1983
  [igazgató, Erőműtervező Vállalat]
  Kordoss József, 1966
  [egyetemi tanár]
  Kordoványi Jenő, 1968
  [osztályvezető, Állami Biztosító]
  Koreczki Gusztáv, 1969 - 1980
  [párttitkár]
  Koreff Oszkár dr., 1959 - 1967
  [főorvos]
  Korein Mihály, 1963
  [ezredes]
  Korein Mihályné, 1972
  [sajtólevelező]
  Korek Ferenc, 1972 - 1973
  [igazgató, építőipari vállalat]
  Korek József dr., 1963 - 1974
  [régész, főigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum]
  Korek Józsefné dr., 1975
  [tanácselnök]
  Korek Lajos dr., 1964
  [jogász]
  Koren Emil dr., 1958 - 1985
  [evangélikus püspök]
  Koren István, 1958 - 1973
  [vezérigazgató, Tanszergyártó Vállalat]
  Koren István, 1954 - 1956
  [főosztályvezető, Kohó- és Gépipari Minisztérium]
  Koren József, 1955 - 1962
  [Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete titkára]
  Koren László, 1955
  [szakszervezeti munkatárs]
  Koren Miklós dr., 1961 - 1971
  [igazgató, Világítástechnikai Vállalat]
  Korenchy Éva, 1972
  [középiskolai tanár]
  Korényi Botondné, 1970 - 1975
  [párttitkár]
  Kormány Sándor, 1970
  [alezredes]
  Kormó György, 1979
  [közgazdász]
  Kormos Géza dr., 1965 - 1968
  [szerkesztő, Magyar Közlöny]
  Kormos Ilona, 1956
  [színésznő]
  Kormos Ilona, 1952 - 1962
  [szakszervezeti titkár]
  Kormos István, 1954 - 1977
  [költő]
  Kormos István, 1968 - 1976
  [személyzeti igazgató]
  Kormos István, 1954 - 1963
  [szakszervezeti titkár]
  Kormos János, 1967
  [előadó, Magyar Posta]
  Kormos Jenő, 1960
  [vagongyári művezető]
  Kormos Lajos, 1951 - 1972
  [színházigazgató]
  Kormos László, 1955 - 1970
  [kohász]
  Kormos Miklós dr., 1984 - 1985
  [szakszervezeti titkár]
  Kormos Miklós, 1970
  [lemezgyári művezető]
  Kormos Ottó, 1972
  [templomigazgató]
  Kormos Sándor, 1978
  [igazgatóhelyettes, TECHNOIMPEX]
  Kormos Sándor dr., 1982 - 1988
  [főosztályvezető, Művelődésügyi Minisztérium]
  Kormos Zoltán, 1968
  [elnök, népi ellenőrzés]
  Kormosói László, 1956 - 1965
  [munkavédelmi felügyelő]
  Kornai János dr., 1952 - 1992
  [közgazdász akadémikus]
  Kornidesz Mihály dr., 1959 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság munkatárs, tévéelnök]
  Korniss Dezső, 1965 - 1984
  [festő]
  Kornis György, 1953 - 1965
  [főmérnök]
  Kornis Mihály, 1979 - 1988
  [(1949- ), író]
  Kornis Pál, 1960 - 1976
  [igazgató, Kultúra Külkereskedelmi Vállalat]
  Kornis Pál, 1960 - 1964
  [ezredes]
  Korniss Péter, 1970 - 1983
  [fotóművész]
  Kornya Sándor, 1957
  Koroda Miklós, 1951 - 1970
  [író]
  Koroknai Berta, 1969
  [tanácsi osztályvezető]
  Koroknai Sándor dr., 1963 - 1969
  [osztályvezető, megyei pártbizottság]
  Koroknai Zsuzsa, 1955 - 1976
  [főszerkesztő-helyettes, Világosság]
  Koroknay István, 1956
  [Magyar Újságírók Országos Szövetsége tagja]
  Koroknyai Ferenc, 1968
  [igazgató, tejipari vállalat]
  Korolovszky Klári, 1957 - 1974
  [rádiós, tolmács]
  Korolovszki Lajos, 1955 - 1977
  [újságíró, rovatvezető]
  Korom Gyula, 1984
  [osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Korom Mihály dr., 1961 - 1990
  [MSZMP Központi Bizottsági tag]
  Korom Mihály dr., 1961 - 1988
  [egyetemi tanár]
  Korom Mihály, 1956 - 1969
  [Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete titkára]
  Korom Mihályné Kovágó Ilona dr., 1958 - 1979
  [bíró]
  Korompai György dr., 1970
  [tanszékvezető, Műegyetem]
  Korompai János dr., 1956
  [forradalmi munkástanács elnöke]
  Korompai János, 1951
  [egyházmegyei irodaigazgató]
  Korompai Márton, 1967 - 1968
  [filmrendező]
  Korompai Viktor, 1952 - 1955
  [bányamérnök]
  Korompay Péter, 1985 - 1986
  [szakszervezeti titkár]
  Korompay Tibor, 1953
  [püspöki titkár]
  Koromzai Vilmos, 1952
  [mérnök]
  Koromzay Dénes, 1961
  [hegedűművész]
  Korona Árpád dr., 1970
  [ideggyógyász]
  Koronczai Ádám, 1952
  [főosztályvezető, Adócsőgyár]
  Koronczay Géza, 1952 - 1969
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes]
  Koronczi Lajos, 1958
  [tanácselnök, Zalaistvándi]
  Koronczy Imréné, 1964 - 1968
  [főagronómus]
  Korondi Dezső, 1966
  [főmérnök]
  Korondy Károlyné, 1985
  [főosztályvezető, Közlekedési Minisztérium]
  Korossy Sándor dr., 1960
  [orvos]
  Korozs István, 1955
  [pártbizottsági titkár]
  Korós István, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag]
  Korózs András, 1973 - 1984
  [rendőrfőkapitány-helyettes]
  Korpa Sándor, 1969
  [végrehajtó bizottsági elnök]
  Korpai Ferenc, 1963
  [tanácselnök, Nyírmada]
  Korpai Jánosné, 1967 - 1980
  [textilfestő, képviselő]
  Korpai József, 1970 - 1982
  [párttitkár]
  Korpáczi György, 1957
  [volt jezsuita szerzetes]
  Korpás Lajos, 1984
  [rendőr őrnagy]
  Korpás László, 1973
  [geológus]
  Korpás Sándor, 1955
  [tanácselnök, Tarján]
  Korpássy Béla, 1954 - 1961
  [igazgató, kórbonctani intézet]
  Korpássy Gyula, 1953
  [bíró]
  Korpics Ferenc, 1957
  [asztalos]
  Korponai György, 1968
  [gépjavító állomás vezetője]
  Korponai Gyula, 1954 - 1963
  [főmérnök]
  Korponai Jánosné, 1974
  [pártmunkás]
  Korponai Lajos, 1967 - 1975
  [járműjavító, képviselő]
  Korponay Ilona, 1955
  [agronómus]
  Korpos Imre dr., 1969
  [követségi munkatárs, Róma]
  Korsós (utóneve ismeretlen), 1966
  [adjunktus, Műegyetem]
  Korsós Imre, 1951 - 1953
  [lelkész]
  Korsós István, 1963 - 1965
  [kereskedelmi osztályvezető]
  Korsós László, 1964 - 1967
  [végrehajtó bizottsági elnök]
  Korsós László dr., 1986
  [ezredes]
  Kort József, 1957
  [követségi attasé, Bécs]
  Koruhely Jánosné, 1970
  [végrehajtó bizottsági tag]
  Korzenszky Richárd dr., 1985 - 1988
  [igazgató, Pannonhalmi Bencés Gimnázium]
  Korzicska István, 1974
  [alezredes]
  Kossa István, 1951 - 1967
  [gépipari majd közlekedési miniszter, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kossa Tihamér, 1957
  [szeszgyári főmérnök]
  Kosaras Károly, 1966
  [párttitkár]
  Kossányi Károly, 1973
  [osztályvezető, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Kosár István, 1980
  [kombájnos, képviselő]
  Kosár Lajos, 1959 - 1969
  [textilipari fomérnök]
  Kosáry Domokos, 1956 - 1992
  [történész, elnök, Magyar Tudományos Akadémia]
  Kosárka József, 1983
  [konzul, Venezuela]
  Koskovits Istvánné, 1958
  [kórházi szakszervezeti bizalmi]
  Kossovics Gyula, 1957 - 1974
  [verérőrnagy]
  Kossovics Mihályné, 1975
  [párttitkár]
  Kosovitz Károly, 1961
  [szállodai portás]
  Kosteleczky Sándor, 1964 - 1984
  [tűzrendészeti parancsnok]
  Kostyál Gusztáv dr., 1968 - 1983
  [bíró]
  Kostyál László dr., 1953 - 1961
  [főorvos]
  Kostyál Rezső dr., 1978 - 1988
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Kostyál Zsigmond, 1987
  [főosztályvezető, Ipari Minisztérium]
  Koszorus Ferenc, 1973 - 1989
  [főtitkár, Vasutasok Szakszervezete]
  Koszó Károly dr., 1952 - 1974
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Kószó Péter dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Koszti Lajos, 1954 - 1985
  [igazgató, Lenin Kohászati Művek]
  Kosztin Árpád dr., 1959 - 1966
  [jogtanácsos]
  Kosztolánczi György, 1966
  [úszó]
  Kosztolánczi Jánosné, 1971 - 1985
  [varrónő, képviselő]
  Kosztolányi Andor, 1959 - 1962
  [bankár]
  Kosztolányi Ádám, 1964 - 1966
  [Kosztolányi Dezső fia]
  Kosztolányi Dezsőné, 1957 - 1967
  Kosztolányi Gézáné, 1951
  [pártbizalmi]
  Kosztolányi Gyula dr., 1957
  [járásbíró]
  Kosztolányi István, 1959
  [iskolaigazgató-helyettes]
  Kosztolányi László, 1952
  [iskolaigazgató, Naphegyes]
  Kosztolnik Anna, 1964
  [iskolaigazgató, Héthalom]
  Kosztor József, 1957
  [termelőszövetkezeti elnök, Hejőbába]
  Kosztrub Sándor, 1952
  [gyalus]
  Kosztyu Sándor, 1970
  [párttitkár]
  Kotán István, 1970
  [osztályvezető, Borsodi Szénbányák]
  Kotán László, 1957 - 1979
  [igazgatóhelyettes, ELZETT Művek]
  Kotán Sándor, 1953 - 1966
  [párttitkár]
  Kotány Pál, 1964
  [szervező bizottsági titkár]
  Kotányi Andor, 1959
  [cukorgyári főmérnök]
  Kotányi Ferenc, 1951 - 1966
  [fonó-szövő főmérnök]
  Kotányi Zsigmond dr., 1968
  [főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank]
  Kotász Antal, 1954 - 1960
  [labdarúgó]
  Kottász József dr., 1972
  [osztályvezető, élelmiszeripari]
  Kotka Sándor, 1973 - 1980
  [párttitkár]
  Kotlán Sándor dr., 1951 - 1967
  [tanszékvezető, akadémikus]
  Kotlán Tivadar, 1958
  [főmérnök]
  Kotláry Olga, 1962 - 1973
  [dalénekes]
  Kottler Olivér, 1956
  [szakszervezeti bizalmi]
  Kotnyek István, 1972 - 1974
  [tanár]
  Kotormán Ferenc, 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Hódmezővásárhely]
  Kotra Ferenc dr., 1964
  [főorvos]
  Kotrics Mária, 1960
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Kotroczó József, 1961
  [MÁV főfelügyelő]
  Kotróczó Pál, 1965 - 1970
  [vízügyi előadó]
  Kotsis Ferenc, 1965
  [főelőadó]
  Kotsis Iván dr., 1957 - 1961
  [professzor, Műegyetem]
  Kotsis Lajos, 1969
  [városépítészeti főmérnök]
  Kotsis Tivadarné, 1964
  [fémipari kutató]
  Kotvász István, 1963 - 1988
  [rendőr ezredes]
  Kotz László dr., 1984
  [Hazafias Népfront munkatársa]
  Kotulyák Éva dr., 1982
  [munkatárs, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Kotun Károly, 1959 - 1968
  [állami gazdaság igazgatója]
  Kotvász András, 1972 - 1973
  [pártmunkás]
  Kovacsics Gyula, 1964 - 1971
  [párttitkár]
  Kovacsics János dr., 1962 - 1969
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Kovacsics József dr., 1951 - 1973
  [statisztikus, egyetemi tanár]
  Kovacsovics Márk, 1964
  [párttitkár]
  Kovai Lorincz, 1958 - 1966
  [író]
  Koval Pál, 1954 - 1973
  [gyárigazgató, párttitkár]
  Kovalcsik Antal, 1978
  [nevelőintézeti igazgató]
  Kovalcsik József, 1965 - 1969
  [szerkesztő, Valóság]
  Kovalcsik Józsefné, 1972
  [szerkesztő, Párttörténeti Közlemények]
  Kovalcsik Kálmán, 1967
  [párttitkár]
  Kovalcsik Kálmán, 1955 - 1958
  [ügyredni bizottsági elnök]
  Kovaliczki Kálmán, 1968 - 1972
  [szerkesztő, Munkaügyi Szemle]
  Kovalik Ferenc, 1954 - 1957
  [labdarúgó]
  Kovalik Károly, 1955 - 1964
  [újságíró, Magyar Rádió]
  Kovalik Márta, 1984
  [főmunkatárs, Magyar Rádió]
  Kovalovszki Imre, 1988 - 1989
  [alezredes]
  Kovách Attila, 1970 - 1987
  [református püspök]
  Kovách Zoltán dr., 1969 - 1973
  [főegyházmegyei tanácsos]
  Kovács András, 1978 - 1979
  [filozófus]
  Kovács András, 1952 - 1958
  [filmrendező]
  Kovács András, 1985
  [képviselő]
  Kovács Andrásné, 1980 - 1985
  [zsákgyári munkás, képviselő]
  B. Kovács András dr., 1962 - 1975
  [rektor, Állatorvostudományi Egyetem]
  Kovács Antal, 1962 - 1987
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kovács Árpád, 1968 - 1988
  [termelőszövetkezeti elnök, Fót]
  Kovács Árpád, 1984
  [alezredes]
  Kovács Béla dr., 1990
  [képviselő, FKGP]
  Kovács Béla dr., 1963 - 1975
  [párttitkár]
  Kovács Béla, 1963 - 1987
  [osztályvezető, Magyar Rádió és Televízió]
  Kovács Béla, 1979 - 1989
  [főtitkár, Országos Béketanács]
  Kovács Béla, 1975 - 1982
  [vezérőrnagy]
  Kovács Béla, 1953 - 1956
  [Igazságügyminiszter]
  Kovács Béla, 1963 - 1989
  [prágai nagykövet]
  Kovács Béla, 1956 - 1959
  [földművelésügyi miniszter]
  Kovács Dezső, 1981 - 1984
  [KISZ-titkár]
  Kovács Dénes, 1986
  [újságíró]
  Kovács Dénes, 1951 - 1974
  [hegedűművész]
  Kovács Dénes, 1961
  [alezredes]
  Kovács Endre dr., 1954 - 1973
  [történész, kritikus]
  Kovács Ernő, 1985
  [határőr-ezredes]
  Kovács Éva, 1953 - 1974
  [gimnáziumi igazgató, képviselő]
  Kovács Ferenc, 1988
  [rektor]
  Kovács Ferenc, 1980 - 1983
  [mérnök]
  Kovács Ferenc dr., 1964 - 1985
  [rektor, állatorvosi egyetem]
  Kovács Gábor dr., 1953 - 1978
  [mezőgazdász, képviselő]
  Kovács Gábor, 1990 - 1992
  [tanító, képviselő]
  Kovács Géza dr., 1963 - 1986
  [dékán, közgazdasági egyetem]
  Kovács György, 1974 - 1987
  [vezérőrnagy]
  Kovács Gyula, 1974 - 1985
  [külkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Kovács Gyula, 1964 - 1975
  [párttitkár]
  Kovács Imre, 1969 - 1989
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Kovács Imre, 1967 - 1986
  [nagykövet, Csehszlovákia, NDK]
  Kovács Imre, 1949 - 1986
  [élelmiszeripari miniszterhelyettes]
  Kovács Imre, 1956 - 1991
  [vezérőrnagy]
  Kovács Imre, 1953 - 1973
  [tanácselnök-helyettes]
  Kovács István, 1974 - 1989
  [költő]
  Kovács István, 1955 - 1987
  [újságíró]
  Kovács István, 1951 - 1984
  [akadémikus, Központi Fizikai Kutatóintézet igazgatója]
  Kovács István, 1956 - 1984
  [államjogi tanszékvezető]
  Kovács István, 1981 - 1988
  [vezérigazgató, HUNGEXPO]
  Kovács István, 1985 - 1988
  [szakszervezeti vezető]
  Kovács István, 1971 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Kovács István, 1954 - 1971
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Kovács István, 1947 - 1964
  [Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottság tagja, képviselő]
  Kovács István, 1955 - 1978
  [Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete főtitkára]
  Kovács István dr., 1951 - 1973
  [Magyar Jogászszövetség főtitkára]
  Kovács Istvánné, 1967 - 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Kovács Istvánné, 1985
  [képviselő, Bp.XXI.kerület]
  Kovács János, 1985
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Kovács János, 1984
  [párttitkár]
  Kovács János, 1990
  [vezérőrnagy]
  Kovács János, 1955 - 1960
  [őrnagy]
  Kovács Jenő, 1978 - 1991
  [képviselő, MSZP]
  Kovács Jenő, 1974 - 1986
  [határőr-ezredes]
  Kovács Jenő dr., 1985
  [vezérigazgató, erdőgazdaság]
  Kovács Jenő dr., 1966 - 1986
  [vezérőrnagy]
  Kovács József, 1952 - 1966
  [nagykövet, Phenjan]
  Kovács József, 1957 - 1973
  [főmérnök]
  Kovács Kálmán dr., 1959 - 1974
  [főszerkesztő, Alföld]
  Kovács Kálmán dr., 1955 - 1979
  [igazságügyi miniszterhelyettes]
  Kovács Károly, 1964 - 1988
  [képviselő]
  Kovács Károly, 1984 - 1988
  [nagykövet, Pakisztán]
  Kovács Lajos, 1971 - 1975
  [technikus]
  Kovács László, 1971 - 1993
  [külügyminiszter-helyettes, MSZP-s képviselő]
  Kovács László, 1951 - 1988
  [szakszervezeti vezető]
  Kovács László, 1980 - 1985
  [vájár, képviselő, Pest megye]
  Kovács László, 1982 - 1988
  [káplán]
  Kovács László dr., 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Kovács Lászlóné, 1985 - 1988
  [óvónő, képviselő]
  Kovács Margit, 1953 - 1977
  [szobrászművész]
  Kovács Mátyás, 1966 - 1985
  [párttitkár]
  Kovács Miklós, 1952 - 1966
  [építőipari igazgató]
  Kovács Ottó, 1952 - 1974
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Kovács Pál dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MSZP]
  Kovács Pál, 1966 - 1989
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Kovács Pál, 1952 - 1960
  [kardvívó, olimpiai bajnok]
  Kovács Pál, 1958 - 1974
  [végrehajtó bizottsági elnökhelyettes]
  Kovács K. Pál, 1970
  [akadémikus]
  Kovács Gy. Pálné, 1951 - 1963
  [termelőszövetkezeti elnök, Adony]
  Kovács Péter, 1968 - 1987
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Kovács Sándor, 1986
  [KISZ Központi Bizottság munkatársa]
  Kovács Sándor, 1986
  [főosztályvezető, Ipari Minisztérium]
  Kovács Sándor, 1963 - 1975
  [lakatos, képviselő]
  Kovács Sándor, 1953 - 1980
  [mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes]
  Kovács II Sándor, 1975
  [mozdonylakatos]
  Kovács Sándor dr., 1958 - 1987
  [Szövetkezetek Országos Szövetsége elnökhelyettese]
  Kovács Sándor dr., 1952 - 1972
  [katolikus püspök]
  Kovács Sándor Iván, 1985
  [irodalomtörténész]
  Kovács Tádé, 1987
  [tartalékos katona]
  Kovács Tamás, 1969 - 1990
  [legfőbb ügyész helyettese]
  Kovács Tibor dr., 1951 - 1977
  [osztályfőnök, Belügyminisztérium]
  Kovács Tiborné Kovács Judit, 1951 - 1976
  [főszerkesztő, Nők Lapja]
  Kovács Vince, 1951 - 1974
  [katolikus püspök]
  Kovács Zoltán, 1969 - 1987
  [kohómérnök, párttitkár]
  Kovács Zoltán, 1956 - 1972
  [nagykövet, Nigéria]
  Kovács Zoltán, 1953 - 1971
  [plébános]
  Kovácsics Mátyás, 1970
  [Délszláv Szövetség elnökhelyettese]
  Kovár Gyula, 1989
  [Független Magyar Demokrata Párt szóvivője]
  Kováts László, 1990 - 1992
  [képviselő, FKGP]
  Kováts Miklós, 1955 - 1977
  [igazgató, Móra Könyvkiadó]
  L. Kovrig Ilona dr., 1963 - 1973
  [régész, muzeológus]
  Kozák András, 1987
  [Jehova tanúja]
  Kozák Gyula, 1978 - 1979
  [szociológus]
  Kozák Istvánné dr., 1982 - 1987
  [osztályvezető, Minisztertanács]
  Kozári József, 1953 - 1985
  [osztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Kozma Ferenc dr., 1973 - 1988
  [főosztályvezető, Minisztertanács]
  Kozma György dr., 1986
  [jogász, Ipari Minisztérium]
