Horváth Zsuzsa irathagyatéka a Blinken OSA Archívumban 

Horváth Zsuzsa (1950 – 1994) vallásszociológus egyike volt a legkevésbé vizsgált társadalmi csoportok, a magyarországi szabadegyházak és bázisközösségek kutatóinak. A sajnálatosan rövid kutatói pályája során keletkezett dokumentumok a közeljövőben a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetők lesznek az OSA Archívumban. (Please scroll down to read the English version of this blogpost.) Tari Örs írása/Written by Örs Tari
Idén júliusban újabb gyűjteménnyel bővült a Blinken OSA Archívum. Horváth Zsuzsa (1950 – 1994) vallásszociológus egyike volt a legkevésbé vizsgált társadalmi csoportok, a magyarországi szabadegyházak és bázisközösségek kutatóinak. A sajnálatosan rövid kutatói pályája során keletkezett dokumentumok a közeljövőben a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetők lesznek az OSA Archívumban.

A főleg interjúkból és azok tudományos feldolgozása során keletkezett iratanyagokból álló gyűjteményt elsősorban az teszi különlegessé, hogy az egyéb, hasonló tematikájú magyarországi kutatásokhoz képest igen korai az volt adatfelvétel időpontja. Horváth Zsuzsa a hetvenes évek végén már számos interjút készített vallásszociológiai kutatási projektjei során, amelyekben elsősorban az emberek meggyőződéseit vizsgálta. Az anyag másik érdekessége, hogy a kutatások eredményeinek átfogó publikálása egyrészt a témával szemben igen ellenséges magyarországi tudományos közeg, valamint Horváth Zsuzsa tragikusan korai halála miatt nem történhetett meg, soha ki nem teljesedő tudományos pályájába már nem fért bele az eredmények szisztematikus közlése. Így a vizsgálatok számos, eddig nem publikált eredménye csak a közeljövőben, az anyagok feldolgozását követően válik elérhetővé a kutatók számára. 

Az anyagrész kiválóan illeszkedik a Blinken OSA Archívum gyűjteményei közé, ugyanis újabb adalékokkal szolgál a hetvenes és a nyolcvanas évek társadalomtörténetének megértéséhez, egyben az ellenzékiség egy újabb oldalát feltárva betekintést nyújt a vallási alapú rezisztencia természetébe. Az igen mély, sokszor az alanyok legszemélyesebb érzéseit feltárni szándékozó interjúk elkészítése nem kizárólag az interjúztatott személyek részéről igényelt bátorságot. Maga a kutató is számíthatott ellenállásra az általa vizsgált téma okán: a pályakezdésétől az 1979-es elbocsátásáig mindössze három év telt el, ezt két szabadegyház kutatása töltötte ki, majd a kutatóintézetéből való elbocsátása derékba törte pályáját. A későbbiekben, egészen az 1994-ben bekövetkezett haláláig csak ritkán volt alkalma a saját területével foglalkozni, ettől kezdve a munkái jelentős része már nem vallásszociológiai természetű volt. Amikor mégis alkalma nyílt rá, a bázisközösségek helyzetét vizsgálta, valamint elemezte a kommunista egyházpolitikát, majd a rendszerváltást követő, egyházzal kapcsolatos vitákban többször érvelt a vallási meggyőződés szabadsága mellett.  

A Nagy Péter Tibor szociológus által megőrzött és a Blinken OSA Archívumnak adományozott iratanyag jelentős részét a Horváth Zsuzsa korai kutatói évei során összegyűlt interjú-anyag teszi ki, kisebb részben megtalálhatók benne későbbi dokumentumok is. Az anyag értékét emeli a jelentős mennyiségű, terepmunka során felvett hanganyag is, melynek digitalizálása már elkezdődött az archívumban. 

Zsuzsa Horváth's Legacy Collection at Blinken OSA 

In July this year Blinken OSA’s collection was expanded by the legacy collection of  Zsuzsa Horváth (1950 - 1994), a researcher of one of the least studied social groups, the Hungarian free churches and religious base communities. The documents created in the course of her unfortunately short research career will be soon available to the public. 

The collection containing mainly interviews and research documentation is made special by the fact that the time of data collection was very early compared to other similar research projects in Hungary. In the late seventies, Zsuzsa Horváth already conducted several interviews, in which she studied primarily moral and religious convictions of the interviewees. Another interesting feature of the material is that the comprehensive publication of the results of the research hasn’t been done due to the tragically early death of the Horváth and to the hostile Hungarian scientific environment of the late seventies. Thus, many unpublished results of the studies will only now become available for research, once the processing of the material is finished. 

The collection represents a great value for Blinken OSA, as it adds new and unique aspects to the research of social history of the seventies and eighties,  and it provides insight into the nature of religious resistance. The deep interviews in the collection were done with the intention of revealing the most personal feelings and motives of the interviewees. Their creation did not only require courage on behalf of the subjects, but the researcher herself could count on resistance because of the topic she was studying. 

From the beginning of her career to her dismissal in 1979 she  only had three years, which she spent studying two free church communities. Following this, until her death in 1994, Zsuzsa Horváth rarely had the chance to work on her chosen field, and most of her work done was not of a sociological nature anymore. When she had the opportunity to do research of this kind, Horváth studied the situation of religious base communities and analyzed communist policy towards the Church, repeatedly arguing in favor of freedom of religious belief in church-related debates following the regime change. 

Before being donated to the Archives, the documents were held  by a sociologist, Péter Tibor Nagy. The collection contains interview transcripts created during the early years of Zsuzsa Horváth's career as a researcher. The value of the material is also enhanced by a considerable amount of audio recordings made during fieldwork, the digitization of which has already begun at Blinken OSA.