  Kozma Huba, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kozma József, 1958 - 1969
  [zeneszerző]
  Kozma József, 1949 - 1964
  [földműves, képviselő]
  Kozma Miklós, 1979 - 1980
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Kozma Miklós, 1965
  [főmérnök]
  Kozma Miklós, 1974 - 1985
  [vezérigazgató, Transelektro]
  Kozma Pál, 1958 - 1973
  [rektor, kertészeti főiskola]
  Kozma Tamás dr., 1958 - 1984
  [főosztályvezető, Építésügyi Minisztérium]
  Kozma Tamás dr., 1969 - 1982
  [neveléstudományok kandidátusa]
  Kozmutza Pál dr., 1956 - 1974
  [főmérnök, könnyűipar]
  Kozó Ferenc, 1955 - 1971
  [igazgató, sárvári állami gazdaság]
  Kóbor Ferenc, 1969
  [iskolaigazgató]
  Kóbor István, 1968
  [kereskedelmi osztályvezető]
  Kóbor István, 1978 - 1989
  [pártelnök, Székesfehérvár]
  Kóczó András, 1956 - 1983
  [gyárigazgató]
  Kókai Béla, 1979 - 1989
  [párttitkár]
  Kókai Imre, 1960 - 1984
  [újságíró]
  Kókai Jánosné, 1949 - 1970
  [képviselő]
  Konduktorov Leó
  [lásd Kós Péter]
  Kónya Albert dr., 1952 - 1985
  [oktatásügyi miniszterhelyettes]
  Kónya Imre dr., 1988 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kónya István dr., 1957 - 1985
  [rektorhelyettes, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Kónya Lajos, 1972 - 1989
  [főosztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Kónya Lajos, 1951 - 1972
  [költő]
  Kónya László, 1989
  [Magyar Néppárt tagja]
  Kónyáné Kutrucz Katalin dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kónyi Gyula, 1962 - 1976
  [belügyminiszter-helyettes]
  Kórossy Artur, 1963 - 1972
  [igazgató, moziüzemi vállalat]
  Kórossy Sándor dr., 1980
  [főorvos]
  Kóródi Mária dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Kóródy András, 1952 - 1986
  [karmester]
  Kós Károly, 1958 - 1977
  [író, építész]
  Kós Péter (Konduktorov Leó), 1951 - 1983
  [nagykövet, India, Washington]
  Kósa András, 1990
  [képviselő, FKGP]
  Kósa Antal, 1962 - 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Kecskemét]
  Kósa Csaba, 1992
  [képviselő, MDF]
  Kósa Ferenc, 1967 - 1990
  [filmrendező]
  Kósa György, 1952 - 1984
  [zongoraművész]
  Kósa Lajos, 1990
  [képviselő, FIDESZ]
  Kósáné dr. Kovács Magda, 1985 - 1992
  [képviselő, MSZP]
  Köbli Gyula, 1972 - 1984
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Köböl József dr., 1947 - 1979
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kőhalmi Ferenc, 1985 - 1989
  [Filmigazgatóság vezetője]
  Kökény István, 1955 - 1976
  [megyei párttitkár]
  Kökény Mihály dr., 1987 - 1992
  [egészségügyi miniszterhelyettes]
  Kökény Mihály, 1952 - 1968
  [elnök, Atomenergia Bizottság]
  Kőmíves Imre dr., 1960 - 1987
  [nagykövet, Svájc]
  Kőmíves István, 1963 - 1973
  [fővárosi tanács tagja.]
  Kőmíves Miklós dr., 1973 - 1989
  [megyei párttitkár]
  Könczöl Csaba, 1978 - 1992
  [szerkesztő, kritikus]
  Kőnig Rezső, 1951 - 1971
  [kémikus, vegyészmérnök]
  Kőpataki Lajos, 1957 - 1970
  [községi elnök, Hazafias Népfront]
  Köpeczi Béla, 1952 - 1989
  [művelődési miniszter]
  Köpf Lászlóné, 1980 - 1987
  [KISZ Központi Bizottság titkára]
  Körmendi Béla, 1963 - 1968
  [plébános]
  Körmendi József dr., 1971 - 1990
  [megyei tanácselnök]
  Körmendi Miklós, 1959 - 1973
  [termelőszövetkezeti elnök, Kocs]
  Körmendy Sándor, 1958 - 1959
  [plébános]
  Környei István dr., 1957 - 1973
  [ideggyógyász]
  Kőrös Gáspár, 1958 - 1989
  [tanácselnök]
  Kőrösfői László, 1989 - 1992
  [tanár, képviselő, MSZP]
  Kőrösi György, 1951 - 1976
  [belügyminiszter-helyettes]
  Kőrösi Gyula, 1955 - 1969
  [elnök, Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete]
  Kőrösi Imre, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kőrösi László, 1987
  [ezredes]
  Kőrösvölgyi László dr., 1973 - 1984
  [vezérigazgató, HUNGEXPO]
  Körtvélyes István, 1964 - 1989
  [ipari miniszterhelyettes]
  Körvélyessy Péter, 1987
  [hídépítő mérnök]
  Kőszeg Ferenc, 1979 - 1990
  [szerkesztő, Beszélő; képviselő, SZDSZ]
  Kőszegfalvi György, 1969 - 1987
  [urbanisztikai mérnök]
  Kőszegi Ferenc, 1982 - 1984
  [békemozgalom vezetője]
  Kőszegvári Tibor dr., 1987 - 1990
  [ezredes]
  Köteles Jenő, 1956 - 1966
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Köteles Pál, 1951 - 1989
  [író]
  Köteles Zoltán, 1966 - 1988
  [ipari miniszterhelyettes]
  Kővágó József, 1947 - 1957
  [Budapest polgármestere, kisgazda képviselő]
  Kővágó Lajos, 1958
  [osztályvezető, Tejipari Vállalat]
  Kővágó László, 1966 - 1985
  [történész]
  Kővári Bálint, 1951 - 1970
  [plébános]
  Kővári László, 1950 - 1988
  [osztályvezető, Országos Tervhivatal]
  Kővári Péter, 1965 - 1986
  [külügyminiszter-helyettes]
  Kőváry Péter, 1990
  [Magyar Televízió elnökségi tagja]
  Kövendi István, 1962 - 1967
  [termelőszövetkezeti elnök, Hajdúböszörmény]
  Kövér László dr., 1989 - 1992
  [képviselő, Veszprém]
  Kövér Károly dr., 1961 - 1973
  [igazgatóhelyettes, Tervgazdálkodási Intézet]
  Köves András dr., 1982 - 1986
  [igazgatóhelyettes, Piackutató Intézet]
  Köves András, 1949 - 1962
  [igazgató, Állami Biztosító]
  Köves János, 1962 - 1970
  [élelmezésügyi miniszterhelyettes]
  Köveskuti Lajos, 1964 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kracsek János, 1971 - 1974
  [nagykövet, Peru, Bolívia, Costa Rica]
  Kracsun Csaba, 1985 - 1989
  [megyei KISZ-titkár]
  Králik János, 1985
  [rendőr alezredes, karnagy]
  Králikné Cser Erzsébet, 1986 - 1989
  [elnökhelyettes, Ifjúsági és Sporthivatal]
  Krassó György, 1957 - 1990
  [(1932- ), a Magyar Október Párt alapítója]
  Krasznai Antal, 1976 - 1985
  [megyei párttikár]

 21. Krasznai Lajos, 1975 - 1990
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Krasznai Károlyné Iván Teréz, 1967 - 1975
  [cipőgyári munkás, képviselő]
  Krasznai Zoltán dr., 1982 - 1989
  [közgazdász]
  Kreffly Gábor, 1953 - 1973
  [bányamérnök]
  Krekács György dr., 1967 - 1978
  [SZOT elnökségi tag]
  Krekács László, 1970 - 1985
  [főkertész, képviselő]
  Kreszán Lajos, 1951 - 1963
  [(1912-1963), MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Krémerné Michelisz Teréz, 1985 - 1987
  [termelőszövetkezeti elnök, Hímesháza]
  Krisztán Gyuláné, 1985
  [személyzeti előadó, képviselő]
  Kristó Nagy István, 1986
  [főszerkesztő, Magvető]
  Kristóf Csaba, 1989
  [választmányi tag, FIDESZ]
  Kristóf István, 1952 - 1979
  [titkár, Elnöki Tanács]
  Kristóf László, 1951 - 1992
  [vezérigazgató, HUNGEXPO]
  Krizsanyik Lászlóné, 1951 - 1984
  [képviselő, Nógrád megye]
  Krizsanyik Pálné, 1955
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége titkára]
  Krokovay Zsolt, 1979 - 1982
  [filozófus]
  Krompecher István dr., 1954 - 1974
  [anatómus egyetemi tanár]
  Kroszner László, 1951 - 1976
  [megyei tanácselnök]
  Kroó Norbert dr., 1966 - 1989
  [atomfizikus]
  Kruzslák Béla, 1950 - 1970
  [tag, MSZMP Központi Revíziós Bizottság]
  Kubányi Endre dr., 1949 - 1970
  [sebész főorvos]
  Kuczka Péter, 1954 - 1969
  [költő, sci-fi író]
  Kucsera László, 1951 - 1975
  [őrnagy, ÁVH]
  Kudász József dr., 1954 - 1968
  [szívsebész]
  Kuhnyár László dr., 1966 - 1987
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Kujáni Ferenc dr., 1951 - 1964
  [érseki helynök, Kalocsa]
  Kukán Ferenc, 1953 - 1969
  [szemész, klinikaigazgató]
  Kukorelli István, 1987 - 1992
  [államjogász]
  Kukucska János, 1950 - 1967
  [szerkesztő, megyei párttikár]
  Kukucska Jánosné, 1960 - 1975
  [pártiskola vezetője]
  Kulcsár Ferenc, 1958 - 1979
  [elnökhelyettes, Magyar Rádió és Televízió]
  Kulcsár István, 1957 - 1986
  [újságíró]
  Kulcsár Kálmán dr., 1957 - 1990
  [igazságügyi miniszter]
  Kulcsár Péter, 1969 - 1989
  [újságíró]
  Kulcsár Sándor, 1963 - 1985
  [képviselő, pártmunkás]
  Kulin Ferenc dr., 1982 - 1993
  [irodalomtörténész, képviselő, MDF]
  Kulin Sándor dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Kun Béla, 1956 - 1966
  [a Tanácsköztársaság egyik vezetője]
  Kun Béláné, 1957 - 1974
  [( -1974), Kun Béla özvegye]
  Kun István, 1965 - 1985
  [vezérőrnagy]
  Kun László dr., 1984 - 1987
  [igazságügyi miniszterhelyettes.]
  Kun Miklós dr., 1959 - 1972
  [Kun Béla fia, főorvos]
  Kun Miklós, 1985
  [emberi jogi aktivista]
  Kun Pál dr., 1971 - 1983
  [berlini magyar főkonzul]
  Kuncze Gábor, 1990 - 1993
  [képviselő, SZDSZ]
  Kunczer Mihály, 1955 - 1962
  [párttitkár]
  Kunder Antal, 1958
  [kereskedelmi miniszter]
  Kunits Péter, 1986
  [gazdasági igazgató, TERIMPEX]
  Kunkli Péter, 1961 - 1971
  [kombájnvezető]
  Kunos Péter dr., 1989 - 1990
  [pénzügyi államtitkár, AGROBANK-elnök]
  Kunos Sándor, 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Kupa Mihály, 1984 - 1992
  [pénzügyminiszter]
  Kurimszky Sándor, 1951 - 1981
  [nagykövet, Jugoszlávia]
  Kurnik Ernő dr., 1953 - 1976
  [kísérleti gazdasági intézet igazgatója, Iregszemcse]
  Kurtán Sándor, 1957 - 1972
  [nagykövet, Ausztria]
  Kurucz Béla dr., 1966 - 1984
  [tanár, SZOT-iskola]
  Kurucz Béláné, 1970 - 1975
  [rendőr alezredes]
  Kurucz Imre dr., 1958 - 1985
  [elnök, Népművelési Tanács]
  Kurucz István, 1963 - 1986
  [igazgató, Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem]
  Kurucz Márton, 1954 - 1975
  [párttitkár, képviselő]
  Kurucz Zoltán, 1985 - 1987
  [vezérkari csoportfőnök]
  Kusztosné Nyitrai Edit, 1988
  [főosztályvezető-helyettes, Tanácsi Hivatal]
  Kutas Imre, 1953 - 1986
  [nagykövet, Ankara, Luxemburg, Párizs]
  Kutika Károly, 1950 - 1973
  [vezérőrnagy]
  Kutila Miklós, 1983
  [főkonzul, New York]
  Kutrucz Béla, 1951 - 1984
  [megyei párttitkár]
  Kutrucz Gizella, 1955 - 1989
  [pártból kizárt politikai munkatárs]
  Labányi Andorné, 1956 - 1974
  [rendőr alezredes]
  Laborczi Géza, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Lackó László dr., 1985 - 1989
  [belügyminiszter-helyettes]
  Laczfi Dániel, 1984 - 1988
  [vezérigazgató, Gabonaipari Tröszt]
  Ladányi Ármin dr., 1955 - 1963
  [elnök, Ügyvédi Kamara]
  Ladányi Benedek, 1954 - 1971
  [tanácselnök-helyettes, Szeged]
  Ladányi Ferenc, 1951 - 1965
  [igazgató, Madách Színház]
  Ladányi Józsa dr., 1950 - 1985
  [sebész, klinikaigazgató]
  Ladányi József dr., 1955 - 1989
  [megyei párttikár, tanácselnök]
  Ladányi Mihály, 1957 - 1986
  [költő]
  Ladvánszky Károly, 1951 - 1989
  [országos rendőrfőkapitány]
  Lajtai Lajos, 1957 - 1966
  [operettszerző]
  Lajtai Vera, 1947 - 1982
  [a pártfőiskola tanszékvezetője, a Pártélet szerkesztője]
  Lajti Tibor, 1957 - 1975
  [nagykövet, Brüsszel]
  Lajtos István, 1988 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Lakatos Albert, 1953 - 1963
  [vagongyári igazgató]
  Lakatos András, 1960 - 1975
  [főkertész, képviselő]
  Lakatos Béla, 1962 - 1976
  [vezérőrnagy]
  Lakatos Béla, 1955 - 1974
  [könnyűipari miniszterhelyettes]
  Lakatos Béla dr., 1962
  [tudományos munkatárs, Ipargazdaságtani Kutatócsoport]
  Lakatos Dezső, 1949 - 1973
  [cipész, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Lakatos Emil, 1955 - 1970
  [sajtóattasé, Párizs]
  Lakatos Ernő, 1953 - 1989
  [elnökhelyettes, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatal]
  Lakatos Gabriella, 1968
  [táncosnő, Operaház]
  Lakatos Géza, 1964 - 1967
  [miniszterelnök]
  Lakatos Imre dr., 1989
  [pártelnök, Miskolc]
  Lakatos Józsefné, 1990
  [képviselő, FKGP]
  Lakatos László, 1970 - 1989
  [párttitkár, képviselő]
  Lakatos Pál József dr., 1971 - 1975
  [igazgató főorvos]
  Lakatos Tibor, 1978 - 1985
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Lakatos Tibor, 1985
  [szervezőtitkár]
  Lakatos Vince, 1957 - 1973
  [filmrendező]
  Laki István, 1957 - 1963
  [párttitkár, képviselő]
  Lakner Zoltán, 1990
  [szociális válságkezelő kormánybiztos]
  F. Lakos Éva, 1954 - 1979
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Lakos Gyula dr., 1958 - 1974
  [vezérigazgató, ARTEX]
  Lakos Imre dr., 1955 - 1971
  [tanácselnök]
  Lakos László dr., 1985 - 1992
  [állatorvos, képviselő, MSZP]
  Lakos Ottó, 1987
  [ezredes]
  Lakos Sándor, 1954 - 1988
  [igazgató, MSZMP Társadalomtudományi Intézet]
  Laky Teréz, 1984 - 1988
  [osztályvezető, Munkaügyi Kutatóintézet]
  Landeszman György, 0
  [főrabbi]
  Landler Jenő, 1955 - 1957
  [belügyi népbiztos, a Vörös Hadsereg parancsnoka]
  Langmár Ferenc, 1989
  [FIDESZ-tag]
  Langmár Lipót dr., 1958 - 1970
  [apátplébános]
  Lantos Bálint dr., 1989
  [rendőr-őrnagy]
  Lantos Dezső, 1955 - 1975
  [kereskedelmi tanácsos, Belgrád]
  Lantos József dr., 1965 - 1973
  [rendőr-alezredes]
  Lantódi József dr., 1967 - 1983
  [vezérkari főnök helyettese]
  Latabár Árpád ifj., 1951 - 1961
  [( -1961)]
  Latabár Kálmán ifj., 1964
  [színész]
  Latabár Kálmán, 1951 - 1970
  [( -1970), színész]
  Latinovits Zoltán, 1962 - 1976
  [színész]
  Lator László, 1965 - 1987
  [költő, műfordító]
  Lauthán Ferenc, 1955 - 1983
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Lábady Tamás, 1990 - 1992
  [alkotmánybíró]
  Lábai László, 1989
  [párttitkár]
  Láng György, 1987
  [főosztályvezető, Minisztertanács Titkársága]
  Láng István dr., 1966 - 1992
  [főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia]
  Láng László, 1989 - 1990
  [igazgatóhelyettes, Külügyi Intézet]
  Lányi György, 1983 - 1987
  [agitációs-propaganda pártmunkás]
  Lányi Kamilla, 1965 - 1983
  [főosztályvezető, Piackutató Intézet]
  Lányi Sarolta, 1951 - 1975
  [írónő]
  Láposi Lorinc dr., 1969 - 1990
  [rendőr vezérőrnagy]
  László Aladár, 1956 - 1981
  [főosztályvezető, Tervhivatal]
  László Andor dr., 1952 - 1985
  [elnök, Magyar Nemzeti Bank]
  László András, 1985 - 1986
  [ezredes]
  László Anna, 1959 - 1970
  [írónő]
  László Béla dr., 1985 - 1987
  [gimnáziumi igazgató]
  László Ferenc, 1985 - 1989
  [vasmunkás, képviselő]
  László György dr., 1959 - 1968
  [főorvos]
  László Jenő dr., 1960 - 1990
  [igazságügyi miniszterhelyettes]
  László Miklós, 1957 - 1982
  [újságíró, Esti Hírlap]
  Lászlóffy Aladár, 1989
  [Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács vezetőségi tagja]
  Lásztity Radomir, 1963 - 1985
  [tanszékvezető, Műegyetem]
  Látos István dr., 1959 - 1988
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Lázár Ervin, 1963 - 1974
  [író]
  Lázár György, 1955 - 1988
  [elnök, Minisztertanács]
  Lázár Györgyné, 1975 - 1979
  [a Minisztertanács elnökének felesége]
  Lázár István, 1964 - 1983
  [író, szociográfus]
  Leblanc Győző, 1985
  [operaénekes]
  Léderer Frigyes, 1975 - 1977
  [nagykövet, Marokkó]
  Léderer Frigyes dr., 1961 - 1986
  [párizsi tudósító, MTI]
  Léderné dr. Faragó Margit, 1975 - 1985
  [főorvos, képviselő]
  Leel - Őssy Lóránt dr., 1987
  [főorvos]
  Leffelholcz István, 1953 - 1957
  [főmérnök]
  Legányi Norbert, 1951 - 1969
  [pannonhalmi bencés főapát]
  Legény Béláné, 1975 - 1980
  [szerelő, képviselő]
  Légrádi József (István?), 1957
  [Mindszenty bíboros unokaöccse]
  Légrádi Sándor, 1955 - 1959
  [párttitkár]
  Légrády Tibor, 1989
  [ifjúsági felelős, FKGP]
  Léh László, 1952 - 1955
  [lakatos]
  Lehel György, 1958 - 1983
  [karmester]
  Lehel László, 1985 - 1988
  [főszerkesztő, Evangélikus Élet]
  Lehoczki Mihály, 1953 - 1989
  [főagronómus, Füzesgyarmat]
  Lehoczky Gyula, 1992
  [alelnök, FKGP]
  Lehóczky Pál dr., 1986
  [KISZ-munkatárs]
  Lehr Ferenc, 1954 - 1964
  [könnyűipari miniszterhelyettes]
  Leipold Péter, 1985
  [főszerkesztő, Neue Zeitung]
  Léka Gyula, 1970
  [alezredes]
  Lékai Elek, 1961 - 1973
  [vezérigazgató, MAHART]
  Lékai Gusztáv, 1985 - 1989
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Lellei János, 1951 - 1965
  [növénynemesítő]
  Lénárd László, 1985
  [párttitkár]
  Lénárt Andor /Ödön /, 1957 - 1963
  [piarista szerzetes, középiskolai tanár]
  Lénárt György, 1958 - 1975
  [vezérigazgató, MALÉV]
  Lénárt Lajos dr., 1953 - 1984
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Lénárt Lajos, 1962 - 1972
  [főszerkesztő, Vas Népe]
  Lendvai Ildikó, 1974 - 1990
  [MSZMP Központi Bizottság munkatárs]
  Lendvai István, 1960 - 1982
  [párttitkár]
  Lendvai József, 1966 - 1975
  [képviselő, Veszprém megye]
  Lendvai Pál, 1951 - 1985
  [újságíró]
  Lendvay Miklós, 1964 - 1985
  [megyei KISZ-titkár]
  Lengyel Balázs dr., 1957 - 1989
  [író]
  Lengyel Gabriella, 1979 - 1984
  [szociológus, a Szegényeket Támogató Alap tagja]
  Lengyel György, 1977 - 1979
  [közgazdász]
  Lengyel József, 1957 - 1975
  [író]
  Lengyel Lajos, 1952 - 1978
  [igazgató, Kossuth Nyomda]
  Lengyel László dr., 1958 - 1979
  [közgazdász, statisztikus]
  Lengyel László dr., 1986 - 1992
  [igazgató, Pénzügykutató Rt.]
  Lengyel Menyhért, 1963 - 1974
  [drámaíró]
  Lenkei Csaba, 1989
  [villanyszerelő, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Lenkei Lajos, 1955 - 1971
  [igazgató, Vígszínház]
  Lenkei László, 1951 - 1966
  [kerületi elnök, Hazafias Népfront]
  Lenzsér Csaba, 1986
  [igazgató, Béke Szálloda]
  Lenyó László, 1957 - 1983
  [vezérigazgató, FORTE gyár]
  Lesták József, 1986 - 1987
  [országos parancsnok, Ifjú Gárda]
  Lesták Pál, 1957 - 1978
  [igazgató, COOPTOURIST]
  Lestár Béla, 1963 - 1970
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Lestár Lászlóné dr. Varga Mária, 1985
  [főorvos, képviselő]
  Lestár Tibor, 1987
  [osztályvezető, Minisztertanács Titkárság]
  Lestyán István, 1951 - 1970
  [párttitkár]
  Lettner Ferenc dr., 1950 - 1974
  [professzor, Műegyetem]
  Lex Mihály, 1969 - 1984
  [tanszékvezető, Katonai Akadémia]
  Lévai András dr., 1962 - 1988
  [miniszterhelyettes, nehézipari]
  Lévai András dr., 1955 - 1982
  [MSZMP Központi Bizottság munkatárs]
  Lévai Ferenc, 1989
  [párttitkár]
  Lévai Sándor, 1960 - 1971
  [párttitkár]
  Lévai Tibor dr., 1959 - 1988
  [megyei főügyész]
  Lévárdi Ferenc dr., 1953 - 1971
  [nehézipari miniszter]
  Levendel László dr., 1987 - 1989
  [igazgató, Közvéleménykutató Intézet]
  Lezsák Sándor, 1990 - 1991
  [alelnök, MDF]
  Lick József, 1964 - 1988
  [tanszékvezető, Politikai Főiskola]
  Ligeti Lajos, 1952 - 1987
  [akadémikus, professzor, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Ligeti László, 1949 - 1985
  [szakszervezeti vezető]
  Lindner József, 1951 - 1973
  [osztályvezető, Közlekedési Minisztérium]
  Lindner Miklós, 1979 - 1982
  [vezérőrnagy]
  Lipkovics Károly dr., 1954 - 1987
  [docens, Politikai Főiskola]
  Lipovecz Iván, 1978 - 1987
  [szerkesztő, Magyar Rádió]
  Lippai Pál, 1990
  [választmányi tag, FIDESZ]
  Liptai Ervin dr., 1957 - 1990
  [történész, vezérőrnagy]
  Liptai Ervinné, 1964 - 1971
  [adjunktus]
  Lipták Gábor, 1961 - 1985
  [író]
  Liptay István, 1952 - 1954
  [főolvasztár]
  Liska Tibor, 1982 - 1990
  [közgazdász]
  Lissák Kálmán dr., 1951 - 1973
  [akadémikus]
  Liszkay Csaba, 1989
  [munkatárs, Honvédelmi Minisztérium]
  Littmann Imre dr., 1953 - 1984
  [sebész főorvos]
  Littvai István, 1975 - 1982
  [ipari miniszterhelyettes]
  Lombos Ferenc, 1951 - 1985
  [párttitkár]
  Lombos Mihály, 1951 - 1958
  [tanácselnök]
  Lóránd Imre, 1956 - 1959
  [veszprémi forradalmi tanács elnöke]
  Lóránt Imre, 1958 - 1967
  [vezérőrnagy]
  Lóska Szilárd, 1985 - 1988
  [titkár, Országos Egészségvédelmi Tanács]
  Losoncz Mihály dr., 1962 - 1985
  [orvos alezredes]
  Losonczi Ágnes, 1972 - 1987
  [szociológus]
  Losonczi György, 1953 - 1972
  [operaénekes]
  Losonczi Imre, 1963
  [férfiszabó]
  Losonczi Mihály, 1960 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Barcs]
  Losonczi Pál, 1951 - 1987
  [Elnöki Tanács elnöke]
  Losonczy Géza, 1948 - 1957
  [államminiszter]
  Losonczy Gézáné, 1958
  [tanárnő]
  Lotz Ernő dr., 1985 - 1988
  [vezérigazgató, Ózdi Kohászati Művek]
  Lotz Károly dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Loy Árpád, 1952 - 1968
  [szénbányász, képviselő]
  Loy Árpád ifj., 1962
  [kohásztechnikus]
  Lovas Márton, 1955 - 1984
  [újságíró]
  Lovas Miklós, 1953 - 1987
  [csillagász]
  Lovassy Tamás dr., 1984 - 1987
  [külügyi munkatárs]
  Lovász József, 1984
  [határőr alezredes]
  Lovász László ifj., 1971 - 1985
  [matematikus]
  Lovász Vince, 1952 - 1967
  [párttitkár]
  Lőcsei Pál, 1950 - 1966
  [újságíró]
  Lökös Zoltán dr., 1955 - 1985
  [főszerkesztő, Dél-Magyarország]
  Lőrincz György, 1990 - 1991
  [államtitkár, Munkaügyi Minisztérium]
  Lőrincz Imre, 1954 - 1976
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Lőrincz Imre, 1963 - 1967
  [főtechnológus]
  Lőrincz Imréné, 1957 - 1963
  [osztályvezető, Szabványügyi Hivatal]
  Lőrincz Irén dr., 1982
  [főszerkesztő-helyettes, Interpress Magazin]
  Lőrincz István, 1968 - 1970
  [gyárigazgató]
  Lőrincz István dr., 1971
  [rendőr alezredes]
  Lőrincz János, 1967
  [teremlőszövetkezeti elnök, Ibafa]
  Lőrincz János, 1965
  [motorfűrészkezelő]
  Lőrincz József dr., 1955 - 1973
  [főosztályvezető, Mezőgazdasági Minisztérium]
  Lőrincz Kálmán, 1982 - 1992
  [vezérezredes]
  Lőrincz Nagy János, 1968 - 1981
  [nagykövet, Ghána]
  Lőrincz Tamás, 1959 - 1983
  [nagykövet, Belgium, Luxemburg]
  Lőrincze Lajos, 1951 - 1985
  [nyelvész]
  Lőrincze Péter, 1973 - 1989
  [közgazdász]
  Lőwi Sándor, 1957
  [az illegális kommunista mozgalom egyik vezetője]
  Lőwinger Andorné Heszky Erzsébet, 1955 - 1976
  [főelőadó, Pénzügyminisztérium]
  Ludassy Mária, 1976 - 1979
  [munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]
  Lugosi (Lugossy?) Jenő, 1957 - 1985
  [művelésődésügyi miniszterhelyettes]
  Lukács Éva dr., 1986
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Lukács György, 1948 - 1984
  [filozófus]
  Lukács György, 1974 - 1983
  [katonai attasé, Belgrád]
  Lukács István, 1987
  [katonai szolgálatmegtagadó]
  Lukács János, 1961 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Lukács János dr., 1967 - 1980
  [állatorvos, képviselő]
  Lukács Jenő dr., 1966 - 1985
  [főtanácsos, Egészségügyi Minisztérium]
  Lukács József dr., 1952 - 1987
  [főszerkesztő, Világosság]
  Lukács József, 1991
  [miniszteri biztos, Pénzügyminisztérium]
  Lukács László, 1957 - 1986
  [rovatvezető, Népszabadság]
  Lukács Miklós, 1956 - 1986
  [igazgató, Operaház]
  Lukács Tamás dr., 1990 - 1992
  [képviselő, KDNP]
  Lukovics Éva dr., 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Lutter Tibor, 1956 - 1962
  [tanszékvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Lux László, 1952 - 1984
  [építész, miniszterhelyettes]
  Madai András, 1953 - 1972
  [főosztályvezető, Egyházügyi Hivatal]
  Madarasi Attila, 1953 - 1989
  [államtitkár, Pénzügyminisztérium]
  Madarász Emil, 1951 - 1962
  [író]
  Madarász Ferenc, 1953 - 1958
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Madarász Imre, 1989
  [MSZMP- majd MDF-tag]
  Madarász Tibor dr., 1969 - 1989
  [egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
  Madas András dr., 1972 - 1985
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Madár István, 1985
  [iskolaigazgató, képviselő]
  Mag Béla, 1951 - 1983
  [apát]
  Mag Pál, 1971 - 1985
  [képviselő, Csongrád megye]
  Magas (Magos?) László dr., 1954 - 1971
  [főállattenyésztő]
  Magyar Bálint, 1979 - 1992
  [szociológus]
  Magyar Ferenc, 1964 - 1987
  [főszerkesztő, Új Ember]
  Magyar Fruzsina, 1986
  [író]
  Magyar Gábor dr., 1981 - 1990
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Magyar Gyula, 1956 - 1975
  [szakszervezeti vezető]
  Magyar Henrik, 1965 - 1987
  [tanácstitkár]
  Magyar Imre dr., 1958 - 1984
  [belgyógyász igazgató]
  Magyar János, 1953 - 1973
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Magyar János, 1953 - 1968
  [tanszékvezető, Erdészeti és Faipari Egyetem]
  Magyar József, 1972 - 1985
  [párttitkár]
  Magyar József, 1972 - 1975
  [filmrendező, operatőr]
  Magyar Józsefné, 1949 - 1976
  [népi ülnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Magyar Kálmán dr., 1979 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Magyar Miklós, 1989
  [rendőr alezredes]
  Magyar Pál, 1985
  [művezető, képviselő]
  Magyar Péter, 1970 - 1981
  [MTI római, brüsszeli tudósítója]
  Magyar Sándor, 1971 - 1979
  [műszerész]
  Magyari András dr., 1951 - 1973
  [rektor, Gödöllői Agrártudományi Egyetem]
  Majláth Jolán, 1949 - 1957
  [történész]
  Major István, 1984
  [ezredes]
  Major László, 1989
  [titkár, Hazafias Népfront]
  Major Máté dr., 1951 - 1986
  [professzor, Műegyetem]
  Major Ottó, 1951 - 1974
  [író]
  Major Stefan, 1953 - 1957
  [Csehszlovákia budapesti nagykövete]
  Major Tamás, 1948 - 1986
  [színész]
  Majoros Károly, 1966 - 1987
  [párttitkár]
  Majsa Géza, 1983 - 1984
  [alezredes]
  Makai Sándor, 1990
  [vezérőrnagy]
  Makk Károly, 1956 - 1986
  [filmrendező]
  Makkai (Makai?) György, 1957 - 1975
  [újságíró]
  Makó Csaba dr., 1973 - 1989
  [szociológus]
  Makoldi Mihályné, 1952 - 1984
  [alelnök, Nőtanács]
  Makovecz Imre, 1988
  [építész, miniszterhelyettes]
  Makovecz István dr., 1963 - 1976
  [rendőr ezredes]
  Maléter Pál, 1955 - 1969
  [honvédelmi miniszter]
  Maléter Pálné, 1956
  [Maléter Pál első felesége]
  Maléter Pálné Gyenes Judit, 1957 - 1990
  [Maléter Pál második felesége]
  Maliga Pál, 1955 - 1966
  [tanár, kertészeti egyetem]
  Maller Sándor dr., 1955 - 1977
  [könyvtáros, UNESCO]
  Malonyai Dezső dr., 1957 - 1989
  [igazgatóhelyettes, Vígszínház]
  Manninger Rezső, 1951 - 1970
  [akadémikus, agrártudós]
  Manhercz Károly dr., 1989 - 1992
  [művelődésügyi miniszterhelyettes]
  Marczali László, 1974 - 1988
  [kulturális miniszterhelyettes]
  Marián István, 1956 - 1957
  [alezredes]
  Marián István, 1951 - 1985
  [pártfunkcionárius]
  Marjai József, 1953 - 1988
  [kereskedelmi miniszter]
  Markó István, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Markója Imre, dr., 1953 - 1988
  [igazságügyminiszter]
  Markos József (Alfonzó), 1951 - 1987
  [komikus]
  Markovics Ferenc, 1973 - 1987
  [megyei tanácselnök]
  Markovics János, 1949 - 1970
  [állattenyésztési igazgató]
  Maros Józsefné dr., 1954 - 1967
  [párttitkár]
  Marosán György, 1956 - 1986
  [MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Marosán Györgyné, 1958 - 1961
  [kerületi Nőtanács-elnök]
  Marosán György ifj., 1979 - 1990
  [kormányszóvivő, fizikus]
  Marosi Károly, 1956 - 1967
  [hazatért, Szabad Európa Rárdió munkatársa]
  Maróti Imre, 1957 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Maróti János, 1978
  [elnökhelyettes, Sporthivatal]
  Maróti János dr., 1956 - 1986
  [munkatárs, Minisztertanács]
  Maróti Károly, 1951 - 1976
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Maróti Lajos, 1960 - 1982
  [író]

 22. Maróti László Ferenc, 1991
  [szóvivő, Földművelésügyi Minisztérium]
  Maróthy János, 1954 - 1984
  [zenetudós]
  Maróthy László dr., 1973 - 1989
  [első titkár, KISZ Központi Bizottság]
  Marschall Miklós, 1992
  [főpolgármester-helyettes, Budapest]
  Martin Ferenc, 1952 - 1987
  [nagykövet, Peking, Bukarest]
  Martin János, 1963 - 1970
  [öntőmunkás, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Marton Frigyes, 1965 - 1985
  [igazgató, Mikroszkóp Színpad]
  Marton János, 1957 - 1980
  [textilipari igazgató]
  Martos István dr., 1952 - 1988
  [igazgató, MEDICOR Művek]
  Martos Istvánné dr., 1974 - 1988
  [szakszervezeti főtitkár]
  Martyn Ferenc, 1957 - 1986
  [festő]
  Marx György dr., 1955 - 1974
  [fizikus, akadémikus]
  Marx Gyula dr., 1989 - 1992
  [képviselő]
  Matheovics Ferenc dr., 1957 - 1973
  [bíró, a Mindszenty-per vádlottja]
  Matejka Jánosné Árvále Margit, 1957 - 1962
  [szerkesztő]
  Matekovits András, 0
  [vezérőrnagy]
  Matolcsi János, 1954 - 1983
  [földművelésügyi miniszter]
  Matolcsi Károly dr., 1959 - 1986
  [főszerkesztő-helyettes, Magyar Nemzet]
  Matolcsy György dr., 1990 - 1992
  [politikai államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal]
  Matos László dr., 1963 - 1985
  [megyei tanácselnök-helyettes]
  Matusek Tivadar, 1953 - 1984
  [nagykövet, Helsinki]
  Matyi László dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Mausz Péter, 1952 - 1970
  [vezérigazgató, GANZ-MÁVAG]
  Mayer Bertalan, 1985 - 1990
  [termelőszövetkezeti elnök, Csepreg, Agrárszövetség tagja]
  Mayer Zoltán György dr., 1993
  [főtitkár, Magyarok Világszövetsége]
  Mádai András, 1985
  [alezredes]
  Mádai Péter, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Máday István, 1957 - 1985
  [kereskedelmi attasé, Stockholm]
  Mádi László, 1990 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Mádi Szabó Gábor, 1951 - 1982
  [színész]
  Mádi Zoltán, 1990
  [polgármester, Nyíregyháza]
  Mádl Antal dr., 1964 - 1987
  [igazgató, Collegium Hungaricum]
  Mádlné Maár Ilona, 1989
  [elnökségi tag, MSZP]
  Mándi Árpád, 1962 - 1976
  [vezérőrnagy]
  Mándy Endre, 1990
  [államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium]
  Mándy Iván, 1959 - 1973
  [író]
  Mándics Mihály, 1963 - 1978
  [iskolaigazgató, képviselő]
  Mándity Marin, 1982 - 1990
  [szerkesztő, képviselő]
  Mányik Pál, 1957 - 1974
  [nagykövet, Szíria, Libanon]
  Mányoki László, 1951 - 1988
  [építész, főmérnök]
  Márai Sándor, 1959 - 1969
  [író]
  Márász Sándor, 1960
  [kistarcsai internált, ÁVH-tiszt]
  Márczis Antal, 1951 - 1974
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Máriássy Félix, 1952 - 1975
  [filmrendező]
  Máriássy Judith, 1951 - 1986
  [újságíró]
  Márk György, 1983 - 1989
  [képviselő]
  Márkus György, 1963 - 1992
  [filozófus]
  Márkus Gyula, 1957 - 1982
  [MTI-tudósító, Belgrád, Varsó]
  Márkus István, 1958 - 1972
  [szociológus]
  Márkus István dr., 1985 - 1989
  [szakszervezeti titkár]
  Márkus László, 1956 - 1986
  [színész]
  Márkus László, 1969 - 1971
  [főszerkesztő, Magyar Kurír]
  Márkus Mária (Márkus Györgyné), 1960 - 1975
  [szociológus]
  Márkus Miklós dr., 1988
  [főtitkár, Építőipari Tudományos Egyesület]
  Márkus Péter, 1989
  [főiskolai adjunktus]
  Márta Ferenc dr., 1963 - 1988
  [rektor, József Attila Tudományegyetem, főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia]
  Márton Áron, 1964 - 1980
  [Erdély püspöke]
  Márton János dr., 1952 - 1990
  [igazgató, Agrárgazdasági Kutatóintézet]
  Márvány Judit, 1979
  [szociológus]
  Mátai Pál dr., 1954 - 1985
  [Fejér megyei főügyész]
  Mátai Tibor dr., 1964 - 1985
  [Zala megyei főügyész]
  Máté György, 1955 - 1979
  [újságíró]
  Máté János, 1950 - 1975
  [apát-plébános]
  Máté László, 1992
  [pénztárnok, MSZP]
  Máthé Attila dr., 1992
  [önkormányzati titkár, MDF]
  Máthé Imre dr. id., 1951 - 1973
  [rektor, agrártudományi egyetem]
  Mátis Lívia, 1979 - 1982
  [szerkesztő]
  Mátrai László, 1953 - 1983
  [filozófus, főigazgató, Egyetemi Könyvtár]
  Mátrai Tamás, 1950 - 1962
  [követ, Bécs]
  Mátsik György, 1983 - 1987
  [vezérigazgató, MÉH]
  Mátyás Ferenc, 1958 - 1986
  [költő]
  Mátyás László, 1956 - 1985
  [nagykövet, Algéria, Argentína]
  Mátyás Mária, 1951 - 1975
  [énekesnő]
  Mátyás Miklós dr., 1960 - 1984
  [elnök, Budapesti Katonai Bíróság]
  Mátyás Pál dr., 1987
  [osztályvezető, Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Mátyus Gábor, 1964 - 1985
  [vezérigazgató, Hosszúhegyesi Mezőgazdasági Kombinát]
  Mázán Pál, 1988
  [vezérőrnagy]
  Mázi József, 1952 - 1959
  [alezredes]
  Mázik Sándor, 1989
  [szakszervezeti titkár]
  Mécs Imre, 1979 - 1993
  [56-os diákvezető, SZDSZ-képviselő]
  Mécs László, 1956 - 1978
  [költő]
  Medgyasszay László, 1990
  [elnökségi tag, MDF]
  Medgyessi Balázs, 1990
  [tag, FIDESZ választmány]
  Medgyessy Péter dr., 1982 - 1992
  [pénzügyminiszter]
  Medve Andrea, 1986
  [tanár, KISZ Központi Bizottság tagja]
  Medve László dr., 1974 - 1989
  [egészségügyi miniszter]
  Medveczki László, 1966 - 1988
  [főszerkesztő, Magyar Rádió]
  Medveczky Antalné, 1980 - 1988
  [főiskolai tanár, képviselő]
  Medveczky Zoltán, 1991
  [társelnök, Magyarországi Zöld Párt]
  Medved Károly, 1983 - 1985
  [szakszervezeti titkár]
  Megyeri Károly, 1951 - 1986
  [televíziós főszerkesztő]
  Méhes Lajos, 1950 - 1987
  [iparügyi miniszter]
  Meir Tuval dr., 1956 - 1959
  [Izrael magyarországi követe]
  Meisel János dr., 1955 - 1983
  [igazgató, Collegium Hungaricum]
  Meisel Sándor dr., 1976 - 1982
  [KGST képviselet vezetője]
  Meiszter Dávid, 1970 - 1991
  [nagykövet, ENSZ]
  Mekis József, 1947 - 1979
  [főtitkár, Vasas Szakszervezet]
  Melega Tibor dr., 1974 - 1990
  [kereskedelmi miniszterhelyettes]
  Melis György, 1951 - 1985
  [operaénekes]
  Mentényi Miklós, 1967 - 1984
  [vezérigazgató-helyettes, Állami Gazdaságok Központja]
  Menyhárt Lajos dr., 1988 - 1989
  [elnökségi tag, MSZP]
  Menyhárt László, 1971 - 1984
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Méray Tibor, 1952 - 1966
  [újságíró]
  Mérei Emil, 1980 - 1989
  [bányaigazgató, képviselő]
  Mérei Ferenc dr., 1948 - 1986
  [pszichológus]
  Mérei Gyula dr., 1951 - 1976
  [dékán, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar]
  Merényi Andorné dr. Szűcs Aranka, 1967 - 1976
  [párttitkár]
  Merszei Zoltán, 1980 - 1983
  [alelnök, Occidental Petroleum]
  Mérten Lajos, 1966 - 1987
  [képviselő]
  Meruk József, 1989 - 1990
  [kampányfőnök, MSZP]
  Meruk Vilmos, 1957 - 1985
  [nagykövet, a Nemzeti Színház igazgatója]
  Merza József dr., 1984 - 1988
  [matematikus, katonai szolgálat megtagadó]
  Mesterházi Lajos, 1952 - 1985
  [író]
  Mesterházi Mária, 1975 - 1980
  [gyógyszegyári munkás, képviselő]
  Mészáros Béla, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Mészáros Béla, 1965 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Tiszakécske]
  Mészáros Ferenc, 1984
  [vezérőrnagy]
  Mészáros Győző, 1985 - 1986
  [vezérigazgató, Balatonboglári Mezőgazdasági Kombinát]
  Mészáros Imre, 1982 - 1990
  [megyei titkár, Hazafias Népfront]
  Mészáros István dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Mészáros József, 1987
  [párttitkár]
  Mészáros Károly dr., 1968 - 1973
  [közlekedési és postaügyi miniszterhelyettes]
  Mészáros Károly dr., 1991
  [katonai bíró]
  Mészáros László, 1991
  [képviselő, MDF]
  Mészáros Péter dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Mészáros Vilmos dr., 1989 - 1990
  [elnök, Magyar Liberális Párt]
  Mészáros Vilmos, 1969 - 1985
  [pártfunkcionárius]
  Mészöly Gyula, 1951 - 1974
  [növénynemesítő, képviselő]
  Mészöly Miklós, 1957 - 1990
  [író]
  Mezei András, 1961 - 1966
  [költő]
  Mezei Ferenc, 1986
  [fizikus]
  Mezei István, 1989
  [főtitkár, Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége]
  Mezei Katalin, 1961 - 1989
  [költő]
  Mezey Károly dr., 1985 - 1990
  [főorvos, képviselő]
  Miakich Gábor, 1989
  [párttitkár]
  Michaletzky Vilmos dr., 1990
  [irodavezető, Nemzedékek Pártja]
  Mihailich Győző dr., 1951 - 1966
  [professzor, Műegyetem]
  Mihalics Veronika, 1986
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Miháczi József, 1953 - 1982
  [apátplébános]
  Mihály Zoltán dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Mihályfi Ernő, 1949 - 1972
  [főszerkesztő, Magyar Nemzet, művelődési miniszterhelyettes]
  Mihelics Vid dr., 1958 - 1968
  [szerkesztő, Vigilia]
  Mikesi György, 1958 - 1986
  [textilipari vezető]
  Miklós Árpád, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Miklós Imre, 1955 - 1989
  [államtitkár, Egyházügyi Hivatal]
  Miklós Zoltán dr., 1985
  [képviselő]
  Mikola István, 1989
  [alelnök, Hazafias Népfront]
  Mikó József dr., 1967 - 1981
  [nagykövet, Nigéria, Teherán]
  Mile Lajos, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Milesz István, 1990
  [főtitkár, Vállalkozók Pártja]
  Minarik György, 1992
  [elnök, APEH]
  Mindszenty József, 1955 - 1983
  [bíboros, hercegprímás]
  Miskó István, 1972 - 1985
  [tanácselnök, Tiszakécske]
  Misur György dr., 1976 - 1986
  [nagykövet, Kongó, Olaszország]
  Mizsei Béla dr., 1990
  [képviselő, FKGP]
  Mizsei Kálmán, 1979
  [közgazdász]
  Mocsár Gábor, 1954 - 1984
  [író, főszerkesztő, Alföld]
  Mocsáry József, 1985 - 1990
  [kandidátus, agrártudományok]
  Mócsy András, 1969 - 1987
  [régész, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Mód Aladár, 1951 - 1983
  [szerkesztő, Valóság; TIT-főtitkár]
  Mód Aladárné, 1952 - 1984
  [elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Mód Péter, 1955 - 1986
  [diplomata, nagykövet, Párizs]
  Modok Ferenc, 1987
  [ezredes]
  Mohai László, 1989
  [miniszterelnöki tanácsadó]
  Mohácsi László dr., 1987 - 1988
  [igazgatóhelyettes, Magyar Hitelbank]
  Mokri Pál, 1958 - 1983
  [párttitkár, képviselő]
  Moldova György, 1962 - 1987
  [író]
  Moldvay István, 1985
  [igazgató, Nyírlugosi Állami Gazdaság]
  Molnár Béla dr., 1957 - 1988
  [igazgató, Kertészeti Kutatóintézet]
  Molnár Dezső, 1989
  [szaktanácsadó, Magyarországi Szociáldemokrata Párt]
  Molnár Endre, 1957 - 1988
  [országos parancsnok, Vám- és Pénzügyőrség]
  Molnár Erik, 1952 - 1966
  [népjóléti, külügy- majd igazságügyminiszter]
  Molnár Ernő, 1953 - 1978
  [vasmunkás, képviselő]
  Molnár Ferenc dr., 1952 - 1985
  [kulturális államtitkár]
  Molnár Ferenc dr., 1985
  [tanácselnök]
  Molnár Frigyes dr., 1957 - 1985
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Molnár Gábor, 1959 - 1970
  [író, utazó]
  Molnár Géza, 1957 - 1986
  [író]
  Molnár György, 1958 - 1970
  [KISZ-titkár]
  Molnár Imre, 1949 - 1958
  [alelnök, Parlament]
  Molnár István, 1989
  [őrnagy]
  Molnár István, 1960 - 1986
  [nagykövet, Dzsakarta, Malajzia, Ausztrália]
  Molnár István, 1971 - 1985
  [párttitkár]
  Molnár István, 1990
  [képviselő, MDF]
  Molnár István, 1953 - 1967
  [bányász, képviselő, Baranya megye]
  Molnár István dr., 1989
  [alezredes]
  Molnár János dr., 1959 - 1971
  [művelődésügyi miniszterhelyettes.]
  Molnár József, 1970 - 1985
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Molnár József, 1968 - 1987
  [igazgató, HUNGAROCOOP]
  Molnár József, 1970 - 1985
  [vezérigazgató, TANIMPEX]
  Molnár Károly, 1951 - 1982
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Molnár László, 1963 - 1972
  [( -1972), nagykövet, Brüsszel, Luxemburg]
  Molnár László, 1970 - 1977
  [nagykövet, Marokkó, Mauritánia]
  Molnár Magda, 1988
  [igazgató, Helikon Kiadó]
  Molnár Mihály, 1988
  [megyei KISZ-titkár]
  Molnár Mihály ifj., 1985
  [gimnáziumi tanár, KISZ-titkár]
  Molnár Mihály, 1965
  [ezredes]
  Molnár Péter dr., 1989 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Molnár Tamás, 1984 - 1988
  [grafikus]
  Molnár Tibor dr., 1990 - 1992
  [jogász, képviselő, SZDSZ]
  Molnárfi Tibor dr., 1969 - 1985
  [főmunkatárs, Központi Statisztikai Hivatal]
  Mona Gyula dr., 1964 - 1982
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Mondok Pál dr., 1966 - 1986
  [megyei tanácselnök]
  Monostori Attila dr., 1989
  [ügyvéd]
  Monostori Endre dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Monsberger Ulrik, 1957 - 1974
  [igazgató, pannonhalmi bencés gimnázium]
  Moravcsik Ferencné, 1985 - 1989
  [titkár, Vöröskereszt]
  Moravszki György, 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Tiszavasvár]
  Móré András dr., 1953 - 1982
  [főosztályvezető, Könnyűipari Minisztérium]
  Móré László dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Móricz Virág dr., 1951 - 1984
  [írónő]
  Mórocz Lajos, 1972 - 1990
  [altábornagy]
  Morvay László, 1985 - 1989
  [főmérnök, képviselő]
  Morzsa Szilárd dr., 1986
  [főelőadó, Magyar Nemzeti Bank]
  Movik Lászlóné, 1985 - 1989
  [tanácselnök]
  Mózes Mihály dr., 1990 - 1991
  [képviselő, SZDSZ]
  Mózes Pál, 1963 - 1989
  [tanácselnök]
  Mózes Tiborné, 1985
  [bolti eladó]
  Mózes Viktor, 1957 - 1975
  [igazgatóhelyettes, Vörös Október Ruhagyár]
  Mózs József, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Mrázik Mária, 1986
  [titkár, Úttörőszövetség]
  Mulató János, 1957 - 1983
  [külkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Munk Károly dr., 1957 - 1971
  [alezredes]
  Munkácsy Ferenc dr., 1983 - 1985
  [osztályvezető, Bér- és Munkaügyi Hivatal]
  Murai György, 1978 - 1987
  [elnökhelyettes, Magyar Televízió]
  Murai István, 1955 - 1974
  [nagykövet, Törökország, Szíria, Libanon]
  Muraközy Gyula, 1953 - 1961
  [református lelkész]
  Murányi Mihály, 1988
  [televíziós szerkesztő]
  Murányi Miklós, 1989
  [megyei tanácselnök]
  Muszka Imre, 1953 - 1967
  [esztergályos]
  Müller György dr., 1988
  [osztályvezető, Minisztertanács Hivatala]
  Müller István, 1975 - 1985
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Münnich Ferenc dr., 1954 - 1968
  [moszkvai nagykövet, belügyminiszter]
  Nádas Péter, 1969 - 1986
  [író]
  Nádasdi József, 1955 - 1988
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, majd KISZ-titkár]
  Nádasdy Kálmán, 1951 - 1979
  [rendező]
  Nádor György, 1957 - 1985
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Nádori László dr., 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Nagy András, 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Nagy András, 1979 - 1987
  [szociológus]
  Nagy András dr., 1958 - 1975
  [közgazdász]
  Nagy Attila, 1963 - 1992
  [színész]
  Nagy Balázs, 1986
  [ezredes]
  Nagy Bálint, 1979 - 1984
  [építész, a Beszélő szerkesztője]
  Nagy Bálint, 1962 - 1977
  [agrárszakértő]
  Nagy-Bozsóky József dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Nagy Csaba, 1971 - 1975
  [vájár, képviselő]
  Nagy Csaba, 1989
  [tag, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium]
  Nagy Dániel, 1953 - 1972
  [tag, Elnöki Tanács]
  Nagy Endréné, 1985
  [képviselő]
  Nagy Ervin dr., 1969 - 1986
  [közlekedési miniszterhelyettes]
  Nagy Ferenc dr., 1988 - 1989
  [párttitkár, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Nagy Ferenc, 1957 - 1979
  [elnökségi tag, Magyar Forradalmi Tanács]
  Z. Nagy Ferenc, 1947 - 1972
  [képviselő]
  Nagy Gábor dr., 1970 - 1987
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  C. Nagy Gábor, 1955 - 1970
  [párttitkár]
  Nagy Gábor Tamás dr., 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Nagy Gáspár, 1977 - 1989
  [költő]
  Nagy Géza, 1980
  [villanyszerelő]
  Nagy Gizella, 1975
  [tisztviselő]
  Nagy György, 1968 - 1987
  [vezérőrnagy, munkásőrség]
  Nagy György, 1980 - 1983
  [nagykövet, Kongó]
  Nagy Gyula dr., 1951 - 1989
  [püspök, evangélikus teológus]
  Nagy Imre, 1952 - 1968
  [miniszterelnök]
  Nagy Imre, 1958 - 1981
  [munkaügyi miniszterhelyettes]
  Nagy Imre, 1982 - 1990
  [elnökségi tag, MSZP]
  Nagy István dr., 1986 - 1990
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Nagy István dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Nagy János, 1957 - 1988
  [diplomata, nagykövet, India, USA]
  Nagy Jenő, 1987 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Nagy Jenő, 1966 - 1987
  [párttitkár, Békés megye]
  Nagy Jenő, 1979 - 1988
  [filozófus, szamizdat kiadó]
  Nagy József dr., 1958 - 1985
  [megyei párttitkár]
  Nagy Józsefné, 1985
  [konzervgyári munkás, képviselő]
  Nagy Józsefné Szarka Jolán, 1951 - 1975
  [könnyűipari miniszter]
  Nagy Józsefné Pális Mária, 1951 - 1982
  [textilgyári igazgató]
  Nagy Károly dr., 1988 - 1992
  [rendőr vezérőrnagy]
  Nagy Lajos dr., 1963 - 1984
  [nagykövet, Dánia, Kanada]
  Nagy Lajos, 1990
  [vezető, Nemzetbiztonsági Hivatal]
  Cs. Nagy Lajos, 1987 - 1989
  [főtitkár, Nyomdász Szakszervezet]
  Nagy S. Lajos, 1964 - 1985
  [diplomata, nagykövet, Egyiptom, Venezuela]
  Nagy László, 1977 - 1983
  [kereskedelmi tanácsos, Bern]
  Nagy László dr., 1959 - 1989
  [főtitkár, Jogászszövetség, MSZMP Központi Bizottság munkatársa]
  Nagy László dr., 1961 - 1968
  [főtitkár,TIT]
  A. Nagy László, 1989
  [csehszlovákiai magyar politikus]
  Nagy Mária (Mészáros Jánosné), 1949 - 1986
  [textilmunkás, képviselő]
  Nagy Mihály dr., 1987 - 1989
  [vezető, KISZ Agitprop Osztály]
  Nagy Miklós, 1965 - 1974
  [művelődésügyi miniszter]
  Nagy Miklós, 1978
  [nagykövet, Egyesült Arab Köztársaság]
  Nagy Miklós, 1958 - 1982
  [képviselő]
  Nagy Richárd, 1957 - 1989
  [titkár, KISZ Központi Bizottság; elnök, Magyar Televízió]
  Nagy Sándor dr., 1967 - 1991
  [titkár, KISZ Központi Bizottság]
  Nagy Sándor, 1949 - 1969
  [író]
  Nagy Sándor, 1966 - 1984
  [munkásőr parancsnok]
  K. Nagy Sándor., 1955 - 1977
  [termelőszövetkezeti elnök, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Nagy Tamás dr., 1955 - 1989
  [közgazdász]
  Nagy Tamás, 1989 - 1990
  [termelőszövetkezeti elnök, Gyál]
  Nagy Tibor, 1955 - 1984
  [Dolgozó Ifjúság Szövetsége, majd KISZ-titkár]
  Nagy Varga Dezső, 1990
  [képviselő, FKGP]
  G. Nagyné dr. Maczó Ágnes, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Nagygyörgy Mária, 1954 - 1968
  [fonógyári igazgató]
  Nagyistók József, 1949 - 1963
  [tag, Elnöki Tanács]
  Nagyiványi András, 1983 - 1988
  [képviselő]
  Nagypataki Imre, 1967 - 1975
  [főmérnök]
  Nahimi Péter, 1990
  [elnökségi tag, MDF]
  Nahlik Gábor, 1992
  [televízió alelnöke]
  Naményi Géza, 1955 - 1969
  [elnök, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatal]
  Nánási László, 1948 - 1985
  [tag, Elnöki Tanács]
  Nárai István, 1975 - 1988
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Nardai Sándor, 1965
  [tanácselnök]
  Naszádi Ferenc, 1985
  [művezető]
  Nátor István, 1970
  [áruház igazgatóhelyettes]
  Neff István, 1989
  [tag, Független magyar Demokrata Párt]
  Nehéz-Pozsony István, 1992
  [alelnök, Független Jogász Fórum]
  Neményi István dr., 1951 - 1971
  [igazgató, Magyar Beruházási Bank]
  Neményi Lili, 1954 - 1970
  [színésznő]
  Nemes Dezső, 1951 - 1985
  [főszerkesztő, Népszabadság; MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Nemes György, 1954 - 1974
  [főszerkesztő, Élet és Irodalom]
  Nemes János, 1956 - 1984
  [újságíró, rádiós]
  Nemes Péter, 1972 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság munkatársa, Magyar Televízió elnökhelyettese]
  Nemes Tamás dr., 1985
  [orvos, képviselő]
  Nemeskürty István dr., 1959 - 1990
  [író, igazgató, Filmvállalat]
  Nemeslaki Tivadar, 1953 - 1978
  [kohó- és gépipari miniszter]

 23. Németh Béla, 1990 - 1992
  [képviselő, FKGP]
  Németh Ferenc, 1961 - 1984
  [megyei párttitkár]
  Németh Ferenc dr., 1985 - 1987
  [rendőrezredes]
  Németh Géza, 1960 - 1990
  [református lelkész]
  Németh István, 1967 - 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, képviselő]
  Németh István, 1967 - 1975
  [iskolaigazgató, képviselő]
  Németh István, 1982
  [határőr-ezredes]
  Németh János dr., 1963 - 1967
  [diplomata]
  Németh Jenő, 1970 - 1988
  [elnökhelyettes, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatal]
  Németh Jenő dr., 1972 - 1988
  [tanácselnök, Barcs]
  Németh József, 1957 - 1968
  [vezérigazgató, MÁV]
  Németh József, 1989
  [tag, Független Magyar Demokrata Párt]
  Németh József dr., 1971 - 1988
  [nagykövet, Kanada, Belgium, Luxemburg]
  Németh Kálmán dr., 1985
  [képviselő]
  Németh Kálmán dr., 1984
  [alezredes]
  Németh Károly, 1955 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Németh László Ákos, 1990
  [tag, FIDESZ választmány]
  Németh László, 1952 - 1975
  [író]
  Németh László, 1978 - 1988
  [párttitkár, Eger]
  Németh László, 1963 - 1986
  [ezredes]
  Németh Miklós, 1974 - 1991
  [miniszterelnök]
  Németh Péter, 1990
  [főszerkesztő, Magyar Hírlap]
  Németh Zoltán, 1973 - 1987
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Németh Zsolt, 1988 - 1992
  [szóvivő, FIDESZ]
  Németi Béla, 1954 - 1975
  [diplomata, nagykövet, Bukarest, Hanoi]
  Németi József, 1949 - 1977
  [belügyminiszter-helyettes]
  Németi László dr., 1964 - 1986
  [főigazgató, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Statisztikai és Gazdaságelemző Központ.]
  Némety Kálmán, 1952 - 1970
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Neszmélyi Károly, 1990
  [földművelésügyi államtitkár-helyettes]
  Nezvál Ferenc, 1949 - 1984
  [tag, Elnöki Tanács; igazságügyminiszter]
  Nikodémusz József dr., 1987
  [orvos ezredes]
  Nógrádi Sándor, 1951 - 1971
  [altábornagy, diplomata]
  Nonn György dr., 1947 - 1987
  [igazgató, Kossuth Kiadó]
  Novák György, 1952 - 1984
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Novák István, 1985
  [technológus, képviselő]
  Novák János, 1980 - 1985
  [vegyésztechnikus, képviselő]
  Novák Lajos, 1985
  [fémmunkás, képviselő]
  Novák Pálné dr., 1967 - 1980
  [orvos, képviselő]
  Novák Rudolf dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Novákné Halász Anna, 1982 - 1988
  [megyei párttitkár]
  Nováky Balázs, 1990 - 1992
  [országos parancsnok, Belügyminisztérium Határőrség]
  November László, 1955 - 1985
  [kereskedelmi konzul, Törökország]
  Novits János, 1955 - 1975
  [megyei párttitkár]
  Novobáczky Sándor, 1954 - 1984
  [újságíró]
  Novobátzky Károly dr., 1951 - 1967
  [fizikus, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Nohrer Árpád, 1950 - 1970
  [tag, Központi Ellenőrző Bizottság]
  Nyári Pál, 1965 - 1972
  [termelőszövetkezeti elnök, Tótújfalu]
  Nyáry László dr., 1954 - 1970
  [miniszteri biztos, színházi vezető]
  Nyerges János, 1953 - 1984
  [főosztályvezető, Külkereskedelmi Minisztérium]
  Nyerges Károly, 1980 - 1985
  [főaknász, képviselő]
  Nyerges Tibor, 1990
  [képviselő, MDF]
  Nyers József, 1987 - 1988
  [gazdaságpolitikai vezető]
  Nyers Rezső, 1949 - 1992
  [pénzügyminiszter, MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Nyers Rezső dr., 1984 - 1989
  [ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank]
  Nyikos László dr., 1978 - 1990
  [elnökhelyettes, Állami Számvevőszék]
  Nyiri Béla dr., 1953 - 1985
  [megyei tanácselnök-helyettes]
  Nyíri Sándor dr., 1978 - 1992
  [legfőbb ügyész helyettese]
  Nyíri Tamás dr., 1968 - 1992
  [teológus, dékán, Hittudományi Akadémia]
  Nyírő Sándor, 1970 - 1989
  [termelőszövetkezeti elnök, Zalakomár]
  Nyitrai Ferencné dr., 1963 - 1989
  [elnök, Központi Statisztikai Hivatal]
  Nyitrai István, 1980 - 1989
  [KISZ Központi Bizottság titkára]
  Nyúl Sándor, 1986
  [igazgatő, Skála Nagyáruház]
  Oblath György dr., 1955 - 1985
  [kereskedelmi főtanácsos, vállalatigazgató]
  Oczel János, 1947 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Ognyenovics Milán, 1957 - 1980
  [képviselő]
  Oláh György, 1958 - 1976
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Oláh István, 1950 - 1985
  [honvédelmi miniszter]
  Oláh József, 1960 - 1987
  [diplomata; nagykövet, Dánia, India]
  Oláh László dr., 1964 - 1989
  [elnökhelyettes, Magyar Posta]
  Oláh Pál id., 1960 - 1975
  [termelőszövetkezeti elnök, Harta]
  Oláh Sándor, 1990 - 1991
  [főtitkár, FKGP]
  Olajos József dr., 1953 - 1984
  [elnök, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Olt Károly, 1949 - 1985
  [pénzügyminiszter, Elnöki Tanács tagja]
  Oltványi (Artinger) Imre, 1956 - 1963
  [elnök, Magyar Nemzeti Bank; pénzügyminiszter]
  Oltványi (Orbulov) László, 1957
  [tanú, ENSZ-vizsgálat]
  Oltványi Ottó, 1977 - 1990
  [vezérigazgató, MTI]
  Ómolnár Miklós dr., 1990 - 1992
  [képviselő, FKGP]
  Ónódi Lajos, 1951 - 1973
  [igazgató, Mackó Büfé Vállalat]
  Onozó György, 1968 - 1988
  [vezérigazgató, MÁV]
  Orbán István, 1975 - 1985
  [rendőr vezérőrnagy]
  Orbán István, 1983 - 1988
  [vezérigazgató, EGIS Gyógyszergyár; MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Orbán József, 1967 - 1975
  [asztalos, képviselő]
  Orbán Józsefné, 1964 - 1985
  [elnökségi tag, Nőszövetség]
  Orbán Károly, 1991 - 1992
  [vezérőrnagy]
  Orbán László, 1947 - 1978
  [MSZMP Központi Bizottság tagja, kulturális miniszter]
  Orbán Sándor, 1987
  [főosztályvezető-helyettes, Minisztertanács Tanácsi Hivatal]
  Orbán Sándor, 1959
  [ludovikás százados, olimpiai bajnok]
  Orbán Viktor, 1988 - 1992
  [alapító tag, FIDESZ]
  Ordas Lajos, 1956 - 1969
  [evangélikus püspök]
  Ordas Nándor, 1955 - 1984
  [főszerkesztő, Kelet-Magyarország]
  Ormos Mária, 1968 - 1992
  [történész, rektor, Janus Pannonius Tudományegyetem]
  Oross Imre, 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Bácsa]
  Orosz Adél, 1957 - 1986
  [balett-táncos]
  Orosz Ferenc, 1957 - 1975
  [megyei párttitkár]
  Orosz István, 1979
  [esztéta]
  Orosz József, 1985 - 1988
  [szakszervezeti titkár]
  Orosz László, 1964 - 1982
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Orosz Nándor, 1954 - 1966
  [igazgató, Párttörténeti Intézet]
  Orosz Sándor, 1992
  [ügyvivő, MSZP]
  Ortutay Gyula, 1949 - 1979
  [akadémikus, az Elnöki Tanács tagja]
  Ortutay Zsuzsa (Ortutay Gyuláné), 1949 - 1982
  [alelnök, Nőtanács]
  Osman Péter, 1984 - 1987
  [gazdaságkutató]
  Osztafi Béla, 1985 - 1988
  [kohász, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Osztrovszky György, 1946 - 1983
  [akadémikus; elnökhelyettes, Országos Tervhivatal]
  Ott György, 1984 - 1988
  [szakszervezeti funkcionárius]
  Otta István, 1956 - 1972
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Ottlik Géza, 1958 - 1985
  [író]
  Óvári Miklós, 1951 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Ördögh Szilveszter, 1978 - 1988
  [író]
  Örkény Antal, 1979
  [szociológus]
  Örkény István, 1951 - 1985
  [író]
  Örkényi Gyula dr., 1986
  [orvos alezredes]
  Ory Csaba, 1988 - 1991
  [szakszervezeti vezető]
  Paál Ferenc, 1957 - 1969
  [újságíró; elnökségi tag, Magyar Újságírók Országos Szövetsége]
  Pach Zsigmond Pál, 1952 - 1989
  [történész, akadémikus]
  Pacsek József, 1973 - 1989
  [vezérkari főnök]
  Padányi Mihály, 1956 - 1988
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Páger Antal, 1956 - 1986
  [színész]
  Pais Dezső, 1951 - 1973
  [nyelvész, akadémikus]
  Pajtényi László, 1951 - 1978
  [soproni apát, kanonok]
  Pákh Tibor dr., 1984
  [fordító]
  Pál Antal, 1969 - 1985
  [belügyminiszter-helyettes]
  Pál István dr., 1967 - 1975
  [állatorvos, képviselő]
  Pál János, 1988
  [műszerész, pártmunkás]
  Pál József, 1991
  [képviselő, MDF]
  Pál László, 1989 - 1992
  [államtitkár, Ipari Minisztérium]
  Pál László Istvánné, 1985
  [óvónő, képviselő]
  Pál Lénárd dr., 1955 - 1988
  [fizikus, MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Palánkai Tibor dr., 1964 - 1987
  [közgazdász, tanszékvezető]
  Palásthy Antal, 1982 - 1990
  [vezérőrnagy]
  Palásthy Rezső, 1977
  [riporter, Szabad Európa Rádió]
  Páles György, 1989
  [szakértő, Magyar Néppárt]
  Pálfi Dénes dr., 1985 - 1989
  [képviselő, Zala megye]
  Pálfy G. István, 1989 - 1990
  [újságíró, főszerkesztő, Híradó, Népszava]
  Pálffy József dr., 1957 - 1985
  [párizsi tudósító, MTI, külpolitikai kommentátor]
  Pálffy-Österreicher György, 1949 - 1970
  [altábornagy]
  Pálinkás Ferenc, 1963 - 1985
  [rendőr vezérőrnagy]
  Pálinkás György dr., 1975 - 1990
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Pálinkás Róbert, 1984 - 1988
  [grafikus]
  Palkovics Imre, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Palkó Sándor, 1956 - 1980
  [megyei tanácselnök]
  Pallagi Ferenc, 1984 - 1990
  [belügyminiszter-helyettes]
  Palló Imre dr., 1951 - 1976
  [operaénekes]
  Pálos Tamás, 1959 - 1990
  [vezérigazgató, MTI]
  Pálosfalvi Ernő, 1986
  [ezredes]
  Pálóczy-Horváth György, 1957 - 1962
  [történész, fordító, kém]
  Pálóczy-Horváth Lajos, 0
  [MTI-tudósító, lektor]
  Palotai Boris, 1950 - 1983
  [író]
  Palotai Károly, 1954 - 1987
  [alelnök, Szakszervezetek Országos Tanácsa]
  Palotay Sándor, 1967 - 1979
  [igazgató, Szabad Egyházak Tanácsa]
  Palotás János, 1989 - 1992
  [elnök, Vállalkozók Országos Szövetsége]
  Palotás Magda dr., 1969 - 1984
  [vezérigazgató-helyettes, Magyar Posta]
  Palotás Rezső, 1972 - 1989
  [diplomata, nagykövet, Róma, Párizs]
  Pálvölgyi Ferenc, 1989
  [párttitkár]
  Pamlényi Ervin, 1954 - 1984
  [történész, újságíró]
  Pamuk Sándor, 1969
  [Komócsin Zoltán titkára]
  Pánczél Gyula dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Pándi Pál dr., 1952 - 1987
  [irodalomtörténész, főszerkesztő, Kritika]
  Pandurovics József, 1951 - 1974
  [szakszervezeti funkcionárius]
  Pap András, 1990
  [sebész; képviselő, MDF]
  Pap Gábor, 1956 - 1957
  [56-os egyetemi katonai parancsnok]
  Pap János, 1956 - 1985
  [belügyminiszter]
  Pap János dr., 1990
  [képviselő, FIDESZ]
  Pap Kálmán, 1951 - 1966
  [győri püspök]
  Pap Tibor dr., 1958 - 1976
  [jogász, egyetemi tanár]
  Pápay Dénes dr., 1968 - 1987
  [főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium]
  Papp Árpád, 1962 - 1980
  [országos parancsnok, Munkásőrség]
  Papp Bálint, 1955 - 1973
  [bányászati vállalatigazgató,]
  Papp Béla dr., 1985 - 1989
  [főtitkár, közlekedési szakszervezetek]
  Papp Dezső, 1969 - 1986
  [vezérőrnagy]
  Papp Elemér dr., 1985 - 1986
  [orvos, képviselő]
  Papp György, 1964 - 1971
  [párttitkár, Baja]
  Papp György, 1974 - 1975
  [párttitkár, Kapuvár]
  Papp György, 1956 - 1982
  [vezérigazgató, GANZ Villamossági Művek]
  Papp Gyula, 1963 - 1989
  [tanácselnök, Szeged]
  Papp István, 1952 - 1986
  [vezérigazgató, VIDEOTON]
  Papp István, 1964 - 1985
  [rendőrszázados]
  Papp János, 1957 - 1984
  [főszerkesztő, Heves Megyei Népújság]
  Papp János, 1952 - 1978
  [pártfunkcionárius]
  Papp Jenő, 1955 - 1971
  [fotóriporter]
  K. Papp József, 1957 - 1985
  [megyei párttitkár]
  Papp Lajos dr., 1963 - 1987
  [megyei tanácselnök]
  Papp László, 1951 - 1975
  [ökölvívó, olimpiai bajnok]
  Papp A. László dr., 1958 - 1987
  [elnökhelyettes, Országos Atomenergia Bizottság]
  Papp Lászlóné, 1985
  [tanár]
  Papp Lehel György dr., 1990 - 1992
  [orvos, képviselő]
  Papp Sándor dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Papócsi László dr., 1982 - 1990
  [igazgató, Bábolnai Gazdaság]
  Parancs János, 1964 - 1984
  [költő]
  Párdi Imre, 1949 - 1985
  [elnök, Országos Tervhivatal]
  Páris András dr., 1990
  [ügyvéd, képviselő, SZDSZ]
  Parragi György, 1951 - 1963
  [újságíró, képviselő]
  Pártay Tivadar, 1990 - 1991
  [főtitkár, Kisgazdapárt]
  Passuth László, 1957 - 1979
  [író]
  Paszternák László, 1954 - 1990
  [képviselő, MSZP]
  Pásztóhy András, 1980 - 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Szentgáloskér]
  Pásztor Gyula dr., 1990 - 1992
  [ügyvéd, képviselő, FKGP]
  Pásztor Tamás dr., 1956 - 1958
  [képviselő, Kisgazdapárt]
  Pataki János dr., 1953 - 1973
  [diplomata, nagykövet, Ghana]
  Pataki József, 1952 - 1984
  [olvasztár]
  Pataki László, 1957 - 1975
  [KISZ Központi Bizottság titkára]
  Pataki László, 1951 - 1986
  [nagykövet, Románia, Dánia]
  Pataky Géza dr., 1958 - 1974
  [váci kanonok]
  Patay János, 1962 - 1976
  [elnökhelyettes, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Patkova Sándor, 1954 - 1964
  [esztergályos]
  Patkó András dr., 1987 - 1989
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Patócs József dr., 1949 - 1953
  [érseki helynök]
  Pátzay Pál, 1951 - 1976
  [szobrász]
  Paulini Márta, 1985
  [orvos, képviselő]
  Pavlovszky Ferenc, 1947 - 1976
  [nyomdász, szakszervezeti elnök]
  Paxián János, 1955
  [munkás]
  Péchy Blanka, 1951 - 1985
  [színésznő]
  Pécsi Ferenc, 1953 - 1975
  [vezérigazgató-helyettes, MTI]
  Pécsi János, 1952 - 1968
  [ifjúsági mozgalmi vezető]
  Pécsi Kálmán dr., 1964 - 1990
  [igazgatóhelyettes, Világgazdasági Kutatóintézet]
  Pécsi Márton, 1960 - 1978
  [földrajztudós, akadémikus]
  Pécsi Sebestyén, 1957 - 1974
  [orgonaművész]
  Pécsi Vera, 1979
  [közgazdász]
  Peják Emil, 1960 - 1988
  [kerületi párttitkár]
  Peják Zsiva, 1961 - 1986
  [diplomata, nagykövet, Argentína]
  Pelach Kornél, 1951 - 1965
  [termelési felügyelő]
  Pelcsinszki Boleszláv dr., 1990
  [állatorvos, képviselő, SZDSZ]
  Péli Tamás, 1992
  [festőművész, képviselő, MSZP]
  Pénzes János dr., 1965 - 1989
  [megyei tanácselnök]
  Penyigei Dénes dr., 1953 - 1974
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Perczel György dr., 1983 - 1988
  [környezetvédelmi miniszterhelyettes]
  Perczel Károly dr., 1956 - 1985
  [elnökhelyettes, Építésügyi Hivatal]
  Perczel Károlyné, 1973
  [iparművész]
  Perczel László, 1952 - 1984
  [diplomata, nagykövet, Chile, Brüsszel, Madrid]
  Perédi Károly, 1954 - 1980
  [elnök, Találmányi Hivatal]
  Perényi Imre dr., 1950 - 1975
  [építésügyi miniszterhelyettes.]
  Perényi János, 1988 - 1989
  [középiskolai igazgató]
  Perjés Gábor dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Perjés Géza, 1965 - 1988
  [hadtörténész]
  Perjés Isván dr., 1953 - 1971
  [gyógyszeripari vezető]
  Perjési László, 1953 - 1974
  [alezredes, KISZ Központi Bizottság titkára]
  Pesir István, 1959 - 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Kiskunfélegyháza]
  Pesta László dr., 1947 - 1987
  [tanácselnök, képviselő]
  Pesti Endre, 1960 - 1973
  [vezérőrnagy]
  Pesti Ernő, 1957 - 1974
  [könnyűipari miniszterhelyettes]
  Pesti Ferenc, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Peták György dr., 1987
  [ezredes]
  Péter Ernő, 1958 - 1973
  [főtitkár, Pedagógus Szakszervezet]
  Péter Gábor, 1948 - 1964
  [vezető, ÁVH]
  Péter György, 1947 - 1969
  [elnök, Statisztikai Hivatal]
  Péter János, 1946 - 1989
  [tag, Elnöki Tanács, külügyminiszter]
  Péter János dr., 1966 - 1988
  [belügyminiszter-helyettes]
  Péter Szigfrid dr., 1966 - 1988
  [megyei párttitkár]
  Péterffy Réka dr., 1985
  [orvos, képviselő]
  Péterfi Ferenc, 1975 - 1980
  [képviselő, Vas megye]
  Péteri József dr., 1951 - 1967
  [katolikus püspök]
  Pethes András, 1962 - 1986
  [párttitkár, Ózd]
  Pethes Sándor, 1951 - 1981
  [színész]
  Pető András, 1979
  [közgazdász]
  Pető Gábor Pál, 1968 - 1986
  [főmunkatárs, Népszabadság]
  Pető Iván, 1979 - 1992
  [ügyvivő, SZDSZ]
  Pető Kálmán, 1989 - 1990
  [szakszervezeti főtitkár]
  Pető Márton dr., 1982 - 1987
  [főosztályvezető, Gazdaságkutató Intézet]
  Pethő Ferenc dr., 1968 - 1975
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Pethő Katalin dr., 1979 - 1984
  [orvos]
  Pethő Tibor, 1952 - 1985
  [újságíró, Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke]
  Petőházi Gábor, 1956 - 1978
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Petőházi Sándor, 1953 - 1958
  [begyűjtési miniszterhelyettes]
  Petrasovits Anna, 1989 - 1992
  [elnök, Magyar Szociáldemokrata Párt]
  Petrák Ferenc, 1950 - 1988
  [alelnök, SZOT]
  Petrák Katalin, 1964 - 1985
  [tudományos főmunkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Petrák Lajos, 1950 - 1969
  [KISZ-titkár]
  Petrán János dr., 1973 - 1984
  [diplomata, nagykövet, Washington]
  Petrenkó János, 1990 - 1992
  [képviselő, MSZP]
  Petress Sándor dr., 1989
  [vezető, Munkások Marxista-Leninista Pártja]
  Petri Gábor, 1958 - 1985
  [rektor, Szegedi Orvostudományi Egyetem]
  Petri György, 1966 - 1981
  [író]
  Petrik Ferenc dr., 1967 - 1989
  [igazságügyi miniszterhelyettes]
  Petronyák László, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Petrovai László, 1983 - 1990
  [elnök, Szabványügyi Hivatal]
  Petrovszki István, 1963 - 1989
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Petrovich Ede dr., 1969 - 1987
  [vezető, Pécsi Püspöki Levéltár]
  Petrovics Emil, 1959 - 1986
  [zeneszerző]
  Petúr István, 1987
  [műsorigazgató, Magyar Rádió]

 24. Philipp Tibor, 1984 - 1987
  [üzemgazdász, műfordító]
  Pick Róbert, 1990 - 1991
  [vezető, köztársasági elnök Katonai Irodája]
  Pik Katalin, 1979
  [tanár]
  Pilinszky János, 1957 - 1985
  [költő]
  Pilinszky László, 1989
  [villanyszerelő]
  Pinczési Pál, 1952 - 1971
  [vezető, MTI Külpolitikai Szerkesztőség]
  Pintér György dr., 1952 - 1988
  [elnökhelyettes, Szövetkezetek Országos Szövetsége]
  Pintér Imre, 1989
  [vezérigazgató, Tiszai Vegyi Kombinát]
  Pintér István, 1956 - 1983
  [újságíró]
  Pintér István, 1990 - 1992
  [képviselő, FKGP]
  B. Pintér István, 1961 - 1985
  [történész]
  Pintér István dr., 1967 - 1987
  [járási tanácselnök]
  Pintér József, 1989 - 1992
  [képviselő, FKGP]
  Pintér Sándor, 1991 - 1992
  [országos rendőrfőkapitány]
  Pióker Ignác, 1950 - 1980
  [gyalus, képviselő]
  Pirityi Ottó dr., 1961 - 1989
  [közgazdász]
  Pirityi Sándor dr., 1960 - 1971
  [moszkvai tudósító, MTI]
  Piros László dr., 1947 - 1989
  [belügyminiszter]
  Piti Zoltán, 1984 - 1989
  [megyei tanácselnök]
  Plecskó Ferenc, 1985
  [gyári munkás, képviselő]
  Póda Jenő, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Podkoniczky István, 1992
  [ügyvezető, SZDSZ]
  Pogácsás Antal, 1951 - 1965
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Pogácsás György, 1954 - 1977
  [igazgató, Gödöllői Tangazdaság]
  Póka György, 1982 - 1987
  [megyéspüspök, Szombathely]
  Pokorny Endre, 1990
  [képviselő, MDF]
  Polcz János, 1949 - 1971
  [mezőgazdász]
  Polgár Dénes, 1951 - 1981
  [újságíró, MTI-tudósító]
  Polgár Endre, 1957 - 1975
  [sajtóosztály vezetője, Külügyminisztérium]
  Polgár Ervin, 1984
  [vezérőrnagy]
  Polgár Tibor dr., 1972 - 1989
  [történész]
  Polgár Viktor, 1989 - 1990
  [szóvivő, MSZP]
  Polgárdi József, 1985
  [képviselő, Pest megye]
  Polgári István, 1985
  [képviselő, Hajdú-Bihar megye]
  Polinszky Károly dr., 1951 - 1987
  [művelődési majd oktatási miniszter]
  Polonyi-Szűcs Lajos, 1951 - 1974
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Polyák János, 1952 - 1980
  [alelnök, Országgyűlés]
  Polyák Sándor, 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Pomogáts Béla, 1982 - 1989
  [irodalomtörténész]
  Pongrácz Antal dr., 1985 - 1988
  [elnökhelyettes, Ifjúsági és Sporthivatal]
  Pongrácz József, 1990
  [gyógyszerész, képviselő, MDF]
  Pongrácz Kálmán, 1951 - 1980
  [tag, Elnöki Tanács]
  Pongrácz László, 1968 - 1988
  [főosztályvezető, Munkaügyi Minisztérium]
  Pónya József, 1973 - 1988
  [igazgató, Paksi Atomeromű]
  Popper László, 1968 - 1987
  [osztályvezető, Munkaügyi Minisztérium]
  Pór Bertalan, 1951 - 1964
  [festőművész]
  Pordán János, 1965 - 1990
  [ezredes]
  Poros Tamás, 1951 - 1984
  [igazgató, Egyesült Vegyiművek]
  Porubszky Lajos, 1953 - 1970
  [esztergályos]
  Postás Sándor, 1974 - 1988
  [párttitkár, Debrecen]
  Posváncz László dr., 1955 - 1970
  [tanácselnök, Kiskunhalas]
  Potornyik József, 1951 - 1981
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Potyondi Imre, 1951 - 1975
  [nagyprépost]
  Pozsgay Imre, 1965 - 1991
  [kulturális miniszter]
  Pozsonyi István, 1951 - 1985
  [titkárságvezető, Elnöki Tanács]
  Pödör János, 0
  [soproni alelnök, FKGP]
  Pödör László, 1957 - 1984
  [vezető, Corvina Könyvkiadó]
  Pölöskei Ferenc dr., 1959 - 1984
  [történész]
  Pölösné Krizsán Ildikó, 1985 - 1987
  [képviselő]
  Posze Lajos, 1989
  [kampányfőnök, MDF]
  Práger László, 1972 - 1990
  [külkereskedelmi vezető]
  Prandler Árpád dr., 1953 - 1990
  [jogász, diplomata]
  Prantner József, 1947 - 1975
  [elnök, Egyházügyi Hivatal]
  Práth Károly, 1956 - 1979
  [diplomata, nagykövet, Belgrád, Szófia]
  Pregun István dr., 1973 - 1989
  [rektorhelyettes, Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]
  Preininger Ambrus, 1990 - 1991
  [vezérőrnagy]
  Prepeliczay István, 1989 - 1990
  [főtitkár, FKGP]
  Prieszol József, 1947 - 1965
  [közlekedési miniszterhelyettes]
  Prieszol Olga dr. Antonovics Lászlóné, 1958 - 1986
  [kerületi párttitkár]
  Prónay Gábor, 1990
  [főtitkár, Gazdasági Kamara]
  Prőhle Károly dr., 1967 - 1985
  [dékán, Evangélikus Teológia]
  Puja Frigyes, 1951 - 1989
  [külügyminiszter, nagykövet]
  Puja Frigyesné, 1963 - 1966
  [munkatárs, Nőtanács]
  Pukánszki Ferenc, 1951 - 1974
  [párttitkár]
  Pulai Miklós, 1956 - 1988
  [elnökhelyettes, Nemzeti Bank]
  Pulay Gábor, 1954 - 1975
  [egyetemi tanár, Agrártudományi Egyetem]
  Pulay Géza, 1979
  [jogász]
  Pullai Árpád, 1955 - 1985
  [MSZMP Központi Bizottság titkára]
  Puskás Ferenc, 1952 - 1981
  [futballista]
  Puskás Sándor dr., 1985 - 1989
  [képviselő, Heves megye]
  Pusztafi Károly dr., 1986
  [kriminológus]
  Pusztai Ferenc, 1979 - 1989
  [művelődési miniszterhelyettes]
  Pusztai Ferenc, 1968 - 1971
  [szakszervezeti titkár]
  Pusztai Gyula dr., 1963 - 1987
  [elnök, Találmányi Hivatal]
  Pusztai János dr., 1984
  [ezredes]
  Pusztay Ferenc, 1963 - 1967
  [tervező, Magyar Optikai Művek]
  Putnoki László, 1950 - 1967
  [megyei párttitkár]
  Püski Sándor dr., 1956 - 1964
  [könyvkiadó, Nemzeti Parasztpárt titkára]
  Rab Károly dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Rab Zsuzsa, 1963 - 1986
  [költő, műfordító]
  Rábai Miklós, 1952 - 1974
  [koreográfus]
  Rabár Ferenc, 1969 - 1990
  [pénzügyminiszter]
  Rabi Béla, 1963 - 1984
  [kohó- és gépipari miniszterhelyettes]
  Rábóczki Ede dr., 1990
  [vezérőrnagy]
  Rácz Albert, 1980 - 1988
  [munkaügyi államtitkár]
  Rácz Dezső, 1965 - 1966
  [londoni tudósító, MTI]
  Rácz Elemér, 1951 - 1974
  [dékán, Műegyetem]
  Rácz László dr., 1964 - 1985
  [főosztályvezető, Árhivatal]
  Rácz Pál, 1952 - 1985
  [nagykövet, Kairó, Szudán]
  Rácz Sándor, 1966 - 1988
  [belügyminiszter-helyettes]
  Rácz Sándor, 1956 - 1990
  [elnök, Budapesti Munkástanács]
  Rácz Zoltán dr., 1984
  [rendőr ezredes]
  Rácskay Jenő, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Ráday Mihály, 1985 - 1992
  [városvédő; képviselő, SZDSZ]
  Radics Katalin, 1983 - 1988
  [osztályvezető-helyettes, MSZMP Központi Bizottság]
  Radnai Éva dr., 1967 - 1975
  [orvos, képviselő]
  Radnai Gábor, 1985
  [pótképviselő]
  Radnóczy János, 1987
  [vezető, Állami Bankfelügyelet]
  Radnót Magda dr., 1953 - 1978
  [szemészprofesszor]
  Radnóti István dr., 1961 - 1979
  [igazgató, Balatonaligai Állami Gazdaság]
  Radó György, 1958 - 1987
  [műfordító]
  Radó Polikárp, 1952 - 1974
  [dékán, Hittudományi Akadémia]
  Rados Kornél dr., 1951 - 1985
  [rektor, Műegyetem]
  Radványi János, 1952 - 1967
  [diplomata]
  Raffai Sarolta, 1966 - 1980
  [írónő]
  Raffay Ernő dr., 1989 - 1992
  [államtitkár, Honvédelmi Minisztérium]
  Raft Miklós dr., 1976 - 1989
  [elnökhelyettes, Minisztertanács Tanácsi Hivatal]
  Raisz Gusztáv, 1988 - 1990
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes.]
  Raj Tamás, 1989 - 1992
  [történész, főrabbi]
  Rajeczky Benjamin, 1961 - 1983
  [népzenekutató]
  Rajk András, 1951 - 1973
  [újságíró]
  Rajk László, 1948 - 1984
  [belügyminiszter]
  Rajk Lászlóné, 1956 - 1981
  [az Országos Levéltár munkatársa, Rajk László felesége]
  Rajk László ifj., 1969 - 1992
  [építész, Rajk László fia]
  Rajki Sándor, 1953 - 1982
  [agrártudományi kandidátus, vezető]
  Rajki Sándorné, 1985 - 1990
  [párttitkár]
  Rajnai Sándor, 1950 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Rakonczay Zoltán, 1970 - 1990
  [környezetvédelmi miniszterhelyettes]
  Rákosi Elek, 1959 - 1981
  [győri kanonok]
  Rákosi Mátyás, 1953 - 1971
  [főtitkár, Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége]
  Rákosi Mátyásné, 1953 - 1956
  [iparművészeti főiskolás, Rákosi Mátyás felesége]
  Ramaisl Ferencné, 1960 - 1975
  [képviselő]
  Randé Jenő, 1954 - 1989
  [nagykövet, Kairó, Bécs]
  Ránki György dr., 1957 - 1986
  [történész]
  Ránki György, 1951 - 1992
  [zeneszerző]
  Ranódy László dr., 1956 - 1983
  [filmrendező]
  Rapai Gyula, 1950 - 1986
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Rapcsák András dr., 1952 - 1974
  [dékán, Kossuth Lajos Tudományegyetem]
  Rapcsányi László, 1978 - 1987
  [újságíró, riporter]
  Rásky Sándor, 1953 - 1977
  [református püspök]
  Rassay Károly, 1951
  [képviselő]
  Raszler Károly, 1953 - 1976
  [grafikusművész]
  Raszler Mihály, 1965 - 1977
  [párttitkár]
  Ráth Károly, 1955 - 1973
  [nagykövet, Bagdad, Kopenhága]
  Rátkai Ferenc, 1962 - 1990
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Ratkó József, 1966 - 1989
  [költő]
  Ratkó Anna, 1947 - 1981
  [egészségügyi miniszter]
  Rátonyi Róbert, 1951 - 1983
  [színész]
  Ravasz Károly dr., 1963 - 1989
  [szakértő, FKGP]
  Rázsó Imre dr., 1951 - 1964
  [dékán, Műegyetem]
  Réczei László dr., 1957 - 1978
  [alelnök, Országos Béketanács]
  Rédei Jenő dr., 1954 - 1984
  [alelnök, Kereskedelmi Kamara]
  Rédei Miklós dr., 1978 - 1984
  [rendőr vezérőrnagy]
  Rednágel Jenő, 1988 - 1990
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Réger Antal, 1973 - 1989
  [képviselő, Pest megye]
  Reich Károly, 1954 - 1988
  [grafikusművész]
  Reidl János, 1980 - 1985
  [lakatos, képviselő]
  Reiniger Péter, 1989 - 1990
  [ipari miniszterhelyettes]
  Reischl Antal, 1957 - 1973
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Rékai Miklós, 1955 - 1971
  [munkásőr parancsnok]
  Rékási János, 1979
  [szociológus]
  Rekvényi László, 1989 - 1990
  [főtitkár, Független Rendőrszakszervezet]
  Reményi Gyula, 1962 - 1984
  [vezérkari főnök helyettes]
  Reményi József Tamás, 1982 - 1990
  [főszerkesztő, Magyar Napló]
  Reményik Zsigmond, 1956 - 1963
  [író]
  Remport Katalin dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Rényi Alfréd, 1951 - 1970
  [matematikus]
  Rényi Kató, 1958 - 1969
  [matematikus]
  Rényi Péter, 1956 - 1988
  [újságíró, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Reszegi Ferenc, 1949 - 1985
  [kőműves, képviselő]
  Réthly Antal dr., 1958 - 1975
  [elnök, Szent István Társulat]
  Réti Ervin, 1956 - 1986
  [újságíró]
  Réti János, 1990
  [szárnysegéd, köztársasági elnök Katonai Irodája]
  Réti László, 1951 - 1970
  [igazgató, Párttörténeti Intézet]
  Réti Miklós dr., 1989 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Réti Pál, 1979
  [újságíró]
  Rév Lajos, 1959 - 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Révai József, 1953 - 1959
  [tag, Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség; népművelési miniszter]
  Révai Józsefné, 1951 - 1975
  [tag, Hazafias Népfront budapesti elnökség]
  Révai Zoltán, 1960 - 1975
  [képviselő, Győr-Sopron megye]
  Révay József dr., 1957 - 1970
  [író, műfordító]
  Révész Ferenc, 1957 - 1985
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Révész Géza, 1954 - 1977
  [honvédelmi miniszter]
  Révész György, 1958 - 1970
  [rendező]
  Révész Gyula, 1961 - 1964
  [követ, Hága]
  Révész Imre, 1957 - 1967
  [konzul, párizsi magyar követség]
  Révész Imre, 1951 - 1965
  [református püspök, történész]
  Révész Gy. István, 1958 - 1971
  [szerkesztő, Hétfői Hírek]
  Révész Judit, 1984
  [szabadfoglalkozású]
  Révész Mihály, 1989
  [pártelnök, Szeged]
  Révész Miklós, 1957 - 1970
  [igazgató, Hunnia Filmstúdió]
  Révészné Kéri Anna, 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Révfalvi Csaba, 1985 - 1988
  [titkár, Hazafias Népfront budapesti bizottság]
  Ribánszki Róbert, 1966 - 1989
  [nagykövet, Peking]
  Ribiánszky Miklós, 1955 - 1975
  [állami gazdaságok minisztere]
  Ribling Ferenc, 1986 - 1988
  [elnökhelyettes, Minisztertanács Tanácsi Hivatal]
  Richter József, 1953 - 1974
  [esztergályos]
  Rimóczi Sándorné, 1988
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Ripp Géza, 1954 - 1988
  [főszerkesztő, Közgazdasági Szemle]
  Riss Jenő, 1966 - 1975
  [gépészmérnök, képviselő]
  Ritter Tibor, 1965 - 1986
  [elnökhelyettes, Magyar Rádió]
  Róbert László, 1957 - 1990
  [római, párizsi tudósító, Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke]
  Robotos Imre, 1986
  [irodalomtörténész]
  Rockenbauer Zoltán, 1990 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Rodolfó (Gács Rezső), 1957 - 1987
  [bűvész]
  Rojkovich István, 1953 - 1970
  [görögkatolikus püspöki helynök]
  Róka Mihály, 1953 - 1976
  [vezérőrnagy, moszkvai katonai attasé]
  Rókusfalvy Pál dr., 1964 - 1990
  [pszichológus]
  Rolek Ferenc, 1990 - 1992
  [munkaügyi államtitkár]
  Román József dr., 1955 - 1970
  [egészségügyi miniszter]
  Román Zoltán dr., 1954 - 1985
  [munkatárs, Statisztikai Hivatal]
  Romány Pál, 1963 - 1989
  [mezőgazdasági miniszter]
  Romhányi László, 1987 - 1989
  [elnök, Jurta Színház]
  Romsics Ignác, 1986
  [történész]
  Róna Tibor, 1961 - 1967
  [kabarészerző]
  Róna Viktor, 1958 - 1976
  [balett-táncos]
  Rónai Mihály András, 1957 - 1983
  [újságíró]
  Rónai Pál, 1987
  [író, műfordító]
  Rónai Rudolf, 1955 - 1987
  [elnökigazgató, MALÉV]
  Rónai Sándor, 1952 - 1965
  [elnök, Országgyűlés, Elnöki Tanács]
  Rónay György, 1958 - 1978
  [író, műfordító]
  Roska István, 1952 - 1989
  [nagykövet, NDK, Varsó]
  Rosta Endre dr., 1948 - 1979
  [elnök, Kulturális Kapcsolatok Intézete]
  Rosta Ferenc dr., 1978
  [katolikus püspök]
  Rosta László dr., 1977 - 1984
  [nagykövet, Ankara, Laosz]
  Rostás István, 1949 - 1983
  [főtitkár, Magyar Vöröskereszt]
  Rostási József, 1965 - 1988
  [megyei KISZ-titkár]
  Roszik Gábor, 1989 - 1993
  [evangélikus lelkész; képviselő, MDF]
  Rotschild Klára, 1958 - 1976
  [vezető, Különlegességi Női Ruhaszalon]
  Rott Nándor dr., 1973 - 1990
  [képviselő, KDNP]
  Rottler Ferenc, 1974 - 1988
  [főtitkár, TIT]
  Rozgonyi Tamás, 1965 - 1984
  [közgazdász]
  Rózsa Edit, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Rózsa György dr., 1964 - 1988
  [főigazgató, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára]
  Rózsa Irén, 1954 - 1985
  [diplomata]
  Rózsa István, 1956 - 1973
  [megyei párttitkár]
  Rózsa Mihály, 1989 - 1990
  [elnök, Magyar Radikális Párt]
  Rozsáli Menyhért, 1953 - 1973
  [kanonok, békepap]
  Roder Edit dr., 1971 - 1989
  [elnökhelyettes, Alkotmányjogi Tanács]
  Rödönyi Károly, 1957 - 1979
  [közlekedési miniszter]
  Rubik Ernő, 1958 - 1963
  [repülőgép-tervező mérnök]
  Rubin Péter, 1953 - 1956
  [követségi tanácsos, Prága]
  Rubovszky György, 1992
  [titkár, KDNP]
  Rudics Róbert, 1990
  [mérnök, képviselő, MDF]
  Rudnyánszky István, 1957 - 1969
  [újságíró, MTI-tudósító]
  Ruisz József, 1975 - 1980
  [mérnök; képviselő]
  Ruffy Péter, 1955 - 1974
  [újságíró]
  Rujsz Lászlóné Szőke Katalin, 1967 - 1990
  [cipőgyári vezető]
  Rumpf Károly, 1975 - 1988
  [öntödés, MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Rusz Márk dr., 1980 - 1985
  [főorvos]
  Rusznák András, 1986
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Rusznyák István dr., 1948 - 1974
  [tag, Elnöki Tanács]
  Ruttkai Éva, 1951 - 1981
  [színésznő]
  Ruttkai Ottó, 1954 - 1972
  [igazgató, Szegedi Színház, Madách Színház]
  Ruttner György, 1988 - 1992
  [szóvivő, Szociáldemokrata Párt]

 25. Saád Béla, 1953 - 1975
  [felelős szerkesztő és kiadó, Új Ember]
  Sabjanics István, 1991
  [parancsnok, kormányőrség]
  Safrankó Emánuel, 1953 - 1965
  [nagykövet, Peking, Berlin]
  Safrankó Emánuelné, 1955 - 1985
  [partizán, párttag]
  Sági Gáborné, 1985
  [képviselő, Fejér megye]
  Sághy Vilmos, 1956 - 1981
  [belkereskedelmi miniszter]
  Ságvári Ágnes, 1957 - 1985
  [igazgató, Fővárosi Levéltár]
  Salamon Béla, 1951 - 1965
  [színész]
  Salamon Gabriella, 1979
  [közgazdász]
  Salamon Hugóné Ivancsics Edit, 1963 - 1985
  [iskolaigazgató, képviselő]
  Salamon Józsefné dr. Solymosi Ibolya, 1984
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Salamon László dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Salánky János dr., 1961 - 1988
  [biológus, akadémikus]
  Salgó László dr., 1951 - 1985
  [főrabbi, képviselő]
  Salgó László dr., 1989
  [rendőr ezredes]
  Salgó Lászlóné, 1965 - 1985
  [főtitkár, Magyar UNESCO Bizottság]
  Sali Ferenc dr., 1967 - 1989
  [szakszervezeti titkár]
  Salusinszki István dr., 1957 - 1984
  [elnök, Külkereskedelmi Bank]
  Saly Ferenc dr., 1990
  [szakértő, Magyar Liberális Párt]
  Sályi István dr., 1951 - 1974
  [tag, Elnöki Tanács]
  Sámsondi Kiss György, 1986 - 1991
  [kormánybiztos, Dunai Vízlépcső]
  Sándor Dezső dr., 1975 - 1980
  [tanácselnök, képviselő]
  Sándor Ernő, 1954 - 1988
  [újságíró]
  Sándor Gábor, 1985
  [képviselő, Nógrád megye]
  Sándor György, 1953 - 1986
  [igazgató, Magyar Televízió]
  Sándor István, 1977 - 1986
  [televíziós főmunkatárs]
  Sándor József, 1951 - 1985
  [osztályvezető, MSZMP Központi Bizottság]
  Sándor László, 1988 - 1990
  [tag, SZOT elnökség]
  Sándor Pál dr., 1957 - 1973
  [szerkesztő, Valóság, Magyar Filozófiai Szemle]
  Sándorfy György, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Sándory Mihály, 1972 - 1986
  [vezérigazgató, Mikroelektronikai Vállalat]
  Sánta Ferenc, 1956 - 1982
  [író]
  Sápi János, 1965 - 1988
  [vezérigazgató-helyettes, Magyar Országos Gépkocsi Üzemi Részvénytársaság]
  Sápi József, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Sára Sándor, 1961 - 1986
  [operatőr, rendező]
  Sárdi Árpád, 1984 - 1989
  [megyei párttitkár]
  Sárdi Lajos, 1953 - 1988
  [főtitkár, Pedagógusok Szakszervezete]
  Sárfi Rózsi, 1947 - 1983
  [jegyző, Országgyulés]
  Sarkadi Imre, 1951 - 1970
  [író]
  Sarkadi István, 1951 - 1968
  [pártmunkás]
  Sarkadi Nagy Barna, 1972 - 1990
  [elnökhelyettes, Állami Egyházügyi Hivatal]
  Sárközi Endre dr., 1956
  [igazságügyi miniszterhelyettes]
  Sárközi Tamás dr., 1975 - 1992
  [igazságügyi miniszterhelyettes]
  Sarlós István, 1955 - 1989
  [elnök, fővárosi tanács]
  Sárosi János, 1956 - 1978
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Sárosi Sándorné, 1963 - 1980
  [könnyűipari miniszterhelyettes]
  Sárospataki Zoltán, 1970 - 1985
  [vezető, ferihegyi repülőtér]
  Sárossy László, 1990 - 1993
  [elnökségi tag, MDF]
  Sárvári István, 1969 - 1984
  [vezérőrnagy]
  Sas Gyula, 1990
  [szakszervezeti munkatárs]
  Sas Kálmán, 1963 - 1980
  [párttitkár, képviselő]
  Sasvári Ferenc, 1986
  [ezredes]
  Sasvári József, 1985
  [képviselő, Komárom megye]
  Sasvári Szilárd, 1990 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Sátori János dr., 1992
  [főügyész-helyettes, Legfelsőbb Ügyészség]
  Schandl József dr., 1951 - 1973
  [igazgató, Állattenyésztési Kutatóintézet]
  Scharrer János, 1986 - 1990
  [vezérőrnagy]
  Scheiber Sándor dr., 1958 - 1985
  [igazgató, Országos Rabbiképző Intézet]
  Scherczer Lajosné, 1952 - 1962
  [fonónő, alelnök, Nőtanács]
  Schiffer János, 1990 - 1991
  [képviselő, MSZP]
  Schiffer Pál, 1956 - 1970
  [vezérigazgató, IBUSZ]
  Schiffer Pál, 1967 - 1986
  [diplomata; nagykövet, Norvégia]
  Schiffer Pál, 1971 - 1985
  [filmrendező]
  Schiffer Pálné Szakasits Klári, 1951 - 1988
  [Szakasits Árpád lánya]
  Schlett István, 1973 - 1992
  [jogász, szociológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Schmeller Zoltán, 1987
  [katonai szolgálat megtagadó]
  Schmidt Ferenc, 1990
  [képviselő, MDF]
  Schmidt István, 1969 - 1990
  [vezérőrnagy]
  Schmidt József dr., 1985 - 1989
  [párttitkár, Szeged]
  Schmidt József, 1989
  [MSZP-elnök, Oroszlány]
  Schmidt Péter dr., 1960 - 1990
  [népi ülnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Schmidt Rezső, 1970 - 1986
  [párttitkár, Eger]
  Schmitt Pál, 1989
  [elnök, Magyar Olimpiai Bizottság]
  Schmuck Erzsébet dr., 1989
  [ügyvivő, Zöld Párt]
  Schneller István, 1992
  [főpolgármester-helyettes, Budapest]
  Schőner Alfréd, 1985 - 1991
  [elnök, Országos Rabbitanács]
  Schultheisz Emil dr., 1952 - 1985
  [egészségügyi miniszter]
  Schuman István, 1965 - 1971
  [termelőszövetkezeti elnök, Polgárdi]
  Schumann Tamás, 1991
  [képviselő, MSZP]
  Schumeth János, 1953 - 1975
  [esztergályos, képviselő]
  Schück Jenő id., 1951 - 1974
  [elnök, Orthodox Rabbitanács]
  Schwajda György, 1985 - 1988
  [igazgató, Szolnoki Szigligeti Színház]
  Schwartz-Eggenhoffer Lajos Artúr, 1958 - 1969
  [érseki helynök, Esztergom]
  Schweitzer József dr., 1958 - 1988
  [igazgató, Országos Rabbiképző Intézet]
  Sebe Istvánné, 1985
  [raktáros, képviselő]
  Sebe János dr., 1972 - 1988
  [megyei KISZ-titkár]
  Sebes Gusztáv, 1951 - 1961
  [elnök, Magyar Olimpiai Bizottság]
  Sebes István, 1949 - 1966
  [külügyminiszter-helyettes, nagykövet]
  Sebes László, 1961 - 1967
  [elnök, Magyar Autó Klub]
  Sebes Sándor, 1953 - 1982
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Sebes Sándorné, 1953 - 1984
  [munkatárs, Párttörténeti Intézet]
  Sebes Tibor, 1959 - 1986
  [újságíró]
  Sebestyén Gábor, 1983 - 1987
  [nagykövet, Norvégia]
  Sebestyén Gyula dr., 1965 - 1974
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Sebestyén János, 1951 - 1988
  [nehézipari miniszterhelyettes]
  Sebestyén Jenő, 1955 - 1984
  [nagykövet, Korea, Bulgária]
  Sebestyén József, 1958 - 1985
  [apátplébános]
  Sebestyén Miklós, 1985 - 1988
  [főosztályvezető, Belkereskedelmi Minisztérium]
  Sebestyén Nándorné, 1952 - 1988
  [titkárságvezető, Országos Béketanács]
  Sebők János, 1969 - 1989
  [vezérőrnagy]
  Sebők József, 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Karácsond]
  Sedlmayer Kurt dr., 1951 - 1965
  [növénynemesítő, akadémikus]
  Segesdi György, 1951 - 1973
  [szobrász]
  Segesváry Gábor, 1989
  [párttitkár, Műegyetem]
  Seidner Mihály dr., 1955 - 1968
  [műszaki tudományok doktora, akadémikus]
  Seifert Géza dr., 1958 - 1976
  [elnök, Budapesti Izraelita Hitközség]
  Selmeczi Lajosné dr., 1976 - 1985
  [belkereskedelmi miniszterhelyettes]
  Selyem Zsigmond, 1965 - 1980
  [termelőszövetkezeti elnök, Kunszentmiklós]
  Semptey László dr., 1951 - 1974
  [apát]
  Seprényi Sándor, 1947 - 1985
  [szakszervezeti vezető]
  Sepsey Tamás, 1991 - 1992
  [elnök, Kárpótlási Hivatal]
  Seregélyi József, 1949 - 1967
  [tag, Elnöki Tanács]
  Seres József, 1983 - 1985
  [párttitkár]
  Serflek Gyula, 1953 - 1964
  [földművelésügyi miniszterhelyettes]
  Serflek István, 1955
  [pártiskolai tanár]
  Seszták László, 1990 - 1992
  [alelnök, KDNP]
  Shvoy Lajos, 1951 - 1968
  [megyéspüspök]
  Sibalinné Aradi Mária, 1985
  [tanító]
  Sidlovszky Lajos, 1989
  [bizottsági tag, Szabadság Párt]
  Sidó Zoltán, 1984 - 1990
  [elnök, CSEMADOK (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség)]
  Sík Endre dr., 1951 - 1978
  [diplomata, külügyminiszter]
  Sík Sándor, 1951 - 1963
  [költő, piarista tartományfőnök]
  Siklói György dr., 1979 - 1989
  [országos rendőrfőkapitány-helyettes]
  Siklós Csaba, 1990 - 1992
  [közlekedési miniszter]
  Siklós János dr., 1957 - 1988
  [megyei párttitkár]
  Siklósi Norbert, 1953 - 1988
  [titkár, Sajtótanács]
  Sikos László dr., 1989
  [megyei elnök, MSZP]
  Sikula György, 1964 - 1988
  [megyei párttitkár]
  Simai Mihály dr., 1962 - 1991
  [közgazdász, akadémikus]
  Simándy József, 1953 - 1986
  [operaénekes]
  Simó Tibor, 1959 - 1988
  [szakszervezeti vezető]
  Simon Ernőné, 1975 - 1985
  [cérnagyári munkás, képviselő]
  Simon Ferenc, 1959 - 1985
  [elnökhelyettes, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala]
  Simon István, 1952 - 1975
  [költő]
  Simon István, 1964 - 1980
  [termelőszövetkezeti elnök, Aszár]
  Simon Pál, 1961 - 1985
  [nehézipari miniszter]
  Simon Péter, 1989
  [bizottsági tag, Marx Károly Társaság]
  Simon Péter, 1985
  [képviselő, Tolna megye]
  Simon Péter, 1985
  [képviselő, Borsod megye]
  Simon Sándor dr., 1990 - 1991
  [főigazgató, Nemzetbiztonsági Hivatal]
  Simon Tamásné, 1991
  [alelnök, FKGP]
  Simon Tihamér dr., 1983 - 1989
  [vezérőrnagy]
  Simon Zsuzsa, 1949 - 1985
  [igazgató, Petőfi Színház, Jókai Színház]
  Simon Kis Gábor dr., 1988
  [miniszteri biztos]
  Simonovits István dr., 1947 - 1985
  [egészségügyi miniszterhelyettes]
  Simonyi Ernő, 1984 - 1985
  [nagykövet, Egyiptom, Szudán]
  Simonyi Károly prof., 1953 - 1985
  [fizikus]
  Simor János, 1953 - 1976
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Simó Gyula, 1957 - 1973
  [római követ]
  Simó Gyuláné, 1957
  [tanár]
  Simó Jenő, 1955 - 1985
  [művelődésügyi miniszterhelyettes]
  Sinka István, 1956 - 1969
  [költő]
  Sinkovics Mátyás dr., 1979 - 1987
  [főorvos, képviselő]
  Sinkovits Imre, 1951 - 1982
  [színész]
  Sinkó Ferenc, 1960 - 1965
  [író]
  Sípos Imre dr., 1990 - 1992
  [képviselő, FKGP]
  Sipos Mihály, 1963 - 1986
  [vezérigazgató, Délmagyarországi Magas és Mélyépítő Vállalat]
  Sipos Miklós dr., 1985
  [elnökhelyettes, Budapesti Ügyvédi Kamara]
  Sipula István, 1986
  [vezérőrnagy]
  Skonda Ödön, 1990
  [miniszteri biztos, MALÉV]
  Slezák István, 1987
  [vezérőrnagy]
  Solt Ottilia, 1979 - 1992
  [szociológus, képviselő, SZDSZ]
  Solt Pál dr., 1989 - 1992
  [elnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Soltész István, 1978 - 1985
  [kohó- és gépipari miniszter]
  Soltész István, 1990
  [főtitkár, Országgyűlés]
  Soltész István, 1969 - 1989
  [főszerkesztő, Magyar Nemzet]
  Solti László, 1984
  [rendőr alezredes]
  Sólyom Antal, 1988 - 1989
  [nagykövet, Mexikó, Honduras]
  Sólyom Ferenc, 1978 - 1988
  [SZOT-titkár]
  Sólyom Jenő dr., 1990
  [akadémikus]
  Sólyom József dr., 1986
  [főszerkesztő, Siker]
  Sólyom László dr., 1989 - 1992
  [elnök, Alkotmánybíróság]
  Sólyomi Gyuláné, 1971 - 1980
  [tanár, képviselő]
  Somlai Gyula dr., 1985
  [képviselő, Vas megye]
  Somlay Artúr, 1949 - 1959
  [színész]
  Somlay Lajos, 1990
  [elnök, Munkástanácsok Országos Szövetsége]
  Somló György dr., 1958 - 1973
  [vállalatigazgató]
  Somló István, 1951 - 1971
  [színész]
  Somlyó György, 1949 - 1987
  [költő]
  Somodi Miklós, 1990 - 1991
  [pártigazgató, FKGP]
  Somogyi Antal dr., 1951 - 1970
  [kanonok]
  Somogyi Endre dr., 1953 - 1985
  [törvényszéki orvos]
  Somogyi Erzsi, 1951 - 1973
  [színész]
  Somogyi Ferenc dr., 1983 - 1991
  [nagykövet, ENSZ]
  Somogyi Gyula, 1973 - 1988
  [szakszervezeti vezető]
  Somogyi Imre, 1964 - 1989
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Somogyi József, 1951 - 1984
  [szobrász]
  Somogyi László, 1984 - 1990
  [építésügyi miniszter]
  Somogyi Miklós, 1949 - 1980
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Somogyi Sándor, 1951 - 1985
  [párttitkár, funkcionárius]
  Somogyi Sándor, 1965 - 1971
  [katolikus pap]
  Somogyi Tamás dr., 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Somos András, 1951 - 1980
  [agrártudós, akadémikus]
  Somoskoi Gábor, 1950 - 1971
  [szakszervezeti vezető]
  Somosné Papp Anna, 1988
  [külügyi munkatárs]
  Sonkoly János, 1987
  [szarvasi párttitkár]
  Soós Gábor dr., 1956 - 1984
  [mezőgazdasági miniszterhelyettes]
  Soós Károly, 1988
  [egyházközségi munkatárs]
  Soós Károly Attila, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Soós Lőrinc, 1958 - 1971
  [nagykövet, Havanna]
  Soós Tibor dr., 1989
  [vezető, Országgyűlési Hivatal]
  Soproni János dr., 1962 - 1974
  [igazgató, Hunnia Filmstúdió]
  Sós Endre, 1957 - 1969
  [publicista, elnök, Magyar Izraeliták Országos Irodája]
  Sós György dr., 1947 - 1972
  [budapesti rendőrfőkapitány]
  Sós Gyula, 1972 - 1990
  [ipari miniszterhelyettes]
  Sós Iván, 1957 - 1973
  [alelnök, Magyar Kereskedelmi Kamara]
  Sós József dr., 1952 - 1973
  [kórélettani professzor]
  Sós Tamás, 1983 - 1984
  [Heves megyei KISZ-titkár]
  Sótér Árpád, 1987
  [ezredes]
  Sóvágó László, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Sömjén Tamás dr., 1972 - 1985
  [alelnök, United Nations Industrial Development Organization Iparfejlesztési Tanács]
  Sőrés István, 1975 - 1980
  [képviselő, Szabolcs-Szatmár megye]
  Sőtér Erik, 1964 - 1970
  [felelős szerkesztő, Kossuth Kiadó]
  Sőtér István, 1952 - 1988
  [irodalomtörténész, akadémikus]
  Speidl Zoltán, 1990 - 1991
  [képviselő, MDF]
  Spilák Ferenc dr., 1967 - 1990
  [kereskedelmi miniszterhelyettes]
  Spiró György, 1982 - 1987
  [író, műfordító]
  Spisák András, 1965 - 1975
  [tanácselnök, képviselő]
  Stadinger István, 1953 - 1989
  [igazgató, Fővárosi Gázművek]
  Stadinger László, 1956
  [öntödés]
  Stadler János, 1958 - 1980
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Stanga István, 1951 - 1965
  [cipőgyári igazgató]
  Stangl József dr., 1960 - 1965
  [főorvos]
  Stankovics István, 1960 - 1964
  [tanácselnök-helyettes]
  Stark Antal dr., 1973 - 1990
  [közgazdász, művelődési államtitkár]
  Stefanovics Pál, 1959 - 1989
  [agrártudós, akadémikus]
  Steiner Arnold, 1985 - 1989
  [párttitkár]
  Steiner Tibor, 1963 - 1985
  [megyei tanácselnök]
  Stella Adorján, 1962 - 1967
  [író]
  Stelczer Károly, 1958 - 1985
  [igazgató, Vízgazdálkodási Intézet]
  Stéger Ferenc, 1962 - 1965
  [párttitkár]
  Stier József, 1957 - 1972
  [párttitkár, Mecseki Szénbányászati Tröszt]
  Stock János, 1962 - 1990
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Straub Elek, 1989
  [elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal]
  Straub F. Brunó, 1949 - 1990
  [biokémikus, akadémikus]
  Strényi Ferenc, 1985
  [rendőr vezérőrnagy]
  Stumpf István dr., 1987 - 1990
  [alelnök, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Such János, 1955 - 1983
  [városi párttitkár]
  Suchman Tamás, 1990
  [képviselő, MSZP]
  Sudár Iván, 1965 - 1987
  [Fejér megyei párttitkár]
  Sugár Dezső, 1990 - 1992
  [államtitkár-helyettes, Pénzügyminisztérium]
  Sugár Imre, 1964 - 1985
  [Somogy megyei tanácselnök]
  Sugár Rezső, 1953 - 1972
  [zeneszerző]
  Suhajda József, 1950 - 1985
  [képviselő]
  Sukerek Lajosné Rostás Julianna, 1960 - 1985
  [pártiskolai előadó]
  Sulyok Béla, 1957 - 1977
  [pénzügyminiszter-helyettes]
  Sulyok Mária, 1951 - 1983
  [színésznő]
  Sulyok Miklós, 1979 - 1984
  [matematikus]
  Surányi György, 1990 - 1992
  [elnök, Magyar Nemzeti Bank]
  Südi Bertalan, 1974 - 1989
  [párttitkár, képviselő]
  Südy Zoltán, 1985 - 1987
  [munkatárs, MSZMP Központi Bizottság]
  Sükösd Mihály, 1961 - 1982
  [író]
  Sümegi Endre dr., 1958 - 1976
  [újságíró]
  Sümegi János, 1951 - 1975
  [termelőszövetkezeti elnök, Szécsény]
  Sümegi Sándorné, 1992
  [képviselő, FKGP]
  Sütő András, 1970 - 1990
  [író]
  Sütő Dezső dr., 1963 - 1988
  [főosztályvezető, Pénzügyminisztérium]
  Sütő Gábor, 1980 - 1986
  [nagykövet, Madagaszkár]
  Sütő Kálmán dr., 1964 - 1989
  [elnökhelyettes, Magyar Szabványügyi Hivatal]
  Süveges Dániel, 1952 - 1963
  [traktoros, képviselő]
  Süveges Mihály dr., 1974 - 1989
  [Komárom megyei párttitkár]
  Sylvester András, 1964 - 1985
  [főszerkesztő, Magyar Televízió]
  Svarka Gyula dr., 1991
  [rendőrfőkapitány]
  Svéd András, 1958 - 1982
  [igazgató, Kultúra Külkereskedelmi Vállalat]
  Szabady Egon dr., 1956 - 1979
  [főosztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal]
  Szabó Andor, 1979
  [mérnök]
  Szabó András dr., 1960 - 1992
  [bíró, Alkotmánybíróság]
  Szabó Antal, 1956 - 1976
  [vasutas szakszervezeti vezető]
  Szabó Balázs, 1989
  [megyei elnökhelyettes, MSZMP]
  Szabó Barnabás, 1989
  [kerületi párttitkár]
  Szabó Benjamin, 1962 - 1987
  [igazgató, Ajkai Erőmű]
  Szabó Béla, 1984 - 1986
  [vezérőrnagy]
  Szabó Egon dr., 1970 - 1989
  [vezérőrnagy]
  Szabó Eszter, 1990
  [közgazdász, belügyi munkatárs]
  Szabó Erika dr., 1990
  [képviselő, SZDSZ]
  Szabó Ferenc, 1975 - 1983
  [nagykövet, Korea, Jemen]
  Szabó Ferenc, 1983 - 1985
  [rendőrezredes]
  Szabó Ferenc, 1949 - 1975
  [zeneszerző]
  Szabó Ferenc, 1963 - 1986
  [főigazgató, Központi Fizikai Kutatóintézet]
  Szabó Ferenc dr., 1978 - 1990
  [államtitkár, Mezőgazdasági Minisztérium]
  Szabó Ferenc dr., 1970 - 1988
  [vezérigazgató, Dunai Vasmű]
  Szabó Ferenc, 1972 - 1976
  [teológus, vatikáni rádió magyar osztályának vezetője]
  S. Szabó Ferenc, 1954 - 1985
  [igazgató, Mezőgazdasági Múzeum]
  Szabó Gábor, 1991
  [környezetvédelmi államtitkár-helyettes]
  Szabó Gergely, 1952 - 1975
  [vegyipari miniszter]
  Szabó Gusztáv, 1953 - 1974
  [határőr vezérőrnagy]
  Szabó György, 1989 - 1990
  [képviselő, MSZP]
  Szabó Győző dr., 1990 - 1991
  [elnökhelyettes, Legfelsőbb Bíróság]
  Szabó Imre, 1953 - 1957
  [nagykövet, Argentína, Bolívia, Róma]
  Szabó Imre, 1964 - 1980
  [termelőszövetkezeti elnök, Detk]
  Szabó Imre, 1960 - 1977
  [párttitkár, Baja]
  Szabó Imre dr., 1951 - 1958
  [püspök, Esztergom]
  Szabó Imre dr., 1954 - 1982
  [jogtudós, akadémikus]
  Szabó Imre dr., 1989 - 1990
  [államtitkár, Ipari Minisztérium]
  Szabó Imre dr., 1977 - 1989
  [könnyűipari miniszterhelyettes]
  Szabó Imre dr., 1954 - 1988
  [megyei tanácselnök]
  K. Szabó Imre, 1967 - 1985
  [termelőszövetkezeti elnök, Orgovány]
  Szabó István, 1953 - 1989
  [termelőszövetkezeti elnök, Nádudvar, képviselő]
  Szabó István, 1985
  [iskolaigazgató, képviselő]
  Szabó István, 1983 - 1989
  [MSZMP Központi Bizottság tagja]
  Szabó István, 1957 - 1976
  [író]
  Szabó István, 1947 - 1974
  [honvédelmi miniszterhelyettes]
  Szabó István id., 1951 - 1983
  [szobrász, népművész]
  Szabó István dr., 1990
  [legfőbb ügyész helyettese]
  Szabó István dr., 1979 - 1989
  [alosztályvezető]
  Szabó L. István, 1987 - 1989
  [nagykövet, Zimbabwe]
  Szabó Iván, 1951 - 1985
  [szobrász]
  Szabó János, 1990
  [vezérőrnagy]
  Szabó János, 1951 - 1986
  [város- és községgazdálkodási miniszter]
  Szabó János, 1957 - 1973
  [fizikus, akadémikus]
  Szabó János, 1960 - 1981
  [KISZ Központi Bizottság tagja]
  Szabó János, 1966 - 1975
  [párttitkár, Keszthely]
  Szabó János, 1963 - 1986
  [főagronómus]
  Szabó János dr., 1990
  [képviselő, MDF]
  Szabó János dr., 1959 - 1985
  [építésügyi miniszterhelyettes]
  Szabó Jánosné, 1967 - 1985
  [Csongrád megyei tanácselnök-helyettes]
  Szabó József, 1989
  [párttitkár, Nagykanizsa]
  Szabó József, 1963 - 1984
  [vezérőrnagy]
  Szabó József, 1968 - 1969
  [rendőrőrnagy]
  Szabó József dr., 1954 - 1987
  [rektorhelyettes, Politikai Főiskola]
  Szabó Katalin, 1974 - 1988
  [szerkesztő, Közgazdasági Szemle]
  Szabó Károly, 1988 - 1989
  [kerületi tanácselnök]
  Szabó Károly dr., 1960 - 1983
  [nagykövet, Washington, Mexikó stb.]
  Szabó Lajos, 1957 - 1986
  [SZOT-tag]
  Szabó Lajos, 1990
  [(1921- ), képviselő, FKGP]
  Szabó Lajos dr., 1990 - 1992
  [(1933- ), képviselő, FKGP]
  Szabó Lajos dr., 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Szabó Lajos Mátyás, 1990
  [elnök, MSZP budapesti tanács]
  Szabó Lukács, 1990 - 1992
  [képviselő, MDF]
  Szabó Magda, 1958 - 1992
  [író]
  Szabó Mária, 1980
  [timföldgyári munkás, képviselő]
  Szabó Márton, 1973 - 1987
  [nagykövet, Nigéria, Csád stb.]
  Szabó Máté, 1987
  [munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem]
  Szabó Mátyás, 1951 - 1974
  [termelőszövetkezeti elnök, Boly]
  Szabó Miklós, 1973 - 1989
  [párttitkár, Békés megye]
  Szabó Miklós, 1990
  [vezérőrnagy]
  Szabó Miklós, 1974 - 1990
  [történész]
  Szabó Nándor, 1985
  [tanácselnök-helyettes, Pécs]
  Szabó Pál, 1947 - 1970
  [író]
  Szabó Péter dr., 1986
  [bíró, Legfelsőbb Bíróság]
  Szabó Piroska, 1947 - 1986
  [képviselő, elnök, Budapesti Nőtanács]
  Szabó Sándor dr., 1988
  [elnökhelyettes, Fővárosi Bíróság]
  Szabó Sándor, 1964 - 1989
  [Csongrád megyei párttitkár]
  Szabó Tamás, 1990 - 1992
  [alelnök, MDF]
  Szabó Tamás, 1985
  [osztályvezető, Ercsi Cukorgyár]
  Szabó Tibor, 1990
  [elnök, Vállalkozók Pártja]
  Szabó Zoltán dr., 1952 - 1990
  [egészségügyi miniszter]
  Szabó Zoltán, 1955 - 1984
  [kémikus, akadémikus]
  Szabolcsi Bence, 1949 - 1973
  [zenetudós]
  Szabolcsi Lászlóné, 1952 - 1982
  [biológus, akadémikus]
  Szabolcsi Miklós, 1954 - 1992
  [irodalomtörténész, szerkesztő]
  Szabolcsiné Benedek Ágnes, 1987
  [munkatárs, Politikai Főiskola]
  Szabóné Ilona, 1985
  [tanár, Kiskőrös]
  Szabóné dr. Kakas Irén, 1985
  [állatorvos, képviselő]
  Szabópál Antal, 1954 - 1973
  [Tolna megyei tanácselnök]
  Szádeczky-Kardoss György, 1989
  [szakértő, MDF]
  Szájer József, 1989 - 1992
  [képviselő, FIDESZ]
  Szakali József, 1951 - 1987
  [tag, Hazafias Népfront Országos Tanácsa]
  Szakasits Árpád, 1948 - 1966
  [köztársasági elnök]
  Szakasits Árpádné, 1968
  [munkatárs, MSZMP Budapesti Bizottság]
  Szakasits Klári, 0
  [ld. Schiffer Pálné]
  Szakasits-Doroszlói György dr., 1957 - 1975
  [közgazdász]
  Szakács Ferenc, 1971 - 1985
  [Győr-Sopron megyei párttitkár]
  Szakács József dr., 1984 - 1988
  [elnök, Szabadegyházak Tanácsa]
  Szakács Ödön dr., 1955 - 1983
  [elnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Szakolczay György dr., 1992
  [közgazdász, KDNP bizottsági tag]
  Szakonyi Károly, 1961 - 1986
  [író]
  Szalai András, 1949 - 1973
  [a Rajk-per vádlottja]
  Szalai Béla, 1947 - 1985
  [könnyűipari miniszter, elnök, Tervhivatal]
  Szalai Géza, 1975 - 1987
  [vésnök, képviselő]
  Szalai Gyula, 1975 - 1985
  [kőműves, képviselő]
  Szalai Istvánné, 1975 - 1985
  [szövőnő, képviselő]
  Szalai János dr., 1952 - 1978
  [parancsnok, Vám- és Pénzügyőrség]
  Szalai József dr., 1955 - 1969
  [elnök, Legfelsőbb Bíróság]
  Szalai Júlia, 1988
  [szociológus]
  Szalai Lajos dr., 1963 - 1985
  [nagykövet, Libanon, Törökország]
  Szalai Pál, 1979 - 1984
  [közíró, könyvtáros]
  Szalai Péter, 1990
  [választmányi tag, FIDESZ]
  Szalai Sándor, 1956 - 1983
  [szociológus, akadémikus]
  Szalai Sándor, 1954 - 1984
  [atomfizikus]
  Szalai Zsolt, 1977 - 1990
  [újságíró]
  Szalay Ferenc, 1988 - 1989
  [elnökségi tag, SZOT]
  Szalay Gábor, 1990 - 1992
  [képviselő, SZDSZ]
  Szalkay István dr., 1983 - 1989
  [elnökhelyettes, Magyar Nemzeti Bank]
  Száll József, 1952 - 1973
  [diplomata]
  Szamosközi István, 1956 - 1977
  [református püspök]
  Szandtner Iván, 1982 - 1989
  [KISZ Központi Bizottság titkára]
  Szántai István dr., 1961 - 1971
  [titkár, Actio Catholica]
  Szántai István, 1962
  [tanár]
  Szá